Get Adobe Flash player
Agenda
 • Events are coming soon, stay tuned!

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ  ΑΠΟ 25-11-2021 ΕΩΣ 06-12-2021

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας
more ... »

Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης με Τεχνικό Ασφαλείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με Τεχνικό Ασφαλείας για τις ανάγκες της επιχείρησης
more ... »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
more ... »

Οριστικοί πίνακες για πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Δείτε τα συνημμένα αρχεία:
more ... »

Προσωρινοί πίνακες για πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Συνημμένα αρχεία
more ... »

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

A Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων


more ... »

Διακήρυξη δημοπρασίας

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
more ... »

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚHΡYΞΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 5052/02-06-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Περί πρόσληψης ενός (1) ατόμου ειδικότητας Π.Ε ή Δ.Ε ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας.
more ... »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α’ /7-6-2010 ) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης &  της αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε  με τις διατάξεις  του άρθρου 20 του Νόμου 2738/1999.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.  22 του Ν. 4071/2012(ΦΕΚ 85/Α΄) και του άρθρου 206  του Νόμου 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» ΦΕΚ Α΄/143/28-06-2007),
 4. Τις διατάξεις  του άρθρου 1 παρ. 2  εδ.ιε του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α’ /28-12-2009)
 5. Τις διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007)  όπως αντικαταστάθηκαν  με τις διατάξεις  της παρ. 2 του άρθρου 41 του Νόμου 4325/2015(ΦΕΚ  47/Α΄/2015.
 6. Την αριθ. 92/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Νότιας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας
 7. Τον ΟΕΥ του Δήμου μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  ενός (1) ατόμου   για την κάλυψη κατεπειγουσών  αναγκών έτους 2021.

Α.Α                    ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ     ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

( ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)

 

 

    ΕΝΑΣ  (1) ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ

(ΑΠΟ 21-06-2021

ΕΩΣ  20-08-2021)

 

 1. Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. 1.       Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
 2. 2.       Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων  της θέσης που επιλέγουν.
 3. 3.       Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο  16 του Ν. 3584 /2007 ( καταδίκη, υποδικία δικαστική συμπαράσταση).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. 1.        Φωτοαντίγραφο  των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  1. 2.       Υπεύθυνη  δήλωση  περί  του  κωλύματος  του άρθρου 16   του Ν. 3584/2007.
  2. 3.       Υπεύθυνη δήλωση   εάν έχουν απασχοληθεί στο Δήμο  Νότιας Κυνουρίας   κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο.
  3. 4.       Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα  για τη θέση

επιλογής τους

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως  είτε με άλλο  εξουσιοδοτημένο πρόσωπο  με θεωρημένο  το γνήσιο της υπογραφής  από δημόσια αρχή .

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει  στο Δημαρχείο (Γραφείο Πρωτοκόλλου)    που ευρίσκεται στο Λεωνίδιο Δήμου Νότιας Κυνουρίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  από   12-06-2021 ΕΩΣ  18-06-2021.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α) Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών  ή πρόσκαιρων αναγκών, με  σύμβαση εργασίας, ορισμένου χρόνου  διάρκειας δύο μηνών, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 206  του Νόμου 3584/2007 εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ  και των κριτηρίων  πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν. 2190 /1994 (ΑΣΕΠ)

Β) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δεν επιτρέπεται  να απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός  δώδεκα μηνών , όπως υπολογίζεται σύμφωνα  με την παρ. 2 του άρθρου 21 του  Νόμου2190/1994.  Επίσης  έχει κώλυμα υπέρβασης οκτάμηνης απασχόλησης μέσα στο κρίσιμο δωδεκάμηνο (παρ. 2 του άρθρου 21 του Νόμου 2190/1994) για νέα απασχόληση οκτάμηνης διάρκειας.

Γ) Παράταση ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνης σύμβασης με σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν. ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

 

Ανακοίνωση

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση

Υπεύθυνη δήλωση 2

Υπεύθυνη δήλωση 3

Πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Νότιας Κυνουρίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψης  τριών (3)  ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών  ή πρόσκαιρων αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.


more ... »

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας Π.Ε ή Δ.Ε ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψης ενός (1) ατόμου ειδικότητας Π.Ε ή Δ.Ε ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας.


more ... »

Πρόσκληση έτους 2021 για κατάρτιση ενδεικτικών εργοληπτικών καταλόγων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ  κατόπιν των αλλαγών του Ν.4782/2021(Ν. 4412/2016) και προκειμένου να διαμορφώσει άποψη για το ποιοι Εργολήπτες Δημοσίων Έργων έχουν τη διάθεση και την κατάρτιση, να δραστηριοποιηθούν σε πιθανή εκτέλεση Δημοσίων Έργων

ΚΑΛΕΙ

       τους ενδιαφερόμενους ,να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους ώστε να ενταχθούν στους ενδεικτικούς εργοληπτικούς καταλόγους του ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες Δημοσίων Έργων :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ

 1. Βασικές κατηγορίες Έργων
 • Έργα Οδοποιίας
 • Οικοδομικά Έργα
 • Υδραυλικά Έργα
 • Υδραυλικά Έργα υπό πίεση
 • Λιμενικά Έργα
 • Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα
 • Ενεργειακά – Βιομηχανικά Έργα

 1.  Ειδικές κατηγορίες Έργων
 • Έργα Καθαρισμού & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων
 • Έργα Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
 • Έργα Πρασίνου
 • Έργα Γεωτρήσεων

 

Επισημαίνεται ότι η εγγραφή στους καταλόγους δεν είναι δεσμευτική για τον Δήμο ,ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα μη επιλογής αναδόχου από τον κατάλογο ή και επιλογής ανάδοχων ,οι οποίοι δεν έχουν αιτηθεί εγγραφή στους εν λόγω καταλόγους.

    Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο Πτυχίου ΜΕΕΠ ή Μητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων (πρώην Νομαρχιακού Μητρώου) των άρθρων 105 και 106 του Ν.3669/2008 .

     Τα παραπάνω υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ είτε αυτοπροσώπως , είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου) ,είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς έως και 15 μέρες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στο Πρωτόκολλο του ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Ταχ. δ/νση : ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

Τ.Κ.22300

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2757360225

σε φάκελο έξω από τον οποίο, θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα εξής :

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

   «ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ (http://www.notiakynouria.gov.gr)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

Συνημμένα :

 1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 2. Πτυχίο ΜΕΕΠ ή ΜΠΕ

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψης  δέκα τεσσάρων (14) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών  ή πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας-πυρασφάλειας του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.


more ... »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ  ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

 

 ́Εχοντας υπόψη :

1.Το άρθρο 211 του Ν. 3584/2007.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ 1 εδαφ. δ ́του Ν. 3852/2010.

