Get Adobe Flash player
Agenda
 • Events are coming soon, stay tuned!

Archive for Δεκεμβρίου 2019

Πρόγραμμα κοπής Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας

.
Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας σας προσκαλεί να παρευρεθείτε στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου, για το έτος 2020, στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεωνιδίου την Τετάρτη 1η Ιανουαρίου 2020 στις 11:00.
Επίσης, θα πραγματοποιηθεί η κοπή πίτας της Δ.Κ Λεωνιδίου και καλούνται οι Προϊστάμενοι, Πρόεδροι ή εκπρόσωποι υπηρεσιών, Συλλόγων και Φορέων να μας τιμήσουν με την παρουσία τους.
.
 ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!
.

Αναλυτικά το Πρόγραμμα κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας για κάθε Δημοτική και Τοπική Κοινότητα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας:

ΤΟΠΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ
ΛΕΩΝΙΔΙΟ
1/1/2020
11:00
ΜΕΛΑΝΑ
1/1/2020
18:30
ΤΥΡΟΣ
1/1/2020
19:30
ΑΓ.ΒΑΣΙΛΗΣ
2/1/2020
17:00
ΚΟΣΜΑΣ
2/1/2020
19:00
ΠΟΥΛΙΘΡΑ
4/1/2020
19:00
ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ
5/1/2020
18:00
ΠΗΓΑΔΙ
7/1/2020
19:00
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ
9/1/2020
19:00
ΠΕΛΕΤΑ
12/1/2020
19:00
ΤΣΙΤΑΛΙΑ
16/1/2020
19:00
ΜΑΡΙ
18/1/2020
19:00
.
* Για οποιαδήποτε μεταβολή στο παραπάνω πρόγραμμα, θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση.

 

1η Συνεδρίαση Δ.Σ. – 3 Ιαν 2019

1 θέμα
more ... »

29η Συνεδρίαση Ο.Ε. – 30 Δεκ 2019

3 θέματα
more ... »

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Ε. Κληροδοτημάτων

[Άρθρο 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010)]
more ... »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Εξοπλισμού Αναρριχητικών Πάρκων

                                                    

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας έχοντας υπόψη

 

 1. Τη διάταξη του άρθρου 75 παρ. Ι , περ.  γ  εδάφ. 11 του Ν. 3463/06 που ορίζει ως αρμοδιότητα των Δήμων και την μέριμνα και λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, όπως ο έλεγχος σήμανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς του δημοτικού ή κοινοτικού δικτύου, η λήψη μέτρων και ο έλεγχος για την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές, από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται και γενικότερα από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων.
 2. Τη διάταξη του άρθρου 75 παρ. Ι , περ.  δ  εδάφ. 6, στην οποία ορίζεται ως αρμοδιότατα του Δήμου  η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας.
 3. Την έως σήμερα διαμορφωθείσα νομολογία, βάσει της οποίας ορίζεται ότι για τη διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης από ΟΤΑ απαιτείται να υπάρχει πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό και η δαπάνη να προβλέπεται από ειδική διάταξη Νόμου και μόνον κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η διενέργεια μη προβλεπόμενης δαπάνης όταν συμβάλει στη λειτουργική δραστηριότητα της υπηρεσίας που την πραγματοποιεί υπό την έννοια ότι συμβάλει έμμεσα ή άμεσα στην αποτελεσματική εκπλήρωση των σκοπών.
 4. Το γεγονός ότι στον Δήμο μας έχει αναπτυχθεί ο αναρριχητικός τουρισμός που απευθύνεται σε μεγάλο αριθμό αθλητών της συγκεκριμένης δραστηριότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, που δραστηριοποιούνται στα αναρριχητικά πεδία του Δήμου για 8 περίπου μήνες κάθε χρόνο και συμβάλλουν σημαντικά στην τοπική οικονομία, πλην  όμως ελλοχεύουν κίνδυνοι για τη ζωή του λόγω της φύσεως του συγκεκριμένου σπορ και της συνεχούς χρήσης των υλικών και των πεδίων. Για τον λόγο αυτό ο Δήμος οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες και δράσεις δημιουργίας συνθηκών ασφαλούς δραστηριοποίησης, στο μέτρο του δυνατού- δεδομένου ότι πρόκειται για ελεύθερο σπόρ που πραγματοποιείται σε ανοικτό πεδίο, σε ελεύθερο ωράριο  και με αποκλειστική ευθύνη του αθλητή. – επισκέπτη. Στο πλαίσιο αυτό καθίσταται σαφές ότι η προμήθεια και εξοπλισμού συμβάλλει στη λειτουργική δραστηριότητας της υπηρεσίας (Δήμου) διότι βοηθά στην εκπλήρωση των σκοπών της που μεταξύ των άλλων είναι η προστασία της ζωής των κατοίκων και  η ενίσχυση της οικονομίας

