Get Adobe Flash player
Agenda
 • Events are coming soon, stay tuned!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας

Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας
more ... »

Προβολή και προώθηση του ενημερωτικού μηνύματος για προστασία από τον κορωνοϊό

Προβολή και προώθηση του ενημερωτικού μηνύματος για προστασία από τον κορωνοϊό
more ... »

7η Συνεδρίαση Ο.Ε. – 14 Απρ 2020

9 θέματα
more ... »

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού Αναποδοτικού Χαρακτήρα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  Ή ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ.

 

‘Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α’ /7-6-2010 ) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης &  της αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» .
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε  με τις διατάξεις  του άρθρου 20 του Νόμου 2738/1999.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.  22 του Ν. 4071/2012(ΦΕΚ 85/Α΄) και του άρθρου 206  του Νόμου 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» ΦΕΚ Α΄/143/28-06-2007),
 4. Τις διατάξεις  του άρθρου 1 παρ. 2  εδ.ιε του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α’ /28-12-2009)
 5. Τις διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007)  όπως αντικαταστάθηκαν  με τις διατάξεις  της παρ. 2 του άρθρου 41 του Νόμου 4325/2015(ΦΕΚ  47/Α΄/2015.
 6.  Τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 24ο της από 14-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α64/14-03-2020) εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού  COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει  τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/07 και της περ.  ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 (Α΄234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερεις (4) μήνες. .
 7.  Τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68/τεύχ. Α/20.03.2020) όπου προβλέπεται ότι οι συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, άρθρ. 24 της 14η /3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/τεύχ. Α/14.03.2020) δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών όπως προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009, καθώς και στον χρονικό περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ134/τεύχ.Α/19.7.2004)
 8. Την αριθ. 29/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νότιας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

Α.Α      ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ     ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΙ (6)  ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ
2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑ (1) ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ

 

 1. 1.    ΕΙΔΙΚΑ  ΤΥΠΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Α. Για τους ΥΕ εργατών καθαριότητας  δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

Β. Για τον ΔΕ Οδηγό Αυτοκινήτων απαιτούνται τα παρακάτω ειδικά  τυπικά προσόντα

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α)  Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων  Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή  Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων  ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή  Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου  ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων  ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006  ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας..

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

 

α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

 

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή (C) κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:

είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας  στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου.

είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται:

 • Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
 • Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη)
 • Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη – λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :

 • η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και
 • η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την ανακοίνωση.

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6,  άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.

2. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. 1.       Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
 2. 2.       Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων  της θέσης που επιλέγουν.
 3. 3.       Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο  16 του Ν. 3584 /2007 ( καταδίκη, υποδικία δικαστική συμπαράσταση).

     ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. 1.       Αίτηση  (χορηγείται από την υπηρεσία )
 2. 2.        Φωτοαντίγραφο  των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  1. 3.       Υπεύθυνη  δήλωση  περί  του  κωλύματος  του άρθρου 16   του Ν. 3584/2007. (χορηγείται από την υπηρεσία )
  2. 4.       Υπεύθυνη δήλωση   εάν έχουν απασχοληθεί στο Δήμο  Νότιας Κυνουρίας   κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο. (χορηγείται από την υπηρεσία )

Λόγω της  έκτακτης υγειονομικής  περιόδου που διανύουμε και της διαμορφωμένης κατάστασης λειτουργίας της υπηρεσίας  μετά και την  λήψη  των απαραίτητων μέτρων  για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού  οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν

1)      Να καταθέσουν την αίτηση τους στο Δημαρχείο  Νότιας Κυνουρίας που εδρεύει στο Λεωνίδιο  κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης για τον τρόπο και το χρόνο κατάθεσης .στα τηλέφωνα 2757-3-60223, 2757-3-60224 και λόγω του κατεπείγοντος από    07-04-2020 έως  09-04-2020   και κατά  τις ώρες 07:30 έως  14:00

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α) Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών  ή πρόσκαιρων αναγκών, με  σύμβαση εργασίας, ορισμένου χρόνου  διάρκειας δύο μηνών, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 206  του Νόμου 3584/2007 και τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 24ο της από 14-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α64/14-03-2020) εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού  COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει  τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/07 και της περ.  ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 (Α΄234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερεις (4) μήνες εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ  και των κριτηρίων  πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν. 2190 /1994 (ΑΣΕΠ)

Β) Παράταση ανανέωση ή μετατροπή της   τετράμηνης  σύμβασης με σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.

 Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει  στον  πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου   με αποδεικτικό δημοσίευσης  και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν. ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

 

6η Συνεδρίαση Ο.Ε. – 31 Μαρ 2020

4 θέματα
more ... »

Ανακοίνωση για το κρούσμα του κορονοϊού στον Τυρό

.

Αγαπητοί συμπολίτες

.

Με αίσθημα ευθύνης και ειλικρίνειας, σας ενημερώνουμε πως στο Δήμο μας είχαμε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19.

.

Πρόκειται για συμπολίτη μας από τον Τυρό, ο οποίος το τελευταίο διάστημα είχε επιστρέψει από ταξίδι στο εξωτερικό.

.

Η κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με την οικογένεια του η οποία επικοινώνησε μαζί μας, είναι καλή και φυσικά βρίσκεται σε πλήρη απομόνωση στον χώρο του.

.

Άμεσα επικοινωνήσαμε με τον ΟΕΔΥ και την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την λήψη σαφέστατων οδηγιών.

.

Η ιχνηλάτηση των στενών επαφών του συμπολίτη μας γίνεται από την ειδική υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας, υπό τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, ενώ το στενό του περιβάλλον τίθεται άμεσα σε καραντίνα 14 ημερών.

.

Σύμφωνα με το κέντρο υγείας Λεωνιδίου και το περιφερειακό ιατρείο Τυρού, ο συμπολίτης μας δεν είχε έρθει σε επαφή με το υγειονομικό προσωπικό της περιοχής μας, (παρά μόνον τηλεφωνικά), ενώ η μετάβαση του στο νοσοκομείο του Άργους για την εξέταση έγινε με δικό του μέσο μεταφοράς.

