Get Adobe Flash player
Agenda
 • Events are coming soon, stay tuned!

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Eπαναληπτική δημοπρασία εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων στην ΤΚ Κοσμά

Eπαναληπτική δημοπρασία εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων στην ΤΚ Κοσμά
more ... »

Επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση οικοπέδου στην ΤΚ Πελετών

Επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση οικοπέδου στην ΤΚ Πελετών
more ... »

Διακήρυξη Δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων

Διακήρυξη Δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων
more ... »

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου στη Δ.Κ. Λεωνιδίου

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου στη Δ.Κ. Λεωνιδίου
more ... »

Περίληψη ανακοίνωσης Έξι (6) προσλήψεων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Περίληψη ανακοίνωσης Έξι (6) προσλήψεων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
more ... »

Περίληψη διαγωνισμού για τη μακροχρόνια μίσθωση πολυόροφου κτιρίου στον Πειραιά

Περίληψη διαγωνισμού για τη μακροχρόνια μίσθωση πολυόροφου κτιρίου στον Πειραιά
more ... »

Διακήρυξη Δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου στην Τ.Κ. Πουλίθρων

Διακήρυξη Δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου στην Τ.Κ. Πουλίθρων
more ... »

Διακήρυξη Δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου στην Τ.Κ. Πελετών

Διακήρυξη Δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου στην Τ.Κ. Πελετών
more ... »

Διαγωνισμός για προμήθεια υλικών ύδρευσης Δ.Ε Λεωνιδίου-Δ.Ε Κοσμά

Διαγωνισμός για προμήθεια υλικών ύδρευσης Δ.Ε Λεωνιδίου-Δ.Ε Κοσμά
more ... »

Ανακοίνωση πρόσληψης δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ανακοίνωση πρόσληψης δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
more ... »

Ανακοίνωση περί πρόσληψης Υδρονομέων

Ανακοίνωση περί πρόσληψης Υδρονομέων
more ... »

Δημοπρασία για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού στην Πλάκα

Δημοπρασία για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού στην Πλάκα
more ... »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας (όμοροι)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας (όμοροι)
more ... »

Διακήρυξη Δημοπρασίας για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού-παραλίας

Διακήρυξη Δημοπρασίας για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού-παραλίας
more ... »

Ανακοίνωση ΣΟΧ πρόσληψης χειριστή μηχανημάτων έργου

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίαας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, που εδρεύει στο Λεωνίδιο Αρκαδίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

   

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια

σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δήμος Νότιας Κυνουρίας

Λεωνίδιο

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

8 μήνες

1

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του ν. 4305/20ΐ4 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/31-10-2014),η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β’ τάξης Δ’ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β’ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει(*),

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,

γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

  άδεια μηχανοδηγού – χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β τάξης Δ’ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β’ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει(*),

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,

γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση

ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού – χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β τάξης Δ’ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β’ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει(*),

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,

γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού χειριστή(*).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β τάξης Δ’ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β’ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει(*),

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

  τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού χειριστή (*).

(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ.113/2012, εφόσον στην νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ :

Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α’).

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α’). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Προθεσμία υποβολής Αιτήσεων: Από 13-12-2017 έως και 22-12-2017.

Δείτε όλη την προκήρυξη ΕΔΩ.

Περίληψη Διαγωνισμού για Υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Προϋπολογισμός : 34.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).

Αναλυόμενο σε 27.360,00 € κόστος υπηρεσίας συν ΦΠΑ 24% 6.566,40 € (στρογγυλοποίηση 73,60€)

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νότιας Κυνουρίας

CPV: 90511000-2 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων

Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής Διαγωνισμού: Δημαρχείο Νότιας Κυνουρίας, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 26/10/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:30π.μ και λήξης 11:00 π.μ.

Διάρκεια του Έργου: Η διάρκεια της υπηρεσίας ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης που θα έχει αναρτηθεί στο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο (ΚΗΜΔΗΣ) και μέχρι την 31/3/2018 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού, αν αυτό επέλθει νωρίτερα της 31/3/2018.

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου με τίτλο:

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 34.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Δήμο (Αρμόδια Μαντζανά Γεωργία τηλ: 2757022807 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή πέραν της αναφερόμενης στο προηγούμενο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής.

Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Επίσης είναι διαθέσιμα και από τον ιστότοπο του Δήμου, www.notiakvnouria.gov.gr Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει:

 1. 1.      τη συλλογή και μεταφορά, στον κατάλληλο χώρο του Δήμου, των απορριμμάτων από τους παραδοσιακούς οικισμούς του Δήμου όπου δεν είναι δυνατή η προσέγγιση των απορριμματοφόρων του Δήμου
 1. 2.      την συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό) στα πλαίσια του προγράμματος ανακύκλωσης του Δήμου, από τα διάφορα σημεία όπου του Δήμου όπου βρίσκονται οι κάδοι ανακύκλωσης ή άλλα σημεία συλλογής ανακυκλώσιμων και τη μεταφορά τους στα τελικά σημεία διάθεσης.

Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές εκτέλεσης της Υπηρεσίας στο Παράρτημα Β της διακήρυξης και στη σχετική Μελέτη (55/2017).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα «Αποκομιδή Απορριμμάτων» στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, για την εκτέλεση της εργασίας, και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Ο απαιτούμενος εξοπλισμός περιγράφεται στο Άρθρο 9 της διακήρυξης.

Δικαιούμενοι συμμετοχής :

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

 • Κράτος- μέλος της Ένωσης
 • Κράτος- μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)
 • Σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει της ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα  1,2,4, και 5 και τις  γενικές σημειώσεις  του  σχετικού  με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της άνω Συμφωνίας  καθώς και
 •  Σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση της γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. (έκτο εδ. της παρ. 1.α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016)

Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί:

Α) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), Β) στην ιστοσελίδα του Δήμου www.notiakvnouria.gov.gr. Γ) Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Δ) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, Ε) στην εφημερίδα «Καθημερινά Νέα», σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.4469/2017

Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους (ΚΑ 20-6414.003)

 

Λεωνίδιο, Οκτώβριος 2017

Ο Δήμαρχος

Χαράλαμπος Λυσίκατος

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
ΜΕΛΕΤΗ
ΤΕΥΔ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ανακοίνωση περί της δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στη Δημοτική Ενότητα Τυρού (για την εγκατάσταση και λειτουργία αίθουσας γυμναστικής)

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας γνωστοποιεί ότι για τη διενέργεια σε δύο στάδια (φάσεις) ανοικτής, προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ/τος 270/81, για τη μίσθωση ακινήτου στη Δημοτική Ενότητα Τυρού, για την εγκατάσταση και λειτουργία αίθουσας γυμναστικής, προσφορές θα γίνονται δεκτές έως και την 13η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή, ήτοι είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση της αριθ. πρωτ. οικ. 11016/21.9.2017 (ΑΔΑ: Ω8Υ9ΩΚΝ-Τ72) διακήρυξης.

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

Λυσίκατος Χαράλαμπος

Διακήρυξη Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στη Δ.Ε. Τυρού

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η    Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΥ

(για την εγκατάσταση και λειτουργία αίθουσας γυμναστικής)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/Α’/30.3.1981) περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων.

2) το N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α’/8.06.2006′) Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας.

3) το N.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’/7.06.2010′) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

4) την αριθμ. 161/2017 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΨΒΙΩΚΝ-1ΨΟ) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας, περί αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου στη Δημοτική Ενότητα Τυρού για τη χρησιμοποίησή του ως αίθουσα γυμναστικής. Με την ίδια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκαν και τα δύο (2) μέλη της επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας που προβλέπεται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81.

5) την αριθμ. 289/2016 απόφαση (ΑΔΑ: 6Ζ65ΩΚΝ-Ω69) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας περί του ορισμού για το έτος 2017, δύο (2) δημοτικών συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους στην επιτροπή του αρθρου 1 «Όργανα διενέργειας δημοπρασιών» του Π.Δ. 270/81.

6) την αριθμ. 227/2017 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΦΛ9ΩΚΝ-ΓΝΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας και σύνταξη της διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου στη Δημοτική Ενότητα Τυρού, για την εγκατάσταση και λειτουργία αίθουσας γυμναστικής.

 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

Δημοπρασία σε δύο στάδια (φάσεις) ανοικτή, προφορική και μειοδοτική, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81, για τη μίσθωση ακινήτου στη Δημοτικό Ενότητα Τυρού,  για την εγκατάσταση και λειτουργία αίθουσας γυμναστικής και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης και καθορίζουμε τους όρους δημοπρασίας ως εξής:

1) Περιγραφή – έκταση – χαρακτηριστικά και θέση ακινήτου (μισθίου)

 • Το ακίνητο θα πρέπει να έχει εμβαδό τουλάχιστον 100 m2 για την κάλυψη των αναγκών στέγασης του δημοτικού γυμναστηρίου.
 • Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δύο τουαλέτες.
 • Το ακίνητο θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο στα δίκτυα ΟΚΩ.
 • Η θέση του ακινήτου θα πρέπει να είναι στην περιοχή που χωροθετείται μεταξύ της παραλιακής οδού της Δ.Ε Τυρού και του αντίστοιχου τμήματος της επαρχιακής οδού Λεωνιδίου – Άστρους.
 • Το ακίνητο θα πρέπει να είναι ισόγειο, χωρίς κλίμακες και να διαθέτει εύκολη πρόσβαση από κεντρική οδό.

2) Δικαίωμα συμμετοχής.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί κύριοι, κάτοχοι,  επικαρπωτές, καθώς και κάτοχοι ακινήτων βάσει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), εφόσον προσκομίσουν έγγραφη συναίνεση του κυρίου του ακινήτου και υπεύθυνη δήλωσή του στην οποία θα δηλώνεται η συναίνεση και ότι θα προσέλθει για την υπογραφή του μισθωτηρίου, των οποίων τα ακίνητα πληρούν τους όρους της παρούσης.

3) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Οι δημοπρασία θα διεξαχθεί  σε δύο φάσεις (στάδια) ως εξής:

Α΄ Στάδιο. Εκδήλωση ενδιαφέροντος – αξιολόγηση προσφερομένων ακινήτων.

Β΄ Στάδιο. Διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού – ανακήρυξη μειοδότη. 

Α’ Φάση – Πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, οι ίδιοι ή ειδικός προς τούτο πληρεξούσιος, έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (προσφορά) στην οποία να περιγράφεται λεπτομερώς η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου ακινήτου, καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, το ΑΦΜ του, η ταχυδρομική του διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας.

Οι προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Ν. Κυνουρίας εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Στην πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να επισυνάπτονται:

α) Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας Ιδιοκτήτη.

β) Τίτλος ιδιοκτησίας, συνοδευόμενος από τοπογραφικό διάγραμμα με αποτύπωση της εσωτερικής διαρρύθμισης.

γ) Πιστοποιητικό μη εκποίησης του οικείου Υποθηκοφυλακείου.

δ) Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφιστάμενου κτιρίου.

ε) Υπολογισμός αντικειμενικής αξίας του ακινήτου από Δημόσιο Φορέα (Εφορία, Συμβολαιογράφους κ.λ.π.)

στ) Υπεύθυνη Δήλωση, ότι (1) ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι (2) το ακίνητο είναι απαλλαγμένο από κάθε δουλεία και δεν υφίσταται καμία υποχρέωση του δήμου για ενδεχόμενες οφειλές αυτού προς οποιονδήποτε.

ζ) Δημοτική Ενημερότητα.

η) Εγγυητική επιστολή τράπεζας ή γραμμάτια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 150,00 €, ως εγγύηση ότι θα προσέλθουν για την υπογραφή του μισθωτηρίου και θα παραδώσουν το μίσθιο για χρήση του Δήμου σε χρόνο που θα ορίζεται από την παρούσα και τα διαλαμβανόμενα στην εγκριτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ή από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον μεν τελευταίο μειοδότη μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής του ακινήτου, στους δε υπόλοιπους μετέχοντες μετά την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και την έκδοση της νομιμοποιητικής απόφασης από τον ελεγκτή νομιμότητας της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Μετά την ολοκλήρωση της εικοσαήμερης προθεσμίας, οι προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος -  συμμετοχής και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στην επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία, με επιτόπια έρευνα, διαπιστώνει και επιβεβαιώνει, με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, την έκταση-όρια των προσφερόμενων ακινήτων, αποφαίνεται εγγράφως περί της καταλληλότητας ή μη των προσφερομένων ακινήτων, καθώς και της αξίας της μηνιαίας μισθώσεως τους ανά τετραγωνικό μέτρο προσφερόμενης επιφάνειας (τιμή μονάδος), σύμφωνα με την αντικειμενική τους αξία και τις επικρατούσες συνθήκες μίσθωσης της περιοχής και συντάσσει σχετική αιτιολογημένη έκθεση, η οποία κοινοποιείται στους συμμετέχοντες.

Συμμετέχων του οποίου η πρόταση – προσφορά ή το ακίνητο κριθούν απορριπτέα ως ακατάλληλα, μπορεί να υποβάλλει ένσταση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας (2) δύο ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της έκθεσης αποκλεισμού του, για την εξέταση της οποίας μπορεί να ζητηθεί η άποψη της εκτιμητικής επιτροπής ή η διενέργεια νέας αυτοψίας εφόσον αυτή  κριθεί απαραίτητη.

Οι ενστάσεις εξετάζονται από την οικονομική Επιτροπή πριν τη διενέργεια της Β΄ φάσης της Δημοπρασίας.

4) Υποβολή και ισχύ προσφορών (προτάσεων  εκδήλωσης ενδιαφέροντος).

 • Η κατάθεση / αποστολή των προσφορών (προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος)  πρωτοκολλούνται, εντός της προβλεπόμενης εικοσαήμερης προθεσμίας, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22 300, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες που ισχύουν για τις δημοτικές υπηρεσίες.
 • Ταχυδρομική αποστολή προσφορών: Γίνονται δεκτές και προσφορές που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς και με «συστημένη αλληλογραφία» ή θα παραδοθούν από οποιαδήποτε εταιρεία ταχυμεταφοράς, εφόσον παραληφθούν από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου εντός της ταχθείσας με τη διακήρυξη προθεσμίας ή θα φέρουν επίσημη σφραγίδα των ΕΛΤΑ, από την οποία να προκύπτει ότι έχουν αποσταλεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας.
 • Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και σαφείς. Προσφορές υπό αίρεση ή επιφύλαξη απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 • Οι συμμετέχοντες δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη προετοιμασία και την υποβολή των φακέλων προσφοράς.
 • Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτή αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων της διακήρυξης. 

5) Β΄ Φάση -  Διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας.

Ο Δήμαρχος, με απόφασή του, ορίζει την  ημέρα και την ώρα διεξαγωγής της μειοδοτικής δημοπρασίας, καλώντας, με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης.

Η δημοπρασία είναι φανερή, προφορική και μειοδοτική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα με την πράξη του Δημάρχου ημέρα και ώρα.  Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν να κατατίθενται προσφορές χωρίς διακοπή. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81, η απόφαση της οποίας καταχωρίζεται στα πρακτικά.

Κατά την ημέρα της δημοπρασίας οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που κρίθηκαν κατάλληλα από την επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 υποβάλλουν στην από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 289/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σφραγισμένη οικονομική προσφορά μίσθωσης του ακινήτου τους [αξία μηνιαίας μισθώσεως του ακινήτου τους ανά τετραγωνικό μέτρο προσφερόμενης επιφάνειας (τιμή μονάδος)]. Σε περίπτωση που οι οικονομικές προσφορές δεν υποβάλλονται από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες, υποβάλλονται από νομίμως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Ως τιμή εκκίνησης της διαδικασίας ορίζεται η χαμηλότερη προσφορά εκ των ιδιοκτητών, εφόσον δεν υπερβαίνει την αντίστοιχη εκτιμηθείσα, όπως εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81. Αν δεν έχει δοθεί προσφορά  χαμηλότερη από την τιμή της επιτροπής εκτίμησης, τότε, ως τιμή εκκίνησης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή της επιτροπής.

Ορίζεται ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 258,00 €, ανεξαρτήτως του εμβαδού του ακινήτου. Προσφορά με μηνιαίο μίσθωμα μεγαλύτερο του ανωτέρω ποσού απορρίπτεται ως ασύμφορη, από το αρμόδιο όργανο.