3. Την παρ. 5 του άρθρου 58 του Ν. 3966 /2011.

4.Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012.

5. Τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ/τος 28.3/15-4-1957 &το άρθρο 2 του Β.Δ/τος 339/1960 όπως ισχύουν

6. Την με αριθ. 24/2021 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου περί της διανομής των αρδευτικών υδάτων και της φύλαξης των αρδευτικών έργων κατά το έτος 2021 από υδρονομικά όργανα του Δήμου, του χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου του έτους αυτού, του αριθμού των θέσεων των υδρονομέων , του τομέα για το οποίο προορίζεται κάθε θέση και της αμοιβής κάθε οργάνου.

7. Την αριθ. πρωτ. 63067/19-04-2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η 24/2021 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

8. Την αριθ. 3095/2-4-2021 βεβαίωση του Προϊσταμένου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2021.

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

 

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών άρδευσης (ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ) στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας και συγκεκριμένα στη Κοινότητα Λεωνιδίου όπως παρακάτω:

 

 

 

 

Α.Α.

ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΕΩΝ

           ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1

ΜΑΡΣΑΛ/ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ/ΠΕΛΙΑ

Αρδευτική περίοδος

 από 15-04-2021 έως 15-12-2021

1

Από  την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης   μέχρι  την

15-12-2021

ΥΕ

Υδρονομέας

άρδευσης

2.

ΓΟΥΛΕΛΟΥ /ΠΛΑΤΑΝΙΕΣ /ΣΑΛΙΑΣ

Αρδευτική περίοδος

από 15-04-2021 έως 15-12-2021

1

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  μέχρι την 15-12-2021

ΥΕ

Υδρονομέας

άρδευσης

3

ΕΛΩΝΗΣ / ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

Αρδευτική περίοδος

από 15-05-2021 έως 15-10-2021

1

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  μέχρι την 15-10-2021

ΥΕ

Υδρονομέας

άρδευσης

 

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

1.Για να εκλεγεί κάποιος Υδρονομέας πρέπει:

α. Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια.

β. Να έχει συμπληρώσει το 18οέτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 60ο‘.

γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

2.Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

́Οσοι έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (δηλαδή να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι ή να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αίτηση συμμετοχής προτίμησης ( χορηγείται έντυπο από την υπηρεσία).

β. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

γ. Πιστοποιητικό γέννησης με την εγγραφή (για τους άνδρες) στα Μητρώα Αρρένων.

δ. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

ε. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 που να αναφέρεται:

α) Η γνώση ανάγνωσης και γραφής β) ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στο Δημόσιο και δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (δηλαδή να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι ή να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα).

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ ́όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής.

Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός εύλογου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αυτή η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου διορισμού.

ΕΚΛΟΓΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας. Οι υδρονομείς που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασης τους αντικαθίστανται με άλλους αιτούντες που θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα απασχοληθούν για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα της αρδευτικής περιόδου.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως ή αν δεν υπάρχει κανονισμός κατά κρατούντα και την καθιερωμένη σειρά αρδεύσεως .

β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας μέχρι της εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα , εκχύσεως τους.

γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησης τους

δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν τη διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.

ε.Η Βεβαίωση και καταγγελία των περί των άνω αντικείμενα αδικημάτων

στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο παντός αγροτικού αδικήματος που υπέπεσε στην αντίληψη τους.

ζ. Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικρόν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων δι ́ά κ ́κέκτηναι αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες. Η αμοιβή των υδρονομικών οργάνων γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4354/2015 όπως ισχύει.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί τουλάχιστον επτά ημέρες πριν την εκλογή τους στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην Ιστοσελίδα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Πληροφορίες παρέχονται στο Δημαρχείο Δήμου Νότιας Κυνουρίας που εδρεύει στο Λεωνίδιο και στo τηλέφωνo  2757360223.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από  07-05-2021 (ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) έως 13-05-2021 (ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ) και υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας  κατόπιν  τηλεφωνικής συνεννόησης  στα τηλέφωνα 2757360223  και  2757360225 αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

 

Χαράλαμπος Ν. Λυσίκατος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διακήρυξη για παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών

Προσοχή: Προθεσμία έως 9.4.2021 ώρα 14:00μμ
Προς: κκ Πρόεδροι Κοινοτήτων Τυρού, Σαπουνακαιϊκων, Πέρα Μελάνων, Πραγματευτής, Λεωνιδίου και Πουλίθρων
(διαβίβαση με email για ενημέρωση των Κοινοτήτων σας λόγω άμεσης λήξης προθεσμίας)
Θερμή παράκληση οι Πρόεδροι Κοινοτήτων Τυρού και Σαπουνακαιϊκων να ενημερωθούν από την κα Ψαρολόγου Ειρήνη
και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πραγματευτής από τον κο Μάνο Βασίλειο.

Επισυνάπτεται αποδεικτικό δημοσίευσης (Για την Κοινότητα Λεωνιδίου η δημοσίευση έχει γίνει).

 

Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας

Αποδεικτικό δημοσίευσης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατροπή υφιστάμενης άδειας ΕΔΧ ΤΑΧΙ σε ΕΙΔ.ΜΙΣΘ. ΑΜΕΑ ΕΔΧ αυτοκίνητο, σύμφωνα με το Ν.4070/12

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατροπή υφιστάμενης άδειας ΕΔΧ ΤΑΧΙ σε ΕΙΔ.ΜΙΣΘ. ΑΜΕΑ ΕΔΧ αυτοκίνητο, σύμφωνα με το Ν.4070/12

Διακήρυξη Δημοπρασίας για εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων στις Κοινότητες Λεωνιδίου, Παλαιοχωρίου και Κοσμά

