Get Adobe Flash player
Agenda
 • Events are coming soon, stay tuned!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση 14ης συνεδρίασης Ο.Ε. 17-Ιουλ-2017

25 Θέματα
more ... »

Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού δέκα (10) ατόμων για το μήνα Ιούλιο 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

ΚΑΤΑΤΟΜΟ ΤΟ ΜΗΝΑ (ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2017)

Εχοντας υπόψη:

 1.  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α’ /7-6-2010 ) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης & της αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2.  Τις διατάξεις της περιπτ. κ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071 /2012 – «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» η οποία προστέθηκε στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για την απασχόληση εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα.
 3.  Τις διατάξεις του άρθρου 210 του Ν. 3584/07, σύμφωνα με το οποίο οι Δήμοι μπορούν ν’ απασχολούν εργατικό και τεχνικό προσωπικό, μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους.
 4.  Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994(ΦΕΚ 28 Α’ )όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την περίπτωση κ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012, η οποία αντικατέστησε ουσιαστικά το άρθρο 210 του ν. 3584/2007, δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’ Β’και Γ’ του ν. 2190/94 το εργατικό και τεχνικό προσωπικό που απασχολείται στους Δήμους μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα , εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους
 5.  Τα υπ’αριθ. 2327/16-12-2012 και 24778/29-11-2012 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με τα οποία το εργατοτεχνικό προσωπικό που προσλαμβάνεται στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 όπως αντικαταστάθηκαν από τις όμοιες της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.4071 /2012 αποσκοπεί στην κάλυψη πρόσκαιρων και μικρής διάρκειας αναγκών, οι οποίες δεν δύνανται εν πολλοίς να προγραμματιστούν, η δε χρονική διάρκεια απασχόλησης δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη του ενός (1) μηνός.
 6.  Την αριθ. 224/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας με θέμα: Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο , με βάση τις διατάξεις της περιπ. κ’ παρ,2του άρθρου 12 του ν. 4071/2012
 7.  Την αριθ. 88630/5680/27-10-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκ/νης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης της παραπάνω της παραπάνω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 8. Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμού οργάνου και δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/206 όπως ισχύει , βάσει πίνακα προσληπτέων που αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ και ο οποίος συντάσσεται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης του οικείου φορέα.
 9.  Την αριθ. 6971/19-06-2017 βεβαίωση του Προϊσταμένου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την κάλυψη της σχετικής πίστωσης .
 10.  Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού δέκα (10) ατόμων τα οποία για το μήνα Ιούλιο 2017 θα απασχοληθούν στο Δήμο μας από 24-7-2017 έως 28-07-2017. Ανώτατο όριο απασχόλησης κατ’ άτομο πέντε (5) ημερομίσθια. Προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες και μικρής διάρκειας ανάγκες των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητας, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων .

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Εργάτης ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

10

Δεν απαιτούνται

5

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1.  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
 2.  Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
 3.  Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584 /2007 ( καταδίκη, υποδικία δικαστική συμπαράσταση)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 2.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
 3.  Υπεύθυνη δήλωση για το κώλυμα του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007 (χορηγείται από την υπηρεσία μας)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή .

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (Γραφείο Πρωτοκόλλου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 14-07-2017 έως 21-07-­2017.

Δημοσίευση της ανακοίνωσης.

Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου μας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν. ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

Παραδοσιακό Πανηγύρι – Τ.Κ Παλαιοχωρίου

Παραδοσιακό Πανηγύρι - Τ.Κ Παλαιοχωρίου
more ... »

15η Συνεδρίαση Δ.Σ. Τετ-12-Ιουλ

2 Εκτός Ημερησίας & 14 Θέματα
more ... »

Διακήρυξη Επαναληπτικής Δημοπρασίας για παραχώρηση τμημάτων χώρου αιγιαλού-παραλίας

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1) Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/Α’) περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων.

2) Το N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α’) Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας

3) Το N.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

4) Το Ν. 2971/01 (ΦΕΚ 285/Α’) «Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις».

5) Την αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.5.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1636/Β’) των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΔΠ008470/0514Β/ΕΞ2017/7.6.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1970/Β’) των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

6)  Τις αριθμ. 90/2017 (ΑΔΑ: 753ΤΩΚΝ-ΦΕΨ) και 92/2017 (ΑΔΑ: 68ΝΑΩΚΝ-ΕΤ9) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

8) Τις αριθμ. 131/2017 (ΑΔΑ: 7ΓΝΙΩΚΝ-ΡΣΜ) και 134/2017 (ΑΔΑ: 6ΞΟΠΩΚΝ-ΜΑΖ) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νότιας Κυνουρίας

7) Τα αριθμ. πρωτ. 8406/8.6.2017, 8090/2.6.2017, 7161/19.5.2017 έγγραφα του Αυτοτελούς Γραφείου Αρκαδίας της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

8) Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 6614/9.6.2017 (ΑΔΑ: ΨΕΞ2ΩΚΝ-ΡΚΩ) Διακήρυξη Δημοπρασίας Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας.

9) Την με αριθ. 173/30.6.2017 (ΑΔΑ: 6ΥΡΣΩΚΝ-2ΤΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νότιας Κυνουρίας περί έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Τη διενέργεια  επαναληπτικής ανοικτής, προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας, με σκοπό τη σύναψη συμβάσεων παραχώρησης σε τρίτους του δικαιώματος της απλής χρήσης των παρακάτω  (συγκεκριμένων & προσδιορισμένων) τμημάτων αιγιαλού, παραλίας, για την άσκηση των προβλεπόμενων χρήσεων – δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος – Ενέργειας, όπως ισχύει, με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. Περιγραφή των προς παραχώρηση τμημάτων χώρου

αιγιαλού-παραλίας και προβλεπόμενες χρήσεις.

(Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 90/2017 απόφαση του Δ.Σ και την αριθμ. 173/2017 απόφαση της Ο.Ε.)

Τα (5) τμήματα χώρου αιγιαλού και παραλίας που παραχωρούνται έναντι ανταλλάγματος σε τρίτους, για απλή χρήση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος – Ενέργειας και κατά την αριθμ. 173/2017 απόφαση Ο.Ε. ήταν άγονα κατόπιν της αριθμ. πρωτ. οικ. 6614/9.6.2017 (ΑΔΑ: ΨΕΞ2ΩΚΝ-ΡΚΩ) Διακήρυξης Δημοπρασίας Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας, είναι τα εξής:

7. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ., στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Όρμος Τσέρφο» (αριστερά)], για την τοποθέτηση επί αυτού και την εκμετάλλευση τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας), αυτοκινούμενου ή μη, από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται στο απόσπασμα τοπογραφικού για τον καθορισμό της γραμμής αιγιαλού του ΦΕΚ 474/Δ/1990 και σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

8. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (250,00) τ.μ., στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Όρμος Τσέρφο» (αριστερά)], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.)

 10. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (100,00) τ.μ., στην Τ.Κ. Πέρα Μελάνων [θέση: «Κίσσακας»], για τη χρησιμοποίησή του από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις εκμίσθωσης πλοίων ψυχαγωγίας – τουριστικών σκαφών και εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ. (Περιγράφεται στο από Ιούνιο του 2007 τοπογραφικό διάγραμμα του κ. Χρήστου Μένη και σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

13. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (150,00) τ.μ., στον οικισμό «Φωκιανός» της Τ.Κ Πηγαδίου, (θέση: «Οικισμός Φωκιανός -  κέντρο»), για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

16. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (120,00) τ.μ.,  στην Τ.Κ Πέρα Μελάνων [θέση: «Όρμος Λιβάδι»], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – (ανακλίντρων) ξαπλώστρων κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

Τα τοπογραφικά διαγράμματα και τα αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών, στα οποία περιγράφονται οι ανωτέρω χώροι, τηρούνται στο αρχείο του Δήμου Ν. Κυνουρίας.

2. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής των δημοπρασιών.

Η δημοπρασία για κάθε τμήμα χώρου αιγιαλού και παραλίας θα διεξαχθεί την 13η Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης της διαδικασίας τη δεκάτη πρωινή (10:00 π.μ.) και ώρα λήξης της ενδεκάτη πρωινή ώρα (11:00 π.μ.), στο προθάλαμο του Γραφείου Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που συγκροτήθηκε με την 289/2016 (ΑΔΑ: 6Ζ65ΩΚΝ-Ω69) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από τους:

α. κ Μάνο Ηλία Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή του την Δημοτική Σύμβουλο κα. Παπαβασιλείου Μαρία.

β. κ. Πήλιουρα Ηλία Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Διαμαντή Κωνσταντίνο.

Η επιτροπή συγκροτείται με τη συμμετοχή του Δημάρχου Ν. Κυνουρίας κ. Λυσίκατος Χαράλαμπος, ως Προέδρου.  Η επιτροπή συνεδριάζει παρόντων του Προέδρου και όλων των μελών της και αποφασίζει κατά πλειοψηφία.

 Γραμματέας των επιτροπών ορίζεται η δημοτική υπάλληλος κ. Φιλίππου Κατερίνα, κατηγορίας Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού, η οποία αναπληρώνεται από τον δημοτικό υπάλληλο κ. Πουλέτσο Ηλία, κατηγορίας Δ.Ε. Διοικητικού.

3. Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς.

Το αντάλλαγμα – τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας (ή αλλιώς το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς), για κάθε τμήμα αιγιαλού και παραλίας, σε εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην υπ’ αριθ. 92/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ορίζεται ως εξής:

α/α Περιγραφή χώρου

Τιμή εκκίνησης

7 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Όρμος Τσέρφο» (αριστερά)].

258,75 €

8 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (250,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Όρμος Τσέρφο» (αριστερά)].

1.750,0 €

10 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (100,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ. Κ. Πέρα Μελάνων (θέση: «Κίσσακας»).

1.800,0 €

13 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (150,00) τ.μ, χωροθετούμενο Τ.Κ Πηγαδίου [θέση: «οικισμός Φωκιανός» (κέντρο)].

1.050, €

16 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (120,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Πέρα Μελάνων [θέση: «Όρμος Λιβάδι»].

840,0 €

Το αντάλλαγμα (μίσθωμα) που θα προκύψει από τη διαδικασία, αποτελεί το συνολικό τίμημα – αντάλλαγμα για την παραχώρηση της απλής χρήσης του αντίστοιχου τμήματος,  για τον οριζόμενο, με την παρούσα διακήρυξη χρόνο (δηλαδή τη διάρκεια) της παραχώρησης.

Το αντάλλαγμα που θα επιτευχθεί µε τη δημοπρασία, υπόκειται σε τέλη χαρτοσήµου (3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% επ’ αυτού), το οποίο υπολογίζεται επί του συνολικού ανταλλάγματος και βαρύνει υποχρεωτικά τους συμβαλλόμενους παραχωρησιούχους. Το χαρτόσημο και η εισφορά υπέρ ΟΓΑ  εισπράττονται από τον ∆ήµο Ν. Κυνουρίας κατά την καταβολή του ανταλλάγματος.

 4. Λοιποί Όροι

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι 2, 3,6,7,8,9,10,11,12,13,14 και 16 της αριθμ. οικ. 6614/9.6.2017 (ΑΔΑ: ΨΕΞ2ΩΚΝ-ΡΚΩ) Διακήρυξη Δημοπρασίας Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας.

 5. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 8:00 – 15:00, Διεύθυνση:  Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τηλέφωνα: 27573 60229, FAX: 27573 60214.

Αντίγραφο της επαναληπτικής διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ατελώς, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της δημοπρασίας.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

 

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

Πρόγραμμα καλοκαιρινών αθλητικών δραστηριοτήτων Δήμου Νότιας Κυνουρίας (Λεωνίδιο)

BEACH VOLLEY -  BEACH TENNIS – ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ - BEACHVOLLEY

 

ΗΛΙΚΙΕΣ

 

ΗΜΕΡΕΣ

 

ΩΡΕΣ

6-10

ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ

5.30 – 6.30

11-16

ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ

6.30 – 7.30

ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ

7.30 – 8.30

 

BEACHTENNIS

 

ΗΛΙΚΙΕΣ

 

ΗΜΕΡΕΣ

 

ΩΡΕΣ

6-10

ΔΕΥΤΕΡΑ  -ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5.00 – 6.15

11-16

ΔΕΥΤΕΡΑ  -ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

6.15 – 7.30

ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ  -ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

7.30 – 9.00

 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

 

ΗΛΙΚΙΕΣ

 

ΗΜΕΡΕΣ

 

ΩΡΕΣ

4 – 7

ΔΕΥΤΕΡΑ  -ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9.30 – 10.15

8 – 11

ΔΕΥΤΕΡΑ  -ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10.15 – 11.00

12 -16

ΔΕΥΤΕΡΑ  -ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11.00 – 12.00

 

** Οι αθλούμενοι μπορούν να συμμετέχουν και στις τρεις αθλητικές δραστηριότητες

 

 

ΤΟΥΡΝΟΥΑ BEACH VOLLEY & BEACH TENNIS  7 – 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΩΝ έως 05-08-2017

 

 

Ανακοίνωση Πρόσληψης ναυαγοσωστών, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψης δύο(2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο

Δήμο Νότιας Κυνουρίας .

Έχοντας υπόψη:

 1.  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδ/σης και της Αποκ/νης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87 Α).
 2.  Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999.
 3.  Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν. 4071/2012(ΦΕΚ 85/Α ) και του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» ΦΕΚ Α’ /143/28-06-2007).
 4.  Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α’/28.12.2009)
 5.  Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007).
 6.  Τις διατάξεις του άρθρου56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 /Α’ /2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 /α/2015.
 7.  Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4325 /2015 (ΦΕΚ 47/Α’/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης -Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
 8.  Την αριθ. 49/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 93303/05-05-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
 9.  Τον ΟΕΥ του Δήμου Νότιας Κυνουρίας .
 10.  Την αριθ. 6466/7-6-2017 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας περί ύπαρξης σχετικών πιστώσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) ατόμων για την κάλυψη πρόσκαιρων ή παροδικών και κατεπειγουσών αναγκών όπως παρακάτω:

Ειδικότητα

Αριθμός

Χρονική Διάρκεια

ΠΕ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

2

ΕΩΣ ΤΡΕΙΣ (3)ΜΗΝΕΣ

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Α) ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδικότητας Κολύμβησης ή Υδατοσφαίρισης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Δίπλωμα και Άδεια ναυαγοσώστη εκδιδόμενη από τη Λιμενική Αρχή.

Β) ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας .

β) Δίπλωμα και άδεια ναυαγοσώστη εκδιδόμενη από τη Λιμενική Αρχή.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριος τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν. Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. β) Δίπλωμα και                                                                                        Άδεια         ναυαγοσώστη από τη Λιμενική Αρχή.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1.  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 45 ετών.
 2.  Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 3.  Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη , υποδικία δικαστική συμπαράσταση ) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης

Εξαίρεση: ΟΙ υποψήφιοι για θέσει ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο Ν. (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6)

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας Νομού Αρκαδίας στο Λεωνίδιον από 28-06-2017 έως 07-07­2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :

 1.  Τίτλος Σπουδών.
 2.  Δίπλωμα και Άδεια Ναυαγοσώστη.
 3.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 4.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α)ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία ) απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία , παράβαση καθήκοντος , καθ’ υποτροπή , συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε γ)ότι δεν έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
 5.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο από την υποβολή αιτήσεως του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Νόμου 2190/1994 για την αντιμετώπιση καταπείγουσων αναγκών, προκειμένου να κριθεί εάν έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης του (έναρξη και λήξη).

