Get Adobe Flash player
Agenda
 • Events are coming soon, stay tuned!

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ – Ομιλία, Κλειστό Γήπεδο Λεωνιδίου / 03-04-2011

Αγαπητοί Συμπολίτες, Αγαπητοί Συνάδελφοι

Σας κάλεσα εδώ σήμερα για να σας γνωστοποιήσω το οικονομικό πρόβλημα της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, το οποίο κατά τη γνώμη μου πρέπει ν’ αντιμετωπιστεί άμεσα – υπεύθυνα και δραστικά, για να προσδιορίσω τους χρησιμοποιούμενους τρόπους αντιμετώπισής του, ώστε διαβουλευόμενος μαζί σας να γνωρίζετε το μέγεθός του και να συμμετέχετε, δια των εκπροσώπων σας Δημοτικών Συμβούλων, στον σχεδιασμό της λύσης του, η οποία πρέπει να αποφασιστεί σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας το γρηγορότερο δυνατό.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ;

Από τα στοιχεία που είναι γνωστά στην Οικονομική & Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου Νότιας Κυνουρίας μέχρι σήμερα, όπως συγκεντρώθηκαν και καταγράφηκαν χωρίς την συμμετοχή του κ. Δ. Τσιγκούνη (όφειλε, αφού δεν παρέδωσε, τουλάχιστον να ενημερώσει τον Δήμαρχο Νότιας Κυνουρίας για το οικονομικό πρόβλημα της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου και το μέγεθός του), τα οποία θα σας παρουσιαστούν αναλυτικά, αμέσως μετά, από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Δ. Αθανασόπουλο και το χρηματικό υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2010 της Ενότητας αυτής, ύψους 95.165,66 € (έπρεπε να ήταν τουλάχιστον 114.000,00 € / ως προϊόν δανείου για εκπόνηση μελετών), που θα μεταφερθεί στο οικονομικό έτος 2011, είναι προφανές ότι οι βασικές και υποχρεωτικές αρχές για την διοίκηση και την οικονομική διαχείριση των Ο.Τ.Α δεν ετηρούντο ή ετηρούντο πλημμελώς στον Δήμο Λεωνιδίου, κατά την περίοδο που Δήμαρχός του ήταν ο κ. Δ. Τσιγκούνης, με αποτέλεσμα το οικονομικό έτος 2010 να κλείσει για το οικονομικό έτος 2011, με Βεβαιωμένες ή Απαιτητές Υποχρεώσεις (εκτελεσμένες υπηρεσίες για μελέτες – έργα – εργασίες – προμήθειες κ.λ.π = 462.530,87 € + μελέτες – έργα – εργασίες κ.λ.π σε διαδικασία εκτέλεσης = 234.217,94 € + σφαγεία = 595.821,18 € + εκτελεσμένες και μη τιμολογηθείσες μελέτες και εργασίες και εκτελεσμένα και μη τιμολογηθέντα έργα = 182.282,99 € + υπόλοιπο συμφωνητικού μελέτης αποχετευτικού = 28.275,67 € + οφειλές προς δημοτικά νομικά πρόσωπα = 129.742,76 € + μισθοδοσία προσωπικού stage = 26.958,89 € + συμβολαιογραφικά έξοδα και έξοδα για υπηρεσίες νομικών και έργα εκτελεσθέντα με απόφαση χωρίς συμφωνητικό = 12.576,62 € + αιτήματα για υπηρεσίες – έργα – εργασίες – προμήθειες κ.λ.π που ανατέθηκαν και προσφέρθηκαν ή εκτελέστηκαν με προφορική εντολή = 117.598,17 € + έργα – εργασίες – προμήθειες και μεταφορές σε διαδικασία σύναψης συμφωνητικού = 146.673,60 €), ύψους 1.936.687,69 €, χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί και να υπάρχουν οι απαραίτητες πηγές οικονομικής εξυπηρέτησής τους (πιστώσεις).

Στο ποσό των 1.936.687,69 € των βεβαιωμένων ή απαιτητών υποχρεώσεων της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, φαίνεται βάσιμα ότι θα προστεθούν περίπου 65.000,00 €, που αφορούν α) μη επιλέξιμη από το ΟΠΑΑΧ δαπάνη για έργα ασφαλτοστρώσεων δρόμων και β)  δαπάνη εκτελεσμένων έργων – εργασιών – προμηθειών και λοιπών υπηρεσιών, που οι ανάδοχοί τους έχουν αποφύγει μέχρι σήμερα, για τους λόγους τους, να την δηλώσουν.

Συνεπώς το σύνολο των βεβαιωμένων ή απαιτητών υποχρεώσεων της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, για τις οποίες δεν υπήρχαν, στις 31-12-2010, οι απαραίτητες πηγές οικονομικής εξυπηρέτησής τους (πιστώσεις), είναι 2.001.687,69 €.

Σημειώνω ότι:

Στις παραπάνω υποχρεώσεις πρέπει να προστεθούν, ως δεσμεύσεις που βαρύνουν τον προϋπολογισμό κάθε έτους και οι ετήσιες υποχρεώσεις εξυπηρέτησης των τοκοχρεολυτικών δόσεων των συναφθέντων δανείων, ύψους 131.953,72 € (δεν συμπεριλαμβάνονται αυτές του δανείου για τα σφαγεία, ύψους 40.500,00 €).

Τονίζω ότι:

Α. Στο παραπάνω ποσό δεν συμπεριλαμβάνονται οι υποχρεώσεις του Δήμου Λεωνιδίου για ανεξόφλητα τιμολόγια εκτελεσμένων έργων χρηματοδοτούμενων από το ΟΠΑΑΧ και το ΕΤΕΡΠΣ ή άλλα Προγράμματα, που οι πιστώσεις τους αναμένονται από τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές εντός του οικονομικού έτους 2011.