Ως κριτήριο κατακύρωσης της δημοπρασίας ορίζεται η οικονομικότερη προσφορά [χαμηλότερο μίσθωμα ανά τετραγωνικό μέτρο προσφερόμενης επιφάνειας, (τιμή μονάδος)], υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει το οριζόμενο με τη διακήρυξη ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα .

Μειοδότης ανακηρύσσεται αυτός που θα υποβάλλει τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά ανά τετραγωνικό μέτρο εκμισθούμενης επιφάνειας (τιμή μονάδος).

Για να γίνει δεκτή προφορική μειοδοτική προσφορά πρέπει να είναι κατώτερη τουλάχιστον κατά ένα εκατοστό σε σχέση με την προηγούμενη διαφορετικά κρίνεται απαράδεκτη. Κάθε επόμενη μειοδοτική προσφορά πρέπει να είναι κατώτερη της  εκάστοτε χαμηλότερης κατά το ίδιο ποσό,  μέχρι την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού στο τελευταίο μειοδότη.

Αν δεν κατατεθούν αντιπροσφορές στη Β΄ φάση, επιλέγεται το ακίνητο που προσφέρθηκε με το χαμηλότερο μίσθωμα κατά τη διαδικασία υποβολής των γραπτών οικονομικών προσφορών, ενώ σε περίπτωση προσφορών ίσης αξίας, το προς μίσθωση ακίνητο επιλέγεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εφόσον  το συνολικό μηνιαίο  μίσθωμα δεν υπερβαίνει το ποσό των  258,0 €.

Οι προσφορές των συμμετεχόντων αναγράφονται στο πρακτικό κατά σειρά εκφώνησης μετά του ονοματεπωνύμου του μειοδότη.  Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε μειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στον προθάλαμο του Γραφείου Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, ενώπιον της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 289/2016 του Δ.Σ. και αποτελείται από τους κ. Μάνο Ηλία, Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή του τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Παπαβασιλείου Μαρία, τον κ. Πήλιουρα Ηλία, Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Διαμαντή Κωνσταντίνο. Η επιτροπή συγκροτείται με τη συμμετοχή του Δημάρχου Ν. Κυνουρίας κ. Λυσίκατου Χαράλαμπου, ως Προέδρου.  Η επιτροπή συνεδριάζει παρόντων του Προέδρου και όλων των μελών της και αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η δημοτική υπάλληλος κ. Κατερίνα Φιλίππου.

6) Γενικοί Όροι.

 •   Χρονική Διάρκεια μίσθωσης – έναρξη μισθωτικής περιόδου

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη, με δυνατότητα τριετούς παράτασης, κατόπιν συμφωνίας και των δύο μερών, χωρίς καμία αναπροσαρμογή του μισθώματος. Για τον Δήμο η έγκριση της παράτασης χορηγείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 •  Μίσθωμα.

Το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό για ολόκληρη τη μισθωτική περίοδο, καθώς και κατά τη διάρκεια της νόμιμης παράτασης.

Η υποχρέωση πληρωμή του μισθώματος αρχίζει από την ημερομηνία  παράδοσης – παραλαβής του μισθίου και την έναρξη της λειτουργίας της αίθουσας γυμναστικής, που αποδεικνύεται με την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής μισθίου.

Το μίσθωμα υπολογίζεται ως το γινόμενο των τετραγωνικών μέτρων της μισθωμένης επιφάνειας επί της τελικής τιμής (τιμής μονάδος) κατακύρωσης του διαγωνισμού

 • Πληρωμή μισθώματος – Εγγύηση .

Το συνολικό ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται σε τέσσερις ισόποσες και άτοκες δόσεις, μετά τη λήξη εκάστου τριμήνου της συμβατικής διάρκειας, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδίδεται στο όνομα τους εκμισθωτή.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να καταβάλλει καμία εγγύηση στον εκμισθωτή.

 • Έγκριση πρακτικών και ανακήρυξη μειοδότη.

Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και η ανακήρυξη του μειοδότη πραγματοποιούνται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η απόφαση της οποίας υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια υπηρεσία της  οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Η τυχόν ακύρωση της απόφασης από τον ελεγκτή νομιμότητας ή η μη έγκριση των πρακτικών από την Ο.Ε. δεν αποτελούν λόγω αποζημίωσης του μειοδότη ή οποιουδήποτε άλλου συμμετέχοντας τη διαδικασία.

 • Δικαιώματα Μισθωτή.

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε διαμόρφωση κρίνει απαραίτητη, προκειμένου να είναι δυνατή η λειτουργία του μισθίου ως δημοτικό γυμναστήριο, χωρίς να απαιτείται άδεια του ιδιοκτήτη.

Ο Δήμος μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο και να λύσει τη σύμβαση πριν τη λήξη της, εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι για τους οποίους μισθώθηκε, ενημερώνοντας τον εκμισθωτή έναν (1) μήνα πριν την αποχώρηση, χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης του ιδιοκτήτη.

 • Λοιπές υποχρεώσεις συμμετεχόντων και συμβαλλομένων.

Ο αναδειχθείς μειοδότης υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των πρακτικών, να προσέλθει για τη σύνταξη  του μισθωτηρίου της μίσθωσης και την παράδοση του μισθίου.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να παραδοθεί για χρήση μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου, ή εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, που θα προσδιορίζεται με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και θα  έχει γίνει δεκτό από τα αρμόδια όργανα του Δήμου.

Σε περίπτωση αρνήσεως ή μη προσέλευσης του αναδειχθέντος μειοδότη για την υπογραφή του μισθωτηρίου τότε, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Δήμου Νότιας Κυνουρίας ως δημοτικό έσοδο. Με την ίδια απόφαση δίνεται εντολή να επαναληφθεί η διαδικασία στην οποία δεν μπορεί να συμμετάσχει ο μειοδότης που κηρύχθηκε έκπτωτος.

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση και να κάνει σε αυτό όλες τις απαραίτητες εργασίες για να καταστεί το ακίνητο κατάλληλο για χρήση ως δημοτικό γυμναστήριο. Οι δαπάνες των εργασιών διαμόρφωσης θα επιβαρύνουν τον Δήμο.

Ο μισθωτής υποχρεούται με την λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο, χωρίς να έχει την υποχρέωση άρσης και αποκατάστασης  των εργασιών διαμόρφωσης.

Το Μίσθωμα υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις οι οποίες επιβαρύνουν τον εκμισθωτή.

 • Δημοσίευση διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιοποιηθεί, πριν τη έναρξη της πρώτης φάσης και με φροντίδα του Δημάρχου, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος στο Λεωνίδιο και στον Τυρό και τα Σαπαουνακαϊίκα. Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Επίσης περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Νομού «Καθημερινά Νέα».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω υπερκαλύπτεται και η εκ του Νόμου υποχρέωση της δεκαήμερης δημοσίευση της διακήρυξης πριν από τη διενέργεια της (β) φάσης της δημοπρασίας.

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης στην εφημερίδα θα βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη που θα αναδειχθεί με την απόφαση έγκρισης των πρακτικών μισθωτή και θα πληρωθούν πριν την υπογραφή του μισθωτηρίου.

 •  Επανάληψη Δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιασθεί μειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:

α) Το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή την αρμόδια διοικητική αρχή λόγω σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας.

β) Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά ή επίσης όταν, μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή του μισθωτηρίου.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή αυτού.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένη στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένη, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ την ημέρα της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

 • Ενστάσεις κατά της διαδικασίας

Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής ενδιαφερόμενου σε αυτόν, μόνο από έτερους ενδιαφερόμενους που συμμετείχαν στο διαγωνισμό ή που αποκλείστηκαν κατά την πρώτη φάση αυτού.

Η ένσταση υποβάλλεται στην επιτροπή δημοπρασίας μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη διενέργεια του και εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή, κατόπιν γνωμοδότης της επιτροπής διαγωνισμού.

 • Πληροφόρηση Ενδιαφερόμενων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 8:00 – 15:00, Διεύθυνση:  Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τηλέφωνα: 27573 60229, FΑX: 27573 60214.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται ατελώς στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της δημοπρασίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος  Νότιας Κυνουρίας

 

 

Έχοντας υπόψη:

 1.  Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α).
 2.  Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3.  Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 4.  Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11.5.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
 5.  Την υπ’ αριθμ. 47/4.4.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, με θέμα 3ο: Περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2017.
 6. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 86876/28-4-2017 εισήγηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
 7. Την υπ’αριθμ. πρωτ. οικ. 17349/25.5.2017 Απόφαση του Υπουργού  Εσωτερικών περί έγκρισης σύναψης πέντε (5) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας.
 8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14406/29.5.2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Δήμο  Νότιας Κυνουρίας, με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».
 9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1911/τ.Β΄/30.8.2011) του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.
 10. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 8630/26.7.2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) βεβαίωση του Προϊστάμενου Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας,  που εδρεύει στο Λεωνίδιο Ν. Αρκαδίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δήμος Νότιας Κυνουρίας

Λεωνίδιο

ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας

8 μήνες

2

102

Δήμος Νότιας Κυνουρίας

Λεωνίδιο

ΔΕ  Τεχνίτης Υδραυλικός

8 μήνες

1

103

Δήμος Νότιας Κυνουρίας

Λεωνίδιο

ΥΕ Εργάτης Ύδρευσης

4 μήνες

1

104

Δήμος Νότιας Κυνουρίας

Λεωνίδιο

ΔΕ  Ηλεκτροτεχνίτης

4 μήνες

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 & 103

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού  Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει* ,

β)  Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

 

 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού  Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει* ,

β)  Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού  Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει*,

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού  Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει*,

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος.

 

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 112/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια  και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.

 

 

 

 

 

 

104

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη Α΄ ειδικότητας ή βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας του π.δ. 108/2013 όπως ισχύει*,

β)  Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας ή βεβαίωσης, υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση αναγγελίας  χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη Α΄ ειδικότητας ή βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας του π.δ. 108/2013 όπως ισχύει*,

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας ή βεβαίωσης υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη Α΄ ειδικότητας ή βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας του π.δ. 108/2013 όπως ισχύει*,

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω  άδειας  άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωσης αναγγελίας.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη Α΄ ειδικότητας ή βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας του π.δ. 108/2013 όπως ισχύει*,

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω  άδειας  άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωσης αναγγελίας.

 

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 108/2013, εφόσον στη βεβαίωση αναγγελίας δεν αναγράφεται η αρχική άδεια  και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.

 

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του  ανωτέρω Παραρτήματος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Αρκαδίας εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30.03.2017»] να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας, Τ.Κ. 22300 Λεωνίδιο Ν. Αρκαδίας, υπόψιν κας Αλεξάνδρας Καμβύση (τηλ. επικοινωνίας: 27573-60223).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην  περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30.03.2017», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα à Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

 

 

                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

 

                                ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν.  ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΜΗΝΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΜΗΝΑ
more ... »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.E ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ – Δ.E ΚΟΣΜΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.E ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ – Δ.E ΚΟΣΜΑ 2017
more ... »

Διακήρυξη Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στην Δ.Κ.Λεωνιδίου(«Πλάκα»)

(για χρήση ως υπαίθριος χώρος ελεύθερης στάθμευσης οχημάτων)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

                        Έχοντας υπόψη:

1) το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/Α’/30.3.1981) περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων.

2) το N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α’/8.06.2006′) Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας.

3) το N.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’/7.06.2010′) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

4) την αριθμ. 114/2017 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΝΓΛΩΚΝ-ΞΝΧ) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας, περί της αναγκαιότητας μίσθωσης οικοπέδου στη θέση «Πλάκα Λεωνιδίου» για τη λειτουργία υπαίθριου χώρου στάθμευσης οχημάτων. της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου στο κέντρο της πόλης του Λεωνιδίου (ΔΚ Λεωνιδίου), η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. οικ.7542/30.6.2017 έγγραφο στην Αποκεντρωμένη Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Με την ίδια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκαν και τα δύο (2) μέλη της επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας που προβλέπεται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81.

5) την αριθμ. 289/2016 απόφαση (ΑΔΑ: 6Ζ65ΩΚΝ-Ω69) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας περί του ορισμού για το έτος 2017, δύο (2) δημοτικών συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους στην επιτροπή του αρθρου 1 «Όργανα διενέργειας δημοπρασιών» του Π.Δ. 270/81.

6) την αριθμ. 175/2017 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΔΧΨΩΚΝ-6ΑΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας και σύνταξη της διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου στην περιοχή «Πλάκα» της ΔΕ Λεωνιδίου, κατάλληλου για τη λειτουργία χώρου ελεύθερης στάθμευσης οχημάτων, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 8407/21.7.2017 έγγραφο στην Αποκεντρωμένη Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

Δημοπρασία σε δύο στάδια (φάσεις) ανοικτή, προφορική και μειοδοτική, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81, για τη μίσθωση οικοπέδου στη Δ.Κ. Λεωνιδίου και ειδικότερα στην περιοχή «Πλάκα», κατάλληλου για τη λειτουργία υπαίθριου χώρου ελεύθερης στάθμευσης οχημάτων και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι μέχρι και την 16η Αυγούστου 2017 και καθορίζουμε τους όρους δημοπρασίας ως εξής:

1) Περιγραφή – έκταση – χαρακτηριστικά και θέση ακινήτου (μισθίου).

 • Με τη λέξη «ακίνητο» νοείται κάθε γήπεδο, αγροτεμάχιο ή οικόπεδο ή ακόμα και περισσότερα του ενός ίδια ακίνητα.
 • Η θέση του ακινήτου θα πρέπει να είναι σε ακτίνα (250) μέτρων από τη βάση του μικρού μόλου του λιμανιού της «Πλάκας» (έναντι καταστήματος Μπεκύρου), ώστε να εξυπηρετεί τη στάθμευση των επισκεπτών της περιοχής. Για τον υπολογισμό της απόστασης λαμβάνεται υπόψη το κέντρο του ανοίγματος της μίας τουλάχιστον εισόδου του προσφερόμενου ακινήτου.
 • Το ακίνητο θα πρέπει να έχει έκταση από έξι (6) έως επτά (7) στρέμματα και να έχει είτε ενιαία έκταση είτε να αποτελείται από τμήματα που το συνολικό τους εμβαδό καλύπτει την απαίτηση του ζητούμενου εμβαδού (έξι έως επτά στρέμματα) .
 • Γίνονται δεκτά και περισσότερα του ενός όμορα ή μη όμορα ακίνητα, με συνολική έκταση από έξι (6) έως επτά (7) στρέμματα, τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές της διακήρυξης, εφόσον  προσφερθούν  με σύμπραξή και κοινή δήλωση των ιδιοκτητών τους.
 • Το ακίνητο θα πρέπει να έχει δύο τουλάχιστον όψεις προς δημοτική οδό ή κοινόχρηστο χώρο.
 • Στην περίπτωση δύο ή και περισσοτέρων ακινήτων, που προσφέρονται είτε από τον ίδιο ιδιοκτήτη είτε από συμπράττοντες ιδιοκτήτες,  θα πρέπει το ένα τουλάχιστον από αυτά να έχει δύο όψεις  προς δημοτική οδό ή κοινόχρηστο χώρο, διαφορετικά αποκλείονται όλα από τη δημοπρασία.
 • Το ακίνητο θα πρέπει να έχει ενιαία και επίπεδη επιφάνεια, απαλλαγμένη από βλάστηση, πέτρες ή άλλα υλικά, να μην έχει κλίση σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5% και η μορφολογία του να επιτρέπει τη προβλεπόμενη χρήση από επιβατικά οχήματα κάθε τύπου.
 • Το ακίνητο θα πρέπει να είναι ακαλλιέργητο ή να περιέχει δενδρώδεις καλλιέργειες σε αραιή φύτευση, έτσι ώστε να επιτρέπεται η άνετη κίνηση και η στάθμευση οχημάτων, προκειμένου να εξυπηρετείται ο σκοπός της μίσθωσης.

 

2) Δικαίωμα συμμετοχής.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί κύριοι, κάτοχοι,  επικαρπωτές, καθώς και κάτοχοι ακινήτων βάσει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), εφόσον προσκομίσουν έγγραφη συναίνεση του κυρίου του ακινήτου και υπεύθυνη δήλωσή του στην οποία θα δηλώνεται η συναίνεση και ότι θα προσέλθει για την υπογραφή του μισθωτηρίου, των οποίων τα ακίνητα πληρούν τους όρους της παρούσης.

3) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Οι δημοπρασία θα διεξαχθεί  σε δύο φάσεις (στάδια) ως εξής:

Α΄ Στάδιο. Εκδήλωση ενδιαφέροντος – αξιολόγηση προσφερομένων ακινήτων.

Β΄ Στάδιο. Διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού – ανακήρυξη μειοδότη. 

Α’ Φάση – Πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, οι ίδιοι ή ειδικός προς τούτο πληρεξούσιος, έγγραφη προσφορά στην οποία να περιγράφεται λεπτομερώς η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου ακινήτου, (πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος), καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, το ΑΦΜ του, την ταχυδρομική του διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας.

Οι προσφορές κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Ν. Κυνουρίας εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Στην προσφορά πρέπει να επισυνάπτονται:

α) Τίτλος ιδιοκτησίας, συνοδευόμενος από τοπογραφικό διάγραμμα ή σχετική εκτύπωση αποτύπωση από την εφαρμογή του Κτηματολογίου ή ορθοφωτοχάρτη.

β) Πιστοποιητικό μεταγραφής στο οικείο Υποθηκοφυλακείο.

γ) Υπολογισμός αντικειμενικής αξίας του ακινήτου από Δημόσιο Φορέα (Εφορία, Συμβολαιογράφους κ.λ.π.)

γ) Υπεύθυνη Δήλωση, ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

δ) Δημοτική Ενημερότητα.

ε) Εγγυητική επιστολή τράπεζας ή γραμμάτια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 150,00 € , ως εγγύηση ότι θα προσέλθουν για την υπογραφή του μισθωτηρίου και θα παραδώσουν το μίσθιο για χρήση του Δήμου σε χρόνο που θα ορίζεται από την παρούσα και τα διαλαμβανόμενα στην εγκριτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ή από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον μεν τελευταίο μειοδότη μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής του ακινήτου, στους δε υπόλοιπους μετέχοντες μετά την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και την έκδοση της νομιμοποιητικής απόφασης από τον ελεγκτή νομιμότητας της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Μετά την ολοκλήρωση της εικοσαήμερης προθεσμίας, οι αιτήσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στην επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία, με επιτόπια έρευνα, διαπιστώνει και επιβεβαιώνει, με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, την έκταση-όρια των προσφερόμενων ακινήτων, αποφαίνεται εγγράφως περί της καταλληλότητας ή μη των προσφερομένων ακινήτων, καθώς και της αξίας μηνιαίας μισθώσεως τους ανά τετραγωνικό μέτρο προσφερόμενης επιφάνειας (τιμή μονάδος), σύμφωνα με την αντικειμενική τους αξία και τις επικρατούσες συνθήκες μίσθωσης της περιοχής και συντάσσει σχετική αιτιολογημένη έκθεση, η οποία κοινοποιείται στους συμμετέχοντες.

Συμμετέχων του οποίου η προσφορά ή το ακίνητο κριθούν απορριπτέα ως ακατάλληλα, μπορεί να υποβάλλει ένσταση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας (2) δύο ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της έκθεσης αποκλεισμού του, για την εξέταση της οποίας μπορεί να ζητηθεί η άποψη της εκτιμητικής επιτροπής ή η διενέργεια νέας αυτοψίας εφόσον αυτή  κριθεί απαραίτητη.

Οι ενστάσεις εξετάζονται από την οικονομική Επιτροπή πριν τη διενέργεια της Β΄ φάσης της Δημοπρασίας.

4) Υποβολή και ισχύ προσφορών (προτάσεων  εκδήλωσης ενδιαφέροντος).

 • Η κατάθεση / αποστολή των προσφορών (προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος)  πρωτοκολλούνται, εντός της προβλεπόμενης εικοσαήμερης προθεσμίας, ήτοι μέχρι και 16 Αυγούστου 2017, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22 300, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες που ισχύουν για τις δημοτικές υπηρεσίες.
 • ·         Ταχυδρομική αποστολή προσφορών: Γίνονται δεκτές και προσφορές που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς και με «συστημένη αλληλογραφία» ή θα παραδοθούν από οποιαδήποτε εταιρεία ταχυμεταφοράς, εφόσον παραληφθούν από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου εντός της ταχθείσας με τη διακήρυξη προθεσμίας ή θα φέρουν επίσημη σφραγίδα των ΕΛΤΑ, από την οποία να προκύπτει ότι έχουν αποσταλεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας.
 • Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και σαφείς. Προσφορές υπό αίρεση ή επιφύλαξη απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 • Οι συμμετέχοντες δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη προετοιμασία και την υποβολή των φακέλων προσφοράς.
 • Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτή αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων της διακήρυξης. 

 

5) Β΄ Φάση -  Διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας.

Ο Δήμαρχος, με απόφασή του, ορίζει την  ημέρα και την ώρα διεξαγωγής της μειοδοτικής δημοπρασίας, καλώντας, με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης.

Η δημοπρασία είναι φανερή, προφορική και μειοδοτική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα με τη πράξη του Δημάρχου ημέρα και ώρα.  Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν να κατατίθενται προσφορές χωρίς διακοπή. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81, η απόφαση της οποίας καταχωρίζεται στα πρακτικά.

Κατά την ημέρα της δημοπρασίας οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που κρίθηκαν κατάλληλα από την επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 υποβάλλουν στην από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 289/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σφραγισμένη οικονομική προσφορά μίσθωσης του ακινήτου τους [αξία μηνιαίας μισθώσεως του ακινήτου τους ανά τετραγωνικό μέτρο προσφερόμενης επιφάνειας (τιμή μονάδος)]. Σε περίπτωση που οι οικονομικές προσφορές δεν υποβάλλονται από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες, υποβάλλονται από νομίμως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Ως τιμή εκκίνησης της διαδικασίας ορίζεται η χαμηλότερη προσφορά εκ των ιδιοκτητών, εφόσον δεν υπερβαίνει την αντίστοιχη εκτιμηθείσα, όπως εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81.

Ως κριτήριο κατακύρωσης της δημοπρασίας ορίζεται η οικονομικότερη προσφορά [χαμηλότερο μίσθωμα ανά τετραγωνικό μέτρο προσφερόμενης επιφάνειας, (τιμή μονάδος)].

Μειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός που θα υποβάλλει τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά ανά τετραγωνικό μέτρο εκμισθούμενης επιφάνειας (τιμή μονάδος).

Για να γίνει δεκτή προφορική μειοδοτική προσφορά πρέπει να είναι κατώτερη τουλάχιστον κατά ένα εκατοστό σε σχέση με την προηγούμενη διαφορετικά κρίνεται απαράδεκτη. Κάθε επόμενη μειοδοτική προσφορά πρέπει να είναι κατώτερη της  εκάστοτε χαμηλότερης κατά το ίδιο ποσό,  μέχρι την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού στο τελευταίο μειοδότη.

Αν δεν κατατεθούν νέες προσφορές στη Β΄ φάση, επιλέγεται το ακίνητο που προσφέρθηκε με το χαμηλότερο μίσθωμα κατά τη διαδικασία των γραπτών προσφορών της πρώτης φάσης του διαγωνισμού, ενώ σε περίπτωση προσφορών ίσης αξίας, το προς μίσθωση ακίνητο επιλέγεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Οι προσφορές των συμμετεχόντων αναγράφονται στο πρακτικό κατά σειρά εκφώνησης μετά του ονοματεπωνύμου του μειοδότη.  Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε μειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στον προθάλαμο του Γραφείου Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, ενώπιον της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 289/2016 του Δ.Σ. και αποτελείται από τους κ. Μάνο Ηλία, Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή του τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Παπαβασιλείου Μαρία, τον κ. Πήλιουρα Ηλία, Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Διαμαντή Κωνσταντίνο. Η επιτροπή συγκροτείται με τη συμμετοχή του Δημάρχου Ν. Κυνουρίας κ. Λυσίκατου Χαράλαμπου, ως Προέδρου.  Η επιτροπή συνεδριάζει παρόντων του Προέδρου και όλων των μελών της και αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η δημοτική υπάλληλος κ. Κατερίνα Φιλίππου.

6) Γενικοί Όροι.

 • Χρονική Διάρκεια μίσθωσης – έναρξη μισθωτικής περιόδου

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε (3) τρία έτη με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους. Η εφαρμογή του όρου της παράτασης υλοποιείται κατόπιν γραπτής συναίνεσης του εκμισθωτή και σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 • Μίσθωμα.

Το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό για ολόκληρη τη μισθωτική περίοδο, καθώς και κατά τη διάρκεια της νόμιμης παράτασης.

Η πληρωμή του μισθώματος αρχίζει από την ημερομηνία  έναρξης της λειτουργίας του χώρου στάθμευσης που αποδεικνύεται με την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής του μισθίου.

Το μίσθωμα υπολογίζεται ως το γινόμενο των τετραγωνικών μέτρων της μισθωμένης επιφάνειας επί της τελικής τιμής (τιμής μονάδος) κατακύρωσης του διαγωνισμού

 • Πληρωμή μισθώματος – Εγγύηση .

Το συνολικό ετήσιο μίσθωμα θα καταβληθεί σε τέσσερις ισόποσες και άτοκες δόσεις, μετά τη λήξη εκάστου τριμήνου της συμβατικής διάρκειας, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδίδεται στο όνομα τους εκμισθωτή.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να καταβάλλει καμία εγγύηση στον εκμισθωτή.

 • Έγκριση πρακτικών και ανακήρυξη μειοδότη.

Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και η ανακήρυξη του μειοδότη πραγματοποιούνται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η απόφαση της οποίας υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια υπηρεσία της  οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Η τυχόν ακύρωση της απόφασης από τον ελεγκτή νομιμότητας ή η μη έγκριση των πρακτικών από την Ο.Ε. δεν αποτελούν λόγω αποζημίωσης του μειοδότη ή οποιουδήποτε άλλου συμμετέχοντας τη διαδικασία.

 • Δικαιώματα Ιδιοκτήτη – εκμισθωτή. Πρόωρη λύση σύμβασης.

Ο Εκμισθωτής έχει δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης του μισθωτή, στην περίπτωση έκδοσης άδειας οικοδομής στο μισθωμένο ακίνητο ή στην περίπτωση της αποδεδειγμένης ύπαρξης σχεδίου ή προγράμματος συμφερότερης αξιοποίησης του ακινήτου, με οποιοδήποτε άλλον τρόπο, ο οποίος δεν επιτρέπει την ταυτόχρονη  χρήση του από τον μισθωτή.

Την περίοδο κατά την οποία δεν παρουσιάζεται αυξημένη τουριστική κίνηση, ο εκμισθωτής δικαιούται να χρησιμοποιεί το μίσθιο ή και να προβαίνει σε ήπιες καλλιεργητικές εργασίες, όπως κλαδέματα, συγκομιδή καρπών, λίπανση και άρδευση εδάφους, κλπ,  κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμο, χωρίς να αλλοιώνει τη μορφολογία του, ούτε  να μεταβάλει την προσβασιμότητα του, ούτε να περιορίζει τα δικαιώματα του μισθωτή.

Ο Δήμος δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον ιδιοκτήτη για φθορές στο ακίνητο ή τα συστατικά του στοιχεία που οφείλονται στη χρήση του μισθίου ή τις εργασίες διαμόρφωσης σ΄ αυτό.

 • Δικαιώματα Μισθωτή.

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε διαμόρφωση κρίνει απαραίτητη, προκειμένου να είναι δυνατή η λειτουργία του μισθίου ως υπαίθριος χώρος στάθμευσης οχημάτων, χωρίς να απαιτείται άδεια του ιδιοκτήτη.

Ο Δήμος μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο και να λύσει τη σύμβαση πριν τη λήξη της, εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι για τους οποίους μισθώθηκε, ενημερώνοντας τον εκμισθωτή έναν (1) μήνα πριν την αποχώρηση, χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης του ιδιοκτήτη.

 • Λοιπές υποχρεώσεις συμμετεχόντων και συμβαλλομένων.

Ο αναδειχθείς μειοδότης υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν  της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των πρακτικών, να προσέλθει για τη σύνταξη  του μισθωτηρίου της μίσθωσης και την παράδοση του μισθίου.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να παραδοθεί για χρήση μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου .

Σε περίπτωση αρνήσεως ή μη προσέλευσης του αναδειχθέντος μειοδότη  για την υπογραφή του μισθωτηρίου τότε, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Δήμου Νότιας Κυνουρίας ως δημοτικό έσοδο. Με την ίδια απόφαση δίνεται εντολή να επαναληφθεί η διαδικασία στην οποία δεν μπορεί να συμμετάσχει ο μειοδότης που κηρύχθηκε έκπτωτος.

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση και να κάνει σε αυτό όλες τις απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης (ισοπέδωση, διάστρωση με κατάλληλο αδρανές υλικό κλπ). Οι δαπάνες των εργασιών διαμόρφωσης θα επιβαρύνουν τον Δήμο.

Ο μισθωτής υποχρεούται με την λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο, χωρίς να έχει την υποχρέωση άρσης και αποκατάστασης  των επεμβάσεων διαμόρφωσης.

Το Μίσθωμα υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις οι οποίες επιβαρύνουν τον εκμισθωτή.

 • Δημοσίευση διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιοποιηθεί, πριν τη έναρξη της πρώτης φάσης και με φροντίδα του Δημάρχου, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος στο Λεωνίδιο. Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω υπερκαλύπτεται και η εκ του Νόμου υποχρέωση της δεκαήμερης δημοσίευση της διακήρυξης πριν από τη διενέργεια της (β) φάσης της δημοπρασίας.

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης στην εφημερίδα θα βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη που θα αναδειχθεί με την απόφαση έγκρισης των πρακτικών μισθωτή και θα πληρωθούν πριν την υπογραφή του μισθωτηρίου.

 • Επανάληψη Δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιασθεί μειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:

α) Το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή την αρμόδια διοικητική αρχή λόγω σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας.

β) Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά ή επίσης όταν, μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή του μισθωτηρίου.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή αυτού.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένη στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένη, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ την ημέρα της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

 • Ενστάσεις κατά της διαδικασίας

Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής ενδιαφερόμενου σε αυτόν, μόνο από έτερους ενδιαφερόμενους που συμμετείχαν στο διαγωνισμό ή που αποκλείστηκαν κατά την πρώτη φάση αυτού.

Η ένσταση υποβάλλεται στην επιτροπή δημοπρασίας μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη διενέργεια του και εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή, κατόπιν γνωμοδότης της επιτροπής διαγωνισμού.

 • Πληροφόρηση Ενδιαφερόμενων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 8:00 – 15:00, Διεύθυνση:  Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τηλέφωνα: 27573 60229, FΑX: 27573 60214.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται ατελώς στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της δημοπρασίας.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

 

Πρόσκληση για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού κινητών ιατρικών μονάδων (απινιδωτή και ηλεκτροκαρδιογράφου).

Το Κληροδότημα Μαρίας Μώττη, το οποίο διαχειρίζεται ο Δήμος μας, ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια-εργασία των παρακάτω ειδών, που περιλαμβάνουν προμήθεια φαρμακευτικού και ιατρικού εξοπλισμού κινητών ιατρικών μονάδων (απινιδωτή και ηλεκτροκαρδιογράφου).

 Τα ενδεικτικά χαρακτηριστικά τους θα είναι τα εξής :

Απινιδωτής

 • Αυτόματος απινιδωτής μικρού βάρους και όγκου για εύκολη μεταφορά
 • Ανθεκτικός σε κραδασμούς, σκόνες και υγρά
 • Λειτουργία με μπαταρίες υψηλής αυτονομίας ( τουλάχιστον 300 απινιδώσεις ή 13 ώρες συνεχούς λειτουργίες)
 • Θα περιλαμβάνονται οι μπαταρίες, ηλεκτρόδια ( 2 ζεύγη) , θήκη μεταφοράς και προστασίας και επιτοχία βάση

Ηλεκτροκαρδιογράφος

 • Ηλεκτροκαρδιογράφος 3 καναλιών
 • Οθόνη LCD
 • Εμφάνιση στην οθόνη όλων των ECG πληροφοριών
 • Ταυτόχρονη καταγραφή 12 γραμμών
 • Θερμικός εκτυπωτής με υψηλή ανάλυση
 • Εσωτερική μνήμη και δυνατότητα σύνδεσης SD Card
 • Συνεχής λειτουργία για τουλάχιστον 120 λεπτά
 • Βάρος έως 2,5 κιλά για εύκολη μεταφορά
 • Περιλαμβάνονται μπαταρίες και θήκη μεταφοράς

Ο προμηθευτής θα παραδώσει πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφή καθώς και έντυπα του εργοστασίου.