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/Α’) περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων.
 2. Το N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α’) Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας
 3. Το N.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 4. Τις διατάξεις του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως ισχύει.
 5. Την αριθμ. 325/2011 (ΑΔΑ: 45Β2ΩΚΝ-27Α) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας περί αναπροσαρμογής του τέλους χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών, αιγιαλού και κοινοχρήστων χώρων.
 6. Την αριθμ. 221/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΘΩΚΝ-27Α) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί κανονισμού χρήσης κοινοχρήστων χώρων οικισμών Δήμου Νότιας Κυνουρίας, όπως ισχύει.
 7. Την αριθμ. 660/2019 (ΑΔΑ:64ΚΚΩΚΝ-152) απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Νότιας Κυνουρίας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
 8. Την αριθμ. 7/2021 (ΑΔΑ:Ψ31ΦΩΚΝ-Ξ1Δ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί διενέργειας δημοπρασίας για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων για το έτος 2021, η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ. πρωτ. 14185/27.1.2021 (ΑΔΑ: 6ΕΠΥΟΡ1Φ-ΦΩ4) απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
 9. Την αριθμ. 24/2021 (ΑΔΑ: ΩΔ70ΩΚΝ-Σ9Μ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων, η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ. πρωτ. 25545/1.3.2021 (ΑΔΑ: 65ΨΠΟΡ1Φ-3Ε2) απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

 

Τη διενέργεια  φανερής,  προφορικής και πλειοδοτικής, ανά κοινόχρηστο χώρο,  δημοπρασίας, με σκοπό την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων στις Κοινότητες Λεωνιδίου, Παλαιοχωρίου και Κοσμά, όπως ειδικότερα προσδιορίζονται στην παρούσα, με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1) Περιγραφή των προς παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων και προβλεπόμενες χρήσεις.

(Σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 221/2013 και 7/2021 αποφάσεις του Δ.Σ).

Τα οκτώ (8) οκτώ τμήματα κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων για εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, είναι τα εξής:

1. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ – Πλατεία Μητρόπολης (εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) – 50 τμ στο ανατολικό μέρος της πλατείας, σύμφωνα με το από 21.06.2017 Τοπογραφικό Διάγραμμα Πολιτικού Μηχανικού Γολεγού Δημήτριου.

2. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ – Κεντρική Πλατεία (εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) – 50 τμ στην προέκταση της πρόσοψης του καταστήματος της Καραβίτη Αικατερίνης επί της πλατείας, σύμφωνα με την από 10.2004 κάτοψη κεντρικής πλατείας της Αρχιτέκτων Μηχανικού Γκιώνη Ιωάννα.

3. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων (εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) – 28 τμ (θέση 3), σύμφωνα με το από 4.5.2005 τοπογραφικό διάγραμμα Τοπογράφου Μηχανικού Ντάσκα Γρηγόριου.

4. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων (εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) – 37 τμ (θέση 4), σύμφωνα με το από 4.5.2005 τοπογραφικό διάγραμμα Τοπογράφου Μηχανικού Ντάσκα Γρηγόριου.

5. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων (εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) – 45,21 τμ (θέση 5), σύμφωνα με το από 4.5.2005 τοπογραφικό διάγραμμα Τοπογράφου Μηχανικού Ντάσκα Γρηγόριου.

6. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων (εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) – 41,72 τμ (θέση 11), σύμφωνα με το από 4.5.2005 τοπογραφικό διάγραμμα Τοπογράφου Μηχανικού Ντάσκα Γρηγόριου.

7. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων (εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) – 50,68 τμ (θέση 12), σύμφωνα με το από 4.5.2005 τοπογραφικό διάγραμμα Τοπογράφου Μηχανικού Ντάσκα Γρηγόριου.

8. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων (εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) – 36,08 τμ (θέση 16), σύμφωνα με το από 4.5.2005 τοπογραφικό διάγραμμα Τοπογράφου Μηχανικού Ντάσκα Γρηγόριου.
more ... »

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού

Για την πρόσληψη προσωπικού

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020 και του άρθρου 175 του Ν.4764/2020  για την κάλυψη κατεπειγουσών  αναγκών αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού CΟVID -19 και την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας.

 

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4745/2020 (Φ.Ε.Κ, Α ΄214 ), σύμφωνα με τις οποίες οι δήμοι μπορούν να προβούν στην πρόσληψη προσωπικού στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας.
 • Τις  διατάξεις του άρθρου 212  του Νόμου 3584/2007 όπως  ισχύουν.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Νόμου 3584/2007   όπως ισχύουν.
 • Τις διατάξεις του άρθου 175  του N. 4764/20 (ΦΕΚ 256/23.12.2020 τεύχος Α’) με το οποίο αντικαταστάθηκε από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της η παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214) και ορίζεται ότι µε απόφαση της οικείας Οικονοµικής Επιτροπής έως τις 28.2.2021 επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ’ εξαίρεση του περιορισµού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισµών του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄134), αποκλειοµένης σε κάθε περίπτωση της µετατροπής της σύµβασής  τους σε αορίστου χρόνου.
 • Την υπ’ αρ.  237/2020(ΑΔΑ: Ψ2ΥΥΩΚΝ-ΠΜΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, με θέμα: « Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄214) για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 ».
 • • Την υπ΄ αρ. 30/2021( ΑΔΑ:94ΛΡΩΚΝ-ΙΩΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, με θέμα «Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.4745/2020 και 175 Ν.4764/2020  για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και την ανάγκη προστασίας τησ δημόσιας υγείας.
 • • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α ΄/7-6-2010), όπως ισχύουν.
 • Τις έκτακτες ανάγκες του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη συνολικά πέντε  (5)  ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου   για την κάλυψη  κατεπειγουσών αναγκών αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας , διάρκειας οκτώ

( 8 )μηνών,  στις κάτωθι ειδικότητες, με τα εξής τυπικά προσόντα:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ

 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-

ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

 

 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

ΟΚΤΩ (8)

ΜΗΝΕΣ

3

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή

Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή

Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή

Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή

Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:

 • •Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
 • • Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
 • • Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή

Ηλεκτρολόγοι     Αυτοκινήτων         Οχημάτων             ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας.

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)

 

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας.

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

 

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας.

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

 δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή

ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας.

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

 δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και

εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ/νσης Μεταφορών και Δικτύων στην οποία, πρέπει να αναφέρονται:

 • Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
 • Ο αριθμός της άδειας οδήγησης, την οποία κατέχει, καθώς και η ισχύς του (έναρξη – λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσης της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».

 

ΟΚΤΩ (8)

 ΜΗΝΕΣ

1

             

      ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

   Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα

Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή

Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα

από ειδικότητα, ή

Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ)

οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή

- Απολυτήριος τίτλος:

- Ενιαίου Λυκείου ή

- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή

-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή

- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, .