Η παρούσα ανακοίνωση ν’ αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.

Ο Δήμαρχος

Χαράλαμπος Ν. Λυσίκατος

13η Συνεδριάση Ο.E. 30-Ιουν-2017

1 Εκτός Ημερησίας και 1 Θέμα
more ... »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Μελιτζάzz 2017

Μια πόλη || Ένα φεστιβάλ || Ένα ταξίδι.

LOVING MELITZAZZ 2017

Τετάρτη 5 – Κυριακή 9 Ιουλίου

Λεωνίδιο Αρκαδίας

 

 

Μία «Έναστρη Νύχτα» στο Λεωνίδιο δύο ζωγράφοι θα κουβεντιάσουν, ο Νέστωρ Βαρβέρης και ο Vincent van Gogh. Θρησκευόμενοι και οι δύο, καθένας με τον τρόπο του. Φιγούρα γαλήνια και διακριτική ο ένας, ανέδειξε την πατρίδα του, το Λεωνίδιο, με τη ζωγραφική του και την αναγνώριση που έλαβε. Πνεύμα ανήσυχο ο άλλος, αντιμέτωπος καθημερινά με τους προσωπικούς του δαίμονες, κατάφερε να πουλήσει ελάχιστους πίνακες εν ζωή, αφήνοντας όλο το υπόλοιπο έργο του κληρονομιά στην ανθρωπότητα και θεμέλιο για τη σύγχρονη τέχνη.

 

Ίσως οι δυο ζωγράφοι να συναντήθηκαν σε κάποιο καφέ της Μονμάρτρης μια βραδιά στο Παρίσι του 1887, σίγουρα όμως θα ανταμώσουν στο Λεωνίδιο το καλοκαίρι του 2017.

 

Το φεστιβάλ «Loving Melitzazz 2017″ εξερευνά τις ζωές δύο μεγάλων ζωγράφων ενώνοντάς τες με ευρηματικό τρόπο. Φέτος, στα αρχοντικά και στα πυργόσπιτα του Λεωνιδίου που μετρούν πάνω από 200 χρόνια ιστορίας, οι μελιτζαzzίστες θα ζήσουν τη δημιουργικότητα και τη μαγεία της ζωγραφικής. Θα παρακολουθήσουν την πανελλήνια επίσημη πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας Loving Vincent, της πρώτης πλήρους ζωγραφιστής ταινίας στην ιστορία του κινηματογράφου, βασισμένης σε πίνακες του van Gogh! Θα συμμετάσχουν σε πολλές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους και θα απολαύσουν κινηματογραφικές ταινίες για τη ζωή σπουδαίων ζωγράφων, διαδραστικά εργαστήρια ζωγραφικής, εκθέσεις έργων τέχνης,  γεύσεις και λιχουδιές με βάση την τσακώνικη μελιτζάνα και πολλές συναυλίες και μουσικές, από jazz standards και swing μέχρι παραδοσιακά και ρεμπέτικα.

 

Κι όλα αυτά μέσα σε μια πόλη – απέραντο υπαίθριο ατελιέ, όπου καλλιτέχνες και ζωγράφοι θα εμπνέονται και θα ζωγραφίζουν σε κάθε γωνιά και σοκάκι!

 

Το φεστιβάλ που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στα καθιερωμένα καλοκαιρινά δρώμενα, συνεχίζει για 12η χρονιά να υπόσχεται εκπλήξεις και ανατροπές στους επισκέπτες της όμορφης αρκαδικής πόλης.

Από την Τετάρτη 5 ως την Κυριακή 9 Ιουλίου το αγαπημένο Μελιτζάzz σας προσκαλεί στο Λεωνίδιο να ακούσετε μουσικές, να απολαύσετε εικόνες και χρώματα, να μεθύσετε με αρώματα, να γευτείτε νοστιμιές.

 

Σας περιμένουμε!

 

LOVING MELITZAZZ 2017

 

Το Μελιτζάzz έχει διακριθεί και ενταχθεί στο δίκτυο των εκλεκτών ευρωπαϊκών φεστιβάλ από το 2015, λαμβάνοντας το ευρωπαϊκό σήμα “EFFE Label 2015-2016”, ενώ φέτος τιμήθηκε με το “EFFE Label 2017-2018, Remarkable festival”.

Web site: www.melitzazz.gr

E-mail: melitzazz.festival@gmail.com

Facebook: Μελιτζάzz Melitzazz www.Facebook.com/melitzazz

Τηλέφωνο: 27570.22807

Διοργάνωση: Δήμος Ν. Κυνουρίας, Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Αθλητικές δραστηριότητες – Καλοκαίρι 2017

O Δήμος Νότιας Κυνουρίας σε συνεργασία με την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση διοργανώνει στην Πλάκα Λεωνιδίου δωρεάν μαθήματα:

 • beach volley & beach tennis για παιδιά, εφήβους και ενηλίκους &
 • αθλοπαιδιές στην παραλία για παιδιά 4-16 ετών

Ημερομηνία πρώτης συνάντησης: Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017, ώρα 17:30

Πληροφορίες & Εγγραφές: 2757360230-6942063517

Αιτήσεις συμμετοχής: από τους κηδεμόνες των παιδιών και στο χώρο των μαθημάτων. Απαραίτητη η ιατρική γνωμάτευση.

Λέξεις Κλειδιά:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Προϋπολογισμός : 990.140,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).

Αναλυόμενο σε 798.500,00 € κόστος προμήθειας συν ΦΠΑ 24% 191.640,00 €

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020»

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νότιας Κυνουρίας

Ημερομηνία Λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 17/07/2017

Διάρκεια του Έργου: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμός με κριτήριο επιλογής αναδόχου η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ»

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ 12/06/2017

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17/07/2017 και ώρα 12:00 (δωδεκάτη μεσημβρινή) (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών) .

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή 21/7/2017και ώρα 12:00 (δωδεκάτη μεσημβρινή)

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 990.140,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος Φ.Π.Α.).

Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται ηλεκτρονικά από την διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, αριθμός διαγωνισμού 40096

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την:

• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία είκοσι τριών (23) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) για την παρακολούθηση όλων των κρισίμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, στάθμη, ποιοτικά χαρακτηριστικά και άλλες κρίσιμες παραμέτρους) στις υποδομές του δικτύου. Μέσω των σταθμών αυτών θα δημιουργηθεί ένα υπόβαθρο παρακολούθησης των απωλειών του δικτύου, θα δοθούν τα απαραίτητα δεδομένα για τον υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου και η Υπηρεσία θα οδηγηθεί στην αποδοτικότερη λειτουργία του, μειώνοντας δραστικά το κατασπαταλούμενο νερό και το κόστος λειτουργίας των γεωτρήσεων και των αντλιοστασίων, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της ποιότητας του νερού καθώς και η χλωρίωση του.

• Προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου Διαρροών (Φ.Σ.Ε.), για το ενεργό εντοπισμό διαρροών που περιλαμβάνουν:

ü Ακουστικό γαιόφώνο εντοπισμού διαρροών (1 τμχ),

ü Ψηφιακό συσχετιστή εντοπισμού διαρροών (1 τμχ),

ü Διατάξεις ακουστικής καταγραφής διαρροών με επικοινωνιακή διάταξη (5 τμχ) και

ü Διάταξη επισκόπησης αγωγών και εντοπισμού διαρροών (1 τμχ)

• Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου και εποπτείας του συνολικού συστήματος. Στον κεντρικό σταθμό ελέγχου θα αναπτυχθεί σύστημα εξυπηρετητών στο οποίο θα εγκατασταθούν οι απαραίτητες εφαρμογές και τα απαραίτητα λογισμικά ελέγχου και διαχείρισης του συνολικού συστήματος. Επίσης θα υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός διαχείρισης επικοινωνιών, ο οποίος θα συγκεντρώνει το σύνολο των δεδομένων από τους απομακρυσμένους σταθμούς, αλλά και θα επιτηρεί το επικοινωνιακό δίκτυο για την ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία του.

• Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας

• Τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού προσφερόμενου συστήματος

 

Η προμήθεια περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την κατασκευή και τον έλεγχο λειτουργικότητας, ελέγχους από τρίτους, την παράδοση στο χώρο των εργασιών, την εκφόρτωση και αποθήκευση στο χώρο των εργασιών, τις μετακινήσεις και ανυψώσεις, την εγκατάσταση, τον έλεγχο, την προμήθεια και τη θέση σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού, που έχει περιγραφεί στο κείμενο και στα σχέδια και στις απαιτούμενες εργασίες διασύνδεσης με την υφιστάμενη εγκατάσταση, όπως προδιαγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, την δοκιμαστική και επιτυχή λειτουργία για διάστημα τριών (3) μηνών και την εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας στη λειτουργία του συστήματος.

Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και υλικών καθώς και οι εργασίες ενσωμάτωσης τους, περιγράφονται στα τεύχη Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών Προδιαγραφών.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Και οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια επιλογής των παρ.2.2.4 έως 2.2.7 της Διακήρυξης και δεν συντρέχουν για αυτούς οι λόγοι αποκλεισμού της παρ.22.3 της Διακήρυξης

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ (15.970,00€) που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς τον ΦΠΑ.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι τουλάχιστον επτά (7) μήνες μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 2.1.3 της Διακήρυξης

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα σταλεί προς δημοσίευση στον ημερήσιο οικονομικό τύπο καθώς και στον ημερήσιο τοπικό τύπο, στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.

Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο .

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΕΠ02610000). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 32/05-01-2017 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΙΕΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και έχει λάβει κωδικό MIS 5003447.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Λεωνίδιο, Ιούνιος 2017

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δήμου

Ο Δήμαρχος

Χαράλαμπος Λυσίκατος

 

 

Σχετικά Αρχεία

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

12η Συνεδρίαση Ο.Ε. 23-Ιουν-2017

17 Θέματα
more ... »

Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού δέκα (10) ατόμων για το μήνα Ιούνιο 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

ΚΑΤΑΤΟΜΟ ΤΟ ΜΗΝΑ (ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2017)

Εχοντας υπόψη:

 1.  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α’ /7-6-2010 ) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης & της αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2.  Τις διατάξεις της περιπτ. κ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071 /2012 – «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» η οποία προστέθηκε στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για την απασχόληση εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα.
 3.  Τις διατάξεις του άρθρου 210 του Ν. 3584/07, σύμφωνα με το οποίο οι Δήμοι μπορούν ν’ απασχολούν εργατικό και τεχνικό προσωπικό, μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους.
 4.  Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994(ΦΕΚ 28 Α’ )όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την περίπτωση κ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012, η οποία αντικατέστησε ουσιαστικά το άρθρο 210 του ν. 3584/2007, δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’ Β’και Γ’ του ν. 2190/94 το εργατικό και τεχνικό προσωπικό που απασχολείται στους Δήμους μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα , εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους
 5.  Τα υπ’αριθ. 2327/16-12-2012 και 24778/29-11-2012 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με τα οποία το εργατοτεχνικό προσωπικό που προσλαμβάνεται στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 όπως αντικαταστάθηκαν από τις όμοιες της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.4071 /2012 αποσκοπεί στην κάλυψη πρόσκαιρων και μικρής διάρκειας αναγκών, οι οποίες δεν δύνανται εν πολλοίς να προγραμματιστούν, η δε χρονική διάρκεια απασχόλησης δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη του ενός (1) μηνός.
 6.  Την αριθ. 224/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας με θέμα: Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο , με βάση τις διατάξεις της περιπ. κ’ παρ,2του άρθρου 12 του ν. 4071/2012
 7.  Την αριθ. 88630/5680/27-10-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκ/νης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης της παραπάνω της παραπάνω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 8. Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμού οργάνου και δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/206 όπως ισχύει , βάσει πίνακα προσληπτέων που αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ και ο οποίος συντάσσεται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης του οικείου φορέα.
 9.  Την αριθ. 6971/19-06-2017 βεβαίωση του Προϊσταμένου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την κάλυψη της σχετικής πίστωσης .
 10.  Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού δέκα (10) ατόμων τα οποία για το μήνα Ιούνιο 2017 θα απασχοληθούν στο Δήμο μας από 27-6-2017 έως 30-06-2017. Ανώτατο όριο απασχόλησης κατ’ άτομο πέντε (5) ημερομίσθια. Προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες κα μικρής διάρκειας ανάγκες των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητας, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων .

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Εργάτης ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

10

Δεν απαιτούνται

5

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1.  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
 2.  Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
 3.  Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584 /2007 ( καταδίκη, υποδικία δικαστική συμπαράσταση)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 2.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
 3.  Υπεύθυνη δήλωση για το κώλυμα του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007 (χορηγείται από την υπηρεσία μας)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή .

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (Γραφείο Πρωτοκόλλου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 20-06-2017 έως 26 -06­2017.

Δημοσίευση της ανακοίνωσης.

Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου μας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν. ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

14η Συνεδρίαση Δ.Σ. Τετ-21-Ιουν

2 Εκτός Ημερησίας & 24 Θέματα..
more ... »

Πρόσκληση εθελοντών για τον 5ο Τσακώνικο Δρόμο

Ας τρέξουμε όλοι μαζί!
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση υπό την αιγίδα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας διοργανώνουν τον 5ο Τσακώνικο Δρόμο, το Σάββατο 24 Ιουνίου 2017 και ώρα 18:30.
Τα δυο προηγούμενα χρόνια προσθέσαμε  διαδρομές, είχαμε πολλές συμμετοχές και έτσι συνεχίζουμε και φέτος! Περισσότερες διαδρομές σημαίνει περισσότερες συμμετοχές και περισσότερες απαιτήσεις.  Άρα θα χρειαστούμε την βοήθεια όσων μπορούν να μας την προσφέρουν.
Η βοήθεια των εθελοντών στον 4ο Τσακώνικο Δρόμο ήταν πολύ μεγάλη και συνετέλεσε στην επιτυχημένη διεξαγωγή του.
Καλούμε λοιπόν και φέτος, όσους έχουν διάθεση για προσφορά και αγάπη για τον τόπο να βοηθήσουν με όποιο τρόπο μπορούν. Ας βάλουμε τα δυνατά μας για μια καλή διοργάνωση και για να μείνουν όλοι με τις καλύτερες εντυπώσεις.
Η συνάντηση των εθελοντών θα γίνει την Παρασκευή 16 Ιουνίου, ώρα 20:00 μ.μ. στη Βιβλιοθήκη του Δήμου στο Λεωνίδιο.
Πληροφορίες στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης και στο τηλέφωνο 2757360226.