Η παρούσα περιγραφή θα αποτελεί τμήμα της σύμβασης που θα υπογραφεί και η προμήθεια θα εκπονηθεί σύμφωνα με αυτήν.

Για την εκτέλεση της προαναφερομένης προμήθειας προϋπολογίζεται η παρακάτω δαπάνη σε ΕΥΡΩ (€) σύμφωνα με έρευνα στις τιμές εμπορίου σε αντίστοιχα είδη.

 

ΑΤ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ είδος μον. Ποσό-τητα Τιμή Μονάδος Δαπάνη
Απινιδωτής

Τεμ

1

2200,00

2200,00

Ηλεκτροκαρδιογράφος

Τεμ

1

1300,00

1300,00

Σύνολο

3.500,00

Φ.Π.Α  24%

840,00

Στρογγυλοποίηση

0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4.340,00

 

Τα προς προμήθεια είδη (ετοιμοπαράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας) θα είναι καινούργια, πρώτης χρήσης, πρόσφατης κατασκευής, γνωστού και αναγνωρισμένου οίκου, ασφαλούς λειτουργίας και θα ανταποκρίνεται πλήρως στο σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

Η αμοιβή του αναδόχου για την παραπάνω προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 4.340,00 €, περιλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, και είναι ολική και αποκλειστική για τα είδη που περιγράφηκαν ανωτέρω .

Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά και η παράδοση στο ΠΕΔΥ – Κέντρο Υγείας Λεωνιδίου.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σε κλειστό φάκελο για τα ανωτέρω είδη μέχρι τη Δευτέρα 31/7/2017 στη διεύθυνση ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΜΩΤΤΗ, ΛΕΩΝΙΔΙΟ, 22300 (τηλέφωνο για πληροφορίες: 2757360229)

 

Ο Δήμαρχος

Νότιας Κυνουρίας & Διαχειριστής

του Κληροδοτήματος Μαρίας Μώττη

 

 

Χαράλαμπος Ν. Λυσίκατος

 

Προκήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου Νότιας Κυνουρίας (Δημοτικό Σχολείο Τυρού)

Στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας και στο Δημοτικό Κατάστημα , σήμερα  Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017, η «Σχολική Επιτροπή Α΄/ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νότιας Κυνουρίας», που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμόν 192/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας και αποτελείται από τους κάτωθι:

 1.  κ. Λυσίκατο Χαράλαμπο, Πρόεδρο
 2.  κ. Αθανασόπουλο Δημήτριο, Αντιπρόεδρο
 3. κα Ρουσάλη Ευγενία, Γραμματέα
 4. κ. Ευσταθίου Θεόδωρο, ταμία
 5. κ. Παπαβασιλείου Μαρία, μέλος
 6. κ. Δανεσή Θεόδωρο, μέλος
 7. κ.Τσαγκούρη  Παναγιώτη, μέλος
 8. κ.Ραυτοπούλου Αναστασία, μέλος
 9. κ. Βλάμη Τρύφωνα μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Δανεσής Θεόδωρος, 2) Παπαβασιλείου Μαρία

συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της με θέμα :

Προκήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου Νότιας Κυνουρίας (Δημοτικό Σχολείο Τυρού)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής είπε τα εξής.

Το μισθωτήριο συμβόλαιο για την μίσθωση του κυλικείου Δημοτικού Σχολείου Τυρού  έληξε 30/06/2017 και συνεπώς πρέπει να διενεργηθεί διαγωνισμός για την εκ νέου εκμίσθωση του σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ4/64321/08 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρίθμ.111526/Δ4/10-09-2010 και το ΦΕΚ 2646/25-08-2016 τ.Β΄,  κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο διαγωνισμός που διεξήχθη στις 30/06/2017 δεν απέφερε αποτέλεσμα μιας και  ο μοναδικός διαγωνιζόμενος κρίθηκε ως ανεπαρκή συμμετοχή (μιας και δεν υπήρχαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά )από την επιτροπή διαγωνισμού και τούτο επικύρωσε και η Σχολική Επιτροπή. (Πρακτικό 8/2017)

Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή διαγωνισμού εισηγήθηκε στη Σχολική Επιτροπή την επανάληψη του διαγωνισμού όπως ορίζει η προκήρυξη ( Λοιποί όροι : ΣΤ , 2 ) και η Σχολική επιτροπή με το πρακτικό 8/2017 το επικύρωσε. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη της να αποφασίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της και ύστερα από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω νομοθεσία

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει την διενέργεια Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου Δημοτικού Σχολείου Τυρού

2. Καθορίζει την Επιτροπή Διαγωνισμού ως εξής:

 • Λυσίκατος Χαράλαμπος
 • Ραυτοπούλου Αναστασία
 • Βλάμης Τρύφωνας

3. Συντάσσει τους όρους του Διαγωνισμού ως εξής:

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 10/08/2017, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 11:00 στο Δημαρχιακό κατάστημα  Δήμου Νότιας Κυνουρίας για την εκμίσθωση του κυλικείου.

Α. Τόπος και χώρος που θα λειτουργήσει το κυλικείο.

Το κυλικείο θα λειτουργήσει στο ισόγειο των σχολικών συγκροτημάτων σε χώρο που ήδη υφίσταται.

Β. Χρονική διάρκεια εκμίσθωσης

Η διάρκεια της σύμβασης για την εκμίσθωση του κυλικείου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια εννέα (9)  ετών έως την 30/06/2026 , οπότε λήγει και η σύμβαση.
Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το κυλικείο ελεύθερο και απαλλαγμένο πάσης υποχρέωσης προς τη Σχολική Επιτροπή.

Γ. Ελάχιστο όριο προσφοράς ανά μαθητή ετησίως.

Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των τεσσάρων [4] ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά την διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.

Δ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν.

 1. Φυσικά,δημοτικά, κοινοτικά νομικά πρόσωπα.
 2. Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής ένωσης γνώστες της ελληνικής γλώσσας.

Το επίπεδο γλωσσομάθειας διαπιστώνεται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

        Δεν γίνονται Δεκτοί.

 1. Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
 2. Συνταξιούχοι.
 3. Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρο 4[ παρ, 1,2,3,5,7,8,9] του Ν.3528\2007 ΦΕΚ 26Α 9-2-2007.
 4. Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημόσιου η ιδιωτικού σχολείου.

Ε. Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Για να γίνει δεκτός κάποιος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

    α. Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό,
β. Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο  ποσό ανά μαθητή σε κλειστό αδιαφανή φάκελο,
γ. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε   εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή,
δ. Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα,
ε. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας,
στ. Πιστοποιητικό εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος
ζ. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
η. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τριακοσίων [300] ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Η  εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερομένους υποψηφίους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού,

θ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν είναι ανάδοχος άλλου κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού και ότι δεν είναι δημόσιος υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. ή  συνταξιούχος.

ι. Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεικής οικογένειας

ια. Πιστοποιητικό ΕΦΕΤ
ιβ.  Ό,τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο.

Στ. Λοιποί όροι.Ο ανάδοχος του διαγωνισμού στον οποίο θα κατακυρωθεί η παραχώρηση του κυλικείου πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους  20 % του ετήσιου μισθώματος.

 1. Η εγγυητική επιστολή παρακρατείται από την σχολική επιτροπή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά την λήξη της, άτοκα, πλην της καταγγελίας της σύμβασης οπότε καταπίπτει υπέρ της σχολικής επιτροπής.
 2. Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού αυτός επαναλαμβάνεται με την ιδία διαδικασία με συμμετοχή και ατόμων του σχολικού περιβάλλοντος εάν εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
 3.  Σε περίπτωση αποτυχίας του επαναληπτικού διαγωνισμού γίνεται απευθείας ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις, αφού υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση αυτή. Οι όροι της απευθείας ανάθεσης δεν μπορεί να είναι δυσμενέστεροι των προβλεπόμενων όρων της διακήρυξης.
 4. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Στην επιτροπή συμμετέχουν με πράξη του προέδρου της , ο πρόεδρος της σχολικής επιτροπής, ο διευθυντής του σχολείου και ο εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων. Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό. Η ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται από την προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερομένους ως εκπρόθεσμες.
 5. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους επιστρέφονται ως απαράδεκτες.
 6. Ελάχιστο ποσό συμμετοχής ανά μαθητή ορίζεται το ποσό των τεσσάρων [4] ευρώ.
 7. Ένσταση κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, υποβάλλεται μέχρι την επομένη εργάσιμη ήμερα από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στη σχολική επιτροπή που είναι και η αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της.
  Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δεν γίνονται δεκτές.
 8. Στην περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η επιτροπή τους ζητεί να προσκομίσουν την επομένη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά, η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται κάθε επομένη μέρα μέχρι να υπάρξει ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.
 9. Η μοριοδότηση προσφορών γίνεται ως έξης:

α. Κάθε προσφορά πολλαπλασιάζεται επί δύο.
β. Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση κυλικείου υπολογίζεται ένα [1]  μόριο.
Το σύνολο των μορίων προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ [8]

γ. Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται πέντε [5] μόρια (πολύτεκνος υποψήφιος).

δ. Υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου προερχόμενος από πολυτεκνική οικογένεια τρία (3) μόρια
ε. Μονογονεϊκή ιδιότητα τέσσερα (4) μόρια
στ. Πιστοποιημένος από τον ΕΦΕΤ υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου επιπλέον ένα (1) μόριο
ζ. Πιστοποιημένος είτε μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ) δύο (2) μόρια

Για την συμμετοχή δημοτικών ή κοινοτικών προσώπων απαιτείται η δυνατότητα λειτουργίας κυλικείων εκ του καταστατικού τους καθώς και εξουσιοδότηση στο άτομο που συμμετέχει.

10.Αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι η σχολική επιτροπή. Η σχολική επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.

11.Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου σε περίπτωση που δεν διαθέτει βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ., υποχρεούται να το παρακολουθήσει προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση στη σχολική επιτροπή μετά την υπογραφή της σύμβασης όντως ευλόγου χρονικού διαστήματος.

12. Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις σύμφωνα με την αρ.93828 ΦΕΚ1183/31-8-2006τβ απόφαση του υπουργείου Υγείας όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.
13. Η παρουσία του εκμισθωτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη, δύναται να επικουρείται από πρόσωπο που θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας.
14. Η μίσθωση των κυλικείων δεν υπάγεται στις διατάξεις για τις εμπορικές μισθώσεις.
15.Οι εκμεταλλευτές των σχολικών κυλικείων καταβάλλουν το ποσόν που συμφωνήθηκε κατά έτος σε τρεις δόσεις, την πρώτη την 30 Νοεμβρίου, την δεύτερη την 28 Φεβρουαρίου και την τρίτη την 31 Μαΐου.
16. Για την λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής άδειας από το Δήμο.
17. Ο έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του κυλικείου γίνεται από την επιτροπή ελέγχου του κυλικείου.
18. Το κυλικείο θα λειτουργεί όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος.
19. Η σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο της σχολικής επιτροπής και από τον υποψήφιο που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια.

20. Κατά την υπογραφή της σύμβασης μπορεί να συμπεριληφθούν και άλλοι όροι, όλοι οι όροι θεωρούνται και είναι ουσιώδεις η δε παράβαση ενός μόνο εξ αυτών θα έχει σαν συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.
21. Η σχολική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για πρόσθετη χρέωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία θα υπολογίζεται ως εξής :

 Συνολικό ποσό λογαριασμού επί το κλάσμα «κιλοβατώρες (KWH) που   κατανάλωσε το κυλικείο , προς το σύνολο των KWH του σχολείου»

22.Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης της δημοπρασίας , αρχικής και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου αυτόν στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά η δημοπρασία.

23.Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, στο  Δήμο Νότιας Κυνουρίας , κο Ρεντούλη Εμμανουήλ  τηλ 2757360210 καθημερινά  εργάσιμες ώρες και ημέρες

 Η υποβολή των αιτήσεων καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού επιτροπή μέσω του γραμματέα της σχολικής επιτροπής, κο Ρεντούλη Εμμανουήλ, ( ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΕΦΟΡΙΑΣ )σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ4/64321/08 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρίθμ.111526/Δ4/10-09-2010 και το ΦΕΚ 2646/25-08-2016 τ.Β΄, από τις 20/07/2017 έως και τις 10/08/2017 μέχρι και μία ώρα πριν την έναρξη του διαγωνισμού (10π.μ)

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι δεν έχουν καταθέσει πρωτότυπα δικαιολογητικά μέχρι την ώρα λήξης του διαγωνισμού, δεν θα γίνονται δεκτοί.

Για τον σκοπό αυτό συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

 

Ο Πρόεδρος της Α’/θμιας Σχολικής Επιτροπής Νότιας Κυνουρίας

Λυσίκατος Χαράλαμπος

 

Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού δέκα (10) ατόμων για το μήνα Ιούλιο 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

ΚΑΤΑΤΟΜΟ ΤΟ ΜΗΝΑ (ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2017)

Εχοντας υπόψη:

 1.  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α’ /7-6-2010 ) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης & της αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2.  Τις διατάξεις της περιπτ. κ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071 /2012 – «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» η οποία προστέθηκε στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για την απασχόληση εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα.
 3.  Τις διατάξεις του άρθρου 210 του Ν. 3584/07, σύμφωνα με το οποίο οι Δήμοι μπορούν ν’ απασχολούν εργατικό και τεχνικό προσωπικό, μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους.
 4.  Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994(ΦΕΚ 28 Α’ )όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την περίπτωση κ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012, η οποία αντικατέστησε ουσιαστικά το άρθρο 210 του ν. 3584/2007, δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’ Β’και Γ’ του ν. 2190/94 το εργατικό και τεχνικό προσωπικό που απασχολείται στους Δήμους μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα , εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους
 5.  Τα υπ’αριθ. 2327/16-12-2012 και 24778/29-11-2012 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με τα οποία το εργατοτεχνικό προσωπικό που προσλαμβάνεται στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 όπως αντικαταστάθηκαν από τις όμοιες της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.4071 /2012 αποσκοπεί στην κάλυψη πρόσκαιρων και μικρής διάρκειας αναγκών, οι οποίες δεν δύνανται εν πολλοίς να προγραμματιστούν, η δε χρονική διάρκεια απασχόλησης δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη του ενός (1) μηνός.
 6.  Την αριθ. 224/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας με θέμα: Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο , με βάση τις διατάξεις της περιπ. κ’ παρ,2του άρθρου 12 του ν. 4071/2012
 7.  Την αριθ. 88630/5680/27-10-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκ/νης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης της παραπάνω της παραπάνω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 8. Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμού οργάνου και δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/206 όπως ισχύει , βάσει πίνακα προσληπτέων που αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ και ο οποίος συντάσσεται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης του οικείου φορέα.
 9.  Την αριθ. 6971/19-06-2017 βεβαίωση του Προϊσταμένου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την κάλυψη της σχετικής πίστωσης .
 10.  Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού δέκα (10) ατόμων τα οποία για το μήνα Ιούλιο 2017 θα απασχοληθούν στο Δήμο μας από 24-7-2017 έως 28-07-2017. Ανώτατο όριο απασχόλησης κατ’ άτομο πέντε (5) ημερομίσθια. Προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες και μικρής διάρκειας ανάγκες των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητας, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων .

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Εργάτης ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

10

Δεν απαιτούνται

5

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1.  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
 2.  Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
 3.  Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584 /2007 ( καταδίκη, υποδικία δικαστική συμπαράσταση)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 2.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
 3.  Υπεύθυνη δήλωση για το κώλυμα του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007 (χορηγείται από την υπηρεσία μας)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή .

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (Γραφείο Πρωτοκόλλου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 14-07-2017 έως 21-07-­2017.

Δημοσίευση της ανακοίνωσης.

Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου μας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν. ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

Διακήρυξη Επαναληπτικής Δημοπρασίας για παραχώρηση τμημάτων χώρου αιγιαλού-παραλίας

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1) Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/Α’) περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων.