ΟΚΤΩ (8)

 ΜΗΝΕΣ

1

 

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.
 • Να είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958).

Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ.

2310− 459101-5, των κατωτέρω επιπέδων:

Α ΕΠΙΠΕΔΟ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).

Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.

Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

Δ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571−72−76), το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.

‘Oσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, δεν μπορούν να προσληφθούν πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της (Ν.3584/2007, άρθρο 12).

 • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 • Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007.
 • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

 Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

 

 Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους και τα  αιτούμενα τυπικά προσόντα ( όπου απαιτούνται ) πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένοι.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, υπολογιζόμενο με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω (σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.2527/1997 και στη συνέχεια από την παρ. 12α του άρθρου 20 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/9-9-1999 τεύχος Α’), έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί, να δηλώνουν τον φορέα στον οποίο απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

 

 Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στη Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου ((wwwHYPERLINK «http://www.notiakynouria.gov.gr/».HYPERLINK «http://www.notiakynouria.gov.gr/»notiakynouria.gov.gr) και στον χώρο του Πίνακα Ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου  Νότιας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας, συντασσομένου κατ’ άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης.

 

 Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αυτοπροσώπως  τη συνημμένη στην παρούσα αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού  στα τηλέφωνα 2757360225 ή 2757360224.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5)  ημερολογιακές ημέρες λόγω του κατεπείγοντος  και αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, και συγκεκριμένα από 20-02-2021 έως και την 24η -02-2021  ημέρα   Τετάρτη κατά  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 Ε. ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ ( 8 )μηνών αμέσως μετά την επιλογή .

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

 • Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007, όπως ισχύουν, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν. 2190/94.
 • Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της ως άνω σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.

 

                                                        Ο Δήμαρχος

 

                                            Χαράλαμπος Ν. Λυσίκατος

Ανακοίνωση

Υπεύθυνση Δήλωση1

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΟΧ 3/2020

Στο Λεωνίδιο Δ.Ε. Λεωνιδίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η-01-2021, ημέρα Παρασκευή     και ώρα 09:00, συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την  απόφαση   16/2021 του Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες αιτούντων, απορριπτέων, κατάταξης και προσλαμβανόμενων των υποψηφίων της  υπ΄ αριθ. ΣΟΧ  3/2020 ανακοίνωσης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκαν τα παρακάτω μέλη  της επιτροπής:

 1. 1.        Κανάκης Δημήτριος του Κωνσταντίνου ,  ως Πρόεδρος
 2. 2.        Ανεζύρη Αγγελική του Φιλίππου  ,  ως Μέλος
 3. 3.        Καμβύση Αλεξάνδρα  Χρήστου, ως Μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Αλεξάνδρα Καμβύση του Χρ. Γραμματέα της Επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:

Με την αριθ. ΣΟΧ 3/2020 ανακοινώθηκε στο Δήμο μας η πρόσληψη  ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ (C) ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Κατατέθηκαν στο Δήμο μας εμπρόθεσμα συνολικά πέντε   ( 5 ) αιτήσεις.

Τα μέλη της Επιτροπής αφού άκουσαν τον Πρόεδρο είδαν την σχετική ανακοίνωση του Δήμου, τις αιτήσεις των υποψηφίων  τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά .

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ  ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ

1.Ονομαστικό πίνακα  αιτούντων κατ΄ αλφαβητική σειρά.

2.Πίνακα απορριπτέων.

3.Πίνακα κατάταξης με σειρά βαθμολογίας.

4. Πίνακα Προσλαμβανόμενου.

 

Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε υπογράφτηκε από τα Μέλη της Επιτροπής  όπως παρακάτω:

 

Κανάκης Δημήτριος του Κωνσταντίνου, ως  Πρόεδρος

 

 Ανεζύρη Αγγελική του Φιλίππου,   ως Μέλος

 

Καμβύση Αλεξάνδρα Χρήστου,  ως Μέλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους ή άσκηση  ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα(10) ημερών  (υπολογιζόμενες ημερολογιακά ) η οποία αρχίζει από την επόμενη  ημέρα της ανάρτησης τους.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο  ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα Τ.Θ 14307 , Τ.Κ. 11510) και για  να  εξεταστεί πρέπει να συνοδεύεται από  αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι (20) Ευρώ που έχει  εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου ( e- παράβολο) βλ. ΛΟΓΟΤΥΠΟ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ»  στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) είτε από ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον Κωδικό/ Αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Σε περίπτωση που  η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή το καταβληθέν ποσό  επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν. ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΟΧ 3/2020

Προκήρυξη ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου Δημοτικού Σχολείου Λεωνιδίου

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας

Έχοντας υπόψη :

1) Την υπ’ αρίθμ. 64321/Δ4/16-5-2008 KYA ( ΦΕΚ 1003/30-5-2008/τ΄. Β΄), που αφορά τη λειτουργία των κυλικείων δημοσίων σχολείων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2) Την υπ’ αριθμ.   15/2020 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ορισμό των μελών Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

3) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της προκήρυξης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του σχολικού κυλικείου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

1.Η ανάθεση από τη Σχολική Επιτροπή της λειτουργίας και εκμετάλλευσης των κυλικείων των δημοσίων σχολείων Πρωτοβάθμιας  γίνεται μόνον κατόπιν διαγωνισμού σε συνάρτηση με:

α) την τιμή της προσφοράς,

β) την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου,

γ) την πολυτεκνική ιδιότητα ( πολύτεκνοι ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας)

Η μοριοδότηση στις περιπτώσεις α, β, γ γίνεται ως εξής:

 

 

Ι. Κάθε προσφορά πολλαπλασιάζεται επί δύο.

 • Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ένα (01) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (08).

II. Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται μόρια ως ακολούθως:

 • Πολύτεκνος υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: πέντε (05) μόρια

 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.

β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

Το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

3.Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:

α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.

β) Συνταξιούχοι.

γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1, 2, 3 και 4),5, 7, 8 και 9 του Ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α’/9.2.07.

δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.

ε) Όσοι ανάδοχοι εκμετάλλευσης κυλικείων, των οποίων η σύμβαση έπαυσε να ισχύει για οποιονδήποτε λόγο, έχουν οφειλές είτε προς την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας είτε προς την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

4. α) Οι συμβάσεις ισχύουν για έξι χρόνια, αρχίζουν την 1η Φεβρουαρίου 2021 και λήγουν  30 Ιουνίου του έκτου χρόνου,χωρίς καμία περαιτέρω παράταση.