 

                                                                                                                             Ο Πρόεδρος

της ΔΗ.Κ.Ε.Ν.Κ.

 

Μάνος Ηλίας

Διενέργεια δημοπρασίας, με σκοπό τη σύναψη συμβάσεων παραχώρησης σε τρίτους του δικαιώματος της χρήσης τμημάτων αιγιαλού, παραλίας.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  447/2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/Α’) περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων.

2) Το N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α’) Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας

3) Το N.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

4) Το Ν. 2971/01 (ΦΕΚ 285/Α’) «Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις».

5) Την αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.5.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1636/Β’) των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΔΠ008470/0514Β/ΕΞ2017/7.6.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1970/Β’) των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

6)  Τις αριθμ. 90/2017 (ΑΔΑ: 753ΤΩΚΝ-ΦΕΨ) και 92/2017 (ΑΔΑ: 68ΝΑΩΚΝ-ΕΤ9) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

8 ) Τις αριθμ. 131/2017 (ΑΔΑ: 7ΓΝΙΩΚΝ-ΡΣΜ) και 134/2017 (ΑΔΑ: 6ΞΟΠΩΚΝ-ΜΑΖ) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νότιας Κυνουρίας

7) Τα αριθμ. πρωτ. 8406/8.6.2017, 8090/2.6.2017, 7161/19.5.2017 έγγραφα του Αυτοτελούς Γραφείου Αρκαδίας της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Τη διενέργεια  ανοικτής, προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας, με σκοπό τη σύναψη συμβάσεων παραχώρησης σε τρίτους του δικαιώματος της απλής χρήσης των παρακάτω  (συγκεκριμένων & προσδιορισμένων) τμημάτων αιγιαλού, παραλίας, για την άσκηση των προβλεπόμενων χρήσεων – δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος – Ενέργειας, όπως ισχύει, με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. Περιγραφή των προς παραχώρηση τμημάτων χώρου

αιγιαλού-παραλίας και προβλεπόμενες χρήσεις.

(Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 90/2017 απόφαση του Δ.Σ)

Τα (16) δεκαέξι τμήματα χώρου αιγιαλού και παραλίας που παραχωρούνται έναντι ανταλλάγματος σε τρίτους, για απλή χρήση,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος – Ενέργειας, είναι τα εξής:

 

 1. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού  (30,00) τ.μ., στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Μικρό Τηγάνι» (δεξιά)], για τη χρησιμοποίησή του από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις εκμίσθωσης μη μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής. (Περιγράφεται στο από τον Μάιο του 2003 τοπογραφικό διάγραμμα του κ. Μένη Χρήστου και σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

 1. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (270,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Μικρό Τηγάνι» (δεξιά)], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

 1. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού  (270,00) τ.μ., στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Μικρό Τηγάνι» (αριστερά)], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π., από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις.  (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

 1. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (340,00) τ.μ., στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Κρυονέρι» (κέντρο)], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π., από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις.  (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

 1. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ., στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Κρυονέρι» (κέντρο)], για την τοποθέτηση επί αυτού και την εκμετάλλευση τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας), αυτοκινούμενου ή μη, από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. ((Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.)

 1. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (340,00) τ.μ., στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Κρυονέρι» (αριστερά)], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.)

 1. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ., στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Όρμος Τσέρφο» (αριστερά)], για την τοποθέτηση επί αυτού και την εκμετάλλευση τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας), αυτοκινούμενου ή μη, από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται στο απόσπασμα τοπογραφικού για τον καθορισμό της γραμμής αιγιαλού του ΦΕΚ 474/Δ/1990 και σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

 1. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (250,00) τ.μ., στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Όρμος Τσέρφο» (αριστερά)], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.)

 1. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (50,0) τ.μ., στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Όρμος Τσέρφο» (κέντρο)], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.)

 1. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (100,00) τ.μ., στην Τ.Κ. Πέρα Μελάνων [θέση: «Κίσσακας»], για τη χρησιμοποίησή του από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις εκμίσθωσης πλοίων ψυχαγωγίας – τουριστικών σκαφών και εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ. (Περιγράφεται στο από Ιούνιο του 2007 τοπογραφικό διάγραμμα του κ. Χρήστου Μένη και σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

 1. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού  (50,00) τ.μ., στην Δ.Κ. Λεωνιδίου [θέση: «Δυτική Παραλία Πλάκας» (κέντρο και προς τα βράχια)], για τη χρησιμοποίησή του από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις εκμίσθωσης πλοίων ψυχαγωγίας – τουριστικών σκαφών και εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ. (Περιγράφεται σε σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

 1. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού  (200,00) τ.μ., χωροθετούμενο στην Δ. Κ. Λεωνιδίου [θέση: «Δυτική παραλίας Πλάκα» (κέντρο και προς τα βράχια)] για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

 1. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (150,00) τ.μ., στον οικισμό «Φωκιανός» της Τ.Κ Πηγαδίου, (θέση: «Οικισμός Φωκιανός -  κέντρο»), για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

 1. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (150,00) τ.μ., στον οικισμό «Φωκιανός»  της Τ.Κ Πηγαδίου (θέση: «οικισμός «Φωκιανός- δεξιά»), για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

 1. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ., στην Τ.Κ Πέρα Μελάνων [θέση: «Όρμος Λιβάδι»],  για την τοποθέτηση επί αυτού και την εκμετάλλευση τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας), αυτοκινούμενου ή μη, από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

 1. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (120,00) τ.μ.,  στην Τ.Κ Πέρα Μελάνων [θέση: «Όρμος Λιβάδι»], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – (ανακλίντρων) ξαπλώστρων κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

Τα τοπογραφικά διαγράμματα και τα αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών, στα οποία περιγράφονται οι ανωτέρω χώροι, τηρούνται στο αρχείο του Δήμου Ν. Κυνουρίας.

 

2. Διαδικασία  διενέργειας δημοπρασίας.

            Η δημοπρασία κάθε τμήματος χώρου αιγιαλού και παραλίας είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα με τη Διακήρυξη του Δημάρχου ημέρα και ώρα.

Η διάρκεια της δημοπρασίας ορίζεται στη μία ώρα με την επιφύλαξη της επόμενης περίπτωσης.

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν να κατατίθενται προσφορές χωρίς διακοπή και µόνον µεταξύ αυτών που έχουν προσκομίσει τα απαιτούμουνα εντός της καθορισμένης ώρας διενέργειας  και έχουν καταθέσει έστω και µία οικονομική προσφορά εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος. Σε εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου, δεν  γίνονται δεκτοί στη δηµοπρασία, ακόµα και αν αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, όσοι προσέλθουν µετά την οριζόµενη από τη διακήρυξη ώρα λήξης.

Για τη συνέχιση της δημοπρασίας πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρίζεται στα πρακτικά.

Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων δίδονται προφορικά και  αναγράφονται στο πρακτικό, κατά σειρά εκφώνησης μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.  Για την επικύρωση της προφοράς, ο πλειοδοτών  οφείλει να  θέτει μονογραφή  στην αντίστοιχη γραμμή του σχετικού πρακτικού.

Για κάθε τμήμα αιγιαλού και παραλίας θα διεξαχθεί ξεχωριστή δημοπρασία, για την οποία  θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό.

Οι δημοπρασίες του συνόλου των τμημάτων θα διεξαχθούν ταυτοχρόνως.

Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά).

 

3. Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής.

            Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, που αποδεδειγμένα ασκούν επάγγελμα ή δραστηριότητα που προβλέπεται για το αντίστοιχο τμήμα που  διεκδικούν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν  βεβαιωμένες  ληξιπρόθεσμες και μη ρυθμισμένες οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο και τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας, από οποιαδήποτε αιτία και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της παρούσης.   

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις ή κοινοπραξίες, έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία μόνο δημοπρασία και μπορεί να διεκδικήσει ένα μόνο τμήμα, με εξαίρεση την περίπτωση της συνδυασμένης χρήσης ενός τμήματος εμβαδού (15) τετραγωνικών μέτρων προοριζόμενου για την τοποθέτηση κινητού τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας) και ενός γειτονικού τμήματος προοριζόμενου για άλλη δραστηριότητα.

Για την απόδειξη της άσκησης επαγγέλματος ή της δραστηριότητας έχει εφαρμογή της διάταξη της περίπτωσης β της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3 της ισχύουσας Κ.Υ.Α.

Η συμμετοχή στη δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης και έχει την πλήρη γνώση του χώρου που παραχωρείται ως προς την απλή  χρήση του.

Υπερήμερος οφειλέτης του Δήμου Ν. Κυνουρίας ή του Ελληνικού Δημοσίου, από οποιαδήποτε αιτία,  που δεν έχει ρυθμίσει τις οφειλές του, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία.  Για τον σκοπό κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού πρόσφατη βεβαίωση δημοτικής και βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή της δημοπρασίας, πριν τη έναρξη του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Για την εκπροσώπηση Νομικού Προσώπου απαιτείται η προσκόμιση του Φ.Ε.Κ. σύστασης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου καθώς και ΦΕΚ μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτών. Τα Νομικά Πρόσωπα με τη μορφή ΕΠΕ ή  ΟΕ ή  ΕΕ, καθώς και οι  Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείας εκπροσωπούνται από το Διαχειριστή τους ή από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού και επίσημο εξουσιοδοτικό έγγραφο.

Από τη δημοπρασία αποκλείεται όποιος έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για τα αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρα: 186,187,187Α, 187Β, 207, 208, 208Α. 270, 272, 272Α, 273, 279, 281, 299, 300, 303, 309, 310, 311, 312, 313, 374, 375, 380, 381, 385, 386, 394, 396 καθώς και των άρθρων των κεφαλαίων 18 και 19 του Ποινικού Κώδικα.

Τα Νομικά Πρόσωπα αποκλείονται από τη δημοπρασία όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, που αφορά αδίκημα της προηγούμενης παραγράφου, είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Αν στη  δηµοπρασία συµµετέχουν αλλοδαποί πρέπει οπωσδήποτε να κατέχουν τη νόµιµη άδεια διαµονής που τους παρέχει το δικαίωµα άσκησης ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας.

Η απόφαση της επιτροπής διενέργειες της δημοπρασίας περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.

 

4. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής των δημοπρασιών.

            Η δημοπρασία για κάθε τμήμα χώρου αιγιαλού και παραλίας θα διεξαχθεί την 26η Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης της διαδικασίας τη δεκάτη πρωινή (10:00 π.μ.) και ώρα λήξης της ενδεκάτη πρωινή ώρα (11:00 π.μ.), στο προθάλαμο του Γραφείου Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που συγκροτήθηκε με την 289/2016 (ΑΔΑ: 6Ζ65ΩΚΝ-Ω69) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από τους:

α. κ Μάνο Ηλία Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή του την Δημοτική Σύμβουλο κα. Παπαβασιλείου Μαρία.

β. κ. Πήλιουρα Ηλία Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Διαμαντή Κωνσταντίνο.

Η επιτροπή συγκροτείται με τη συμμετοχή του Δημάρχου Ν. Κυνουρίας κ. Λυσίκατος Χαράλαμπος, ως Προέδρου.  Η επιτροπή συνεδριάζει παρόντων του Προέδρου και όλων των μελών της και αποφασίζει κατά πλειοψηφία.

Γραμματέας των επιτροπών ορίζεται η δημοτική υπάλληλος κ. Φιλίππου Κατερίνα, κατηγορίας Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού, η οποία αναπληρώνεται από τον δημοτικό υπάλληλο κ. Πουλέτσο Ηλία, κατηγορίας Δ.Ε. Διοικητικού.

5. Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς.

            Το αντάλλαγμα – τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας (ή αλλιώς το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς), για κάθε τμήμα αιγιαλού και παραλίας, σε εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην υπ’ αριθ. 92/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ορίζεται ως εξής:

α/α Περιγραφή χώρου

Τιμή εκκίνησης

1 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (30,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Μικρό Τηγάνι» (δεξιά)].

210,0 €

2 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (270,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Μικρό Τηγάνι» (δεξιά)].

1.890,0 €

3 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (270,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Μικρό Τηγάνι» (αριστερά)].

1.890,0 €

4 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (340,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Κρυονέρι» (κέντρο)].

2.380,0 €

5 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Κρυονέρι» (κέντρο)].

258,75 €

6 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (340,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Κρυονέρι» (αριστερά)].

2.380,0 €

7 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Όρμος Τσέρφο» (αριστερά)].

258,75 €

8 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (250,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Όρμος Τσέρφο» (αριστερά)].

1.750,0 €

9 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (50,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Όρμος Τσέρφο» (κέντρο)].

350,0 €

10 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (100,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ. Κ. Πέρα Μελάνων (θέση: «Κίσσακας»).

1.800,0 €

11 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (50,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Δ.Κ. Λεωνιδίου [θέση: «Δυτική Παραλία Πλάκας» (κέντρο και προς τα βράχια)].

900,0 €

12 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (200,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Δ.Κ. Λεωνιδίου [θέση: «Δυτική Παραλία Πλάκας» (κέντρο και προς τα βράχια)].

1.400,0 €

13 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (150,00) τ.μ, χωροθετούμενο Τ.Κ Πηγαδίου [θέση: «οικισμός Φωκιανός» (κέντρο)].

1.050, €

14 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (150,00) τ.μ, χωροθετούμενο Τ.Κ Πηγαδίου [θέση: «οικισμός Φωκιανός» (δεξιά)].

1.050, €

15 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Πέρα Μελάνων [θέση: «Όρμος Λιβάδι»].

258,75 €

16 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (120,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Πέρα Μελάνων [θέση: «Όρμος Λιβάδι»].

840,0 €

Το αντάλλαγμα (μίσθωμα) που θα προκύψει από τη διαδικασία, αποτελεί το συνολικό τίμημα – αντάλλαγμα για την παραχώρηση της απλής χρήσης του αντίστοιχου τμήματος,  για τον οριζόμενο, με την παρούσα διακήρυξη χρόνο (δηλαδή τη διάρκεια) της παραχώρησης.

Το αντάλλαγμα που θα επιτευχθεί µε τη δημοπρασία, υπόκειται σε τέλη χαρτοσήµου (3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% επ’ αυτού), το οποίο υπολογίζεται επί του συνολικού ανταλλάγματος και βαρύνει υποχρεωτικά τους συμβαλλόμενους παραχωρησιούχους. Το χαρτόσημο και η εισφορά υπέρ ΟΓΑ  εισπράττονται από τον ∆ήµο Ν. Κυνουρίας κατά την καταβολή του ανταλλάγματος.

 

6. Εγγυητής

            Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και στη συνέχεια θα συνυπογράψει τη σύμβαση παραχώρησης και έτσι καθίσταται αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν, για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

 

7. Γενικοί όροι.

            Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή την διοικητική αρχή που έχει αντίστοιχη ελεγκτική αρμοδιότητα.

