Get Adobe Flash player
Agenda
 • Events are coming soon, stay tuned!

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων στις κατηγορίες Έργων και Μελετών

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων  ανά κατηγορίες Έργων και Μελετών, για τη συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των αντίστοιχων δημοσίων συμβάσεων ,μέσω της διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, όπως καθορίζονται ειδικότερα στις παραγράφους 5 κ΄ 6  του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 για το έτος 2020 

ΚΑΛΕΙ
τους υποψήφιους αναδόχους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους του ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες:
Α) ΕΡΓΑ
 1. Οδοποιίας
 2. Οικοδομικών 
 3. Ηλεκτρομηχανολογικών 
Β) ΜΕΛΕΤΕΣ
 1. Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες
 2. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες
 3. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
 4. Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες
 5. Στατικές Μελέτες
 6. Μελέτες Μηχανολογικές-Ηλεκτρολογικές-Ηλεκτρονικές
 7. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
 8. Μελέτες Λιμενικών Έργων
 9. Μελέτες Υδραυλικών Έργων
 10. Μελέτες Τοπογραφίας
 11. Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές , Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές
 12. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες 
 13. Περιβαλλοντικές Μελέτες
 14. Μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων
να υποβάλλουν σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση (οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα ) και θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), στο πρωτόκολλο του ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο Πτυχίου ΜΕΕΠ ή Μητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων (πρώην Νομαρχιακού Μητρώου) των άρθρων 105 και 106 του Ν.3669/2008 ή Μελετητικό Πτυχίο.
Τα παραπάνω υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο έξω από τον οποίο, θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα εξής:
ΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ/ΜΕΛΕΤΩΝ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016″
είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη γραμματεία – πρωτόκολλο του ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ έως και 20 μέρες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης, στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ταχ. δ/νση: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, Τ.Κ.22300 ,ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2757360225 
Πληροφορίες: Μαντζανά Γεωργία, 2757022807
Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ (www.notiakynouria.gov.gr) στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
                          
                                                                
                                                    ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ      
Συνημμένα:

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