β) Κατά τον μήνα Μάρτιο του χρόνου που λήγει η ισχύουσα σύμβαση η Σχολική επιτροπή προκηρύσσει διαγωνισμό για την εκμετάλλευση του κυλικείου του σχολείου.

5.         Περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου, σε εμφανές μέρος μπροστά στην είσοδο του σχολείου, σε πολυσύχναστους χώρους της περιοχής (πλατείες κ.λπ.) και δημοσιεύεται τουλάχιστον μία φορά σε δύο τοπικές εφημερίδες και αν δεν υπάρχουν δύο σε μία τοπική εφημερίδα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τοπικές εφημερίδες η δημοσίευση γίνεται σε τοπική εφημερίδα της πλησιέστερης περιοχής όμορου Δήμου.

6.Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό είναι:

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά σφραγισμένο κλειστό φάκελο, ο οποίος θα τοποθετηθεί στον κεντρικό φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.

δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.

ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον τριακοσίων (300 €) ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή από τραπεζικό ίδρυμα ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το ποσό της εγγύησης ή η εγγυητική επιστολή πρέπει να περιληφθούν στον κεντρικό φάκελο με τα δικαιολογητικά, προκειμένου να είναι έγκυρη η συμμετοχή του υποψηφίου.

Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.

ι) Ότι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.

Για τη συμμετοχή των δημοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Απαιτείται, όμως, επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτουμένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου.

Τα δημοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.

7.    Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Επιτροπή σε σφραγισμένο φάκελο και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας από 26-01-2021 έως και 28-01-2021κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-13:00 μ.μ. και κατόπιν ραντεβού που θα γίνεται τηλεφωνικά.

Η αποσφράγιση των κλειστών προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού στις 29-01-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00μ.μ., στα γραφεία του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού συγκροτείται με πράξη του της Σχολικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύλλογος γονέων, στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού συμμετέχει εκπρόσωπος του συλλόγου διδασκόντων.

Σε περίπτωση συστέγασης πολλών σχολικών μονάδων ορίζεται στην Επιτροπή αυτή ένας Διευθυντής σχολικής μονάδας και ένας πρόεδρος συλλόγου γονέων ή εκπρόσωπος των γονέων με κλήρωση ενώπιον ειδικής συνεδρίας της Σχολικής Επιτροπής, κατά την οποία συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού, αυτός επαναλαμβάνεται με την ίδια διαδικασία.

9.      Σε περίπτωση αποτυχίας και του επαναληπτικού διαγωνισμού, γίνεται απευθείας ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις, αφού υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ενδιαφερομένων για απευθείας ανάθεση, μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση σε άτομα του σχολικού περιβάλλοντος, πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Οι όροι της απευθείας ανάθεσης δεν μπορεί να είναι δυσμενέστεροι των προβλεπομένων όρων της προκήρυξης. Το ποσό της ανάθεσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο όριο εκκίνησης που καθορίζεται στο άρθρο 11 της παρούσης απόφασης. Το άτομο του σχολικού περιβάλλοντος που συνταξιοδοτείται ή αποχωρεί από το σχολείο για οποιοδήποτε λόγο, εξακολουθεί να έχει την εκμετάλλευση του κυλικείου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της σύμβασής του. Στον καθαριστή-στρια που έχει αναλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται υποχρεωτικά πριν ή μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου. Για τα λοιπά πρόσωπα η ενασχόλησή τους με τη λειτουργία του κυλικείου δεν πρέπει να εμποδίζει την εκτέλεση των κυρίων καθηκόντων τους.

10.              Η προθεσμία μεταξύ της δημοσίευσης της προκήρυξης και της ημέρας του αρχικού ή του επαναληπτικού διαγωνισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ημερών ή των 20 ημερών αντίστοιχα.

 

11.     Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα τέσσερα (4 €) ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) για το κυλικείο του Δημοτικού ΣχολείουΛεωνιδίουκαι θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδγικασία του σχετικού διαγωνισμού.

Σε σχολεία Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης με αριθμό μαθητών μικρότερο των 250 η Σχολική Επιτροπή έχει δυνατότητα το ελάχιστο ποσό προσφοράς να το μειώνει μέχρι 50%  για σχολεία Β/θμιας Εκ/σης και μέχρι 60% για σχολεία Α/θμιας Εκ/σης.

12.  Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης και τις διατάξεις της παρούσης απόφασης.

13.  Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Όσοι παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους, ως εκπρόθεσμες.

14.  Αντιπροσφορές στους ανωτέρω διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

15.  Ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, υποβάλλεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η Επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στη Σχολική Επιτροπή που είναι αρμόδια για τηνκατακύρωση του διαγωνισμού, προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δε γίνονται δεκτές. Της ένστασης κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό, λαμβάνει γνώση υποχρεωτικά με τη φροντίδα της Επιτροπής αυτός, κατά του οποίου στρέφεται.

16.  Στην περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

17.  Αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι η Σχολική Επιτροπή. Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.

18.  Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου σε περίπτωση που δεν διαθέτει βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ υποχρεούται να το παρακολουθήσει, προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση στη Σχολική Επιτροπή μετά την υπογραφή της συμβάσεως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

19.  Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 (Φ.Ε.Κ. 1183/31.8.2006, τ.Β’)απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικάκυλικεία.

20.  Η παρουσία του εκμεταλλευτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη. Δύναται να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας. Το πρόσωπο το οποίο θα συνεπικουρεί πρέπει απαραιτήτως να πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1, 2, 3 και 4), 7, 8 και 9 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ: 26Α/9-2-2007), «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

21.  Η μίσθωση των σχολικών κυλικείων κατά οποιονδήποτε τρόπο δεν υπάγεται στις διατάξεις για τις εμπορικές μισθώσεις.

22. Οι εκμεταλλευτές των σχολικών κυλικείων καταβάλλουν στις αρμόδιες Σχολικές Επιτροπές κατ’ έτος το ποσό που συμφωνήθηκε, σε 3 δόσεις, την Πρώτη την 30η Νοεμβρίου,τη Δεύτερη την 28η Φεβρουαρίου και την Τρίτη την 31η Μαΐου.

