Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, που εδρεύει στο Λεωνίδιο Ν. Αρκαδίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δήμος Νότιας Κυνουρίας

Λεωνίδιο

(Ν. Αρκαδίας)

   ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

[Γ (C) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ]

 8 μήνες

1

Οι υποψήφιοι  όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ

ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Δήμος Νότιας Κυνουρίας, Τ.Κ.

22300 Λεωνίδιο Ν. Αρκαδίας, υπόψιν κας Αλεξάνδρας Καμβύση (τηλ. επικοινωνίας:

27573-60223).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι  δέκα (10) ημέρες.

  ΑΠΟ 31-12-2020  ΕΩΣ  09-01-2021.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση  της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Χαράλαμπος Ν. Λυσίκατος

Συνημμένα αρχεία

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2020

Γνωστοποίηση αναρτημένη

Παράρτημα ΣΟΧ 02-12-2019

Έντυπο αίτησης

Υπεύθυνη δήλωση

Υπεύθυνη δήλωση για την εμπειρία

Ο Σύλλογος Πωλητών Λαϊκών Αγορών Λεωνιδίου – Άστρους «Διονύσου Κήπος» εύχεται Χρόνια Πολλά

Ο Σύλλογος Πωλητών Λαϊκών Αγορών Λεωνιδίου – Άστρους «Διονύσου Κήπος» εύχεται στους κ.κ. Δήμαρχους και στα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας Χρόνια Πολλά, καλή και δημιουργική νέα χρονιά και επιτυχία στο έργο τους.
Σε όλους τους πολίτες των Δήμων Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας ευχόμεθα Χρόνια Πολλά με υγεία, ευτυχία και αγάπη το νέο έτος 2021.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ανακοίνωση σχετικά με την λειτουργία Λαϊκής Αγοράς του Λεωνιδίου στις 28 Δεκ 2020

Σε συμμόρφωση με τις κρατικές οδηγίες και τα μέτρα προς περιορισμό του κορωνοϊού COVID -19 σας ανακοινώνουμε ότι επιτρέπεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Λεωνιδίου ως ακολούθως:

1.Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών στην λαϊκή αγορά είναι τα πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο, κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

2.Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους πωλητές και τους καταναλωτές/κοινό.

3.Κάθε πωλητής οφείλει να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο του πάγκου, δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό, προκειμένου να απολυμαίνονται τα μεταλλικά νομίσματα.

4.Όλοι οι πολίτες που προσέρχονται στον χώρο της λαϊκής θα πρέπει να τηρούν απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ τους και να αποφεύγεται ο συνωστισμός στους πάγκους (διασφάλιση μη σχηματισμού ουράς άνω των τριών-3- ατόμων).

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας θα μεριμνήσει για τον συχνό καθαρισμό       των χώρων, την έγκαιρη αποκομιδή των απορριμμάτων μετά το πέρας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και την διαρκή πληροφόρηση με κάθε μέσο των καταναλωτών.

  Α/Α       ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
    1.      Αργύρης Δημήτριος
    2.      Γεννεοπούλου Πέτρα
    3.      Γιαλιάς Κωνσταντίνος
    4.      Γρεβενίτη Σταμάτα
    5.      Δημητρίου Δημήτριος
    6.      Δολιανίτης Σαράντος
    7.      Καλομιτσίνης Παναγιώτης
    8.      Κυρίος Βασίλειος
    9.      Λιάπης Θεόδωρος
  10.      Λίτσας Παναγιώτης
  11.      Μπουρνάκης Νικόλαος
  12.      Πέντσιος Ηρακλής
  13.      Πετούσης Ηλίας
  14.      Πούλος Γεώργιος
  15.      Ρήγα Αγγελική
  16.      Σαρρής Αδαμάντιος
  17.      Σαρρής Νικόλαος
  18.      Σκορπίδα Μαρία
  19.      Στόης Δημήτριος
  20.      Τζούμης Αναστάσιος
  21.      Χείλαρη Μαρία
  22.      Χείλαρης Γεώργιος
  23.      BEZHANI VICTOR

O Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

 Κωνσταντίνος Διαμαντής

Ανακοίνωση για τη λαϊκή αγορά της 21ης Δεκεμβρίου 2020

Σε συμμόρφωση με τις κρατικές οδηγίες και τα μέτρα προς περιορισμό του κορωνοϊού COVID -19 σας ανακοινώνουμε ότι επιτρέπεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Λεωνιδίου ως ακολούθως:

1.Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών στην λαϊκή αγορά είναι τα πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο, κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

2.Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους πωλητές και τους καταναλωτές/κοινό.

