Get Adobe Flash player
Agenda
 • Events are coming soon, stay tuned!

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Αναμορφωμένος Πίνακας Κατάταξης (Μερικής Απασχόλησης) για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας κατάρτισε και αναρτά σήμερα, 12/10/2020, τον Αναμορφωμένο Πίνακα Κατάταξης (Μερικής Απασχόλησης) της ανακοίνωσης 8916/24-08-2020
more ... »

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.
more ... »

Ηλεκτρονική κλήρωση: «Τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις, αισθητικές αναβαθμίσεις Κοινότητας Πουλίθρων».

Διενέργεια δημοσίας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση έργου με τίτλο: «Τσιμεντοστρωσεις, ασφαλτοστρώσεις, αισθητικές αναβαθμίσεις Κοινότητας Πουλίθρων».
more ... »

Προμήθεια εξοπλισμού πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων Δήμου Νότιας Κυνουρίας

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας της πράξης: "Προμήθεια εξοπλισμού πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων Δήμου Νότιας Κυνουρίας"
more ... »

Δημοπρασία για την προμήθεια εξοπλισμού χώρου αναψυχής – παιδικής χαράς, ΤΚ Πουλίθρων

Δημοπρασία για την προμήθεια εξοπλισμού χώρου αναψυχής - παιδικής χαράς, ΤΚ Πουλίθρων
more ... »

Πρόσληψη δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας

Πρόσληψη δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας
more ... »

Δημοπρασία εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων σε Λεωνίδιο, Παλαιοχώρι και Κοσμά

Δημοπρασία εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων σε Λεωνίδιο, Παλαιοχώρι και Κοσμά
more ... »

Ανακοίνωση πρόσληψης τριών (3) υδρονομέων άρδευσης στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας

Ανακοίνωση πρόσληψης τριών (3) υδρονομέων άρδευσης στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας
more ... »

Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων και Μ.Ε – Προμήθεια και Τοποθέτηση Ελαστικών του Δήμου Ν. Κυνουρίας

Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων και Μ.Ε – Προμήθεια και Τοποθέτηση Ελαστικών του Δήμου Ν. Κυνουρίας
more ... »

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
more ... »

Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας

Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας
more ... »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

‘Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α’ /7-6-2010 ) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης &  της αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε  με τις διατάξεις  του άρθρου 20 του Νόμου 2738/1999.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.  22 του Ν. 4071/2012(ΦΕΚ 85/Α΄) και του άρθρου 206  του Νόμου 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» ΦΕΚ Α΄/143/28-06-2007),
 4. Τις διατάξεις  του άρθρου 1 παρ. 2  εδ.ιε του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α’ /28-12-2009)
 5. Τις διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007)  όπως αντικαταστάθηκαν  με τις διατάξεις  της παρ. 2 του άρθρου 41 του Νόμου 4325/2015(ΦΕΚ  47/Α΄/2015.
 6. Την αριθ. 193/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας
 7. Την αριθ. 11617/14-11-2019 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας  του Δήμου μας περί ύπαρξης σχετικών πιστώσεων  για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης
 8. Τον ΟΕΥ του Δήμου μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  τριών (3) ατόμων  για την κάλυψη κατεπειγουσών  αναγκών έτους 2019.

Α.Α      ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ     ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΥΟ (2) ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ
2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΣ  (1) ΔΥΟ(2) ΜΗΝΕΣ

 

 1. Για τους ΥΕ εργατών καθαριότητας  δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα
 2. Για τον ΔΕ Οδηγό Αυτοκινήτων απαιτούνται τα παρακάτω ειδικά προσόντα
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:α)  Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων  Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή  Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων  ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή  Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου  ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων  ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006  ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας..

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

 

α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

 

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή (C) κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:

είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας  στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου.

είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται:

 • Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
 • Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη)
 • Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη – λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :

 • η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και
 • η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την ανακοίνωση.

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6,  άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. 1.       Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
 2. 2.       Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων  της θέσης που επιλέγουν.
 3. 3.       Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο  16 του Ν. 3584 /2007 ( καταδίκη, υποδικία δικαστική συμπαράσταση).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. 1.        Φωτοαντίγραφο  των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  1. 2.       Υπεύθυνη  δήλωση  περί  του  κωλύματος  του άρθρου 16   του Ν. 3584/2007.
  2. 3.       Υπεύθυνη δήλωση   εάν έχουν απασχοληθεί στο Δήμο  Νότιας Κυνουρίας   κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως  είτε με άλλο  εξουσιοδοτημένο πρόσωπο  με θεωρημένο  το γνήσιο της υπογραφής  από δημόσια αρχή .

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει  στο Δημαρχείο (Γραφείο Πρωτοκόλλου)    που ευρίσκεται στο Λεωνίδιο Δήμου Νότιας Κυνουρίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  από   07-12-2019 έως 16-12-2019

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α) Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών  ή πρόσκαιρων αναγκών, με  σύμβαση εργασίας, ορισμένου χρόνου  διάρκειας δύο μηνών, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 206  του Νόμου 3584/2007 εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ  και των κριτηρίων  πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν. 2190 /1994 (ΑΣΕΠ)

Β) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δεν επιτρέπεται  να απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός  δώδεκα μηνών , όπως υπολογίζεται σύμφωνα  με την παρ. 2 του άρθρου 21 του  Νόμου2190/1994.  Επίσης  έχει κώλυμα υπέρβασης οκτάμηνης απασχόλησης μέσα στο κρίσιμο δωδεκάμηνο (παρ. 2 του άρθρου 21 του Νόμου 2190/1994) για νέα απασχόληση οκτάμηνης διάρκειας.

Γ) Παράταση ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνης σύμβασης με σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν. ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
more ... »

Ανοικτός Διαγωνισμός για την ασφαλτόστρωση του δρόμου Κοσμάς- Φυλάτικα

Ανοικτός Διαγωνισμός για την ασφαλτόστρωση του δρόμου Κοσμάς- Φυλάτικα
more ... »

Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών ύδρευσης Δ.Ε Λεωνιδίου-Δ.Ε Κοσμά

Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών ύδρευσης Δ.Ε Λεωνιδίου-Δ.Ε Κοσμά
more ... »

Διαγωνισμός για Υπηρεσίες Συλλογής και Μεταφοράς Στερεών Αποβλήτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαγωνισμός για Υπηρεσίες Συλλογής και Μεταφοράς Στερεών Αποβλήτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών
more ... »

Πρόσληψη τριών (3) Ειδικών Συνεργατών στη Νότια Κυνουρία

Γνωστοποίηση για την πρόσληψη τριών (3) Ειδικών Συνεργατών στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας
more ... »

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
more ... »

Επαναληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων στην ΤΚ Κοσμά

Επαναληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων στην ΤΚ Κοσμά
more ... »

Διαγωνισμός για συντήρηση-επισκευή οχημάτων και Μ.Ε – Προμήθεια και Τοποθέτηση Ελαστικών του Δήμου Ν. Κυνουρίας

Διαγωνισμός για συντήρηση-επισκευή οχημάτων και Μ.Ε - Προμήθεια και Τοποθέτηση Ελαστικών του Δήμου Ν. Κυνουρίας
more ... »

Ανακοίνωση πρόσληψης Υδρονομέων άρδρευσης 2019

Ανακοίνωση πρόσληψης Υδρονομέων άρδρευσης 2019
more ... »

Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκποίησης Δημοτικού Ακινήτου

Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκποίησης Δημοτικού Ακινήτου (αγροτεμαχίου επιφάνειας (1.466,86 τμ) ευρισκόμενο στη θέση «Λίμνες» της ΤΚ Πραγματευτής).
more ... »

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων στη ΔΚ Λεωνιδίου, ΤΚ Παλαιοχωρίου και ΤΚ Κοσμά

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/Α’) περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων.
 2. Το N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α’) Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας
 3. Το N.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 4. Τις διατάξεις του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως ισχύει.
 5. Την αριθμ. 325/2011 (ΑΔΑ: 45Β2ΩΚΝ-27Α) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας περί αναπροσαρμογής του τέλους χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών, αιγιαλού και κοινοχρήστων χώρων.
 6. Την αριθμ. 221/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΘΩΚΝ-27Α) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί κανονισμού χρήσης κοινοχρήστων χώρων οικισμών Δήμου Νότιας Κυνουρίας, όπως ισχύει.
 7. Την αριθμ. 5.2019 (ΑΔΑ: ΩΚΡΤΩΚΝ-ΛΕΑ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί διενέργειας δημοπρασίας για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων, η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ. πρωτ. 16800/18.2.2019 (ΑΔΑ: 6Τ5ΖΟΡ1Φ-Η02) απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
 8. Την αριθμ. 11/2019 (ΑΔΑ: 641ΦΩΚΝ-ΩΡΠ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων, η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ. πρωτ. 54218/18.3.2019 (ΑΔΑ: ΩΜΙΜΟΡ1Φ-ΓΙΗ) απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Τη διενέργεια  φανερής,  προφορικής και πλειοδοτικής, ανά κοινόχρηστο χώρο,  δημοπρασίας, με σκοπό την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων στη ΔΚ Λεωνιδίου, ΤΚ Παλαιοχωρίου και ΤΚ Κοσμά, όπως ειδικότερα προσδιορίζονται στην παρούσα, με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

 

1) Περιγραφή των προς παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων και προβλεπόμενες χρήσεις.

(Σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 221/2013 και 05/2019 αποφάσεις του Δ.Σ).

