Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

4η Συνεδρίαση Ο.Ε. – 17 Μαρ 2020

 

 

                        (σύμφωνα με το άρθρο 75, Ν. 3852/10)

.

Θέματα Εκτός Ημερησίας 

α.α

Αριθ. από-φασης

Θ έ μ α

  1. 1.            
16. Υποβολή εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, για:

-Την δημιουργία νέου ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ 0611.006 με τίτλο «Έσοδα έκτακτης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στους Δήμους προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του Κορονοϊού COVID-19» με το ποσό των (10.000,00)€.

-Την δημιουργία νέου ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ 00-6154.003 με τίτλο «Απόδοση παρακράτησης 0,15% από έκτακτη κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στους Δήμους προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του Κορονοϊού COVID-19» κατά το ποσό των (15,00)€.

-Την δημιουργία νέου ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ 00-6495.043 με τίτλο «Δαπάνες κάλυψης αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του Κορονοϊού COVID-19» κατά το ποσό των (9.985,00)€.

Ανάθεση των σχετικών προμηθειών και υπηρεσιών.

Ημερήσια διάταξη

α.α Αρ. απ.                                            Θ έ μ α
1)              17. Επί εισηγήσεως Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή τελών λόγω λανθασμένης εγγραφής.
2)              18. Περί της εγκρίσεως του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών». Κατακύρωση του αποτελέσματος – Ανάθεση της υπηρεσίας.
3)             19. Περί εγκρίσεως της υπ. αριθμό 01/2020 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Νότιας Κυνουρίας  με θέμα: «Περί κατάρτισης και ψήφισης του  Προϋπολογισμού του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Νότιας Κυνουρίας  οικονομικού έτους 2020».
4)             20. Περί εγκρίσεως της υπ. αριθμό 02/2020 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Νότιας Κυνουρίας  με θέμα: «Περί  ψήφισης του  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2020 του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Νότιας Κυνουρίας».
5)             21. Περί εγκρίσεως της υπ. αριθμό 02/2020 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Κυνουρίας σχετικά με την έγκριση του απολογισμού εσόδων-δαπανών του καταργημένου ΝΠΔΔ <<Λιμενικό Ταμείο Λεωνιδίου>> έτους 2017 (έως και την ημερομηνία κατάργησής του , ήτοι 27-09-2017).
6)             22. Περί εγκρίσεως της υπ. αριθμό 03/2020 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Κυνουρίας σχετικά με την έγκριση του απολογισμού εσόδων-δαπανών του καταργημένου ΝΠΔΔ <<Λιμενικό Ταμείο Τυρού>> έτους 2017 (έως και την ημερομηνία κατάργησής του , ήτοι 27-09-2017).
7)             23. Περί εγκρίσεως της υπ. αριθμό 04/2020 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Κυνουρίας σχετικά με την έγκριση του από 18-12-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Απογραφής και Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων των δύο πρώην Λιμενικών Ταμείων (Λεωνιδίου & Τυρού).
8)             24. Περί εγκρίσεως της υπ. αριθμό 05/2020 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Κυνουρίας σχετικά με την έγκριση του ισολογισμού απογραφής έναρξης με ημερομηνία 27-09-2017 και της αναλυτικής έκθεσης απογραφής που αφορά τα περιουσιακά στοιχεία των δύο πρώην Λιμενικών Ταμείων (Λεωνιδίου & Τυρού).
9)             25. Περί εγκρίσεως της υπ. αριθμό 06/2020 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Κυνουρίας σχετικά με την έγκριση του απολογισμού εσόδων-δαπανών και της έγκρισης του Ισολογισμού και των λογιστικών καταστάσεων του ΝΠΔΔ οικονομικού έτους 2017 (από 28-09-2017 έως 31-12-2017).
10)         26. Περί εγκρίσεως της υπ. αριθμό 07/2020 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Κυνουρίας σχετικά με την έγκριση του απολογισμού εσόδων-δαπανών και της έγκρισης του Ισολογισμού και των λογιστικών καταστάσεων του ΝΠΔΔ οικονομικού έτους 2018.
11)         27. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ) με κάλυψη της δαπάνης  από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (Κ.Α.Π) έτους 2020.

 

12)         28. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ) ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2020.

 

13)         29.. Περί της πρόσληψης προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 206 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.
14)         30. Συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας διαδικασιών (διαγωνισμών) / επιτροπή αξιολόγησης,  για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 1 και 11α του Ν. 4412/2016.
15)         31. Συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής εξέτασης και αξιολόγησης ενστάσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμών προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, έτους 2020, σύμφωνα με την παρ. 11α, εδάφιο δεύτερο του άρθρου 221 Ν. 4412/2016.
16)         32. Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας και σύνταξη της σχετικής διακήρυξης για την εκμίσθωση τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017) και τις υπ’ αριθ. 04 και 22/2020  αποφάσεις του Δ.Σ.) Παραχώρηση σε τρίτους του δικαιώματος της απλής χρήσης τμημάτων χώρου αιγιαλού και παραλίας, με σκοπό την  άσκηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στην ανωτέρω Κ.Υ.Α.
17)         33.. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στην Δ.Ε. Τυρού, για τις ανάγκες στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Τυρού του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.
18)         34.. Εξειδίκευση της πίστωσης με τίτλο:<<Υπηρεσίες τουριστικής προβολής Δήμου Νότιας Κυνουρίας>> του ΚΑΕ 00-6495.041 για την <<Διοργάνωση συνέντευξης τύπου, παρουσίασης σε τουριστικά γραφεία και ταξιδιού γνωριμίας>> συνολικού ποσού (4.500,00)€.
19)         35. Έγκριση αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας (περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019).
20)         36. Υποβολή εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, για:

-Την μείωση του ΚΑΕ 9111 με τίτλο «Αποθεματικό» κατά το ποσό των (4.352,40)€.

-Την δημιουργία νέου ΚΑΕ 70-6262.015 με τίτλο «1η έκτακτη διαδικασία εκχιονισμού κοινόχρηστων δημοτικών χώρων Δήμου Νότιας Κυνουρίας» με το ποσό των (4.352,40)€.

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