3.Κάθε πωλητής οφείλει να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο του πάγκου, δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό, προκειμένου να απολυμαίνονται τα μεταλλικά νομίσματα.

4.Όλοι οι πολίτες που προσέρχονται στον χώρο της λαϊκής θα πρέπει να τηρούν απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ τους και να αποφεύγεται ο συνωστισμός στους πάγκους (διασφάλιση μη σχηματισμού ουράς άνω των τριών-3- ατόμων).

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας θα μεριμνήσει για τον συχνό καθαρισμό       των χώρων, την έγκαιρη αποκομιδή των απορριμμάτων μετά το πέρας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και την διαρκή πληροφόρηση με κάθε μέσο των καταναλωτών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΣΤΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ  ΤΗΣ 21ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

  Α/Α       ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
    1.      Αργύρης Δημήτριος
    2.      Γεννεοπούλου Πέτρα
    3.      Γιαλιάς Κωνσταντίνος
    4.      Γρεβενίτη Σταμάτα
    5.      Δημητρίου Δημήτριος
    6.      Δολιανίτης Σαράντος
    7.      Καλομιτσίνης Παναγιώτης
    8.      Κυρίος Βασίλειος
    9.      Λιάπης Θεόδωρος
  10.      Λίτσας Παναγιώτης
  11.      Μπουρνάκης Νικόλαος
  12.      Πέντσιος Ηρακλής
  13.      Πετούσης Ηλίας
  14.      Πούλος Γεώργιος
  15.      Ρήγα Αγγελική
  16.      Σαρρής Αδαμάντιος
  17.      Σαρρής Νικόλαος
  18.      Σκορπίδα Μαρία
  19.      Στόης Δημήτριος
  20.      Τζούμης Αναστάσιος
  21.      Χείλαρη Μαρία
  22.      Χείλαρης Γεώργιος
  23.      BEZHANI VICTOR

                                 Λεωνίδιο 18-12-2020

O Αντιδήμαρχος Δήμου Νότιας Κυνουρίας

 

                                       Κωνσταντίνος Διαμαντής

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Ε. Κληροδοτημάτων Δεκ. 2020

Άρθρο 67, Ν. 3852 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010)
more ... »

Πρόγραμμα Διανομής Νέων Προμηθειών Τροφίμων και Βασικής Υλικής Βοήθειας για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) Π.Ε. Αρκαδίας

Η Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) τον Δήμο Τρίπολης ο οποίος υλοποιεί στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
more ... »

Τροποποίηση κυκλοφορίας λόγω εργασιών στον Τυρό

Στα πλαίσια των εργασιών του έργου "Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε Τυρού" θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιούνται εργασίες παράλληλα στην επαρχιακή οδό από το Τυρό μέχρι το υφιστάμενο Αντλιοστάσιο στο Τηγάνι.
more ... »

Πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (για την πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη)
more ... »

Ανακοίνωση για τη λαϊκή αγορά της 14ης Δεκεμβρίου 2020

Σε συμμόρφωση με τις κρατικές οδηγίες και τα μέτρα προς περιορισμό του κορωνοϊού COVID -19 σας ανακοινώνουμε ότι επιτρέπεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Λεωνιδίου ως ακολούθως:

1.Στην λαϊκή αγορά από τους πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, σύμφωνα με την άδειά τους, θα συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50% των πωλητών (παραγωγών και επαγγελματιών).

2.Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών στην λαϊκή αγορά είναι τα πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο, κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

3.Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους πωλητές και τους καταναλωτές/κοινό.

4.Κάθε πωλητής οφείλει να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο του πάγκου, δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό, προκειμένου να απολυμαίνονται τα μεταλλικά νομίσματα.

5.Όλοι οι πολίτες που προσέρχονται στον χώρο της λαϊκής θα πρέπει να τηρούν απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ τους και να αποφεύγεται ο συνωστισμός στους πάγκους (διασφάλιση μη σχηματισμού ουράς άνω των τριών-3- ατόμων).