         Τα οκτώ (8) οκτώ τμήματα κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων για εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, είναι τα εξής:

1. Δ.Κ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ – Πλατεία Μητρόπολης – 50 τ.μ. στο ανατολικό μέρος της πλατείας, σύμφωνα με το από 21.06.2017 Τοπογραφικό Διάγραμμα Πολιτικού Μηχανικού Γολεγού Δημήτριου.

2. Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ – Κεντρική Πλατεία – 50 τ.μ. στην προέκταση της πρόσοψης του καταστήματος της Καραβίτη Αικατερίνης επί της πλατείας, σύμφωνα με την από 10.2004 κάτοψη κεντρικής πλατείας της Αρχιτέκτων Μηχανικού Γκιώνη Ιωάννας.

3. Τ.Κ. ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων – 28 τ.μ. (θέση 3), σύμφωνα με το από 4.5.2005 τοπογραφικό διάγραμμα Τοπογράφου Μηχανικού Ντάσκα Γρηγόριου.

4. Τ.Κ. ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων – 37 τ.μ. (θέση 4), σύμφωνα με το από 4.5.2005 τοπογραφικό διάγραμμα Τοπογράφου Μηχανικού Ντάσκα Γρηγόριου.

5. Τ.Κ. ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων – 45,21 τ.μ. (θέση 5), σύμφωνα με το από 4.5.2005 τοπογραφικό διάγραμμα Τοπογράφου Μηχανικού Ντάσκα Γρηγόριου.

6. Τ.Κ. ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων – 41,72 τ.μ. (θέση 11), σύμφωνα με το από 4.5.2005 τοπογραφικό διάγραμμα Τοπογράφου Μηχανικού Ντάσκα Γρηγόριου.

7. Τ.Κ. ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων – 50,68 τ.μ. (θέση 12), σύμφωνα με το από 4.5.2005 τοπογραφικό διάγραμμα Τοπογράφου Μηχανικού Ντάσκα Γρηγόριου.

8. Τ.Κ. ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων  – 36,08 τ.μ. (θέση 16), σύμφωνα με το από 4.5.2005 τοπογραφικό διάγραμμα Τοπογράφου Μηχανικού Ντάσκα Γρηγόριου.

2) Επιτρεπόμενες χρήσεις

            Το κάθε μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ή  ΑΛΛΟΥ ΠΑΡΕΜΦΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ -  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ), που διαθέτει ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή γνωστοποίηση του Ν. 442/2016 και έχει έδρα στην Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα του υπό δημοπράτηση χώρου, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης χρήσης.

            Η μίσθωση του χώρου δεν αποτελεί άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, ούτε αντικαθιστά, ούτε τροποποιεί ή επεκτείνει οποιαδήποτε εκδοθείσα ή ισχύουσα ή προβλεπόμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.

            Ο ενδιαφερόμενος πριν προβεί σε χρήση ή κατάληψη κοινόχρηστου χώρου υποχρεούται να έχει στην προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού του ενδιαφέροντος την δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων. Σε περίπτωση που η άδεια χρήσης του συγκεκριμένου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν προβλέπει την δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο, ο ενδιαφερόμενος δύναται να συμμετέχει στη διαδικασία, να καταστεί πλειοδότης και να συνταχθεί σχετικό συμφωνητικό. Στη συνέχεια, υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (γνωστοποίηση) αλλαγής της άδειας του καταστήματός του. Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου (δηλαδή χώρου χωρίς σχετική άδεια χρήσης), ανεξαρτήτως της σύνταξης συμφωνητικού μίσθωσης, προκύπτει υποχρέωση υποβολής νόμιμων κυρώσεων με τα αναλογούντα κατά περίπτωση πρόστιμα.

3) Διάρκεια μίσθωσης

Η μίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του μισθωτηρίου και λήγει οπωσδήποτε την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2019.

 

4) Όροι,  προϋποθέσεις και δικαιώματα συμμετοχής. 

4.1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση χρήσης των ανωτέρω κοινοχρήστων σε φυσικό πρόσωπο ή σε ένωση προσώπων οποιασδήποτε μορφής (Νομικό Πρόσωπο), είναι η συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, είτε συμβάλλονται και ενεργούν μεμονωμένα είτε συμβάλλονται και ενεργούν για λογαριασμό Νομικών Προσώπων, ως μέλη ή εκπρόσωποι αυτών.

4.2. Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, που αποδεδειγμένα ασκούν επάγγελμα ή δραστηριότητα που προβλέπεται για το αντίστοιχο τμήμα που  διεκδικούν, είναι δε ιδιοκτήτης ή εκμεταλλευτής καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείου, ζαχαροπλαστείου, εστιατορίου ή άλλου παρεμφερούς καταστήματος – επιχείρησης), υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν  βεβαιωμένες  ληξιπρόθεσμες και μη ρυθμισμένες οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο και τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας, από οποιαδήποτε αιτία και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της παρούσης.

4.3. Από τη δημοπρασία αποκλείεται όποιος έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για έναν από του ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008,  για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕL 300).

 β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195) και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής ή του οικονομικού φορέα.

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α΄ 48).

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309), η οποία ενσωματώνεται με το Ν. 3691/2008 (Α΄166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2331/1995 (Α΄173).

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101), η οποία ενσωματώνεται με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

ζ) της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστών εγγράφων, της μεταφοράς λαθρομεταναστών, της δωροδοκίας, της ψευδορκίας, της δόλιας χρεοκοπίας, της  λαθρεμπορίας, της παράβασης της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, της μαστροπείας, της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της κλοπής, της ληστείας, της ασέλγειας, της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, της παράνομης οπλοκατοχής, της παράνομης οπλοφορίας, της παράνομης οπλοχρησίας, της αρπαγής ανηλίκου και οποιαδήποτε εγκλήματα κατά των ηθών.

4.4. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία υπερήμερος οφειλέτης του Δήμου Ν. Κυνουρίας ή του Ελληνικού Δημοσίου, από οποιαδήποτε αιτία,  που δεν έχει ρυθμίσει τις οφειλές του.  Για τον σκοπό κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού πρόσφατη βεβαίωση δημοτικής και βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.

4.5. Η υποχρέωση αποκλεισμού ενδιαφερόμενου εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω αδικήματα,  είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

4.6. Τα Νομικά Πρόσωπα ή οι ενώσεις φυσικών προσώπων οποιασδήποτε μορφής  αποκλείονται από τη δημοπρασία όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, που αφορά αδίκημα της προηγούμενης παραγράφου, είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ή είναι μέλος του Ν.Π. ή εταίρος οποιασδήποτε μορφής.

4.7. Αν στη  δηµοπρασία συµµετέχουν αλλοδαποί πρέπει οπωσδήποτε να κατέχουν τη νόµιµη άδεια διαµονής που τους παρέχει το δικαίωµα άσκησης ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας.

4.8. Η συμμετοχή στη δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης και έχει την πλήρη γνώση του χώρου που παραχωρείται ως προς την απλή  χρήση του.

4.9. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή της δημοπρασίας, πριν τη έναρξη του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

4.10. Για την εκπροσώπηση Νομικού Προσώπου απαιτείται η προσκόμιση του Φ.Ε.Κ. σύστασης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου καθώς και ΦΕΚ μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτών. Τα Νομικά Πρόσωπα με τη μορφή ΕΠΕ ή  ΟΕ ή  ΕΕ, καθώς και οι  Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείας εκπροσωπούνται από το Διαχειριστή τους ή από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού και επίσημο εξουσιοδοτικό έγγραφο .

4.11. Η απόφαση της επιτροπής διενέργειες της δημοπρασίας περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.

4.12. Στην ΤΚ Κοσμά δικαίωμα ενοικίασης του χώρου με δημοπρασία να έχουν μόνο οι επαγγελματίες του οποίου ο κοινόχρηστος χώρος εφάπτεται του χώρου δημοπρασίας (Απόφαση 18/2018 Τοπικού Συμβουλίου Κοσμά). 

5) Δικαιολογητικά συμμετοχής.

            Για  να γίνει κάποιος δεκτός στη Δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

            Α) Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Θα αναφέρονται το τμήμα ή τα τμήματα για τα οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να καταθέσει προσφορά και τα πλήρη στοιχεία του: Επαγγελματική δ/νση ή δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ των προσώπων που αναφέρονται στην Αίτηση.

            Β) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, όπου ο υποψήφιος θα αναφέρει ότι: α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, έχει πλήρη γνώση της πραγματικής κατάστασης του κοινόχρηστου χώρου, την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, β) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του, σχετικό με οποιαδήποτε αναβολή ή ακύρωση του Διαγωνισμού γ) δεν έχει αποκλειστεί από δημόσιο διαγωνισμό λόγω υποβολής πλαστών πιστοποιητικών, δ) την προοριζόμενη χρήση του διεκδικούμενου χώρου, ήτοι τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ε) στην περίπτωση που η άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν προβλέπει την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο, ότι προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (γνωστοποίηση) αλλαγής της άδειας, ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο.

            Γ) Φωτοτυπία της αστυνομικής του Ταυτότητας του συμμετέχοντος.

            Δ)  Άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή γνωστοποίηση του Ν. 442/2016, η οποία να προβλέπει τη δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε υπαίθριο χώρο. Σε διαφορετική περίπτωση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση κατά τα ανωτέρω.

            Ε) Βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας  του Δήμου Ν. Κυνουρίας  ή σχετική βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, περί της ρύθμισης οφειλών.

            Ζ ) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.

            Η) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

            Θ) Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική επιστολή  αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, Τράπεζας, ποσού ίσου με ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) υπολογιζόμενου επί της τιμής εκκίνησης.

