Get Adobe Flash player
Agenda
 • Events are coming soon, stay tuned!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

10η Συνεδρίαση Ο.Ε. – 30 Απρ 2019

1 θέμα
more ... »

12η (κατεπείγουσα) Συνεδρίαση Δ.Σ. – 25 Απρ 2019

2 θέματα
more ... »

9η (κατεπείγουσα) Συνεδρίαση Ο.Ε.- 24 Απρ 2019

2 θέματα
more ... »

1η (έκτακτη) συνεδρίαση Δ.Ε. Κληροδοτημάτων – 19 Απρ 2019

1η (έκτακτη) συνεδρίαση Δ.Ε. Κληροδοτημάτων - 19 Απρ 2019
more ... »

8η Συνεδρίαση Ο.Ε. – 19 Απρ 2019

7 θέματα,4 θέματα Ε.Η.
more ... »

11η Συνεδρίαση Δ.Σ.- 19 Απρ 2019

20 θέματα,12 Ε.Η.
more ... »

7η Συνεδρίαση Ο.Ε. – 09 Απρ 2019

5 θέματα,4 ΕΗ
more ... »

Ανακοίνωση πρόσληψης Υδρονομέων άρδρευσης 2019

Ανακοίνωση πρόσληψης Υδρονομέων άρδρευσης 2019
more ... »

Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκποίησης Δημοτικού Ακινήτου

Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκποίησης Δημοτικού Ακινήτου (αγροτεμαχίου επιφάνειας (1.466,86 τμ) ευρισκόμενο στη θέση «Λίμνες» της ΤΚ Πραγματευτής).
more ... »

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων στη ΔΚ Λεωνιδίου, ΤΚ Παλαιοχωρίου και ΤΚ Κοσμά

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/Α’) περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων.
 2. Το N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α’) Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας
 3. Το N.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 4. Τις διατάξεις του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως ισχύει.
 5. Την αριθμ. 325/2011 (ΑΔΑ: 45Β2ΩΚΝ-27Α) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας περί αναπροσαρμογής του τέλους χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών, αιγιαλού και κοινοχρήστων χώρων.
 6. Την αριθμ. 221/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΘΩΚΝ-27Α) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί κανονισμού χρήσης κοινοχρήστων χώρων οικισμών Δήμου Νότιας Κυνουρίας, όπως ισχύει.
 7. Την αριθμ. 5.2019 (ΑΔΑ: ΩΚΡΤΩΚΝ-ΛΕΑ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί διενέργειας δημοπρασίας για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων, η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ. πρωτ. 16800/18.2.2019 (ΑΔΑ: 6Τ5ΖΟΡ1Φ-Η02) απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
 8. Την αριθμ. 11/2019 (ΑΔΑ: 641ΦΩΚΝ-ΩΡΠ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων, η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ. πρωτ. 54218/18.3.2019 (ΑΔΑ: ΩΜΙΜΟΡ1Φ-ΓΙΗ) απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Τη διενέργεια  φανερής,  προφορικής και πλειοδοτικής, ανά κοινόχρηστο χώρο,  δημοπρασίας, με σκοπό την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων στη ΔΚ Λεωνιδίου, ΤΚ Παλαιοχωρίου και ΤΚ Κοσμά, όπως ειδικότερα προσδιορίζονται στην παρούσα, με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

 

1) Περιγραφή των προς παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων και προβλεπόμενες χρήσεις.

(Σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 221/2013 και 05/2019 αποφάσεις του Δ.Σ).

         Τα οκτώ (8) οκτώ τμήματα κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων για εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, είναι τα εξής:

1. Δ.Κ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ – Πλατεία Μητρόπολης – 50 τ.μ. στο ανατολικό μέρος της πλατείας, σύμφωνα με το από 21.06.2017 Τοπογραφικό Διάγραμμα Πολιτικού Μηχανικού Γολεγού Δημήτριου.

2. Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ – Κεντρική Πλατεία – 50 τ.μ. στην προέκταση της πρόσοψης του καταστήματος της Καραβίτη Αικατερίνης επί της πλατείας, σύμφωνα με την από 10.2004 κάτοψη κεντρικής πλατείας της Αρχιτέκτων Μηχανικού Γκιώνη Ιωάννας.

3. Τ.Κ. ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων – 28 τ.μ. (θέση 3), σύμφωνα με το από 4.5.2005 τοπογραφικό διάγραμμα Τοπογράφου Μηχανικού Ντάσκα Γρηγόριου.

4. Τ.Κ. ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων – 37 τ.μ. (θέση 4), σύμφωνα με το από 4.5.2005 τοπογραφικό διάγραμμα Τοπογράφου Μηχανικού Ντάσκα Γρηγόριου.

5. Τ.Κ. ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων – 45,21 τ.μ. (θέση 5), σύμφωνα με το από 4.5.2005 τοπογραφικό διάγραμμα Τοπογράφου Μηχανικού Ντάσκα Γρηγόριου.

6. Τ.Κ. ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων – 41,72 τ.μ. (θέση 11), σύμφωνα με το από 4.5.2005 τοπογραφικό διάγραμμα Τοπογράφου Μηχανικού Ντάσκα Γρηγόριου.

7. Τ.Κ. ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων – 50,68 τ.μ. (θέση 12), σύμφωνα με το από 4.5.2005 τοπογραφικό διάγραμμα Τοπογράφου Μηχανικού Ντάσκα Γρηγόριου.

8. Τ.Κ. ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων  – 36,08 τ.μ. (θέση 16), σύμφωνα με το από 4.5.2005 τοπογραφικό διάγραμμα Τοπογράφου Μηχανικού Ντάσκα Γρηγόριου.

2) Επιτρεπόμενες χρήσεις

            Το κάθε μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ή  ΑΛΛΟΥ ΠΑΡΕΜΦΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ -  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ), που διαθέτει ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή γνωστοποίηση του Ν. 442/2016 και έχει έδρα στην Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα του υπό δημοπράτηση χώρου, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης χρήσης.

            Η μίσθωση του χώρου δεν αποτελεί άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, ούτε αντικαθιστά, ούτε τροποποιεί ή επεκτείνει οποιαδήποτε εκδοθείσα ή ισχύουσα ή προβλεπόμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.

            Ο ενδιαφερόμενος πριν προβεί σε χρήση ή κατάληψη κοινόχρηστου χώρου υποχρεούται να έχει στην προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού του ενδιαφέροντος την δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων. Σε περίπτωση που η άδεια χρήσης του συγκεκριμένου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν προβλέπει την δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο, ο ενδιαφερόμενος δύναται να συμμετέχει στη διαδικασία, να καταστεί πλειοδότης και να συνταχθεί σχετικό συμφωνητικό. Στη συνέχεια, υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (γνωστοποίηση) αλλαγής της άδειας του καταστήματός του. Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου (δηλαδή χώρου χωρίς σχετική άδεια χρήσης), ανεξαρτήτως της σύνταξης συμφωνητικού μίσθωσης, προκύπτει υποχρέωση υποβολής νόμιμων κυρώσεων με τα αναλογούντα κατά περίπτωση πρόστιμα.

3) Διάρκεια μίσθωσης

Η μίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του μισθωτηρίου και λήγει οπωσδήποτε την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2019.

 

4) Όροι,  προϋποθέσεις και δικαιώματα συμμετοχής. 

4.1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση χρήσης των ανωτέρω κοινοχρήστων σε φυσικό πρόσωπο ή σε ένωση προσώπων οποιασδήποτε μορφής (Νομικό Πρόσωπο), είναι η συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, είτε συμβάλλονται και ενεργούν μεμονωμένα είτε συμβάλλονται και ενεργούν για λογαριασμό Νομικών Προσώπων, ως μέλη ή εκπρόσωποι αυτών.

4.2. Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, που αποδεδειγμένα ασκούν επάγγελμα ή δραστηριότητα που προβλέπεται για το αντίστοιχο τμήμα που  διεκδικούν, είναι δε ιδιοκτήτης ή εκμεταλλευτής καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείου, ζαχαροπλαστείου, εστιατορίου ή άλλου παρεμφερούς καταστήματος – επιχείρησης), υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν  βεβαιωμένες  ληξιπρόθεσμες και μη ρυθμισμένες οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο και τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας, από οποιαδήποτε αιτία και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της παρούσης.

4.3. Από τη δημοπρασία αποκλείεται όποιος έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για έναν από του ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008,  για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕL 300).

 β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195) και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής ή του οικονομικού φορέα.

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α΄ 48).

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309), η οποία ενσωματώνεται με το Ν. 3691/2008 (Α΄166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2331/1995 (Α΄173).

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101), η οποία ενσωματώνεται με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

ζ) της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστών εγγράφων, της μεταφοράς λαθρομεταναστών, της δωροδοκίας, της ψευδορκίας, της δόλιας χρεοκοπίας, της  λαθρεμπορίας, της παράβασης της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, της μαστροπείας, της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της κλοπής, της ληστείας, της ασέλγειας, της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, της παράνομης οπλοκατοχής, της παράνομης οπλοφορίας, της παράνομης οπλοχρησίας, της αρπαγής ανηλίκου και οποιαδήποτε εγκλήματα κατά των ηθών.

4.4. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία υπερήμερος οφειλέτης του Δήμου Ν. Κυνουρίας ή του Ελληνικού Δημοσίου, από οποιαδήποτε αιτία,  που δεν έχει ρυθμίσει τις οφειλές του.  Για τον σκοπό κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού πρόσφατη βεβαίωση δημοτικής και βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.

4.5. Η υποχρέωση αποκλεισμού ενδιαφερόμενου εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω αδικήματα,  είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

4.6. Τα Νομικά Πρόσωπα ή οι ενώσεις φυσικών προσώπων οποιασδήποτε μορφής  αποκλείονται από τη δημοπρασία όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, που αφορά αδίκημα της προηγούμενης παραγράφου, είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ή είναι μέλος του Ν.Π. ή εταίρος οποιασδήποτε μορφής.

4.7. Αν στη  δηµοπρασία συµµετέχουν αλλοδαποί πρέπει οπωσδήποτε να κατέχουν τη νόµιµη άδεια διαµονής που τους παρέχει το δικαίωµα άσκησης ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας.

4.8. Η συμμετοχή στη δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης και έχει την πλήρη γνώση του χώρου που παραχωρείται ως προς την απλή  χρήση του.

4.9. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή της δημοπρασίας, πριν τη έναρξη του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

4.10. Για την εκπροσώπηση Νομικού Προσώπου απαιτείται η προσκόμιση του Φ.Ε.Κ. σύστασης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου καθώς και ΦΕΚ μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτών. Τα Νομικά Πρόσωπα με τη μορφή ΕΠΕ ή  ΟΕ ή  ΕΕ, καθώς και οι  Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείας εκπροσωπούνται από το Διαχειριστή τους ή από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού και επίσημο εξουσιοδοτικό έγγραφο .

4.11. Η απόφαση της επιτροπής διενέργειες της δημοπρασίας περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.

