Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Διακήρυξη Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στη Δ.Ε. Λεωνιδίου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η    Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

(για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου – αίθουσα συνεδριάσεων – και για τις λοιπές διοικητικές και κοινωνικές λειτουργίες του Δήμου Νότιας Κυνουρίας)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:

1) το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/Α’/30.3.1981) περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων.

2) το N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α’/8.06.2006′) Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας.

3) το N.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’/7.06.2010′) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

4) την αριθμ. 43/2019 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΛΧΞΩΚΝ-Λ3Π) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας, περί αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Λεωνιδίου για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (διενέργεια συνεδριάσεων) και για τις λοιπές διοικητικές και κοινωνικές λειτουργίες του. Με την ίδια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκαν και τα δύο (2) μέλη της επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας που προβλέπεται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81.

5) Την αριθμ. 9/2019 (ΑΔΑ: ΨΠΒΒΩΚΝ-Β24) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί του ορισμού, δύο (2) δημοτικών συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους στην επιτροπή του άρθρου 1 «Όργανα διενέργειας δημοπρασιών» του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77Α) «Περί του καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας των δημοπρασιών για την εκποίηση ή την εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων».

6) την αριθμ. 23/2019 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΩΩΘΩΚΝ-97Φ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας και σύνταξη της διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Λεωνιδίου για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (διενέργεια συνεδριάσεων) και για τις λοιπές διοικητικές και κοινωνικές λειτουργίες του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  

Δημοπρασία σε δύο στάδια (φάσεις) ανοικτή, προφορική και μειοδοτική, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81, για τη μίσθωση ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Λεωνιδίου για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (διενέργεια συνεδριάσεων) και για τις λοιπές διοικητικές και κοινωνικές λειτουργίες του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης και καθορίζουμε τους όρους δημοπρασίας ως εξής:

Α. Καθορίζει τους όρους της δημοπρασίας μίσθωσης ως εξής:

1) Περιγραφή του μίσθιου.

       Το μίσθιο πρέπει:

  • Να είναι έτοιμο προς χρήση και να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης του Λεωνιδίου μεταξύ της πλατείας 25ης Μαρτίου και της πλατείας Δημοτικού Ρολογιού. Να μην απέχει πλέον των (50) μέτρων από το την κεντρική δημοτική οδό του Λεωνιδίου.
  • Να έχει συνολικό εμβαδό, σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια, πάνω από 500 τ.μ και στην εσωτερική διαρρύθμισή του να περιλαμβάνονται τα εξής:
  • Να διαθέτει μία τουλάχιστον ενιαία αίθουσα εμβαδού πλέον των 130 τ.μ,  τουλάχιστον,  τέσσερις έως έξι αίθουσες ή χώρους μικρότερου εμβαδού διαμορφωμένους σε χώρους γραφείων, τουαλέτες ανδρών – γυναικών με προθάλαμο και αν το προσφερόμενο κτίριο  αναπτύσσεται σε ορόφους να έχει μία τουλάχιστον τουαλέτα ανά όροφο και μία κουζίνα (7) τ.μ και πλέον.
  • Το προαναφερόμενο κτίριο δύναται να είναι ισόγειο ή διώροφο και να διαθέτει υπαίθριο – ανοικτό  χώρο (700) επτακοσίων τουλάχιστον τ.μ. , ώστε να είναι εφικτή η χρησιμοποίησή του για  πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ομαλή πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στα γραφεία όπου θα στεγαστούν οι υπηρεσίες του Δήμου.

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί  σε δύο φάσεις (στάδια) ως εξής:

Α΄ Στάδιο: Εκδήλωση ενδιαφέροντος – αξιολόγηση προσφερόμενων ακινήτων.

Β΄ Στάδιο:Διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού – ανακήρυξη μειοδότη. 

Α΄ Στάδιο: Εκδήλωση ενδιαφέροντος – αξιολόγηση προσφερόμενων ακινήτων.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, οι ίδιοι ή ειδικός προς τούτο πληρεξούσιος, έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (προσφορά) στην οποία να περιγράφεται λεπτομερώς η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου ακινήτου, καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, το ΑΦΜ του, την ταχυδρομική του διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας.

Οι προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Ν. Κυνουρίας εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Στην πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να επισυνάπτονται:

α) Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας Ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο, απαιτείται η προσκόμιση Καταστατικού του Φορέα, απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου από την οποία να προκύπτει η αποδοχή της διακήρυξης και η συναίνεση του ιδιοκτήτη για την εκμίσθωση του ακινήτου, καθώς και η παροχή εξουσιοδότησης προς συγκεκριμένο  εκπρόσωπο για την κατάθεση προσφοράς και την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου.