2) Το N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α’) Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας

3) Το N.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

4) Το Ν. 2971/01 (ΦΕΚ 285/Α’) «Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις».

5) Την αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.5.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1636/Β’) των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΔΠ008470/0514Β/ΕΞ2017/7.6.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1970/Β’) των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

6)  Τις αριθμ. 90/2017 (ΑΔΑ: 753ΤΩΚΝ-ΦΕΨ) και 92/2017 (ΑΔΑ: 68ΝΑΩΚΝ-ΕΤ9) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

8) Τις αριθμ. 131/2017 (ΑΔΑ: 7ΓΝΙΩΚΝ-ΡΣΜ) και 134/2017 (ΑΔΑ: 6ΞΟΠΩΚΝ-ΜΑΖ) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νότιας Κυνουρίας

7) Τα αριθμ. πρωτ. 8406/8.6.2017, 8090/2.6.2017, 7161/19.5.2017 έγγραφα του Αυτοτελούς Γραφείου Αρκαδίας της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

8) Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 6614/9.6.2017 (ΑΔΑ: ΨΕΞ2ΩΚΝ-ΡΚΩ) Διακήρυξη Δημοπρασίας Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας.

9) Την με αριθ. 173/30.6.2017 (ΑΔΑ: 6ΥΡΣΩΚΝ-2ΤΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νότιας Κυνουρίας περί έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Τη διενέργεια  επαναληπτικής ανοικτής, προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας, με σκοπό τη σύναψη συμβάσεων παραχώρησης σε τρίτους του δικαιώματος της απλής χρήσης των παρακάτω  (συγκεκριμένων & προσδιορισμένων) τμημάτων αιγιαλού, παραλίας, για την άσκηση των προβλεπόμενων χρήσεων – δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος – Ενέργειας, όπως ισχύει, με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. Περιγραφή των προς παραχώρηση τμημάτων χώρου

αιγιαλού-παραλίας και προβλεπόμενες χρήσεις.

(Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 90/2017 απόφαση του Δ.Σ και την αριθμ. 173/2017 απόφαση της Ο.Ε.)

Τα (5) τμήματα χώρου αιγιαλού και παραλίας που παραχωρούνται έναντι ανταλλάγματος σε τρίτους, για απλή χρήση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος – Ενέργειας και κατά την αριθμ. 173/2017 απόφαση Ο.Ε. ήταν άγονα κατόπιν της αριθμ. πρωτ. οικ. 6614/9.6.2017 (ΑΔΑ: ΨΕΞ2ΩΚΝ-ΡΚΩ) Διακήρυξης Δημοπρασίας Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας, είναι τα εξής:

7. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ., στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Όρμος Τσέρφο» (αριστερά)], για την τοποθέτηση επί αυτού και την εκμετάλλευση τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας), αυτοκινούμενου ή μη, από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται στο απόσπασμα τοπογραφικού για τον καθορισμό της γραμμής αιγιαλού του ΦΕΚ 474/Δ/1990 και σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

8. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (250,00) τ.μ., στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Όρμος Τσέρφο» (αριστερά)], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.)

 10. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (100,00) τ.μ., στην Τ.Κ. Πέρα Μελάνων [θέση: «Κίσσακας»], για τη χρησιμοποίησή του από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις εκμίσθωσης πλοίων ψυχαγωγίας – τουριστικών σκαφών και εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ. (Περιγράφεται στο από Ιούνιο του 2007 τοπογραφικό διάγραμμα του κ. Χρήστου Μένη και σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

13. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (150,00) τ.μ., στον οικισμό «Φωκιανός» της Τ.Κ Πηγαδίου, (θέση: «Οικισμός Φωκιανός -  κέντρο»), για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

16. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (120,00) τ.μ.,  στην Τ.Κ Πέρα Μελάνων [θέση: «Όρμος Λιβάδι»], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – (ανακλίντρων) ξαπλώστρων κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

Τα τοπογραφικά διαγράμματα και τα αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών, στα οποία περιγράφονται οι ανωτέρω χώροι, τηρούνται στο αρχείο του Δήμου Ν. Κυνουρίας.

2. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής των δημοπρασιών.

Η δημοπρασία για κάθε τμήμα χώρου αιγιαλού και παραλίας θα διεξαχθεί την 13η Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης της διαδικασίας τη δεκάτη πρωινή (10:00 π.μ.) και ώρα λήξης της ενδεκάτη πρωινή ώρα (11:00 π.μ.), στο προθάλαμο του Γραφείου Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που συγκροτήθηκε με την 289/2016 (ΑΔΑ: 6Ζ65ΩΚΝ-Ω69) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από τους:

α. κ Μάνο Ηλία Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή του την Δημοτική Σύμβουλο κα. Παπαβασιλείου Μαρία.

β. κ. Πήλιουρα Ηλία Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Διαμαντή Κωνσταντίνο.

Η επιτροπή συγκροτείται με τη συμμετοχή του Δημάρχου Ν. Κυνουρίας κ. Λυσίκατος Χαράλαμπος, ως Προέδρου.  Η επιτροπή συνεδριάζει παρόντων του Προέδρου και όλων των μελών της και αποφασίζει κατά πλειοψηφία.

 Γραμματέας των επιτροπών ορίζεται η δημοτική υπάλληλος κ. Φιλίππου Κατερίνα, κατηγορίας Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού, η οποία αναπληρώνεται από τον δημοτικό υπάλληλο κ. Πουλέτσο Ηλία, κατηγορίας Δ.Ε. Διοικητικού.

3. Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς.

Το αντάλλαγμα – τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας (ή αλλιώς το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς), για κάθε τμήμα αιγιαλού και παραλίας, σε εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην υπ’ αριθ. 92/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ορίζεται ως εξής:

α/α Περιγραφή χώρου

Τιμή εκκίνησης

7 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Όρμος Τσέρφο» (αριστερά)].

258,75 €

8 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (250,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Όρμος Τσέρφο» (αριστερά)].

1.750,0 €

10 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (100,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ. Κ. Πέρα Μελάνων (θέση: «Κίσσακας»).

1.800,0 €

13 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (150,00) τ.μ, χωροθετούμενο Τ.Κ Πηγαδίου [θέση: «οικισμός Φωκιανός» (κέντρο)].

1.050, €

16 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (120,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Πέρα Μελάνων [θέση: «Όρμος Λιβάδι»].

840,0 €

Το αντάλλαγμα (μίσθωμα) που θα προκύψει από τη διαδικασία, αποτελεί το συνολικό τίμημα – αντάλλαγμα για την παραχώρηση της απλής χρήσης του αντίστοιχου τμήματος,  για τον οριζόμενο, με την παρούσα διακήρυξη χρόνο (δηλαδή τη διάρκεια) της παραχώρησης.

Το αντάλλαγμα που θα επιτευχθεί µε τη δημοπρασία, υπόκειται σε τέλη χαρτοσήµου (3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% επ’ αυτού), το οποίο υπολογίζεται επί του συνολικού ανταλλάγματος και βαρύνει υποχρεωτικά τους συμβαλλόμενους παραχωρησιούχους. Το χαρτόσημο και η εισφορά υπέρ ΟΓΑ  εισπράττονται από τον ∆ήµο Ν. Κυνουρίας κατά την καταβολή του ανταλλάγματος.

 4. Λοιποί Όροι

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι 2, 3,6,7,8,9,10,11,12,13,14 και 16 της αριθμ. οικ. 6614/9.6.2017 (ΑΔΑ: ΨΕΞ2ΩΚΝ-ΡΚΩ) Διακήρυξη Δημοπρασίας Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας.

 5. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 8:00 – 15:00, Διεύθυνση:  Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τηλέφωνα: 27573 60229, FAX: 27573 60214.

Αντίγραφο της επαναληπτικής διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ατελώς, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της δημοπρασίας.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

 

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

Ανακοίνωση Πρόσληψης ναυαγοσωστών, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψης δύο(2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο

Δήμο Νότιας Κυνουρίας .

Έχοντας υπόψη:

 1.  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδ/σης και της Αποκ/νης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87 Α).
 2.  Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999.
 3.  Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν. 4071/2012(ΦΕΚ 85/Α ) και του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» ΦΕΚ Α’ /143/28-06-2007).
 4.  Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α’/28.12.2009)
 5.  Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007).
 6.  Τις διατάξεις του άρθρου56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 /Α’ /2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 /α/2015.
 7.  Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4325 /2015 (ΦΕΚ 47/Α’/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης -Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
 8.  Την αριθ. 49/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 93303/05-05-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
 9.  Τον ΟΕΥ του Δήμου Νότιας Κυνουρίας .
 10.  Την αριθ. 6466/7-6-2017 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας περί ύπαρξης σχετικών πιστώσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) ατόμων για την κάλυψη πρόσκαιρων ή παροδικών και κατεπειγουσών αναγκών όπως παρακάτω:

Ειδικότητα

Αριθμός

Χρονική Διάρκεια

ΠΕ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

2

ΕΩΣ ΤΡΕΙΣ (3)ΜΗΝΕΣ

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Α) ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδικότητας Κολύμβησης ή Υδατοσφαίρισης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Δίπλωμα και Άδεια ναυαγοσώστη εκδιδόμενη από τη Λιμενική Αρχή.

Β) ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας .

β) Δίπλωμα και άδεια ναυαγοσώστη εκδιδόμενη από τη Λιμενική Αρχή.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριος τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν. Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. β) Δίπλωμα και                                                                                        Άδεια         ναυαγοσώστη από τη Λιμενική Αρχή.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1.  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 45 ετών.
 2.  Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 3.  Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη , υποδικία δικαστική συμπαράσταση ) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης

Εξαίρεση: ΟΙ υποψήφιοι για θέσει ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο Ν. (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6)

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας Νομού Αρκαδίας στο Λεωνίδιον από 28-06-2017 έως 07-07­2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :

 1.  Τίτλος Σπουδών.
 2.  Δίπλωμα και Άδεια Ναυαγοσώστη.
 3.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 4.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α)ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία ) απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία , παράβαση καθήκοντος , καθ’ υποτροπή , συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε γ)ότι δεν έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
 5.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο από την υποβολή αιτήσεως του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Νόμου 2190/1994 για την αντιμετώπιση καταπείγουσων αναγκών, προκειμένου να κριθεί εάν έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης του (έναρξη και λήξη).

Η παρούσα ανακοίνωση ν’ αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.

Ο Δήμαρχος

Χαράλαμπος Ν. Λυσίκατος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Προϋπολογισμός : 990.140,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).

Αναλυόμενο σε 798.500,00 € κόστος προμήθειας συν ΦΠΑ 24% 191.640,00 €

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020»

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νότιας Κυνουρίας

Ημερομηνία Λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 17/07/2017

Διάρκεια του Έργου: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμός με κριτήριο επιλογής αναδόχου η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ»

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ 12/06/2017

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17/07/2017 και ώρα 12:00 (δωδεκάτη μεσημβρινή) (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών) .

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή 21/7/2017και ώρα 12:00 (δωδεκάτη μεσημβρινή)

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 990.140,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος Φ.Π.Α.).

Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται ηλεκτρονικά από την διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, αριθμός διαγωνισμού 40096

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την:

• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία είκοσι τριών (23) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) για την παρακολούθηση όλων των κρισίμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, στάθμη, ποιοτικά χαρακτηριστικά και άλλες κρίσιμες παραμέτρους) στις υποδομές του δικτύου. Μέσω των σταθμών αυτών θα δημιουργηθεί ένα υπόβαθρο παρακολούθησης των απωλειών του δικτύου, θα δοθούν τα απαραίτητα δεδομένα για τον υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου και η Υπηρεσία θα οδηγηθεί στην αποδοτικότερη λειτουργία του, μειώνοντας δραστικά το κατασπαταλούμενο νερό και το κόστος λειτουργίας των γεωτρήσεων και των αντλιοστασίων, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της ποιότητας του νερού καθώς και η χλωρίωση του.

• Προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου Διαρροών (Φ.Σ.Ε.), για το ενεργό εντοπισμό διαρροών που περιλαμβάνουν:

ü Ακουστικό γαιόφώνο εντοπισμού διαρροών (1 τμχ),

ü Ψηφιακό συσχετιστή εντοπισμού διαρροών (1 τμχ),

ü Διατάξεις ακουστικής καταγραφής διαρροών με επικοινωνιακή διάταξη (5 τμχ) και

ü Διάταξη επισκόπησης αγωγών και εντοπισμού διαρροών (1 τμχ)

• Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου και εποπτείας του συνολικού συστήματος. Στον κεντρικό σταθμό ελέγχου θα αναπτυχθεί σύστημα εξυπηρετητών στο οποίο θα εγκατασταθούν οι απαραίτητες εφαρμογές και τα απαραίτητα λογισμικά ελέγχου και διαχείρισης του συνολικού συστήματος. Επίσης θα υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός διαχείρισης επικοινωνιών, ο οποίος θα συγκεντρώνει το σύνολο των δεδομένων από τους απομακρυσμένους σταθμούς, αλλά και θα επιτηρεί το επικοινωνιακό δίκτυο για την ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία του.

• Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας

• Τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού προσφερόμενου συστήματος

 

Η προμήθεια περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την κατασκευή και τον έλεγχο λειτουργικότητας, ελέγχους από τρίτους, την παράδοση στο χώρο των εργασιών, την εκφόρτωση και αποθήκευση στο χώρο των εργασιών, τις μετακινήσεις και ανυψώσεις, την εγκατάσταση, τον έλεγχο, την προμήθεια και τη θέση σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού, που έχει περιγραφεί στο κείμενο και στα σχέδια και στις απαιτούμενες εργασίες διασύνδεσης με την υφιστάμενη εγκατάσταση, όπως προδιαγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, την δοκιμαστική και επιτυχή λειτουργία για διάστημα τριών (3) μηνών και την εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας στη λειτουργία του συστήματος.

Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και υλικών καθώς και οι εργασίες ενσωμάτωσης τους, περιγράφονται στα τεύχη Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών Προδιαγραφών.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Και οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια επιλογής των παρ.2.2.4 έως 2.2.7 της Διακήρυξης και δεν συντρέχουν για αυτούς οι λόγοι αποκλεισμού της παρ.22.3 της Διακήρυξης

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ (15.970,00€) που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς τον ΦΠΑ.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι τουλάχιστον επτά (7) μήνες μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 2.1.3 της Διακήρυξης

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα σταλεί προς δημοσίευση στον ημερήσιο οικονομικό τύπο καθώς και στον ημερήσιο τοπικό τύπο, στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.

Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο .

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΕΠ02610000). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 32/05-01-2017 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΙΕΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και έχει λάβει κωδικό MIS 5003447.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Λεωνίδιο, Ιούνιος 2017

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δήμου

Ο Δήμαρχος

Χαράλαμπος Λυσίκατος

 

 

Σχετικά Αρχεία

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού δέκα (10) ατόμων για το μήνα Ιούνιο 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

ΚΑΤΑΤΟΜΟ ΤΟ ΜΗΝΑ (ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2017)

Εχοντας υπόψη:

 1.  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α’ /7-6-2010 ) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης & της αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2.  Τις διατάξεις της περιπτ. κ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071 /2012 – «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» η οποία προστέθηκε στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για την απασχόληση εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα.
 3.  Τις διατάξεις του άρθρου 210 του Ν. 3584/07, σύμφωνα με το οποίο οι Δήμοι μπορούν ν’ απασχολούν εργατικό και τεχνικό προσωπικό, μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους.
 4.  Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994(ΦΕΚ 28 Α’ )όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την περίπτωση κ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012, η οποία αντικατέστησε ουσιαστικά το άρθρο 210 του ν. 3584/2007, δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’ Β’και Γ’ του ν. 2190/94 το εργατικό και τεχνικό προσωπικό που απασχολείται στους Δήμους μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα , εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους
 5.  Τα υπ’αριθ. 2327/16-12-2012 και 24778/29-11-2012 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με τα οποία το εργατοτεχνικό προσωπικό που προσλαμβάνεται στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 όπως αντικαταστάθηκαν από τις όμοιες της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.4071 /2012 αποσκοπεί στην κάλυψη πρόσκαιρων και μικρής διάρκειας αναγκών, οι οποίες δεν δύνανται εν πολλοίς να προγραμματιστούν, η δε χρονική διάρκεια απασχόλησης δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη του ενός (1) μηνός.
 6.  Την αριθ. 224/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας με θέμα: Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο , με βάση τις διατάξεις της περιπ. κ’ παρ,2του άρθρου 12 του ν. 4071/2012
 7.  Την αριθ. 88630/5680/27-10-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκ/νης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης της παραπάνω της παραπάνω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 8. Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμού οργάνου και δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/206 όπως ισχύει , βάσει πίνακα προσληπτέων που αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ και ο οποίος συντάσσεται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης του οικείου φορέα.
 9.  Την αριθ. 6971/19-06-2017 βεβαίωση του Προϊσταμένου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την κάλυψη της σχετικής πίστωσης .
 10.  Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού δέκα (10) ατόμων τα οποία για το μήνα Ιούνιο 2017 θα απασχοληθούν στο Δήμο μας από 27-6-2017 έως 30-06-2017. Ανώτατο όριο απασχόλησης κατ’ άτομο πέντε (5) ημερομίσθια. Προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες κα μικρής διάρκειας ανάγκες των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητας, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων .

