Get Adobe Flash player
Agenda
 • Events are coming soon, stay tuned!

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για απασχόληση 25-66 ετών


Ο ΟΑΕΔ καλεί τις επιχειρήσεις και γενικά τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 25-66 ετών» το οποίο θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ, στον οποίο έχουν προβλεφθεί ανάλογες πιστώσεις και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2493, ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις 04/12/2014 και ώρα δεκάτη (10η) πρωϊνή στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 6.000 θέσεων (επιπλέον των 5.000 που είχαν αρχικά προκηρυχθεί σύμφωνα με την Δημόσια Πρόσκληση Νο 9/2014 και καλύφθηκαν) νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη νέων ανέργων ηλικίας 25-66 ετών, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Επισημαίνεται ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν στη β΄φάση του
προγράμματος οι:

 • Δικαιούχοι του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών», σύμφωνα με την αρχική Δημόσια Πρόσκληση Νο.1/2014,
 • Επιχειρήσεις που είχαν υποβάλλει αίτηση, στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών» για τις υπολειπόμενες 2.500 θέσεις, σύμφωνα με τη Συμπληρωματική Δημόσια Πρόσκληση Νο.10/2014,
 • Επιχειρήσεις που εκδήλωσαν ενδιαφέρον στην α΄ φάση του παρόντος «Προγράμματος επιχορήγησης για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25-66 ετών», σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση Νο.9/2014 και οι αιτήσεις τους έγιναν αποδεκτές.

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Ως οικονομική δραστηριότητα νοείται η παροχή αγαθών και υπηρεσιών σε μία αγορά
έναντι ανταλλάγματος. Στο πρόγραμμα εντάσσονται για την κάλυψη κατά ανώτατο όριο δυο (2) θέσεων, με μία (1) μόνο αίτηση, οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού. Επισημαίνεται ότι ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

Δεν υπάγονται (αναλυτικά στην πρόσκληση σελ.4):

 • Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) και του Ν. 3812 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009).
 • Τα νυχτερινά κέντρα.
 • Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης.
 • Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους.
 • Σύλλογοι και σωματεία που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
 • Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα ή η έδρα ή και το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν οι επιχορηγούμενοι άνεργοι είναι η οικία του εργοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, κλπ) εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (π.χ. υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί κλπ)

Ωφελούμενοι – Άνεργοι

Τα ωφελούμενα άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει:

 • Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, τόσο κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2, όσο και κατά την πρόσληψή τους από τη δικαιούχο επιχείρηση.
 • Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
 • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
 • Να είναι ηλικίας 25 έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 26ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.

Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) που είναι εγγεγραμμένοι, στις επιχειρήσεις που έχουν λάβει εγκριτική απόφαση, σύμφωνα με τις αιτούμενες ειδικότητες από τις επιχειρήσεις, καθώς και από τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ατομικά Σχέδια Δράσης κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης.

Ποσό επιχορήγησης

Η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης). Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του συνολικού μισθολογικού κόστους.

Διάρκεια επιχορήγησης

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες.

Πληροφορίες: http://www.oaed.gr
Aναλυτικά η προκήρυξη εδώ.

Λέξεις Κλειδιά:

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