Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Ανακοίνωση χορήγησης θέσεων στη Νέα Λαϊκή Αγορά της ΔΚ Λεωνιδίου


Με την αριθμ. 119/12-5-2015 Απόφαση του Δ.Σ. Νότιας Κυνουρίας εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας της λαϊκής αγοράς της Δ.Κ Λεωνιδίου του Δήμου μας.

Με την αριθμ. 128/2-6-2015 Απόφαση του Δ.Σ Νότιας Κυνουρίας καθορίστηκε το ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος για τους πωλητές της Λαϊκής Αγοράς.

Η λειτουργία της νέας λαϊκής αγοράς θα αρχίσει μετά την τοποθέτηση των πωλητών στις θέσεις τους.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε εφαρμογή του Νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ.118/15-05-2014τ.Α΄), την Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Α2-639/02.07.2014 (ΦΕΚ1806/02.07.2014 τεύχος Β’).όπως ισχύει σήμερα, για την κάλυψη των νέων θέσεων πρέπει οι ενδιαφερόμενοι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί) να υποβάλλουν αίτηση στην Υπηρεσία μας, με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών.
β) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
δ) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα σε περίπτωση αναπηρίας του αδειούχου, ή προστατευόμενου μέλους.
ε) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από την οποία να προκύπτει η πραγματική και μόνιμη εγκατάσταση του ενδιαφερόμενου στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, ή αντίστοιχη βεβαίωση από το Δήμο της μόνιμης κατοικίας του.

Ο αριθμός των θέσεων που προκηρύσσονται (40 θέσεις παραγωγών πωλητών και 10 θέσεις επαγγελματιών πωλητών) απεικονίζονται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα.

Η τοποθέτηση στις νέες θέσεις θα εγκριθεί από τον κ.Δήμαρχο μετά από την εισήγηση της αρμόδιας ορισθείσας Επιτροπής.

Αναλυτικότερα σας γνωστοποιούμε τη διαδικασία χορήγησης των θέσεων όπως ορίζεται από τις διατάξεις του του Νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ.118/15-05-2014τ.Α΄), την Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Α2-639/02.07.2014 (ΦΕΚ1806/02.07.2014 τεύχος Β’) και της υπ’ αριθμ185/2015 Απόφασης του Δ.Σ. Νότιας Κυνουρίας με την οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας της λαϊκής αγοράς της Δ.Κ Λεωνιδίου του Δήμου μας.

Συμμετοχή ενδιαφερομένων:

Δικαίωμα συμμετοχής αποκλειστικά στην λαϊκή αγορά του Δήμου Νότιας Κυνουρίας έχουν:
1. Οι επαγγελματίες πωλητές και παραγωγοί, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και έχουν πραγματική και μόνιμη εγκατάσταση στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, ελλείψει αυτών από τον νομό Αρκαδίας , ελλείψει αυτών από όμορους νομούς και ελλείψει αυτών από άλλο μέρος της χώρας.
2. Οι συνεταιρισμοί των διαφόρων κλάδων της αγροτικής οικονομίας εφόσον τα προς πώληση προϊόντα συγκεντρώνονται ή παράγονται από αυτούς και είναι κάτοχοι άδειας (παραγωγικής).
3. Οι οικοτέχνες και χειροτέχνες εφόσον τα προς πώληση είδη που διαθέτουν είναι δική τους παραγωγής και είναι κάτοχοι άδειας (παραγωγικής).
4. Πωλητές, οι οποίοι δεν έχουν θεωρημένη άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες που να ισχύει για την λαϊκή του Δήμου Νότιας Κυνουρίας δε θα γίνονται δεκτοί.
5. Πωλητές, οι οποίοι θα είναι εκτός ορίων των λαϊκών αγορών θα τιμωρούνται όπως ο νόμος ορίζει.
6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ταμειακά ενήμεροι εκθέτες με δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ταμειακά ενήμεροι εκθέτες με βεβαίωση των αρμοδίων οργάνων.

Κριτήρια κατανομής των θέσεων λαϊκών αγορών

Για την κατανομή των δικαιούχων στις θέσεις των λαϊκών αγορών λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια: α) Η παλαιότητα της άδειας, β) Η ηλικία του δικαιούχου, γ) Η τυχόν αναπηρία του και το ποσοστό αυτής, δ) Ο αριθμός των τέκνων του και ε) Οι ημέρες συμμετοχής του σε λαϊκή αγορά.

Κάθε κριτήριο δίνει στον δικαιούχο μόρια. Αναλόγως με το πλήθος των μορίων που συγκεντρώνει ο κάθε δικαιούχος κατατάσσεται στον οικείο πίνακα κατάταξης. Ο δικαιούχος που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια ανά λαϊκή αγορά κατατάσσεται στην πρώτη θέση του πίνακα και οι λοιποί σε φθίνουσα σειρά. Ο πρώτος στην κατάταξη δικαιούχος επιλέγει την θέση του στην λαϊκή αγορά στον οικείο τομέα. Ο δεύτερος και οι λοιποί επιλέγουν την θέση τους αναλόγως με τις λοιπές διαθέσιμες θέσεις και την σειρά τους στον οικείο πίνακα κατάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. Ο δικαιούχος που κληρώνεται επιλέγει πρώτος μεταξύ των ισοβαθμούντων.

Μοριοδότηση

Για κάθε έτος παλαιότητας της άδειας ο δικαιούχος λαμβάνει 1 μόριο. Δικαιούχος κάτω των τριάντα (30) και άνω των εξήντα (60) ετών λαμβάνει 15 μόρια. Δικαιούχος με αναπηρία έως 67% λαμβάνει 10 μόρια. Δικαιούχος με αναπηρία άνω του 67% και έως και 80% λαμβάνει 20 μόρια. Δικαιούχος με αναπηρία άνω του 80% λαμβάνει 30 μόρια.

Για κάθε τέκνο ο δικαιούχος λαμβάνει 10 μόρια. Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας τα μόρια της συγκεκριμένης κατηγορίας προσαυξάνονται κατά 50%.

Η κατάθεση των αιτήσεων αρχίζει από την Δευτέρα 22/6/2015 και λήγει την Παρασκευή 3/7/2015.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

Σχετικά Αρχεία
1. Ανακοίνωση
2. Διάγραμμα Θέσεων

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