23.  Το ύψος των δόσεων θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο: U = 1/189.α.β.γ, όπου υ= το ύψος των δόσεων, 189 οι εργάσιμες ημέρες του έτους, α= η προσφορά, β= ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στις ημερομηνίες που καταβάλλονται οι δόσεις, γ= οι εργάσιμες ημέρες λειτουργίας του σχολείου με αντίστοιχη φοίτηση μαθητών για την περίοδο που καλύπτει η δόση. Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών (β) και οι εργάσιμες ημέρες για τηνπερίοδο που καλύπτει η δόση (γ) βεβαιώνονται κάθε φορά από το Διευθυντή του σχολείου. Στον αριθμό αυτό προστίθεται και ο αριθμός των σπουδαστών των Π.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. στην περίπτωση που συστεγάζονται σε σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και εξυπηρετούνται από το κυλικείο του σχολείου. Σε περίπτωση που στο σχολικό συγκρότημα συστεγάζεται νηπιαγωγείο, ο αριθμός των φοιτώντων νηπίων δεν συνυπολογίζεται στον καθορισμό του μισθώματος. Το μίσθωμα στον πρώτο χρόνο της σύμβασης αυτής θα είναι μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί αναλογικά στο σύνολο των ημερών (εργάσιμων) του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από 1ης Ιουλίου, μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης.

24.  Στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την περίοδο από την έναρξη των προαγωγικών εξετάσεων μέχρι τη λήξη τους θα καταβάλλεται το ήμισυ του μισθώματος.

25.  Τα μισθώματα των σχολικών κυλικείων αποτελούν έσοδο της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής και εισπράττονται και διατίθενται κατά τις ισχύουσες οικείες διατάξεις.

26.  Με απόφαση της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής του σχολείου συγκροτείται η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργίας του σχολικού κυλικείου, η οποία αποτελείται από:

 

α) Το Διευθυντή του σχολείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

β) Ένα μέλος του συλλόγου γονέων με τον αναπληρωτή του.

γ) Ένα μέλος της Σχολικής Επιτροπής με τον αναπληρωτή του.

δ) Ένα μέλος της Μαθητικής Κοινότητας με τον αναπληρωτή του.

ε) Έναν Εκπαιδευτικό του σχολείου με τον αναπληρωτή του.

Πρόεδρος της παραπάνω Επιτροπής είναι ο Διευθυντής του σχολείου ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος, καλεί τα μέλη σε συνεδρίαση για τη συζήτηση διαφόρων προβλημάτων λειτουργίας του κυλικείου. Για τις συνεδριάσεις τηρούνται σχετικά πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πράξεων.

Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του κυλικείου, η διάθεση από αυτό των προβλεπομένων και οριζομένων ειδών από τις ισχύουσες διατάξεις, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

Στα σχολικά συγκροτήματα ή σε σχολεία όπου έχουμε ένα κυλικείο, αλλά δύο ή περισσότερους συλλόγους γονέων, συλλόγους διδασκόντων κ.λπ. η επιτροπή Ελέγχου Λειτουργίας του σχολικού κυλικείου αποτελείται από:

α) Ένα Διευθυντή σχολείου του συγκροτήματος ή των συστεγαζόμενων στο διδακτήριο σχολείων, ως πρόεδρο της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του που επιλέγονται από τον Πρόεδρο της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής.

β) Ένα μέλος του συλλόγου γονέων με τον αναπληρωτή του που τους προτείνουν όλοι οι σύλλογοι των σχολικών μονάδων που συστεγάζονται στο συγκεκριμένο διδακτήριο.

γ) Ένα μέλος της Σχολικής Επιτροπής με τον αναπληρωτή του που επιλέγονται από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής.

δ) Ένα μέλος των μαθητικών κοινοτήτων με τον αναπληρωτή του που θα προτείνονται από τις μαθητικές κοινότητες όλων των άλλων σχολείων του συγκροτήματος ή των συστεγαζόμενων στο διδακτήριο σχολείων.

ε) Έναν εκπαιδευτικό με τον αναπληρωτή του που θα προτείνονται από όλους τους συλλόγους διδασκόντων των άλλων σχολικών μονάδων.

Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής του συγκροτήματος.

27.  Κάθε παράβαση των όρων της παρούσας θα πιστοποιείται από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου, η οποία μπορεί να εισηγείται στη σχολική Επιτροπή του σχολείου την καταγγελία της σύμβασης που έχει υπογραφεί, για ουσιώδη λόγο, που οφείλεται στον υπεύθυνο ανάδοχο του κυλικείου. Η Σχολική Επιτροπή κρίνει εάν συντρέχει ή όχι λόγος καταγγελίας της σύμβασης και αποφασίζει αναλόγως, αφού προηγουμένως κληθεί να εκφράσει τις απόψεις του, ο εκμεταλλευτής του κυλικείου.

28.  Στην περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης διενεργείται νέος διαγωνισμός και η νέα σύμβαση θα ισχύει μέχρι την 30η Ιουνίου μετά τη συμπλήρωση των εννέα ετών. Το μίσθωμα στον πρώτο χρόνο της σύμβασης αυτής θα είναι μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί αναλογικά στο σύνολο των ημερών (εργάσιμων) του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από 1ης Ιουλίου, μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης.

30.  Σε περίπτωση μεταστέγασης μέρους του σχολικού συγκροτήματος με μείωση των μαθητών άνω του 20% δύναται ο μισθωτής του κυλικείου να ζητήσει από τη Σχολική Επιτροπή τη λύση της σύμβασης με δίμηνη τουλάχιστον προειδοποίηση, οπότε δεν καταπίπτει η εγγύηση υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

31.  Η σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και από τον υποψήφιο που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια.

32.  Η Σχολική Επιτροπή κατά το χρόνο της προκήρυξης υποχρεούται να έχει εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του χώρου του κυλικείου, προκειμένου να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας από το Δήμο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

33.  Όλοι οι παραπάνω όροι, που υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις, θεωρούνται και είναι ουσιώδεις, η δε παράβαση και ενός μόνο εξ αυτών θα έχει σαν συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.

34.  Οι υπ’ αριθμ. Δ4/355/2.6.1994 (Φ.Ε.Κ. 506/30.6.1994 τ.Β’) κοινές υπουργικές αποφάσεις, υπ’ αριθμ. Δ4/425/ 24.6.1996 (Φ.Ε.Κ. 664/1.8.1996 τ.Β’) και υπ’ αριθμ. Δ4/11927/3.2.2004 (Φ.Ε.Κ. 242/9.2.2004 τ.Β’) καταργούνται. Οι συμβάσεις που έχουν συνταχθεί με τις ανωτέρω καταργούμενες αποφάσεις δεν θίγονται.