.

Επισημαίνουμε πως για τις «ευκαιριακές επαφές»  (π.χ. αν πέρασε από ένα κατάστημα) δεν απαιτείται λήψη δραστικών μέτρων – καραντίνα, αλλά σε κάθε περίπτωση απαιτείται παρακολούθηση της υγείας μας για συμπτώματα και λήψη οδηγιών από τους γιατρούς μας και τον ΟΕΔΥ.

.

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας είναι δίπλα σας με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, για την στήριξη και προστασία όλων μας!!!

.

Τώρα περισσότερο από ποτέ… Μένουμε σπίτι!

Ανακοίνωση για τον Εορτασμό της Εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου 1821

.

Η Ελλάδα μας τις τελευταίες ημέρες βιώνει μια πρωτόγνωρη δοκιμασία, τουλάχιστον για τις νεώτερες γενιές, και βρίσκεται αντιμέτωπη όχι με έναν κατακτητή, όπως οι ήρωες του 1821 που τιμούμε αύριο, αλλά με ένα επικίνδυνο ιό. Για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού και για την προάσπιση της δημόσιας υγείας έχουμε κληθεί όλοι οι πολίτες του έθνους μας, της χώρας μας, της Ελλάδας μας να μείνουμε σπίτι, προκειμένου να είμαστε και αύριο το ίδιο δυνατοί.

.

Για τον ίδιο λόγο έχει παρθεί από την ελληνική πολιτεία η απόφαση ότι φέτος  δεν θα πραγματοποιηθούν οι καθιερωμένες εκδηλώσεις εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ως εκ τούτου, δεν θα τελεστούν δοξολογίες, δεν θα εκφωνηθούν πανηγυρικοί, δεν θα πραγματοποιηθούν παρελάσεις και καταθέσεις στεφάνων.  Είναι μια απόφαση που καλούμαστε όλοι μας να ακολουθήσουμε, Δημοτική αρχή και πολίτες. Όλοι οι Έλληνες, όλοι εμείς οι Τσάκωνες, που έχουμε έναν ακόμη λόγο να αισθανόμαστε υπερήφανοι  αυτή την ημέρα, καθώς οι Τσάκωνες αγωνιστές συνέβαλαν καταλυτικά στην έναρξη της Επανάστασης.

.

Η ματαίωση των εορτασμών δεν απαξιώνει και δε σημαίνει αδιαφορία απέναντι σε όσα οφείλουμε στους αγωνιστές της Επανάστασης του 1821. Σε αυτούς τους ήρωες οφείλουμε την ελευθερία μας και αυτό που είμαστε σήμερα.

.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στους ήρωες Τσάκωνες αγωνιστές και όλους τους ήρωες της Επανάστασης του 1821 ο Δήμος μας έχει αναρτήσει σε δημοτικούς χώρους την τιμημένη Γαλανόλευκη σημαία, το ιερό σύμβολο του ελληνικού έθνους και της Ορθοδοξίας.

.

Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να κάνουν το ίδιο. Αυτή την κρίσιμη χρονική συγκυρία για τη χώρα μας, κανένα μπαλκόνι, κανένα παράθυρο δεν πρέπει να μείνει χωρίς την Γαλανόλευκη υψωμένη. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Και ας θυμηθούμε να σιγοψιθυρίσουμε τον εθνικό μας ύμνο, καθώς η αυριανή ημέρα είναι διττή γιορτή, ύψιστης σημασίας και για το έθνος μας και για την ορθοδοξία μας. Φέτος θα τιμήσουμε με αυτόν τον λιτό τρόπο τους ήρωες μας.

.

Έχοντας ως δύναμη την πίστη μας και ως οδηγό τους αγώνες των ηρώων της Επανάστασης του 1821, ας σταθούμε δυνατοί και απέναντι σε αυτή τη δοκιμασία. Η υπακοή μας στους νόμους αυτή την περίοδο και σε όσα μας συστήνουν οι επιστήμονες, θα συμβάλλουν ώστε να είμαστε σε θέση όλοι την επόμενη χρονιά να γιορτάσουμε με την μεγαλοπρέπεια που έχουμε συνηθίσει την εθνική μας επέτειο.

.

ΖΗΤΩ Η 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821!

.

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ!

.

ΧΡΌΝΙΑ ΠΟΛΛΆ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ!

.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΣΙΑΣ

.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

5η Συνεδρίαση Δ.Σ. – 23 Μαρ 2020

10 θέματα, 1 Ε.Η.
more ... »

5η Συνεδρίαση Ο.Ε. – 23 Μαρ 2020

2 θέματα, 2 Ε.Η.
more ... »

Ανακοίνωση για τη σύσταση και λειτουργία Δομής Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης σε Λεωνίδιο και Τυρό

