Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Διακήρυξη Δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. 1.       Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/Α’) περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων.
  2. Το N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α’) Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας
  3. Το N.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
  4. Τις διατάξεις του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως ισχύει.
  5. Την αριθμ. 325/2011 (ΑΔΑ: 45Β2ΩΚΝ-27Α) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας περί αναπροσαρμογής του τέλους χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών, αιγιαλού και κοινοχρήστων χώρων.
  6. Την αριθμ. 221/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΘΩΚΝ-27Α) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί κανονισμού χρήσης κοινοχρήστων χώρων οικισμών Δήμου Νότιας Κυνουρίας, όπως ισχύει.
  7. Την αριθμ. 148/2018 (ΑΔΑ: 6ΖΨΘΩΚΝ-0Α5) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί διενέργειας δημοπρασίας για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων.
  8. Την αριθμ. 173/2018 (ΑΔΑ: ΩΥΝΥΩΚΝ-ΩΦΠ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Τη διενέργεια  φανερής,  προφορικής και πλειοδοτικής, ανά κοινόχρηστο χώρο,  δημοπρασίας, με σκοπό την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων στη ΔΚ Λεωνιδίου, ΤΚ Παλαιοχωρίου και ΤΚ Κοσμά, όπως ειδικότερα προσδιορίζονται στην παρούσα, με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

 

1) Περιγραφή των προς παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων.

(Σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 221/2013 και 148/2018 αποφάσεις του Δ.Σ).

         Τα οκτώ (8) οκτώ τμήματα κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων για εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, είναι τα εξής:

1. Δ.Κ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ – Πλατεία Μητρόπολης – 50 τ.μ. στο ανατολικό μέρος της πλατείας, σύμφωνα με το από 21.06.2017 Τοπογραφικό Διάγραμμα Πολιτικού Μηχανικού Γολεγού Δημήτριου.

2. Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ – Κεντρική Πλατεία – 50 τ.μ. στην προέκταση της πρόσοψης του καταστήματος της Καραβίτη Αικατερίνης επί της πλατείας, σύμφωνα με την από 10.2004 κάτοψη κεντρικής πλατείας της Αρχιτέκτων Μηχανικού Γκιώνη Ιωάννα.

3. Τ.Κ. ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων – 28 τ.μ. (θέση 3), σύμφωνα με το από 4.5.2005 τοπογραφικό διάγραμμα Τοπογράφου Μηχανικού Ντάσκα Γρηγόριου.

4. Τ.Κ. ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων – 37 τ.μ. (θέση 4), σύμφωνα με το από 4.5.2005 τοπογραφικό διάγραμμα Τοπογράφου Μηχανικού Ντάσκα Γρηγόριου.

5. Τ.Κ. ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων – 45,21 τ.μ. (θέση 5), σύμφωνα με το από 4.5.2005 τοπογραφικό διάγραμμα Τοπογράφου Μηχανικού Ντάσκα Γρηγόριου.

6. Τ.Κ. ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων – 41,72 τ.μ. (θέση 11), σύμφωνα με το από 4.5.2005 τοπογραφικό διάγραμμα Τοπογράφου Μηχανικού Ντάσκα Γρηγόριου.

7. Τ.Κ. ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων – 50,68 τ.μ. (θέση 12), σύμφωνα με το από 4.5.2005 τοπογραφικό διάγραμμα Τοπογράφου Μηχανικού Ντάσκα Γρηγόριου.

8. Τ.Κ. ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων  – 36,08 τ.μ. (θέση 16), σύμφωνα με το από 4.5.2005 τοπογραφικό διάγραμμα Τοπογράφου Μηχανικού Ντάσκα Γρηγόριου.

2) Επιτρεπόμενες χρήσεις

Το κάθε μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ή  ΑΛΛΟΥ ΠΑΡΕΜΦΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ -  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ), που διαθέτει ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή γνωστοποίηση του Ν. 442/2016 και έχει έδρα στην Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα του υπό δημοπράτηση χώρου, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης χρήσης.

Η μίσθωση του χώρου δεν αποτελεί άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, ούτε αντικαθιστά, ούτε τροποποιεί ή επεκτείνει οποιαδήποτε εκδοθείσα ή ισχύουσα ή προβλεπόμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.