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Εργάτης ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

10

Δεν απαιτούνται

5

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1.  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
 2.  Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
 3.  Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584 /2007 ( καταδίκη, υποδικία δικαστική συμπαράσταση)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 2.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
 3.  Υπεύθυνη δήλωση για το κώλυμα του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007 (χορηγείται από την υπηρεσία μας)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή .

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (Γραφείο Πρωτοκόλλου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 20-06-2017 έως 26 -06­2017.

Δημοσίευση της ανακοίνωσης.

Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου μας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν. ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

Διενέργεια δημοπρασίας, με σκοπό τη σύναψη συμβάσεων παραχώρησης σε τρίτους του δικαιώματος της χρήσης τμημάτων αιγιαλού, παραλίας.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  447/2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/Α’) περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων.

2) Το N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α’) Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας

3) Το N.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

4) Το Ν. 2971/01 (ΦΕΚ 285/Α’) «Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις».

5) Την αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.5.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1636/Β’) των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΔΠ008470/0514Β/ΕΞ2017/7.6.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1970/Β’) των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

6)  Τις αριθμ. 90/2017 (ΑΔΑ: 753ΤΩΚΝ-ΦΕΨ) και 92/2017 (ΑΔΑ: 68ΝΑΩΚΝ-ΕΤ9) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

8 ) Τις αριθμ. 131/2017 (ΑΔΑ: 7ΓΝΙΩΚΝ-ΡΣΜ) και 134/2017 (ΑΔΑ: 6ΞΟΠΩΚΝ-ΜΑΖ) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νότιας Κυνουρίας

7) Τα αριθμ. πρωτ. 8406/8.6.2017, 8090/2.6.2017, 7161/19.5.2017 έγγραφα του Αυτοτελούς Γραφείου Αρκαδίας της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Τη διενέργεια  ανοικτής, προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας, με σκοπό τη σύναψη συμβάσεων παραχώρησης σε τρίτους του δικαιώματος της απλής χρήσης των παρακάτω  (συγκεκριμένων & προσδιορισμένων) τμημάτων αιγιαλού, παραλίας, για την άσκηση των προβλεπόμενων χρήσεων – δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος – Ενέργειας, όπως ισχύει, με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. Περιγραφή των προς παραχώρηση τμημάτων χώρου

αιγιαλού-παραλίας και προβλεπόμενες χρήσεις.

(Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 90/2017 απόφαση του Δ.Σ)

Τα (16) δεκαέξι τμήματα χώρου αιγιαλού και παραλίας που παραχωρούνται έναντι ανταλλάγματος σε τρίτους, για απλή χρήση,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος – Ενέργειας, είναι τα εξής:

 

 1. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού  (30,00) τ.μ., στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Μικρό Τηγάνι» (δεξιά)], για τη χρησιμοποίησή του από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις εκμίσθωσης μη μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής. (Περιγράφεται στο από τον Μάιο του 2003 τοπογραφικό διάγραμμα του κ. Μένη Χρήστου και σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

 1. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (270,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Μικρό Τηγάνι» (δεξιά)], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

 1. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού  (270,00) τ.μ., στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Μικρό Τηγάνι» (αριστερά)], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π., από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις.  (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

 1. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (340,00) τ.μ., στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Κρυονέρι» (κέντρο)], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π., από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις.  (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

 1. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ., στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Κρυονέρι» (κέντρο)], για την τοποθέτηση επί αυτού και την εκμετάλλευση τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας), αυτοκινούμενου ή μη, από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. ((Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.)

 1. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (340,00) τ.μ., στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Κρυονέρι» (αριστερά)], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.)

 1. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ., στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Όρμος Τσέρφο» (αριστερά)], για την τοποθέτηση επί αυτού και την εκμετάλλευση τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας), αυτοκινούμενου ή μη, από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται στο απόσπασμα τοπογραφικού για τον καθορισμό της γραμμής αιγιαλού του ΦΕΚ 474/Δ/1990 και σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

 1. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (250,00) τ.μ., στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Όρμος Τσέρφο» (αριστερά)], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.)

 1. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (50,0) τ.μ., στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Όρμος Τσέρφο» (κέντρο)], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.)

 1. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (100,00) τ.μ., στην Τ.Κ. Πέρα Μελάνων [θέση: «Κίσσακας»], για τη χρησιμοποίησή του από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις εκμίσθωσης πλοίων ψυχαγωγίας – τουριστικών σκαφών και εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ. (Περιγράφεται στο από Ιούνιο του 2007 τοπογραφικό διάγραμμα του κ. Χρήστου Μένη και σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

 1. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού  (50,00) τ.μ., στην Δ.Κ. Λεωνιδίου [θέση: «Δυτική Παραλία Πλάκας» (κέντρο και προς τα βράχια)], για τη χρησιμοποίησή του από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις εκμίσθωσης πλοίων ψυχαγωγίας – τουριστικών σκαφών και εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ. (Περιγράφεται σε σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

 1. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού  (200,00) τ.μ., χωροθετούμενο στην Δ. Κ. Λεωνιδίου [θέση: «Δυτική παραλίας Πλάκα» (κέντρο και προς τα βράχια)] για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

 1. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (150,00) τ.μ., στον οικισμό «Φωκιανός» της Τ.Κ Πηγαδίου, (θέση: «Οικισμός Φωκιανός -  κέντρο»), για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

 1. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (150,00) τ.μ., στον οικισμό «Φωκιανός»  της Τ.Κ Πηγαδίου (θέση: «οικισμός «Φωκιανός- δεξιά»), για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

 1. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ., στην Τ.Κ Πέρα Μελάνων [θέση: «Όρμος Λιβάδι»],  για την τοποθέτηση επί αυτού και την εκμετάλλευση τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας), αυτοκινούμενου ή μη, από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

 1. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (120,00) τ.μ.,  στην Τ.Κ Πέρα Μελάνων [θέση: «Όρμος Λιβάδι»], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – (ανακλίντρων) ξαπλώστρων κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

Τα τοπογραφικά διαγράμματα και τα αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών, στα οποία περιγράφονται οι ανωτέρω χώροι, τηρούνται στο αρχείο του Δήμου Ν. Κυνουρίας.

 

2. Διαδικασία  διενέργειας δημοπρασίας.

            Η δημοπρασία κάθε τμήματος χώρου αιγιαλού και παραλίας είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα με τη Διακήρυξη του Δημάρχου ημέρα και ώρα.

Η διάρκεια της δημοπρασίας ορίζεται στη μία ώρα με την επιφύλαξη της επόμενης περίπτωσης.

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν να κατατίθενται προσφορές χωρίς διακοπή και µόνον µεταξύ αυτών που έχουν προσκομίσει τα απαιτούμουνα εντός της καθορισμένης ώρας διενέργειας  και έχουν καταθέσει έστω και µία οικονομική προσφορά εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος. Σε εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου, δεν  γίνονται δεκτοί στη δηµοπρασία, ακόµα και αν αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, όσοι προσέλθουν µετά την οριζόµενη από τη διακήρυξη ώρα λήξης.

Για τη συνέχιση της δημοπρασίας πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρίζεται στα πρακτικά.

Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων δίδονται προφορικά και  αναγράφονται στο πρακτικό, κατά σειρά εκφώνησης μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.  Για την επικύρωση της προφοράς, ο πλειοδοτών  οφείλει να  θέτει μονογραφή  στην αντίστοιχη γραμμή του σχετικού πρακτικού.

Για κάθε τμήμα αιγιαλού και παραλίας θα διεξαχθεί ξεχωριστή δημοπρασία, για την οποία  θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό.

Οι δημοπρασίες του συνόλου των τμημάτων θα διεξαχθούν ταυτοχρόνως.

Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά).

 

3. Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής.

            Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, που αποδεδειγμένα ασκούν επάγγελμα ή δραστηριότητα που προβλέπεται για το αντίστοιχο τμήμα που  διεκδικούν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν  βεβαιωμένες  ληξιπρόθεσμες και μη ρυθμισμένες οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο και τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας, από οποιαδήποτε αιτία και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της παρούσης.   

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις ή κοινοπραξίες, έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία μόνο δημοπρασία και μπορεί να διεκδικήσει ένα μόνο τμήμα, με εξαίρεση την περίπτωση της συνδυασμένης χρήσης ενός τμήματος εμβαδού (15) τετραγωνικών μέτρων προοριζόμενου για την τοποθέτηση κινητού τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας) και ενός γειτονικού τμήματος προοριζόμενου για άλλη δραστηριότητα.

Για την απόδειξη της άσκησης επαγγέλματος ή της δραστηριότητας έχει εφαρμογή της διάταξη της περίπτωσης β της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3 της ισχύουσας Κ.Υ.Α.

Η συμμετοχή στη δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης και έχει την πλήρη γνώση του χώρου που παραχωρείται ως προς την απλή  χρήση του.

Υπερήμερος οφειλέτης του Δήμου Ν. Κυνουρίας ή του Ελληνικού Δημοσίου, από οποιαδήποτε αιτία,  που δεν έχει ρυθμίσει τις οφειλές του, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία.  Για τον σκοπό κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού πρόσφατη βεβαίωση δημοτικής και βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή της δημοπρασίας, πριν τη έναρξη του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Για την εκπροσώπηση Νομικού Προσώπου απαιτείται η προσκόμιση του Φ.Ε.Κ. σύστασης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου καθώς και ΦΕΚ μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτών. Τα Νομικά Πρόσωπα με τη μορφή ΕΠΕ ή  ΟΕ ή  ΕΕ, καθώς και οι  Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείας εκπροσωπούνται από το Διαχειριστή τους ή από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού και επίσημο εξουσιοδοτικό έγγραφο.

Από τη δημοπρασία αποκλείεται όποιος έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για τα αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρα: 186,187,187Α, 187Β, 207, 208, 208Α. 270, 272, 272Α, 273, 279, 281, 299, 300, 303, 309, 310, 311, 312, 313, 374, 375, 380, 381, 385, 386, 394, 396 καθώς και των άρθρων των κεφαλαίων 18 και 19 του Ποινικού Κώδικα.

Τα Νομικά Πρόσωπα αποκλείονται από τη δημοπρασία όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, που αφορά αδίκημα της προηγούμενης παραγράφου, είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Αν στη  δηµοπρασία συµµετέχουν αλλοδαποί πρέπει οπωσδήποτε να κατέχουν τη νόµιµη άδεια διαµονής που τους παρέχει το δικαίωµα άσκησης ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας.

Η απόφαση της επιτροπής διενέργειες της δημοπρασίας περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.

 

4. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής των δημοπρασιών.

            Η δημοπρασία για κάθε τμήμα χώρου αιγιαλού και παραλίας θα διεξαχθεί την 26η Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης της διαδικασίας τη δεκάτη πρωινή (10:00 π.μ.) και ώρα λήξης της ενδεκάτη πρωινή ώρα (11:00 π.μ.), στο προθάλαμο του Γραφείου Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που συγκροτήθηκε με την 289/2016 (ΑΔΑ: 6Ζ65ΩΚΝ-Ω69) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από τους:

α. κ Μάνο Ηλία Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή του την Δημοτική Σύμβουλο κα. Παπαβασιλείου Μαρία.

β. κ. Πήλιουρα Ηλία Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Διαμαντή Κωνσταντίνο.

Η επιτροπή συγκροτείται με τη συμμετοχή του Δημάρχου Ν. Κυνουρίας κ. Λυσίκατος Χαράλαμπος, ως Προέδρου.  Η επιτροπή συνεδριάζει παρόντων του Προέδρου και όλων των μελών της και αποφασίζει κατά πλειοψηφία.

Γραμματέας των επιτροπών ορίζεται η δημοτική υπάλληλος κ. Φιλίππου Κατερίνα, κατηγορίας Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού, η οποία αναπληρώνεται από τον δημοτικό υπάλληλο κ. Πουλέτσο Ηλία, κατηγορίας Δ.Ε. Διοικητικού.

5. Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς.

            Το αντάλλαγμα – τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας (ή αλλιώς το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς), για κάθε τμήμα αιγιαλού και παραλίας, σε εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην υπ’ αριθ. 92/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ορίζεται ως εξής:

α/α Περιγραφή χώρου

Τιμή εκκίνησης

1 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (30,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Μικρό Τηγάνι» (δεξιά)].

210,0 €

2 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (270,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Μικρό Τηγάνι» (δεξιά)].

1.890,0 €

3 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (270,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Μικρό Τηγάνι» (αριστερά)].

1.890,0 €

4 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (340,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Κρυονέρι» (κέντρο)].

2.380,0 €

5 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Κρυονέρι» (κέντρο)].

258,75 €

6 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (340,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Κρυονέρι» (αριστερά)].

2.380,0 €

7 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Όρμος Τσέρφο» (αριστερά)].

258,75 €

8 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (250,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Όρμος Τσέρφο» (αριστερά)].

1.750,0 €

9 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (50,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Όρμος Τσέρφο» (κέντρο)].

350,0 €

10 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (100,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ. Κ. Πέρα Μελάνων (θέση: «Κίσσακας»).

1.800,0 €

11 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (50,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Δ.Κ. Λεωνιδίου [θέση: «Δυτική Παραλία Πλάκας» (κέντρο και προς τα βράχια)].

900,0 €

12 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (200,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Δ.Κ. Λεωνιδίου [θέση: «Δυτική Παραλία Πλάκας» (κέντρο και προς τα βράχια)].

1.400,0 €

13 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (150,00) τ.μ, χωροθετούμενο Τ.Κ Πηγαδίου [θέση: «οικισμός Φωκιανός» (κέντρο)].

1.050, €

14 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (150,00) τ.μ, χωροθετούμενο Τ.Κ Πηγαδίου [θέση: «οικισμός Φωκιανός» (δεξιά)].

1.050, €

15 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Πέρα Μελάνων [θέση: «Όρμος Λιβάδι»].

258,75 €

16 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (120,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Πέρα Μελάνων [θέση: «Όρμος Λιβάδι»].

840,0 €

Το αντάλλαγμα (μίσθωμα) που θα προκύψει από τη διαδικασία, αποτελεί το συνολικό τίμημα – αντάλλαγμα για την παραχώρηση της απλής χρήσης του αντίστοιχου τμήματος,  για τον οριζόμενο, με την παρούσα διακήρυξη χρόνο (δηλαδή τη διάρκεια) της παραχώρησης.

Το αντάλλαγμα που θα επιτευχθεί µε τη δημοπρασία, υπόκειται σε τέλη χαρτοσήµου (3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% επ’ αυτού), το οποίο υπολογίζεται επί του συνολικού ανταλλάγματος και βαρύνει υποχρεωτικά τους συμβαλλόμενους παραχωρησιούχους. Το χαρτόσημο και η εισφορά υπέρ ΟΓΑ  εισπράττονται από τον ∆ήµο Ν. Κυνουρίας κατά την καταβολή του ανταλλάγματος.

 

6. Εγγυητής

            Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και στη συνέχεια θα συνυπογράψει τη σύμβαση παραχώρησης και έτσι καθίσταται αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν, για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

 

7. Γενικοί όροι.

            Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή την διοικητική αρχή που έχει αντίστοιχη ελεγκτική αρμοδιότητα.

Επίσης, ο  μισθωτής δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης, ούτε απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του ανταλλάγματος  στην περίπτωση που δεν ασκήσει στον μισθωμένο χώρο την προβλεπόμενη δραστηριότητα, ούτε στην περίπτωση της ζημιογόνας, για τον  ίδιο, εκμετάλλευσης του χώρου.

