Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Επίδομα σε Πολύτεκνες Μητέρες ασφαλισμένες στον ΟΓΑ


Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) υλοποιεί το έτος 2015, το πρόγραμμα Παροχής Χρηματικών Βοηθημάτων σε Πολύτεκνες Μητέρες.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι πολύτεκνες μητέρες που, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, είναι συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ασφαλιστικά ενήμερες ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης, έχουν γεννήσει τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών εφόσον σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας.
Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα να είναι δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα.
Το δικαίωμα ασφάλισης για περίθαλψη με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κάθε τέκνου μπορεί να προκύπτει από:
α) έμμεσο δικαίωμα ως προστατευόμενο μέλος, ανεξαρτήτως αν το δικαίωμα της έμμεσης ασφάλισης του προέρχεται από την ασφαλισμένη ή συνταξιούχο στον ΟΓΑ μητέρα ή τον ασφαλισμένο ή συνταξιούχο στον ΟΓΑ πατέρα/σύζυγο.
β) άμεσο δικαίωμα ως συνταξιούχος επιζώντων μελών (ορφανική σύνταξη) ή ως συνταξιούχος αναπηρίας (τέκνο ανίκανο για εργασία) ή ως επιδοματούχος παραπληγίας – τετραπληγίας (παραπληγικό επίδομα)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε χίλιες πεντακόσιες (1.500) πολύτεκνες μητέρες, συνταξιούχους του ΟΓΑ ή άμεσα ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης ασφαλιστικά ενήμερες ή που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα της παροχής. Στις δικαιούχες του προγράμματος θα καταβληθεί χρηματικό ποσό που ανέρχεται στο ύψος των 1.000 ευρώ ανά δικαιούχο.

Κριτήριο επιλογής καθορίζεται η κλήρωση εφ’ όσον ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής υπερβεί τον εγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων. Οι πολύτεκνες μητέρες που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να προσέρχονται στα ΚΕΠ όλης της χώρας για να υποβάλουν την αίτηση τους από 23/11/2015 έως και 4/12/2015.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά που π̟ρέπει να συνοδεύουν την αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι:
α) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα εφόσον δεν προσκομιστεί από τον ενδιαφερόμενο κατά την υποβολή της αίτησης), από το οποίο να ̟προκύτει ο αριθμός των γεννηθέντων τέκνων.
β) Για τα παιδιά άνω των 18 ετών ̟που σπουδάζουν στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) της ημεδαπής, φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας («̟πάσο»).
γ) Για τα παιδιά άνω των 18 ετών που σπουδάζουν σε στρατιωτικές σχολές ή σε ΙΕΚ της ημεδαπής και δεν εκδίδεται «πάσο», Βεβαίωση Σπουδών.
δ) Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) της πολύτεκνης μητέρας (αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ΔΟΥ ή άλλου δημόσιου εγγράφου).
ε) Έγγραφο από το οποίο να π̟ροκύτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του πατερά /συζύγου (αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ΔΟΥ ή άλλου δημόσιου εγγράφου) (εφόσον υπάρχει πατέρας /σύζυγος). Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση εγγάμων, το εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ αναφέρει το ΑΦΜ και των δύο συζύγων.
στ) Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τράπεζας από το οποίο να ̟προκύ̟τει ο αριθμός ΙΒΑΝ της πολύτεκνης μητέρας, (ανεξαρτήτως αν η πολύτεκνη μητέρα είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος του λογαριασμού).
ζ) Απόκομμα καταβολής εισφορών ΟΓΑ. Η προσκόμιση του δεν είναι υποχρεωτική για την υποβολή της αίτησης, διευκολύνει όμως στη διαδικασία ανεύρεσης του Αριθμού Μητρώου ΟΓΑ.
η) Σε ̟περί̟πτωση ̟ που τρίτο ̟πρόσω̟πο προσέλθει για την υποβολή αίτησης συμμετοχής, πρέπει εκτός όλων των άλλων δικαιολογητικών να προσκομίσει και εξουσιοδότηση της αιτούσας. Τρίτο ̟πρόσω̟πο θεωρείται και ο σύζυγος.

Αιτήσεις
Από τα κατα τόπους ΚΕΠ

Πληροφορίες:
ΚΕΠ Λεωνιδίου: Τηλ. 2757360215
ΚΕΠ Τυρού: Τηλ. 2757360125

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