Β. Ο προϋπολογισμός της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου για το 2011, όπως έχει σχεδιαστεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, κατόπιν οδηγιών μου, με βάση τη νομοθεσία – τη νομολογία – τις εγκυκλίους και τις οδηγίες για την κατάρτισή του σε συνδυασμό με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λεωνιδίου για τους φόρους – τα τέλη – τα δικαιώματα και τα λοιπά έσοδά του από τους Κ.Α.Π και το Πρόγραμμα ΣΑΤΑ καθώς και για τις βασικές μόνο δαπάνες του, δεν έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει ουδεμία από τις υποχρεώσεις αυτές.

Γ. Η πληρωμή των μικρών έργων – των εργασιών – των προμηθειών – των μεταφορών και των εν γένει υπηρεσιών που έχουν εκτελεστεί με προφορική εντολή ή με απόφαση ενός και μόνο ανδρός, χωρίς δηλαδή αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου ή Δημαρχιακής Επιτροπής, πρέπει να εξεταστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του με τη συμμετοχή των οικείων Τοπικών Συμβουλίων και τις ορισμένες, με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λεωνιδίου, Επιτροπές Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης και Παραλαβής.

Δ. Θέτοντας ενώπιόν σας το πρόβλημα είμαι ελεύθερος μικρόνοων σκοπιμοτήτων και αρνητικών συμπλεγμάτων, τόσο ως άνθρωπος και ως πολίτης όσο και ως Δήμαρχος, διαβεβαιώνοντάς σας ότι προβάλλω την πραγματικότητα και μόνο την πραγματικότητα, γιατί πρέπει να την αντιμετωπίσουμε από κοινού κατεπειγόντως.

ΤΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ;

Το Οικονομικό Πρόβλημα της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου και το μέγεθός του δημιούργησαν κατά τη γνώμη μου οι παρακάτω αυτοδιοικητικά παραβατικές συμπεριφορές.

ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ι.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ Ο.Ε.Υ – ΤΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α, ΩΣΤΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ.

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ.

1. Γραφείο Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Εξειδικευμένης Επιστημονικής Διεκδίκησης Μελετών και ΄Εργων Υποδομών και Ανάπτυξης, Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας και Περιουσίας Κληροδοτημάτων.

 • Αν και είχαν προσληφθεί (2) Ειδικοί Σύμβουλοι – Συνεργάτες, με μηνιαία αντιμισθία (4.109,00) € (συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών), οι Σύμβουλοι – Συνεργάτες αυτοί και οι δυνατότητές τους, προς όφελος του Δήμου Λεωνιδίου και της Ανάπτυξης της Περιοχής μέσω των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων – της Εξειδικευμένης Επιστημονικής Διεκδίκησης των Μελετών και των ΄Εργων Υποδομών και Ανάπτυξης από τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα και της Αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας και της Περιουσίας των Κληροδοτημάτων, δεν αξιοποιήθηκαν, εκτός από την Χωροταξία, οι προτάσεις για την οποία όμως ήλθαν σε αντίθεση με τις ανάγκες της κοινωνίας.

Β. ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

1. Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας [Μελέτες και ΄Ερευνες, Σχεδιασμός και Παρακολούθηση Προγραμμάτων, Απόδοση και Οργάνωση, Θέματα Διαφάνειας, Στρατηγική - Μέσα - Διαχείριση Συστημάτων - Εξοπλισμός και Γενικές Αρμοδιότητες Τεχνολογίας – Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Δεν λειτουργούσε, αν και υπήρχε το ανθρώπινο δυναμικό, σε αριθμό και ποιότητα, για να το στηρίξει.

Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

1. Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής (Φυτική και Ζωϊκή Παραγωγή): Δεν λειτουργούσε, αν και υπήρχε το ανθρώπινο δυναμικό, σε αριθμό και ποιότητα, για να το στηρίξει.

2. Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων (Ρύθμιση Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Χορήγηση Αδειών Εμπορικών και Γενικών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, Προστασία Καταναλωτή): Λειτουργούσε μόνο ο τομέας χορήγησης αδειών εμπορικών δραστηριοτήτων, αν και υπήρχε το ανθρώπινο δυναμικό, σε αριθμό και ποιότητα, για να στηρίξει και τους υπόλοιπους τομείς.

3. Γραφείο Απασχόλησης – Επιχειρηματικότητας – Καινοτομίας και Τουρισμού (Απασχόληση, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία, Τουρισμός): Δεν λειτουργούσε, αν και υπήρχε το ανθρώπινο δυναμικό, σε αριθμό και ποιότητα, για να το στηρίξει.

Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ.

Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος και Καθαριότητας.

1. Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας (Περιβάλλον, Πολιτική Προστασία, Εξοικονόμηση Ενέργειας, Διαχείριση Κοιμητηρίων, Διαχείριση Σφαγείων): Λειτουργούσαν μόνο οι τομείς της Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης των Κοιμητηρίων, αν και υπήρχε το ανθρώπινο δυναμικό, σε αριθμό και ποιότητα, για να στηρίξει και τους υπόλοιπους τομείς.

2. Γραφείο Καθαριότητας και Πρασίνου (Σχεδιασμός και Εποπτεία, Αποκομιδή Απορριμμάτων, Διαχείριση και Συντήρηση Οχημάτων, Συντήρηση Πρασίνου): Λειτουργούσε πλημμελώς, αν και υπήρχε το ανθρώπινο δυναμικό, σε αριθμό και ποιότητα και ο βασικός εξοπλισμός για να στηρίξουν επαρκή λειτουργία.

Ε. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ.

1) Γραφείο Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών, 2) Γραφείο Χορήγησης Αδειών, 3) Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών: Δεν λειτουργούσε, γιατί ο Δήμαρχος δεν μερίμνησε ώστε να προσληφθεί το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό.

ΣΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.

1. Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού (Σχεδιασμός – Συντονισμός – Παρακολούθηση Κοινωνικών Πολιτικών, Εποπτεία και ΄Ελεγχος, Εφαρμογή Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτικές Ισότητας των Φύλων, Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Θέματα Πολιτισμού – Αθλητισμού – Νέας Γενιάς): Λειτουργούσε πλημμελώς, αν και υπήρχε το ανθρώπινο δυναμικό, σε αριθμό και ποιότητα, για να στηρίξει επαρκή λειτουργία.

Ζ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.

1. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

1.1. Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιακών Θεμάτων (Υποστήριξη Πολιτικών και Αιρετών Οργάνων Δήμου, Θέματα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείο, Θέματα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, Θέματα Διοικητικής Μέριμνας, Γραμματειακή Υποστήριξη Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων): Λειτουργία με ελλειμματικό εξοπλισμό και λογισμικό.

1.2. Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών (Προϋπολογισμός και Οικονομική Πληροφόρηση, Θέματα Λογιστηρίου και Αποθηκών, Θέματα Εσόδων και Περιουσίας, Θέματα Προμηθειών Υλικών και Εξοπλισμού Υπηρεσιών, Λειτουργίες Ταμείου): Λειτουργούσε πλημμελώς, αν και υπήρχε το ανθρώπινο δυναμικό, σε αριθμό και ποιότητα και ο βασικός εξοπλισμός και το λογισμικό για να στηρίξουν επαρκή λειτουργία.

ΙΙ. Αυτοτελές Γραφείο ΚΕΠ και Διοικητικής Βοήθειας Πολιτών: Η μοναδική επαρκής δημοτική μονάδα, γιατί την δημιούργησε – την στελέχωσε και την εξόπλισε το ΥΠ.ΕΣ, σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ και την ΕΕΤΑΑ.

Η. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

1.1. Γραφείο Μελετών και Τεχνικών ΄Εργων (Αρμοδιότητες Μελετών,  Τεχνικών – Ηλεκτρομηχανολογικών και Συγκοινωνιακών ΄Εργων,  Θέματα Συγκοινωνίας και Κυκλοφορίας, Θέματα Εγκαταστάσεων και Αδειοδοτήσεων): Δεν λειτουργούσε, γιατί δεν υπήρχε το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό στον Δήμο, αφού ο Δήμαρχος επέτρεψε την μετάταξη των καποδιστριακών μηχανικών, χωρίς να μεριμνήσει για την αντικατάστασή τους.

1.2. Γραφείο ΄Υδρευσης - ΄Αρδευσης και Αποχέτευσης (Θέματα ΄Υδρευσης - ΄Αρδευσης και Αποχέτευσης): Καλή λειτουργία, με πεπαλαιωμένα όμως δίκτυο και εγκαταστάσεις.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.

Ουδέποτε αποκτήθηκε, γιατί, με ευθύνη του Δημάρχου, δεν κατέστη δυνατή η συγκρότηση και η λειτουργία Τεχνικής Υπηρεσίας και η Οικονομική Υπηρεσία λειτουργούσε πλημμελώς.

Σημείωση:

Ο Δήμος Λεωνιδίου, Δημαρχεύοντος του κ. Δ. Τσιγκούνη, δεν αξιοποιούσε το ανθρώπινο δυναμικό του και τις δυνατότητές του. Οι υπηρεσίες του και οι υπάλληλοί του λειτουργούσαν φιλότιμα, χωρίς την ουσιαστική καθοδήγηση του Δημάρχου κ. Δ. Τσιγκούνη, με επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, κατακερματισμό αντικειμένων, χωρίς τις απαραίτητες επιτελικές οδηγίες για τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των σχετικών δημοτικών δράσεων. Οι εισηγήσεις του Δημάρχου κ. Δ. Τσιγκούνη στο Δημοτικό Συμβούλιο και την Δημαρχιακή Επιτροπή δεν ήταν επαρκείς και σχεδόν πάντα έξω από τη ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία, έξω από τις εγκυκλίους και τα σχετικά έγγραφα των υπερκείμενων κρατικών φορέων. Οι απαραίτητες για την άσκηση των καθηκόντων τους πληροφορίες του Δημάρχου κ. Δ. Τσιγκούνη στους συναδέλφους του Δημοτικούς Συμβούλους ήταν πάντοτε ελλειμματικές. Ο Δήμαρχος κ. Δ. Τσιγκούνης στέρησε την Ανάπτυξη στην περιοχή (π.χ: ουδέποτε ενήργησε σοβαρά για την «ΟΔΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ») γιατί δεν φρόντιζε να γνωρίζει και να πληροφορείται έγκαιρα τι προσδιορίζει την Ανάπτυξη, ποια είναι τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα που τρέχουν - τις απαιτήσεις τους - τους όρους τους – τις καταληκτικές ημερομηνίες τους. Ελάχιστα παραδείγματα έτοιμων μελετών έχουμε, κυρίως διότι εστερείτο οράματος για τον τόπο μας. Δεν εκμεταλλεύτηκε το επιστημονικό δυναμικό και τους επιτυχημένους επαγγελματίες της περιοχής και την αγάπη των φίλων μας επιστημόνων και υπαλλήλων κρατικών φορέων για μας.

ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΙΙ.