Ο πλειοδότης δεν δικαιούται να διεκδικήσει την επιστροφή ή τη μείωση του μισθώματος στην περίπτωση που αποβληθεί από τον χώρο μετά την εγκατάστασή του, ούτε στην περίπτωση που τυχόν ανακληθεί ή ακυρωθεί η σύμβαση για οποιαδήποτε αιτία.

 

8. Σύμβαση.

            Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός (5) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής (Οικονομική Επιτροπή) περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Στην περίπτωση αυτή ενεργείται  αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μικρότερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Κάθε σύμβασης παραχώρησης διέπεται από τους όρους υπ’ αριθ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017), όπως ισχύει και ειδικότερα της περ. 2 του  άρθρου 13 της, «Σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης κατόπιν δημοπρασίας» αυτής.

 

9. Διάρκεια της παραχώρησης.

            Η διάρκεια της παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης κάθε τμήματος αιγιαλού και παραλίας  αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης και λήγει την 31η /12/2017.

 

10. Διαδικασία καταβολής του ανταλλάγματος.

             Το αντάλλαγμα που δικαιούται να εισπράξει ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας, θα καταβληθεί εφάπαξ, στο ταμείο του Δήμου Ν. Κυνουρίας, πριν την υπογραφή της σχετικής  σύμβασης, τηρουμένης της διαδικασίας που προβλέπεται στη σχετική Κ.Υ.Α.

Το αντάλλαγμα που δικαιούται το Ελληνικό Δημόσιο  καταβάλλεται επίσης εφάπαξ, σύμφωνα με το άρθρο 13 της σχετικής Κ.Υ.Α.

 

11. Εγγύηση συμμετοχής.

            Κάθε ενδιαφερόμενος, για να γίνει δεκτός στη δημοπρασία, οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να  προσκομίσει στην αρμόδια επιτροπή, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό,  ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού ίσου προς το 1/10 του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς.

Η εγγυητική συμμετοχής επιστρέφεται μετά την καταβολή του ανταλλάγματος  και την υπογραφή της σύμβασης.

Σε αντίθετη περίπτωση η εγγυητική καταπίπτει υπέρ του Δήμου Ν. Κυνουρίας, χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική παρέμβαση.

 

12. Υποχρεώσεις παραχωρησιούχου (συμβαλλόμενου μισθωτή)

             Η σύμβαση υπόκειται στις υποχρεώσεις τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις  της υπ’ αριθ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017), οι όροι της οποίας θεωρούνται ως ουσιώδεις και ισχυροί.

Οι συμβαλλόμενοι στους οποίους θα παραχωρηθεί το δικαίωμα της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας υποχρεούνται να τηρούν απαρέγκλιτα τους όρους, τις προϋποθέσεις, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος 4 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. με θέμα: «Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών – διαμορφώσεων για απλή χρήση εντός αιγιαλού παραλίας – περιορισμοί – συστάσεις», που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001.

Στους παραχωρούμενους χώρους επιτρέπεται η τοποθέτηση μόνο των αντικειμένων και των προσωρινών κατασκευών που προβλέπονται στην ισχύουσα Κ.Υ.Α. στα παράρτημά της.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία του χώρου ή αίρει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτού, καθώς επίσης απαγορεύεται η  τοποθέτηση σκηνών και η στάθμευση οχημάτων ή τροχόσπιτων.

Οι συμβαλλόμενοι στους  οποίους θα παραχωρηθεί το δικαίωμα της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας υποχρεούνται να μεριμνούν για  τον καθημερινό καθαρισμό του χώρου που χρησιμοποιούν,  την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων απορριμμάτων και να  συμμορφώνονται με τις υποδείξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιακών οργάνων.

Η μέγιστη κάλυψη χρήσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του παραχωρούμενου χώρου, προκειμένου να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός μέτρου και ελεύθερη λωρίδα πλάτους τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από την ακτογραμμή, για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.

Τα τροχήλατα, αυτοκινούμενα ή μη αναψυκτήρια (καντίνες), που θα τοποθετηθούν στα συγκεκριμένα τμήματα – τα οποία προσδιορίζονται στη διακήρυξη-, πρέπει να εφοδιαστούν με την κατάλληλη άδεια λειτουργίας και να πληρούν τις προδιαγραφές της παρ. Α με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 71459/30-7-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας.

Οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται εποχιακά οφείλουν, μετά τη λήξη της δραστηριότητάς τους ή την ολοκλήρωση των εποχιακών εργασιών της επιχείρησής τους, να απομακρύνουν κάθε αντικείμενο που θα έχουν τοποθετήσει στον χώρο.

Απαγορεύεται η περαιτέρω παραχώρηση του χώρου, από τον αρχικό παραχωρησιούχο σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ισοδυναμεί με αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση.

Οι παραχωρησιούχοι έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με κάθε απόφαση ή οδηγία των αρμοδίων οργάνων διοίκησης του Δήμου ή των οργάνων της πολιτείας και είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών που  κινούνται ή παραμένουν στο χώρο ή χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους παραχωρησιούχους.

 

13. Λήξη παραχώρησης – παράδοση χώρου.

            Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται, αμέσως μετά την προσωρινή (λόγω εποχιακής λειτουργίας) ή την οριστική ολοκλήρωση ή τη διακοπή της επαγγελματικής του δραστηριότητας, που σχετίζεται με τον παραχωρούμενο χώρο, να παραδώσει τον χώρο του αιγιαλού ή της παραλίας απαλλαγμένο από κάθε κατασκευή και αντικείμενο.

Σε κάθε περίπτωση κάθε συμβαλλόμενος – παραχωρησιούχος υποχρεούται να απομακρύνει από τον χώρο του αιγιαλού ή της παραλίας κάθε αντικείμενο, αμέσως μετά τη λήξη της παραχώρησης.

Άρνηση παράδοσης του χώρου ή μη συμμόρφωση με τους όρους της παρούσας, θεωρείται αυθαίρετη χρήση και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες, από την Κ.Υ.Α. και την  ισχύουσα νομοθεσία, κυρώσεις.

 

14. Ευθύνη Δήμου.

            Ο Δήμος δεν ευθύνεται έvαvτι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος για οποιονδήποτε λόγο.

 

15. Δημοσίευση Διακήρυξης.

            Η ενιαία διακήρυξη της δημοπρασίας πρέπει να δημοσιευθεί (10) δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργειά της. 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων Λεωνιδίου και Τυρού και θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.notiakynouria.gov.gr.

Επίσης περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Νομού «Καθημερινά Νέα».

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τους πλειοδότες.

 

16. Δικαιολογητικά συμμετοχής.

            Για  να γίνει κάποιος δεκτός στη Δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

Α) Φωτοτυπία της αστυνομικής του Ταυτότητας του συμμετέχοντος και του εγγυητή του.

Β) Άδεια τροχήλατου αυτοκινούμενου ή μη αναψυκτηρίου (κινητής καντίνας) σε ισχύ και αντίστοιχη έναρξη επιτηδεύματος, εφόσον ο συμμετέχων διεκδικεί χώρο τοποθέτησης τροχήλατου αναψυκτηρίου.

Γ) Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος, σχετικού με την επιτρεπόμενη στον χώρο δραστηριότητα και αντίστοιχη άδεια λειτουργίας, εφόσον  το επάγγελμα ή η δραστηριότητα συναρτάται με τη χρήση του διεκδικούμενου χώρου. Ειδικά για την περίπτωση της εγκατάστασης Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής – Εξοπλισμού θαλασσίων Σπορ και άλλων παρεμφερών δραστηριοτήτων, για τις οποίες απαιτείται άδεια της οικίας Λιμενικής Αρχής, μπορεί να γίνει δεκτή η αίτηση ανανέωσης της άδειας Θ.Μ.Α. προς το Λιμεναρχείο και η προηγούμενη άδεια του Λιμεναρχείου, αντί της σχετικής άδειας.

Δ) Βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας  του Δήμου Ν. Κυνουρίας  ή σχετική βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, περί της ρύθμισης οφειλών.

Ε ) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.

ΣΤ) Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική επιστολή  αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, Τράπεζας, ποσού ίσου με ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) υπολογιζόμενου επί του ελάχιστου ορίου της προσφοράς.

Ζ) Υπεύθυνη δήλωση περί ανεπιφύλακτης  αποδοχής των όρων της δημοπρασίας και γνώση του διεκδικούμενου χώρου.

Η) Τα δικαιολογητικά ειδικού σκοπού που αναφέρονται στην παρούσα (όπου απαιτούνται).

Θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 µε την οποία θα δηλώνεται η προοριζόμενη χρήση του διεκδικούμενου χώρου.

Ι) Αντίγραφο ποινικού μητρώου (αν δεν προσκομισθεί αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία για τον πλειοδότη, και λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία έγκρισης των πρακτικών και ανακήρυξης του  παραχωρησιούχου – μισθωτή.  Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Η έλλειψη οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιολογητικά καθιστά την προσφορά ανύπαρκτη και απαράδεκτη, με την επιφύλαξη της παρ (Ι) της παρούσης.

Τα ίδια δικαιολογητικά ισχύουν και στην περίπτωση που κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου προσώπου.

 

17. Επανάληψη της δημοπρασίας.

            Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον κ. Δήμαρχο εάν δεν παρουσιασθεί πλειοδότης.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τους όρους της παρούσης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια διοικητική αρχή, λόγω σφάλματος κατά τη διενέργεια.

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά ή τη σύμβαση μίσθωσης.

Στην περίπτωση (β) καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγυητική επιστολή χωρίς καμία άλλη διατύπωση, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

 

18. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων.

            Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 8:00 – 15:00, Διεύθυνση:  Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τηλέφωνα: 27573 60229, FAX: 27573 60214.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ατελώς, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της δημοπρασίας.

Ανακοίνωση πρόσληψης δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψης δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο

Δήμο Νότιας Κυνουρίας .

Έχοντας υπόψη:

 1.  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδ/σης και της Αποκ/νης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87 Α).
 2.  Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999.
 3.  Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν. 4071/2012(ΦΕΚ 85/Α ) και του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» ΦΕΚ Α’ /143/28-06-2007).
 4.  Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α’/28.12.2009)
 5.  Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007).
 6.  Τις διατάξεις του άρθρου56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 /Α’ /2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 /α/2015.
 7.  Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4325 /2015 (ΦΕΚ 47/Α’/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης -Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
 8.  Την αριθ. 49/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 106694/26-05-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
 9.  Την αριθ. 6466/7-6-2017 Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου μας περί ύπαρξης σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.
 10.  Τον ΟΕΥ του Δήμου Νότιας Κυνουρίας .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών με αντικείμενα δράσης πυρασφάλειας κατά την θερινή περίοδο έτους 2017 (Από 15-06-2017 έως 15­09-2017) .

 

Ειδικότητα
Αριθμός
Ειδικά Τυπικά Προσόντα
Χρονική
Διάρκεια
ΥΕ – ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
2
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1.  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
  1.  Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
  2.  Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης

Εξαίρεση: ΟΙ υποψήφιοι για θέσεις ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο Ν. (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6)

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας Νομού Αρκαδίας στο Λεωνίδιον από 08-06-2017 έως 17-06­2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :

 1.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 2.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α)ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία ) απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία , παράβαση καθήκοντος , καθ’ υποτροπή , συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε γ)ότι δεν έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
 3.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο από την υποβολή αιτήσεως του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Νόμου 2190/1994 για την αντιμετώπιση καταπείγουσων αναγκών, προκειμένου να κριθεί εάν έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης του (έναρξη και λήξη).

Η παρούσα ανακοίνωση ν’ αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.

Ο Δήμαρχος

 Χαράλαμπος Ν. Λυσίκατος

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας» (Δημοτικά Σχολεία Λεωνιδίου-Τυρού)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ  7 / 2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 29 ΜΑΪΟΥ  2017

Στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας και στο Δημοτικό Κατάστημα , σήμερα  Δευτέρα 29 Μαΐου 2017, η «Σχολική Επιτροπή Α΄/ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νότιας Κυνουρίας», που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμόν 192/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας και αποτελείται από τους κάτωθι:

 1 ) κ. Λυσίκατο Χαράλαμπο, Πρόεδρο

2 ) κ. Αθανασόπουλο Δημήτριο, Αντιπρόεδρο

3 ) κα Ρουσάλη Ευγενία, Γραμματέα

4 ) κ. Ευσταθίου Θεόδωρο, ταμία

5 ) κ. Παπαβασιλείου Μαρία, μέλος

6 ) Κ. Δανεσή Θεόδωρο, μέλος

7 ) κ.Τσαγκούρη  Παναγιώτη, μέλος

8 ) κ.Ραυτοπούλου Αναστασία, μέλος

9 ) κ. Βλάμη Τρύφωνα μέλος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: όλοι

συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της με θέματα:

1 ) Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας» (Δημοτικό Σχολείο Λεωνιδίου)

2 ) Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας» (Δημοτικό Σχολείο Τυρού)

 

ΘΕΜΑ 1Ο

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής είπε τα εξής.

Το μισθωτήριο συμβόλαιο για την μίσθωση του κυλικείου Δημοτικού Σχολείου Λεωνιδίου  έληξε 30/06/2017 λόγω παραίτησης του προηγούμενου μισθωτή και συνεπώς πρέπει να διενεργηθεί διαγωνισμός για την εκ νέου εκμίσθωση του σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ4/64321/08 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρίθμ.111526/Δ4/10-09-2010 και το ΦΕΚ 2646/25-08-2016 τ.Β΄,  κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επίσης πρέπει να ορίσουμε και την Επιτροπή Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη της να αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της και ύστερα από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω νομοθεσία

Αποφασίζει ομόφωνα:

 1. Εγκρίνει την διενέργεια Διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου Δημοτικού Σχολείου Λεωνιδίου
 2. Καθορίζει την Επιτροπή Διαγωνισμού ως εξής:
 • Λυσίκατος Χαράλαμπος
 • Τσαγγούρης Παναγιώτης
 • Βλάμης Τρύφωνας

3. Συντάσσει τους όρους του Διαγωνισμού ως εξής:

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 30/6/2017, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11:00 στο Δημαρχιακό κατάστημα  Δήμου Νότιας Κυνουρίας για την εκμίσθωση του κυλικείου.

Α. Τόπος και χώρος που θα λειτουργήσει το κυλικείο.

Το κυλικείο θα λειτουργήσει στο ισόγειο των σχολικών συγκροτημάτων σε χώρο που ήδη υφίσταται.

Β. Χρονική διάρκεια εκμίσθωσης

Η διάρκεια της σύμβασης για την εκμίσθωση του κυλικείου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια εννέα( 9 )  ετών έως την 30/06/2025 οπότε λήγει και η σύμβαση.
Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το κυλικείο ελεύθερο και απαλλαγμένο πάσης υποχρέωσης προς τη Σχολική Επιτροπή.

Γ. Ελάχιστο όριο προσφοράς ανά μαθητή ετησίως.

Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των τεσσάρων [4] ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά την διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.

Δ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν.

 1. Φυσικά,δημοτικά, νομικά πρόσωπα.
 2. Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής ένωσης γνώστες της ελληνικής γλώσσας.

Το επίπεδο γλωσσομάθειας διαπιστώνεται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

        Δεν γίνονται Δεκτοί.

 1. Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
 2. Συνταξιούχοι.
 3. Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρο 4[ παρ, 1,2,3,5,7,8,9] του Ν.3528\2007 ΦΕΚ 26Α 9-2-2007.
 4. Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημόσιου η ιδιωτικού σχολείου.

Ε. Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Για να γίνει δεκτός κάποιος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

    α. Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό,
β. Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο  ποσό ανά μαθητή σε κλειστό αδιαφανή φάκελο,
γ. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε   εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή,
δ. Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα,
ε. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας,
στ. Πιστοποιητικό εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος
ζ. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
η. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τριακοσίων [300] ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Η  εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερομένους υποψηφίους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού,

 θ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν είναι ανάδοχος άλλου κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού και ότι δεν είναι δημόσιος υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. ή      συνταξιούχος.

ι. Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας

ια. Πιστοποιητικό ΕΦΕΤ
ιβ. Ότι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο.

Στ. Λοιποί όροι.

