Get Adobe Flash player
Agenda
 • Events are coming soon, stay tuned!

Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχοι Δήμου Νότιας Κυνουρίας

Με απόφαση του Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας Χαράλαμπου Λυσίκατου ορίστηκαν Αντιδήμαρχοι του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, για το διάστημα από τη δημοσίευση της απόφασης στην εφημερίδα μέχρι και την 6η Νοεμβρίου 2021, οι εξής Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας:
 1. Διαμαντής Κωνσταντίνος του Θεοδώρου.
 2. Σωτηρόπουλος Μιχαήλ του Χαρίλαου.
 3. Ευσταθίου Θεόδωρος του Βασιλείου.
 4. Καρδάσης Δημήτριος του Ανδρέα.

Μεταβιβάζουμε σ’ αυτούς τις παρακάτω αρμοδιότητες.

1. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο κ. Διαμαντή Κωνσταντίνο του Θεοδώρου τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νότιας Κυνουρίας.
 • Τη διοίκηση, την εποπτεία, το συντονισμό των Γραφείων: α) Αγροτικής Παραγωγής, Αλιείας, β) Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και γ) Απασχόλησης και Τουρισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και την υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων και αποφάσεων αρμοδιότητας της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας.
 • Τη διοίκηση, την εποπτεία, το συντονισμό του Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και την υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων και αποφάσεων αρμοδιότητας της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας.
 • Τη χορήγηση άδειας πολιτικού γάμου και την τέλεση των γάμων αυτών.

Κατά τόπο αρμοδιότητες:

 • Τη διοίκηση, την εποπτεία, το συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών (Γραφείο Τεχνικών Έργων, Γραφείο Η/Μ έργων και Συγκοινωνιών, Γραφείου Ύδρευσης – Αποχέτευσης), κατά το μέρος που αφορά στις Δημοτικές Ενότητες Κοσμά και Λεωνιδίου, και την υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων και αποφάσεων αρμοδιότητας της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας.
 • Τη διοίκηση, την εποπτεία και το συντονισμό του Γραφείου Κ.Ε.Π. Λεωνιδίου του Αυτοτελούς Τμήματος Κ.Ε.Π. και την υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων και αποφάσεων αρμοδιότητας της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις Κοινότητες Λεωνιδίου, Αγίου Βασιλείου, Παλαιοχωρίου, Πλατανακίου και Πραγματευτής της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου.
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις Κοινότητες Λεωνιδίου, Αγίου Βασιλείου, Παλαιοχωρίου Πλατανακίου και Πραγματευτής της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου.
 • Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων Λεωνιδίου, Αγίου Βασιλείου, Παλαιοχωρίου Πλατανακίου και Πραγματευτής της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, για την επίλυση των προβλημάτων τους.
2. Στον Αντιδήμαρχο κ. Σωτηρόπουλο Μιχαήλ του Χαρίλαου μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.
 • Τη διοίκηση, την εποπτεία, το συντονισμό του γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και την υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων και αποφάσεων αρμοδιότητας της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας, ήτοι του Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ειδικότερα, μεταβιβάζει στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο τις αρμοδιότητες:

 • Της εποπτείας και του συντονισμού των διαδικασιών Ταμειακής βεβαίωσης και είσπραξης του Τ.Α.Π., των τελών Καθαριότητας- Φωτισμού, των τελών ύδρευσης, Άρδευσης και αποχέτευσης, του τέλους παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων των καταστημάτων, των εσόδων από τις δημοτικές αγορές, καθώς και φόρου διαμονής, των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων και χώρων αιγιαλού – παραλίας, των τελών χρήσης θαλασσίων εκτάσεων, των μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων, καθώς και κάθε άλλου τακτικού ή έκτακτου τέλους, δικαιώματος, μισθώματος ή φόρου.
 • Της εποπτείας και του συντονισμού των θεμάτων που άπτονται της αναζήτησης και επαλήθευσης της φορολογητέας ύλης, της Δημοτικής Περιουσίας, του Προϋπολογισμού, Ισολογισμούς και Απολογισμού, της Εκκαθάρισης Δαπανών, των Προμηθειών, του Λογιστηρίου, του Διπλογραφικού, του Δημοτικού Ταμείου και της Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού.
 • Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση και υπογραφή, ως «ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ» του συνόλου των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.
 • Τη χορήγηση άδειας πολιτικού γάμου και την τέλεση των γάμων αυτών.