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας θα μεριμνήσει για τον συχνό καθαρισμό       των χώρων, την έγκαιρη αποκομιδή των απορριμμάτων μετά το πέρας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και την διαρκή πληροφόρηση με κάθε μέσο των καταναλωτών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

                     ΣΤΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΤΗΣ 14ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

  Α/Α       ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
    1.      Αργύρης Δημήτριος
    2.      Γεννεοπούλου Πέτρα
    3.      Γιαλιάς Κωνσταντίνος
    4.      Γρεβενίτη Σταμάτα
    5.      Δημητρίου Δημήτριος
    6.      Δολιανίτης Σαράντος
    7.      Καλομιτσίνης Παναγιώτης
    8.      Κυρίος Βασίλειος
    9.      Λιάπης Θεόδωρος
  10.      Λίτσας Παναγιώτης
  11.      Μπουρνάκης Νικόλαος
  12.      Πέντσιος Ηρακλής
  13.      Πετούσης Ηλίας
  14.      Πούλος Γεώργιος
  15.      Ρήγα Αγγελική
  16.      Σαρρής Αδαμάντιος
  17.      Σαρρής Νικόλαος
  18.      Σκορπίδα Μαρία
  19.      Στόης Δημήτριος
  20.      Τζούμης Αναστάσιος
  21.      Χείλαρη Μαρία
  22.      Χείλαρης Γεώργιος
  23.      BEZHANI VICTOR

O Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

 

 Κωνσταντίνος Διαμαντής


Προληπτικοί έλεγχοι για τον ιό COVID – 19 σε Λεωνίδιο και Τυρό

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας ( Ε.Ο.Δ.Υ ) και το Κέντρο Υγείας Λεωνιδίου, συνεχίζουν τον προληπτικό έλεγχο για τον ιό COVID – 19. Η προστασία και διαφύλαξη της δημόσιας υγείας είναι καθήκον μας και όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα μέσω των δειγματοληπτικών ελέγχων.
more ... »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης

Προθεσμία υποβολής: από την ημερομηνία δημοσίευσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου (08-12-2020) με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 12:00μ.
more ... »

30η Συνεδρίαση Ο.Ε. – 11 Δεκ. 2020

Πρόσκληση 30ης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
more ... »

Ανακοίνωση σχετικά με την λειτουργία Λαϊκής Αγοράς του Λεωνιδίου στις 07 Δεκ 2020

Σε συμμόρφωση με τις κρατικές οδηγίες και τα μέτρα προς περιορισμό του κορωνοϊού COVID -19 (ΦΕΚ 4899/Τεύχος Β΄/06-11-2020) σας ανακοινώνουμε ότι επιτρέπεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Λεωνιδίου ως ακολούθως:
more ... »

Ανακοίνωση για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Λεωνιδίου στις 30-11-2020

Σε συμμόρφωση με τις κρατικές οδηγίες και τα μέτρα προς περιορισμό του κορωνοϊού COVID -19 (ΦΕΚ 4899/Τεύχος Β΄/06-11-2020) σας ανακοινώνουμε ότι επιτρέπεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Λεωνιδίου ως ακολούθως:
more ... »

Λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων Λεωνιδίου

Σας ενημερώνουμε ότι το βοηθητικό γήπεδο Λεωνιδίου θα είναι ανοικτό για το κοινό από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.
more ... »

Πρόγραμμα Διανομής Νέων Προμηθειών Τροφίμων και Βασικής Υλικής Βοήθειας για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) Π.Ε. Αρκαδίας

Η Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) τον Δήμο Τρίπολης ο οποίος υλοποιεί στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
more ... »

Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής

Κατάρτιση και εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Νότιας Κυνουρίας
more ... »

Ανακοίνωση σχετικά με την λειτουργία Λαϊκής Αγοράς του Λεωνιδίου στις 23 Νοε 2020

Πίνακας συμμετεχόντων
more ... »

29η Συνεδρίαση Ο.Ε. – 24 Νοε 2020

Πρόσκληση 29ης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής με 16 θέματα
more ... »

Ανακοίνωση σχετικά με την λειτουργία Λαϊκής Αγοράς του Λεωνιδίου στις 16 Νοε 2020

Σε συμμόρφωση με τις κρατικές οδηγίες και τα μέτρα προς περιορισμό του κορωνοϊού COVID -19 σας ανακοινώνουμε ότι επιτρέπεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Λεωνιδίου ως ακολούθως:
more ... »

17η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου – 13 Νοε 2020

26 θέματα
more ... »

Ανακοίνωση σχετικά με την λειτουργία Λαϊκής Αγοράς του Λεωνιδίου στις 09 Νοε 2020

Σε συμμόρφωση με τις κρατικές οδηγίες και τα μέτρα προς περιορισμό του κορωνοϊού COVID -19 σας ανακοινώνουμε ότι επιτρέπεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Λεωνιδίου ως ακολούθως:
more ... »

Ανακοίνωση Κοινωφελούς για αναστολή μαθημάτων

Αγαπημένα μας μέλη, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Πολιτείας και τις υποδείξεις των αρμόδιων φορέων ...
more ... »