Επίσης, ο  μισθωτής δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης, ούτε απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του ανταλλάγματος  στην περίπτωση που δεν ασκήσει στον μισθωμένο χώρο την προβλεπόμενη δραστηριότητα, ούτε στην περίπτωση της ζημιογόνας, για τον  ίδιο, εκμετάλλευσης του χώρου.

Ο πλειοδότης δεν δικαιούται να διεκδικήσει την επιστροφή ή τη μείωση του μισθώματος στην περίπτωση που αποβληθεί από τον χώρο μετά την εγκατάστασή του, ούτε στην περίπτωση που τυχόν ανακληθεί ή ακυρωθεί η σύμβαση για οποιαδήποτε αιτία.

 

8. Σύμβαση.

            Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός (5) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής (Οικονομική Επιτροπή) περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Στην περίπτωση αυτή ενεργείται  αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μικρότερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Κάθε σύμβασης παραχώρησης διέπεται από τους όρους υπ’ αριθ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017), όπως ισχύει και ειδικότερα της περ. 2 του  άρθρου 13 της, «Σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης κατόπιν δημοπρασίας» αυτής.

 

9. Διάρκεια της παραχώρησης.

            Η διάρκεια της παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης κάθε τμήματος αιγιαλού και παραλίας  αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης και λήγει την 31η /12/2017.

 

10. Διαδικασία καταβολής του ανταλλάγματος.

             Το αντάλλαγμα που δικαιούται να εισπράξει ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας, θα καταβληθεί εφάπαξ, στο ταμείο του Δήμου Ν. Κυνουρίας, πριν την υπογραφή της σχετικής  σύμβασης, τηρουμένης της διαδικασίας που προβλέπεται στη σχετική Κ.Υ.Α.

Το αντάλλαγμα που δικαιούται το Ελληνικό Δημόσιο  καταβάλλεται επίσης εφάπαξ, σύμφωνα με το άρθρο 13 της σχετικής Κ.Υ.Α.

 

11. Εγγύηση συμμετοχής.

            Κάθε ενδιαφερόμενος, για να γίνει δεκτός στη δημοπρασία, οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να  προσκομίσει στην αρμόδια επιτροπή, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό,  ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού ίσου προς το 1/10 του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς.

Η εγγυητική συμμετοχής επιστρέφεται μετά την καταβολή του ανταλλάγματος  και την υπογραφή της σύμβασης.

Σε αντίθετη περίπτωση η εγγυητική καταπίπτει υπέρ του Δήμου Ν. Κυνουρίας, χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική παρέμβαση.

 

12. Υποχρεώσεις παραχωρησιούχου (συμβαλλόμενου μισθωτή)

             Η σύμβαση υπόκειται στις υποχρεώσεις τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις  της υπ’ αριθ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017), οι όροι της οποίας θεωρούνται ως ουσιώδεις και ισχυροί.

Οι συμβαλλόμενοι στους οποίους θα παραχωρηθεί το δικαίωμα της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας υποχρεούνται να τηρούν απαρέγκλιτα τους όρους, τις προϋποθέσεις, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος 4 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. με θέμα: «Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών – διαμορφώσεων για απλή χρήση εντός αιγιαλού παραλίας – περιορισμοί – συστάσεις», που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001.

Στους παραχωρούμενους χώρους επιτρέπεται η τοποθέτηση μόνο των αντικειμένων και των προσωρινών κατασκευών που προβλέπονται στην ισχύουσα Κ.Υ.Α. στα παράρτημά της.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία του χώρου ή αίρει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτού, καθώς επίσης απαγορεύεται η  τοποθέτηση σκηνών και η στάθμευση οχημάτων ή τροχόσπιτων.

Οι συμβαλλόμενοι στους  οποίους θα παραχωρηθεί το δικαίωμα της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας υποχρεούνται να μεριμνούν για  τον καθημερινό καθαρισμό του χώρου που χρησιμοποιούν,  την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων απορριμμάτων και να  συμμορφώνονται με τις υποδείξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιακών οργάνων.

Η μέγιστη κάλυψη χρήσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του παραχωρούμενου χώρου, προκειμένου να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός μέτρου και ελεύθερη λωρίδα πλάτους τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από την ακτογραμμή, για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.

Τα τροχήλατα, αυτοκινούμενα ή μη αναψυκτήρια (καντίνες), που θα τοποθετηθούν στα συγκεκριμένα τμήματα – τα οποία προσδιορίζονται στη διακήρυξη-, πρέπει να εφοδιαστούν με την κατάλληλη άδεια λειτουργίας και να πληρούν τις προδιαγραφές της παρ. Α με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 71459/30-7-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας.

Οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται εποχιακά οφείλουν, μετά τη λήξη της δραστηριότητάς τους ή την ολοκλήρωση των εποχιακών εργασιών της επιχείρησής τους, να απομακρύνουν κάθε αντικείμενο που θα έχουν τοποθετήσει στον χώρο.

Απαγορεύεται η περαιτέρω παραχώρηση του χώρου, από τον αρχικό παραχωρησιούχο σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ισοδυναμεί με αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση.

Οι παραχωρησιούχοι έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με κάθε απόφαση ή οδηγία των αρμοδίων οργάνων διοίκησης του Δήμου ή των οργάνων της πολιτείας και είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών που  κινούνται ή παραμένουν στο χώρο ή χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους παραχωρησιούχους.

 

13. Λήξη παραχώρησης – παράδοση χώρου.

            Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται, αμέσως μετά την προσωρινή (λόγω εποχιακής λειτουργίας) ή την οριστική ολοκλήρωση ή τη διακοπή της επαγγελματικής του δραστηριότητας, που σχετίζεται με τον παραχωρούμενο χώρο, να παραδώσει τον χώρο του αιγιαλού ή της παραλίας απαλλαγμένο από κάθε κατασκευή και αντικείμενο.

Σε κάθε περίπτωση κάθε συμβαλλόμενος – παραχωρησιούχος υποχρεούται να απομακρύνει από τον χώρο του αιγιαλού ή της παραλίας κάθε αντικείμενο, αμέσως μετά τη λήξη της παραχώρησης.

Άρνηση παράδοσης του χώρου ή μη συμμόρφωση με τους όρους της παρούσας, θεωρείται αυθαίρετη χρήση και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες, από την Κ.Υ.Α. και την  ισχύουσα νομοθεσία, κυρώσεις.

 

14. Ευθύνη Δήμου.

            Ο Δήμος δεν ευθύνεται έvαvτι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος για οποιονδήποτε λόγο.

 

15. Δημοσίευση Διακήρυξης.

            Η ενιαία διακήρυξη της δημοπρασίας πρέπει να δημοσιευθεί (10) δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργειά της. 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων Λεωνιδίου και Τυρού και θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.notiakynouria.gov.gr.

Επίσης περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Νομού «Καθημερινά Νέα».

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τους πλειοδότες.

 

16. Δικαιολογητικά συμμετοχής.

            Για  να γίνει κάποιος δεκτός στη Δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

Α) Φωτοτυπία της αστυνομικής του Ταυτότητας του συμμετέχοντος και του εγγυητή του.

Β) Άδεια τροχήλατου αυτοκινούμενου ή μη αναψυκτηρίου (κινητής καντίνας) σε ισχύ και αντίστοιχη έναρξη επιτηδεύματος, εφόσον ο συμμετέχων διεκδικεί χώρο τοποθέτησης τροχήλατου αναψυκτηρίου.

Γ) Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος, σχετικού με την επιτρεπόμενη στον χώρο δραστηριότητα και αντίστοιχη άδεια λειτουργίας, εφόσον  το επάγγελμα ή η δραστηριότητα συναρτάται με τη χρήση του διεκδικούμενου χώρου. Ειδικά για την περίπτωση της εγκατάστασης Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής – Εξοπλισμού θαλασσίων Σπορ και άλλων παρεμφερών δραστηριοτήτων, για τις οποίες απαιτείται άδεια της οικίας Λιμενικής Αρχής, μπορεί να γίνει δεκτή η αίτηση ανανέωσης της άδειας Θ.Μ.Α. προς το Λιμεναρχείο και η προηγούμενη άδεια του Λιμεναρχείου, αντί της σχετικής άδειας.

Δ) Βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας  του Δήμου Ν. Κυνουρίας  ή σχετική βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, περί της ρύθμισης οφειλών.

Ε ) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.

ΣΤ) Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική επιστολή  αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, Τράπεζας, ποσού ίσου με ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) υπολογιζόμενου επί του ελάχιστου ορίου της προσφοράς.

Ζ) Υπεύθυνη δήλωση περί ανεπιφύλακτης  αποδοχής των όρων της δημοπρασίας και γνώση του διεκδικούμενου χώρου.

Η) Τα δικαιολογητικά ειδικού σκοπού που αναφέρονται στην παρούσα (όπου απαιτούνται).

Θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 µε την οποία θα δηλώνεται η προοριζόμενη χρήση του διεκδικούμενου χώρου.

Ι) Αντίγραφο ποινικού μητρώου (αν δεν προσκομισθεί αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία για τον πλειοδότη, και λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία έγκρισης των πρακτικών και ανακήρυξης του  παραχωρησιούχου – μισθωτή.  Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Η έλλειψη οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιολογητικά καθιστά την προσφορά ανύπαρκτη και απαράδεκτη, με την επιφύλαξη της παρ (Ι) της παρούσης.

Τα ίδια δικαιολογητικά ισχύουν και στην περίπτωση που κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου προσώπου.

 

17. Επανάληψη της δημοπρασίας.

            Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον κ. Δήμαρχο εάν δεν παρουσιασθεί πλειοδότης.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τους όρους της παρούσης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια διοικητική αρχή, λόγω σφάλματος κατά τη διενέργεια.

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά ή τη σύμβαση μίσθωσης.

Στην περίπτωση (β) καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγυητική επιστολή χωρίς καμία άλλη διατύπωση, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

 

18. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων.

            Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 8:00 – 15:00, Διεύθυνση:  Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τηλέφωνα: 27573 60229, FAX: 27573 60214.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ατελώς, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της δημοπρασίας.

13η Συνεδρίαση Δ.Σ. 15-Ιουν-2017

Δεν διαπίστωσε απαρτία και δεν συζητήθηκε κανένα από τα θέματα.
more ... »

Ανακοίνωση πρόσληψης δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψης δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο

Δήμο Νότιας Κυνουρίας .

Έχοντας υπόψη:

 1.  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδ/σης και της Αποκ/νης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87 Α).
 2.  Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999.
 3.  Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν. 4071/2012(ΦΕΚ 85/Α ) και του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» ΦΕΚ Α’ /143/28-06-2007).
 4.  Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α’/28.12.2009)
 5.  Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007).
 6.  Τις διατάξεις του άρθρου56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 /Α’ /2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 /α/2015.
 7.  Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4325 /2015 (ΦΕΚ 47/Α’/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης -Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
 8.  Την αριθ. 49/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 106694/26-05-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
 9.  Την αριθ. 6466/7-6-2017 Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου μας περί ύπαρξης σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.
 10.  Τον ΟΕΥ του Δήμου Νότιας Κυνουρίας .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών με αντικείμενα δράσης πυρασφάλειας κατά την θερινή περίοδο έτους 2017 (Από 15-06-2017 έως 15­09-2017) .

 

Ειδικότητα
Αριθμός
Ειδικά Τυπικά Προσόντα
Χρονική
Διάρκεια
ΥΕ – ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
2
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1.  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
  1.  Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
  2.  Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης

Εξαίρεση: ΟΙ υποψήφιοι για θέσεις ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο Ν. (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6)

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας Νομού Αρκαδίας στο Λεωνίδιον από 08-06-2017 έως 17-06­2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :

 1.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 2.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α)ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία ) απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία , παράβαση καθήκοντος , καθ’ υποτροπή , συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε γ)ότι δεν έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
 3.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο από την υποβολή αιτήσεως του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Νόμου 2190/1994 για την αντιμετώπιση καταπείγουσων αναγκών, προκειμένου να κριθεί εάν έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης του (έναρξη και λήξη).

Η παρούσα ανακοίνωση ν’ αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.

Ο Δήμαρχος

 Χαράλαμπος Ν. Λυσίκατος

Έως τις 20 Ιουνίου οι αιτήσεις των μικροπωλητών για το Φεστιβάλ Μελιτζάzz 2017

Καλούνται οι μικροπωλητές/πλανόδιοι πωλητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο φεστιβάλ Μελιτζάzz 2017 (5-9 Ιουλίου 2017), να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την υποβάλλουν στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. αυτοπροσώπως είτε μέσω email/fax, έως τις 20 Ιουνίου 2017.
Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος και του περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων θέσεων μικροπωλητών, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και η θέση του κάθε μικροπωλητή θα οριστεί με βάση τις ανάγκες, το ύφος και τη λειτουργικότητα του φεστιβάλ.
Ειρήνη Τσουκάτου
Τηλ.Επικοινωνίας: 2757022807-8

Fax: 2757023230 email: etsoukatou@parnonas.gr

Από την διοργάνωση

11η Συνεδρίαση Ο.Ε. 06-Ιουν-2017

21 Θέματα
more ... »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ–ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ


΄Εχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 211 του Ν. 3584/2007.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ 1 εδαφ. δ΄ του Ν. 3852/2010.
3. Την παρ. 5 του άρθρου 58 του Ν. 3966 /2011.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012.
5. Τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ/τος 28.3/15-4-1957 & το άρθρο 2 του Β.Δ/τος 339/1960
όπως ισχύουν.
6. Την με αριθ. 50/2017 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου περί της διανομής των αρδευτικών υδάτων και της φύλαξης των αρδευτικών έργων κατά το έτος 2017 από υδρονομικά όργανα του Δήμου, του χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου του έτους αυτού, του αριθμού των θέσεων των υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, του τομέα για το οποίο προορίζεται κάθε θέση και της αμοιβής κάθε οργάνου
7. Την αριθ. πρωτ. 106742/26-05-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η 50/2017 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου.
8. Την αριθ. 6021/29-05-2017 βεβαίωση του Προϊσταμένου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2017.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών άρδευσης (ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ) στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας και συγκεκριμένα στην Δημοτική Κοινότητα Λεωνιδίου όπως παρακάτω:

Λεωνιδίου όπως παρακάτω: Α.Α. ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΜΑΡΣΑΛ /ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ / ΠΕΛΙΑ 1 Από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 15-10- 2017 Υδρονομέας (ΥΕ)
2 ΓΟΥΛΕΛΟΥ/ΠΛΑΤΑΝΕΣ /ΣΑΛΙΑΣ 1 Από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 15-10- 2017 Υδρονομέας(ΥΕ)
3 ΕΛΩΝΗΣ -ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ 1 Από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 15-10- 2017 Υδρονομέας (ΥΕ)

ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Από 16-05-2017 μέχρι 15-10-2017.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
1.Για να εκλεγεί κάποιος Υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 60ο ‘.
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
2. Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:
΄Οσοι έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (δηλαδή να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι ή να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Αίτηση συμμετοχής προτίμησης ( χορηγείται έντυπο από την υπηρεσία).
β. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
γ. Πιστοποιητικό γέννησης με την εγγραφή (για τους άνδρες) στα Μητρώα Αρρένων.
δ. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
ε. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 που να αναφέρεται:
α) Η γνώση ανάγνωσης και γραφής β) ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στο Δημόσιο και δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (δηλαδή να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι ή να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα).

