Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Επαναληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στη Δ.Ε. Τυρού

(για την εγκατάσταση και λειτουργία αίθουσας γυμναστικής)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/Α’/30.3.1981) περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων.

2) το N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α’/8.06.2006′) Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας.

3) το N.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’/7.06.2010′) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

4) την αριθμ. 161/2017 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΨΒΙΩΚΝ-1ΨΟ) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας, περί αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου στη Δημοτική Ενότητα Τυρού για τη χρησιμοποίησή του ως αίθουσα γυμναστικής. Με την ίδια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκαν και τα δύο (2) μέλη της επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας που προβλέπεται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81.

5) την αριθμ. 289/2016 απόφαση (ΑΔΑ: 6Ζ65ΩΚΝ-Ω69) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας περί του ορισμού για το έτος 2017, δύο (2) δημοτικών συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους στην επιτροπή του αρθρου 1 «Όργανα διενέργειας δημοπρασιών» του Π.Δ. 270/81.

6) την αριθμ. 227/2017 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΦΛ9ΩΚΝ-ΓΝΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας και σύνταξη της διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου στη Δημοτική Ενότητα Τυρού, για την εγκατάσταση και λειτουργία αίθουσας γυμναστικής.

7) την αριθμ. οικ. 11016/21.9.2017 (ΑΔΑ: Ω8Υ9ΩΚΝ-ΤΥ2) διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στη ΔΕ Τυρού, κατά την οποία δεν παρουσιάστηκε μειοδότης.

 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

Επαναληπτική Δημοπρασία σε δύο στάδια (φάσεις) ανοικτή, προφορική και μειοδοτική, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81, για τη μίσθωση ακινήτου στη Δημοτικό Ενότητα Τυρού, για την εγκατάσταση και λειτουργία αίθουσας γυμναστικής και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης, σύμφωνα με τους όρους που καθορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 11016/21.9.2017 (ΑΔΑ: Ω8Υ9ΩΚΝ-Τ72) διακήρυξη δημοπρασίας.

Η κατάθεση / αποστολή των προσφορών (προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος)  πρωτοκολλούνται, εντός της προβλεπόμενης πενθήμερης προθεσμίας από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22 300, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες που ισχύουν για τις δημοτικές υπηρεσίες. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αριθμ. οικ. 11016/21.9.2017 (ΑΔΑ: Ω8Υ9ΩΚΝ-Τ72) διακήρυξης δημοπρασίας.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Δήμο Νότιας Κυνουρίας, ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 8:00 – 15:00, Διεύθυνση:  Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τηλέφωνα: 27573 60229, FΑX: 27573 60214.

Αντίγραφο της παρούσας και της αρχικής διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται ατελώς στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της δημοπρασίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