4.12. Στην ΤΚ Κοσμά δικαίωμα ενοικίασης του χώρου με δημοπρασία να έχουν μόνο οι επαγγελματίες του οποίου ο κοινόχρηστος χώρος εφάπτεται του χώρου δημοπρασίας (Απόφαση 18/2018 Τοπικού Συμβουλίου Κοσμά). 

5) Δικαιολογητικά συμμετοχής.

            Για  να γίνει κάποιος δεκτός στη Δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

            Α) Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Θα αναφέρονται το τμήμα ή τα τμήματα για τα οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να καταθέσει προσφορά και τα πλήρη στοιχεία του: Επαγγελματική δ/νση ή δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ των προσώπων που αναφέρονται στην Αίτηση.

            Β) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, όπου ο υποψήφιος θα αναφέρει ότι: α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, έχει πλήρη γνώση της πραγματικής κατάστασης του κοινόχρηστου χώρου, την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, β) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του, σχετικό με οποιαδήποτε αναβολή ή ακύρωση του Διαγωνισμού γ) δεν έχει αποκλειστεί από δημόσιο διαγωνισμό λόγω υποβολής πλαστών πιστοποιητικών, δ) την προοριζόμενη χρήση του διεκδικούμενου χώρου, ήτοι τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ε) στην περίπτωση που η άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν προβλέπει την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο, ότι προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (γνωστοποίηση) αλλαγής της άδειας, ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο.

            Γ) Φωτοτυπία της αστυνομικής του Ταυτότητας του συμμετέχοντος.

            Δ)  Άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή γνωστοποίηση του Ν. 442/2016, η οποία να προβλέπει τη δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε υπαίθριο χώρο. Σε διαφορετική περίπτωση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση κατά τα ανωτέρω.

            Ε) Βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας  του Δήμου Ν. Κυνουρίας  ή σχετική βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, περί της ρύθμισης οφειλών.

            Ζ ) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.

            Η) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

            Θ) Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική επιστολή  αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, Τράπεζας, ποσού ίσου με ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) υπολογιζόμενου επί της τιμής εκκίνησης.

            Ι) Αντίγραφο ποινικού μητρώου (αν δεν προσκομισθεί αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία για τον πλειοδότη, και λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία έγκρισης των πρακτικών και ανακήρυξης του  παραχωρησιούχου – μισθωτή).  Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τα μέλη και τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

            Η έλλειψη οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιολογητικά καθιστά την προσφορά ανύπαρκτη και απαράδεκτη.

            Τα ίδια δικαιολογητικά ισχύουν και στην περίπτωση που κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου προσώπου. 

6) Τιμή εκκίνησης

            Το ελάχιστο αντάλλαγμα – τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, για κάθε κοινόχρηστο τμήμα εκτός προβολής καταστημάτων για το σύνολο του χώρου του τμήματος αυτού και για ολόκληρη της μισθωτική περίοδο, σε εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην υπ’ αριθ. 221/2013 και 325/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ορίζεται ως εξής:

α/α

Περιγραφή χώρου

Τέλος (€/τμ)

Τιμή

εκκίνησης

1

Δ.Κ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ – Πλατεία Μητρόπολης (εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) – 50 τ.μ. στο ανατολικό μέρος της πλατείας

6,00 €/τ.μ.

300,00 €

2

Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ – Κεντρική Πλατεία (εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) – 50 τ.μ. στην προέκταση της πρόσοψης του καταστήματος της Καραβίτη Αικατερίνης επί της πλατείας.

4,00 €/τ.μ.

200,00 €

3

Τ.Κ. ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων (εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) – 28 τ.μ. (θέση 3)

6,00 €/τ.μ.

168,00 €

4

Τ.Κ. ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων (εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) – 37 τ.μ. (θέση 4)

6,00 €/τ.μ.

222,00 €

5

Τ.Κ. ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων (εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) – 45,21 τ.μ. (θέση 5)

6,00 €/τ.μ.

271,26 €

6

Τ.Κ. ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων (εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) – 41,72 τ.μ. (θέση 11)

6,00 €/τ.μ.

250,32 €

7

Τ.Κ. ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων (εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) – 50,68 τ.μ. (θέση 12)

6,00 €/τ.μ.

304,08 €

8

Τ.Κ. ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων (εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) – 36,08 τ.μ. (θέση 16)

6,00 €/τ.μ.

216,48 €

          Το αντάλλαγμα που θα προκύψει από τη διαδικασία, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης εκάστου τμήματος και τη διαγωνιστική διαδικασία, αποτελεί το τίμημα – αντάλλαγμα για την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου, για το έτος 2019.

 

7) Διαδικασία  διενέργειας δημοπρασίας.

            Η δημοπρασία κάθε τμήματος χώρου αιγιαλού και παραλίας είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα με τη Διακήρυξη του Δημάρχου ημέρα και ώρα.

            Λαμβανομένων υπόψη της αριθμ. 18/2018 αποφάσεως Τοπικού Συμβουλίου Κοσμά για τις ανωτέρω περιγραφόμενες θέσεις 3 έως και 8, θα τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 5 εδ. β’ του Β.Δ. 24.9./20.10.1958.

            Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η υψηλότερη οικονομική προσφορά, ήτοι το υψηλότερο προσφερόμενο αντάλλαγμα.

            Η δημοπρασία διαρκεί μία ώρα με την επιφύλαξη της επόμενης περίπτωσης.

            Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν να κατατίθενται προσφορές χωρίς διακοπή και µόνον µεταξύ αυτών που έχουν προσκομίσει τα απαιτούμουνα εντός της καθορισμένης ώρας διενέργειας  και έχουν καταθέσει έστω και µία οικονομική προσφορά εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος. Σε εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου, δεν  γίνονται δεκτοί στη δηµοπρασία, ακόµα και αν αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, όσοι προσέλθουν µετά την οριζόµενη από τη διακήρυξη ώρα λήξης.

            Για τη συνέχιση της δημοπρασίας πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρίζεται στα πρακτικά.

            Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων δίδονται προφορικά και  αναγράφονται στο πρακτικό, κατά σειρά εκφώνησης μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.  Για την επικύρωση της προφοράς, ο πλειοδοτών  οφείλει να  θέτει μονογραφή  στην αντίστοιχη γραμμή του σχετικού πρακτικού.

            Κάθε προσφορά πρέπει να είναι υψηλότερη από την προηγούμενη ή από την τιμή εκκίνησης, τουλάχιστον κατά (10) δέκα ευρώ.

            Για κάθε κοινόχρηστο τμήμα θα διεξαχθεί ξεχωριστή δημοπρασία, για την οποία  θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό.

            Οι δημοπρασίες του συνόλου των τμημάτων θα διεξαχθούν ταυτοχρόνως.

            Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά).

            Με τη δημοπρασία δίνεται προτεραιότητα για τις θέσεις 3 έως και 8 σε όσους ο έμπροσθεν κοινόχρηστος χώρος του καταστήματός τους εφάπτεται (ή είναι συνεχόμενος) του χώρου της δημοπρασίας. Για τη διασφάλιση της διαδικασίας ως προς τη συγκεκριμένη προτεραιότητα, θα συνταχθεί πίνακας κατάταξης των προσφορών βάσει του συγκεκριμένου κριτηρίου,  στον οποίο θα προτάσσονται όσοι το πληρούν και θα έπονται όσοι δεν το πληρούν και, θα ανακηρυχθεί πλειοδότης – μισθωτής ο συμμετέχων που προσέφερε το μεγαλύτερο μίσθωμα, μεταξύ αυτών που ΔΕΝ έχουν απέναντι από το κατάστημά τους κοινόχρηστο χώρο δεκτικό μίσθωσης.

            Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφερόμενος που να πληροί το συγκεκριμένο κριτήριο, τότε θα επιλεγεί ο ενδιαφερόμενος με τη μεγαλύτερη οικονομική πρόσφορά (μίσθωμα).

8) Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής των δημοπρασιών.

            Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 19 Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης της διαδικασίας τη ενδεκάτη πρωινή (11:00πμ) και ώρα λήξης την δωδεκάτη πρωινή ώρα (12:00πμ) στο προθάλαμο του Γραφείου Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας.

            Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει συγκροτήθηκε με την 09/2019 (ΑΔΑ:ΨΠΒΒΩΚΝ-Β24) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

            Ειδικότερα, αρμόδιο όργανο για τη διενέργεια της δημοπρασίας είναι η επιτροπή τα μέλη της οποίας ορίσθηκαν με την υπ’  αριθ. 09/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και αποτελείται από τους:

α. κ Ρεντούλη Κωνσταντίνο, Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή  τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κολινιώτη Δημήτριο.

β.  κ. Δανεσή Θεόδωρο, Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μάρκο Νικόλαο.

            Η επιτροπή συγκροτείται με τη συμμετοχή του Δημάρχου Ν. Κυνουρίας κ. Λυσίκατου Χαράλαμπου, ως Προέδρου, συνεδριάζει παρόντων του Προέδρου και όλων των μελών της και αποφασίζει κατά πλειοψηφία.

            Γραμματέας των επιτροπών ορίζεται η δημοτική υπάλληλος κ. Φιλίππου Κατερίνα, κατηγορίας Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού, η οποία θα αναπληρώνεται από τον δημοτικό υπάλληλο κ. Πουλέτσο Ηλία, κατηγορίας Δ.Ε. Διοικητικού.

 

9) Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.

            Κάθε ενδιαφερόμενος, για να γίνει δεκτός στη δημοπρασία, οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει στην αρμόδια επιτροπή, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, αναγνωρισμένης Τράπεζας, ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού ίσου προς το 1/10 του οριζόμενου ελάχιστου ορίου της τιμής εκκίνησης.

            Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα επιστραφεί σε όλους όσους έλαβαν μέρος αλλά δεν αναδείχτηκαν τελευταίοι πλειοδότες, μετά την έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας.

           

10) Τρόπος καταβολής μισθώματος.

            Το μίσθωμα θα προκαταβληθεί εφ’ άπαξ, πριν την υπογραφή του συμφωνητικού, στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ν. Κυνουρίας.

            Άρνηση προκαταβολής του μισθώματος, όπως έχει καθοριστεί με την παρούσα απόφαση, όπως και άρνηση υπογραφής του συμφωνητικού,   επιφέρει την κατάπτωση της εγγύησης υπέρ του Δήμου και την ακύρωση της διαδικασίας ανάδειξης του τελευταίου πλειοδότη. Στην περίπτωση αυτή η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την αναμίσθωση του χώρου, με νέα δημοπρασία που θα προκηρυχθεί σε βάρος του αρχικού πλειοδότη και του εγγυητή του.