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ ΄ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός εύλογου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αυτή η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου διορισμού.

ΕΚΛΟΓΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας. Οι υδρονομείς που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασης τους αντικαθίστανται με άλλους αιτούντες που θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα απασχοληθούν για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα της αρδευτικής περιόδου.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως ή αν δεν υπάρχει κανονισμός κατά κρατούντα και την καθιερωμένη σειρά αρδεύσεως.
β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας μέχρι της εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα , εκχύσεως τους.
γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησης τους.
δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν τη διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
ε. Η Βεβαίωση και καταγγελία των περί των άνω αντικείμενα αδικημάτων.
στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο παντός αγροτικού αδικήματος που υπέπεσε στην αντίληψη τους.
ζ. Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικρόν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων δι΄ά κ΄κέκτηναι αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.
Η αμοιβή των υδρονομικών οργάνων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ 2 του Ν. 4024 /2012 και την υπ΄ αρίθ. 2/ 13917/0022/17-02-2012 KYA υπουργών οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄414/2012)όπως ισχύει ).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί τουλάχιστον επτά ημέρες πριν την εκλογή τους στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην Ιστοσελίδα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Πληροφορίες παρέχονται στο Δημαρχείο Δήμου Νότιας Κυνουρίας που εδρεύει στο Λεωνίδιο και στo τηλέφωνo 2757360223.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 30-05-2017(ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ) έως 06-06-2017(ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ) και υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

Χαράλαμπος Ν. Λυσίκατος

Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2017

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας, μέσω αυτής της σελίδας θα ενημερώνει τους δημότες και τους επισκέπτες, με τις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα, από το Δήμο, από Συλλόγους  και φορείς, από ιδιώτες και θιάσους.

Η ανανέωση θα είναι συνεχής καθώς το πρόγραμμα είτε θα εμπλουτίζεται, είτε θα υπάρχουν αλλαγές.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Ημερομηνία Ώρα Εκδήλωση Τοποθεσία
02 Τετ   Γιορτή Μελιού Πέρα Μέλανα
      Διοργάνωση: ΔΗ.Κ.Ε.Ν.Κ – Πολιτιστικός Σύλλογος Μελάνων
         
04 Παρ   Παιδικό θέατρο με μαριονέτες Γυμνάσιο Λεωνιδίου
        Με εισιτήριο
         
05 Σαβ   Μεταμόρφωση Σωτήρος -Περιφορά Εικόνας Μεταμόρφωση Σωτήρος Τυρού
         
05 Σαβ 20:30 Κουκλοθέατρο Αρχοντικό Τσούχλου
      Διοργάνωση: Αρχείο Τσακωνιάς  

Είσοδος ελεύθερη

         
06 Κυρ   Πανηγύρι Μεταμόρφωσης Σωτήρος Πελετά
         
06 Κυρ 20:30 Θεατρικό παιχνίδι Αρχοντικό Τσούχλου
      Διοργάνωση: Αρχείο Τσακωνιάς  

Είσοδος ελεύθερη

         
07 Δευ 18.00-20.00 Εικαστικό εργαστήρι για παιδιά Αρχοντικό Τσούχλου
      Διοργάνωση: Αρχείο Τσακωνιάς  

Είσοδος ελεύθερη

         
07 Δευ 21:30 Γιορτή Πανσελήνου Πούλιθρα
      Διοργάνωση: ΔΗ.Κ.Ε.Ν.Κ – Τ.Κ Πουλίθρων  
         
08 Τρι 21:00 Παιδική ταινία: «Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης» Αρχοντικό Τσούχλου
      Διοργάνωση: Αρχείο Τσακωνιάς-Δήμος Νότιας Κυνουρίας -Τριανόν  

Είσοδος Ελεύθερη

         
07-09 Δευ-Τετ   Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5×5

 

Δημοτικό γήπεδο Τυρού
      Διοργάνωση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας – Α χώρα νάμου  
         
09 Τετ   Συναυλία με την Γιώτα Νέγκα Γυμνάσιο Λεωνιδίου
      Διοργάνωση: Μορφωτικός Σύλλογος Λεωνιδίου Με εισιτήριο
         
10 Πεμ 21:00 Ταινία: «Café Society» Αρχοντικό Τσούχλου
      Διοργάνωση: Αρχείο Τσακωνιάς-Δήμος Νότιας Κυνουρίας -Τριανόν  

Είσοδος Ελεύθερη

         
11-13 Παρ-Κυρ   Τουρνουά μπάσκετ 3×3

 

Γυμνάσιο Τυρού
      Δήμος Νότιας Κυνουρίας- Α χώρα νάμου  
         
13 Κυρ   Παιδικό θέατρο «Πήτερ Παν» Γυμνάσιο Λεωνιδίου
        Με εισιτήριο
         
13 Κυρ   5η Γιορτή Κρασιού Πελετά
      Διοργάνωση: ΔΗ.Κ.Ε.Ν.Κ -  Σύλλογος «Άγιοι Απόστολοι»
         
14 Δευ 21:00 Ταινία: «Η Ροζα της Σμυρνης» Αρχοντικό Τσούχλου
      Διοργάνωση: Αρχείο Τσακωνιάς-Δήμος Νότιας Κυνουρίας -Τριανόν  

Είσοδος Ελεύθερη

         
14 Δευ   Παραδοσιακό Πανηγύρι Παλαιοχώρι
         
15 Τρι 21:00 Παιδική ταινία: «Αρχηγός από κούνια» Αρχοντικό Τσούχλου
      Διοργάνωση: Αρχείο Τσακωνιάς-Δήμος Νότιας Κυνουρίας -Τριανόν  

Είσοδος Ελεύθερη

         
16 Τετ 19:00 3ος Αγώνας Δρόμου Παλαιοχωρίου Παλαιοχώρι
      Διοργάνωση: Τ.Κ. Παλαιοχωρίου  
         
16 Τετ   Παραδοσιακό Πανηγύρι Πέρα Μέλανα
         
17 Πεμ   Παιδική Θεατρική Παράσταση Παλαιοχώρι
      Διοργάνωση: Τ.Κ. Παλαιοχωρίου  
         
17 Πεμ 21:00 Tαινία: «La la land» Αρχοντικό Τσούχλου
      Διοργάνωση: Αρχείο Τσακωνιάς-Δήμος Νότιας Κυνουρίας -Τριανόν Είσοδος Ελεύθερη
         
17 Πεμ   Χοροεσπερίδα Τυρός
      Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Τυρού Με είσοδο
         
17 Πεμ   Θέατρο Σκιών Πλατεία 25ης Μαρτίου, Λεωνίδιο
        Με είσοδο
         
18 Παρ   Χοροεσπερίδα Δημοτικό Σχολείο Πραγματευτής
      Διοργάνωση: Σύλλογος Πραγματευτής  
         
19 Σαβ   Μνημόσυνο Απανταχού Βασκινιωτών Βασκίνα
      Διοργάνωση: Σύλλογος Απανταχού Βασκινιωτών  
         
19 Σαβ   Απολλώνιος δρόμος

 

Τυρός, Λιμάνι
      Δήμος Νότιας Κυνουρίας- Α χώρα νάμου  
         
22 Τρι 21:00 Ταινία: «κατσαριδάκι…αγάπη μου»  

Αρχοντικό Τσούχλου

      Διοργάνωση: Αρχείο Τσακωνιάς-Δήμος Νότιας Κυνουρίας -Τριανόν Είσοδος Ελεύθερη
         
22 Τρι   Παραδοσιακό Πανηγύρι Άγιος Βασίλειος
         
24 Πεμ 21:00 Ταινία: «Νιότη» Αρχοντικό Τσούχλου
      Διοργάνωση: Αρχείο Τσακωνιάς-Δήμος Νότιας Κυνουρίας -Τριανόν  

 

Είσοδος Ελεύθερη

         
25 Παρ   Θέατρο Σκιών Γυμνάσιο Λεωνιδίου
      Με είσοδο  
         
25 Παρ   Χοροεσπερίδα Βασκίνα
      Σύλλογος Ποιμένων «Η Φλογέρα»  
         
26 Σαβ   19η Γιορτή Τσακώνικης Μελιτζάνας Πλάκα Λεωνιδίου
      Διοργάνωση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας – Περιφέρεια Πελοποννήσου
         
27 Κυρ 09:00  Τρίαθλο Τυρού Παραλία Τυρού
      Διοργάνωση: Κοιν.Σ.Επ «Α Χώρα Νάμου», Δήμος Νότιας Κυνουρίας – Περιφέρεια Πελοποννήσου
         
29 Τρι 21:00 Παιδική ταινία: «Μπολτ» Αρχοντικό Τσούχλου
      Διοργάνωση: Αρχείο Τσακωνιάς-Δήμος Νότιας Κυνουρίας -Τριανόν  

Είσοδος Ελεύθερη

         
31 Πεμ 21:00 Tαινία: «Λόγκαν» Αρχοντικό Τσούχλου
      Διοργάνωση: Αρχείο Τσακωνιάς-Δήμος Νότιας Κυνουρίας -Τριανόν Είσοδος Ελεύθερη
         

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Ημερομηνία Ώρα Εκδήλωση Τοποθεσία
01 Παρ   Γιορτή του ψαρά, της θάλασσας και των ναυτικών Λιμάνι Τυρού
      Διοργάνωση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας – Περιφέρεια Πελοποννήσου  
         
05 Τρι 21:00 «Athens Animation Festival» Αρχοντικό Τσούχλου
      Διοργάνωση: Αρχείο Τσακωνιάς-Δήμος Νότιας Κυνουρίας -Τριανόν  

Είσοδος Ελεύθερη

         
05 Τρι   Χοροεσπερίδα Παλαιόχωρα
      Διοργάνωση: Κυνηγετικός Σύλλογος Νότιας Κυνουρίας  
         
07 Πεμ 21:00 Ταινία: Δολοφονικά αμαξίδια Αρχοντικό Τσούχλου
      Διοργάνωση: Αρχείο Τσακωνιάς-Δήμος Νότιας Κυνουρίας -Τριανόν Είσοδος Ελεύθερη
         
08 Παρ   Μουσική εκδήλωση-Αφιέρωμα στους παλιούς ναυτικούς Λιμάνι Σαμπατικής
      Διοργάνωση: Τ.Κ. Πραγματευτής  
         
08 Παρ   Παραδοσιακό Πανηγύρι Πελετά


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΜΗΝΕΣ

 

ΙΟΥΛΙΟΣ
Ημερομηνία Ώρα Εκδήλωση Τοποθεσία
01 Σαβ Πανηγύρι Αγίων
Αναργύρων
Κοσμάς
Διοργάνωση: ΔΗ.Κ.Ε.Ν.Κ
01 Σαβ Χορευτική βραδιά Ανοικτό Θέατρο Τυρού
Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Τυρού
02 Κυρ 21:00 Μουσική εκδήλωση Φάμπρικα Πολιτισμού
Διοργάνωση: Χορωδία Ενηλίκων Δήμου Νότιας Κυνουρίας
05-09 Τετ-Κυρ Φεστιβάλ Μελιτζάzz Λεωνίδιο
Διοργάνωση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας, Αναπτυξιακή
Πάρνωνα A.E.
16 Κυρ Παραμονή Εορτής Αγίας Μαρίνας – Περιφορά Εικόνας Αγία Μαρίνα Τυρού
17 Δευ Γιορτή Αγίας Μαρίνας- Παραδοσιακοί χοροί Κεντρική πλατεία Τυρού
Διοργάνωση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας
19 Τετ Παραδοσιακό Πανηγύρι Προφ. Ηλία Πέρα Μέλανα
20 Πεμ Πανηγύρι Προφήτη Ηλία Βασκίνα
20 Πεμ Πανηγύρι Προφήτη Ηλία Πελετά
25 Τρι Γιορτή Αγίας Παρασκευής Λειβάδι
26 Τετ Παραδοσιακό Πανηγύρι Αγίου Παντελεήμονα Στένωμα Ξανιδάς
27-30 Πεμ-Κυρ Φεστιβάλ «ΠαραΤυρό» Τυρός
Διοργάνωση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας
30 Κυρ 21.30 Συναυλία με τον Γιάννη Χαρούλη Γήπεδο Λεωνιδίου
Διοργάνωση: Εμπορικός & Μορφωτικός Σύλλογος Λεωνιδίου Με είσοδο
31 Δευ Ετήσια Χοροεσπερίδα Γυμνάσιο Τυρού
Διοργάνωση: Αθλητικός Σύλλογος Απόλλων Τυρού
31 Δευ Παραδοσιακό Πανηγύρι Παλαιοχώρι
Διοργάνωση: T.K. Παλαιοχωρίου

Λέξεις Κλειδιά:

Προκήρυξη του αγώνα «5ος Τσακώνικος Δρόμος»

ΠΡΟΚHΡΥΞΗ   ΑΓΩΝΩΝ

5ος TΣΑΚΩΝΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

 

Που περιλαμβάνει τους εξής αγώνες:

 • Αγώνας περίπου 16.000 μέτρων “Λεωνίδιο – Πούλιθρα – Λεωνίδιο” για ενήλικες
 • Αγώνας περίπου 5.000 μέτρων – Γύρος Λεωνιδίου για δρομείς 15 χρονών και άνω
 • Παιδικός Αγώνας 2.000 μέτρων για παιδιά  8 – 14 ετών
 • Παιδικός Αγώνας 1.000 μέτρων για παιδιά  4 – 7 ετών
 • Περιπατητική βόλτα στην διαδρομή του αγώνα των 16χλμ. Λεωνίδιο – Πούλιθρα – Λεωνίδιο

 

Ημερομηνία διεξαγωγής:    Σάββατο 24/6/2017

Τόπος διεξαγωγής :              Λεωνίδιο Νότιας Κυνουρίας Αρκαδίας

Ώρα εκκίνησης :                    19:00

 

 

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση,

 υπό την αιγίδα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας,

και την ευγενική συμμετοχή του Αθλητικού και Πολιτιστικού Συλλόγου «ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ» ως τεχνικού συμβούλου του αγώνα,

 

 διοργανώνουν και  προκηρύσσουν τον 5ο Τσακώνικο δρόμο

Ως ημερομηνία διεξαγωγής ορίζεται το Σάββατο 24 Ιουνίου 2017, με ώρα εκκίνησης 19:00

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

 

 • 16.30: Άνοιγμα γραμματείας αγώνων, στην Πλατεία Ηρώων, δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο Λεωνιδίου, παραπλεύρως της γέφυρας του ποταμιού του Λεωνιδίου
 • 18.30: Εκκίνηση της περιπατητικής βόλτας στην διαδρομή του μεγάλου αγώνα(Λεωνίδιο – Πούλιθρα – Λεωνίδιο)
 • 18.35: Εκκίνηση του αγώνα των 2.000 μέτρων για παιδιά ηλικίας 8 – 14 ετών.
 • 18.50: Εκκίνηση του αγώνα των 1.000 μέτρων για παιδιά ηλικίας 4 – 7 ετών.
 • 19.00: Εκκίνηση των 2 βασικών αγώνων – 5 & 16χλμ.
 • 21.30: Λήξη των αγώνων
 • 21.35: Απονομές αγώνων και τελετή λήξης.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Αγώνας 16χλμ. Λεωνίδιο  – Πούλιθρα – Λεωνίδιο

Αφετηρία και τερματισμός ορίζεται το Λεωνίδιο, στην Πλατεία Ηρώων, δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο Λεωνιδίου, παραπλεύρως της κεντρικής γέφυρας που διασχίζει το ποτάμι του Λεωνιδίου.