            Ι) Αντίγραφο ποινικού μητρώου (αν δεν προσκομισθεί αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία για τον πλειοδότη, και λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία έγκρισης των πρακτικών και ανακήρυξης του  παραχωρησιούχου – μισθωτή).  Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τα μέλη και τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

            Η έλλειψη οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιολογητικά καθιστά την προσφορά ανύπαρκτη και απαράδεκτη.

            Τα ίδια δικαιολογητικά ισχύουν και στην περίπτωση που κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου προσώπου. 

6) Τιμή εκκίνησης

            Το ελάχιστο αντάλλαγμα – τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, για κάθε κοινόχρηστο τμήμα εκτός προβολής καταστημάτων για το σύνολο του χώρου του τμήματος αυτού και για ολόκληρη της μισθωτική περίοδο, σε εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην υπ’ αριθ. 221/2013 και 325/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ορίζεται ως εξής:

α/α

Περιγραφή χώρου

Τέλος (€/τμ)

Τιμή

εκκίνησης

1

Δ.Κ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ – Πλατεία Μητρόπολης (εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) – 50 τ.μ. στο ανατολικό μέρος της πλατείας

6,00 €/τ.μ.

300,00 €

2

Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ – Κεντρική Πλατεία (εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) – 50 τ.μ. στην προέκταση της πρόσοψης του καταστήματος της Καραβίτη Αικατερίνης επί της πλατείας.

4,00 €/τ.μ.

200,00 €

3

Τ.Κ. ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων (εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) – 28 τ.μ. (θέση 3)

6,00 €/τ.μ.

168,00 €

4

Τ.Κ. ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων (εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) – 37 τ.μ. (θέση 4)

6,00 €/τ.μ.

222,00 €

5

Τ.Κ. ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων (εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) – 45,21 τ.μ. (θέση 5)

6,00 €/τ.μ.

271,26 €

6

Τ.Κ. ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων (εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) – 41,72 τ.μ. (θέση 11)

6,00 €/τ.μ.

250,32 €

7

Τ.Κ. ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων (εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) – 50,68 τ.μ. (θέση 12)

6,00 €/τ.μ.

304,08 €

8

Τ.Κ. ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων (εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) – 36,08 τ.μ. (θέση 16)

6,00 €/τ.μ.

216,48 €

          Το αντάλλαγμα που θα προκύψει από τη διαδικασία, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης εκάστου τμήματος και τη διαγωνιστική διαδικασία, αποτελεί το τίμημα – αντάλλαγμα για την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου, για το έτος 2019.

 

7) Διαδικασία  διενέργειας δημοπρασίας.

            Η δημοπρασία κάθε τμήματος χώρου αιγιαλού και παραλίας είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα με τη Διακήρυξη του Δημάρχου ημέρα και ώρα.

            Λαμβανομένων υπόψη της αριθμ. 18/2018 αποφάσεως Τοπικού Συμβουλίου Κοσμά για τις ανωτέρω περιγραφόμενες θέσεις 3 έως και 8, θα τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 5 εδ. β’ του Β.Δ. 24.9./20.10.1958.

            Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η υψηλότερη οικονομική προσφορά, ήτοι το υψηλότερο προσφερόμενο αντάλλαγμα.

            Η δημοπρασία διαρκεί μία ώρα με την επιφύλαξη της επόμενης περίπτωσης.

            Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν να κατατίθενται προσφορές χωρίς διακοπή και µόνον µεταξύ αυτών που έχουν προσκομίσει τα απαιτούμουνα εντός της καθορισμένης ώρας διενέργειας  και έχουν καταθέσει έστω και µία οικονομική προσφορά εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος. Σε εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου, δεν  γίνονται δεκτοί στη δηµοπρασία, ακόµα και αν αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, όσοι προσέλθουν µετά την οριζόµενη από τη διακήρυξη ώρα λήξης.

            Για τη συνέχιση της δημοπρασίας πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρίζεται στα πρακτικά.

            Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων δίδονται προφορικά και  αναγράφονται στο πρακτικό, κατά σειρά εκφώνησης μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.  Για την επικύρωση της προφοράς, ο πλειοδοτών  οφείλει να  θέτει μονογραφή  στην αντίστοιχη γραμμή του σχετικού πρακτικού.

            Κάθε προσφορά πρέπει να είναι υψηλότερη από την προηγούμενη ή από την τιμή εκκίνησης, τουλάχιστον κατά (10) δέκα ευρώ.

            Για κάθε κοινόχρηστο τμήμα θα διεξαχθεί ξεχωριστή δημοπρασία, για την οποία  θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό.

            Οι δημοπρασίες του συνόλου των τμημάτων θα διεξαχθούν ταυτοχρόνως.

            Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά).

            Με τη δημοπρασία δίνεται προτεραιότητα για τις θέσεις 3 έως και 8 σε όσους ο έμπροσθεν κοινόχρηστος χώρος του καταστήματός τους εφάπτεται (ή είναι συνεχόμενος) του χώρου της δημοπρασίας. Για τη διασφάλιση της διαδικασίας ως προς τη συγκεκριμένη προτεραιότητα, θα συνταχθεί πίνακας κατάταξης των προσφορών βάσει του συγκεκριμένου κριτηρίου,  στον οποίο θα προτάσσονται όσοι το πληρούν και θα έπονται όσοι δεν το πληρούν και, θα ανακηρυχθεί πλειοδότης – μισθωτής ο συμμετέχων που προσέφερε το μεγαλύτερο μίσθωμα, μεταξύ αυτών που ΔΕΝ έχουν απέναντι από το κατάστημά τους κοινόχρηστο χώρο δεκτικό μίσθωσης.

            Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφερόμενος που να πληροί το συγκεκριμένο κριτήριο, τότε θα επιλεγεί ο ενδιαφερόμενος με τη μεγαλύτερη οικονομική πρόσφορά (μίσθωμα).

8) Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής των δημοπρασιών.

            Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 19 Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης της διαδικασίας τη ενδεκάτη πρωινή (11:00πμ) και ώρα λήξης την δωδεκάτη πρωινή ώρα (12:00πμ) στο προθάλαμο του Γραφείου Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας.

            Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει συγκροτήθηκε με την 09/2019 (ΑΔΑ:ΨΠΒΒΩΚΝ-Β24) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

            Ειδικότερα, αρμόδιο όργανο για τη διενέργεια της δημοπρασίας είναι η επιτροπή τα μέλη της οποίας ορίσθηκαν με την υπ’  αριθ. 09/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και αποτελείται από τους:

α. κ Ρεντούλη Κωνσταντίνο, Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή  τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κολινιώτη Δημήτριο.

β.  κ. Δανεσή Θεόδωρο, Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μάρκο Νικόλαο.

            Η επιτροπή συγκροτείται με τη συμμετοχή του Δημάρχου Ν. Κυνουρίας κ. Λυσίκατου Χαράλαμπου, ως Προέδρου, συνεδριάζει παρόντων του Προέδρου και όλων των μελών της και αποφασίζει κατά πλειοψηφία.

            Γραμματέας των επιτροπών ορίζεται η δημοτική υπάλληλος κ. Φιλίππου Κατερίνα, κατηγορίας Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού, η οποία θα αναπληρώνεται από τον δημοτικό υπάλληλο κ. Πουλέτσο Ηλία, κατηγορίας Δ.Ε. Διοικητικού.

 

9) Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.

            Κάθε ενδιαφερόμενος, για να γίνει δεκτός στη δημοπρασία, οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει στην αρμόδια επιτροπή, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, αναγνωρισμένης Τράπεζας, ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού ίσου προς το 1/10 του οριζόμενου ελάχιστου ορίου της τιμής εκκίνησης.

            Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα επιστραφεί σε όλους όσους έλαβαν μέρος αλλά δεν αναδείχτηκαν τελευταίοι πλειοδότες, μετά την έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας.

           

10) Τρόπος καταβολής μισθώματος.

            Το μίσθωμα θα προκαταβληθεί εφ’ άπαξ, πριν την υπογραφή του συμφωνητικού, στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ν. Κυνουρίας.

            Άρνηση προκαταβολής του μισθώματος, όπως έχει καθοριστεί με την παρούσα απόφαση, όπως και άρνηση υπογραφής του συμφωνητικού,   επιφέρει την κατάπτωση της εγγύησης υπέρ του Δήμου και την ακύρωση της διαδικασίας ανάδειξης του τελευταίου πλειοδότη. Στην περίπτωση αυτή η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την αναμίσθωση του χώρου, με νέα δημοπρασία που θα προκηρυχθεί σε βάρος του αρχικού πλειοδότη και του εγγυητή του.

 

11) Υποχρεώσεις πλειοδότη

            Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός (5) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής (Οικονομική Επιτροπή) περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την καταβολή του ανταλλάγματος χρήσης κοινοχρήστου χώρου, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Στην περίπτωση αυτή ενεργείται  αναπλειστηριασμός εις βάρος του και ευθύνεται για το μικρότερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής του άδειας ή βεβαίωσης παραχώρησης απαιτείται η προσκόμιση από τους πλειοδοτούντες του πρωτότυπου διπλότυπου είσπραξης υπέρ του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

            Ο ενδιαφερόμενος πριν προβεί σε οποιαδήποτε χρήση ή κατάληψη κοινόχρηστου χώρου υποχρεούται να έχει στην προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας του την δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων. Ειδικότερα, η χρήση του δημοπρατούμενου κοινόχρηστου χώρου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προϋποθέτει τη νόμιμη λειτουργία αυτών, ήτοι να  προβλέπεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο. Σε περίπτωση που στην άδεια λειτουργίας υγειονομικού καταστήματος του πλειοδότη δεν προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης τραπεζοκαθισμάτων θα συντάσσεται συμφωνητικό, αλλά η δυνατότητα χρήσης θα υπόκειται σε τροποποίηση της υφιστάμενης άδειας, ώστε να προβλέπει τη δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο.

            Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της ανωτέρω διαδικασίας λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη και μη έκδοσης της σχετικής άδειας ή βεβαίωσης, ο πλειοδότης κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος και καταπίπτει εις βάρος του η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. Επίσης, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του, δύναται να υποστούν τις κυρώσεις των άρθρων 57-59 του Δ/τος 11/12-11-1929 «περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων» όπως ισχύουν (αναπλειστηριασμός σε βάρος τους).

            Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να αναπτύσσει τραπεζοκαθίσματα στον χώρο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 και να παρέχει τις ανάλογες υπηρεσίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην άδεια λειτουργίας του καταστήματος. Σε διαφορετική περίπτωση αποβάλλεται από το μίσθιο, χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα διεκδίκησης αποζημίωσης ή επιστροφής του μισθώματος και παρακρατείται η εγγυητική καλής χρήσης, χωρίς καμία άλλη δικαστική ή εξώδικη διαδικασία.

            Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνονται αναντίρρητα στις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών και οργάνων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και της Ελληνικής Πολιτείας.

            Η χρήση του κοινόχρηστου χώρου πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στην περιοχή που οριοθετείται στα σχετικά τοπογραφικά.

            Την ευθύνη για αυθαίρετη κατάληψη χώρου από πελάτες την φέρει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

            Ο μισθωτής του χώρου, έχει υποχρέωση να μεριμνά για τον καθημερινό καθαρισμό του και για την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων συλλογής απορριμμάτων. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων αυτών εντάσσεται η χρήση υλικών προσαρμοσμένων στο περιβάλλον (ξύλο, ύφασμα) και στην αρχιτεκτονική ιδιαιτερότητα και φυσιογνωμία του οικισμού.

            Απαγορεύεται η χρήσης ακαλαίσθητων διαφημιστικών και άλλων αντικειμένων, όπως πλαστικές καρέκλες ή τραπέζια, πλαστικά  δοχεία, φωτεινές επιγραφές, ψυγεία, κ.λ.π.

            Απαγορεύεται η ανέγερση στο μίσθιο κάθε είδους κτίσματος ή σταθερής κατασκευής. Επίσης απαγορεύεται  η στάθμευση οχημάτων εντός του χώρου,  καθώς και οποιαδήποτε παρέμβαση  που θα αλλοιώνει τη μορφής, τα όρια και τον χαρακτήρα του μισθίου.

            Ο μισθωτής του χώρου είναι υποχρεωμένος να αναπτύσσει στον χώρο που μισθώνει τα τραπεζοκαθίσματα που δικαιούται σύμφωνα με τη δυναμικότητα του καταστήματός του.

            Υπεκμίσθωση ή αναμίσθωση του χώρου απαγορεύεται απολύτως. Σε τέτοια περίπτωση μισθωτής και ο υπεκμισθωτής αποβάλλονται αμέσως του μισθωμένου χώρου και η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου ανέκκλητα.

            Η μίσθωση υπόκειται σε ανάκληση, οποτεδήποτε, για λόγους παράβασης των όρων της διακήρυξης.

            Μόνο μετά την υπογραφή του συμφωνητικού, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο, εφόσον τούτο προβλέπεται από την άδεια λειτουργία του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η σύνταξη συμφωνητικού δεν ισοδυναμεί με δικαίωμα εγκατάστασης στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο, αλλά στην περίπτωση αυτή για να εκδοθεί άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει σχετική γνωστοποίηση με δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

            Οι παραχωρησιούχοι έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με κάθε απόφαση ή οδηγία των αρμοδίων οργάνων διοίκησης του Δήμου ή των οργάνων της πολιτείας και είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών που  κινούνται ή παραμένουν στο χώρο ή χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους παραχωρησιούχους.

12) Λήξη παραχώρησης – παράδοση χώρου.

            Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται, αμέσως μετά την προσωρινή (λόγω εποχιακής λειτουργίας) ή την οριστική ολοκλήρωση ή τη διακοπή της επαγγελματικής του δραστηριότητας, που σχετίζεται με τον παραχωρούμενο χώρο, να παραδώσει τον κοινόχρηστο χώρο στην προτέρα του μορφή, απαλλαγμένο από κάθε κατασκευή και αντικείμενο.

            Σε κάθε περίπτωση κάθε συμβαλλόμενος – παραχωρησιούχος υποχρεούται να απομακρύνει από τον κοινόχρηστο χώρο κάθε αντικείμενο, αμέσως μετά τη λήξη της παραχώρησης.

            Άρνηση παράδοσης του χώρου ή μη συμμόρφωση με τους όρους της παρούσας, θεωρείται αυθαίρετη χρήση και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες, από την  ισχύουσα νομοθεσία, κυρώσεις.

 

13) Γενικοί όροι

            Η μίσθωση δεν διέπεται ούτε προστατεύεται από τις διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων.

            Με τη μίσθωση δεν παρέχεται στον μισθωτή το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου και δεν αναιρείται ούτε κατελάχιστον ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του.

            Αν εκδοθεί προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο ακίνητο που προβάλλεται στον συγκεκριμένο χώρο, τότε διακόπτεται η διαδικασία δημοπράτησης, ανεξαρτήτως  του σταδίου στο οποίο βρίσκεται και ανακαλούνται όλες οι προηγούμενες αποφάσεις, χωρίς κανένα δικαίωμα αποζημίωσης των συμμετεχόντων στη δημοπρασία ή του πλειοδότη.

            Αν εκδοθεί προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο ακίνητο που προβάλλεται στον συγκεκριμένο χώρο, μετά την υπογραφή της σύμβασης, τότε λύεται μονομερώς η σύμβασης μίσθωσης, με ευθύνη του Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας,  χωρίς απόφαση συλλογικού οργάνου, με την υποχρέωση του Δήμου να επιστρέψει στον μισθωτή το μίσθωμα που θα αναλογεί στο υπολειπόμενο διάστημα της σύμβασης, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, προκειμένου να αποδοθεί απευθείας η χρήση του χώρου στον δικαιούμενο, βάσει της ισχύουσας κανονιστικής.

            Οι κρατήσεις που υπόκειται το μίσθωμα, βαρύνουν μονομερώς τον μισθωτή.

            Ο πλειοδότης δεν δικαιούται αποζημίωσης σε περίπτωση που δεν εγκριθούν τα πρακτικά του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή ή το Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Αρκαδίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, οφείλει δε εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση σ΄ αυτόν του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης, αφού προηγουμένως  εξοφλήσει το συνολικό μίσθωμα. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία εκπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση συμμετοχής χωρίς Δικαστική παρέμβαση και ενεργείται επανάληψη της δημοπρασίας.

            Ο συμμετέχων στην δημοπρασία εννοείται ότι έχει προηγουμένως λάβει γνώση του προς εκμίσθωση χώρου, την πραγματική κατάσταση αυτού, την έκτασή του και τους όρους της διακήρυξης, οπότε ούτε λύση της μίσθωσης γίνεται ούτε μείωση του μισθώματος για κανέναν προβαλλόμενο χώρο.

            Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία της δημοπρασίας ή κατά τη διάρκεια της μισθωτικής περιόδου θα αντιμετωπισθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81.

            Οι όροι διεξαγωγής της δημοπρασίας διέπουν και τη σύμβαση που θα συνυπογράψει ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας με τον νόμιμο εκπρόσωπό του και τον μισθωτή, με τους όρους της παρούσας απόφασης.

            Ο Δήμος δεν ευθύνεται έvαvτι του παραχωρησιούχου, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του ανταλλάγματος για οποιονδήποτε λόγο.

14) Δημοσίευση Διακήρυξης.

            Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας περιλαμβάνουσα και την ημερομηνία διεξαγωγής- θα δημοσιευθεί, με φροντίδα του Δημάρχου, (10) δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων Παλαιοχωρίου, Κοσμά και Λεωνιδίου και θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.notiakynouria.gov.gr/ και στο πρόγραμμα <<Διαύγεια>>.

 

15) Επανάληψη της δημοπρασίας.

            Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον κ. Δήμαρχο εάν δεν παρουσιασθεί πλειοδότης.

            Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, αναφερομένη στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένη, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τους όρους της παρούσης.

            Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια διοικητική αρχή, λόγω σφάλματος κατά τη διενέργεια.

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά ή τη σύμβαση μίσθωσης.

            Στην περίπτωση (β) καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγυητική επιστολή χωρίς καμία άλλη διατύπωση, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

 

16) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων.

                        Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τα Γραφεία του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 8:00 – 15:00, Διεύθυνση:  Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τηλέφωνα: 2757360229, FAX: 27573 60214 (αρμόδια υπάλληλος: Κατερίνα Φιλίππου).

            Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ατελώς, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της δημοπρασίας.

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

Διακήρυξη Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στη Δ.Ε. Λεωνιδίου

Διακήρυξη Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στη Δ.Ε. Λεωνιδίου
more ... »

Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Νότιας Κυνουρίας

Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Νότιας Κυνουρίας
more ... »

Συνοπτικός Διαγωνισμός για Τσιμεντοστρώσεις-Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Λεωνιδίου

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας,

διακηρύττει

Συνοπτικό Διαγωνισμό του άρθρου 2 παρ.30 και άρθρου 117 του Ν.4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, την επιλογή αναδόχου ανάθεσης της σύμβασης για την κατασκευή του έργου με τίτλο:

«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ»

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας.

