Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Η Αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας Προτεραιότητα για τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας

Αγαπητοί Συμπατριώτες
>

Σήμερα είναι για μένα μία από τις δυσκολότερες μέρες της δημοτικής μου ζωής. Και τούτο διότι οι βεβαιωμένες υποχρεώσεις του Δήμου Λεωνιδίου για το οικονομικό έτος 2010 δείχνουν ότι θα ξεπεράσουν το 1.500.000 ευρώ (έξω οι δανειακές υποχρεώσεις), με αυξητική τάση μάλιστα. Αυτοί που αποκαλούσαν τον Δήμαρχο Λεωνιδίου κ. Δημήτριο Τσιγκούνη «θεσμό» και «διαχρονική αξία» βλασφημούσαν.
Η Κοινότητα Κοσμά, παρέδωσε στον νέο Δήμο ταμείο με 789.000 ευρώ και ανεξόφλητες υποχρεώσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, περί τα 150.000 ευρώ.
Για τον Δήμο Τυρού ξέραμε ότι είναι νοικοκυρεμένος. Μας παρέδωσε ταμείο με 325.000 ευρώ, το 95% του τεχνικού προγράμματος εκτελεσμένο και ελάχιστες ανεξόφλητες υποχρεώσεις, πιστοποιημένες μάλιστα από το Δημοτικό Συμβούλιό του.
Επίσης τόσο ο Δήμος Τυρού όσο και η Κοινότητα Κοσμά μας παρέδωσαν με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής την εν γένει περιουσία σας. Τα κλειδιά του Δημοτικού Καταστήματος Τυρού και του Κοινοτικού Καταστήματος Κοσμά, τόσο ο απερχόμενος Δήμαρχος κ. Αντώνιος Καρδαράς όσο και ο απερχόμενος Πρόεδρος κ. Αγγελής Μπαμπαδήμας, τα παρέδωσαν οι ίδιοι προσωπικά στον Δήμαρχο Νότιας Κυνουρίας και του ευχήθηκαν ολόθερμα καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλάβαμε.
Αντίθετα ο Δήμαρχος Λεωνιδίου κ. Δημήτριος Τσιγκούνης δεν μας έχει παραδώσει μέχρι σήμερα. Και τα κλειδιά του Δημαρχείου τα έδωσε στον κ. Κωνσταντίνο Τροχάνη να μας τα παραδώσει.
Κλείνοντας αυτή τη δυσάρεστη ενημερωτική παρένθεση σας διαβεβαιώνω, παρά την πικρία μου και την απαξίωση που μου έγινε, ότι πρόθεσή μου εξακολουθεί να είναι η περιφρούρηση της διαχρονικής επιλογή σας και η αξία της 28χρονης διαδρομής της στα δημοτικά πράγματα της περιοχής. Εξάλλου εσείς μου μάθατε να έχω ήπιο χαρακτήρα και κοινωνικά αποδεκτό αυτοδιοικητικό πολιτισμό.
- ο -
Είμαστε σε μια δύσκολη εποχή για τα οικονομικά του Δήμου Νότιας Κυνουρίας. Η οικονομική κρίση – η συγκυρία και η αλόγιστη και ποινικά κολάσιμη συμπεριφορά των διοικούντων τον Δήμο Λεωνιδίου, σε συνδυασμό με τη νέα διοικητική δομή και τις νέες αρμοδιότητες, όπως διαμορφώνονται με τον «Καλλικράτη», ανατρέπουν τον σχεδιασμό μας σε ότι αφορά κυρίως το τεχνικό πρόγραμμα για την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου (Λεωνίδιο, Παλιοχώρι, ΄Αγιος Βασίλειος, Πλατανάκι, Πραγματευτής, Πούλιθρα, Πηγάδι, Πελετά, Κουνουπιά, Μαρί, Βλησιδιά).
Πέρα από το πώς φθάσαμε ως εδώ – για το ποιοι φταίνε και πως πρέπει να πληρώσουν, που είναι ένα γενικότερο ηθικό και πολιτικό θέμα, η ουσία είναι ότι ο νέος Δήμος Νότιας Κυνουρίας που μας Ενώνει πρέπει να τα βγάλει πέρα σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες και κυρίως χωρίς να μην αλλοιωθεί ο κοινωνικός του ρόλος.