Η εκκίνηση θα δοθεί στις 19:00. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να βρίσκονται έως και μία ώρα το αργότερο πριν την εκκίνηση στην αφετηρία για τη παραλαβή των αριθμών  και των chip χρονομέτρησης. Λήξη παραλαβής αριθμών 18:45. Ο αγώνας, αφού διέλθει από το κέντρο του Λεωνιδίου και αφού διασχίσει κάθετα το ποτάμι του Λεωνιδίου, θα βγει επί της δημοσίας οδού που κατευθύνεται για την Πλάκα Λεωνιδίου, και για τα Πούλιθρα. Ο αγώνας γίνεται με την μορφή του πήγαινε – έλα . Αφού οι δρομείς φτάσουν στα Πούλιθρα και συγκεκριμένα στο γραφικό λιμάνι των Πουλίθρων, θα κάνουν αναστροφή με κατεύθυνση πίσω στο Λεωνίδιο. Στον αγώνα θα υπάρχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση, με chip χρονομέτρησης που θα επιστρέφεται, μετά το τέλος του αγώνα, ενώ στο 8ο ακριβώς χλμ. όπου γίνεται η αναστροφή, θα υπάρχει σημείο ελέγχου των δρομέων, μέσω της ηλεκτρονικής χρονομέτρησης.  Οποιοσδήποτε δρομέας δεν επισημανθεί στο 8ο χλμ. της αναστροφής αυτομάτως αποκλείεται από τον αγώνα. Για τα πρώτα 4 περίπου χιλιόμετρα, οι δρομείς θα τρέχουν ανάμεσα στα περίφημα περιβόλια της Τσακώνικης κοιλάδας, ενώ αφού περάσουν το επίνειο του Λεωνιδίου – την Πλάκα, θα τρέχουν για τα επόμενα 8 χλμ. δίπλα στην θάλασσα, απολαμβάνοντας μία πανέμορφη διαδρομή.

 • ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ 16χλμ.(ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ)

 

Στους άνδρες

18-29

30-39

40-49

50-59

60+

Στις γυναίκες

18-45

45 +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα βραβευθούν οι τρεις πρώτοι της γενικής κατάταξης, αλλά και οι τρεις πρώτοι κάθε ηλικιακής κατηγορίας (άνδρες και γυναίκες). Οι τρεις πρώτοι στη γενική κατάταξη ανδρών και γυναικών δεν θα βραβευθούν στις επιμέρους κατηγορίες. Επίσης θα βραβευτεί με κύπελλο και ο 1ος Δημότης – μόνιμος κάτοικος Νότιας Κυνουρίας. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν από ένα ανάγλυφο μετάλλιο.

 

 • Χρονικό όριο του αγώνα: Ορίζονται οι 2 1/2 ώρες(μέχρι τις 21.30).
 • Σταθμοί ανεφοδιασμού:

-          3o χλμ. με νερό

-          6ο χλμ. με νερό, ισοτονικό

-          8ο χλμ.(αναστροφή) με νερό, ισοτονικό

-          10ο χλμ. με νερό, ισοτονικό

-          13ο χλμ. με νερό, ισοτονικό

-          Τερματισμός

 

 • Δικαίωμα συμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές και αθλήτριες, άνω των 17 ετών, οι οποίοι θα τρέξουν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και θα πρέπει να έχουν εξεταστεί από ιατρό πρόσφατα. Η συμμετοχή στον αγώνα αθλητών κάτω των 17 ετών ΔΕΝ θα επιτραπεί.

 • Κόστος συμμετοχής:

Δεν απαιτείται κόστος συμμετοχής.

 • Δηλώσεις συμμετοχής

Για να δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλώ πατήστε εδώ:

https://results.chronolog.gr/registration.aspx?h=c03c3188c41a14a184f517b7de423afe

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν δεκτές, μέχρι και την Τετάρτη 21/6/2017 στις 18.00 καταληκτική ώρα. Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών θα γίνει δεκτός την ημέρα του αγώνα 

 

ΑΓΩΝΑΣ  5.000 μέτρων “Γύρος Λεωνιδίου”

 

Η εκκίνηση θα δοθεί μαζί με τον κυρίως αγώνα των 16.000 μέτρων στις 19.00. Οι δρομείς του εν λόγω αγώνα θα συμπορευτούν μαζί με τους υπολοίπους του μεγάλου αγώνα, για περίπου 2 χλμ., και μέχρι να εξέλθουν του ποταμού, όπου και θα διαχωριστούν. Από εκείνο το σημείο οι δρομείς θα στρίψουν δεξιά, προκειμένου να κατευθυνθούν προς τον τερματισμό και να ολοκληρώσουν τον αγώνα τους.

 

 • Βραβεύσεις: Οι 3 πρώτοι άνδρες και οι 3 πρώτες γυναίκες της γενικής κατηγορίας. Δεν θα υπάρξουν επιμέρους κατηγορίες στον εν λόγω αγώνα. Επίσης θα βραβευτεί με κύπελλο και ο 1ος Δημότης – μόνιμος κάτοικος Νότιας Κυνουρίας.
 • Χρονικό όριο: Ορίζεται η 1  ώρα(μέχρι τις 20.00)
 • Σταθμοί ανεφοδιασμού:

-          2,5o χλμ.(διαχωρισμός 2 αγώνων) με νερό και ισοτονικό

-          τερματισμός

 • Πληροφορίες διαδρομής: Η διαδρομή είναι σχεδόν επίπεδη, αν εξαιρέσετε τα τελευταία μέτρα προς την έξοδο του Λεωνιδίου και πριν την αναστροφή, όπου υπάρχει ανηφόρα με μεγάλη κλίση και ουσιαστικά πρόκειται για έναν μεγάλο Γύρο του Λεωνιδίου.
 • Δηλώσεις συμμετοχής

Για να δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλώ πατήστε εδώ:

https://results.chronolog.gr/registration.aspx?h=c03c3188c41a14a184f517b7de423afe

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν δεκτές, μέχρι και την Τετάρτη 22/6/2016 στις 18.00 καταληκτική ώρα. Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών θα γίνει δεκτός την ημέρα του αγώνα

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 2.000 μέτρων, για παιδιά 8 – 14 ετών 

Σημείο εκκίνησης και τερματισμού είναι η Πλατεία Ηρώων δίπλα από το Δημοτικό σχολείο. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα παιδιά αγόρια και κορίτσια 8 – 14 ετών. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 18.35, πριν από όλους τους αγώνες των ενηλίκων, προκειμένου οι δρομείς να δουν και να χειροκροτήσουν τους λιλιπούτειους δρομείς και τους λίγο μεγαλύτερους. Αν κάποιος γονιός θέλει να τρέξει μαζί με το παιδάκι του, με μεγάλη μας χαρά να τον δούμε να το συνοδεύει. Πριν τα παιδιά θα υπάρχει προπορευόμενο όχημα που θα τα συνοδεύει στον αγώνα. Ο αγώνας θα γίνει πάνω σε μέρος της διαδρομής του βασικού αγώνα, ένα χιλιόμετρο αφού ξεκινήσουν οι μικροί δρομείς και θα επιστρέψουν πίσω όπου και θα τερματίσουν. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν στις ώρες λειτουργίας της γραμματείας και λίγη ώρα πριν ξεκινήσει ο αγώνας.

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 1.000 μέτρων, για παιδιά 4 – 7 ετών

Για ακόμα πιο μικρά παιδάκια που ίσως τους φανούν αρκετά τα 2 χλμ., έχουμε τον αγώνα των 1.000 μ. Σημείο εκκίνησης και τερματισμού είναι η Πλατεία Ηρώων δίπλα από το Δημοτικό σχολείο. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα παιδιά αγόρια και κορίτσια 4 – 7 ετών. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 18.50, πριν από όλους τους αγώνες των ενηλίκων, και αφού τελειώσει ο αγώνας των 2 χλμ. για τα μεγαλύτερα παιδιά. Αν κάποιος γονιός θέλει να τρέξει μαζί με το παιδάκι του, με μεγάλη μας χαρά να τον δούμε να το συνοδεύει. Πριν τα παιδιά θα υπάρχει προπορευόμενο όχημα που θα τα συνοδεύει στον αγώνα. Ο αγώνας θα γίνει πάνω σε μέρος της διαδρομής του βασικού αγώνα, Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν στις ώρες λειτουργίας της γραμματείας και λίγη ώρα πριν ξεκινήσει ο αγώνας.

 • Βραβεύσεις παιδικών αγώνων: ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΓΩΝΑ ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΙΑ ΘΕΣΗ ΕΛΑΒΑΝ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑ ΒΑΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ. ΩΣΤΟΣΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ!

 

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ ΒΟΛΤΑ 16,5χλμ. στην διαδρομή του μεγάλου αγώνα

 

Οι περιπατητές θα ξεκινήσουν στις 18.30, μισή ώρα πριν την εκκίνηση του μεγάλου αγώνα. Δεν υποχρεώνεται ο οποιοσδήποτε να περπατήσει μέχρι ορισμένο σημείο. Ο καθένας μπορεί να περπατήσει μέχρι όποιο χλμ. επιθυμεί και να επιστρέψει στην αφετηρία, όπου και θα τερματίσει. Οι περιπατητές θα κινηθούν πάνω στον βασικό δρόμο του μεγάλου αγώνα. Τα ανώτερα χιλιόμετρα που καλείται να περπατήσει κάποιος θα είναι τα 16,5 χλμ.  όσα είναι και τα χιλιόμετρα του βασικού αγώνα. Μετάλλιο θα λάβουν όλοι ανεξαρτήτως οι περιπατητές που θα λάβουν νούμερο συμμετοχής. Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ πατήστε εδώ:

https://results.chronolog.gr/registration.aspx?h=c03c3188c41a14a184f517b7de423afe

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Όλοι οι αθλητές τρέχουν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και για κάθε τυχόν τραυματισμό τους που ενδεχομένως θα τους συμβεί η διοργάνωση δεν ευθύνεται και παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης. Επίσης θα πρέπει πρόσφατα να έχουν περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, και έχουν λάβει την σχετική άδεια από τους γιατρούς ότι μπορούν να συμμετάσχουν σε αγώνα τρεξίματος. Ειδικά για τον αγώνα των παιδιών, η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους

 

ΑΠΟΝΟΜΕΣ

 

Οι απονομές των 2 βασικών αγώνων, θα ξεκινήσουν στις 21.30 αμέσως μετά το τέλος των αγώνων!

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Θα υπάρξει ηλεκτρονική χρονομέτρηση και ανάρτηση σε όλες τις δρομικές ιστοσελίδες.

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

 

Θα υπάρξει γιατρός και ασθενοφόρο

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Ο αγώνας θα διεξαχθεί κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες (πλην ακραίων καιρικών φαινομένων). Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα, σε περίπτωση αναβολής θα ανακοινωθεί έγκαιρα μέσω του τύπου.

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

https://results.chronolog.gr/registration.aspx?h=c03c3188c41a14a184f517b7de423afe

μέχρι και την Τετάρτη 21/06/2017 στις 18.00 καταληκτική ώρα.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ:

Όλοι οι αγώνες είναι δωρεάν και δεν απαιτείται κάποιο χρηματικό αντίτιμο
ΔIAMONH

Για διαμονή προτείνονται  τα ξενοδοχεία και ξενώνες  της ευρύτερης περιοχής του Λεωνιδίου(Λεωνίδιο, Πλάκα, Πούλιθρα, Λιβάδι κλπ.κλπ). Η περιοχή έχει αρκετά καταλύματα όλων των κατηγοριών και όλων των βαλαντίων, και στα οποία μπορείτε να κάνετε κράτηση για όσες μέρες επιθυμείτε, και να το συνδυάσετε για να απολαύσετε ολιγοήμερες ή πολυήμερες διακοπές

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α)  Γορανίτης Παυλος email: pavlosgor@gmail.com / τηλ 6955985506

Β)  Φύττα Κατερίνα email: dhkenk@notiakynouria.gov.gr / τηλ.: 2757360226

Και στον διαδικτυακό τόπο:  http://www.notiakynouria.gov.gr 

 

 

Η Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Ηλίας Μάνος

Γραμματέας: Κατερίνα Φύττα

Αντιπρόεδρος – Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Μαρία Παπαβασιλείου

Τεχνική διεύθυνση αγώνων: Παύλος Γορανίτης

 

Χορηγός επικοινωνίας: www.leonidion.gr

Εκδήλωση μνήμης για την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας και το Αρχείο Τσακωνιάς στα πλαίσια των εθνικών – πολιτιστικών εκδηλώσεων «Σμιλεύοντας το Μέλλον» και της επετείου της Άλωσης της Κωνσταντινουπόλεως διοργανώνουν εκδήλωση μνήμης το Σάββατο 27 Μαΐου 2017 και ώρα 8:00μ.μ. στην αίθουσα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λεωνιδίου με θέμα: »Θράκη: Το παρόν και το μέλλον της«.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει επίκαιρη ομιλία του κ. Νικολάου Σοϊλεντάκη, επ. Προέδρου Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων και Διδάκτορα Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εθελοντικοί καθαρισμοί στο πλαίσιο της εκστρατείας «Καθαρίστε τη Μεσόγειο»

Ο Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού θα συμμετάσχει για 9η συνεχόμενη χρονιά στην πανελλαδική εκστρατεία εθελοντικών καθαρισμών ακτών, βυθού και άλλων φυσικών περιοχών «Καθαρίστε τη Μεσόγειο» που πραγματοποιείται από το διάστημα 01 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2017, σε διάφορες περιοχές της χώρας, υπό τον συντονισμό του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS. Όπως και πέρυσι, η φετινή εκστρατεία επικεντρώνει στο πρόβλημα των μικροπλαστικών, που παρότι αθέατα και ελάχιστα γνωστά στο ευρύ κοινό, αποτελούν μία από τις σημαντικότερες απειλές για τα θαλάσσια οικοσυστήματα και, σύμφωνα με τους ειδικούς, το υπ’αριθμόν 1 ανερχόμενο κίνδυνο για το παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον.
 Στο πλαίσιο της εκστρατείας, ο Φορέας Διαχείρισης θα προβεί σε εθελοντικούς καθαρισμούς με την συμμετοχή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, μαθητών και εκπαιδευτικών Α’ βάθμιας εκπαίδευσης της προστατευόμενης περιοχής, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
Ημερομηνία
Τοποθεσία
Δήμος
Τετάρτη 24 Μαΐου 2017
Παραλία «Πόρτες»
Μελιγούς  - Θέση Παλιό Λιμανάκι 09:00 π.μ.
Β. Κυνουρίας
Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017
Λεωνίδιο Αρκαδίας
- Θέση Πλάκα Λεωνιδίου   09:00
π.μ.
Ν. Κυνουρίας