Ο ενδιαφερόμενος πριν προβεί σε χρήση ή κατάληψη κοινόχρηστου χώρου υποχρεούται να έχει στην προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού του ενδιαφέροντος την δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων. Σε περίπτωση που η άδεια χρήσης του συγκεκριμένου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν προβλέπει την δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο, ο ενδιαφερόμενος δύναται να συμμετέχει στη διαδικασία, να καταστεί πλειοδότης και να συνταχθεί σχετικό συμφωνητικό. Στη συνέχεια, υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (γνωστοποίηση) αλλαγής της άδειας του καταστήματός του. Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου (δηλαδή χώρου χωρίς σχετική άδεια χρήσης), ανεξαρτήτως της σύνταξης συμφωνητικού μίσθωσης, προκύπτει υποχρέωση υποβολής νόμιμων κυρώσεων με τα αναλογούντα κατά περίπτωση πρόστιμα.

3) Διάρκεια μίσθωσης

Η μίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του μισθωτηρίου και λήγει οπωσδήποτε την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2018.

 

4) Όροι,  προϋποθέσεις και δικαιώματα συμμετοχής. 

4.1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση χρήσης των ανωτέρω κοινοχρήστων σε φυσικό πρόσωπο ή σε ένωση προσώπων οποιασδήποτε μορφής (Νομικό Πρόσωπο), είναι η συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, είτε συμβάλλονται και ενεργούν μεμονωμένα είτε συμβάλλονται και ενεργούν για λογαριασμό Νομικών Προσώπων, ως μέλη ή εκπρόσωποι αυτών.

4.2. Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, που αποδεδειγμένα ασκούν επάγγελμα ή δραστηριότητα που προβλέπεται για το αντίστοιχο τμήμα που  διεκδικούν, είναι δε ιδιοκτήτης ή εκμεταλλευτής καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείου, ζαχαροπλαστείου, εστιατορίου ή άλλου παρεμφερούς καταστήματος – επιχείρησης), υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν  βεβαιωμένες  ληξιπρόθεσμες και μη ρυθμισμένες οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο και τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας, από οποιαδήποτε αιτία και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της παρούσης.

4.3. Από τη δημοπρασία αποκλείεται όποιος έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για έναν από του ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008,  για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕL 300),

 β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195) και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής ή του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309), η οποία ενσωματώνεται με το Ν. 3691/2008 (Α΄166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2331/1995 (Α΄173),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101), η οποία ενσωματώνεται με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

ζ) της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστών εγγράφων, της μεταφοράς λαθρομεταναστών, της δωροδοκίας, της ψευδορκίας, της δόλιας χρεοκοπίας, της  λαθρεμπορίας, της παράβασης της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, της μαστροπείας, της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της κλοπής, της ληστείας, της ασέλγειας, της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, της παράνομης οπλοκατοχής, της παράνομης οπλοφορίας, της παράνομης οπλοχρησίας, της αρπαγής ανηλίκου και οποιαδήποτε εγκλήματα κατά των ηθών.

4.4. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία υπερήμερος οφειλέτης του Δήμου Ν. Κυνουρίας ή του Ελληνικού Δημοσίου, από οποιαδήποτε αιτία,  που δεν έχει ρυθμίσει τις οφειλές του.  Για τον σκοπό κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού πρόσφατη βεβαίωση δημοτικής και βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας

4.5. Η υποχρέωση αποκλεισμού ενδιαφερόμενου εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω αδικήματα,  είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

4.6. Τα Νομικά Πρόσωπα ή οι ενώσεις φυσικών προσώπων οποιασδήποτε μορφής  αποκλείονται από τη δημοπρασία όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, που αφορά αδίκημα της προηγούμενης παραγράφου, είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ή είναι μέλος του Ν.Π. ή εταίρος οποιασδήποτε μορφής.

4.7. Αν στη  δηµοπρασία συµµετέχουν αλλοδαποί πρέπει οπωσδήποτε να κατέχουν τη νόµιµη άδεια διαµονής που τους παρέχει το δικαίωµα άσκησης ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας.

4.8. Η συμμετοχή στη δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης και έχει την πλήρη γνώση του χώρου που παραχωρείται ως προς την απλή  χρήση του.