Ως  καταληκτική  προθεσμία  για  την  υποβολή  των  προσφορών  ορίζεται   09-04-2019  ,  ημέρα  Τρίτη                και ώρα       11.00 π.μ.

Οι προσφορες υποβάλλονται εντός της ανωτέρω προθεσμίας είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή ή με courier προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής

Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας αυτής.

Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  διενεργηθεί  από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού   στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας  στο Λεωνίδιο, αμέσως μετά την παραλαβή των προσφορών

 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Κατηγορία Οδοποιία, με προϋπολογισμό 19.677,42 €  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)  (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη της Υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 19.677,42  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 24.400,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Κριτήριο Ανάθεσης Κριτήριο  για  την  ανάθεση  της  σύμβασης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με το άρθρο 95Α του Ν.4412/16.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) συμπεριλαμβανομένου και του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) στην ιστοσελίδα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας www.notiakynouria.gov.gr. καθώς και από το Δήμο Νότιας Κυνουρίας, αρμόδιος Υπάλληλος Μαντζανά Γεωργία (τηλ.: 2757022807, Φαξ: 2757022246) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Εφόσον ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που  δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (για τους εγγεγραμμένους στα Νομαρχιακά Μητρώα, να καλύπτουν και την κατηγορία Ασφαλτικών) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Λόγοι Αποκλεισμού:

Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν4412/2016 και του άρθρου 22Α της Διακήρυξης.

Κριτήρια  Επιλογής:  

Απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (για τους εγγεγραμμένους στα Νομαρχιακά Μητρώα πρέπει να καλύπτεται και η κατηγορία Ασφαλτικών)

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα στοιχεία χρηματοοικονομικής επάρκειας στην παρούσα σύμβαση.

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό

 • εφόσον στη βασική στελέχωση περιλαμβάνουν  τουλάχιστον ένα τεχνικό που διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:

τεχνικό που διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα προσόντα που προβλέπονται στα άρθρα 107 παρ. 5 και 109 του ν. 3369/2008, σχετικά με την εκτέλεση έργων Οδοποιίας

Τονίζεται ότι οι επιχειρήσεις που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του παρόντος δύνανται να συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, ανεξαρτήτως της τυχόν εγγραφής αυτών και των τεχνικών τους σε τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. και του Μ.Ε.Κ. του ν. 3669/2008, ενώ δε η παραπομπή στα άρθρα 107 και 109 σκοπεί αποκλειστικά στην περιγραφή των απαιτήσεων συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό ανεξαρτήτως τάξης και βαθμίδας Μ.Ε.ΕΠ. και Μ.Ε.Κ.

ή

 • εφόσον διαθέτουν κατ’ ελάχιστον  τα προσόντα που περιγράφονται στα άρθρα 105 και 106 του Ν.3669/2008 και ειδικότερα:

α) τα προσόντα του άρθρου 106 παρ.2,  και τριετή κατασκευαστική εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου τους

β) τα προσόντα του άρθρου 106 παρ.3,  και εξαετή κατασκευαστική εμπειρία από τη λήψη της αδείας

γ) τα προσόντα του άρθρου 106 παρ.4,  και οκταετή κατασκευαστική εμπειρία

δ) τα προσόντα του άρθρου 106 παρ.5

τα προσόντα αυτά πρέπει να αφορούν στην κατηγορία έργων Οδοποιίας (περιλαμβανομένων των ασφαλτικών)

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να διαθέτουν βασική στελέχωση αντίστοιχη με αυτήν που περιγράφηκε ανωτέρω, με ανάλογη εφαρμογή του άρ.100 του Ν.3669/08.

Οι αλλοδαποί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι  σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών  (επειδή δεν τηρείται τέτοιος στη χώρα εγκατάστασής τους) υποχρεούνται να καταθέσουν τα δικαιολογητικά της παρ.23.6.(γ) του άρθρου 23 της παρούσας και απαιτείται να έχουν αντίστοιχη στελέχωση.

Εγγύηση συμμετοχής

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό,  (Άρθρο 72, παρ. 1, εδάφιο (α) Ν.4412/16)

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι τέσσερεις (04) ημερολογιακοί μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από  πόρους του Δήμου ΣΑΤΑ ΠΟΕ Κωδ. Προϋπολογισμού: ΚΑ 30-7323.002

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Νότιας Κυνουρίας, αρμόδιος Υπάλληλος Μαντζανά Γεωργία (τηλ.: 2757022807, Φαξ: 2757022246) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Διακήρυξη Δημοπρασίας για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού-παραλίας

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/Α’) περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων.

2) Το N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α’) Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας

3) Το N.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

4) Το Ν. 2971/01 (ΦΕΚ 285/Α’) «Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις».

5) Την αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.5.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1636/Β’) των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6) Τις αριθμ. ΚΥΑ με αριθμούς ΔΔΠ/Β0010068/0624Β ΕΞ2017 (ΦΕΚ 2255/Β/3-7-2017) και ΔΔΠ0009186/0575Β/ΕΞ2017 (ΦΕΚ 2098/Β/19-72017).

7) Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/538251/358760/13440/300/21.3.2018 (ΑΔΑ: ΨΠΧΡ4653Π4-ΙΥΕ) έγκριση αιτήματος του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, ΠΕ Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού.

8. Τις Γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπ. Πολιτισμού και συγκεκριμένα:

(α) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΔΕΠΝΙ/ 498786/ 49127/ 6221/12.1.2018               γνωμοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υπηρεσία Νεωτέρων               Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου).

(β) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΡΚ/393687 /257915 /3187 γνωμοδότηση               του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων).

(γ) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/394674/258648/6837 γνωμοδότηση του               Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας).

9) Την αριθμ. 92/2017 (ΑΔΑ: 68ΝΑΩΚΝ-ΕΤ9) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού του τιμήματος της χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 126917/20.6.2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

10) Την αριθμ. 131/2017 (ΑΔΑ:7ΓΝΙΩΚΝ-ΡΣΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως θεωρήθηκε εκτελεστή με το αριθμ. πρωτ. 120428/22.2017 έγγραφο του Προϊσταμένου Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Νομού Αρκαδίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

11) Το αριθμ. πρωτ. 9038/5.2.2019 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας περί κρίσης του ανταλλάγματος ως εύλογου.

12) Την αριθμ. 21/2018 (ΑΔΑ: Ω92ΠΩΚΝ-24Ζ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί της έκδοσης τοπικής κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό κοινόχρηστων γενικά χώρων επί του αιγιαλού, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης με πλειοδοτική δημοπρασία.

13) Την αριθμ. 9/2019 (ΑΔΑ: ΨΠΒΒΩΚΝ-Β24) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί του ορισμού, δύο (2) δημοτικών συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους στην επιτροπή του άρθρου 1 «Όργανα διενέργειας δημοπρασιών» του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77Α) «Περί του καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας των δημοπρασιών για την εκποίηση ή την εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων».

14) Την αριθμ. 3/2019 (ΑΔΑ: ΨΗΜ6ΩΚΝ-Ψ7Ζ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας και σύνταξη της σχετικής διακήρυξης για την εκμίσθωση τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας κτλ.

15) Το αριθμ. πρωτ. 7552/11.2.2019 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας περί παροχής σύμφωνης γνώμης επί της αριθμ. 3/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Τη διενέργεια δημόσιας, προφορικής και πλειοδοτικής, ανά τμήμα, δημοπρασίας, με σκοπό τη σύναψη συμβάσεων παραχώρησης σε τρίτους, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος της απλής χρήσης των παρακάτω (συγκεκριμένων & προσδιορισμένων) τμημάτων αιγιαλού, παραλίας, που βρίσκονται εντός των χωρικών ορίων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, για την άσκηση των προβλεπόμενων χρήσεων – δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση με αριθμό ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος – Ενέργειας, όπως ισχύει, με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 

1. Περιγραφή των προς παραχώρηση τμημάτων χώρου αιγιαλού- παραλίας και προβλεπόμενες χρήσεις.

(Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 21/2018 απόφαση του Δ.Σ).

  Τα (16) δέκα έξι τμήματα χώρου αιγιαλού και παραλίας που παραχωρούνται έναντι ανταλλάγματος σε τρίτους, για απλή χρήση, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 18/2018 απόφαση του Δ.Σ και τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος – Ενέργειας, είναι τα εξής:

 

1. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (30,00) τ.μ. στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Μικρό Τηγάνι» (δεξιά)], για τη χρησιμοποίησή του από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις εκμίσθωσης μη μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής. (Περιγράφεται στο από τον Μάιο του 2003 τοπογραφικό διάγραμμα του κ. Μένη Χρήστου και σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

2. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (340,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Μικρό Τηγάνι» (δεξιά)], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

3. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (340,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Μικρό Τηγάνι» (αριστερά)], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π., από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

4. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (340,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Κρυονέρι» (κέντρο)], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π., από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

5. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Κρυονέρι» (κέντρο)], για την τοποθέτηση επί αυτού και την εκμετάλλευση τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας), αυτοκινούμενου ή μη, από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. ((Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.)

6. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (340,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Κρυονέρι» (αριστερά)], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ Α.Ε.)

7. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Όρμος Τσέρφο» (αριστερά)], για την τοποθέτηση επί αυτού και την εκμετάλλευση τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας), αυτοκινούμενου ή μη, από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται στο απόσπασμα τοπογραφικού για τον καθορισμό της γραμμής αιγιαλού του ΦΕΚ 474/Δ/1990 και σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ Α.Ε.).

8. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (250,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Όρμος Τσέρφο» (αριστερά)], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ Α.Ε.)

9. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (50,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Όρμος Τσέρφο» (κέντρο)], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ Α.Ε.)

10. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Παραλία Ζαρίτσι» (δεξιά)], για την τοποθέτηση επί αυτού και την εκμετάλλευση τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας), αυτοκινούμενου ή μη, από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ Α.Ε.).

11. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (100,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Παραλία Ζαρίτσι» (δεξιά)], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ Α.Ε.).

12. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (100,00) τ.μ, στην Τ.Κ. Πέρα Μελάνων [θέση: «Κίσσακας»], για τη χρησιμοποίησή του από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις εκμίσθωσης πλοίων ψυχαγωγίας – τουριστικών σκαφών και εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ. (Περιγράφεται στο από Ιούνιο του 2007 τοπογραφικό διάγραμμα του κ. Χρήστου Μένη και σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ Α.Ε.).

13. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (150,00) τ.μ, στον οικισμό «Φωκιανός» της Τ.Κ Πηγαδίου, (θέση: «Οικισμός Φωκιανός – κέντρο»), για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ Α.Ε.).

14. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (150,00) τ.μ., στον οικισμό «Φωκιανός» της Τ.Κ Πηγαδίου (θέση: «οικισμός «Φωκιανός- δεξιά»), για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ Α.Ε.).

15. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ., στην Τ.Κ Πέρα Μελάνων [θέση: «Όρμος Λιβάδι»], για την τοποθέτηση επί αυτού και την εκμετάλλευση τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας), αυτοκινούμενου ή μη, από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ Α.Ε.).

16. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (150,00) τ.μ., στην Τ.Κ Πέρα Μελάνων [θέση: «Όρμος Λιβάδι»], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – (ανακλίντρων) ξαπλώστρων κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ Α.Ε.).

Τα τοπογραφικά διαγράμματα και τα αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών, στα οποία περιγράφονται οι ανωτέρω χώροι, τηρούνται στο αρχείο του Δήμου Ν. Κυνουρίας.

 

2. Διαδικασία διενέργειας δημοπρασίας.

Η δημοπρασία κάθε τμήματος χώρου αιγιαλού και παραλίας είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα με τη Διακήρυξη του Δημάρχου ημέρα και ώρα.

  Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η υψηλότερη οικονομική προσφορά, ήτοι το υψηλότερο προσφερόμενο αντάλλαγμα – μίσθωμα.

Η δημοπρασία διαρκεί μία ώρα με την επιφύλαξη της επόμενης περίπτωσης.

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν να κατατίθενται προσφορές χωρίς διακοπή και µόνον µεταξύ αυτών που έχουν προσκομίσει τα απαιτούμουνα εντός της καθορισμένης ώρας διενέργειας και έχουν καταθέσει έστω και µία οικονομική προσφορά εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος. Σε εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου, δεν γίνονται δεκτοί στη δηµοπρασία, ακόµα και αν αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, όσοι προσέλθουν µετά την οριζόµενη από τη διακήρυξη ώρα λήξης.

Για τη συνέχιση της δημοπρασίας πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρίζεται στα πρακτικά.

Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων δίδονται προφορικά και αναγράφονται στο πρακτικό, κατά σειρά εκφώνησης μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Για την επικύρωση της προφοράς, ο πλειοδοτών οφείλει να θέτει μονογραφή στην αντίστοιχη γραμμή του σχετικού πρακτικού.

  Κάθε προσφορά πρέπει να είναι υψηλότερη από την προηγούμενη ή από την τιμή εκκίνησης, τουλάχιστον κατά (10) δέκα ευρώ.

Για κάθε τμήμα αιγιαλού και παραλίας θα διεξαχθεί ξεχωριστή δημοπρασία, για την οποία θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό.

Οι δημοπρασίες του συνόλου των τμημάτων θα διεξαχθούν ταυτοχρόνως.

  Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά).

3. Όροι, προϋποθέσεις και δικαιώματα συμμετοχής.

3.1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού – παραλίας σε φυσικό πρόσωπο ή σε ένωση προσώπων οποιασδήποτε μορφής (Νομικό Πρόσωπο), είναι η συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, είτε συμβάλλονται και ενεργούν μεμονωμένα είτε συμβάλλονται και ενεργούν για λογαριασμό Νομικών Προσώπων, ως μέλη ή εκπρόσωποι αυτών.

3.2. Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, που αποδεδειγμένα ασκούν επάγγελμα ή δραστηριότητα που προβλέπεται για το αντίστοιχο τμήμα που διεκδικούν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες και μη ρυθμισμένες οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο και τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας, από οποιαδήποτε αιτία και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της παρούσης.   Για την απόδειξη της άσκησης επαγγέλματος ή της δραστηριότητας έχει εφαρμογή η διάταξη της περίπτωσης β της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3 της ισχύουσας Κ.Υ.Α, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της πρώτης, τέταρτης και πέμπτης παραγράφου του άρθρου 14 της ίδιας Κ.Υ.Α.

3.3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις ή κοινοπραξία, έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία μόνο δημοπρασία και μπορεί να διεκδικήσει ένα μόνο τμήμα, με εξαίρεση την περίπτωση της συνδυασμένης χρήσης ενός τμήματος εμβαδού (15) τετραγωνικών μέτρων προοριζόμενου για την τοποθέτηση κινητού τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας) και ενός γειτονικού τμήματος προοριζόμενου για άλλη δραστηριότητα.

3.4.   Από τη δημοπρασία αποκλείεται όποιος έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για έναν από του ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕL 300),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195) και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής ή του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309), η οποία ενσωματώνεται με το Ν. 3691/2008 (Α΄166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2331/1995 (Α΄173),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101), η οποία ενσωματώνεται με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

ζ) της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστών εγγράφων, της μεταφοράς λαθρομεταναστών, της δωροδοκίας, της ψευδορκίας, της δόλιας χρεοκοπίας, της λαθρεμπορίας, της παράβασης της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, της μαστροπείας, της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της κλοπής, της ληστείας, της ασέλγειας, της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, της παράνομης οπλοκατοχής, της παράνομης οπλοφορίας, της παράνομης οπλοχρησίας, της αρπαγής ανηλίκου και οποιαδήποτε εγκλήματα κατά των ηθών.

3.5. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία υπερήμερος οφειλέτης του Δήμου Ν. Κυνουρίας ή του Ελληνικού Δημοσίου, από οποιαδήποτε αιτία, που δεν έχει ρυθμίσει τις οφειλές του. Για τον σκοπό κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού πρόσφατη βεβαίωση δημοτικής και βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας

3.6. Η υποχρέωση αποκλεισμού ενδιαφερόμενου εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω αδικήματα, είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

3.7. Τα Νομικά Πρόσωπα ή οι ενώσεις φυσικών προσώπων οποιασδήποτε μορφής αποκλείονται από τη δημοπρασία όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, που αφορά αδίκημα της προηγούμενης παραγράφου, είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ή είναι μέλος του Ν.Π. ή εταίρος οποιασδήποτε μορφής.

3.8. Αν στη δηµοπρασία συµµετέχουν αλλοδαποί πρέπει οπωσδήποτε να κατέχουν τη νόµιµη άδεια διαµονής που τους παρέχει το δικαίωµα άσκησης ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας.

3.9. Η συμμετοχή στη δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης και έχει την πλήρη γνώση του χώρου που παραχωρείται ως προς την απλή χρήση του.

3.10. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή της δημοπρασίας, πριν τη έναρξη του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

3.11. Για την εκπροσώπηση Νομικού Προσώπου απαιτείται η προσκόμιση του Φ.Ε.Κ. σύστασης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου καθώς και ΦΕΚ μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτών. Τα Νομικά Πρόσωπα με τη μορφή ΕΠΕ ή ΟΕ ή ΕΕ, καθώς και οι Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείας εκπροσωπούνται από το Διαχειριστή τους ή από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού και επίσημο εξουσιοδοτικό έγγραφο .

3.12. Η απόφαση της επιτροπής διενέργειες της δημοπρασίας περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.

 

4. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής των δημοπρασιών.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο την 26 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης της διαδικασίας την δεκάτη πρωινή (10:00 πμ) και ώρα λήξης την ενδεκάτη πρωινή ώρα (11:00 πμ) στο προθάλαμο του Γραφείου Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει συγκροτήθηκε με την 9/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, αρμόδιο όργανο για τη διενέργεια της δημοπρασίας είναι η επιτροπή, τα μέλη της οποίας ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 9/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από τους:

α. κο Ρεντούλη Κωνσταντίνο, Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή του τον κο Κολινιώτη Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο.

β. κο Δανεσή Θεόδωρο, Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή του τον κο Μάρκο Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο.

Η επιτροπή συγκροτείται με τη συμμετοχή του Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας, κου Λυσίκατου Χαράλαμπου, ως Πρόεδρου, συνεδριάζει παρόντων του Προέδρου και όλων των μελών της και αποφασίζει κατά πλειοψηφία.

Γραμματέας των επιτροπών ορίζεται η δημοτική υπάλληλος, κα Φιλίππου Κατερίνα, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, η οποία θα αναπληρώνεται από το δημοτικό υπάλληλο κο Πουλέτσο Ηλία, κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού.