.
Με την υπ’ αριθμ. 89/2020 Απόφαση Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας συστήνεται προσωρινή υποστηρικτική Δομή Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τη διάδοση του ιού COVID- 19.
Η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης θα περιλαμβάνει τα εξής:
α) καταγραφή των κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν κατά δήλωσή τους να εξυπηρετηθούν
β) καταγραφή των άπορων και οικονομικά αδύνατων κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν κατά δήλωσή τους
γ) εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περ. α)
δ) δωρεάν προσφορά φαρμακευτικής περίθαλψης και ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περ. β)
ε) συνδρομή στις υγειονομικές υπηρεσίες που επιχειρούν εντός των ορίων του δήμου, ανάλογα με τις σχετικές οδηγίες
στ) λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου και ιστότοπου με σκοπό την καταγραφή των αιτημάτων και των αναγκών των κατοίκων των περ. α) και β)
ζ) διεκπεραίωση αιτημάτων των κατοίκων των περ. α) και β) (παραλαβή αιτήσεων – παράδοση πιστοποιητικών) για τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ, που χρήζουν άμεσης διεκπεραίωσης
η) κάθε άλλη εργασία συναφής με ληφθέντα μέτρα για την αποτροπή διάδοσης του ιού COVID-19.
Στο Δήμο μας θα λειτουργούν δύο γραφεία εξυπηρέτησης των πολιτών, ένα στο Λεωνίδιο (παλαιό Δημαρχείο Λεωνιδίου) και ένα στο Τυρό (Δημοτικό κατάστημα Τυρού). Η λειτουργία των γραφείων ξεκινάει άμεσα.
Από 20/03/2020 οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν με τις κοινωνικές δομές του Δήμου με τους εξής τρόπους:
.
Α) ΛΕΩΝΙΔΙΟ (εξυπηρετεί τις κοινότητες ΔΕ Λεωνιδίου και Κοσμά)
- Τηλέφωνο: 27570-23224
Β) ΤΥΡΟΣ (εξυπηρετεί τις κοινότητες της ΔΕ Τυρού)
- Τηλέφωνο: 27573-60100
Το ωράριο λειτουργίας των γραφείων της «Δομής» καθορίζεται ως εξής:
Από ώρα 07:00 έως 15:00 των εργάσιμων ημερών.
.
Ανάλογα με τις ανάγκες και την πορεία της πανδημίας το ωράριο λειτουργίας της «Δομής» δύναται να τροποποιείται. Για οποιαδήποτε αλλαγή ωραρίου θα υπάρξει άμεση ενημέρωση των πολιτών.
.
Υπενθυμίζουμε ότι για την ασφάλεια όλων μας η εξυπηρέτηση θα γίνεται τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά και όχι με αυτοπρόσωπη παρουσία, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν συνεννόησης.
.
Για πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις, που χρίζουν ιδιαίτερης φροντίδας και εχεμύθειας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά ως εξής:
.
1)Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας Χαράλαμπος Λυσίκατος:
Α) τηλέφωνο Γραφείο Δημάρχου Χ. Λυσίκατου: 2757360202
Β) Κινητό Δημάρχου Χ. Λυσίκατου: 6936833755
.
2) Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Διαμαντής
Τηλέφωνο κινητό: 6943297646
.

3)Αντιδήμαρχος ΔΕ Τυρού: Μιχάλης Σωτηρόπουλος

Τηλέφωνο κινητό: 6975160185

.
Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας είναι δίπλα σας!

.

Όλοι μαζί θα ξεπεράσουμε και αυτή τη δοκιμασία, συμβάλλοντας στην πρόληψη και βοηθώντας το έργο των αρμοδίων αρχών. Μένουμε Σπίτι!

.

Ο Δήμαρχος Ν. Κυνουρίας
Λυσίκατος Χαράλαμπος

4η Συνεδρίαση Ο.Ε. – 17 Μαρ 2020

20 θέματα, 1 Ε.Η.
more ... »

Αναστέλλονται οι συναλλαγές των πολιτών με φυσική παρουσία στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 • Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κωρονοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α/11-3-2020)

 • Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α/7-6-2010),σχετικά με τις αρμοδιότητες Δημάρχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κωρονοϊού αναστέλλονται από Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 όλες οι συναλλαγές των πολιτών με φυσική παρουσία τους, σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και τα ΝΠΔΔ για διάστημα 14 ημερών.

Οι πολίτες δύνανται να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά και να λαμβάνουν ηλεκτρονικώς τα αιτούμενα έγγραφα.

Με φυσική παρουσία θα εξυπηρετούνται μόνο όσες περιπτώσεις κρίνονται ως έκτακτες και επείγουσες.

Σε περίπτωση παράτασης των μέτρων με έκδοσης νέας πράξης νομοθετικού περιεχομένου η ισχύς της παρούσης θα παρατηθεί εκ νέου.

Τηλ. εξυπηρέτησης πολιτών:

Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

2757360224

Τμήμα Περιβάλλοντος & Καθαριότητας

2757360215 – 216

Γραφείο Δ.Ε. Τυρού

2757360106 – 107

ΚΕΠ Λεωνιδίου

2757022235 – 236

ΚΕΠ Λεωνιδίου

2757360126

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

 

 

Ακύρωση όλων των προγραμματισμένων αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

.

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας, μετά την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 13776/27.02.2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας, Προστασίας του Πολίτη και  Εσωτερικών σχετικά με τη «ματαίωση όλων των καρναβαλικών εκδηλώσεων στη Χώρα» στα πλαίσια προάσπισης της δημόσιας υγείας  ανακοινώνει ότι:

ακυρώνει για προληπτικούς λόγους όλες τις προγραμματισμένες αποκριάτικες εκδηλώσεις από σήμερα ημέρα Παρασκευή 28/2/2020 έως και την Καθαρά Δευτέρα 2/3/2020. Η ακύρωση των εκδηλώσεων αφορά όλες τις Δημοτικές Ενότητες και Κοινότητες του Δήμου.

Συστήνουμε ψυχραιμία, προσοχή και τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής.

 .

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

.

Χαράλαμπος Ν. Λυσίκατος

4η Συνεδρίαση Δ.Σ. – 28 Φεβ 2020

11 θέματα, 1 Ε.Η.
more ... »

3η Συνεδρίαση Δ.Σ. – 28 Φεβ 2020

1 θέμα
more ... »

Έως τις 28 Φεβρουαρίου η καταβολή των λιμενικών τελών 2020

.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 8122.1/29/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. με αριθμό 2032/Β/25-7-2014, καθορίστηκαν τα ανταποδοτικά δικαιώματα προσόρμισης, παραβολής, πρυμνοδέτησης και τα ειδικά τέλη ελλιμενισμού των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των μικρών σκαφών, των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων καθώς και των παραδοσιακών πλοίων.

Στα τέλη πρυμνοδέτησης και στα τέλη παραβολής, εάν αυτά καταβληθούν προκαταβολικά, παρέχονται εκπτώσεις 20% (για ένα μήνα), 30% (για ένα εξάμηνο) και 40% (για ένα έτος).