4.9. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή της δημοπρασίας, πριν τη έναρξη του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

4.10. Για την εκπροσώπηση Νομικού Προσώπου απαιτείται η προσκόμιση του Φ.Ε.Κ. σύστασης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου καθώς και ΦΕΚ μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτών. Τα Νομικά Πρόσωπα με τη μορφή ΕΠΕ ή  ΟΕ ή  ΕΕ, καθώς και οι  Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείας εκπροσωπούνται από το Διαχειριστή τους ή από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού και επίσημο εξουσιοδοτικό έγγραφο .

4.11. Η απόφαση της επιτροπής διενέργειες της δημοπρασίας περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.

4.12. Στην ΤΚ Κοσμά δικαίωμα ενοικίασης του χώρου με δημοπρασία να έχουν μόνο οι επαγγελματίες του οποίου ο κοινόχρηστος χώρος εφάπτεται του χώρου δημοπρασίας (Απόφαση 18/2018 Τοπικού Συμβουλίου Κοσμά).

 

5) Δικαιολογητικά συμμετοχής.

Για  να γίνει κάποιος δεκτός στη Δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

Α) Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Θα αναφέρονται το τμήμα ή τα τμήματα για τα οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να καταθέσει προσφορά και τα πλήρη στοιχεία του: Επαγγελματική δ/νση ή δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ των προσώπων που αναφέρονται στην Αίτηση.

Β) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, όπου ο υποψήφιος θα αναφέρει ότι: α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, έχει πλήρη γνώση της πραγματικής κατάστασης του κοινόχρηστου χώρου, την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, β) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του, σχετικό με οποιαδήποτε αναβολή ή ακύρωση του Διαγωνισμού γ) δεν έχει αποκλειστεί από δημόσιο διαγωνισμό λόγω υποβολής πλαστών πιστοποιητικών, δ) την προοριζόμενη χρήση του διεκδικούμενου χώρου, ήτοι τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ε) στην περίπτωση που η άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν προβλέπει την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο, ότι προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (γνωστοποίηση) αλλαγής της άδειας, ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο.

Γ) Φωτοτυπία της αστυνομικής του Ταυτότητας του συμμετέχοντος.

Δ)  Άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή γνωστοποίηση του Ν. 442/2016, η οποία να προβλέπει τη δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε υπαίθριο χώρο. Σε διαφορετική περίπτωση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση κατά τα ανωτέρω.

Ε) Βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας  του Δήμου Ν. Κυνουρίας  ή σχετική βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, περί της ρύθμισης οφειλών.

Ζ ) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.

Η) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

Θ) Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική επιστολή  αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, Τράπεζας, ποσού ίσου με ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) υπολογιζόμενου επί της τιμής εκκίνησης.

Ι) Αντίγραφο ποινικού μητρώου (αν δεν προσκομισθεί αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία για τον πλειοδότη, και λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία έγκρισης των πρακτικών και ανακήρυξης του  παραχωρησιούχου – μισθωτή).  Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τα μέλη και τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Η έλλειψη οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιολογητικά καθιστά την προσφορά ανύπαρκτη και απαράδεκτη.

 Τα ίδια δικαιολογητικά ισχύουν και στην περίπτωση που κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου προσώπου.

 

6) Τιμή εκκίνησης

Το ελάχιστο αντάλλαγμα – τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, για κάθε κοινόχρηστο τμήμα εκτός προβολής καταστημάτων για το σύνολο του χώρου του τμήματος αυτού και για ολόκληρη της μισθωτική περίοδο, σε εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην υπ’ αριθ. 221/2013 και 325/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ορίζεται ως εξής:

α/α

Περιγραφή χώρου

Τέλος (€/τμ)

Τιμή

εκκίνησης

1

Δ.Κ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ – Πλατεία Μητρόπολης (εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) – 50 τ.μ. στο ανατολικό μέρος της πλατείας

6,00 €/τ.μ.

300,00 €

2

Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ – Κεντρική Πλατεία (εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) – 50 τ.μ. στην προέκταση της πρόσοψης του καταστήματος της Καραβίτη Αικατερίνης επί της πλατείας.

4,00 €/τ.μ.

200,00 €

3

Τ.Κ. ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων (εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) – 28 τ.μ. (θέση 3)

6,00 €/τ.μ.