 

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στους εθελοντικούς καθαρισμούς που έχουν ως βασικό σκοπό την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή πολιτών και τοπικών κοινωνιών για την πρόληψη της ρύπανσης ακτών και φυσικών περιοχών με απορρίμματα.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
- Ο Φορέας Διαχείρισης θα παρέχει τα απαραίτητα γάντια και σακούλες για τον καθαρισμό
- Φροντίστε να ντυθείτε αναλόγως, με άνετα και πρόχειρα ρούχα και παπούτσια
- Προστατευθείτε με καπέλο και γυαλιά ηλίου και φέρτε μαζί σας νερό

Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας
Πληροφορίες: Αρβανίτης Διαμαντής
Άστρος Αρκαδίας, 22001
Τηλ: 27550 22021 εσωτ. 5, Fax: 27550 22806

Διανομή τροφίμων σε δικαιούχους του ΤΕΒΑ στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόγραμμα διανομής κεντρικών προμηθειών τροφίμων και βασικής υλικής βοήθειας για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ)του Δήμου Νότιας Κυνουρίας 

ΕΙΔΗ: ΜΟΣΧΑΡΙ, ΧΟΙΡΙΝΟ, ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ, ΦΕΤΑ, ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ, ΥΓΡΟ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ, ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ, ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ, ΣΑΜΠΟΥΑΝ, ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ, ΠΕΛΤΕ, ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΜΗΛΑ, ΦΑΣΟΛΙΑ, ΦΑΚΕΣ, ΖΑΧΑΡΗ 

Η Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) το Δήμο Τρίπολης, η οποία υλοποιεί στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Κ Α Λ Ε Ι 

Τους Ωφελούμενους 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)», του Δήμου Τρίπολης, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση υπαγωγής στο Πρόγραμμα το διάστημα Ιούλιος-Αύγουστος 2015 και συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα εγκριθέντων σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, 

για την παραλαβή της ποσότητας που τους αναλογεί για τα είδη: ΜΟΣΧΑΡΙ, ΧΟΙΡΙΝΟ, ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ, ΦΕΤΑ, ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ, ΥΓΡΟ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ, ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ, ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ, ΣΑΜΠΟΥΑΝ, ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ, ΠΕΛΤΕ, ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΜΗΛΑ, ΦΑΣΟΛΙΑ, ΦΑΚΕΣ, ΖΑΧΑΡΗ

 

Για το Λεωνίδιο, η διανομή για τα νωπά προϊόντα θα πραγματοποιηθεί αυστηρά:

Πέμπτη 25 Μαΐου 2017 , 11:30 – 14:00 &

Παρασκευή 26 Μαΐου 2017 ,   08:00 – 13:00

στο Παλιό Δημαρχείο Λεωνιδίου   

και για τον Τυρό στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από ενημέρωση

Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα ειδοποιηθούν μέσω μηνύματος ή τηλεφωνικά & θα παραλαμβάνουν την ποσότητα που τους αναλογεί με την επίδειξη του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας τους.

Τα νωπά προϊόντα που θα περισσέψουν, θα δοθούν σε κοινωνικές δομές.

Πληροφορίες : Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νότιας Κυνουρίας, Φύττα Κατερίνα τηλ. 2757360226 (Λεωνίδιο) και Λάμπρου Παναγιώτα τηλ 2757360107 (Τυρός) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

Λυσίκατος Χαράλαμπος

11η Συνεδρίαση Δ.Σ. 12-Μαι-2017

1 Θέμα
more ... »

Εκδήλωση μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας και το Αρχείο Τσακωνιάς, στα πλαίσια των εθνικών – πολιτιστικών διαλέξεων «Σμιλεύοντας το Μέλλον» και της επετείου «Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου», διοργανώνουν εκδήλωση μνήμης με θέμα:
Η καταστροφή, το ξερίζωμα, η προσφυγιά του Ελληνισμού – Λάθη και υπαίτιοι
Κεμάλ Ατατούρκ:»Επιτέλους τους ξεριζώσαμε» 
Την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 και ώρα 8.30 μ.μ. στη δημοτική βιβλιοθήκη Λεωνιδίου.
Ομιλήτρια η κ. Παρθενία Αθανασοπούλου.
Την ομιλία θα προλογίσει η φιλόλογος κ. Ελένη Πουτσελά.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ 2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

ΚΑΤ ́ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΜΗΝΑ

(ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ 2017)

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ανακοινώνει:

Την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού δέκα (10) ατόμων τα οποία για το μήνα Απρίλιο 2017 θα απασχοληθούν στο Δήμο μας από 25-05-2017 έως 31-05-2017.

Ανώτατο όριο απασχόλησης κατ ́ άτομο πέντε (5) ημερομίσθια. Προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες και μικρής διάρκειας ανάγκες των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητας, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Εργάτης ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 10 Δεν απαιτούνται 5

 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584 /2007 ( καταδίκη, υποδικία

δικαστική συμπαράσταση)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση )

3. Υπεύθυνη δήλωση για το κώλυμα του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007 (χορηγείται από την υπηρεσία μας)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή .

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (Γραφείο Πρωτοκόλλου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 17-05-2017 έως 23-05-2017.

Δημοσίευση της ανακοίνωσης.

Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν. ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

Ανακοίνωση

7η Συνεδρίαση Ο.Ε. 24-Απρ-2017

22 Θέματα
more ... »

ΛΕΩΝΙΔΕΙΑ 2017

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας και η Κοινωφελής Επιχείρηση ανακοινώνει τη διεξαγωγή των σχολικών αγώνων «Λεωνίδεια 2017», έναν θεσμό που αναβίωσε πριν 2 χρόνια με μεγάλη ανταπόκριση από τους μαθητές των σχολείων της Νότιας Κυνουρίας, φέρνοντας πολλές αναμνήσεις του παρελθόντος.

Τα «Λεωνίδεια» για άλλη μια χρονιά, θα διεξαχθούν στο βοηθητικό γήπεδο Λεωνιδίου, την Κυριακή 14 Μαΐου με ώρα έναρξης στις 5 μ.μ.

Τα παιδιά μας αξίζουν το πιο θερμό μας χειροκρότημα για την προσπάθεια και την αγωνιστικότητα που για άλλη μια φορά θα αναδείξουν με τη συμμετοχή τους και την υποστήριξή τους στον τοπικό αυτό θεσμό.

Η παρουσία όλων θα είναι ιδιαίτερα τιμητική.

Οι Συμμετοχές

Αγώνες δρόμου Δημοτικού

Άλμα εις μήκος Δημοτικού

Σφαιροβολία (μπαλάκι) Δημοτικού

Συμμετοχές Γυμνασίου

Συμμετοχές Λυκείου

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ «5ος TΣΑΚΩΝΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ»

Αγαπητοί φίλοι δρομείς,

Με μεγάλη μας χαρά σας ανακοινώνουμε, ότι ο 5ος ΤΣΑΚΩΝΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, ο αγώνας που όλοι αγαπήσατε, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24/6/2017!

Ο αγώνας περιλαμβάνει και φέτος τις εξής διαδρομές:

 • Αγώνας 16.000 μέτρων “Λεωνίδιο – Πούλιθρα – Λεωνίδιο” για ενήλικες
 • Αγώνας 5.000 μέτρων – Γύρος Λεωνιδίου για δρομείς 15 χρονών και άνω
 • Παιδικός Αγώνας 2.000 μέτρων για παιδιά  8 – 14 ετών
 • Παιδικός Αγώνας 1.000 μέτρων για παιδιά  4 – 7 ετών
 • Περιπατητική βόλτα στην διαδρομή του αγώνα των 16χλμ. Λεωνίδιο – Πούλιθρα – Λεωνίδιο 

Ημερομηνία διεξαγωγής:    Σάββατο 24/6/2017

Τόπος διεξαγωγής :              Λεωνίδιο Νότιας Κυνουρίας Αρκαδίας

Ώρα εκκίνησης :                    19:00

 

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νότιας Κυνουρίας

 

  προκηρύσσουν τον 5ο Τσακώνικο δρόμο

Ως ημερομηνία διεξαγωγής ορίζεται το Σάββατο 24 Ιουνίου 2017,

 

Θα ακολουθήσει αναλυτική προκήρυξη τις επόμενες εβδομάδες…

Ρεσιτάλ βιολιού με τη συνοδεία πιάνου από τη δεκάχρονη βιολονίστρια Leia Zhu

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 


Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ανακοινώνει την πραγματοποίηση ενός μοναδικού ρεσιτάλ βιολιού με τη συνοδεία πιάνου από τη δεκάχρονη βιολονίστρια Leia Zhu, η οποία θα φιλοξενηθεί στην περιοχή μας από οικογενειακούς της φίλους και θα μας χαρίσει ένα απολαυστικό μουσικό πρόγραμμα στον Πολυχώρο της Φάμπρικας Πολιτισμού στο Λεωνίδιο, την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 στις 20:00.
Το μουσικό αυτό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει κομμάτια των Niccolo Paganini, Richard Wagner, Pyotr IlychTchaikovsky, Pablo de Sarasate με την καθηγήτρια μουσικής κυρία Αμαλία Γουλά να την συνοδεύει στο πιάνο.

Οι προσκλήσεις θα διανέμονται δωρεάν στο Δημαρχείο (κτίριο Φάμπρικας – Γραμματεία) και στο ΚΕΠ Λεωνιδίου.
Πληροφορίες: Ρουσάλη Ευγενία ( τηλ.6936-615920 )
ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Aιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό

Προς τους Δημότες, (Γονείς ή Κηδεμόνες) που επιθυμούν να εγγράψουν ή να επανεγγράψουν το παιδί τους στη δύναμη του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Νότιας Κυνουρίας για το σχολικό έτος 2017-2018. Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής γίνονται από 2 Μαΐου έως 15 Μαΐου 2017.
more ... »

10η Συνεδρίαση Δ.Σ. 02-Μαι-2017

1 Εκτός Ημερησίας & 22 Θέματα
more ... »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Συνοδευτικά Μέτρα» της Πράξης: «Παροχή Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Αρκαδίας»,
more ... »

Προγράμματα Άθλησης Δήμου Νότιας Κυνουρίας

Προγράμματα Άθλησης Δήμου Νότιας Κυνουρίας 2017
more ... »

6η Συνεδρίαση Ο.Ε. 27-Μαρ-2017

20 Θέματα
more ... »

1ος ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ Α.Π.Σ. ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ

ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΜΟΤΟΠΑΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

Προκηρύσσουν

Τον 1ο ΑΓΩΝΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ (ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ)

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

 

Ημερομηνία διεξαγωγής: Πρωτομαγιά (1η Mαΐου 2017), ημέρα Δευτέρα

Τόπος διεξαγωγής: Τοπική Κοινότητα Κοσμά, Δήμου Νότιας Κυνουρίας, Νομού Αρκαδίας, Κεντρική πλατεία Κοσμά , σε υψόμετρο 1.150μ.

Ώρα: 10.00 π.μ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

 • 1ος Ορεινός Αγώνας Ανωμάλου Δρόμου Πάρνωνα, 29 χλμ. περίπου, ο οποίος αποτελείται κατά το 95% από βατούς αγροτόδρομους – χωματόδρομους και το 5% από άσφαλτο!
 • 1ος Αγώνας Δρόμου 6χλμ. ΄΄Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΓΓΟΥΡΙΑ*΄΄, ο οποίος θα διεξαχθεί όλος σε ασφάλτινο τερέν
 • 1ος Παιδικός Αγώνας 1000μ. ΄΄Παιδικός Γύρος Κοσμά΄΄

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

 

1ος Ορεινός Αγώνας Ανωμάλου Δρόμου Πάρνωνα(29 χλμ.)

 

Γενικές πληροφορίες διαδρομής: Ο  1ος Ορεινός Αγώνας Ανωμάλου Δρόμου Πάρνωνα, αποτελεί ουσιαστικά έναν πλήρη κύκλο στο οροπέδιο του Πάρνωνα, που βρίσκεται κάτω από την Κοινότητα του Κοσμά! Το τερέν όπου θα τρέξετε, είναι ιδιαίτερα βατό, δίχως ιδιαίτερες δυσκολίες, και δεν απαιτείται ιδαίτερη κατάριση σε αγώνες trail – βουνού, προκειμένου να τον τρέξετε, ενώ το παπούτσι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να τρέξετε στον εν λόγω αγώνα, μπορεί να είναι κάλλιστα το ίδιο, με κάποιο που θα χρησιμοποιούσατε και σε ασφάλτινο αγώνα. Ο αγώνας θα ξεκινήσει ακριβώς στις 10.00 το πρωί της Πρωτομαγιάς του 2017, στην πανέμορφη κεντρική πλατεία του Κοσμά στα 1.150μ. υψόμετρο, και κάτω από τα περίφημα και αγέρωχα πλατάνια! Η εκκίνηση και ο τερματισμός είναι ο ίδιος, ΕΝΩ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ, δεν πρόκειται να το περάσετε παραπάνω από μία φορά! Η απόσταση που θα διεξάγεται, θα είναι 29 χλμ. περίπου, εκ των οποίων τα 27 σχεδόν διεξάγονται σε ήπιους χωματόδρομους – αγροτόδρομους, και τα 2 χλμ – ένα στην αρχή και ένα στο τέλος, διεξάγονται σε άσφαλτο! Η εκκίνηση θα δοθεί όπως είπαμε στις 10.00 το πρωί ΜΑΖΙ με τον παράλληλο αγώνα των 6χλμ. ΄΄Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΓΓΟΥΡΙΆ΄΄, με κατεύθυνση προς τον δρόμο της Λακωνίας! Μετά από ένα περίπου χλμ. και αφού εξέλθουμε της κοινότητας του Κοσμά, οι δρομείς τη μεγάλης και κύριας διαδρομή θα εισέλθουν στον χωματόδρομο, και της μικρής θα κατευθυνθούν ευθεία, προκειμένου να ολοκληρώσουν τον αγώνα τους! Η διαδρομή που θα κάνουν οι δρομείς αποτελεί έναν μεγάλο κύκλο στο οροπέδιο του Πάρνωνα, και κάτω από τον Κοσμά, ενώ θα περάσει από τα ερηπωμένα σχεδόν χωριά των Φυλιάτικων, της Βλυσιδιάς και το Κοσμίτικο Πηγάδι

 

Χιλιομετρικές και υψομετρικές πληροφορίες: Όπως σας είπαμε τα χλμ. του αγώνα είναι 29 περίπου εκ των οποίων τα 27 είναι σε ήπιο χωματόδρομο και τα 2 σε άσφαλτο, ενώ δεν υπάρχει πουθενά μονοπάτι! Η συνολική θετική υψομετρική είναι 843μ. και η συνολική αρνητική υψομετρική είναι τα 882μ., ενώ το μέγιστο υψόμετρο που θα φτάσετε είναι τα 1.168μ.! Πρόκειται δηλαδή για μία πολύ ισορροπημένη διαδρομή, χωρίς ιδαίτερες δυσκολίες, και χωρίς να τρομάζει!