Με τις διατάξεις της ίδιας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, έχει καθοριστεί επίσης, ότι η βεβαίωση και η είσπραξη των τελών ελλιμενισμού διενεργείται από τους οικείους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα.

Για το λόγο αυτό γνωστοποιούμε σε όλους τους ιδιοκτήτες σκαφών, που ελλιμενίζουν ή πρόκειται να ελλιμενίσουν τα σκάφη τους στους λιμένες Πλάκας Λεωνιδίου, Πουλίθρων, Σαμπατικής και Τυρού, ότι πρέπει να φροντίσουν το συντομότερο δυνατόν και όχι πέραν της 28ης Φεβρουαρίου 2020 (προκειμένου να επωφεληθούν των προβλεπομένων εκπτώσεων), να προσέλθουν στη γραμματεία του Λιμενικού Ταμείου Νότιας Κυνουρίας που στο ισόγειο του Δημαρχείου στο Λεωνίδιο (2757360225 κ. Αργύρη), προκειμένου να καταβάλλουν τα προβλεπόμενα λιμενικά τέλη και να εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια ελλιμενισμού του σκάφους τους.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους απαραίτητα την Αστυνομική τους Ταυτότητα και αντίγραφο της άδειας πλόων του σκάφου τους.

Τέλος, όσον αφορά την είσπραξη των λιμενικών τελών των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, η οποία υλοποιείται σε εφαρμογή των διατάξεων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Ναυτιλίας με αριθμό 8122.1/03/04 και η οποία έχει δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ με αριθμό 310/Β/11-02/2014, γνωστοποιούμε ότι αυτή μπορεί να γίνεται και ετήσια (ανεξαρτήτως του χρόνου αναθεώρησης της αδείας), προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ωφελούνται των προβλεπομένων εκπτώσεων.

Και σε αυτήν την περίπτωση, τα λιμενικά τέλη πρέπει να καταβληθούν το αργότερο μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2020 και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέλθουν μόνο στη γραμματεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, προσκομίζοντας απαραίτητα την Αστυνομική τους Ταυτότητα και αντίγραφο της άδειας πλόων του σκάφου τους.

.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΜΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ

Ανακοίνωση Εθελοντικής αιμοδοσίας, 14-15 Φεβρουαρίου

.

O Δήμος Νότιας Κυνουρίας καλεί όσους εκ των συμπολιτών μας μπορούν να δώσουν αίμα, να συμμετάσχουν στην εθελοντική αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Κέντρο Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Νίκαιας, στο ισόγειο του παλαιού Δημαρχείου:  


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ           14/2/2020          απόγευμα    16.00 – 20.00 
ΣΑΒΒΑΤΟ                 15/2/2020            πρωί           09.30 – 12.30

ΣΑΒΒΑΤΟ                 15/2/2020          απόγευμα     16.00 – 20.00


Όπως η ανάγκη σε αίμα αφορά σχεδόν όλους τους ανθρώπους σε κάποια φάση της ζωής τους, έτσι και η αιμοδοτική προσφορά πρέπει να είναι υποχρέωση όλων.

Η αιμοδοσία είναι ανώδυνη, ακίνδυνη και διαρκεί λίγα λεπτά της ώρας.

Ο αιμοδότης εξετάζεται από τον ιατρό της αιμοδοσίας και μπορεί να γνωρίζει για την κατάσταση της υγείας του.

Το αίμα που προσφέρει κάθε αιμοδότης αναπληρώνεται στον οργανισμό σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την αιμοδοσία και ελέγχεται για ηπατίτιδα Β και C, σύφιλη και AIDS.

Ο αιμοδότης κατά την προσέλευσή του πρέπει υποχρεωτικά να γνωρίζει τον ΑΜΚΑ του

                 

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ  Ή  Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΣ.

                                        ΔΩΣΤΕ:  ΑΙΜΑ, ΖΩΗ,  ΑΓΑΠΗ,  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ


Παρακαλούμε λοιπόν να προσέλθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι αιμοδότες γιατί ο σκοπός είναι ΙΕΡΟΣ. 


                                                                   Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

                                                                      Χαράλαμπος Ν. Λυσίκατος

Ανακοίνωση για τη δήλωση ακινήτων

.
Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ενημερώνει όλους τους πολίτες για το περιεχόμενο της ευεργετικής διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 4647/2019 µε την οποία προβλέπεται ότι οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη µη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η -1 -2020.
.
Σύμφωνα µε τα ανωτέρω καλούμε τους συμπολίτες µας που δεν έχουν δηλώσει στον Δήμο το ακίνητό τους ή το έχουν δηλώσει µε λάθος εμβαδόν ή µε λάθος χρήση, να υποβάλλουν σχετική δήλωση στο γραφείο εσόδων του Δήμου, μέχρι 31-3-2020.
.
Για τους ιδιοκτήτες που θα υποβάλλουν εγκαίρως τη σχετική δήλωση δεν θα υπάρξουν αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών τελών, ούτε πρόστιμα ή προσαυξήσεις.
.
Οι δηλώσεις αφορούν ηλεκτροδοτούμενα ή µη ακίνητα καθώς και οικόπεδα.
.
Δικαιολογητικά: Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται ειδικό έντυπο από τον Δήμο), αντίγραφο του Ε9 του ιδιοκτήτη – στοιχεία οικοδομικής άδειας ή έτος κατασκευής ακινήτου και αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ.
Πληροφορίες: Ανεζύρη Αγγελική, τηλ. 27573 60205.
.
H συγκεκριμένη διαδικασία δίνει στους ιδιοκτήτες ακινήτων τη μοναδική ευκαιρία να εξαιρεθούν από τις ισχύουσες διατάξεις περί των προστίμων και των άλλων κυρώσεων.
.

Ο Δήμαρχος Ν. Κυνουρίας

 .

