Get Adobe Flash player
Agenda

10η Συνεδρίαση Ο.Ε. 22-Μαι-2017

 

α.α. Αριθ.απόφασης                                          Θέμα απόφαση
1.   130. Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για δημιουργία νέου κωδικού εσόδων: 1328.010, ποσού 1.720.000,0  ευρώ με τίτλο: «Κέντρο Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων για τη Διαχείριση Αποθέματος Βιόσφαιρας Ανατολικής Πελοποννήσου (ΕΣΠΑ 2014-2020)», τη μείωση του Κ.Α. 30-7413.020 κατά το ποσό των 5.000,0 ευρώ και τη δημιουργία του νέου εξόδων: 61-7341.005, ποσού 1.725.000,0 €.  Απόφαση 130/2017
2. 131. Σύνταξη εισήγησης περί καθορισμού του τιμήματος (ανταλλάγματος)  για την περαιτέρω μεταβίβαση σε τρίτους του δικαιώματος απλής χρήσης του συνόλου των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας, με σκοπό την  άσκηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. με αριθμό ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017).      Απόφαση 131/2017
3. 132. Περί του τρόπου υλοποίησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια συστήματος απομακρυσμένου ελέγχου και διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, (ΕΣΠΑ 2014-2020)», προϋπολογισμού 990.140,00 €, και κατάρτιση των όρων του σχετικού διαγωνισμού (σύνταξη διακήρυξης).  Απόφαση 132/2017
4. 133. Περί της απευθείας ανάθεσης του έργου: «Καθαρισμοί – απομακρύνσεις φερτών από δρόμους Δ.Ε. Λεωνιδίου», προϋπολογισμού 7.200,0 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ/τος 171/87.  Απόφαση 133/2017