Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού, μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ.

 

θέμα: Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού, μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ. (παρ. 9 και 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016) για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης κτιρίου παλαιού Ελαιοτριβείου Τυρού και μετατροπή του σε κέντρο πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων»

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., κατ’ εφαρμογή των:

  1. 1.   της παρ. 9 TOU άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
  2. 2.   της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
  3. 3.    της Απόφασης Υπ. Υποδομών 8ι Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 (ΦΕΚ 4841Β/29-12-2017),

προτίθεται να προκηρύξει τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων, σύμφωνα με το Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης κτιρίου παλαιού Ελαιοτριβείου Τυρού και μετατροπή του σε κέντρο πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της μελέτης ανέρχεται σε 67.329,25 Ευρώ (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α 24%).

Μετά την δημοσίευση της παρούσας, θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.), που τηρείται στην ιστοσελίδα https://mimed.ggde.gr/, για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού (τακτικών και αναπληρωματικών), της παρ. 9 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων, ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το παραπάνω αναφερόμενο έργο.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10-07-2020 και ώρα 11:00 μέσω της ιστοσελίδας https://mimed.ggde.gr/

 

Με εκτίμηση

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας

Μαρίνης Μπερέτσος

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