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας

Προκειμένου να συγκροτηθεί η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, καλούνται οι φορείς, σύλλογοι & οργανώσεις του Δήμου να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση συμμετοχής τους, προτείνοντας έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπό τους, καθώς και οι δημότες που επιθυμούν να συμμετέχουν στο θεσμό, να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση, μέχρι την 20η Νοεμβρίου 2020, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου μας.
more ... »

Οδοποιία κοινότητας πέρα Μελάνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
more ... »

28η Συνεδρίαση Ο.Ε. – 03 Νοε 2020

25 Θέματα
more ... »

Ανακοίνωση σχετικά με την λειτουργία Λαϊκής Αγοράς του Λεωνιδίου στις 02 Νοε 2020

Σε συμμόρφωση με τις κρατικές οδηγίες και τα μέτρα προς περιορισμό του κορωνοϊού COVID -19 (ΦΕΚ 4484/Τεύχος Β΄/11-10-2020) σας ανακοινώνουμε ότι επιτρέπεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Λεωνιδίου ως ακολούθως:
more ... »

27η Συνεδρίαση (κατεπείγουσα) Ο.Ε.- 30 Οκτ. 2020

Κατεπείγουσα πρόσκληση 27ης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
more ... »

Διακήρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στην κοινότητα Τυρού (για την στέγαση των υπηρεσιών της επιχείρησης)

Δημοπρασία σε δυο φάσεις – στάδια, ανοικτή, προφορική και μειοδοτική, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81, για τη μίσθωση κατάλληλου ακινήτου στην Κοινότητα Τυρού, για τις ανάγκες στέγασης της επιχείρησης και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης και καθορίζουμε τους όρους δημοπρασίας ως εξής:
more ... »

Πρόγραμμα Εορτασμού 28ης Οκτωβρίου 1940

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας σας προσκαλεί να συμμετέχετε στις εκδηλώσεις εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου 1940
more ... »

Ανακοίνωση σχετικά με την λειτουργία Λαϊκής Αγοράς του Λεωνιδίου στις 26 Οκτ. 2020

Σε συμμόρφωση με τις κρατικές οδηγίες και τα μέτρα προς περιορισμό του κορωνοϊού COVID -19 (ΦΕΚ 4484/Τεύχος Β΄/11-10-2020) σας ανακοινώνουμε ότι επιτρέπεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Λεωνιδίου ως ακολούθως:
more ... »

Χρήσιμες συμβουλές για την εξοικονόμηση ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ο Δήμος Μετσόβου συμμετέχουν από ελληνικής πλευράς στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα STEP-IN για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Horizon 2020» της ΕΕ
more ... »

26η Συνεδρίαση (κατεπείγουσα) Ο.Ε.- 19 Οκτ. 2020

Δύο θέματα
more ... »

Παρακολούθηση Νερού ΔΕ Λεωνιδίου & Κοσμά (Σεπ. 2020)

Τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων για την ποιότητα του νερού στη ΔΕ Λεωνιδίου & Κοσμά για το Σεπτέμβριο 2020.
more ... »

Παρακολούθηση Νερού ΔΕ Τυρού (Σεπ. 2020)

Τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων για την ποιότητα του νερού στη ΔΕ Τυρού για τον Σεπτέμβριο 2020
more ... »

Ιατρική Παρέμβαση στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας

Στις 30.10.2020, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί Ιατρική Παρέμβαση, στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας με σκοπό την Προάσπιση και Προαγωγή της Υγείας των ευπαθών ομάδων μέσω του προγράμματος «Υγεία για Όλους».
more ... »

Ανακοίνωση σχετικά με την λειτουργία Λαϊκής Αγοράς του Λεωνιδίου στις 19 Οκτ. 2020

Σε συμμόρφωση με τις κρατικές οδηγίες και τα μέτρα προς περιορισμό του κορωνοϊού COVID -19 σας ανακοινώνουμε ότι επιτρέπεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Λεωνιδίου
more ... »

16η Συνεδρίαση Δ.Σ. – 19 Οκτ. 2020

21 Θέματα
more ... »

Αναμορφωμένος Πίνακας Κατάταξης (Μερικής Απασχόλησης) για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας κατάρτισε και αναρτά σήμερα, 12/10/2020, τον Αναμορφωμένο Πίνακα Κατάταξης (Μερικής Απασχόλησης) της ανακοίνωσης 8916/24-08-2020
more ... »

25η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής – 13 Οκτ 2020

15 θέματα
more ... »