Ο Δήμαρχος Λεωνιδίου κ. Δ. Τσιγκούνης, όπως κάθε Δήμαρχος στη Χώρα, όφειλε να γνωρίζει το «Ευαγγέλιο της Αυτοδιοίκησης», δηλαδή το Ν. 3463 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006) «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» και να πορεύεται με βάση αυτόν καθώς και τη νομολογία – τις εγκυκλίους – τις οδηγίες κ.λ.π για κάθε θέμα που αντιμετωπίζεται στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση με βάση των ΚΔΚ. Ιδιαίτερα για το θέμα που δημοσιοποιούμε σήμερα, τα άρθρα 141 (Αστική ευθύνη αιρετών οργάνων), 142 (Πειθαρχική ευθύνη αιρετών οργάνων), 146 (Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης), 147 (Παύση), 148 (Εποπτεία των οργάνων των Δήμων - Εκτελεστότητα πράξεων),  149 (Έλεγχος νομιμότητας από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας),  154 (Υποχρέωση Συμμόρφωσης), 155 (Περιεχόμενο και τύπος προϋπολογισμού, 157 (Έσοδα), 158 (Δαπάνες), 161 (Μεταφορά πιστώσεων για την εκτέλεση έργου – Αποθεματικό), την ΚΥΑ 67146/29-20-2008 (ΦΕΚ 2246 Β΄/31-10-2008) «Κατάρτιση προϋπολογισμών Δήμων και Κοινοτήτων, οικονομικού έτους 2009» και την ΚΥΑ 70560/16-11-2009 (ΦΕΚ 2394 Β΄/01-12-2009) «Κατάρτιση προϋπολογισμού Δήμων και Κοινοτήτων οικονομικού έτους 2010, τροποποίηση της 7028/03-02-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης *Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων*», τα άρθρα 163 (Απολογισμός - Ισολογισμός Δήμων), 166 (Διεξαγωγή Ταμιακής Λειτουργίας), 167 (Είσπραξη εσόδων), 168 (Οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος), 169 (Έλεγχος των λογαριασμών των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού), 170 (Διευκολύνσεις οφειλετών), 174 (Διαγραφή χρεών), 178 [Περιουσία (Γενικές υποχρεώσεις – προστασία), 208 (Τεχνικό πρόγραμμα),  209 (Προμήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες), 210 ( Έλεγχος Ασφάλειας και Λειτουργίας των Έργων),

Σημείωση:

Επειδή ο Δήμαρχος Λεωνιδίου κ. Δ. Τσιγκούνης κατάρτιζε ουσιαστικά ελλειμματικό προϋπολογισμό υπερεκτιμώντας τα έσοδα (π.χ ενέγραφε, παρά τις σχετικές οδηγίες του ΥΠ.ΕΣ και της Περιφέρειας, στους οικείους κωδικούς των εσόδων ποσά μεγαλύτερα από αυτά που εισέπραττε ο Δήμος Λεωνιδίου το προηγούμενο οικονομικό έτος από τους Κ.Α.Π και το Πρόγραμμα ΣΑΤΑ ή ποσά που προσδοκούσε αβάσιμα να εισπράξει ο Δήμος Λεωνιδίου από τις διεκδικήσεις της ΚΕΔΚΕ), δεν προσδιόριζε τα έσοδα των ανταποδοτικών υπηρεσιών με βάση τα αντίστοιχα έξοδα όπως ο νόμος απαιτεί,  δεν εισέπραττε τα τέλη και τα δικαιώματα έγκαιρα ή τα άφηνε να χρονίζουν χωρίς τον απαραίτητο διακανονισμό, εκτελούσε έργα – εργασίες – προμήθειες και λοιπές υπηρεσίες που δεν προβλέπονταν στο ετήσιο πρόγραμμα του Δήμου, εκτελούσε έργα – εργασίες – προμήθειες και λοιπές υπηρεσίες που η δαπάνη τους υπερέβαινε την προϋπολογισθείσα, προέβαινε σε τροποποιήσεις του προϋπολογισμού δημιουργώντας νέες πιστώσεις χωρίς οι σχετικοί τροφοδότες κωδικοί αριθμοί και το αποθεματικό (από όπου έπαιρνε χρήματα για τις τροποποιήσεις αυτές) να έχουν την δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν τις νέες πιστώσεις που δημιουργούσε,  διαχειριζόταν εχθρικά την περιουσία του Δήμου και των Κληροδοτημάτων του, δεν απέδιδε επιχορηγήσεις του Δήμου προς τα Νομικά του Πρόσωπα και τις Επιχειρήσεις του όπως προέβλεπαν οι συστατικές τους πράξεις και είχε υποχρέωση, παρακρατούσε παράνομα κρατικές επιχορηγήσεις  προς Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Λεωνιδίου, κατακρατούσε μέρος αντιμισθίας και ημερομισθίων εργαζομένων κ.λ.π, ουδέποτε λογοδότησε δημόσια για την διοίκηση και τη διαχείρισή του ώστε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι δημότες να τον ελέγξουν, προκύπτει ότι δεν τηρούσε ή τηρούσε πλημμελώς ή δεν γνώριζε τις σχετικές διατάξεις για τα παραπάνω αλλά και αυτές για τις αστικές και πειθαρχικές ευθύνες του.

ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΛΛΑ

ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.

Α. ΧΑΘΗΚΑΝ ΠΡΟΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΗΣΕΑΣ», ΓΙΑΤΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ κ. Δ. Τσιγκούνης, ΒΑΔΙΖΕ ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ή ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΕΓΚΑΙΡΑ.

Τα έργα και οι μελέτες είναι:

Προενταγμένα Έργα Περιφέρειας  Πελοποννήσου.

Νομός Αρκαδίας /  Δήμος Λεωνιδίου.

Προένταξη: 21/12/2009
Υποπρόγραμμα 3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΑΜΠΡΙΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Προϋπολογισμός 1.320.000,00 €.

Προένταξη: 21/12/2009
Υποπρόγραμμα 2 ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

Προϋπολογισμός 1.310.089,00 €.

Προένταξη: 21/12/2009
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΠΟΥΛΙΘΡΩΝ

Προϋπολογισμός 47.600,00 €.

Προένταξη: 21/12/2009
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΦΩΚΙΑΝΟΥ

Προϋπολογισμός 83.300,00 €.