Ενδιαφέρεται να προμηθευτεί τον παρακάτω εξοπλισμό αναρριχητικών πάρκων:

ΑΤ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

είδος μον.

Ποσότητα

Τιμή Μονάδος

Δαπάνη

HANG FIX Stainless Steel M10L – Ø10×86

τεμ

1.950

HANG FIX Stainless Steel M10XL – Ø10×110

τεμ

300

Hanger για βίδες 10mm

τεμ

1.850

Chain anchor +1 ring +1 carabiner

τεμ

150

Σύνολο

Φ.Π.Α 24%

Στρογγυλοποίηση

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

Τα προς προμήθεια είδη (ετοιμοπαράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας) θα είναι τελείως καινούργια, πρώτης χρήσης, σύγχρονης εξελιγμένης τεχνολογίας, πρόσφατης κατασκευής, γνωστού και αναγνωρισμένου οίκου, ασφαλούς λειτουργίας και θα ανταποκρίνονται πλήρως στο σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Τα είδη αυτά θα παραδοθούν μετά από τον έλεγχό τους από το Δήμο και την αποδοχή τους από αυτόν.

Οι προσφορές σας για τα ανωτέρω είδη να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου έως τις 27-12-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.

Παρακαλείσθε να επισυνάψετε στο φάκελο της προσφοράς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φορολογική ενημερότητα
 2. Ασφαλιστική ενημερότητα
 3. Ποινικό Μητρώο

 

 

Ο Δήμαρχος

 

Χαράλαμπος Ν. Λυσίκατος

23η Συνεδρίαση Δ.Σ. – 23 Δεκ 2019

21 θέματα
more ... »

Κλήρωση για την ανάδειξη μελών επιτροπής «Όργανα διενέργειας δημοπρασιών»

Κλήρωση για την ανάδειξη δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών Δημοτικών Συμβούλων, ως μέλη, στην επιτροπή του άρθρου 1 «Όργανα διενέργειας δημοπρασιών»
more ... »

Πρόσκληση 1ης Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

   Σχετικό:  

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα διεξαχθεί στο Γραφείο Δημάρχου – στο κτίριο «ΦΑΜΠΡΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» – στις  20 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Ημερήσια διάταξη

θέμα 1    Περί της εγκρίσεως του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, οικονομικού έτους 2018.
θέμα 2    Περί της εγκρίσεως του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, οικονομικού έτους 2018.

 

Ο Δήμαρχος Ν. Κυνουρίας και Πρόεδρος της Επιτροπής

.
Λυσίκατος Χαράλαμπος

 

 

 

28η Συνεδρίαση Ο.Ε. – 17 Δεκ 2019

19 θέματα, 2 ΕΗ
more ... »

Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας, για την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς 2019-2020, παρουσιάζει στους Δημότες και τους επισκέπτες, το Πρόγραμμα εκδηλώσεων, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από τις Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες, τους Συλλόγους και φορείς του τόπου.
Στόχος της διαδικτυακής αυτής ενημέρωσης είναι η παροχή πληροφοριών και στοιχείων για κάθε εκδήλωση και δραστηριότητα, ώστε κάθε πολίτης να επιλέξει και να διαμορφώσει το δικό του πρόγραμμα.
Όλες οι εκδηλώσεις γίνονται υπό την αιγίδα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας. Για κάθε εκδήλωση θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις με περισσότερες πληροφορίες και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας www.notiakynouria.gov.gr.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα Λεωνίδιο: 27573-60202 και Τυρός: 27573-60107.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2019-2020
Ημερομηνία
Ώρα
Εκδήλωση
Τοποθεσία
14/12
Σαβ
απόγευμα
Εργαστήρι Άι Βασίλη
Αίθουσα εκδηλώσεων μπάσκετ Λεωνίδιο
Διοργάνωση: Σύλλογος Γονέων Νηπιαγωγείου Λεωνιδίου
Με είσοδο
18/12
Τετ
πρωί
Γιορτή Παιδικού Σταθμού Νότιας Κυνουρίας
Παιδικός Σταθμός
19/12
Πεμ
πρωί
Γιορτή Νηπιαγωγείου Λεωνιδίου
Φάμπρικα Πολιτισμού
20/12
Παρ
Γιορτή Δημοτικού Σχολείου Λεωνιδίου
Γήπεδο Μπάσκετ
21/12
Σαβ
18.00
Άναμμα Χριστουγεννιάτικου δέντρου – Έναρξη Χωριού Άι Βασίλη
Πλατεία 25ης Μαρτίου
Λεωνιδίου
Διοργάνωση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας – Σύλλογοι Γονέων Σχολείων Λεωνιδίου
22/12
Κυρ
απόγευμα
Μουσική εκδήλωση
Φάμπρικα Πολιτισμού
Διοργάνωση: Χορωδία   Ενηλίκων Νότιας Κυνουρίας
Ελεύθερη είσοδος
23/12
Δευ
17.30
Χωριό Άι Βασίλη
Πλατεία 25ηςΜαρτίου
Λεωνιδίου
Διοργάνωση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας – Σύλλογοι Γονέων Σχολείων Λεωνιδίου
26/12
Πεμ
17.30
Χωριό Άι Βασίλη
Πλατεία 25ηςΜαρτίου
Λεωνιδίου
26/12
Πεμ
απόγευμα
Έναρξη Χωριού Άι Βασίλη Τυρού
Πλατεία Αγίας Μαρίνας Τυρού
Διοργάνωση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας – Σύλλογοι Γονέων Σχολείων Τυρού
27-28/12
Παρ-Σαβ
Χωριό Άι Βασίλη
Πλατεία Αγίας Μαρίνας Τυρού
Διοργάνωση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας – Σύλλογοι Γονέων Σχολείων Τυρού
30/12
Δευ
18.00
Δώρα Δήμου Νότιας Κυνουρίας
Γήπεδο Μπάσκετ Λεωνιδίου
01/01
Τετ
11.00
Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας Δήμου Νότιας Κυνουρίας και Δ.Κ Λεωνιδίου
Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεωνιδίου

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Προκειμένου να συγκροτηθεί η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, καλούνται οι φορείς, σύλλογοι & οργανώσεις  του Δήμου να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση συμμετοχής τους, προτείνοντας έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπό τους, καθώς και οι δημότες που επιθυμούν να συμμετέχουν στο θεσμό, να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση, μέχρι την 11η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτηστο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου μας.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συγκροτείται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σε όλους τους Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 78 του Ν.4555/2018, και είναι συλλογικό όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, το οποίο αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,

δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,

θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και

ι) δημότες.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, πλην της περίπτωσης ι΄ και συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων α΄ έως θ΄, οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που θα τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου Ν. Κυνουρίας. 

 

  Αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι οι εξής:        

α) Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται στην επιτροπή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή τον Δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..

Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου.

ε) Μπορεί να εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.

στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 189 του Ν.4555/18).

Η δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση.

Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

 Η συμμετοχή στην Επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.