β) Τίτλο ιδιοκτησίας, συνοδευόμενος από τοπογραφικό διάγραμμα και  αποτύπωση της εσωτερικής διαρρύθμισης.

γ) Πιστοποιητικό περί μη εκποίησης του προσφερόμενου ακινήτου, από  το οικείο Υποθηκοφυλακείο.

δ) Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας του κτιρίου.

ε) Φύλλο υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου από Δημόσιο Φορέα (Εφορία, Συμβολαιογράφους κ.λ.π.)

στ) Υπεύθυνη Δήλωση, ότι: (1) ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι (2) το ακίνητο είναι απαλλαγμένο από κάθε δουλεία και δεν υφίσταται καμία υποχρέωση του δήμου για ενδεχόμενες οφειλές αυτού προς οποιονδήποτε.

ζ) Δημοτική και φορολογική ενημερότητα.

η) Εγγυητική επιστολή τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 150,00 €, ως εγγύηση ότι ο προσφέρων  θα προσέλθει για την υπογραφή του μισθωτηρίου και θα παραδώσει  το μίσθιο για χρήση του Δήμου σε χρόνο που θα ορίζεται από την παρούσα και τα διαλαμβανόμενα στην εγκριτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ή από το Δημοτικό Συμβούλιο.

θ) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.

ι) Οικονομική προσφορά.

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον μεν τελευταίο μειοδότη μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής του ακινήτου, στους δε υπόλοιπους μετέχοντες μετά την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και την έκδοση της νομιμοποιητικής απόφασης από τον ελεγκτή νομιμότητας της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Μετά την ολοκλήρωση της εικοσαήμερης προθεσμίας, οι αιτήσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στην επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία, με επιτόπια έρευνα, διαπιστώνει και επιβεβαιώνει, με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, την έκταση-όρια των προσφερόμενων ακινήτων, αποφαίνεται εγγράφως περί της καταλληλότητας ή μη των προσφερόμενων ακινήτων, καθώς και της μισθωτικής τους αξίας, σύμφωνα με την αντικειμενική τους αξία και τις επικρατούσες συνθήκες μίσθωσης της περιοχής και συντάσσει σχετική αιτιολογημένη έκθεση, η οποία κοινοποιείται στους συμμετέχοντες.

Συμμετέχων του οποίου η προσφορά ή το ακίνητο κριθούν απορριπτέα ως ακατάλληλα, μπορεί να υποβάλλει ένσταση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας (2) δύο ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της έκθεσης αποκλεισμού του, για την εξέταση της οποίας μπορεί να ζητηθεί η άποψη της εκτιμητικής επιτροπής ή η διενέργεια νέας αυτοψίας εφόσον αυτή  κριθεί απαραίτητη.

Οι ενστάσεις εξετάζονται από την οικονομική Επιτροπή πριν τη διενέργεια της Β΄ φάσης της Δημοπρασίας.

Υποβολή και ισχύ προσφορών (προτάσεων  εκδήλωσης ενδιαφέροντος).

•           Η κατάθεση / αποστολή των προσφορών (προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος)  πρωτοκολλώνται, εντός της προβλεπόμενης εικοσαήμερης προθεσμίας, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22 300, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες που ισχύουν για τις δημοτικές υπηρεσίες.

•           Ταχυδρομική αποστολή προσφορών: Γίνονται δεκτές και προσφορές που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς και με «συστημένη αλληλογραφία» ή θα παραδοθούν από οποιαδήποτε εταιρεία ταχυμεταφοράς, εφόσον παραληφθούν από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου εντός της ταχθείσας με τη διακήρυξη προθεσμίας ή θα φέρουν επίσημη σφραγίδα των ΕΛΤΑ, από την οποία να προκύπτει ότι έχουν αποσταλεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

•           Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και σαφείς. Προσφορές υπό αίρεση ή επιφύλαξη απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

•           Οι συμμετέχοντες δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη προετοιμασία και την υποβολή των φακέλων προσφοράς.

•           Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτή αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων της διακήρυξης.

 Β΄ Στάδιο:Διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού – ανακήρυξη μειοδότη. 

Ο Δήμαρχος, με απόφασή του, ορίζει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της ανοικτής,  μειοδοτικής δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη και τον εγγυητή.

Η δημοπρασία είναι φανερή, προφορική και μειοδοτική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα με τη πράξη του Δημάρχου ημέρα και ώρα.  Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν να κατατίθενται προσφορές χωρίς διακοπή. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81, η απόφαση της οποίας καταχωρίζεται στα πρακτικά.

