Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Πρόσκληση 32ης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

[Άρθρο 75, Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010)]

 

Με την παρούσα προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην 32/2021 “δια ζώσης” συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εγκ. ΥΠΕΣ 643/69472/24-9-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-ΟΡ5), η οποία θα διεξαχθεί στο δημοτικό κτίριο «Φάμπρικα Πολιτισμού», την 13η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:30.

 

Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης:

α/α αρ. αποφ Θέμα
 

1.

 

236 Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Νότιας Κυνουρίας έτους 2021 για την μείωση του ΚΑ Εξόδων 30-6262.031 με τίτλο «Μικροεργασίες ελαιοχρωματισμών κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού ΔΕ Τυρού» κατά το ποσό των (861,00)€ και την ισόποση ενίσχυση του ΚΑ Εξόδων 30-6662.002 με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος».
 

2.

 

237 Περί της έγκρισης κίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 9888 (4×4 ημιφορτηγό) του Δήμου Νότιας Κυνουρίας στο Άργος στις 13-12-2021 για έλεγχο έκτακτης μηχανικής βλάβης.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

Θέμα 1ο:         Περί της υπαγωγής ή μη οφειλέτη του Δήμου Νότιας Κυνουρίας στην ρύθμιση οφειλών του Νόμου 4764/2020 (ΦΕΚ Α’ 256), όπως ισχύει.

Θέμα 2ο:         Περί της έγκρισης κατασκευής του έργου, της σχετικής μελέτης, της κατάρτισης των όρων διακήρυξης, του ορισμού των μελών επιτροπών και της διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου με τίτλο «Σημειακές Παρεμβάσεις στην Τ.Κ Μελάνων».

Θέμα 3ο:         Περί της παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εργασίες καθαρισμού & εκβάθυνσης υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρησης στην θέση Ζενές».

Θέμα 4ο:         Περί της αναγκαιότητας συνέχισης της συνεργασίας με τον ΟΑΕΔ στο πλαίσιο του «Ανταποκριτή» και της ανανέωσης της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της περιοχής για την περίοδο 01-01-2022 έως 31-12-2022.

Θέμα 5ο:         Περί της έγκρισης της 19/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Κυνουρίας με θέμα «Περί της αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021».

Θέμα 6ο:         Περί της έγκρισης της 96/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νότιας Κυνουρίας (ΔΗΚΕΝΚ) με θέμα «Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού για τη δημιουργία βίντεο για την ανάδειξη των σπηλαίων στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας και την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού».

Θέμα 7ο:         Περί της έγκρισης της υπ’ αριθ. 744/10982/01-12-2021 (21ΑWRD009649827) απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Απευθείας ανάθεση έργου “Έκτακτη τοποθέτηση και αντικατάσταση αγωγού όμβριων υδάτων πλησίον οικίας Μακρυμίχαλου” προϋπολογισμού 6.820,00€».

Θέμα 8ο:         Περί της αποδοχής έκτακτης επιχορήγησης από ΚΑΠ, ποσού 104.111,66€, για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων και κατά προτεραιότητα για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του έτους 2021 για τακτοποίηση του ποσού αυτού σε ΚΑ Εσόδων και Εξόδων.

Θέμα 9ο:         Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Νότιας Κυνουρίας έτους 2021 κατόπιν της (Δ´) κατανομής ΚΑΠ έτους 2021 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Θέμα 10ο:      Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Νότιας Κυνουρίας έτους 2021 για την δημιουργία νέου ΚΑ Εσόδων 1699.003 με τίτλο «Έσοδα επιδότησης ενοικίων κληροδοτημάτων» ποσού (3.730,95)€ και την δημιουργία νέου ΚΑ Εξόδων 00-6718.002 με τίτλο «Απόδοση εσόδου επιδότησης ενοικίων κληροδοτημάτων» ποσού (3.730,95)€.

Θέμα 11ο:      Περί της σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με θέμα «Συντήρηση και επισκευή φωτισμού Δ.Ε Τυρού».

Θέμα 12ο:      Περί της τροποποίησης όρων της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Νότιας Κυνουρίας», οι οποίοι καταρτίστηκαν με την 219-2021 (ΑΔΑ: 6Ξ3ΥΩΚΝ-ΚΞΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.:

 

 

Εισηγητής των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι ο κ. Πρόεδρος.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Μιχαήλ Σωτηρόπουλος

 


 

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