 

Ο Δήμαρχος   

 

 

  Λυσίκατος Χαράλαμπος    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

‘Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α’ /7-6-2010 ) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης &  της αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε  με τις διατάξεις  του άρθρου 20 του Νόμου 2738/1999.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.  22 του Ν. 4071/2012(ΦΕΚ 85/Α΄) και του άρθρου 206  του Νόμου 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» ΦΕΚ Α΄/143/28-06-2007),
 4. Τις διατάξεις  του άρθρου 1 παρ. 2  εδ.ιε του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α’ /28-12-2009)
 5. Τις διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007)  όπως αντικαταστάθηκαν  με τις διατάξεις  της παρ. 2 του άρθρου 41 του Νόμου 4325/2015(ΦΕΚ  47/Α΄/2015.
 6. Την αριθ. 193/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας
 7. Την αριθ. 11617/14-11-2019 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας  του Δήμου μας περί ύπαρξης σχετικών πιστώσεων  για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης
 8. Τον ΟΕΥ του Δήμου μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  τριών (3) ατόμων  για την κάλυψη κατεπειγουσών  αναγκών έτους 2019.

Α.Α      ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ     ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΥΟ (2) ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ
2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΣ  (1) ΔΥΟ(2) ΜΗΝΕΣ

 

 1. Για τους ΥΕ εργατών καθαριότητας  δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα
 2. Για τον ΔΕ Οδηγό Αυτοκινήτων απαιτούνται τα παρακάτω ειδικά προσόντα
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:α)  Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων  Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή  Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων  ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή  Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου  ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων  ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006  ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας..

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

 

α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

 

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή (C) κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:

είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας  στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου.

είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται:

 • Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
 • Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη)
 • Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη – λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :

 • η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και
 • η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την ανακοίνωση.

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6,  άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. 1.       Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
 2. 2.       Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων  της θέσης που επιλέγουν.
 3. 3.       Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο  16 του Ν. 3584 /2007 ( καταδίκη, υποδικία δικαστική συμπαράσταση).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. 1.        Φωτοαντίγραφο  των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  1. 2.       Υπεύθυνη  δήλωση  περί  του  κωλύματος  του άρθρου 16   του Ν. 3584/2007.
  2. 3.       Υπεύθυνη δήλωση   εάν έχουν απασχοληθεί στο Δήμο  Νότιας Κυνουρίας   κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως  είτε με άλλο  εξουσιοδοτημένο πρόσωπο  με θεωρημένο  το γνήσιο της υπογραφής  από δημόσια αρχή .

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει  στο Δημαρχείο (Γραφείο Πρωτοκόλλου)    που ευρίσκεται στο Λεωνίδιο Δήμου Νότιας Κυνουρίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  από   07-12-2019 έως 16-12-2019

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α) Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών  ή πρόσκαιρων αναγκών, με  σύμβαση εργασίας, ορισμένου χρόνου  διάρκειας δύο μηνών, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 206  του Νόμου 3584/2007 εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ  και των κριτηρίων  πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν. 2190 /1994 (ΑΣΕΠ)

Β) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δεν επιτρέπεται  να απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός  δώδεκα μηνών , όπως υπολογίζεται σύμφωνα  με την παρ. 2 του άρθρου 21 του  Νόμου2190/1994.  Επίσης  έχει κώλυμα υπέρβασης οκτάμηνης απασχόλησης μέσα στο κρίσιμο δωδεκάμηνο (παρ. 2 του άρθρου 21 του Νόμου 2190/1994) για νέα απασχόληση οκτάμηνης διάρκειας.

Γ) Παράταση ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνης σύμβασης με σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν. ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Νότιας Κυνουρίας

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.


Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Νότιας Κυνουρίας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:


Α/Α

                                               ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

1

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη

25

2

Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.)

25

3

Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)

25

4

Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media)

25

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».


Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: 

Τηλ: 27573 60225

Ταχ. Διεύθυνση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας, Λεωνίδιο Αρκαδίας

Email: info@notiakynoyria.gov.grlizas@notiakynouria.gov.gr

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

.

Όσοι ενδιαφέρονται για την παρακολούθηση προγράμματος τον μήνα Δεκέμβριο 2019 πρέπει να  υποβάλλουν αίτηση έως και την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου.

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
more ... »
Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