Σε περίπτωση που οι οικονομικές προσφορές δεν υποβάλλονται από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες, υποβάλλονται από νομίμως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Ως τιμή εκκίνησης της διαδικασίας ορίζεται η χαμηλότερη προσφορά εκ των ιδιοκτητών, εφόσον δεν υπερβαίνει την αντίστοιχη εκτιμηθείσα αξία, όπως εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81.

Ως κριτήριο κατακύρωσης της δημοπρασίας ορίζεται η οικονομικότερη προσφορά [χαμηλότερο μίσθωμα).

Για να γίνει δεκτή προφορική μειοδοτική προσφορά πρέπει να είναι κατώτερη τουλάχιστον κατά ένα εκατοστό σε σχέση με την προηγούμενη διαφορετικά κρίνεται απαράδεκτη. Κάθε επόμενη μειοδοτική προσφορά πρέπει να είναι κατώτερη της  εκάστοτε χαμηλότερης κατά το ίδιο ποσό,  μέχρι την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού στο τελευταίο μειοδότη.

Αν δεν κατατεθούν νέες προσφορές στη Β΄ φάση, επιλέγεται το ακίνητο που προσφέρθηκε με το χαμηλότερο μίσθωμα κατά τη διαδικασία των γραπτών προσφορών της πρώτης φάσης του διαγωνισμού, ενώ σε περίπτωση προσφορών ίσης αξίας, το προς μίσθωση ακίνητο επιλέγεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Οι προσφορές των συμμετεχόντων αναγράφονται στο πρακτικό κατά σειρά εκφώνησης μετά του ονοματεπωνύμου του μειοδότη.  Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε μειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στον προθάλαμο του Γραφείου Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών  που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 9/2019 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ:ΨΠΒΒΩΚΝ-Β24) και αποτελείται από τους κ. Ρεντούλη Κωνσταντίνο, Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κολινιώτη Δημήτριο, τον κ. Δανεσή Θεόδωρο, Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μάρκο Νικόλαο. Η επιτροπή συγκροτείται με τη συμμετοχή του Δημάρχου Ν. Κυνουρίας κ. Λυσίκατου Χαράλαμπου, ως Προέδρου.  Η επιτροπή συνεδριάζει παρόντων του Προέδρου και όλων των μελών της και αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η δημοτική υπάλληλος κ. Κατερίνα Φιλίππου.

3) Εγγυητής

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολοκληρία υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

4) Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου  ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

5) Σύμβαση

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

6) Διάρκεια Μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης με δυνατότητα παράτασης επιπλέον τριών ετών, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δήμο και συναινέσει σε αυτό και ο ιδιοκτήτης.

7) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Το μίσθωμα θα κατατίθεται κάθε τρίμηνο, σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Η υποχρέωση καταβολής μισθώματος ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παράδοσης του μισθίου.

8) Εγγύηση συμμετοχής

Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.

9) Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

10) Κρατήσεις

Το μίσθωμα υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

11) Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.

12) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

13) Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος στο Λεωνίδιο και στον Τυρό και στα δημοσιότερα μέρη της έδρας του Δήμου. Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Νομού <<Καθημερινά Νέα>>.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω υπερκαλύπτεται και η εκ του Νόμου υποχρέωση της δεκαήμερης δημοσίευση της διακήρυξης πριν από τη διενέργεια της (β) φάσης της δημοπρασίας.

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης στην εφημερίδα θα βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη που θα αναδειχθεί με την απόφαση έγκρισης των πρακτικών μισθωτή και θα πληρωθούν πριν την υπογραφή του μισθωτηρίου.

14) Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν μειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευμένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

15) Μίσθωμα

Ως ανώτερη προσφορά μισθώματος ορίζεται το ποσό των 850,00 ευρώ μηνιαίως (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων).

Το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό για ολόκληρη τη μισθωτική περίοδο, καθώς και κατά τη διάρκεια της νόμιμης παράτασης, εκτός και αν επιβάλλεται η μείωσή του από ειδική διάταξη Νόμου.

16) Ενστάσεις κατά της διαδικασίας

Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής ενδιαφερόμενου σε αυτόν, μόνο από ετέρους ενδιαφερόμενους που συμμετείχαν στο διαγωνισμό ή που αποκλείστηκαν κατά την πρώτη φάση αυτού.

Η ένσταση υποβάλλεται στην επιτροπή δημοπρασίας μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη διενέργεια του και εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή, κατόπιν γνωμοδότης της επιτροπής διαγωνισμού.

17) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το γραφείο ακίνητης περιουσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες. Τηλέφωνο 2757360229 αρμόδια υπάλληλος: Φιλίππου Κατερίνα, e.mail:kfilippou@notiakynouria.gov.gr.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