35.  Το άρθρο 26 της απόφασης αυτής έχει εφαρμογή και για τις συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί ή έχουν παραταθεί και ισχύουν κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσης απόφασης.

 

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Ευσταθίου Θεόδωρος

Προκήρυξη

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού

Για την πρόσληψη προσωπικού

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη άμεσων αναγκών λήψης    προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της Δημόσιας Υγείας  από την εμφάνιση  και διασπορά του Κορωνοϊου COVID-19,  στην υπηρεσία   ΠΕΡΑΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ του Δήμου μας, διάρκειας έως οκτώ(8) μηνών, σύμφωνα με τις  διατάξεις άρθρου 74 του Νόμου 4745/2020

 

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4745/2020 (Φ.Ε.Κ, Α ΄214 ), σύμφωνα με τις οποίες οι δήμοι μπορούν να προβούν στην πρόσληψη προσωπικού στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας.
 2. Τις  διατάξεις του άρθρου 212  του Νόμου 3584/2007 όπως  ισχύουν.
 3.  Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Νόμου 3584/2007   όπως ισχύουν.
 4.  Τις διατάξεις του άρθου 175  του N. 4764/20 (ΦΕΚ 256/23.12.2020 τεύχος Α’) με το οποίο αντικαταστάθηκε από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της η παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214) και ορίζεται ότι µε απόφαση της οικείας Οικονοµικής Επιτροπής έως τις 28.2.2021 επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ’ εξαίρεση του περιορισµού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισµών του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄134), αποκλειοµένης σε κάθε περίπτωση της µετατροπής της σύµβασής  τους σε αορίστου χρόνου.
 5.  Την υπ’ αρ.  237/2020(ΑΔΑ: Ψ2ΥΥΩΚΝ-ΠΜΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, με θέμα: « Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄214) για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 ».
 6. Την  αριθ. 229148/13-01-2021 (ΑΔΑ: 6 02Μ0ΡΙΦ-ΘΔΜ) εγκριτική απόφαση  του Συντονιστή αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου της παραπάνω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α ΄/7-6-2010), όπως ισχύουν.
 8.  Τις έκτακτες ανάγκες του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη συνολικά τριών (3)  ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουγια την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας και πρασίνου, διάρκειας έως 8 μηνών, ήτοι από την υπογραφή της σύμβασης έως 5-7-2021, στις κάτωθι ειδικότητες, με τα εξής τυπικά προσόντα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ

 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

Από την υπογραφή της

σύμβασης

έως 5-7-2021

1

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή

Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή

Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή

Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή

Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:

 • •Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
 • • Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
 • • Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή
 • Ηλεκτρολόγοι       Αυτοκινήτων       Οχημάτων       ή       Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Από την υπογραφή της

σύμβασης έως 5-7-2021

1

   

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας. γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

 

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)

 

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας. γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

 

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)

 

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας. γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

 

 

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)

 

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας. γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και    

 

  εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ/νσης Μεταφορών και Δικτύων στην οποία, πρέπει να αναφέρονται:

 

 

 • Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
 • Ο αριθμός της άδειας οδήγησης, την οποία κατέχει, καθώς και η ισχύς του (έναρξη – λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσης της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

«περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3η

           ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης Δ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης Δ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης Δ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης Δ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου),ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*). (*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ.113/2012, εφόσον στην νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α’). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής»

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.
 2. Να είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958).

Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ.

2310− 459101-5, των κατωτέρω επιπέδων:

Α ΕΠΙΠΕΔΟ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).

Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.

Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

Δ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571−72−76), το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.

 

πτώσεις.

Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, δεν μπορούν να προσληφθούν πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της (Ν.3584/2007, άρθρο 12).

 1. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007.
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

 

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους και τα  αιτούμενα τυπικά προσόντα ( όπου απαιτούνται ) πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένοι.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, υπολογιζόμενο με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω (σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.2527/1997 και στη συνέχεια από την παρ. 12α του άρθρου 20 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/9-9-1999 τεύχος Α’), έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί, να δηλώνουν τον φορέα στον οποίο απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

 

Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στη Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου ((www.notiakynouria.gov.gr) και στον χώρο του Πίνακα Ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου  Νότιας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας, συντασσομένου κατ’ άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης.

 

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αυτοπροσώπως  τη συνημμένη στην παρούσα αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο στα τηλέφωνα 2757360225 ή 2757360224

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έξι (6) ημέρες λόγω του κατεπείγοντος  και αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, και συγκεκριμένα από 20-01-2021, ημέρα Τετάρτη  έως και την 25η -01-2021  ημέρα  Δευτέρα κατά  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ε. ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 8 μηνών αμέσως μετά την επιλογή και κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

 1. Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007, όπως ισχύουν, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν. 2190/94.
 2. Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της ως άνω σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.

 

                                                        Ο Δήμαρχος

 

                                            Χαράλαμπος Ν. Λυσίκατος

Ανακοίνωση

Υπεύθυνση Δήλωση

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, που εδρεύει στο Λεωνίδιο Ν. Αρκαδίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δήμος Νότιας Κυνουρίας

Λεωνίδιο

(Ν. Αρκαδίας)

   ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

[Γ (C) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ]

 8 μήνες

1

Οι υποψήφιοι  όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ

ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Δήμος Νότιας Κυνουρίας, Τ.Κ.

22300 Λεωνίδιο Ν. Αρκαδίας, υπόψιν κας Αλεξάνδρας Καμβύση (τηλ. επικοινωνίας:

27573-60223).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι  δέκα (10) ημέρες.

  ΑΠΟ 31-12-2020  ΕΩΣ  09-01-2021.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση  της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Χαράλαμπος Ν. Λυσίκατος

Συνημμένα αρχεία

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2020

Γνωστοποίηση αναρτημένη

Παράρτημα ΣΟΧ 02-12-2019

Έντυπο αίτησης

Υπεύθυνη δήλωση

Υπεύθυνη δήλωση για την εμπειρία

Διαγωνισμός για Υπηρεσίες Συλλογής και Μεταφοράς Στερεών Αποβλήτων Ορεινού Όγκου Δ.Ε. Λεωνιδίου και Κοινότητας Κοσμά

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
more ... »

Αναμορφωμένος Πίνακας Κατάταξης (Μερικής Απασχόλησης) για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας κατάρτισε και αναρτά σήμερα, 12/10/2020, τον Αναμορφωμένο Πίνακα Κατάταξης (Μερικής Απασχόλησης) της ανακοίνωσης 8916/24-08-2020
more ... »

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.
more ... »

Ηλεκτρονική κλήρωση: «Τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις, αισθητικές αναβαθμίσεις Κοινότητας Πουλίθρων».