 

5. Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς.

Το ελάχιστο αντάλλαγμα – τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, για κάθε τμήμα αιγιαλού και παραλίας, σε εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην υπ’ αριθ. 92/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ορίζεται ως εξής:

α/α Περιγραφή χώρου Τιμή εκκίνησης
1 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (30,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Μικρό Τηγάνι» (δεξιά)]. 210,00 €
2 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (340,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Μικρό Τηγάνι» (δεξιά)]. 2.380,00 €
3 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (340,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Μικρό Τηγάνι» (αριστερά)]. 2.380,00 €
4 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (340,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Κρυονέρι» (κέντρο)]. 2.380,00 €
5 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Κρυονέρι» (κέντρο)]. 258,75 €
6 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (340,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Κρυονέρι» (αριστερά)]. 2.380,00 €
7 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Όρμος Τσέρφο» (αριστερά)]. 258,75 €
8 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (250,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Όρμος Τσέρφο» (αριστερά)]. 1.750,00 €
9 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (50,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Όρμος Τσέρφο» (κέντρο)]. 350,00 €
10 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Παραλία Ζαρίτσι» (δεξιά)]. 258,75 €
11 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (100,0) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Παραλία Ζαρίτσι» (δεξιά)]. 700,00 €
12 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (100,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ. Κ. Πέρα Μελάνων (θέση: «Κίσσακας»). 1.800,0 €
13 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (150,00) τ.μ, χωροθετούμενο Τ.Κ Πηγαδίου [θέση: «οικισμός Φωκιανός» (κέντρο)]. 1.050,00 €
14 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (150,00) τ.μ, χωροθετούμενο Τ.Κ Πηγαδίου [θέση: «οικισμός Φωκιανός» (δεξιά)]. 1.050,00 €
15 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Πέρα Μελάνων [θέση: «Όρμος Λιβάδι»]. 258,75 €
16 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (150,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Πέρα Μελάνων [θέση: «Όρμος Λιβάδι»]. 1.050,00 €

Το αντάλλαγμα (μίσθωμα) που θα προκύψει από τη διαδικασία, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης εκάστου τμήματος και τη διαγωνιστική διαδικασία, αποτελεί το τίμημα – αντάλλαγμα για την παραχώρηση της απλής χρήσης του αντίστοιχου τμήματος, για το έτος 2019.

  Το αντάλλαγμα που θα επιτευχθεί µε τη δημοπρασία, υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου (3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% επ’ αυτού), το οποίο υπολογίζεται επί του συνολικού ανταλλάγματος και καταβάλλεται υποχρεωτικά από τους συμβαλλόμενους παραχωρησιούχους. Το χαρτόσημο και η εισφορά υπέρ ΟΓΑ εισπράττονται από τον ∆ήµο Ν. Κυνουρίας κατά την καταβολή του ανταλλάγματος.

 

6. Εγγυητής.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και στη συνέχεια θα συνυπογράψει τη σύμβαση παραχώρησης και έτσι καθίσταται αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν, για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

 

7. Γενικοί όροι.

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή την διοικητική αρχή που έχει αντίστοιχη ελεγκτική αρμοδιότητα.

Επίσης, ο μισθωτής δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης, ούτε απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του ανταλλάγματος στην περίπτωση που δεν ασκήσει στον μισθωμένο χώρο την προβλεπόμενη δραστηριότητα, ούτε στην περίπτωση της ζημιογόνας, για τον ίδιο, εκμετάλλευσης του χώρου.

Ο πλειοδότης δεν δικαιούται να διεκδικήσει την επιστροφή ή τη μείωση του μισθώματος στην περίπτωση που αποβληθεί από τον χώρο μετά την εγκατάστασή του, ούτε στην περίπτωση που τυχόν ανακληθεί ή ακυρωθεί η σύμβαση για οποιαδήποτε αιτία.

8. Σύμβαση.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός (5) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής (Οικονομική Επιτροπή) περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Στην περίπτωση αυτή ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μικρότερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Κάθε σύμβασης παραχώρησης διέπεται από τους όρους υπ’ αριθ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017) και ειδικότερα της περ. 2 του άρθρου 13 της, «Σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης κατόπιν δημοπρασίας» αυτής, όπως ισχύει.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου απαιτείται η προσκόμιση από τους πλειοδοτούντες του πρωτότυπου διπλότυπου είσπραξης για την καταβολή του ως άνω αναφερόμενου ποσοστού 30% υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (πλέον 3,6% χαρτοσήμου).

Στη συνέχεια, ο Δήμος αποστέλλει στην οικεία Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης της Δημοπρασίας και το συναφθέν, σε εκτέλεση του Πρακτικού, μισθωτήριο συμβόλαιο με τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάμενο, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του Δημοσίου. Στο μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να έχουν ενσωματωθεί, επί ποινή ακυρότητας της μισθωτικής σύμβασης, οι τυχόν υποδείξεις του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα καθώς και να αναγράφεται, επί ποινή ακυρότητας της σύμβασης, ο αριθμός του διπλοτύπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του Δημοσίου.

Επίσης, στο μισθωτήριο συμβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή, η διάρκεια της μίσθωσης, η θέση και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κ.λ.), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγμα. Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται με επιμέλεια του Δήμου και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του αντισυμβαλλομένου σε επισυναπτόμενο στο μισθωτήριο υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του Ν. 4281/2014, σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., ή σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού, όπου αυτός υφίσταται.

Μόνο μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή και την προσυπογραφή του από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας, ο μισθωτής έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο. Σε περίπτωση μη τελικής συνυπογραφής του μισθωτηρίου, λόγω μη τήρησης των υποδειχθεισών από αυτόν τροποποιήσεων ή μη συναποστολής μαζί με τα 3 αντίγραφα της μισθωτικής σύμβασης του πρωτοτύπου διπλοτύπου είσπραξης, το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι άκυρο και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δήμου ή Δημοσίου.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επί των ανωτέρω, η αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας υποχρεούται να προβεί σε αυτοψία και να λαμβάνει άμεσα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα προστασίας της κοινόχρηστης Δημόσιας Περιουσίας.

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της ανωτέρω διαδικασίας λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη και μη υπογραφής του οριστικού μισθωτηρίου συμβολαίου, ο πλειοδότης κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος και καταπίπτει εις βάρος του η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. Επίσης, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του, δύναται να υποστούν τις κυρώσεις των άρθρων 57-59 του Δ/τος 11/12-11-1929 «περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων» όπως ισχύουν (αναπλειστηριασμός σε βάρος τους).

 

9. Διάρκεια της παραχώρησης.

    Η διάρκεια της παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης κάθε τμήματος αιγιαλού και παραλίας αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήγει την 31η -12- 2019.

10. Διαδικασία καταβολής του ανταλλάγματος.

Το αντάλλαγμα που δικαιούται να εισπράξει ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας, θα καταβληθεί εφάπαξ, στο ταμείο του Δήμου Ν. Κυνουρίας, πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, τηρουμένης της διαδικασίας που προβλέπεται στη σχετική Κ.Υ.Α.

Το αντάλλαγμα που δικαιούται το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 13 της σχετικής Κ.Υ.Α. τηρουμένης της σχετικής διαδικασίας.

11. Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.

Κάθε ενδιαφερόμενος, για να γίνει δεκτός στη δημοπρασία, οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει στην αρμόδια επιτροπή, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, αναγνωρισμένης Τράπεζας, ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού ίσου προς το 1/10 του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς.

Η εγγυητική συμμετοχής αντικαθίσταται, κατά την υπογραφή της σύμβασης, με εγγυητική καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού ίσου με το 1/10 του συνολικού τιμήματος που δικαιούται ο Δήμος Ν. Κυνουρίας.

Σε αντίθετη περίπτωση η εγγυητική καταπίπτει υπέρ του Δήμου Ν. Κυνουρίας, χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική παρέμβαση.

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση της συμβατικής διάρκειας, εφόσον ο παραχωρησιούχος έχει εφαρμόσει απαρέγκλιτα τις διατάξεις των σχετικών Νόμων και της σχετικής «Κ.Υ.Α.» και έχει εκτελέσει στο ακέραιο τους όρους της σύμβασης και της σχετικής διακήρυξης. Διαφορετικά η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Δήμου Ν. Κυνουρίας, χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική παρέμβαση.

 

12. Υποχρεώσεις παραχωρησιούχου (συμβαλλόμενου μισθωτή)

Η σύμβαση υπόκειται στις υποχρεώσεις τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις της υπ’ αριθ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017) όπως ισχύει, οι όροι της οποίας θεωρούνται ως ουσιώδεις και ισχυροί.

Οι συμβαλλόμενοι στους οποίους θα παραχωρηθεί το δικαίωμα της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας υποχρεούνται να τηρούν απαρέγκλιτα τους όρους, τις προϋποθέσεις, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος 4 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. με θέμα: «Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών – διαμορφώσεων για απλή χρήση εντός αιγιαλού παραλίας – περιορισμοί – συστάσεις», που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001.

Κάθε χρήση ή δραστηριότητα πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στην περιοχή που οριοθετείται στον σχετικό ορθοφωτοχάρτη.

Στους παραχωρούμενους χώρους απαγορεύονται οι εκσκαφές και επιτρέπεται η τοποθέτηση μόνο των αντικειμένων και των προσωρινών κατασκευών που προβλέπονται στην ισχύουσα Κ.Υ.Α. και στα παράρτημά της.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή στον αιγιαλό ή την παραλία και κάθε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία του χώρου ή αίρει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτού. Επίσης απαγορεύεται η τοποθέτηση σκηνών και η στάθμευση οχημάτων ή τροχόσπιτων εντός των παραχωρούμενων τμημάτων.