Λυσίκατος Χαράλαμπος

2η Συνεδρίαση Δ.Σ. – 24 Ιαν 2020

13 θέματα, 1 ΕΗ
more ... »

Πρόγραμμα κοπής Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας

.
Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας σας προσκαλεί να παρευρεθείτε στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου, για το έτος 2020, στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεωνιδίου την Τετάρτη 1η Ιανουαρίου 2020 στις 11:00.
Επίσης, θα πραγματοποιηθεί η κοπή πίτας της Δ.Κ Λεωνιδίου και καλούνται οι Προϊστάμενοι, Πρόεδροι ή εκπρόσωποι υπηρεσιών, Συλλόγων και Φορέων να μας τιμήσουν με την παρουσία τους.
.
 ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!
.

Αναλυτικά το Πρόγραμμα κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας για κάθε Δημοτική και Τοπική Κοινότητα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας:

ΤΟΠΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ
ΛΕΩΝΙΔΙΟ
1/1/2020
11:00
ΜΕΛΑΝΑ
1/1/2020
18:30
ΤΥΡΟΣ
1/1/2020
19:30
ΑΓ.ΒΑΣΙΛΗΣ
2/1/2020
17:00
ΚΟΣΜΑΣ
2/1/2020
19:00
ΠΟΥΛΙΘΡΑ
4/1/2020
19:00
ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ
5/1/2020
18:00
ΠΗΓΑΔΙ
7/1/2020
19:00
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ
9/1/2020
19:00
ΠΕΛΕΤΑ
12/1/2020
19:00
ΤΣΙΤΑΛΙΑ
16/1/2020
19:00
ΜΑΡΙ
18/1/2020
19:00
.
* Για οποιαδήποτε μεταβολή στο παραπάνω πρόγραμμα, θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση.

 

1η Συνεδρίαση Δ.Σ. – 3 Ιαν 2019

1 θέμα
more ... »

29η Συνεδρίαση Ο.Ε. – 30 Δεκ 2019

3 θέματα
more ... »

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Ε. Κληροδοτημάτων

[Άρθρο 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010)]

.

Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην 4η τακτική συνεδρίαση του έτους 2019 της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος ΜΑΡΙΑΣ ΜΩΤΤΗ, η οποία θα γίνει στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την 23η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 μμ με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Γενική ενημέρωση περί του Κληροδοτήματος. (εισηγητής: Πρόεδρος).
ΘΕΜΑ 2ο: Περί εγκρίσεως Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 (εισηγητής: Πρόεδρος).

Στη συνεδρίαση καλείται με την παρούσα πρόσκληση να συμμετέχει και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Λεωνιδίου, σύμφωνα με τη συστατική πράξη του Κληροδοτήματος και τις διατάξεις της παρ. ε) του άρθρου 81 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως ισχύει.
———————————————————————
Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην 4η τακτική συνεδρίαση του έτους 2019 της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος ΛΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, η οποία θα γίνει στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την 23η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:32 μμ με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Γενική ενημέρωση περί του Κληροδοτήματος. (εισηγητής: Πρόεδρος).
ΘΕΜΑ 2ο: Περί εγκρίσεως Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 (εισηγητής: Πρόεδρος).

Στη συνεδρίαση καλείται με την παρούσα πρόσκληση να συμμετέχει και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μαρί, σύμφωνα με τη συστατική πράξη του Κληροδοτήματος και τις διατάξεις της παρ. 2ιβ) του άρθρου 82 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως ισχύει.

————————————————————————

Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην 4η τακτική συνεδρίαση του έτους 2019 της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, η οποία θα γίνει στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την 23η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:34 μμ με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Γενική ενημέρωση περί του Κληροδοτήματος. (εισηγητής: Πρόεδρος).
ΘΕΜΑ 2ο: Περί εγκρίσεως Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 (εισηγητής: Πρόεδρος).

Στη συνεδρίαση καλείται με την παρούσα πρόσκληση να συμμετέχει και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Λεωνιδίου, σύμφωνα με τη συστατική πράξη του Κληροδοτήματος και τις διατάξεις της παρ. ε) του άρθρου 81 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως ισχύει.

———————————————————-
Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην 3η τακτική συνεδρίαση του έτους 2019 της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος ΜΥΡΟΦΟΡΑΣ ΚΟΜΗΤΑ, η οποία θα γίνει στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την 23η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:36 μμ με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Γενική ενημέρωση περί του Κληροδοτήματος (εισηγητής: Πρόεδρος).
ΘΕΜΑ 2ο: Περί πρώτης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 και ανάθεση υπηρεσιών επισκευής-συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (εισηγητής: Πρόεδρος)
ΘΕΜΑ 3ο: Περί εγκρίσεως Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 (εισηγητής: Πρόεδρος).

Στη συνεδρίαση καλείται με την παρούσα πρόσκληση να συμμετέχει και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Λεωνιδίου, σύμφωνα με τη συστατική πράξη του Κληροδοτήματος και τις διατάξεις της παρ. ε) του άρθρου 81 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως ισχύει.

————————————————————————-

Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην 3η τακτική συνεδρίαση του έτους 2019 της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΝΕΛΛΗ ΚΟΝΤΟΡΟΥΠΗ, η οποία θα γίνει στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την 23η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:38 μμ με το ακόλουθα θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Γενική ενημέρωση περί του Κληροδοτήματος. (εισηγητής: Πρόεδρος).
ΘΕΜΑ 2ο: Περί εγκρίσεως Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 (εισηγητής: Πρόεδρος).

Στη συνεδρίαση καλείται με την παρούσα πρόσκληση να συμμετέχει και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Πουλίθρων, σύμφωνα με τη συστατική πράξη του Κληροδοτήματος και τις διατάξεις της παρ. 2ιβ) του άρθρου 82 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως ισχύει.

—————————————————————————–

Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην 3η τακτική συνεδρίαση του έτους 2019 της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος ΑΝΝΑΣ ΜΩΡΑΪΤΟΥ, η οποία θα γίνει στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την 23η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:40 μμ με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Γενική ενημέρωση περί του Κληροδοτήματος. (εισηγητής: Πρόεδρος).
ΘΕΜΑ 2ο: Περί εγκρίσεως Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 (εισηγητής: Πρόεδρος).