 

11) Υποχρεώσεις πλειοδότη

            Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός (5) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής (Οικονομική Επιτροπή) περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την καταβολή του ανταλλάγματος χρήσης κοινοχρήστου χώρου, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Στην περίπτωση αυτή ενεργείται  αναπλειστηριασμός εις βάρος του και ευθύνεται για το μικρότερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής του άδειας ή βεβαίωσης παραχώρησης απαιτείται η προσκόμιση από τους πλειοδοτούντες του πρωτότυπου διπλότυπου είσπραξης υπέρ του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

            Ο ενδιαφερόμενος πριν προβεί σε οποιαδήποτε χρήση ή κατάληψη κοινόχρηστου χώρου υποχρεούται να έχει στην προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας του την δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων. Ειδικότερα, η χρήση του δημοπρατούμενου κοινόχρηστου χώρου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προϋποθέτει τη νόμιμη λειτουργία αυτών, ήτοι να  προβλέπεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο. Σε περίπτωση που στην άδεια λειτουργίας υγειονομικού καταστήματος του πλειοδότη δεν προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης τραπεζοκαθισμάτων θα συντάσσεται συμφωνητικό, αλλά η δυνατότητα χρήσης θα υπόκειται σε τροποποίηση της υφιστάμενης άδειας, ώστε να προβλέπει τη δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο.

            Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της ανωτέρω διαδικασίας λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη και μη έκδοσης της σχετικής άδειας ή βεβαίωσης, ο πλειοδότης κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος και καταπίπτει εις βάρος του η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. Επίσης, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του, δύναται να υποστούν τις κυρώσεις των άρθρων 57-59 του Δ/τος 11/12-11-1929 «περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων» όπως ισχύουν (αναπλειστηριασμός σε βάρος τους).

            Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να αναπτύσσει τραπεζοκαθίσματα στον χώρο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 και να παρέχει τις ανάλογες υπηρεσίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην άδεια λειτουργίας του καταστήματος. Σε διαφορετική περίπτωση αποβάλλεται από το μίσθιο, χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα διεκδίκησης αποζημίωσης ή επιστροφής του μισθώματος και παρακρατείται η εγγυητική καλής χρήσης, χωρίς καμία άλλη δικαστική ή εξώδικη διαδικασία.

            Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνονται αναντίρρητα στις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών και οργάνων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και της Ελληνικής Πολιτείας.

            Η χρήση του κοινόχρηστου χώρου πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στην περιοχή που οριοθετείται στα σχετικά τοπογραφικά.

            Την ευθύνη για αυθαίρετη κατάληψη χώρου από πελάτες την φέρει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

            Ο μισθωτής του χώρου, έχει υποχρέωση να μεριμνά για τον καθημερινό καθαρισμό του και για την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων συλλογής απορριμμάτων. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων αυτών εντάσσεται η χρήση υλικών προσαρμοσμένων στο περιβάλλον (ξύλο, ύφασμα) και στην αρχιτεκτονική ιδιαιτερότητα και φυσιογνωμία του οικισμού.

            Απαγορεύεται η χρήσης ακαλαίσθητων διαφημιστικών και άλλων αντικειμένων, όπως πλαστικές καρέκλες ή τραπέζια, πλαστικά  δοχεία, φωτεινές επιγραφές, ψυγεία, κ.λ.π.

            Απαγορεύεται η ανέγερση στο μίσθιο κάθε είδους κτίσματος ή σταθερής κατασκευής. Επίσης απαγορεύεται  η στάθμευση οχημάτων εντός του χώρου,  καθώς και οποιαδήποτε παρέμβαση  που θα αλλοιώνει τη μορφής, τα όρια και τον χαρακτήρα του μισθίου.

            Ο μισθωτής του χώρου είναι υποχρεωμένος να αναπτύσσει στον χώρο που μισθώνει τα τραπεζοκαθίσματα που δικαιούται σύμφωνα με τη δυναμικότητα του καταστήματός του.

            Υπεκμίσθωση ή αναμίσθωση του χώρου απαγορεύεται απολύτως. Σε τέτοια περίπτωση μισθωτής και ο υπεκμισθωτής αποβάλλονται αμέσως του μισθωμένου χώρου και η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου ανέκκλητα.

            Η μίσθωση υπόκειται σε ανάκληση, οποτεδήποτε, για λόγους παράβασης των όρων της διακήρυξης.

            Μόνο μετά την υπογραφή του συμφωνητικού, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο, εφόσον τούτο προβλέπεται από την άδεια λειτουργία του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η σύνταξη συμφωνητικού δεν ισοδυναμεί με δικαίωμα εγκατάστασης στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο, αλλά στην περίπτωση αυτή για να εκδοθεί άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει σχετική γνωστοποίηση με δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

            Οι παραχωρησιούχοι έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με κάθε απόφαση ή οδηγία των αρμοδίων οργάνων διοίκησης του Δήμου ή των οργάνων της πολιτείας και είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών που  κινούνται ή παραμένουν στο χώρο ή χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους παραχωρησιούχους.

12) Λήξη παραχώρησης – παράδοση χώρου.

            Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται, αμέσως μετά την προσωρινή (λόγω εποχιακής λειτουργίας) ή την οριστική ολοκλήρωση ή τη διακοπή της επαγγελματικής του δραστηριότητας, που σχετίζεται με τον παραχωρούμενο χώρο, να παραδώσει τον κοινόχρηστο χώρο στην προτέρα του μορφή, απαλλαγμένο από κάθε κατασκευή και αντικείμενο.

            Σε κάθε περίπτωση κάθε συμβαλλόμενος – παραχωρησιούχος υποχρεούται να απομακρύνει από τον κοινόχρηστο χώρο κάθε αντικείμενο, αμέσως μετά τη λήξη της παραχώρησης.

            Άρνηση παράδοσης του χώρου ή μη συμμόρφωση με τους όρους της παρούσας, θεωρείται αυθαίρετη χρήση και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες, από την  ισχύουσα νομοθεσία, κυρώσεις.

 

13) Γενικοί όροι

            Η μίσθωση δεν διέπεται ούτε προστατεύεται από τις διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων.

            Με τη μίσθωση δεν παρέχεται στον μισθωτή το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου και δεν αναιρείται ούτε κατελάχιστον ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του.

            Αν εκδοθεί προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο ακίνητο που προβάλλεται στον συγκεκριμένο χώρο, τότε διακόπτεται η διαδικασία δημοπράτησης, ανεξαρτήτως  του σταδίου στο οποίο βρίσκεται και ανακαλούνται όλες οι προηγούμενες αποφάσεις, χωρίς κανένα δικαίωμα αποζημίωσης των συμμετεχόντων στη δημοπρασία ή του πλειοδότη.

            Αν εκδοθεί προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο ακίνητο που προβάλλεται στον συγκεκριμένο χώρο, μετά την υπογραφή της σύμβασης, τότε λύεται μονομερώς η σύμβασης μίσθωσης, με ευθύνη του Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας,  χωρίς απόφαση συλλογικού οργάνου, με την υποχρέωση του Δήμου να επιστρέψει στον μισθωτή το μίσθωμα που θα αναλογεί στο υπολειπόμενο διάστημα της σύμβασης, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, προκειμένου να αποδοθεί απευθείας η χρήση του χώρου στον δικαιούμενο, βάσει της ισχύουσας κανονιστικής.

            Οι κρατήσεις που υπόκειται το μίσθωμα, βαρύνουν μονομερώς τον μισθωτή.

            Ο πλειοδότης δεν δικαιούται αποζημίωσης σε περίπτωση που δεν εγκριθούν τα πρακτικά του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή ή το Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Αρκαδίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, οφείλει δε εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση σ΄ αυτόν του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης, αφού προηγουμένως  εξοφλήσει το συνολικό μίσθωμα. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία εκπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση συμμετοχής χωρίς Δικαστική παρέμβαση και ενεργείται επανάληψη της δημοπρασίας.

            Ο συμμετέχων στην δημοπρασία εννοείται ότι έχει προηγουμένως λάβει γνώση του προς εκμίσθωση χώρου, την πραγματική κατάσταση αυτού, την έκτασή του και τους όρους της διακήρυξης, οπότε ούτε λύση της μίσθωσης γίνεται ούτε μείωση του μισθώματος για κανέναν προβαλλόμενο χώρο.

            Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία της δημοπρασίας ή κατά τη διάρκεια της μισθωτικής περιόδου θα αντιμετωπισθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81.

            Οι όροι διεξαγωγής της δημοπρασίας διέπουν και τη σύμβαση που θα συνυπογράψει ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας με τον νόμιμο εκπρόσωπό του και τον μισθωτή, με τους όρους της παρούσας απόφασης.

            Ο Δήμος δεν ευθύνεται έvαvτι του παραχωρησιούχου, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του ανταλλάγματος για οποιονδήποτε λόγο.

14) Δημοσίευση Διακήρυξης.

            Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας περιλαμβάνουσα και την ημερομηνία διεξαγωγής- θα δημοσιευθεί, με φροντίδα του Δημάρχου, (10) δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων Παλαιοχωρίου, Κοσμά και Λεωνιδίου και θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.notiakynouria.gov.gr/ και στο πρόγραμμα <<Διαύγεια>>.

 

15) Επανάληψη της δημοπρασίας.

            Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον κ. Δήμαρχο εάν δεν παρουσιασθεί πλειοδότης.

            Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, αναφερομένη στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένη, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τους όρους της παρούσης.

            Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια διοικητική αρχή, λόγω σφάλματος κατά τη διενέργεια.

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά ή τη σύμβαση μίσθωσης.

            Στην περίπτωση (β) καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγυητική επιστολή χωρίς καμία άλλη διατύπωση, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

 

16) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων.

                        Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τα Γραφεία του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 8:00 – 15:00, Διεύθυνση:  Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τηλέφωνα: 2757360229, FAX: 27573 60214 (αρμόδια υπάλληλος: Κατερίνα Φιλίππου).

            Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ατελώς, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της δημοπρασίας.