Προένταξη: 21/12/2009
Υποπρόγραμμα 2 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΛΑΚΑΣ, ΛΑΚΚΟΥ

Προϋπολογισμός 220.329,00 €.

Β. ΄Εργο «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Παλαιοχωρίου – Β΄ Φάση»: Προϋπολογισμός 440.900 €. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

[Κινδύνεψε ν’ απενταχθεί, όπως έγινε παλαιότερα για έργα και μελέτες του «ΕΠΤΑ» - που έπρεπε να μεταφερθούν στο «ΕΑΠΤΑ», που έπρεπε να μεταφερθούν στο «ΘΗΣΕΑΣ» -, διότι δεν έγιναν στον κατάλληλο χρόνο οι απαραίτητες ενέργειες τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης στο «Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013 (Π.Α.Α)].

Γ. Μελέτη Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού Λεωνιδίου: Προϋπολογισμός 170.500 €. Χρηματοδότηση: ΕΑΠΤΑ.

[Εκπονήθηκε με το Ν. 716/1977 που εν τω μεταξύ καταργήθηκε και όχι με το Ν. 3316/2006 που εν τω μεταξύ ψηφίστηκε και ισχύει, με αποτέλεσμα α) να μη μας βάζει στο πρόγραμμα «ΕΠΕΡΑΑ» του ΥΠΕΚΑ για χρηματοδότηση ύψους 11.000.000 € (+) και β) να έχουμε την υποχρέωση να καταβάλλουμε στους μελετητές 148.000 € περίπου από ιδίους δημοτικούς πόρους, γιατί δεν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για να ενταχθεί η χρηματοδότησή της σε νεότερο και δεκτικό εθνικό πρόγραμμα].

Δ. Αγορά Βυτιοφόρου Αυτοκινήτου

[Αγοράσθηκε αν και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δεν μπορούσε να πάρει άδεια κυκλοφορίας. ΄Οταν δε εκδόθηκε από τον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών ειδική απόφαση για να αποκτηθεί η σχετική άδεια κυκλοφορίας, ο Δήμαρχος Λεωνιδίου δεν την εκμεταλλεύτηκε, με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα να μην έχουμε άδεια κυκλοφορίας για το αυτοκίνητο αυτό και να κινδυνεύουμε να μην την πάρουμε.

Δεν έχει παραληφθεί μέχρι σήμερα από την αρμόδια Επιτροπή, αν και με ευθύνη του Δημάρχου Λεωνιδίου κυκλοφορούσε, έχοντας κάνει 5,5 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Αυτοδίκαιη παραλαβή. Και αν δεν κυκλοφορήσει νόμιμα θα πληρώσουμε 113.160 € για ένα αυτοκίνητο που δεν θα μπορούμε να το χρησιμοποιούμε].

Ε. Κτίριο Σφαγείων

[Τμήμα του κατασκευάστηκε σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Ιεράς Μονής της περιοχής και όχι στο όμορο οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Λεωνιδίου. Πληρώσαμε πρόστιμο αυθαίρετης ανέγερσης στην Πολεοδομία, γιατί δεν κατάφερε ο Δήμος Λεωνιδίου να αποκτήσει έγκαιρα πολεοδομική άδεια].

ΣΤ. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΔΗΛΟΣ

[Αγοράστηκαν παράνομα 10ετή αμοιβαία «ΔΗΛΟΣ» ονομαστικής αξίας 400.000 € σε βάρος των πολύτιμων για το Κέντρο Υγείας και τον Δήμο Λεωνιδίου χρημάτων του «Μώττειου»].

Ζ. ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ

[Τμήμα της όδευσης της ηλεκτροδότησης ποιμνιοστασίων έγινε σε άλλη θέση από αυτή που εξυπηρετούσε μεγαλύτερο αριθμό κτηνοτρόφων, με αποτέλεσμα τσοπάνηδες και ποιμνιοστάσια να μείνουν χωρίς ηλεκτροδότηση.

΄Εγιναν ηλεκτροδοτήσεις ακινήτων ιδιωτών, κατά παράβαση αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της δεοντολογίας για τις σχετικές πληρωμές].

Η. ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

[Έσοδα λιγότερα των εξόδων, γιατί οι συντελεστές των τελών και των δικαιωμάτων δεν προσδιορίζονταν στο ύψος που έπρεπε και ο νόμος απαιτεί].

Θ. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ – ΤΕΛΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ.

[Μη έγκαιρη βεβαίωση και είσπραξη εσόδων από φόρους – τέλη και δικαιώματα. Βεβαιωμένες χρηματικές υποχρεώσεις και χρόνιες οφειλές πολιτών, χωρίς διακανονισμό. Ασυμφωνία εισπραχθέντων με σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου].

Ι. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ή ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ Η ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΕΒΑΙΝΕ ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΘΕΙΣΑ ή ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ.

[Σύλλογος ΛΕΩΝΙΔΙΟ, Σύλλογος Παλαιοχωριτών, Σύλλογος Βασκινιωτών, Σύλλογος Κουνουπιωτών κ.λ.π].

Κ. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

«ΔΙΑ ΛΟΓΟΥ».

[Προσλήψεις εργατοτεχνικού προσωπικού «δια λόγου», χωρίς την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας – τους όρους και την συνδρομή του ΑΣΕΠ, με αντιμισθίες από «σκοτεινούς» πόρους, χωρίς ασφάλιση, χωρίς τεκμηρίωση προϋπηρεσίας για τους εργαζόμενους κ.λ.π].

Λ. ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ.