168,00 €

4

Τ.Κ. ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων (εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) – 37 τ.μ. (θέση 4)

6,00 €/τ.μ.

222,00 €

5

Τ.Κ. ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων (εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) – 45,21 τ.μ. (θέση 5)

6,00 €/τ.μ.

271,26 €

6

Τ.Κ. ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων (εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) – 41,72 τ.μ. (θέση 11)

6,00 €/τ.μ.

250,32 €

7

Τ.Κ. ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων (εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) – 50,68 τ.μ. (θέση 12)

6,00 €/τ.μ.

304,08 €

8

Τ.Κ. ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων (εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) – 36,08 τ.μ. (θέση 16)

6,00 €/τ.μ.

216,48 €

Το αντάλλαγμα που θα προκύψει από τη διαδικασία, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης εκάστου τμήματος και τη διαγωνιστική διαδικασία, αποτελεί το τίμημα – αντάλλαγμα για την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου, για το έτος 2018.

 

7) Διαδικασία  διενέργειας δημοπρασίας.

Η δημοπρασία κάθε τμήματος χώρου αιγιαλού και παραλίας είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα με τη Διακήρυξη του Δημάρχου ημέρα και ώρα.

Λαμβανομένων υπόψη της αριθμ. 18/2018 αποφάσεως Τοπικού Συμβουλίου Κοσμά για τις ανωτέρω περιγραφόμενες θέσεις 3 έως και 8, θα τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 5 εδ. β’ του Β.Δ. 24.9./20.10.1958.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η υψηλότερη οικονομική προσφορά, ήτοι το υψηλότερο προσφερόμενο αντάλλαγμα.

Η δημοπρασία διαρκεί μία ώρα με την επιφύλαξη της επόμενης περίπτωσης.

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν να κατατίθενται προσφορές χωρίς διακοπή και µόνον µεταξύ αυτών που έχουν προσκομίσει τα απαιτούμουνα εντός της καθορισμένης ώρας διενέργειας  και έχουν καταθέσει έστω και µία οικονομική προσφορά εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος. Σε εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου, δεν  γίνονται δεκτοί στη δηµοπρασία, ακόµα και αν αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, όσοι προσέλθουν µετά την οριζόµενη από τη διακήρυξη ώρα λήξης.

Για τη συνέχιση της δημοπρασίας πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρίζεται στα πρακτικά.

Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων δίδονται προφορικά και  αναγράφονται στο πρακτικό, κατά σειρά εκφώνησης μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.  Για την επικύρωση της προφοράς, ο πλειοδοτών  οφείλει να  θέτει μονογραφή  στην αντίστοιχη γραμμή του σχετικού πρακτικού.

Κάθε προσφορά πρέπει να είναι υψηλότερη από την προηγούμενη ή από την τιμή εκκίνησης, τουλάχιστον κατά (10) δέκα ευρώ.

 Για κάθε κοινόχρηστο τμήμα θα διεξαχθεί ξεχωριστή δημοπρασία, για την οποία  θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό.

Οι δημοπρασίες του συνόλου των τμημάτων θα διεξαχθούν ταυτοχρόνως.

Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά).

Με τη δημοπρασία δίνεται προτεραιότητα για τις θέσεις 3 έως και 8 σε όσους ο έμπροσθεν κοινόχρηστος χώρος του καταστήματός τους εφάπτεται (ή είναι συνεχόμενος) του χώρου της δημοπρασίας. Για τη διασφάλιση της διαδικασίας ως προς τη συγκεκριμένη προτεραιότητα, θα συνταχθεί πίνακας κατάταξης των προσφορών βάσει του συγκεκριμένου κριτηρίου,  στον οποίο θα προτάσσονται όσοι το πληρούν και θα έπονται όσοι δεν το πληρούν και, θα ανακηρυχθεί πλειοδότης – μισθωτής ο συμμετέχων που προσέφερε το μεγαλύτερο μίσθωμα, μεταξύ αυτών που ΔΕΝ έχουν απέναντι από το κατάστημά τους κοινόχρηστο χώρο δεκτικό μίσθωσης.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφερόμενος που να πληροί το συγκεκριμένο κριτήριο, τότε θα επιλεγεί ο ενδιαφερόμενος με τη μεγαλύτερη οικονομική πρόσφορά (μίσθωμα).

8) Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής των δημοπρασιών.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 22 Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης της διαδικασίας τη δεκάτη πρωινή (10:00πμ) και ώρα λήξης την ενδεκάτη πρωινή ώρα (11:00πμ) στο προθάλαμο του Γραφείου Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει συγκροτήθηκε με την 244/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, αρμόδιο όργανο για τη διενέργεια της δημοπρασίας είναι η επιτροπή τα μέλη της οποίας ορίσθηκαν με την υπ’  αριθ. 244/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και αποτελείται από τους:

α. κ Παπαβασιλείου Μαρία, Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή  τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κολινιώτη Δημήτρη.

β. κ. Δανεσή Θεόδωρο, Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αθανασόπουλο Δημήτρη.

Η επιτροπή συγκροτείται με τη συμμετοχή του Δημάρχου Ν. Κυνουρίας κ. Λυσίκατου Χαράλαμπου, ως Προέδρου, συνεδριάζει παρόντων του Προέδρου και όλων των μελών της και αποφασίζει κατά πλειοψηφία.

Γραμματέας των επιτροπών ορίζεται η δημοτική υπάλληλος κ. Φιλίππου Κατερίνα, κατηγορίας Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού, η οποία θα αναπληρώνεται από τον δημοτικό υπάλληλο κ. Πουλέτσο Ηλία, κατηγορίας Δ.Ε. Διοικητικού.

 

9) Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.

Κάθε ενδιαφερόμενος, για να γίνει δεκτός στη δημοπρασία, οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει στην αρμόδια επιτροπή, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, αναγνωρισμένης Τράπεζας, ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού ίσου προς το 1/10 του οριζόμενου ελάχιστου ορίου της τιμής εκκίνησης.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα επιστραφεί σε όλους όσους έλαβαν μέρος αλλά δεν αναδείχτηκαν τελευταίοι πλειοδότες, μετά την έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας.

           

10) Τρόπος καταβολής μισθώματος.

 Το μίσθωμα θα προκαταβληθεί εφ’ άπαξ, πριν την υπογραφή του συμφωνητικού, στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ν. Κυνουρίας.

Άρνηση προκαταβολής του μισθώματος, όπως έχει καθοριστεί με την παρούσα απόφαση, όπως και άρνηση υπογραφής του συμφωνητικού,   επιφέρει την κατάπτωση της εγγύησης υπέρ του Δήμου και την ακύρωση της διαδικασίας ανάδειξης του τελευταίου πλειοδότη. Στην περίπτωση αυτή η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την αναμίσθωση του χώρου, με νέα δημοπρασία που θα προκηρυχθεί σε βάρος του αρχικού πλειοδότη και του εγγυητή του.

 

11) Υποχρεώσεις πλειοδότη

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός (5) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής (Οικονομική Επιτροπή) περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την καταβολή του ανταλλάγματος χρήσης κοινοχρήστου χώρου, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Στην περίπτωση αυτή ενεργείται  αναπλειστηριασμός εις βάρος του και ευθύνεται για το μικρότερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής του άδειας ή βεβαίωσης παραχώρησης απαιτείται η προσκόμιση από τους πλειοδοτούντες του πρωτότυπου διπλότυπου είσπραξης υπέρ του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Ο ενδιαφερόμενος πριν προβεί σε οποιαδήποτε χρήση ή κατάληψη κοινόχρηστου χώρου υποχρεούται να έχει στην προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας του την δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων. Ειδικότερα, η χρήση του δημοπρατούμενου κοινόχρηστου χώρου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προϋποθέτει τη νόμιμη λειτουργία αυτών, ήτοι να  προβλέπεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο. Σε περίπτωση που στην άδεια λειτουργίας υγειονομικού καταστήματος του πλειοδότη δεν προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης τραπεζοκαθισμάτων θα συντάσσεται συμφωνητικό, αλλά η δυνατότητα χρήσης θα υπόκειται σε τροποποίηση της υφιστάμενης άδειας, ώστε να προβλέπει τη δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο.