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

Διακήρυξη Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στη Δ.Ε. Λεωνιδίου

Διακήρυξη Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στη Δ.Ε. Λεωνιδίου
more ... »

10η Συνεδρίαση Δ.Σ. – 01 Απρ 2019

18 θέματα, 1 Ε.Η.
more ... »

Εκδήλωση με θέμα: «Θεσμικό και Αναπτυξιακό Περιβάλλον στην Αυτοδιοίκηση»

 

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας, σας προσκαλεί στην εκδήλωση με θέμα «Θεσμικό και Αναπτυξιακό Περιβάλλον στην Αυτοδιοίκηση» το Σάββατο 30/03/2019 και ώρα 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Φάμπρικας Πολιτισμού στο Λεωνίδιο.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν:

 • Δημόσιες υποδομές και πλεονεκτήματα ανάπτυξης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας
 • Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Δήμου Νότιας Κυνουρίας, στόχοι και προτεραιότητες.
 • Η πορεία και οι προοπτικές ΕΣΠΑ 2014-2020 στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 • Το θεσμικό και αναπτυξιακό περιβάλλον στην αυτοδιοίκηση
 • Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»
 • Παρουσίαση Ν. 4555/2018 για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Κλεισθένης Ι)

Πρόγραμμα Εκδήλωσης
Ώρα Σάββατο 30-03-2019
17:30 – 18:00 Προσέλευση συμμετεχόντων Έναρξη Εκδήλωσης – Χαιρετισμοί Χαιρετισμός Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας, κου Χαράλαμπου Λυσίκατου
18:00 – 18:30 «Δημόσιες υποδομές και πλεονεκτήματα ανάπτυξης στη Νότια Κυνουρία»

Εισηγητής: Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας, κος Χαράλαμπος Λυσίκατος 18:30 – 19:00 «Πορεία και προοπτικές ΕΣΠΑ 2014-2020 στην Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δημόσιων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, κος. Παναγιώτης Κορκολής 19:00 – 19:30 «Θεσμικό και αναπτυξιακό περιβάλλον στην αυτοδιοίκηση»

Εισηγητής: Ειδικός Σύμβουλος Υπουργού Εσωτερικών, κος Μαρίνος Ρουσιάς 19:30 – 20:00 Συζήτηση – Διάλογος   Κυριακή 31-03-2019 11:00-13:00 Επίσκεψη σε έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020

 

 

 

Πληροφορίες

Δήμος Νότιας Κυνουρίας

Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300

Τηλ. 27573-60200, Fax. 2757023224

Mail: eargyri@notiakynouria.gov.gr

Web: http://www.notiakynouria.gov.gr/

9η Συνεδρίαση Δ.Σ – 26 Μαρ 2019

16 θέματα
more ... »

6η Συνεδρίαση Ο.Ε – 26 Μαρ 2019

5 θέματα
more ... »

Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Νότιας Κυνουρίας

Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Νότιας Κυνουρίας
more ... »

Συνοπτικός Διαγωνισμός για Τσιμεντοστρώσεις-Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Λεωνιδίου

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας,

διακηρύττει

Συνοπτικό Διαγωνισμό του άρθρου 2 παρ.30 και άρθρου 117 του Ν.4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, την επιλογή αναδόχου ανάθεσης της σύμβασης για την κατασκευή του έργου με τίτλο:

«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ»

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας.

Ως  καταληκτική  προθεσμία  για  την  υποβολή  των  προσφορών  ορίζεται   09-04-2019  ,  ημέρα  Τρίτη                και ώρα       11.00 π.μ.

Οι προσφορες υποβάλλονται εντός της ανωτέρω προθεσμίας είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή ή με courier προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής

Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας αυτής.

Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  διενεργηθεί  από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού   στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας  στο Λεωνίδιο, αμέσως μετά την παραλαβή των προσφορών

 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Κατηγορία Οδοποιία, με προϋπολογισμό 19.677,42 €  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)  (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη της Υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 19.677,42  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 24.400,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Κριτήριο Ανάθεσης Κριτήριο  για  την  ανάθεση  της  σύμβασης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με το άρθρο 95Α του Ν.4412/16.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) συμπεριλαμβανομένου και του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) στην ιστοσελίδα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας www.notiakynouria.gov.gr. καθώς και από το Δήμο Νότιας Κυνουρίας, αρμόδιος Υπάλληλος Μαντζανά Γεωργία (τηλ.: 2757022807, Φαξ: 2757022246) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Εφόσον ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που  δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (για τους εγγεγραμμένους στα Νομαρχιακά Μητρώα, να καλύπτουν και την κατηγορία Ασφαλτικών) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Λόγοι Αποκλεισμού:

Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν4412/2016 και του άρθρου 22Α της Διακήρυξης.

Κριτήρια  Επιλογής:  

Απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (για τους εγγεγραμμένους στα Νομαρχιακά Μητρώα πρέπει να καλύπτεται και η κατηγορία Ασφαλτικών)

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα στοιχεία χρηματοοικονομικής επάρκειας στην παρούσα σύμβαση.

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό

 • εφόσον στη βασική στελέχωση περιλαμβάνουν  τουλάχιστον ένα τεχνικό που διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:

τεχνικό που διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα προσόντα που προβλέπονται στα άρθρα 107 παρ. 5 και 109 του ν. 3369/2008, σχετικά με την εκτέλεση έργων Οδοποιίας

Τονίζεται ότι οι επιχειρήσεις που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του παρόντος δύνανται να συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, ανεξαρτήτως της τυχόν εγγραφής αυτών και των τεχνικών τους σε τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. και του Μ.Ε.Κ. του ν. 3669/2008, ενώ δε η παραπομπή στα άρθρα 107 και 109 σκοπεί αποκλειστικά στην περιγραφή των απαιτήσεων συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό ανεξαρτήτως τάξης και βαθμίδας Μ.Ε.ΕΠ. και Μ.Ε.Κ.

ή

 • εφόσον διαθέτουν κατ’ ελάχιστον  τα προσόντα που περιγράφονται στα άρθρα 105 και 106 του Ν.3669/2008 και ειδικότερα:

α) τα προσόντα του άρθρου 106 παρ.2,  και τριετή κατασκευαστική εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου τους

β) τα προσόντα του άρθρου 106 παρ.3,  και εξαετή κατασκευαστική εμπειρία από τη λήψη της αδείας

γ) τα προσόντα του άρθρου 106 παρ.4,  και οκταετή κατασκευαστική εμπειρία

δ) τα προσόντα του άρθρου 106 παρ.5

τα προσόντα αυτά πρέπει να αφορούν στην κατηγορία έργων Οδοποιίας (περιλαμβανομένων των ασφαλτικών)

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να διαθέτουν βασική στελέχωση αντίστοιχη με αυτήν που περιγράφηκε ανωτέρω, με ανάλογη εφαρμογή του άρ.100 του Ν.3669/08.

Οι αλλοδαποί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι  σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών  (επειδή δεν τηρείται τέτοιος στη χώρα εγκατάστασής τους) υποχρεούνται να καταθέσουν τα δικαιολογητικά της παρ.23.6.(γ) του άρθρου 23 της παρούσας και απαιτείται να έχουν αντίστοιχη στελέχωση.

Εγγύηση συμμετοχής

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό,  (Άρθρο 72, παρ. 1, εδάφιο (α) Ν.4412/16)

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι τέσσερεις (04) ημερολογιακοί μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από  πόρους του Δήμου ΣΑΤΑ ΠΟΕ Κωδ. Προϋπολογισμού: ΚΑ 30-7323.002

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Νότιας Κυνουρίας, αρμόδιος Υπάλληλος Μαντζανά Γεωργία (τηλ.: 2757022807, Φαξ: 2757022246) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας Καυσίμων και λιπαντικών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(Άρθρου 122 Ν4412/2016)
Επωνυμία και Διευθύνσεις:
Επίσημη Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δημαρχείο Λεωνιδίου, 22300 ΛΕΩΝΙΔΙΟ, Ελλάδα. NUTS: EL 651
ARGOLIDA, ARKADIA
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: georgiavmantzan@notiakynouria.gov.gr
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.notiakynouria.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαντζανά Γεωργία, τηλ. +30 2757022807, fax: +30 27570 22246
Επικοινωνία:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr , αριθμός διαγωνισμού 71395 καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας στην διεύθυνση www.notiakynouria.gov.gr.
Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
CPV:
09134200-9, 09132100-4, 09135100-5, 09211000-1
Είδος Σύμβασης:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Τόπος Εκτέλεσης:
EL 651 ARGOLIDA, ARKADIA
Τίτλος Προμήθειας:
«Προμήθεια Καυσίμων και λιπαντικών»

Σύντομη Περιγραφή:

Η προμήθεια αφορά στην ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νότιας Κυνουρίας και των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εκτιμώμενη Συνολική Αξία:
145.871,35 € περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, αναλυόμενη σε
105.686,85 € αξία αγαθών χωρίς Φ.Π.Α
 25.364,84 € Φ.Π.Α 24%
131.053,07 € σύνολο αξίας αγαθών με Φ.Π.Α
 14.818,28 € δικαίωμα προαίρεσης 15% (ΜΕ Φ.Π.Α 24%)
145.871,35 € Συνολικός Πρ/σμός προμήθειας
Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
Διάρκεια Σύμβασης:
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού συμφωνηθέντος οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της ή μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού συμφωνηθέντος οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.
Είναι δυνατή η παράταση ισχύος των συμβάσεων προμηθειών για τέσσερις (4) μήνες ή και περισσότερο σε περίπτωση:
α) που δεν έχει υπογραφεί νέα σύμβαση προμήθειας και μέχρι την υπογραφή αυτής ή
β) για λόγους ανωτέρας βίας και μέχρι να εκλείψουν οι λόγοι αυτοί, αρχής γενομένης από τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκτέλεσης των προμηθειών, με τούς ίδιους όρους, μετά την έγγραφη συμφωνία με τον ανάδοχο προμηθευτή που θα εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα και θα κατακυρωθεί στα πλαίσια και με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την προμήθεια των καυσίμων, να αυξομειώνει τις επιμέρους ποσότητες, μέσα στο συμβατικό χρόνο και το συμβατικό ποσό, ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα μέση τιμή λίτρου και τις ανάγκες των επιμέρους υπηρεσιών του Δήμου
Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Το συμβατικό αντικείμενο μπορεί να αυξηθεί μέχρι 15% με την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης.
Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου, με το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης με αυτό της προσφοράς του και για το ίδιο ακριβώς είδος καυσίμου. Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσμευτικός για το Δήμο και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να πράξει τούτο, παρά μόνο εφόσον εκτιμήσει τις ανάγκες του και την προσφορά του αναδόχου για να προβεί σε τέτοια απαίτηση.
Το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην περίπτωση παράτασης και εφόσον έχει εξαντληθεί το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας.
Το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου, στην περίπτωση που η αύξηση των τιμών δεν επιτρέπει την προμήθεια των προβλεπομένων ποσοτήτων.
Η ως άνω παράταση δεν συνοδεύεται απαραίτητα από τη χρήση της προαίρεσης και μπορεί να δοθεί με τον όρο ότι δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου ή των φορέων.
Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ομάδες ή για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού όπως ορίζονται.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Λόγοι Αποκλεισμού:
Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν4412/2016 και του άρθρου 2.2.3 της Διακήρυξης.
Κριτήρια Επιλογής:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα στοιχεία χρηματοοικονομικής επάρκειας στην παρούσα σύμβαση.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές αναγνωρισμένες εταιρείες προμήθειας πετρελαιοειδών που έχουν από αρμόδιο Υπουργείο άδεια εμπορίας και διακίνησης πετρελαιοειδών ή και πράκτορες ή παραγγελιοδόχοι των εταιρειών αυτών σύμφωνα με το Ν, 2289/95, παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, καθώς και κάθε στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η αξιοπιστία τους, εφόσον υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και εφόσον αναδειχθούν μειοδότες διαγωνισμού.
Για το σκοπό αυτό για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) να διαθέτουν άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

β) να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων.
Δείτε περισσότερα στα συνημμένα αρχεία παρακάτω:
Συνημμένα αρχεία 

5η Συνεδρίαση Ο.Ε. – 12 Μαρ 2019

3 θέματα,1 Ε.Η.
more ... »

Ομιλία με θέμα «Ιώσεις και Παιδικός Σταθμός» στο Λεωνίδιο

Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Νότιας Κυνουρίας,στα πλαίσια της συνεργασίας του με την παιδίατρο κ.Βασιλική Παπαντώνη,σας προσκαλεί την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 και ώρα 18:30 στην συζήτηση-ομιλία με θέμα «Ιώσεις και Παιδικός Σταθμός« που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του παιδικού σταθμού.Η ομιλία θα είναι ανοιχτή για όποιον επιθυμεί να συμμετάσχει.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Μιχάλης Σωτηρόπουλος

4η Συνεδρίαση Ο.Ε. – 5 Μαρ 2019

2 θέματα, 3 θέματα Ε.Η.
more ... »

3η Συνεδρίαση Ο.Ε. – 26 Φεβ 2019

9 θέματα
more ... »

7η Συνεδρίαση Δ.Σ. – 27 Φεβ 2019

15 θέματα,6 εκτός ημερησίας
more ... »

Διακήρυξη Δημοπρασίας για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού-παραλίας

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/Α’) περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων.

