Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

1η κατ. Συνεδρίαση Ο.Ε. – 11 Ιαν 2018

(σύμφωνα με το άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε, κατεπειγόντως, στην τακτική και δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κτίριο: «Φάμπρικα Πολιτισμού», την Πέμπτη 11 του μηνός Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:00 μεσημβρινή για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Η σύγκληση της Ο.Ε. γίνεται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος για τους εξής λόγους:
Δεδομένης της απόφασης 255/2017 του ΔΣ για την αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας του Αγροτικού Συνεταιρισμός Ελαιουργικού Τυρού – Σαπουνακαιϊκων, προκειμένου να αξιοποιηθεί, ως δημοτικό ακίνητο, με την ένταξή του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα και λαμβανομένου υπόψη ότι τη 16η Ιανουαρίου 2018 εκκινεί η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό (083) για την Δράση: «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 – 2020), προκύπτει, ως κατεπείγουσα πράξη, η σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου αγοράς του ακινήτου.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η λήψη απόφασης για ανάθεση σε Συμβολαιογράφο της υπηρεσίας σύνταξης συμβολαίου, καθώς και το σύνολο των προαπαιτούμενων και προπαρασκευαστικών διοικητικών και λογιστικών ενεργειών (όπως για παράδειγμα η έγκριση της δαπάνης και η έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης), πρέπει να πραγματοποιηθούν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, μη υπαρχούσης άλλης διοικητικής δυνατότητας, εν όψει του διακυβεύματος απώλειας της χρηματοδότησης και μη υλοποίησης του στόχου, που είναι η γρήγορη αξιοποίηση του προς εξαγορά ακινήτου.
Επιπροσθέτως καθίσταται επιβεβλημένη η έγκριση δαπάνης σε βάρος του Κ.Α. 00-6111 και για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της 19/2015 απόφασης της ΟΕ και αφορά δαπάνη για αμοιβή πληρεξουσίου Δικηγόρου που θα παραστεί σε εξ αναβολή εκδίκαση εφέσεως δημοτικού υπαλλήλου με σύμβαση ΙΔΟΧ κατά του Δήμου Ν. Κυνουρίας.
Τέλος και σε ότι αφορά την επείγουσα ή μη ανάγκη για συζήτηση του τέταρτου θέματος της Η.Δ., επισημαίνεται η ανάγκη ταχείας ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης και ήδη εκτελούμενης προμήθειας, ούτως ώστε να παραδοθούν προς χρήση οι συγκεκριμένοι χώροι (παιδικές χαρές).

Η συγκεκριμένη επιχειρηματολογία – άποψη θα τεθεί για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή.

Ημερήσια διάταξη

Θέματα

1) Περί της συνδρομής ή μη σοβαρών λόγων που δικαιολογούν την κατεπείγουσα σύγκληση και συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου (Ο.Ε.)

Απόφαση 1/2018

2) Εντολή προς την έμμισθη Δικηγόρο του Δήμου Ν. Κυνουρίας για τη μερική και υπό όρους συνομολόγηση αγωγών του Συλλόγου «Λεωνίδιον» κατά του Δήμου.

Απόφαση 2/2018
3) Έγκριση δαπάνης, ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 10.000,0 € σε βάρος του Κ.Α.: 00-6111 με τίτλο: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων».

Απόφαση 3/2018
4) Περί της απευθείας ανάθεσης σε Συμβολαιογράφο της υπηρεσίας σύνταξης συμβολαίου αγοράς ακινήτου στην Τ.Κ. Τυρού, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 255/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Απόφαση 4/2018
5) Έγκριση δαπάνης, ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 155.104,16 € σε βάρος του Κ.Α.: 15-7135.005 με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Νότιας Κυνουρίας».

Απόφαση 5/2018

Ενταγμένες Πράξεις
Παρακολούθηση Υδάτων
Πολιτική Προστασία