Στη συνεδρίαση καλείται με την παρούσα πρόσκληση να συμμετέχει και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Λεωνιδίου, σύμφωνα με τη συστατική πράξη του Κληροδοτήματος και τις διατάξεις της παρ. ε) του άρθρου 81 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως ισχύει.

—————————————————————

Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην 2η τακτική συνεδρίαση του έτους 2019 της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΑΠΑΛΟΔΗΜΟΥ, η οποία θα γίνει στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την 23η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:42 μμ με το ακόλουθα θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Γενική ενημέρωση περί του Κληροδοτήματος. (εισηγητής: Πρόεδρος).
ΘΕΜΑ 2ο: Περί εγκρίσεως Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 (εισηγητής: Πρόεδρος).

Στη συνεδρίαση καλείται με την παρούσα πρόσκληση να συμμετέχει και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Κοσμά, σύμφωνα με τη συστατική πράξη του Κληροδοτήματος και τις διατάξεις της παρ. 2ιβ) του άρθρου 82 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως ισχύει.

————————————————————————

Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην 2η τακτική συνεδρίαση του έτους 2019 της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΙΜΗΤΣΟΥ, η οποία θα γίνει στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την 23η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:44 μμ με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Γενική ενημέρωση περί του Κληροδοτήματος. (εισηγητής: Πρόεδρος).
ΘΕΜΑ 2ο: Περί εγκρίσεως Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 (εισηγητής: Πρόεδρος).

Στη συνεδρίαση καλείται με την παρούσα πρόσκληση να συμμετέχει και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Λεωνιδίου, σύμφωνα με τη συστατική πράξη του Κληροδοτήματος και τις διατάξεις της παρ. ε) του άρθρου 81 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως ισχύει.

 

—————————————————————————————
Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην 2η τακτική συνεδρίαση του έτους 2019 της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΜΙΝΕΑ, η οποία θα γίνει στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την 23η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:46 μμ με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Γενική ενημέρωση περί του Κληροδοτήματος. (εισηγητής: Πρόεδρος).
ΘΕΜΑ 2ο: Περί εγκρίσεως Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 (εισηγητής: Πρόεδρος).

Στη συνεδρίαση καλείται με την παρούσα πρόσκληση να συμμετέχει και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Λεωνιδίου, σύμφωνα με τη συστατική πράξη του Κληροδοτήματος και τις διατάξεις της παρ. ε) του άρθρου 81 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως ισχύει.

—————————————————————————-

Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην 1η τακτική συνεδρίαση του έτους 2019 της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος ΛΕΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ, η οποία θα γίνει στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την 23η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:48 μμ με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Γενική ενημέρωση περί του Κληροδοτήματος. (εισηγητής: Πρόεδρος).
ΘΕΜΑ 2ο: Περί εγκρίσεως Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 (εισηγητής: Πρόεδρος).

Στη συνεδρίαση καλείται με την παρούσα πρόσκληση να συμμετέχει και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Λεωνιδίου, σύμφωνα με τη συστατική πράξη του Κληροδοτήματος και τις διατάξεις της παρ. ε) του άρθρου 81 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως ισχύει.

—————————————————————————–

Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην 1η τακτική συνεδρίαση του έτους 2019 της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΒΑΝΤΗ, η οποία θα γίνει στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την 23η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:50 μμ με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Γενική ενημέρωση περί του Κληροδοτήματος. (εισηγητής: Πρόεδρος).

Στη συνεδρίαση καλείται με την παρούσα πρόσκληση να συμμετέχει και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Τυρού, σύμφωνα με τη συστατική πράξη του Κληροδοτήματος και τις διατάξεις της παρ. ε) του άρθρου 81 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως ισχύει.

————————————————————————–
Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην 1η τακτική συνεδρίαση του έτους 2019 της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ ΦΑΚΛΗ, η οποία θα γίνει στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την 23η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:52 μμ με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Γενική ενημέρωση περί του Κληροδοτήματος. (εισηγητής: Πρόεδρος).

Στη συνεδρίαση καλείται με την παρούσα πρόσκληση να συμμετέχει και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παλαιοχωρίου, σύμφωνα με τη συστατική πράξη του Κληροδοτήματος και τις διατάξεις της παρ. 2ιβ) του άρθρου 82 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως ισχύει.

——————————————————————————
Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην 1η τακτική συνεδρίαση του έτους 2019 της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΑΚΑ, η οποία θα γίνει στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την 23η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:54 μμ με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Γενική ενημέρωση περί του Κληροδοτήματος. (εισηγητής: Πρόεδρος).

Στη συνεδρίαση καλείται με την παρούσα πρόσκληση να συμμετέχει και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Λεωνιδίου, σύμφωνα με τη συστατική πράξη του Κληροδοτήματος και τις διατάξεις της παρ. ε) του άρθρου 81 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως ισχύει.

.

Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής
Επιτροπής των Κληροδοτημάτων
.
Σαλάκος Βασίλειος

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Εξοπλισμού Αναρριχητικών Πάρκων

                                                    

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας έχοντας υπόψη

 