2) Το N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α’) Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας

3) Το N.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

4) Το Ν. 2971/01 (ΦΕΚ 285/Α’) «Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις».

5) Την αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.5.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1636/Β’) των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6) Τις αριθμ. ΚΥΑ με αριθμούς ΔΔΠ/Β0010068/0624Β ΕΞ2017 (ΦΕΚ 2255/Β/3-7-2017) και ΔΔΠ0009186/0575Β/ΕΞ2017 (ΦΕΚ 2098/Β/19-72017).

7) Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/538251/358760/13440/300/21.3.2018 (ΑΔΑ: ΨΠΧΡ4653Π4-ΙΥΕ) έγκριση αιτήματος του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, ΠΕ Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού.

8. Τις Γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπ. Πολιτισμού και συγκεκριμένα:

(α) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΔΕΠΝΙ/ 498786/ 49127/ 6221/12.1.2018               γνωμοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υπηρεσία Νεωτέρων               Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου).

(β) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΡΚ/393687 /257915 /3187 γνωμοδότηση               του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων).

(γ) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/394674/258648/6837 γνωμοδότηση του               Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας).

9) Την αριθμ. 92/2017 (ΑΔΑ: 68ΝΑΩΚΝ-ΕΤ9) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού του τιμήματος της χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 126917/20.6.2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

10) Την αριθμ. 131/2017 (ΑΔΑ:7ΓΝΙΩΚΝ-ΡΣΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως θεωρήθηκε εκτελεστή με το αριθμ. πρωτ. 120428/22.2017 έγγραφο του Προϊσταμένου Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Νομού Αρκαδίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

11) Το αριθμ. πρωτ. 9038/5.2.2019 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας περί κρίσης του ανταλλάγματος ως εύλογου.

12) Την αριθμ. 21/2018 (ΑΔΑ: Ω92ΠΩΚΝ-24Ζ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί της έκδοσης τοπικής κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό κοινόχρηστων γενικά χώρων επί του αιγιαλού, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης με πλειοδοτική δημοπρασία.

13) Την αριθμ. 9/2019 (ΑΔΑ: ΨΠΒΒΩΚΝ-Β24) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί του ορισμού, δύο (2) δημοτικών συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους στην επιτροπή του άρθρου 1 «Όργανα διενέργειας δημοπρασιών» του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77Α) «Περί του καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας των δημοπρασιών για την εκποίηση ή την εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων».

14) Την αριθμ. 3/2019 (ΑΔΑ: ΨΗΜ6ΩΚΝ-Ψ7Ζ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας και σύνταξη της σχετικής διακήρυξης για την εκμίσθωση τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας κτλ.

15) Το αριθμ. πρωτ. 7552/11.2.2019 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας περί παροχής σύμφωνης γνώμης επί της αριθμ. 3/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Τη διενέργεια δημόσιας, προφορικής και πλειοδοτικής, ανά τμήμα, δημοπρασίας, με σκοπό τη σύναψη συμβάσεων παραχώρησης σε τρίτους, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος της απλής χρήσης των παρακάτω (συγκεκριμένων & προσδιορισμένων) τμημάτων αιγιαλού, παραλίας, που βρίσκονται εντός των χωρικών ορίων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, για την άσκηση των προβλεπόμενων χρήσεων – δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση με αριθμό ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος – Ενέργειας, όπως ισχύει, με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 

1. Περιγραφή των προς παραχώρηση τμημάτων χώρου αιγιαλού- παραλίας και προβλεπόμενες χρήσεις.

(Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 21/2018 απόφαση του Δ.Σ).

  Τα (16) δέκα έξι τμήματα χώρου αιγιαλού και παραλίας που παραχωρούνται έναντι ανταλλάγματος σε τρίτους, για απλή χρήση, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 18/2018 απόφαση του Δ.Σ και τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος – Ενέργειας, είναι τα εξής:

 

1. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (30,00) τ.μ. στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Μικρό Τηγάνι» (δεξιά)], για τη χρησιμοποίησή του από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις εκμίσθωσης μη μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής. (Περιγράφεται στο από τον Μάιο του 2003 τοπογραφικό διάγραμμα του κ. Μένη Χρήστου και σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

2. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (340,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Μικρό Τηγάνι» (δεξιά)], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

3. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (340,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Μικρό Τηγάνι» (αριστερά)], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π., από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

4. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (340,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Κρυονέρι» (κέντρο)], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π., από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

5. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Κρυονέρι» (κέντρο)], για την τοποθέτηση επί αυτού και την εκμετάλλευση τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας), αυτοκινούμενου ή μη, από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. ((Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.)

6. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (340,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Κρυονέρι» (αριστερά)], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ Α.Ε.)

7. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Όρμος Τσέρφο» (αριστερά)], για την τοποθέτηση επί αυτού και την εκμετάλλευση τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας), αυτοκινούμενου ή μη, από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται στο απόσπασμα τοπογραφικού για τον καθορισμό της γραμμής αιγιαλού του ΦΕΚ 474/Δ/1990 και σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ Α.Ε.).

8. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (250,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Όρμος Τσέρφο» (αριστερά)], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ Α.Ε.)

9. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (50,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Όρμος Τσέρφο» (κέντρο)], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ Α.Ε.)

10. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Παραλία Ζαρίτσι» (δεξιά)], για την τοποθέτηση επί αυτού και την εκμετάλλευση τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας), αυτοκινούμενου ή μη, από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ Α.Ε.).

11. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (100,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Παραλία Ζαρίτσι» (δεξιά)], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ Α.Ε.).

12. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (100,00) τ.μ, στην Τ.Κ. Πέρα Μελάνων [θέση: «Κίσσακας»], για τη χρησιμοποίησή του από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις εκμίσθωσης πλοίων ψυχαγωγίας – τουριστικών σκαφών και εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ. (Περιγράφεται στο από Ιούνιο του 2007 τοπογραφικό διάγραμμα του κ. Χρήστου Μένη και σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ Α.Ε.).

13. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (150,00) τ.μ, στον οικισμό «Φωκιανός» της Τ.Κ Πηγαδίου, (θέση: «Οικισμός Φωκιανός – κέντρο»), για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ Α.Ε.).

14. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (150,00) τ.μ., στον οικισμό «Φωκιανός» της Τ.Κ Πηγαδίου (θέση: «οικισμός «Φωκιανός- δεξιά»), για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ Α.Ε.).

15. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ., στην Τ.Κ Πέρα Μελάνων [θέση: «Όρμος Λιβάδι»], για την τοποθέτηση επί αυτού και την εκμετάλλευση τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας), αυτοκινούμενου ή μη, από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ Α.Ε.).

16. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (150,00) τ.μ., στην Τ.Κ Πέρα Μελάνων [θέση: «Όρμος Λιβάδι»], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – (ανακλίντρων) ξαπλώστρων κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ Α.Ε.).

Τα τοπογραφικά διαγράμματα και τα αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών, στα οποία περιγράφονται οι ανωτέρω χώροι, τηρούνται στο αρχείο του Δήμου Ν. Κυνουρίας.

 

2. Διαδικασία διενέργειας δημοπρασίας.

Η δημοπρασία κάθε τμήματος χώρου αιγιαλού και παραλίας είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα με τη Διακήρυξη του Δημάρχου ημέρα και ώρα.

  Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η υψηλότερη οικονομική προσφορά, ήτοι το υψηλότερο προσφερόμενο αντάλλαγμα – μίσθωμα.

Η δημοπρασία διαρκεί μία ώρα με την επιφύλαξη της επόμενης περίπτωσης.

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν να κατατίθενται προσφορές χωρίς διακοπή και µόνον µεταξύ αυτών που έχουν προσκομίσει τα απαιτούμουνα εντός της καθορισμένης ώρας διενέργειας και έχουν καταθέσει έστω και µία οικονομική προσφορά εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος. Σε εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου, δεν γίνονται δεκτοί στη δηµοπρασία, ακόµα και αν αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, όσοι προσέλθουν µετά την οριζόµενη από τη διακήρυξη ώρα λήξης.

Για τη συνέχιση της δημοπρασίας πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρίζεται στα πρακτικά.

Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων δίδονται προφορικά και αναγράφονται στο πρακτικό, κατά σειρά εκφώνησης μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Για την επικύρωση της προφοράς, ο πλειοδοτών οφείλει να θέτει μονογραφή στην αντίστοιχη γραμμή του σχετικού πρακτικού.

  Κάθε προσφορά πρέπει να είναι υψηλότερη από την προηγούμενη ή από την τιμή εκκίνησης, τουλάχιστον κατά (10) δέκα ευρώ.

Για κάθε τμήμα αιγιαλού και παραλίας θα διεξαχθεί ξεχωριστή δημοπρασία, για την οποία θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό.

Οι δημοπρασίες του συνόλου των τμημάτων θα διεξαχθούν ταυτοχρόνως.

  Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά).

3. Όροι, προϋποθέσεις και δικαιώματα συμμετοχής.

3.1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού – παραλίας σε φυσικό πρόσωπο ή σε ένωση προσώπων οποιασδήποτε μορφής (Νομικό Πρόσωπο), είναι η συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, είτε συμβάλλονται και ενεργούν μεμονωμένα είτε συμβάλλονται και ενεργούν για λογαριασμό Νομικών Προσώπων, ως μέλη ή εκπρόσωποι αυτών.

3.2. Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, που αποδεδειγμένα ασκούν επάγγελμα ή δραστηριότητα που προβλέπεται για το αντίστοιχο τμήμα που διεκδικούν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες και μη ρυθμισμένες οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο και τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας, από οποιαδήποτε αιτία και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της παρούσης.   Για την απόδειξη της άσκησης επαγγέλματος ή της δραστηριότητας έχει εφαρμογή η διάταξη της περίπτωσης β της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3 της ισχύουσας Κ.Υ.Α, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της πρώτης, τέταρτης και πέμπτης παραγράφου του άρθρου 14 της ίδιας Κ.Υ.Α.

3.3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις ή κοινοπραξία, έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία μόνο δημοπρασία και μπορεί να διεκδικήσει ένα μόνο τμήμα, με εξαίρεση την περίπτωση της συνδυασμένης χρήσης ενός τμήματος εμβαδού (15) τετραγωνικών μέτρων προοριζόμενου για την τοποθέτηση κινητού τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας) και ενός γειτονικού τμήματος προοριζόμενου για άλλη δραστηριότητα.