Διενέργεια δημοσίας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση έργου με τίτλο: «Τσιμεντοστρωσεις, ασφαλτοστρώσεις, αισθητικές αναβαθμίσεις Κοινότητας Πουλίθρων».
more ... »

Προμήθεια εξοπλισμού πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων Δήμου Νότιας Κυνουρίας

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας της πράξης: "Προμήθεια εξοπλισμού πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων Δήμου Νότιας Κυνουρίας"
more ... »

Δημοπρασία για την προμήθεια εξοπλισμού χώρου αναψυχής – παιδικής χαράς, ΤΚ Πουλίθρων

Δημοπρασία για την προμήθεια εξοπλισμού χώρου αναψυχής - παιδικής χαράς, ΤΚ Πουλίθρων
more ... »

Πρόσληψη δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας

Πρόσληψη δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας
more ... »

Δημοπρασία εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων σε Λεωνίδιο, Παλαιοχώρι και Κοσμά

Δημοπρασία εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων σε Λεωνίδιο, Παλαιοχώρι και Κοσμά
more ... »

Ανακοίνωση πρόσληψης τριών (3) υδρονομέων άρδευσης στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας

Ανακοίνωση πρόσληψης τριών (3) υδρονομέων άρδευσης στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας
more ... »

Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων και Μ.Ε – Προμήθεια και Τοποθέτηση Ελαστικών του Δήμου Ν. Κυνουρίας

Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων και Μ.Ε – Προμήθεια και Τοποθέτηση Ελαστικών του Δήμου Ν. Κυνουρίας
more ... »

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
more ... »

Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας

Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας
more ... »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

‘Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α’ /7-6-2010 ) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης &  της αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε  με τις διατάξεις  του άρθρου 20 του Νόμου 2738/1999.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.  22 του Ν. 4071/2012(ΦΕΚ 85/Α΄) και του άρθρου 206  του Νόμου 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» ΦΕΚ Α΄/143/28-06-2007),
 4. Τις διατάξεις  του άρθρου 1 παρ. 2  εδ.ιε του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α’ /28-12-2009)
 5. Τις διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007)  όπως αντικαταστάθηκαν  με τις διατάξεις  της παρ. 2 του άρθρου 41 του Νόμου 4325/2015(ΦΕΚ  47/Α΄/2015.
 6. Την αριθ. 193/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας
 7. Την αριθ. 11617/14-11-2019 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας  του Δήμου μας περί ύπαρξης σχετικών πιστώσεων  για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης
 8. Τον ΟΕΥ του Δήμου μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  τριών (3) ατόμων  για την κάλυψη κατεπειγουσών  αναγκών έτους 2019.

Α.Α      ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ     ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΥΟ (2) ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ
2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΣ  (1) ΔΥΟ(2) ΜΗΝΕΣ

 

 1. Για τους ΥΕ εργατών καθαριότητας  δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα
 2. Για τον ΔΕ Οδηγό Αυτοκινήτων απαιτούνται τα παρακάτω ειδικά προσόντα
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:α)  Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων  Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή  Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων  ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή  Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου  ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων  ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006  ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας..

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

 

α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

 

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή (C) κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:

είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας  στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου.

είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται:

 • Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
 • Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη)
 • Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη – λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :

 • η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και
 • η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την ανακοίνωση.

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6,  άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. 1.       Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
 2. 2.       Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων  της θέσης που επιλέγουν.
 3. 3.       Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο  16 του Ν. 3584 /2007 ( καταδίκη, υποδικία δικαστική συμπαράσταση).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. 1.        Φωτοαντίγραφο  των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  1. 2.       Υπεύθυνη  δήλωση  περί  του  κωλύματος  του άρθρου 16   του Ν. 3584/2007.
  2. 3.       Υπεύθυνη δήλωση   εάν έχουν απασχοληθεί στο Δήμο  Νότιας Κυνουρίας   κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως  είτε με άλλο  εξουσιοδοτημένο πρόσωπο  με θεωρημένο  το γνήσιο της υπογραφής  από δημόσια αρχή .

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει  στο Δημαρχείο (Γραφείο Πρωτοκόλλου)    που ευρίσκεται στο Λεωνίδιο Δήμου Νότιας Κυνουρίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  από   07-12-2019 έως 16-12-2019

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α) Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών  ή πρόσκαιρων αναγκών, με  σύμβαση εργασίας, ορισμένου χρόνου  διάρκειας δύο μηνών, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 206  του Νόμου 3584/2007 εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ  και των κριτηρίων  πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν. 2190 /1994 (ΑΣΕΠ)

Β) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δεν επιτρέπεται  να απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός  δώδεκα μηνών , όπως υπολογίζεται σύμφωνα  με την παρ. 2 του άρθρου 21 του  Νόμου2190/1994.  Επίσης  έχει κώλυμα υπέρβασης οκτάμηνης απασχόλησης μέσα στο κρίσιμο δωδεκάμηνο (παρ. 2 του άρθρου 21 του Νόμου 2190/1994) για νέα απασχόληση οκτάμηνης διάρκειας.

Γ) Παράταση ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνης σύμβασης με σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν. ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
more ... »

Ανοικτός Διαγωνισμός για την ασφαλτόστρωση του δρόμου Κοσμάς- Φυλάτικα

Ανοικτός Διαγωνισμός για την ασφαλτόστρωση του δρόμου Κοσμάς- Φυλάτικα
more ... »

Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών ύδρευσης Δ.Ε Λεωνιδίου-Δ.Ε Κοσμά

Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών ύδρευσης Δ.Ε Λεωνιδίου-Δ.Ε Κοσμά
more ... »

Διαγωνισμός για Υπηρεσίες Συλλογής και Μεταφοράς Στερεών Αποβλήτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαγωνισμός για Υπηρεσίες Συλλογής και Μεταφοράς Στερεών Αποβλήτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών
more ... »

Πρόσληψη τριών (3) Ειδικών Συνεργατών στη Νότια Κυνουρία

Γνωστοποίηση για την πρόσληψη τριών (3) Ειδικών Συνεργατών στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας
more ... »
Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