[Χρησιμοποιήθηκαν χρήματα του Δήμου, σε βάρος «κατασκευασθέντων» μικρών έργων και εργασιών, που ουδέποτε εκτελέστηκαν. Χρησιμοποιήθηκε ο κόπος και ο μόχθος καταστηματαρχών, η εκμετάλλευση της περιουσίας ιδιοκτητών ακινήτων (κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας), οικειοποιήθηκαν «δανεικά και αγύριστα» κ.λ.π, έχοντας βάλει τα παιδιά αυτού του τόπου στο περιθώριο και λειτουργώντας τον Αθλητικό Σύλλογο Λεωνιδίου και τις αθλητικές εγκαταστάσεις της περιοχής για τους «λεγεωνάριους»].

ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ IΙΙ.

Δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα η οφειλόμενη παράδοση από τον κ. Δ. Τσιγκούνη. Αυτό δημιουργεί έλλειμμα στο σχεδιασμό της νέας Δημοτικής Αρχής και απρόοπτες εξελίξεις στον προγραμματισμό της, γιατί με ευθύνη του κ. Δ. Τσιγκούνη δεν γνωρίζουμε το εύρος των ανειλημμένων από τον Δήμο Λεωνιδίου υποχρεώσεων αλλά και των εκκρεμοτήτων που τον αφορούν.

ΠΩΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ, ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ & ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΔΗΜΟ, ΟΤΑΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΥ ΤΙΣ ΕΧΕΙ ΔΙΑΠΡΑΞΕΙ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΝΟΜΙΜΑ  ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ή ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΘΟΥΝ;

Με έλεγχο

α) από τους Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης,

β) από το Σώμα Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών και

γ) από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).

ΠΟΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ;

Το Δημοτικό Συμβούλιο ως το ανώτατο όργανο του Δήμου, από τον Υπουργό Εσωτερικών ή τον Γ.Γ.Π.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ;

Με βάση όσα εκτέθηκαν, ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ, κατά τη άποψή μου, ως υπεύθυνη Δημοτική Αρχή,  να εκπονήσουμε, με την σύμφωνη γνώμη των πολιτών και των (3) Δημοτικών Ενοτήτων (Κοσμά – Λεωνιδίου και Τυρού) και χωρίς περαιτέρω επιβάρυνσή τους,  ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο Σταδιακής Αντιμετώπισης των Ληξιπρόθεσμων Οφειλών και Οικονομικής Εξυγίανσης της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, το οποίο, αφού συζητηθεί διεξοδικά στην κοινωνία και επιδοκιμαστεί, να τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου σε προσεχή συνεδρίασή του, προκειμένου αυτό, ως το ανώτατο και το αρμόδιο κατά το νόμο όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α, ν’ αποφασίσει για την εφαρμογή του.

Τονίζω στο σημείο αυτό πως, με την ιδιότητα του  Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας και με την ευθύνη που απαιτείται, έχω καταλήξει, ότι το Επιχειρησιακό Σχέδιο Αντιμετώπισης των Ληξιπρόθεσμων Οφειλών και Οικονομικής Εξυγίανσης της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, που θα εκπονηθεί και στη συνέχεια θα θεσμοθετηθεί με απόφαση του Δ.Σ και θα εφαρμοστεί από τη Δημοτική Αρχή, θα πρέπει να τηρεί επακριβώς τα συμφωνηθέντα μεταξύ των εταίρων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας (Δημοτική Ενότητα Κοσμά – Δημοτική Ενότητα Λεωνιδίου – Δημοτική Ενότητα Τυρού) και πολιτών.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ του Δημάρχου ΕΙΝΑΙ:

Να εφαρμοσθεί Επιχειρησιακό Σχέδιο Σταδιακής Αντιμετώπισης των Ληξιπρόθεσμων Οφειλών και Οικονομικής Εξυγίανσης της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, με στόχο τη θεμελίωση ενός ισχυρού Δήμου Νότιας Κυνουρίας, αφού εκτός των άλλων το νοικοκύρεμα των οικονομικών του Δήμου αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής Νότιας Κυνουρίας.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Σταδιακής Αντιμετώπισης των Ληξιπρόθεσμων Οφειλών και της Οικονομικής Εξυγίανσης της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου να εκπονηθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νότιας Κυνουρίας με την συνέργεια των οικονομολόγων τακτικών υπαλλήλων, συνεπικουρούμενων, εάν χρειασθεί και από εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη.

ΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ;

Από τον Ιανουάριο του 2011, ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας καλείται να λειτουργεί στο πλαίσιο που ορίζει η εφαρμογή του «Καλλικράτη» αλλά και τα νέα οικονομικά δεδομένα που δημιουργεί η εφαρμογή του Μνημονίου. Τι σημαίνει αυτό;  Σημαίνει ότι:

 • Στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας, όπως και στους άλλους Δήμους της Χώρας, μεταβιβάστηκαν από την Κεντρική Εξουσία και από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση που καταργήθηκε, νέες αρμοδιότητες, χωρίς να έχουν όμως μεταβιβαστεί και οι αντίστοιχοι πόροι που απαιτούνται για τις αρμοδιότητες αυτές.
 • Μειώθηκαν τα έσοδα του Δήμων από την Κεντρική Εξουσία, αφού έχουν ήδη  μειωθεί δραστικά οι πόροι που δίνει η Κυβέρνηση προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως 30%, ενώ δεν μας έχουν αποδοθεί οι πόροι που μας οφείλονται από το παρελθόν, όπως τα διεκδικεί διαχρονικά η ΚΕΔΚΕ.
 • Με βάση τα όσα προβλέπονται από την εφαρμογή του Μνημονίου, τα επόμενα χρόνια θα περικοπούν ακόμη περισσότερο οι πόροι που αποδίδει το Κράτος προς την Αυτοδιοίκηση.