Οι συμβαλλόμενοι στους οποίους θα παραχωρηθεί το δικαίωμα της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας υποχρεούνται να μεριμνούν για τον καθημερινό καθαρισμό του χώρου που χρησιμοποιούν, την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων απορριμμάτων και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιακών οργάνων.

Η μέγιστη κάλυψη χρήσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του παραχωρούμενου χώρου, προκειμένου να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός μέτρου και ελεύθερη λωρίδα πλάτους τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από την ακτογραμμή, για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.

Τα τροχήλατα, αυτοκινούμενα ή μη αναψυκτήρια (καντίνες), που θα τοποθετηθούν στα συγκεκριμένα τμήματα – τα οποία προσδιορίζονται επ’ ακριβώς στη διακήρυξη – πρέπει να εφοδιαστούν με την κατάλληλη άδεια λειτουργίας και να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.7145930-7-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. Η άδεια χρήσης αιγιαλού δεν αποτελεί άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, ούτε υποκαθιστά κάθε σχετική επαγγελματική άδεια.

Οι επιχειρηματίες οφείλουν, μετά τη λήξη της δραστηριότητάς τους ή την ολοκλήρωση των εποχιακών εργασιών της επιχείρησής τους, να απομακρύνουν κάθε αντικείμενο που έχουν τοποθετήσει στον χώρο.

Απαγορεύεται η περαιτέρω παραχώρηση του χώρου, από τον αρχικό παραχωρησιούχο σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ισοδυναμεί με αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση.

Οι παραχωρησιούχοι έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με κάθε απόφαση ή οδηγία των αρμοδίων οργάνων διοίκησης του Δήμου ή των οργάνων της πολιτείας και είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών που κινούνται ή παραμένουν στο χώρο ή χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους παραχωρησιούχους.

13. Λήξη παραχώρησης – παράδοση χώρου.

Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται, αμέσως μετά την προσωρινή (λόγω εποχιακής λειτουργίας) ή την οριστική ολοκλήρωση ή τη διακοπή της επαγγελματικής του δραστηριότητας, που σχετίζεται με τον παραχωρούμενο χώρο, να παραδώσει τον χώρο του αιγιαλού ή της παραλίας στην προτέρα του μορφή, απαλλαγμένο από κάθε κατασκευή και αντικείμενο.

Σε κάθε περίπτωση κάθε συμβαλλόμενος – παραχωρησιούχος υποχρεούται να απομακρύνει από τον χώρο του αιγιαλού ή της παραλίας κάθε αντικείμενο, αμέσως μετά τη λήξη της παραχώρησης.

Άρνηση παράδοσης του χώρου ή μη συμμόρφωση με τους όρους της παρούσας, θεωρείται αυθαίρετη χρήση και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες, από την Κ.Υ.Α. και την ισχύουσα νομοθεσία, κυρώσεις.

 

14. Ευθύνη Δήμου.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έvαvτι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος για οποιονδήποτε λόγο.

 

15. Δημοσίευση Διακήρυξης.

Η ενιαία διακήρυξη πρέπει να δημοσιευθεί, με φροντίδα του Δημάρχου, (10) δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων Λεωνιδίου και Τυρού και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.notiakynouria.gov.gr/.

Επίσης περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Νομού «Καθημερινά Νέα».

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τους πλειοδότες.

 

16. Δικαιολογητικά συμμετοχής.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη Δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

Α) Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Θα αναφέρονται το τμήμα ή τα τμήματα για τα οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να καταθέσει προσφορά και τα πλήρη στοιχεία του: Επαγγελματική δ/νση ή δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ των προσώπων που αναφέρονται στην Αίτηση.

Β) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, όπου ο υποψήφιος θα αναφέρει ότι: α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης και της σχετικής ΚΥΑ, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, έχει πλήρη γνώση της πραγματικής κατάστασης του χώρου αιγιαλού και παραλίας, την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, β) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του, σχετικό με οποιαδήποτε αναβολή ή ακύρωση του Διαγωνισμού, γ) δεν έχει αποκλειστεί από δημόσιο διαγωνισμό λόγω υποβολής πλαστών πιστοποιητικών και δ) την προοριζόμενη χρήση του διεκδικούμενου χώρου.

Γ) Φωτοτυπία της αστυνομικής του Ταυτότητας του συμμετέχοντος και του εγγυητή του.

Δ) Εφόσον ο συμμετέχων διεκδικεί χώρο τοποθέτησης τροχήλατου αναψυκτηρίου, σχετική άδεια τροχήλατου αυτοκινούμενου ή μη αναψυκτηρίου (κινητής καντίνας) σε ισχύ και αντίστοιχη έναρξη επιτηδεύματος, ή υπεύθυνη δήλωση περί εξασφάλισης της σχετικής άδειας πριν την υπογραφή της άδειας χρήσης.

Ε) Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος, σχετικού με την επιτρεπόμενη στον χώρο δραστηριότητα και αντίστοιχη άδεια λειτουργίας, εφόσον το επάγγελμα ή η δραστηριότητα συναρτάται με τη χρήση του διεκδικούμενου χώρου. Ειδικά για την περίπτωση της εγκατάστασης Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής – Εξοπλισμού θαλασσίων Σπορ και άλλων παρεμφερών δραστηριοτήτων για τις οποίες απαιτείται άδεια της οικίας Λιμενικής Αρχής, αντί της σχετικής άδειας, γίνεται δεκτή η αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας Θ.Μ.Α. προς το αρμόδιο Λιμεναρχείο.

ΣΤ) Βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας του Δήμου Ν. Κυνουρίας ή σχετική βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, περί της ρύθμισης οφειλών.

Ζ ) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.

Η) Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, Τράπεζας, ποσού ίσου με ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) υπολογιζόμενου επί του ελάχιστου ορίου της προσφοράς.

Θ) Τα δικαιολογητικά ειδικού σκοπού που αναφέρονται στην παρούσα (όπου απαιτούνται).

Ι) Αντίγραφο ποινικού μητρώου (αν δεν προσκομισθεί αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία για τον πλειοδότη, και λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία έγκρισης των πρακτικών και ανακήρυξης του παραχωρησιούχου – μισθωτή). Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τα μέλη και τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Η έλλειψη οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιολογητικά καθιστά την προσφορά ανύπαρκτη και απαράδεκτη, με την επιφύλαξη της παρ (Ι) της παρούσης.

Τα ίδια δικαιολογητικά ισχύουν και στην περίπτωση που κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου προσώπου.

 

17. Επανάληψη της δημοπρασίας.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον κ. Δήμαρχο εάν δεν παρουσιασθεί πλειοδότης.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, αναφερομένη στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένη, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τους όρους της παρούσης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια διοικητική αρχή, λόγω σφάλματος κατά τη διενέργεια.

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά ή τη σύμβαση μίσθωσης.

Στην περίπτωση (β) καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγυητική επιστολή χωρίς καμία άλλη διατύπωση, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

 

18. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 8:00 – 15:00, Διεύθυνση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τηλέφωνα: 27573 60229, FAX: 27573 60214.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ατελώς, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της δημοπρασίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια Κινητής Ιατρικής Μονάδας»

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια Κινητής Ιατρικής Μονάδας» αριθμ. πρωτ. οικ.12471/27.12.2018
more ... »

Πρόσκληση για την υπηρεσία: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

Πρόσκληση για την υπηρεσία: "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ"
more ... »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ»
more ... »

Διαγωνισμός για υπηρεσίες Συλλογής και Μεταφοράς Στερεών Αποβλήτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαγωνισμός για υπηρεσίες Συλλογής και Μεταφοράς Στερεών Αποβλήτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών
more ... »

Eπαναληπτική δημοπρασία εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων στην ΤΚ Κοσμά

Eπαναληπτική δημοπρασία εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων στην ΤΚ Κοσμά
more ... »

Επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση οικοπέδου στην ΤΚ Πελετών

Επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση οικοπέδου στην ΤΚ Πελετών
more ... »

Διακήρυξη Δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων

Διακήρυξη Δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων
more ... »

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου στη Δ.Κ. Λεωνιδίου

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου στη Δ.Κ. Λεωνιδίου
more ... »

Περίληψη ανακοίνωσης Έξι (6) προσλήψεων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Περίληψη ανακοίνωσης Έξι (6) προσλήψεων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
more ... »

Περίληψη διαγωνισμού για τη μακροχρόνια μίσθωση πολυόροφου κτιρίου στον Πειραιά

Περίληψη διαγωνισμού για τη μακροχρόνια μίσθωση πολυόροφου κτιρίου στον Πειραιά
more ... »

Διακήρυξη Δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου στην Τ.Κ. Πουλίθρων

Διακήρυξη Δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου στην Τ.Κ. Πουλίθρων
more ... »

Διακήρυξη Δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου στην Τ.Κ. Πελετών

Διακήρυξη Δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου στην Τ.Κ. Πελετών
more ... »

Διαγωνισμός για προμήθεια υλικών ύδρευσης Δ.Ε Λεωνιδίου-Δ.Ε Κοσμά

Διαγωνισμός για προμήθεια υλικών ύδρευσης Δ.Ε Λεωνιδίου-Δ.Ε Κοσμά
more ... »
Ενταγμένες Πράξεις
Παρακολούθηση Υδάτων
Πολιτική Προστασία
Ενημέρωση για Αλκoόλ