Κατά τόπο αρμοδιότητες:

 • Τη διοίκηση, την εποπτεία, το συντονισμό των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Τυρού (Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων, Δημοτικής Κατάστασης, και γραφείο Κ.Ε.Π. Κοινότητας Τυρού) και την υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις συγκεκριμένες αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες.
 • Τη διοίκηση, την εποπτεία, το συντονισμό του Γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κατά το μέρος που αφορά τη Δ.Ε. Τυρού και την υπογραφή σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων που αφορούν την Δ.Ε. Τυρού.
 • Τη διοίκηση την εποπτεία το συντονισμό του Γραφείου Καθαριότητας και Πρασίνου κατά το μέρος που αφορά τη Δ.Ε. Τυρού και την υπογραφή σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων που αφορούν την Δ.Ε. Τυρού.
 • Τη διοίκηση, την εποπτεία το συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών (Γραφείο Τεχνικών Έργων, Γραφείο Η/Μ έργων και Συγκοινωνιών, Γραφείου Ύδρευσης – Αποχέτευσης) κατά το μέρος που αφορά τη Δ.Ε. Τυρού και την υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων και πράξεων που αφορούν την Δ.Ε. Τυρού.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δ.Ε. Τυρού.
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δ.Ε. Τυρού.
 • Τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων της Δ.Ε. Τυρού για την επίλυση των προβλημάτων τους.

3. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο κ. Ευσταθίου Θεόδωρο του Βασιλείου τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νότιας Κυνουρίας.
 • Τη διοίκηση, την εποπτεία, το συντονισμό του Γραφείου Δόμησης και την υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων και αποφάσεων αρμοδιότητας της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας.
 • Τη διοίκηση, την εποπτεία, το συντονισμό του Γραφείου Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας, μόνο στις αρμοδιότητες του Γραφείου που αφορούν: α) σε θέματα διαφάνειας, β) στρατηγικής και μελετών ΤΠΕ, γ) διαχείρισης συστημάτων ΤΠΕ, δ) διαχείρισης εξοπλισμού ΤΠΕ, ε) Γενικές Αρμοδιότητες και την υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων και αποφάσεων αρμοδιότητας της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας.
 • Τη χορήγηση άδειας πολιτικού γάμου και την τέλεση των γάμων αυτών.

Κατά τόπο αρμοδιότητες:

 • Τη διοίκηση, την εποπτεία, το συντονισμό του Γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κατά το μέρος που αφορά τις Δημοτικές Ενότητες Κοσμά και Λεωνιδίου και την υπογραφή σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων που αφορούν που αφορούν τις Δημοτικές Ενότητες Κοσμά και Λεωνιδίου.
 • Τη διοίκηση, την εποπτεία, το συντονισμό του Γραφείου Καθαριότητας και Πρασίνου κατά το μέρος που αφορά τις Δημοτικές Ενότητες Κοσμά και Λεωνιδίου και την υπογραφή σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων που αφορούν τις Δημοτικές Ενότητες Κοσμά και Λεωνιδίου.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στη Κοινότητα Κοσμά της Δημοτικής Ενότητας Κοσμά.
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Κοινότητα Κοσμά της Δημοτικής Ενότητας Κοσμά.
 • Τη συνεργασία με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Κοσμά της Δημοτικής Ενότητας Κοσμά για την επίλυση των προβλημάτων του.
4. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο κ. Καρδάση Δημήτριο του Ανδρέα τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Καθ’ ύλην αρμοδιότητα:

 • Τη χορήγηση άδειας πολιτικού γάμου και την τέλεση των γάμων αυτών.

Κατά τόπο αρμοδιότητες:

 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις Κοινότητες Βλησιδιάς, Κουνουπιάς, Μαρίου, Πελετών, Πηγαδίου, Πουλίθρων και Τσιταλίων της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου.
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις Κοινότητες Βλησιδιάς, Κουνουπιάς, Μαρίου, Πελετών, Πηγαδίου, Πουλίθρων και Τσιταλίων της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου.
 • Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων Βλησιδιάς, Κουνουπιάς, Μαρίου, Πελετών, Πηγαδίου Πουλίθρων και Τσιταλίων της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή μετά τη πάροδο (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Διαμαντής Κωνσταντίνος του Θεοδώρου που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.
Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