Σ’ αυτό, λοιπόν, το ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας, αλλά και του μεγέθους του οικονομικού προβλήματος που προσδιόρισα για την Δημοτική Ενότητα Λεωνιδίου, οι άξονες στους οποίους, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να στηριχθεί το Σχέδιό μας, είναι οι εξής:

 • Η συμπίεση του κόστους των υπηρεσιών και των εν γένει λειτουργιών του Δήμου.
 • Ο περιορισμός των δαπανών του Δήμου.
 • Η προσαρμογή των εξόδων στους ρυθμούς αύξησης των εσόδων του Δήμου.
 • Το νοικοκύρεμα και η μείωση των ελλειμμάτων στον Δήμο.
 • Η αύξηση των εσόδων, χωρίς αύξηση των δημοτικών τελών και δικαιωμάτων στον Δήμο.
 • Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και των Κληροδοτημάτων του καθώς και των τοπικών φυσικών πόρων.
 • Η διεκδίκηση κονδυλίων από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • Η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου και η κατά το δυνατό αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεών του.
 • Η ενίσχυση των κοινωνικών παροχών του Δήμου.
 • Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.
 • Προϋπολογισμός με βάσιμα έσοδα και πραγματικά έξοδα.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ;

ΤΡΟΠΟΣ Ι:

Να εφαρμοστεί, για την Δημοτική Ενότητα Λεωνιδίου (Λεωνίδιο, Παλιοχώρι, ΄Αγιος Βασίλειος, Πλατανάκι, Πραγματευτής, Πούλιθρα, Πηγάδι, Πελετά, Κουνουπιά, Μαρί, Βλησιδιά), το Πρόγραμμα Εξυγίανσης για τους Χρεωμένους Δήμους της Χώρας, όπως ακριβώς το προτείνει το ΥΠ.ΕΣ – Α & Η.Δ και με ότι αυτό σημαίνει,  αφού, κατά αυτούς που θα το επιλέξουν και εφόσον είναι περισσότεροι, οι βεβαιωμένες και πιστοποιημένες, από αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ληξιπρόθεσμες οφειλές, που ανέφερα παραπάνω, δημιουργήθηκαν με ευθύνη του Δημάρχου της συγκεκριμένης Ενότητας μέχρι 31-12-2010 κ. Δ. Τσιγκούνη και ως εκ τούτου η Δημοτική Ενότητα Λεωνιδίου και οι πολίτες της οφείλουν να τις αναλάβουν.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΕΩΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ;
 

Tο σχέδιο «Καλλικράτης (N. 3852/2010)», με το άρθρο  262 «Ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης» στοχοποιεί και τους χρεωμένους Δήμους.

Προβλέπεται λοιπόν, ότι αν κάποιος Δήμος είναι χρεωμένος (δάνεια που ξεπερνούν το 60% των τακτικών ετήσιων εσόδων και τοκοχρεολυτική δόση υπερβαίνουσα το 20% των ετήσιων εσόδων) και καταθέσει σχετικό αίτημα, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να ενταχθεί σε ειδικό πρόγραμμα για την οικονομική εξυγίανσή του.

Πως θα γίνει αυτό;

Σε πρώτη φάση, θα συσταθεί μία Ελεγκτική Επιτροπή αποτελούμενη από έναν Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως Πρόεδρο, τον Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και έναν εκπρόσωπο της ΚΕΔΚΕ.

Η ένταξη Δήμων σε αυτό το «Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης» γίνεται ακολουθώντας τα εξής βήματα:

1. Αίτηση του Δήμου, που συνοδεύεται από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/5 του συνόλου των μελών του, μετά από εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης από ορκωτούς ελεγκτές και επιχειρησιακό πρόγραμμα εξυγίανσης, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα – μέτρα και δράσεις, το οποίο έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Η αίτηση γίνεται αποδεκτή εφόσον συντρέχει μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

ι). Οι ετήσιες υποχρεώσεις του Δήμου, σε τοκοχρεολύσια, υπερβαίνουν σε ποσοστό το 20% των τακτικών του εσόδων.

ιι). Το συνολικό χρέος της δημοτικής ενότητας του Δήμου ή του Δήμου υπερβαίνει σε ποσοστό το 60% των τακτικών τους εσόδων. Ως συνολικό χρέος θεωρούνται οι συνολικές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του. Υπάρχει όμως και η περίπτωση να ενταχθεί ένας Δήμος σε αυτή τη διαδικασία, χωρίς να υποβάλλει αίτημα!

Αυτό θα γίνει με τον εξής τρόπο:

Α). Διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, βάσει οικονομικών στοιχείων, η ανάγκη αξιολόγησης των οικονομικών στοιχείων του Δήμου από ορκωτούς ελεγκτές. Με την ίδια απόφαση μπορεί να απαγορευτεί, η συνομολόγηση νέου δανείου και η αναστολή οποιασδήποτε πρόσληψης προσωπικού (μόνιμου, τακτικού, ορισμένου χρόνου, συμβάσεων μίσθωσης έργου κ.λ.π) και να καθοριστούν κατηγορίες πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων του Δήμου, που αποστέλλονται υποχρεωτικά προς έλεγχο νομιμότητας από τον Ελεγκτή Νομιμότητας.

Β). Με την ανωτέρω απόφαση ορίζεται το χρονικό διάστημα εντός του οποίου συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης από ορκωτούς ελεγκτές, η οποία υποβάλλεται στην ελεγκτική επιτροπή.

Η εν λόγω επιτροπή εξετάζει την έκθεση αξιολόγησης των ορκωτών ελεγκτών και αποφασίζει για την υπαγωγή ή μη του Δήμου στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης.

