Get Adobe Flash player
Agenda
 • Events are coming soon, stay tuned!

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΜΗΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ              ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΜΗΝΑ

(ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2017)

 

Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α’ /7-6-2010 ) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης &  της αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Τις  διατάξεις της περιπτ. κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του  ν. 4071 /2012 – «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» η οποία προστέθηκε στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.  3812/2009, όπως ισχύει, για την απασχόληση εργατοτεχνικού προσωπικού  μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια  κατ΄ άτομο το μήνα.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 210 του Ν. 3584/07, σύμφωνα με το οποίο οι Δήμοι μπορούν   ν΄ απασχολούν  εργατικό  και  τεχνικό προσωπικό, μέχρι και   πέντε  ημερομίσθια κατ΄   άτομο το μήνα, εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους.
 4. Τις  διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994(ΦΕΚ 28 Α’ )όπως  αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 και συμπληρώθηκε  με την περίπτωση κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012, η οποία αντικατέστησε ουσιαστικά το άρθρο 210 του ν. 3584/2007, δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄και Γ΄ του ν. 2190/94 το εργατικό και τεχνικό προσωπικό που απασχολείται στους Δήμους μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα , εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους
 5. Τα υπ΄αριθ. 2327/16-12-2012 και 24778/29-11-2012 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με τα οποία το εργατοτεχνικό προσωπικό που προσλαμβάνεται στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ  κατά τις διατάξεις  του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 όπως αντικαταστάθηκαν από τις όμοιες της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.4071 /2012 αποσκοπεί στην κάλυψη πρόσκαιρων και μικρής διάρκειας αναγκών, οι οποίες δεν δύνανται  εν πολλοίς να προγραμματιστούν, η δε χρονική διάρκεια απασχόλησης δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη του ενός (1) μηνός.
 6. Την αριθ. 224/2014  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας με θέμα: Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο , με βάση τις διατάξεις της περιπ. κ΄ παρ,2του άρθρου 12 του ν. 4071/2012
 7. Την αριθ. 88630/5680/27-10-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκ/νης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης της παραπάνω της παραπάνω απόφασης του  Δημοτικού Συμβουλίου
 8. Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμού οργάνου και δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/206 όπως  ισχύει , βάσει  πίνακα προσληπτέων  που αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ και ο οποίος συντάσσεται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης του οικείου φορέα.
 9. Την αριθ.  10133/05-09-2017   βεβαίωση του Προϊσταμένου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την κάλυψη της σχετικής πίστωσης .
 10. Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015

                                                      Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

 

Την πρόσληψη  εργατοτεχνικού προσωπικού δέκα (10) ατόμων τα οποία για το μήνα  Σεπτέμβριο 2017 θα απασχοληθούν στο Δήμο μας από 22-9-2017 έως  30-09-2017. Ανώτατο όριο  απασχόλησης κατ΄ άτομο  πέντε (5) ημερομίσθια. Προκειμένου  να καλύψει πρόσκαιρες κα μικρής διάρκειας   ανάγκες  των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητας, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων .

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Εργάτης ΥΕ  Γενικών Καθηκόντων

10

Δεν απαιτούνται

5

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
 2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων  της θέσης που επιλέγουν.
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο  16 του Ν. 3584 /2007 ( καταδίκη, υποδικία δικαστική συμπαράσταση)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1.  Φωτοαντίγραφο  των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση )
 3. Υπεύθυνη  δήλωση για  το κώλυμα του άρθρου 16  του Ν. 3584/2007 (χορηγείται από την υπηρεσία μας)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως  είτε με άλλο  εξουσιοδοτημένο πρόσωπο  με θεωρημένο  το γνήσιο της υπογραφής  από δημόσια αρχή .

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει  στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (Γραφείο Πρωτοκόλλου)  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  από 08-09-2017  έως 15 -09-2017.

Δημοσίευση της  ανακοίνωσης.

Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

          ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν. ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