3.4.   Από τη δημοπρασία αποκλείεται όποιος έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για έναν από του ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕL 300),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195) και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής ή του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309), η οποία ενσωματώνεται με το Ν. 3691/2008 (Α΄166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2331/1995 (Α΄173),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101), η οποία ενσωματώνεται με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

ζ) της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστών εγγράφων, της μεταφοράς λαθρομεταναστών, της δωροδοκίας, της ψευδορκίας, της δόλιας χρεοκοπίας, της λαθρεμπορίας, της παράβασης της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, της μαστροπείας, της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της κλοπής, της ληστείας, της ασέλγειας, της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, της παράνομης οπλοκατοχής, της παράνομης οπλοφορίας, της παράνομης οπλοχρησίας, της αρπαγής ανηλίκου και οποιαδήποτε εγκλήματα κατά των ηθών.

3.5. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία υπερήμερος οφειλέτης του Δήμου Ν. Κυνουρίας ή του Ελληνικού Δημοσίου, από οποιαδήποτε αιτία, που δεν έχει ρυθμίσει τις οφειλές του. Για τον σκοπό κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού πρόσφατη βεβαίωση δημοτικής και βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας

3.6. Η υποχρέωση αποκλεισμού ενδιαφερόμενου εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω αδικήματα, είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

3.7. Τα Νομικά Πρόσωπα ή οι ενώσεις φυσικών προσώπων οποιασδήποτε μορφής αποκλείονται από τη δημοπρασία όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, που αφορά αδίκημα της προηγούμενης παραγράφου, είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ή είναι μέλος του Ν.Π. ή εταίρος οποιασδήποτε μορφής.

3.8. Αν στη δηµοπρασία συµµετέχουν αλλοδαποί πρέπει οπωσδήποτε να κατέχουν τη νόµιµη άδεια διαµονής που τους παρέχει το δικαίωµα άσκησης ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας.

3.9. Η συμμετοχή στη δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης και έχει την πλήρη γνώση του χώρου που παραχωρείται ως προς την απλή χρήση του.

3.10. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή της δημοπρασίας, πριν τη έναρξη του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

3.11. Για την εκπροσώπηση Νομικού Προσώπου απαιτείται η προσκόμιση του Φ.Ε.Κ. σύστασης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου καθώς και ΦΕΚ μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτών. Τα Νομικά Πρόσωπα με τη μορφή ΕΠΕ ή ΟΕ ή ΕΕ, καθώς και οι Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείας εκπροσωπούνται από το Διαχειριστή τους ή από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού και επίσημο εξουσιοδοτικό έγγραφο .

3.12. Η απόφαση της επιτροπής διενέργειες της δημοπρασίας περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.

 

4. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής των δημοπρασιών.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο την 26 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης της διαδικασίας την δεκάτη πρωινή (10:00 πμ) και ώρα λήξης την ενδεκάτη πρωινή ώρα (11:00 πμ) στο προθάλαμο του Γραφείου Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει συγκροτήθηκε με την 9/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, αρμόδιο όργανο για τη διενέργεια της δημοπρασίας είναι η επιτροπή, τα μέλη της οποίας ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 9/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από τους:

α. κο Ρεντούλη Κωνσταντίνο, Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή του τον κο Κολινιώτη Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο.

β. κο Δανεσή Θεόδωρο, Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή του τον κο Μάρκο Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο.

Η επιτροπή συγκροτείται με τη συμμετοχή του Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας, κου Λυσίκατου Χαράλαμπου, ως Πρόεδρου, συνεδριάζει παρόντων του Προέδρου και όλων των μελών της και αποφασίζει κατά πλειοψηφία.

Γραμματέας των επιτροπών ορίζεται η δημοτική υπάλληλος, κα Φιλίππου Κατερίνα, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, η οποία θα αναπληρώνεται από το δημοτικό υπάλληλο κο Πουλέτσο Ηλία, κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού.

 

5. Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς.

Το ελάχιστο αντάλλαγμα – τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, για κάθε τμήμα αιγιαλού και παραλίας, σε εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην υπ’ αριθ. 92/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ορίζεται ως εξής:

α/α Περιγραφή χώρου Τιμή εκκίνησης
1 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (30,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Μικρό Τηγάνι» (δεξιά)]. 210,00 €
2 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (340,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Μικρό Τηγάνι» (δεξιά)]. 2.380,00 €
3 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (340,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Μικρό Τηγάνι» (αριστερά)]. 2.380,00 €
4 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (340,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Κρυονέρι» (κέντρο)]. 2.380,00 €
5 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Κρυονέρι» (κέντρο)]. 258,75 €
6 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (340,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Κρυονέρι» (αριστερά)]. 2.380,00 €
7 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Όρμος Τσέρφο» (αριστερά)]. 258,75 €
8 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (250,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Όρμος Τσέρφο» (αριστερά)]. 1.750,00 €
9 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (50,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Όρμος Τσέρφο» (κέντρο)]. 350,00 €
10 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Παραλία Ζαρίτσι» (δεξιά)]. 258,75 €
11 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (100,0) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Παραλία Ζαρίτσι» (δεξιά)]. 700,00 €
12 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (100,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ. Κ. Πέρα Μελάνων (θέση: «Κίσσακας»). 1.800,0 €
13 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (150,00) τ.μ, χωροθετούμενο Τ.Κ Πηγαδίου [θέση: «οικισμός Φωκιανός» (κέντρο)]. 1.050,00 €
14 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (150,00) τ.μ, χωροθετούμενο Τ.Κ Πηγαδίου [θέση: «οικισμός Φωκιανός» (δεξιά)]. 1.050,00 €
15 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Πέρα Μελάνων [θέση: «Όρμος Λιβάδι»]. 258,75 €
16 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (150,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Πέρα Μελάνων [θέση: «Όρμος Λιβάδι»]. 1.050,00 €

Το αντάλλαγμα (μίσθωμα) που θα προκύψει από τη διαδικασία, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης εκάστου τμήματος και τη διαγωνιστική διαδικασία, αποτελεί το τίμημα – αντάλλαγμα για την παραχώρηση της απλής χρήσης του αντίστοιχου τμήματος, για το έτος 2019.

  Το αντάλλαγμα που θα επιτευχθεί µε τη δημοπρασία, υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου (3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% επ’ αυτού), το οποίο υπολογίζεται επί του συνολικού ανταλλάγματος και καταβάλλεται υποχρεωτικά από τους συμβαλλόμενους παραχωρησιούχους. Το χαρτόσημο και η εισφορά υπέρ ΟΓΑ εισπράττονται από τον ∆ήµο Ν. Κυνουρίας κατά την καταβολή του ανταλλάγματος.

 

6. Εγγυητής.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και στη συνέχεια θα συνυπογράψει τη σύμβαση παραχώρησης και έτσι καθίσταται αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν, για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

 

7. Γενικοί όροι.

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή την διοικητική αρχή που έχει αντίστοιχη ελεγκτική αρμοδιότητα.

Επίσης, ο μισθωτής δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης, ούτε απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του ανταλλάγματος στην περίπτωση που δεν ασκήσει στον μισθωμένο χώρο την προβλεπόμενη δραστηριότητα, ούτε στην περίπτωση της ζημιογόνας, για τον ίδιο, εκμετάλλευσης του χώρου.

Ο πλειοδότης δεν δικαιούται να διεκδικήσει την επιστροφή ή τη μείωση του μισθώματος στην περίπτωση που αποβληθεί από τον χώρο μετά την εγκατάστασή του, ούτε στην περίπτωση που τυχόν ανακληθεί ή ακυρωθεί η σύμβαση για οποιαδήποτε αιτία.

8. Σύμβαση.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός (5) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής (Οικονομική Επιτροπή) περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Στην περίπτωση αυτή ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μικρότερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Κάθε σύμβασης παραχώρησης διέπεται από τους όρους υπ’ αριθ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017) και ειδικότερα της περ. 2 του άρθρου 13 της, «Σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης κατόπιν δημοπρασίας» αυτής, όπως ισχύει.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου απαιτείται η προσκόμιση από τους πλειοδοτούντες του πρωτότυπου διπλότυπου είσπραξης για την καταβολή του ως άνω αναφερόμενου ποσοστού 30% υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (πλέον 3,6% χαρτοσήμου).

Στη συνέχεια, ο Δήμος αποστέλλει στην οικεία Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης της Δημοπρασίας και το συναφθέν, σε εκτέλεση του Πρακτικού, μισθωτήριο συμβόλαιο με τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάμενο, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του Δημοσίου. Στο μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να έχουν ενσωματωθεί, επί ποινή ακυρότητας της μισθωτικής σύμβασης, οι τυχόν υποδείξεις του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα καθώς και να αναγράφεται, επί ποινή ακυρότητας της σύμβασης, ο αριθμός του διπλοτύπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του Δημοσίου.

Επίσης, στο μισθωτήριο συμβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή, η διάρκεια της μίσθωσης, η θέση και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κ.λ.), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγμα. Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται με επιμέλεια του Δήμου και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του αντισυμβαλλομένου σε επισυναπτόμενο στο μισθωτήριο υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του Ν. 4281/2014, σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., ή σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού, όπου αυτός υφίσταται.

Μόνο μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή και την προσυπογραφή του από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας, ο μισθωτής έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο. Σε περίπτωση μη τελικής συνυπογραφής του μισθωτηρίου, λόγω μη τήρησης των υποδειχθεισών από αυτόν τροποποιήσεων ή μη συναποστολής μαζί με τα 3 αντίγραφα της μισθωτικής σύμβασης του πρωτοτύπου διπλοτύπου είσπραξης, το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι άκυρο και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δήμου ή Δημοσίου.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επί των ανωτέρω, η αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας υποχρεούται να προβεί σε αυτοψία και να λαμβάνει άμεσα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα προστασίας της κοινόχρηστης Δημόσιας Περιουσίας.

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της ανωτέρω διαδικασίας λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη και μη υπογραφής του οριστικού μισθωτηρίου συμβολαίου, ο πλειοδότης κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος και καταπίπτει εις βάρος του η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. Επίσης, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του, δύναται να υποστούν τις κυρώσεις των άρθρων 57-59 του Δ/τος 11/12-11-1929 «περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων» όπως ισχύουν (αναπλειστηριασμός σε βάρος τους).

 

9. Διάρκεια της παραχώρησης.

    Η διάρκεια της παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης κάθε τμήματος αιγιαλού και παραλίας αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήγει την 31η -12- 2019.

10. Διαδικασία καταβολής του ανταλλάγματος.

Το αντάλλαγμα που δικαιούται να εισπράξει ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας, θα καταβληθεί εφάπαξ, στο ταμείο του Δήμου Ν. Κυνουρίας, πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, τηρουμένης της διαδικασίας που προβλέπεται στη σχετική Κ.Υ.Α.

Το αντάλλαγμα που δικαιούται το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 13 της σχετικής Κ.Υ.Α. τηρουμένης της σχετικής διαδικασίας.

11. Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.

Κάθε ενδιαφερόμενος, για να γίνει δεκτός στη δημοπρασία, οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει στην αρμόδια επιτροπή, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, αναγνωρισμένης Τράπεζας, ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού ίσου προς το 1/10 του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς.

Η εγγυητική συμμετοχής αντικαθίσταται, κατά την υπογραφή της σύμβασης, με εγγυητική καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού ίσου με το 1/10 του συνολικού τιμήματος που δικαιούται ο Δήμος Ν. Κυνουρίας.

Σε αντίθετη περίπτωση η εγγυητική καταπίπτει υπέρ του Δήμου Ν. Κυνουρίας, χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική παρέμβαση.

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση της συμβατικής διάρκειας, εφόσον ο παραχωρησιούχος έχει εφαρμόσει απαρέγκλιτα τις διατάξεις των σχετικών Νόμων και της σχετικής «Κ.Υ.Α.» και έχει εκτελέσει στο ακέραιο τους όρους της σύμβασης και της σχετικής διακήρυξης. Διαφορετικά η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Δήμου Ν. Κυνουρίας, χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική παρέμβαση.

 

12. Υποχρεώσεις παραχωρησιούχου (συμβαλλόμενου μισθωτή)

Η σύμβαση υπόκειται στις υποχρεώσεις τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις της υπ’ αριθ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017) όπως ισχύει, οι όροι της οποίας θεωρούνται ως ουσιώδεις και ισχυροί.

Οι συμβαλλόμενοι στους οποίους θα παραχωρηθεί το δικαίωμα της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας υποχρεούνται να τηρούν απαρέγκλιτα τους όρους, τις προϋποθέσεις, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος 4 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. με θέμα: «Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών – διαμορφώσεων για απλή χρήση εντός αιγιαλού παραλίας – περιορισμοί – συστάσεις», που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001.

Κάθε χρήση ή δραστηριότητα πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στην περιοχή που οριοθετείται στον σχετικό ορθοφωτοχάρτη.

Στους παραχωρούμενους χώρους απαγορεύονται οι εκσκαφές και επιτρέπεται η τοποθέτηση μόνο των αντικειμένων και των προσωρινών κατασκευών που προβλέπονται στην ισχύουσα Κ.Υ.Α. και στα παράρτημά της.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή στον αιγιαλό ή την παραλία και κάθε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία του χώρου ή αίρει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτού. Επίσης απαγορεύεται η τοποθέτηση σκηνών και η στάθμευση οχημάτων ή τροχόσπιτων εντός των παραχωρούμενων τμημάτων.

Οι συμβαλλόμενοι στους οποίους θα παραχωρηθεί το δικαίωμα της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας υποχρεούνται να μεριμνούν για τον καθημερινό καθαρισμό του χώρου που χρησιμοποιούν, την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων απορριμμάτων και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιακών οργάνων.

Η μέγιστη κάλυψη χρήσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του παραχωρούμενου χώρου, προκειμένου να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός μέτρου και ελεύθερη λωρίδα πλάτους τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από την ακτογραμμή, για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.

Τα τροχήλατα, αυτοκινούμενα ή μη αναψυκτήρια (καντίνες), που θα τοποθετηθούν στα συγκεκριμένα τμήματα – τα οποία προσδιορίζονται επ’ ακριβώς στη διακήρυξη – πρέπει να εφοδιαστούν με την κατάλληλη άδεια λειτουργίας και να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.7145930-7-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. Η άδεια χρήσης αιγιαλού δεν αποτελεί άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, ούτε υποκαθιστά κάθε σχετική επαγγελματική άδεια.

Οι επιχειρηματίες οφείλουν, μετά τη λήξη της δραστηριότητάς τους ή την ολοκλήρωση των εποχιακών εργασιών της επιχείρησής τους, να απομακρύνουν κάθε αντικείμενο που έχουν τοποθετήσει στον χώρο.

Απαγορεύεται η περαιτέρω παραχώρηση του χώρου, από τον αρχικό παραχωρησιούχο σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ισοδυναμεί με αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση.

Οι παραχωρησιούχοι έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με κάθε απόφαση ή οδηγία των αρμοδίων οργάνων διοίκησης του Δήμου ή των οργάνων της πολιτείας και είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών που κινούνται ή παραμένουν στο χώρο ή χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους παραχωρησιούχους.

13. Λήξη παραχώρησης – παράδοση χώρου.

Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται, αμέσως μετά την προσωρινή (λόγω εποχιακής λειτουργίας) ή την οριστική ολοκλήρωση ή τη διακοπή της επαγγελματικής του δραστηριότητας, που σχετίζεται με τον παραχωρούμενο χώρο, να παραδώσει τον χώρο του αιγιαλού ή της παραλίας στην προτέρα του μορφή, απαλλαγμένο από κάθε κατασκευή και αντικείμενο.

Σε κάθε περίπτωση κάθε συμβαλλόμενος – παραχωρησιούχος υποχρεούται να απομακρύνει από τον χώρο του αιγιαλού ή της παραλίας κάθε αντικείμενο, αμέσως μετά τη λήξη της παραχώρησης.

Άρνηση παράδοσης του χώρου ή μη συμμόρφωση με τους όρους της παρούσας, θεωρείται αυθαίρετη χρήση και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες, από την Κ.Υ.Α. και την ισχύουσα νομοθεσία, κυρώσεις.

 

14. Ευθύνη Δήμου.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έvαvτι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος για οποιονδήποτε λόγο.

 

15. Δημοσίευση Διακήρυξης.

Η ενιαία διακήρυξη πρέπει να δημοσιευθεί, με φροντίδα του Δημάρχου, (10) δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων Λεωνιδίου και Τυρού και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.notiakynouria.gov.gr/.

Επίσης περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Νομού «Καθημερινά Νέα».

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τους πλειοδότες.

 

16. Δικαιολογητικά συμμετοχής.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη Δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

Α) Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Θα αναφέρονται το τμήμα ή τα τμήματα για τα οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να καταθέσει προσφορά και τα πλήρη στοιχεία του: Επαγγελματική δ/νση ή δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ των προσώπων που αναφέρονται στην Αίτηση.

Β) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, όπου ο υποψήφιος θα αναφέρει ότι: α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης και της σχετικής ΚΥΑ, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, έχει πλήρη γνώση της πραγματικής κατάστασης του χώρου αιγιαλού και παραλίας, την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, β) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του, σχετικό με οποιαδήποτε αναβολή ή ακύρωση του Διαγωνισμού, γ) δεν έχει αποκλειστεί από δημόσιο διαγωνισμό λόγω υποβολής πλαστών πιστοποιητικών και δ) την προοριζόμενη χρήση του διεκδικούμενου χώρου.

Γ) Φωτοτυπία της αστυνομικής του Ταυτότητας του συμμετέχοντος και του εγγυητή του.

Δ) Εφόσον ο συμμετέχων διεκδικεί χώρο τοποθέτησης τροχήλατου αναψυκτηρίου, σχετική άδεια τροχήλατου αυτοκινούμενου ή μη αναψυκτηρίου (κινητής καντίνας) σε ισχύ και αντίστοιχη έναρξη επιτηδεύματος, ή υπεύθυνη δήλωση περί εξασφάλισης της σχετικής άδειας πριν την υπογραφή της άδειας χρήσης.

Ε) Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος, σχετικού με την επιτρεπόμενη στον χώρο δραστηριότητα και αντίστοιχη άδεια λειτουργίας, εφόσον το επάγγελμα ή η δραστηριότητα συναρτάται με τη χρήση του διεκδικούμενου χώρου. Ειδικά για την περίπτωση της εγκατάστασης Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής – Εξοπλισμού θαλασσίων Σπορ και άλλων παρεμφερών δραστηριοτήτων για τις οποίες απαιτείται άδεια της οικίας Λιμενικής Αρχής, αντί της σχετικής άδειας, γίνεται δεκτή η αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας Θ.Μ.Α. προς το αρμόδιο Λιμεναρχείο.

ΣΤ) Βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας του Δήμου Ν. Κυνουρίας ή σχετική βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, περί της ρύθμισης οφειλών.

Ζ ) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.

Η) Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, Τράπεζας, ποσού ίσου με ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) υπολογιζόμενου επί του ελάχιστου ορίου της προσφοράς.

Θ) Τα δικαιολογητικά ειδικού σκοπού που αναφέρονται στην παρούσα (όπου απαιτούνται).

Ι) Αντίγραφο ποινικού μητρώου (αν δεν προσκομισθεί αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία για τον πλειοδότη, και λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία έγκρισης των πρακτικών και ανακήρυξης του παραχωρησιούχου – μισθωτή). Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τα μέλη και τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Η έλλειψη οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιολογητικά καθιστά την προσφορά ανύπαρκτη και απαράδεκτη, με την επιφύλαξη της παρ (Ι) της παρούσης.

Τα ίδια δικαιολογητικά ισχύουν και στην περίπτωση που κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου προσώπου.

 

17. Επανάληψη της δημοπρασίας.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον κ. Δήμαρχο εάν δεν παρουσιασθεί πλειοδότης.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, αναφερομένη στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένη, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τους όρους της παρούσης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια διοικητική αρχή, λόγω σφάλματος κατά τη διενέργεια.

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά ή τη σύμβαση μίσθωσης.

Στην περίπτωση (β) καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγυητική επιστολή χωρίς καμία άλλη διατύπωση, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

 

18. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 8:00 – 15:00, Διεύθυνση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τηλέφωνα: 27573 60229, FAX: 27573 60214.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ατελώς, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της δημοπρασίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

Αίτηση ενώπιον του Εφετείου Αθηνών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΩΣ ΠΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ

(κατ’ άρθρο 10§4 Ν. 4182/213) 

 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 ΑΙΤΗΣΗ

 1.  Του Σωματείου υπό την επωνυμία «Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», εδρεύοντος εν Αθήναις, Μαυρομιχάλη 32-34, νομίμως εκπροσωπουμένου
 2. Του Σωματείου με την επωνυμία «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΤΕΓΗ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ», με έδρα τη Νέα Κηφισιά Αττικής, οδός Ανοίξεως αρ. 24, νομίμως εκπροσωπουμένου
 3. Του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Μητρόπολη) Λεωνιδίου Αρκαδίας, νομίμως εκπροσωπουμένου

Τυγχάνομε, ομού μετ’ άλλων, κληρονόμοι εκ Διαθήκης της Ευγενίας χήρας Κων/νου Δανεσή το γένος Στυλιανού και Ειρήνης Πολίτου, η οποία απεβίωσε στην Αθήνα την 24/7/2000 και δη της από 6/2/1984 ιδιογράφου Διαθήκης της που εδημοσιεύθη από το Πρωτοδικείο Αθηνών δια του υπ’ αριθ. 5629/1-12- 2000 Πρακτικού του και εκηρύχθη κυρία δυνάμει της υπ’ αριθ. 1135/2001 αποφάσεως του ιδίου Δικαστηρίου.