 1. Τη διάταξη του άρθρου 75 παρ. Ι , περ.  γ  εδάφ. 11 του Ν. 3463/06 που ορίζει ως αρμοδιότητα των Δήμων και την μέριμνα και λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, όπως ο έλεγχος σήμανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς του δημοτικού ή κοινοτικού δικτύου, η λήψη μέτρων και ο έλεγχος για την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές, από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται και γενικότερα από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων.
 2. Τη διάταξη του άρθρου 75 παρ. Ι , περ.  δ  εδάφ. 6, στην οποία ορίζεται ως αρμοδιότατα του Δήμου  η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας.
 3. Την έως σήμερα διαμορφωθείσα νομολογία, βάσει της οποίας ορίζεται ότι για τη διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης από ΟΤΑ απαιτείται να υπάρχει πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό και η δαπάνη να προβλέπεται από ειδική διάταξη Νόμου και μόνον κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η διενέργεια μη προβλεπόμενης δαπάνης όταν συμβάλει στη λειτουργική δραστηριότητα της υπηρεσίας που την πραγματοποιεί υπό την έννοια ότι συμβάλει έμμεσα ή άμεσα στην αποτελεσματική εκπλήρωση των σκοπών.
 4. Το γεγονός ότι στον Δήμο μας έχει αναπτυχθεί ο αναρριχητικός τουρισμός που απευθύνεται σε μεγάλο αριθμό αθλητών της συγκεκριμένης δραστηριότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, που δραστηριοποιούνται στα αναρριχητικά πεδία του Δήμου για 8 περίπου μήνες κάθε χρόνο και συμβάλλουν σημαντικά στην τοπική οικονομία, πλην  όμως ελλοχεύουν κίνδυνοι για τη ζωή του λόγω της φύσεως του συγκεκριμένου σπορ και της συνεχούς χρήσης των υλικών και των πεδίων. Για τον λόγο αυτό ο Δήμος οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες και δράσεις δημιουργίας συνθηκών ασφαλούς δραστηριοποίησης, στο μέτρο του δυνατού- δεδομένου ότι πρόκειται για ελεύθερο σπόρ που πραγματοποιείται σε ανοικτό πεδίο, σε ελεύθερο ωράριο  και με αποκλειστική ευθύνη του αθλητή. – επισκέπτη. Στο πλαίσιο αυτό καθίσταται σαφές ότι η προμήθεια και εξοπλισμού συμβάλλει στη λειτουργική δραστηριότητας της υπηρεσίας (Δήμου) διότι βοηθά στην εκπλήρωση των σκοπών της που μεταξύ των άλλων είναι η προστασία της ζωής των κατοίκων και  η ενίσχυση της οικονομίας

Ενδιαφέρεται να προμηθευτεί τον παρακάτω εξοπλισμό αναρριχητικών πάρκων:

ΑΤ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

είδος μον.

Ποσότητα

Τιμή Μονάδος

Δαπάνη

HANG FIX Stainless Steel M10L – Ø10×86

τεμ

1.950

HANG FIX Stainless Steel M10XL – Ø10×110

τεμ

300

Hanger για βίδες 10mm

τεμ

1.850

Chain anchor +1 ring +1 carabiner

τεμ

150

Σύνολο

Φ.Π.Α 24%

Στρογγυλοποίηση

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

Τα προς προμήθεια είδη (ετοιμοπαράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας) θα είναι τελείως καινούργια, πρώτης χρήσης, σύγχρονης εξελιγμένης τεχνολογίας, πρόσφατης κατασκευής, γνωστού και αναγνωρισμένου οίκου, ασφαλούς λειτουργίας και θα ανταποκρίνονται πλήρως στο σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Τα είδη αυτά θα παραδοθούν μετά από τον έλεγχό τους από το Δήμο και την αποδοχή τους από αυτόν.

Οι προσφορές σας για τα ανωτέρω είδη να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου έως τις 27-12-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.

Παρακαλείσθε να επισυνάψετε στο φάκελο της προσφοράς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φορολογική ενημερότητα
 2. Ασφαλιστική ενημερότητα
 3. Ποινικό Μητρώο

 

 

Ο Δήμαρχος

 

Χαράλαμπος Ν. Λυσίκατος

23η Συνεδρίαση Δ.Σ. – 23 Δεκ 2019

21 θέματα
more ... »

Κλήρωση για την ανάδειξη μελών επιτροπής «Όργανα διενέργειας δημοπρασιών»

Κλήρωση για την ανάδειξη δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών Δημοτικών Συμβούλων, ως μέλη, στην επιτροπή του άρθρου 1 «Όργανα διενέργειας δημοπρασιών»
more ... »

Πρόσκληση 1ης Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

   Σχετικό:  

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα διεξαχθεί στο Γραφείο Δημάρχου – στο κτίριο «ΦΑΜΠΡΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» – στις  20 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Ημερήσια διάταξη

θέμα 1    Περί της εγκρίσεως του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, οικονομικού έτους 2018.
θέμα 2    Περί της εγκρίσεως του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, οικονομικού έτους 2018.

 

Ο Δήμαρχος Ν. Κυνουρίας και Πρόεδρος της Επιτροπής

.
Λυσίκατος Χαράλαμπος

 

 

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Προκειμένου να συγκροτηθεί η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, καλούνται οι φορείς, σύλλογοι & οργανώσεις  του Δήμου να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση συμμετοχής τους, προτείνοντας έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπό τους, καθώς και οι δημότες που επιθυμούν να συμμετέχουν στο θεσμό, να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση, μέχρι την 11η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτηστο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου μας.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συγκροτείται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σε όλους τους Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 78 του Ν.4555/2018, και είναι συλλογικό όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, το οποίο αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,

δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,

θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και

ι) δημότες.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, πλην της περίπτωσης ι΄ και συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων α΄ έως θ΄, οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που θα τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου Ν. Κυνουρίας. 

 

  Αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι οι εξής:        

α) Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται στην επιτροπή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή τον Δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..

Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου.

ε) Μπορεί να εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.

στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 189 του Ν.4555/18).

Η δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση.

Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

 Η συμμετοχή στην Επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.

 

Ο Δήμαρχος   

 

 

  Λυσίκατος Χαράλαμπος    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

‘Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α’ /7-6-2010 ) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης &  της αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε  με τις διατάξεις  του άρθρου 20 του Νόμου 2738/1999.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.  22 του Ν. 4071/2012(ΦΕΚ 85/Α΄) και του άρθρου 206  του Νόμου 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» ΦΕΚ Α΄/143/28-06-2007),
 4. Τις διατάξεις  του άρθρου 1 παρ. 2  εδ.ιε του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α’ /28-12-2009)
 5. Τις διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007)  όπως αντικαταστάθηκαν  με τις διατάξεις  της παρ. 2 του άρθρου 41 του Νόμου 4325/2015(ΦΕΚ  47/Α΄/2015.
 6. Την αριθ. 193/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας
 7. Την αριθ. 11617/14-11-2019 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας  του Δήμου μας περί ύπαρξης σχετικών πιστώσεων  για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης
 8. Τον ΟΕΥ του Δήμου μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  τριών (3) ατόμων  για την κάλυψη κατεπειγουσών  αναγκών έτους 2019.