Σε περίπτωση υπαγωγής στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης, καλείται ο Δήμος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών, να καταθέσει το επιχειρησιακό πρόγραμμα εξυγίανσής του. Η ελεγκτική επιτροπή εγκρίνει ή σε περίπτωση που κρίνει ανεπαρκές τροποποιεί ή σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα καταρτίζει το επιχειρησιακό πρόγραμμα εξυγίανσης. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα που εγκρίνει η ελεγκτική επιτροπή τίθεται σε ισχύ μετά από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τον «Καλλικράτη», η ένταξη ενός Δήμου στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης έχει ως στόχο την ικανοποίηση κριτηρίων, σε μόνιμη και διαρκή βάση και συμπεριλαμβάνει:

α). Την πρόσβαση στις περιπτώσεις Δήμων στον Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης, που θα διαχειρίζεται το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με χαμηλό επιτόκιο.

β). Την παρακολούθηση και τεχνική υποστήριξη της εξέλιξης του δημοτικού ή περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος εξυγίανσης, από την ελεγκτική επιτροπή.

γ). Τον περιορισμό των προσλήψεων.

δ). Την διάθεση μέρους ή του συνόλου των εσόδων, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από ΣΑΤΑ, του Δήμου, για έργα – δράσεις και υπηρεσίες του, προς επίτευξη των στόχων των εν λόγω προγραμμάτων.

ε). Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος, το οποίο θα καθορίζεται ανάλογα με τη βαρύτητα και τη φύση του προβλήματος, αλλά δεν θα μπορεί να ξεπερνά μία δημοτική περίοδο.

στ). Την διαβίβαση ετήσιων αναφορών προόδου του Δήμου στην ελεγκτική επιτροπή.

Ετήσιες αναφορές της ελεγκτικής επιτροπής κατατίθενται στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Δημοτικό Συμβούλιο και αναρτώνται στο διαδίκτυο.

Το ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης διαχειρίζεται η ελεγκτική επιτροπή με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.

ΤΡΟΠΟΣ ΙΙ:

Να εφαρμοστεί, για την Δημοτική Ενότητα Λεωνιδίου (Λεωνίδιο, Παλιοχώρι, ΄Αγιος Βασίλειος, Πλατανάκι, Πραγματευτής, Πούλιθρα, Πηγάδι, Πελετά, Κουνουπιά, Μαρί, Βλησιδιά), Συναινετικό και Συνεργατικό Πρόγραμμα των εταίρων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας (Δημοτική Ενότητα Κοσμά – Δημοτική Ενότητα Λεωνιδίου – Δημοτική Ενότητα Τυρού) Σταδιακής Αντιμετώπισης των Ληξιπρόθεσμων Οφειλών και Οικονομικής Εξυγίανσής της, με Σχέδιο που θα εκπονηθεί, με οδηγό το Πρόγραμμα  του ΥΠ.ΕΣ – Α & Η.Δ για την Οικονομική Εξυγίανση των χρεωμένων Δήμων της Χώρας (χωρίς όμως την επιτήρηση του Υπουργείου αυτού και των σχετικών μηχανισμών του), από την Οικονομική Επιτροπή, με την συνέργεια των οικονομολόγων τακτικών υπαλλήλων του Δήμου, συνεπικουρούμενων εάν χρειαστεί και από εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη.

Για να ευδοκιμήσει το σχέδιο αυτό, χρειάζεται οπωσδήποτε οι άλλοι δύο (2) εταίροι της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, δηλαδή οι Δημοτικές Ενότητες Κοσμά και Τυρού και οι πολίτες τους να βοηθήσουν οικειοθελώς την Δημοτική Ενότητα Λεωνιδίου, επιτρέποντας στη Δημοτική Αρχή να χρησιμοποιήσει την ρευστότητα των χρημάτων τους ή μέρος των χρημάτων τους, ακόμη και αν χρειαστεί να περιοριστούν, υπέρ των βοηθούντων Ενοτήτων, σε αριθμό και προϋπολογισμό, τα έργα του Προγράμματος «ΕΛΛΑΔΑ» για τη Δημοτική Ενότητα Λεωνιδίου.

Σημειώσεις Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας:

1. Η κατάταξη των παραπάνω τρόπων δεν ανήκει στον Δήμαρχο Νότιας Κυνουρίας, αλλά στην ακολουθούμενη πρακτική από τους έχοντες ανάλογο πρόβλημα Δήμους της Χώρας.

2. Ανεξάρτητα από το ποιος τρόπος επιλεγεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, πολύτιμο είναι, πάντα κατά τη γνώμη μου, να διερευνηθούν από την Οικονομική Επιτροπή

α) η πιθανότητα διαπραγμάτευσης οφειλόμενων ποσών με δικαιούχους προς την κατεύθυνση μείωσής τους,

β) η πιθανότητα διαγραφής οφειλόμενων ποσών από τον κατάλογο των βεβαιωμένων ή απαιτητών υποχρεώσεων, με σύμφωνη γνώμη δικαιούχων και

γ) η πιθανότητα χορηγιών και δωρεών προς τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας για την αντιμετώπιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου.

ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΝΑ ΞΕΧΡΕΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ;

Αν και χρειάζεται μελέτη ειδικών, δεν έχουμε περιθώριο πέρα από την τρέχουσα δημοτική περίοδο.

ΠΩΣ ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ;

Μέσα από τις χρηματοδοτήσεις των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, που η Δημοτική Αρχή (συνεπικουρούμενη από τις καλά συγκροτημένες και οργανωμένες υπηρεσίες της – τους συμβούλους της και τους φίλους της) «θα κυνηγήσει ανελέητα».

Αναμένοντας την επιλογή σας και τις κατευθύνσεις σας προς τον Δήμαρχο και τους εκπροσώπους σας Δημοτικούς Συμβούλους και σίγουρος ότι έκαμα το χρέος μου και το καθήκον μου, με την δέουσα ευθύνη απέναντι σε όλους τους πολίτες της Νότιας Κυνουρίας και τους συναδέλφους μου και απαλλαγμένος αρρωστημένων παθών, σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε!

ΓΙΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