Πέραν των εντός της διαθήκης περιλαμβανομένων στοιχείων, δια τινά των οποίων η διαθέτις έθεσε ρητώς τον όρο του αναπαλλοτριώτου, εκληρονομήσαμε και τα εκτός διαθήκης καταλειφθέντα υπό της διαθέτιδος περιουσιακά στοιχεία δια τα οποία ουδένα όρο έθεσε.

Όμως όλως παραδόξως, η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής υποστηρίζει ότι το κληρονομικό μας δικαίωμα επί των εκτός της διαθήκης στοιχείων της κληρονομιάς, υπόκειται στον περιοριστικό όρο του αναπαλλοτριώτου;

Επειδή ο ισχυρισμός αυτός είναι εντελώς αυθαίρετος και νόμω αβάσιμος.

.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

Να αναγνωρισθεί από το Δικαστήριο ότι το ως άνω κληρονομικό μας δικαίωμα επί των εκτός της διαθήκης περιουσιακών στοιχείων της διαθέτιδος Ευγενίας χήρας Κων/νου Δανεσή, είναι ελεύθερο, άνευ ουδενός όρου ή αιρέσεως, ιδία δε του όρου του αναπαλλοτριώτου.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Η ως άνω Αίτηση, με ΓΑΚ 7392/2017 και ΕΑΚ 524/2017, θα δικασθεί ενώπιον του Εφετείου Αθηνών την 19 Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 στο ακροατήριο του ΑΙ (ισόγειο), μετά την από 4/12/2018 Κλήση μας (ΓΑΚ 11384/2018 και ΕΑΚ 9374/2018) προσδιορισθείσα για την ως άνω δικάσιμο, σύμφωνα στην υπ’ αριθ. 2396/2018 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία εκήρυξε απαράδεκτη την πρώτη συζήτηση της ως άνω Αιτήσεώς μας.

.

Αθήνα 21/1/2019 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Θ. ΛΑΜΑΡΗΣ

6η Συνεδρίαση Δ.Σ. – 12 Φεβ 2019

5 θέματα
more ... »

Αιμοδοσία στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας

A N A K O I N ΩΣΗ

 

                O ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Καλεί, όσους εκ των συμπολιτών μας μπορούν να δώσουν αίμα, να συμμετάσχουν στην εθελοντική  αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Κέντρο Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Νίκαιας στο ισόγειο του παλιού Δημαρχείου:

       Την     ΤΕΤΑΡΤΗ           30/01/2019  απόγευμα   16.00  -  20.00

      την      ΠΕΜΠΤΗ            31/01/2019  πρωί            09.00  – 14.00           

     την      ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     01/02/2019  πρωί            08.30  – 12.30

Όπως η ανάγκη σε αίμα αφορά σχεδόν όλους τους ανθρώπους σε κάποια φάση της ζωής τους, έτσι και η αιμοδοτική προσφορά πρέπει να είναι υποχρέωση όλων.

Η αιμοδοσία είναι ανώδυνη, ακίνδυνη και διαρκεί λίγα λεπτά της ώρας.

Ο αιμοδότης εξετάζεται από τον ιατρό της αιμοδοσίας και μπορεί να γνωρίζει για την κατάσταση της υγείας του.

Το αίμα που προσφέρει κάθε αιμοδότης αναπληρώνεται στον οργανισμό σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την αιμοδοσία και ελέγχεται για ηπατίτιδα Β και C, σύφιλη και AIDS.

Ο αιμοδότης κατά την προσέλευσή του πρέπει υποχρεωτικά να γνωρίζει τον ΑΜΚΑ του.                  

ΔΕΝ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ  ΤΗΝ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑΤΙ  ΤΟ ΑΙΜΑ  ΠΟΥ  ΘΑ  ΔΩΣΟΥΜΕ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΤΟ  ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ  ΟΙ  ΙΔΙΟΙ  Ή  Η  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  ΜΑΣ.

ΔΩΣΤΕ:  ΑΙΜΑ, ΖΩΗ,  ΑΓΑΠΗ,  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ.

 

Παρακαλούμε λοιπόν να προσέλθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι αιμοδότες γιατί ο σκοπός είναι  ΙΕΡΟΣ.

          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

     

 

                 Χαράλαμπος Ν. Λυσίκατος          

2η (Κατεπείγουσα) Συνεδρίαση Ο.Ε.- 01 Φεβ 2019

2 θέματα
more ... »

5η Συνεδρίαση Δ.Σ. – Παρ 01 Φεβ

2 θέματα
more ... »

4η Συνεδρίαση Δ.Σ. – Παρ 01 Φεβ

4 θέματα
more ... »

3η (κατεπείγουσα) Συνεδρίαση Δ.Σ. – 25 Ιαν 2019

1 θέμα
more ... »

Απογραφή στρατεύσιμων που γεννήθηκαν το 2001

.

Παρακαλούνται τα αγόρια που έχουν γεννηθεί το έτος 2001 να προσέλθουν ΑΜΕΣΑ (οι ίδιοι) στο ΚΕΠ Λεωνιδίου για να περάσουν περιοδεύων. Να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Δελτίο Ταυτότητας
 2. ΑΦΜ
 3. ΑΜΚΑ
 4. E-mail

 

 

Αιτήσεις για δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης στη Δ.Ε. Λεωνιδίου

.

Για αιτήσεις Δωρεάν Πρόσβασης σε υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης (DIGEA) παρακαλούνται οι μόνιμοι κάτοικοι του τ. Δήμου Λεωνιδίου (ΕΚΤΟΣ ΠΟΥΛΙΘΡΩΝ & ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ) να προσκομίσουν στο ΚΕΠ Λεωνιδίου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Συμπληρωμένη αίτηση υπαγωγής
 2. Εκκαθαριστικό
 3. Λογαριασμό Νερού
 4. Λογαριασμό ΔΕΗ
 5. Ταυτότητα
Εφόσον ο λογαριασμός ΔΕΗ δεν εκδίδεται στον ίδιο και εκδίδεται σε ζωντανό άτομο προσκομίζει σχετική υπεύθυνη δήλωση (υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης κατ. 2), ενώ εάν ανήκει σε θανόντα προσκομίζει ληξιαρχική πράξη θανάτου.
.
Συνημμένα:

2η Συνεδρίαση Δ.Σ. – 16 Ιαν 2019

16 θέματα, 3 εκτός ημερησίας
more ... »

1η Συνεδρίαση Ο.Ε. – 15 Ιαν 2019

4 θέματα
more ... »

1η Συνεδρίαση Δ.Σ. (έκτακτη-κατεπείγουσα) – 3 Ιαν 2019

1 θέμα
more ... »

Κλειστό το ταμείο του Δήμου έως την Παρασκευή 4/1

.
Από τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας ανακοινώνεται ότι το ταμείο του Δήμου θα παραμείνει κλειστό μέχρι την ολοκλήρωση του ωραρίου εργασίας της Παρασκευής 4-1-2019, λόγω μηχανογραφικών εργασιών ολοκλήρωσης του οικονομικού έτους.
.
Τις συγκεκριμένες ημέρες, οι πληρωμές των λογαριασμών του Δήμου μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο μέσω Τραπεζών.
.

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας

Αγαπητοί δημότες και συμπατριώτες, φίλοι και φίλες του Δήμου μας

Άλλη μια χρονιά έφτασε στο τέλος της και μια νέα ξεκινά, σε αυτό το αδιάκοπο και συναρπαστικό ταξίδι του χρόνου και της ζωής.

Και πάντα αυτές τις γιορτινές μέρες, το μήνυμα της γέννησης του Θεανθρώπου, πέραν των χαρμόσυνων και κατανυκτικών συναισθημάτων, μας οδηγεί σε ώριμες σκέψεις και περισυλλογή για τις ανθρώπινες αξίες μας, για το νόημα της ίδιας της ζωής.

 Αυτές τις μέρες κάνουμε μια στάση από τους φρενήρεις ρυθμούς της καθημερινότητας μας, από τον γεμάτο άγχος αγώνα μας για απόκτηση υλικών αγαθών, για διάκριση, για επιβεβαίωση του εγώ μας. Η σκέψη μας πλημυρίζει από θετικά συναισθήματα για τους ανθρώπους γύρω μας, την οικογένεια μας, τους φίλους, τους γνωστούς μας, τους συνανθρώπους μας!

Ας κρατήσουμε λοιπόν αυτές τις σκέψεις και τα συναισθήματα και πέρα από τις μέρες των Χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς. Ας συλλογιστούμε και για τον τόπο μας, με πόσο σταθερά βήματα προοδεύει, παρά την ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για την πατρίδα μας.

Ας σταματήσουμε την εμμονική αναζήτηση ψεύτικων παραδείσων και ας καταλάβουμε πως η ευτυχία βρίσκεται γύρω μας. Στην οικογένεια μας, στους φίλους μας στον υπέροχο τόπο μας! Αυτός είναι ο παράδεισος μας. Όλοι μαζί αναβαθμίζουμε την κοινωνία μας. Μια κοινωνία χωρίς μισαλλοδοξία και καταθλιπτικές συμπεριφορές, αλλά γεμάτη υγεία, αγάπη, αλληλοπροσφορά και πολλά παιδικά χαμόγελα!

Εύχομαι ολόψυχα το 2019 να χαρίσει σε όλους μας υγεία και πολλές χαρούμενες στιγμές. Και σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, να έρθουν ακόμα καλύτερες μέρες!

 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν. ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια Κινητής Ιατρικής Μονάδας»

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια Κινητής Ιατρικής Μονάδας» αριθμ. πρωτ. οικ.12471/27.12.2018
more ... »

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Δήμου Νότιας Κυνουρίας

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας σας προσκαλεί να παρευρεθείτε στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου, για το έτος 2019, στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεωνιδίου την Τρίτη 1η Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:00.
Επίσης, θα πραγματοποιηθεί η κοπή πίτας της Δ.Κ Λεωνιδίου και καλούνται οι Προϊστάμενοι, Πρόεδροι ή εκπρόσωποι υπηρεσιών, Συλλόγων και Φορέων να μας τιμήσουν με την παρουσία τους.
.
 ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!

 ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Αναλυτικά το Πρόγραμμα κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας για κάθε Δημοτική και Τοπική Κοινότητα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας:

ΤΟΠΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ
ΛΕΩΝΙΔΙΟ
1/1/2019
11:00
ΜΕΛΑΝΑ
1/1/2019
18:00
ΤΥΡΟΣ
1/1/2019
19:00
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
2/1/2019
18:00
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ
2/1/2019
19:00
ΠΟΥΛΙΘΡΑ
4/1/2019
19:00
ΚΟΣΜΑΣ
5/1/2019
18:00
ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ
6/1/2019
13:00
ΤΣΙΤΑΛΙΑ
9/1/2019
19:00
ΠΕΛΕΤΑ
11/1/2019
19:00
ΠΗΓΑΔΙ
12/1/2019
19:00
ΜΑΡΙ
18/1/2019
19:00
.
* Για οποιαδήποτε μεταβολή στο παραπάνω πρόγραμμα, θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση.
Ενταγμένες Πράξεις
Παρακολούθηση Υδάτων
Πολιτική Προστασία
Ενημέρωση για Αλκoόλ