Αυτό που φαίνεται πιο αποδοτικό είναι να διαχειριστούμε σωστά αυτά που έχουμε και αυτό που είμαστε. Να υψώσουμε τη λογική του ορθολογισμού. Να εξαντλήσουμε την συλλογική μας σοφία για την καλύτερη δυνατή διαχείριση των πραγμάτων, νοικοκυρεύοντας τα οικονομικά μας.
Ο νέος Δήμος έχει πια περισσότερα ακίνητα, περισσότερα οχήματα, επιστημονικό και εξειδικευμένο προσωπικό στις υπηρεσίες του και είναι στο χέρι μας να τα αξιοποιήσουμε σωστά.
Ειδικά η Ακίνητη αλλά αφρόνως εγκαταλελειμμένη Περιουσία του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, που προκαλεί οποιονδήποτε Πολίτη να καταφύγει στη Δικαιοσύνη, με την κατάλληλη αξιοποίηση μπορεί ν’ αποτελέσει πηγή εσόδων.
Για το λόγο αυτό αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία και διερευνούμε την δυνατότητα να δημιουργήσουμε Δημοτική Εταιρεία, με σκοπό την αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, σύμφωνα με τα άρθρα 265 και 266 του Ν. 3463 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως ισχύει.
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας θα είναι:
Η καταγραφή των νομικών, πολεοδομικών και εμπορικών χαρακτηριστικών των ακινήτων και η ηλεκτρονική αποτύπωσή τους σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS), που θα παρέχει άμεση και ολοκληρωμένη εικόνα της γεωγραφικής θέσης των δημοτικών ακινήτων καθώς και οποιαδήποτε άλλη διαθέσιμη πληροφορία που συνδέεται με κάθε ακίνητο.
Η κατηγοριοποίηση των ακινήτων, με γνώμονα διάφορες παραμέτρους (π.χ μέγεθος, αξία, δυνατότητες ανάπτυξης κ.λ.π.
Η διερεύνηση της σκοπιμότητας και η αξιοποίηση των κτιρίων, των κτημάτων, των κληροδοτημάτων.
Η εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων υπέργειων και υπογείων σταθμών και η εκμετάλλευση πολιτιστικών, αθλητικών, τουριστικών, ψυχαγωγικών, ξενοδοχειακών και άλλων υποδομών.
Η προώθηση νέων μορφών συνεργασίας αλλά και η συμμετοχή σε διάφορα σχήματα αξιοποίησης της Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας.
Η παροχή υποστήριξης κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της αξιοποίησης αλλά και μετά την ολοκλήρωσή της.
Η παρακολούθηση των μισθώσεων, ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση της τακτικής και της έκτακτης συντήρησης και επισκευής.
Η συγκεκριμένη πρόταση πρέπει κατά την άποψή μας να προχωρήσει πέρα από την υποχρέωση τήρησης Κτηματολογίου – Περιουσιολογίου του Δήμου, στοχεύοντας καθαρά στην αύξηση των εσόδων για την εκπλήρωσης της αποστολής που μας αναθέσατε.
Παρακαλούμε λοιπόν όσες και όσους συμπατριώτες μας έχουν γνώση και εμπειρία σε θέματα – διαδικασίες και αποδοτικές ενέργειες Αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας να μας βοηθήσουν, να μας συμπληρώσουν, να μας βελτιώσουν. Το έχουμε ανάγκη.
Ε υ χ α ρ ι σ τ ο ύ μ ε!

21/01/2011
ΓΙΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