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της ανωτέρω διαδικασίας λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη και μη έκδοσης της σχετικής άδειας ή βεβαίωσης, ο πλειοδότης κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος και καταπίπτει εις βάρος του η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. Επίσης, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του, δύναται να υποστούν τις κυρώσεις των άρθρων 57-59 του Δ/τος 11/12-11-1929 «περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων» όπως ισχύουν (αναπλειστηριασμός σε βάρος τους).

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να αναπτύσσει τραπεζοκαθίσματα στον χώρο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 και να παρέχει τις ανάλογες υπηρεσίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην άδεια λειτουργίας του καταστήματος. Σε διαφορετική περίπτωση αποβάλλεται από το μίσθιο, χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα διεκδίκησης αποζημίωσης ή επιστροφής του μισθώματος και παρακρατείται η εγγυητική καλής χρήσης, χωρίς καμία άλλη δικαστική ή εξώδικη διαδικασία.

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνονται αναντίρρητα στις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών και οργάνων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και της Ελληνικής Πολιτείας.

Η χρήση του κοινόχρηστου χώρου πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στην περιοχή που οριοθετείται στα σχετικά τοπογραφικά.

Την ευθύνη για αυθαίρετη κατάληψη χώρου από πελάτες την φέρει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Ο μισθωτής του χώρου, έχει υποχρέωση να μεριμνά για τον καθημερινό καθαρισμό του και για την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων συλλογής απορριμμάτων. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων αυτών εντάσσεται η χρήση υλικών προσαρμοσμένων στο περιβάλλον (ξύλο, ύφασμα) και στην αρχιτεκτονική ιδιαιτερότητα και φυσιογνωμία του οικισμού.

Απαγορεύεται η χρήσης ακαλαίσθητων διαφημιστικών και άλλων αντικειμένων, όπως πλαστικές καρέκλες ή τραπέζια, πλαστικά  δοχεία, φωτεινές επιγραφές, ψυγεία, κ.λ.π.

Απαγορεύεται η ανέγερση στο μίσθιο κάθε είδους κτίσματος ή σταθερής κατασκευής. Επίσης απαγορεύεται  η στάθμευση οχημάτων εντός του χώρου,  καθώς και οποιαδήποτε παρέμβαση  που θα αλλοιώνει τη μορφής, τα όρια και τον χαρακτήρα του μισθίου.

Ο μισθωτής του χώρου είναι υποχρεωμένος να αναπτύσσει στον χώρο που μισθώνει τα τραπεζοκαθίσματα που δικαιούται σύμφωνα με τη δυναμικότητα του καταστήματός του.

Υπεκμίσθωση ή αναμίσθωση του χώρου απαγορεύεται απολύτως. Σε τέτοια περίπτωση μισθωτής και ο υπεκμισθωτής αποβάλλονται αμέσως του μισθωμένου χώρου και η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου ανέκκλητα.

Η μίσθωση υπόκειται σε ανάκληση, οποτεδήποτε, για λόγους παράβασης των όρων της διακήρυξης.

Μόνο μετά την υπογραφή του συμφωνητικού, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο, εφόσον τούτο προβλέπεται από την άδεια λειτουργία του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η σύνταξη συμφωνητικού δεν ισοδυναμεί με δικαίωμα εγκατάστασης στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο, αλλά στην περίπτωση αυτή για να εκδοθεί άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει σχετική γνωστοποίηση με δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Οι παραχωρησιούχοι έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με κάθε απόφαση ή οδηγία των αρμοδίων οργάνων διοίκησης του Δήμου ή των οργάνων της πολιτείας και είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών που  κινούνται ή παραμένουν στο χώρο ή χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους παραχωρησιούχους.

12) Λήξη παραχώρησης – παράδοση χώρου.

Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται, αμέσως μετά την προσωρινή (λόγω εποχιακής λειτουργίας) ή την οριστική ολοκλήρωση ή τη διακοπή της επαγγελματικής του δραστηριότητας, που σχετίζεται με τον παραχωρούμενο χώρο, να παραδώσει τον κοινόχρηστο χώρο στην προτέρα του μορφή, απαλλαγμένο από κάθε κατασκευή και αντικείμενο.

Σε κάθε περίπτωση κάθε συμβαλλόμενος – παραχωρησιούχος υποχρεούται να απομακρύνει από τον κοινόχρηστο χώρο κάθε αντικείμενο, αμέσως μετά τη λήξη της παραχώρησης.