Σηματοδότηση διαδρομής: Η διαδρομή θα είναι πλήρως σηματοδοτημένη, με κορδέλες σήμανσης, κόκκινα σπρέι σε πέτρες και δέντρα, ενώ θα υπάρχουν και τα ανάλογα κόκκινα βέλη, όπου κρίνει η διοργάνωση ότι είναι αναγκαίο, ενώ θα υπάρχει και χιλιομετρική σήμανση ανά 5χλμ. Σε σημεία – δρόμους όπου δεν πρέπει να εισέλθετε, θα υπάρχει κορδέλα σήμανσης, όπου θα αποκλείει το εν λόγω πέρασμα!

Σταθμοί ανεφοδιασμού: Ο αγώνας θα έχει 6 σταθμούς ανεφοδιασμού, οι οποίοι είναι οι εξής:

 • 1ος σταθμός – 3,5χλμ. και υψόμετρο 1.041μ.
 • 2ος σταθμός – 7,35χλμ.(Οικισμός Φυλιάτικα) και υψόμετρο 906μ.
 • 3ος σταθμός – 11,0 χλμ.(Κοινότητα Βλυσιδιά) και υψόμετρο 614μ.
 • 4ος σταθμός – 14,3 χλμ. και υψόμετρο 520μ.
 • 5ος σταθμός – 17,90 χλμ. και υψόμετρο 670μ.
 • 6ος σταθμός – 23,80 χλμ.(Θέση πηγή) και υψόμετρο 850μ.
 • ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ στον Κοσμά

Χρονικό όριο αγώνα: Ως χρονικό όριο του αγώνα, ορίζονται οι 6 ώρες, μέχρι τις 16.00 μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους!

Εγγραφές: Προκειμένου να γραφτείτε, παρακαλώ χρησιμοποιήστε το κάτωθι σύνδεσμο: https://results.chronolog.gr/registration.aspx?h=3a9994fa7526188ba6965117b6d6e6fa

Μέχρι και την Πέμπτη 27/04. Εγγραφές την ημέρα του αγώνα θα γίνουν περιορισμένες!

 

Κόστος αγώνα: Ο αγώνας δεν έχει αντίτιμο και είναι εντελώς δωρεάν για ολους τους δρομείς που θα τιμήσουν τον αγώνα, μιας και η Κοινωφελής Επιχείρηση έχει μεριμνήσει προκειμένου να κρατήσει τον εν λόγω αγώνα ΔΙΧΩΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟ!

Έπαθλα: Θα βραβευτούν οι 3 πρώτοι νικητές και οι 3 πρώτες νικήτριες της γενικής κατάταξης! Επίσης θα υπάρχουν και οι εξής ηλικιακές κατηγορίες όπου θα βραβευτούν οι 3 πρώτοι! Στους άνδρες θα βραβευτούν μέχρι το 35ο έτος, από 36 – 49 ετών και 50 και άνω, ενώ στις γυναίκες μέχρι το 35ο έτος, και από 36 ετών και πάνω, ενώ θα βραβευτεί ο πρώτος Τσάκωνας και η 1η Τσακώνισσα δρομέας που θα κατάγονται από την ευρύτερη περιοχή της Κυνουρίας

 

1ος Αγώνας ΄΄Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΓΓΟΥΡΙΑ΄΄(6 χλμ.)

Γενικές πληροφορίες διαδρομής: Ο εν λόγω αγώνας διεξάγεται παράλληλα με την μεγάλη διαδρομή, ενώ έχει κοινό σημείο εκκίνησης την Κεντρική πλατεία Κοσμά, και θα ξεκινήσει την ίδια ακριβώς ώρα με τον μεγάλο αγώνα(10.00 π.μ.). Ο αγώνας είναι 6χλμ. και διεξάγεται ολόκληρος επί ασφάλτου, και αποτελεί ουσιαστικά έναν πλήρη – μεγάλο κύκλο γύρω από την Κοινότητα Κοσμά! Η εκκίνηση θα δοθεί όπως είπαμε στις 10.00 το πρωί ΜΑΖΙ με τον παράλληλο αγώνα των 6χλμ. ΄΄Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΓΓΟΥΡΙΆ΄΄, με κατεύθυνση προς τον δρόμο της Λακωνίας! Μετά από ένα περίπου χλμ. και αφού εξέλθουμε της κοινότητας του Κοσμά, οι δρομείς τη μεγάλης και κύριας διαδρομή θα εισέλθουν στον χωματόδρομο, και της μικρής θα κατευθυνθούν ευθεία, προκειμένου να ολοκληρώσουν τον αγώνα τους! Θα υπάρχει σήμανση στον δρόμο, ενώ θα υπάρχει και ένας σταθμός ανεφοδιασμού στο 4ο χλμ. περίπου

Κόστος αγώνα: Ο αγώνας δεν έχει αντίτιμο και είναι εντελώς δωρεάν για ολους τους δρομείς που θα τιμήσουν τον αγώνα, μιας και η Κοινωφελής Επιχείρηση έχει μεριμνήσει προκειμένου να κρατήσει τον εν λόγω αγώνα ΔΙΧΩΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟ!

Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους!

 

Έπαθλα: Θα βραβευτούν οι 3 πρώτοι νικητές και οι 3 πρώτες νικήτριες της γενικής κατάταξης, ενώ θα βραβευτεί ο πρώτος Κοσμίτης και η 1η Κοσμίτισσα δρομέας που κατάγονται από την κοινότητα του Κοσμά

Εγγραφές: Προκειμένου να γραφτείτε, παρακαλώ χρησιμοποιήστε το κάτωθι σύνδεσμο: https://results.chronolog.gr/registration.aspx?h=3a9994fa7526188ba6965117b6d6e6fa

Μέχρι και την Πέμπτη 27/04. Εγγραφές την ημέρα του αγώνα θα γίνουν περιορισμένες!

 

1ος Παιδικός αγώνας 1 χλμ.

           Ο αγώνας του 1 χλμ. για παιδιά, θα διεξαχθεί ένα τέταρτο πριν τους   μεγάλους και κυρίους αγώνες, περίπου στις 9.45 π.μ. Ο αγώνας είναι ένα περίπου χλμ. από την Κεντρική πλατεία του Κοσμά, και μέχρι το σχολείο και πίσω! Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα παιδιά από 4 χρονών μέχρι και 13 ετών, ενώ όλα θα λάβουν αναμνηστικό μετάλλιο συμμετοχής, ενώ δεν θα δωθούν κύπελλα στους πρώτους και ούτε θα κρατηθούν χρόνοι! Εγγραφές για τον παιδικό αγώνα θα γίνουν στην γραμματεία και λίγο πριν την εκκίνηση!

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

 

Κόστος αγώνων: Όλοι οι αγώνες όπως σας αναφέραμε τις γενικές πληροφορίες είναι ΔΩΡΕΑΝ, και δεν απαιτείται κάποιο κόστος συμμετοχής

Μεταφορά από Αθήνα: Θα υπάρξει ΔΩΡΕΑΝ αυθημερόν μεταφορά από την Αθήνα, με έξοδα που θα αναλάβει η διοργάνωση! Θα κρατηθεί ΑΥΣΤΗΡΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, για αυτό όσοι αποφάσισετε να έρθετε, κάντε το όσο το δυνατόν πιο σύντομα, προκειμένουν να προλάβετε να κάνετε κράτηση! Η εκδρομή είναι για όλους τους δρομείς, ΕΙΤΕ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ 29χλμ., είτε στον αγώνα των 6χλμ. ΕΝΩ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΥΝΟΔΟΙ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ ΟΣΟ ΠΙΟ ΠΟΛΛΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ!!! Για να κάνετε κράτηση στην εκδρομή του αγώνα, στείλτε email στο lakoniaultrarunning@gmail.com όπου θα αναφέρετε το όνομά σας, ώστε να κάνετε κράτηση! Η εκδρομή θα ξεκινήσει από την πλατεία Δαβάκη στις 4.30 το πρωί της Πρωτομαγιάς από την πλατεία Καραϊσκάκη(Μεταξουργείο) και μπροστά από το ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ STANLEY! Η επιστροφή θα γίνει την ίδια ημέρα, περίπου στις 17.00 και αφού ολοκληρωθούν όλοι οι αγώνες! Για περισσότερες πληροφορίες  σχετικά με την εκδρομή – ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ θέσεων – μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα: 6936853165/ 6955985506(ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ)

Διαμονή στον Κοσμά: H διοργάνωση εξασφάλισε για όσους το επιθυμούν, ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΜΟΝΗ, στο Δημοτικό Σχολείο του Κοσμά, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ – ΕΙΔΗ ΥΠΝΟΥ! Η διαμονή σας, μπορεί να γίνει από την παραμονή του αγώνα, είτε μέσα στο σχολείο, είτε έξω από αυτό, αν διαθέτετε είδη κάμπινγκ! Όσοι δεν διαθέτουν την ανάλογη υποδομή, προκειμένου να κοιμηθούν στο σχολείο, μπορούν να απευθυνθούν σε κάποιο από τα αρκετά καταλύμματα του Κοσμά, ΦΥΣΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ! Εμείς ως διοργάνωση πάντως, καταφέραμε και εξασφαλίσαμε την ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΑΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΙ ΕΑΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ!

Απονομές: Oι απονομές και των 2 αγώνων, θα γίνουν λίγο μετά τις 16.00 και αφού ολοκληρωθεί και ο μεγάλος αγώνας

Λειτουργία γραμματείας: H γραμματεία του αγώνα, θα λειτουργήσει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, επάνω στην κεντρική πλατεία του Κοσμά, από τις 8.00 το πρωί της Πρωτομαγιάς, και μέχρι τις 09.45!

            Φύλαξη πραγμάτων: Θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος παράπλευρα στην εκκίνηση για την φύλαξη των πραγμάτων σας!

Ηλεκτρονική χρονομέτρηση: Θα υπάρχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση και στους 2 αγώνες με chip που θα επιστραφεί μετά το τέλος του αγώνα!

Ιατρικές εξετάσεις: Όλοι οι δρομείς που θα συμμετάσχουν στους αγώνες καλούνται να είναι καλά στην υγεία τους, και να έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρικές εξετάσεις!

Ιατρική κάλυψη αγώνα: Θα υπάρχει πλήρης ιατρική κάλυψη στον αγώνα, με γιατρούς και διασώστες!

Οχήματα διοργάνωσης: Θα υπάρχουν οχήματα της διοργάνωσης πάνω στην διαδρομή, ενώ θα υπάρχει προπορευόμενη μηχανή της ΜΟΤΟΠΑΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ μπροστά από τον 1ο δρομέα, και στους 2 αγώνες!

Εγγραφές: Προκειμένου να γραφτείτε, παρακαλώ χρησιμοποιήστε το κάτωθι σύνδεσμο: https://results.chronolog.gr/registration.aspx?h=3a9994fa7526188ba6965117b6d6e6fa

Μέχρι και την Πέμπτη 27/04. Εγγραφές την ημέρα του αγώνα θα γίνουν περιορισμένες!

Περίπατος μία ημέρα πριν τον αγώνα: Επειδή ο Κοσμάς και ο Πάρνωνας έχουν πολλές και ποικίλες ομορφιές, κρίναμε απαραίτητο και για όσους έρθουν πιο νωρίς, να σας προσφέρουμε μία χαλαρή βόλτα στον Προφήτη Ηλία, πλησίον του Κοσμά, υπό τις φροντίδες και την ξενάγηση του Προέδρου της τοπικής Κοινότητας Κοσμά, κου Παναγιώτη Σταθούση, και αν είστε τυχεροί, ίσως να ακούσετε και κάποια ωραία ιστορία της περιοχής από τον Πρόεδρο! Η εν λόγω χαλαρή βόλτα είναι κάτι λίγο παραπάνω από 2 χλμ. και θα διεξαχθεί στις 17.00 το απόγευμα την παραμονή του αγώνα στον Κοσμά. Το ραντεβού για την εν λόγω βόλτα είναι στις 17.00 επάνω στην κεντρική πλατεία του Κοσμά! Σας συνιστούμε να μην την χάσετε!

Πληροφορίες: για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε απευθυνθείτε στα εξής τηλέφωνα:

Παύλος Γορανίτης: 6936853165/ 6955985506

Μαρία Παπαβασιλείου: 6932402476

Παναγιώτης Σταθούσης: 6977241965

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση : 2757360230

 

Και διαδικτυακά:  http://www.notiakynouria.gov.gr  και www.leonidion.gr

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θα ήταν χαρά μας και τιμή μας να μας έρθετε στον Κοσμά, για τον νέο αγώνα, που με τόσο αγάπη και μεράκι ετοιμάζουμε καιρό για εσάς! Ελπίζουμε να σας προσφέρουμε το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα, αντάξιο του πανέμορφου τοπίου του αγώνα! Ευελπιστούμε και είμαστε σίγουροι για αυτό, ότι τόσο το τοπίο, όσο και η τοπική κοινότητα του Κοσμά, με τα περίφημα και τα αγέρωχα πλατάνια επάνω στην κεντρική πλατεία, θα σας προσφέρουν μία αξέχαστη Πρωτομαγιά, που όμοιά της, δεν έχετε ξανακάνει!!!!

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΈΝΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ, ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ – ΤΟΝ ΚΟΣΜΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΤΡΕΞΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ

 

 

Η Οργανωτική Επιτροπή

-Πρόεδρος: Παναγιώτης Σταθούσης

-Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Τζοβάνης

-Γενική Διεύθυνση αγώνα: Μαρία Παπαβασιλείου

-Τεχνικός Σύμβουλος: Παύλος Γορανίτης

Χορηγός επικοινωνίας: www.leonidion.gr

*Ο Κωσταντής Κουτσοθεοδωρής(Μαγγουριάς) ήταν ο άνθρωπος που είχε το όραμα, και φύτεψε επάνω στην κεντρική πλατεία του Κοσμά το 1883, τα 8 αγέρωχα και επιβλητικά πλατάνια, τα οποία αποτελούν και το σήμα κατατεθέν του χωριού, και το έχουν ανακηρύξει ως ένα από τα 10 ομορφότερα χωριά της Ελλάδος! Σήμερα 130 χρόνια περίπου μετά, αφιερώνουμε τον αγώνα των 6 χλμ. του Κοσμά στην μνήμη του, και εξού ο εν λόγω αγώνας θα φέρει από δω και πέρα και για όσο θα γίνεται το όνομα  ΄΄Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΓΓΟΥΡΙΑ΄΄

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑΛΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2017 Δ.Κ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑΛΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2017 Δ.Κ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
more ... »