Α.Α      ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ     ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΥΟ (2) ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ
2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΣ  (1) ΔΥΟ(2) ΜΗΝΕΣ

 

 1. Για τους ΥΕ εργατών καθαριότητας  δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα
 2. Για τον ΔΕ Οδηγό Αυτοκινήτων απαιτούνται τα παρακάτω ειδικά προσόντα
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:α)  Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων  Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή  Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων  ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή  Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου  ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων  ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006  ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας..

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

 

α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

 

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή (C) κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:

είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας  στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου.

είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται:

 • Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
 • Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη)
 • Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη – λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :

 • η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και
 • η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την ανακοίνωση.

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6,  άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. 1.       Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
 2. 2.       Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων  της θέσης που επιλέγουν.
 3. 3.       Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο  16 του Ν. 3584 /2007 ( καταδίκη, υποδικία δικαστική συμπαράσταση).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. 1.        Φωτοαντίγραφο  των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  1. 2.       Υπεύθυνη  δήλωση  περί  του  κωλύματος  του άρθρου 16   του Ν. 3584/2007.
  2. 3.       Υπεύθυνη δήλωση   εάν έχουν απασχοληθεί στο Δήμο  Νότιας Κυνουρίας   κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως  είτε με άλλο  εξουσιοδοτημένο πρόσωπο  με θεωρημένο  το γνήσιο της υπογραφής  από δημόσια αρχή .

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει  στο Δημαρχείο (Γραφείο Πρωτοκόλλου)    που ευρίσκεται στο Λεωνίδιο Δήμου Νότιας Κυνουρίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  από   07-12-2019 έως 16-12-2019

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α) Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών  ή πρόσκαιρων αναγκών, με  σύμβαση εργασίας, ορισμένου χρόνου  διάρκειας δύο μηνών, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 206  του Νόμου 3584/2007 εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ  και των κριτηρίων  πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν. 2190 /1994 (ΑΣΕΠ)

Β) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δεν επιτρέπεται  να απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός  δώδεκα μηνών , όπως υπολογίζεται σύμφωνα  με την παρ. 2 του άρθρου 21 του  Νόμου2190/1994.  Επίσης  έχει κώλυμα υπέρβασης οκτάμηνης απασχόλησης μέσα στο κρίσιμο δωδεκάμηνο (παρ. 2 του άρθρου 21 του Νόμου 2190/1994) για νέα απασχόληση οκτάμηνης διάρκειας.

Γ) Παράταση ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνης σύμβασης με σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν. ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Νότιας Κυνουρίας

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.


Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Νότιας Κυνουρίας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:


Α/Α

                                               ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

1

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη

25

2

Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.)

25

3

Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)

25

4

Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media)

25

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».


Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: 

Τηλ: 27573 60225

Ταχ. Διεύθυνση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας, Λεωνίδιο Αρκαδίας

Email: info@notiakynoyria.gov.grlizas@notiakynouria.gov.gr

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

.

Όσοι ενδιαφέρονται για την παρακολούθηση προγράμματος τον μήνα Δεκέμβριο 2019 πρέπει να  υποβάλλουν αίτηση έως και την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου.

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
more ... »

Ομιλία στο Λεωνίδιο:»Από το παιχνίδι έρχομαι και στην κορφή ….. καταστροφή: Πρακτικές συμβουλές για αξιοποίηση ποιοτικού χρόνου»

.

Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Νότιας Κυνουρίας, στα πλαίσια της συνεργασίας του με την  Ψυχολόγο/ M.Sc. Σχολικής-Εξελικτικής Ψυχολογίας κα Ιωαννίδη Μαρία, σας προσκαλεί την Παρασκευή 29  Nοεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 στη συζήτηση-ομιλία με θέμα «Από το παιχνίδι έρχομαι και στην κορφή ….. καταστροφή: Πρακτικές συμβουλές για αξιοποίηση ποιοτικού χρόνου», που θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του Παιδικού Σταθμού.

Η ομιλία θα είναι ανοιχτή για όποιον επιθυμεί να συμμετέχει.

.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ.
Κολινιώτης Δημήτριος

27η Συνεδρίαση Ο.Ε. – 26 Νοε 2019

10 θέματα, 1 Ε.Η.
more ... »

22η Συνεδρίαση Δ.Σ.- 26 Νοε 2019

20 θέματα, 2 Ε.Η.
more ... »

Ανοικτός Διαγωνισμός για την ασφαλτόστρωση του δρόμου Κοσμάς- Φυλάτικα

Ανοικτός Διαγωνισμός για την ασφαλτόστρωση του δρόμου Κοσμάς- Φυλάτικα
more ... »

26η Συνεδρίαση Ο.Ε. – 12 Νοε 2019

13 θέματα, 1 Ε.Η.
more ... »

21η Συνεδρίαση Δ.Σ.- 8 Νοε 2019

1 θέμα
more ... »

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ
more ... »

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης με τίτλο «Ασφαλτόστρωση Δρόμου Κοσμά Φυλάτικα Τ.Κ. Κοσμά»

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης με τίτλο «Ασφαλτόστρωση Δρόμου Κοσμά Φυλάτικα Τ.Κ. Κοσμά»
more ... »

20η Συνεδρίαση Δ.Σ. – 30 Οκτ 2019

9 θέματα, 2 Ε.Η.
more ... »
Ενταγμένες Πράξεις
Παρακολούθηση Υδάτων
Πολιτική Προστασία
Ενημέρωση για Αλκoόλ