Άρνηση παράδοσης του χώρου ή μη συμμόρφωση με τους όρους της παρούσας, θεωρείται αυθαίρετη χρήση και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες, από την  ισχύουσα νομοθεσία, κυρώσεις.

 

13) Γενικοί όροι

Η μίσθωση δεν διέπεται ούτε προστατεύεται από τις διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων.

Με τη μίσθωση δεν παρέχεται στον μισθωτή το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου και δεν αναιρείται ούτε κατελάχιστον ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του.

Αν εκδοθεί προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο ακίνητο που προβάλλεται στον συγκεκριμένο χώρο, τότε διακόπτεται η διαδικασία δημοπράτησης, ανεξαρτήτως  του σταδίου στο οποίο βρίσκεται και ανακαλούνται όλες οι προηγούμενες αποφάσεις, χωρίς κανένα δικαίωμα αποζημίωσης των συμμετεχόντων στη δημοπρασία ή του πλειοδότη.

Αν εκδοθεί προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο ακίνητο που προβάλλεται στον συγκεκριμένο χώρο, μετά την υπογραφή της σύμβασης, τότε λύεται μονομερώς η σύμβασης μίσθωσης, με ευθύνη του Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας,  χωρίς απόφαση συλλογικού οργάνου, με την υποχρέωση του Δήμου να επιστρέψει στον μισθωτή το μίσθωμα που θα αναλογεί στο υπολειπόμενο διάστημα της σύμβασης, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, προκειμένου να αποδοθεί απευθείας η χρήση του χώρου στον δικαιούμενο, βάσει της ισχύουσας κανονιστικής.

Οι κρατήσεις που υπόκειται το μίσθωμα, βαρύνουν μονομερώς τον μισθωτή.

Ο πλειοδότης δεν δικαιούται αποζημίωσης σε περίπτωση που δεν εγκριθούν τα πρακτικά του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή ή το Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Αρκαδίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, οφείλει δε εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση σ΄ αυτόν του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης, αφού προηγουμένως  εξοφλήσει το συνολικό μίσθωμα. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία εκπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση συμμετοχής χωρίς Δικαστική παρέμβαση και ενεργείται επανάληψη της δημοπρασίας.

Ο συμμετέχων στην δημοπρασία εννοείται ότι έχει προηγουμένως λάβει γνώση του προς εκμίσθωση χώρου, την πραγματική κατάσταση αυτού, την έκτασή του και τους όρους της διακήρυξης, οπότε ούτε λύση της μίσθωσης γίνεται ούτε μείωση του μισθώματος για κανέναν προβαλλόμενο χώρο.

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία της δημοπρασίας ή κατά τη διάρκεια της μισθωτικής περιόδου θα αντιμετωπισθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81.

Οι όροι διεξαγωγής της δημοπρασίας διέπουν και τη σύμβαση που θα συνυπογράψει ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας με τον νόμιμο εκπρόσωπό του και τον μισθωτή, με τους όρους της παρούσας απόφασης.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έvαvτι του παραχωρησιούχου, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του ανταλλάγματος για οποιονδήποτε λόγο.

14) Δημοσίευση Διακήρυξης.

Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας περιλαμβάνουσα και την ημερομηνία διεξαγωγής- θα δημοσιευθεί, με φροντίδα του Δημάρχου, (10) δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων Παλαιοχωρίου, Κοσμά και Λεωνιδίου και θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.notiakynouria.gov.gr/ και στο πρόγραμμα <<Διαύγεια>>.

 

15) Επανάληψη της δημοπρασίας.

 Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον κ. Δήμαρχο εάν δεν παρουσιασθεί πλειοδότης.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, αναφερομένη στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένη, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τους όρους της παρούσης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια διοικητική αρχή, λόγω σφάλματος κατά τη διενέργεια.

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά ή τη σύμβαση μίσθωσης.

Στην περίπτωση (β) καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγυητική επιστολή χωρίς καμία άλλη διατύπωση, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

 

16) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τα Γραφεία του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 8:00 – 15:00, Διεύθυνση:  Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τηλέφωνα: 27573 60229, FAX: 27573 60214 (αρμόδια υπάλληλος: Κατερίνα Φιλίππου).

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ατελώς, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της δημοπρασίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

Διακήρυξη Δημοπρασίας

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