Ο ανάδοχος του διαγωνισμού στον οποίο θα κατακυρωθεί η παραχώρηση του κυλικείου πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους  20 % του ετήσιου μισθώματος.

 1. Η εγγυητική επιστολή παρακρατείται από την σχολική επιτροπή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά την λήξη της, άτοκα, πλην της καταγγελίας της σύμβασης οπότε καταπίπτει υπέρ της σχολικής επιτροπής.
 2. Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού αυτός επαναλαμβάνεται με την ιδία διαδικασία με συμμετοχή και ατόμων του σχολικού περιβάλλοντος εάν εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
 3. Σε περίπτωση αποτυχίας του επαναληπτικού διαγωνισμού γίνεται απευθείας ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις, αφού υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση αυτή. Οι όροι της απευθείας ανάθεσης δεν μπορεί να είναι δυσμενέστεροι των προβλεπόμενων όρων της διακήρυξης.
 4. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Στην επιτροπή συμμετέχουν με πράξη του προέδρου της , ο πρόεδρος της σχολικής επιτροπής, ο διευθυντής του σχολείου και ο εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων. Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό. Η ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται από την προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερομένους ως εκπρόθεσμες.
 5. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους επιστρέφονται ως απαράδεκτες.
 6. Ελάχιστο ποσό συμμετοχής ανά μαθητή ορίζεται το ποσό των τεσσάρων [4] ευρώ.
 7. Ένσταση κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, υποβάλλεται μέχρι την επομένη εργάσιμη ήμερα από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στη σχολική επιτροπή που είναι και η αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της.
  Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δεν γίνονται δεκτές.
 8. Στην περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η επιτροπή τους ζητεί να προσκομίσουν την επομένη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά, η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται κάθε επομένη μέρα μέχρι να υπάρξει ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.
 9. Η μοριοδότηση προσφορών γίνεται ως έξης:

α. Κάθε προσφορά πολλαπλασιάζεται επί δύο.
β. Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση κυλικείου υπολογίζεται ένα [1]  μόριο. Το σύνολο των μορίων προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ [8]

γ. Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται πέντε [5] μόρια (πολύτεκνος υποψήφιος).
δ. Υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου προερχόμενος από πολυτεκνική οικογένεια τρία (3) μόρια
ε. Μονογονεϊκή ιδιότητα τέσσερα (4) μόρια
στ. Πιστοποιημένος από τον ΕΦΕΤ υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου επιπλέον ένα (1) μόριο
ζ. Πιστοποιημένος είτε μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ) δύο (2) μόρια

Για την συμμετοχή δημοτικών  προσώπων απαιτείται η δυνατότητα λειτουργίας κυλικείων εκ του καταστατικού τους καθώς και εξουσιοδότηση στο άτομο που συμμετέχει.

10.Αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι η σχολική επιτροπή. Η σχολική επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.

11.Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου σε περίπτωση που δεν διαθέτει βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ., υποχρεούται να το παρακολουθήσει προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση στη σχολική επιτροπή μετά την υπογραφή της σύμβασης όντως ευλόγου χρονικού διαστήματος.

12. Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις σύμφωνα με την αρ.93828 ΦΕΚ1183/31-8-2006τβ απόφαση του υπουργείου Υγείας όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.
13. Η παρουσία του εκμισθωτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη, δύναται να επικουρείται από πρόσωπο που θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας. Το πρόσωπο το οποίο θα συνεπικουρεί πρέπει απαραιτήτως να πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 4. (παρ 1,2,3 και 4) 7,8, και 9 του Ν.3528/2007 , « Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ»
14. Η μίσθωση των κυλικείων δεν υπάγεται στις διατάξεις για τις εμπορικές μισθώσεις.
15.Οι εκμεταλλευτές των σχολικών κυλικείων καταβάλλουν το ποσόν που συμφωνήθηκε κατά έτος σε τρεις δόσεις, την πρώτη την 30 Νοεμβρίου, την δεύτερη την 28 Φεβρουαρίου και την τρίτη την 31 Μαΐου.
16. Για την λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής άδειας από το Δήμο.
17. Ο έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του κυλικείου γίνεται από την επιτροπή ελέγχου του κυλικείου.
18. Το κυλικείο θα λειτουργεί όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος.
19. Η σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο της σχολικής επιτροπής και από τον υποψήφιο που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια.
20. Κατά την υπογραφή της σύμβασης μπορεί να συμπεριληφθούν και άλλοι όροι, όλοι οι όροι θεωρούνται και είναι ουσιώδεις η δε παράβαση ενός μόνο εξ αυτών θα έχει σαν συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.
21. Η σχολική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για πρόσθετη χρέωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία θα υπολογίζεται ως εξής :

 Συνολικό ποσό λογαριασμού επί το κλάσμα «κιλοβατώρες (KWH) που   κατανάλωσε το κυλικείο , προς το σύνολο των KWH του σχολείου»

22.Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης της δημοπρασίας , αρχικής και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου αυτόν στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά η δημοπρασία.

23.Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, στο  Δήμο Νότιας Κυνουρίας , κο Ρεντούλη Εμμανουήλ  τηλ 2757360210 καθημερινά  εργάσιμες ώρες και ημέρες

   Η υποβολή των αιτήσεων καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού επιτροπή μέσω του γραμματέα της σχολικής επιτροπής, κοΡεντούλη Εμμανουήλ, ( ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΕΦΟΡΙΑΣ )σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ4/64321/08 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρίθμ.111526/Δ4/10-09-2010 και το ΦΕΚ 2646/25-08-2016 τ.Β΄, από τις 6-6-2017 έως και τις 30-06-2017 μέχρι και μία ώρα πριν την έναρξη του διαγωνισμού (10.00 π.μ.).

   Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι δεν έχουν καταθέσει πρωτότυπα δικαιολογητικά μέχρι την ώρα λήξης του διαγωνισμού δεν θα γίνονται δεκτοί.

ΘΕΜΑ 2Ο

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής είπε τα εξής.

Το μισθωτήριο συμβόλαιο για την μίσθωση του κυλικείου Δημοτικού Σχολείου Τυρού  έληξε 30/06/2017 λόγω παραίτησης του προηγούμενου μισθωτή και συνεπώς πρέπει να διενεργηθεί διαγωνισμός για την εκ νέου εκμίσθωση του σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ4/64321/08 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρίθμ.111526/Δ4/10-09-2010 και το ΦΕΚ 2646/25-08-2016 τ.Β΄,  κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επίσης πρέπει να ορίσουμε και την Επιτροπή Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη της να αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της και ύστερα από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω νομοθεσία

Αποφασίζει ομόφωνα:

 1. Εγκρίνει την διενέργεια Διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου Δημοτικού Σχολείου Τυρού
 2. Καθορίζει την Επιτροπή Διαγωνισμού ως εξής:
 • Λυσίκατος Χαράλαμπος
 • Ραυτοπούλου Αναστασία
 • Βλάμης Τρύφωνας

       3. Συντάσσει τους όρους του Διαγωνισμού ως εξής:

Ο Διαγωνισμός θα γίνει 30/6/2017, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11:00 στο Δημαρχιακό κατάστημα  Δήμου Νότιας Κυνουρίας για την εκμίσθωση του κυλικείου.

Α. Τόπος και χώρος που θα λειτουργήσει το κυλικείο.

Το κυλικείο θα λειτουργήσει στο ισόγειο των σχολικών συγκροτημάτων σε χώρο που ήδη υφίσταται.

Β. Χρονική διάρκεια εκμίσθωσης

Η διάρκεια της σύμβασης για την εκμίσθωση του κυλικείου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια εννέα( 9 )  ετών έως την 30/06/2025 , οπότε λήγει και η σύμβαση.
Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το κυλικείο ελεύθερο και απαλλαγμένο πάσης υποχρέωσης προς τη Σχολική Επιτροπή.

Γ. Ελάχιστο όριο προσφοράς ανά μαθητή ετησίως.

Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των τεσσάρων [4] ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά την διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.

Δ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν.

 1. Φυσικά, δημοτικά νομικά πρόσωπα.
 2. Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής ένωσης γνώστες της ελληνικής γλώσσας.

Το επίπεδο γλωσσομάθειας διαπιστώνεται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

        Δεν γίνονται Δεκτοί.

 1. Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
 2. Συνταξιούχοι.
 3. Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρο 4[ παρ, 1,2,3,5,7,8,9] του Ν.3528\2007 ΦΕΚ 26Α 9-2-2007.
 4. Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημόσιου η ιδιωτικού σχολείου.

Ε. Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Για να γίνει δεκτός κάποιος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό,
β. Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο  ποσό ανά μαθητή σε κλειστό αδιαφανή φάκελο,
γ. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε   εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή,
δ. Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα,
ε. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας,
στ. Πιστοποιητικό εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος
ζ. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
η. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τριακοσίων [300] ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Η  εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερομένους υποψηφίους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού,

θ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν είναι ανάδοχος άλλου κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού και ότι δεν είναι δημόσιος υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. ή      συνταξιούχος.
ι . Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας

 ια. Πιστοποιητικό ΕΦΕΤ

  ιβ. Ότι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο.

Στ. Λοιποί όροι.

Ο ανάδοχος του διαγωνισμού στον οποίο θα κατακυρωθεί η παραχώρηση του κυλικείου πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους  20 % του ετήσιου μισθώματος.

 1. Η εγγυητική επιστολή παρακρατείται από την σχολική επιτροπή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά την λήξη της, άτοκα, πλην της καταγγελίας της σύμβασης οπότε καταπίπτει υπέρ της σχολικής επιτροπής.
 2. Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού αυτός επαναλαμβάνεται με την ιδία διαδικασία με συμμετοχή και ατόμων του σχολικού περιβάλλοντος εάν εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
 3. Σε περίπτωση αποτυχίας του επαναληπτικού διαγωνισμού γίνεται απευθείας ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις, αφού υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση αυτή. Οι όροι της απευθείας ανάθεσης δεν μπορεί να είναι δυσμενέστεροι των προβλεπόμενων όρων της διακήρυξης.
 4. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Στην επιτροπή συμμετέχουν με πράξη του προέδρου της , ο πρόεδρος της σχολικής επιτροπής, ο διευθυντής του σχολείου και ο εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων. Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό. Η ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται από την προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερομένους ως εκπρόθεσμες.
 5. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους επιστρέφονται ως απαράδεκτες.
 6. Ελάχιστο ποσό συμμετοχής ανά μαθητή ορίζεται το ποσό των τεσσάρων [4] ευρώ.
 7. Ένσταση κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, υποβάλλεται μέχρι την επομένη εργάσιμη ήμερα από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στη σχολική επιτροπή που είναι και η αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της.
  Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δεν γίνονται δεκτές.
 8. Στην περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η επιτροπή τους ζητεί να προσκομίσουν την επομένη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά, η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται κάθε επομένη μέρα μέχρι να υπάρξει ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.
 9. Η μοριοδότηση προσφορών γίνεται ως έξης:

 α. Κάθε προσφορά πολλαπλασιάζεται επί δύο.
β. Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση κυλικείου υπολογίζεται ένα [1]  μόριο.
Το σύνολο των μορίων προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ [8]             γ. Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται πέντε [5] μόρια (πολύτεκνος υποψήφιος).
δ. Υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου προερχόμενος από πολυτεκνική οικογένεια τρία (3) μόρια
ε. Μονογονεϊκή ιδιότητα τέσσερα (4) μόρια
στ. Πιστοποιημένος από τον ΕΦΕΤ υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου επιπλέον ένα (1) μόριο
ζ. Πιστοποιημένος είτε μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ) δύο (2) μόρια

Για την συμμετοχή δημοτικών προσώπων απαιτείται η δυνατότητα λειτουργίας κυλικείων εκ του καταστατικού τους καθώς και εξουσιοδότηση στο άτομο που συμμετέχει.

10.Αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι η σχολική επιτροπή. Η σχολική επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.

11.Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου σε περίπτωση που δεν διαθέτει βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ., υποχρεούται να το παρακολουθήσει προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση στη σχολική επιτροπή μετά την υπογραφή της σύμβασης όντως ευλόγου χρονικού διαστήματος.

12. Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις σύμφωνα με την αρ.93828 ΦΕΚ1183/31-8-2006τβ απόφαση του υπουργείου Υγείας όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.
13. Η παρουσία του εκμισθωτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη, δύναται να επικουρείται από πρόσωπο που θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας. Το πρόσωπο το οποίο θα συνεπικουρεί πρέπει απαραιτήτως να πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 4. (παρ 1,2,3 και 4) 7,8, και 9 του Ν.3528/2007 , « Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ»
14. Η μίσθωση των κυλικείων δεν υπάγεται στις διατάξεις για τις εμπορικές μισθώσεις.
15.Οι εκμεταλλευτές των σχολικών κυλικείων καταβάλλουν το ποσόν που συμφωνήθηκε κατά έτος σε τρεις δόσεις, την πρώτη την 30 Νοεμβρίου, την δεύτερη την 28 Φεβρουαρίου και την τρίτη την 31 Μαΐου.
16. Για την λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής άδειας από το Δήμο.
17. Ο έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του κυλικείου γίνεται από την επιτροπή ελέγχου του κυλικείου.
18. Το κυλικείο θα λειτουργεί όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος.
19. Η σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο της σχολικής επιτροπής και από τον υποψήφιο που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια.
20. Κατά την υπογραφή της σύμβασης μπορεί να συμπεριληφθούν και άλλοι όροι, όλοι οι όροι θεωρούνται και είναι ουσιώδεις η δε παράβαση ενός μόνο εξ αυτών θα έχει σαν συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.
21. Η σχολική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για πρόσθετη χρέωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία θα υπολογίζεται ως εξής :

 Συνολικό ποσό λογαριασμού επί το κλάσμα «κιλοβατώρες (KWH) που   κατανάλωσε το κυλικείο , προς το σύνολο των KWH του σχολείου»

22.Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης της δημοπρασίας , αρχικής και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου αυτόν στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά η δημοπρασία.

23.Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, στο  Δήμο Νότιας Κυνουρίας , κοΡεντούλη Εμμανουήλ  τηλ 2757360210 καθημερινά  εργάσιμες ώρες και ημέρες

 Η υποβολή των αιτήσεων καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού επιτροπή μέσω του γραμματέα της σχολικής επιτροπής, κοΡεντούλη Εμμανουήλ, ( ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΕΦΟΡΙΑΣ )σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ4/64321/08 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρίθμ.111526/Δ4/10-09-2010 και το ΦΕΚ 2646/25-08-2016 τ.Β΄, από τις 6-6-2017 έως και τις 30-06-2017 μέχρι και μία ώρα πριν την έναρξη του διαγωνισμού (10.00 π.μ.).

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι δεν έχουν καταθέσει πρωτότυπα δικαιολογητικά μέχρι την ώρα λήξης του διαγωνισμού δεν θα γίνονται δεκτοί.

 

Για τον σκοπό αυτό συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

 

Ο Πρόεδρος της Α’/θμιας Σχολικής Επιτροπής Νότιας Κυνουρίας

Λυσίκατος Χαράλαμπος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ–ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ


΄Εχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 211 του Ν. 3584/2007.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ 1 εδαφ. δ΄ του Ν. 3852/2010.
3. Την παρ. 5 του άρθρου 58 του Ν. 3966 /2011.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012.
5. Τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ/τος 28.3/15-4-1957 & το άρθρο 2 του Β.Δ/τος 339/1960
όπως ισχύουν.
6. Την με αριθ. 50/2017 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου περί της διανομής των αρδευτικών υδάτων και της φύλαξης των αρδευτικών έργων κατά το έτος 2017 από υδρονομικά όργανα του Δήμου, του χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου του έτους αυτού, του αριθμού των θέσεων των υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, του τομέα για το οποίο προορίζεται κάθε θέση και της αμοιβής κάθε οργάνου
7. Την αριθ. πρωτ. 106742/26-05-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η 50/2017 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου.
8. Την αριθ. 6021/29-05-2017 βεβαίωση του Προϊσταμένου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2017.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών άρδευσης (ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ) στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας και συγκεκριμένα στην Δημοτική Κοινότητα Λεωνιδίου όπως παρακάτω:

Λεωνιδίου όπως παρακάτω: Α.Α. ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΜΑΡΣΑΛ /ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ / ΠΕΛΙΑ 1 Από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 15-10- 2017 Υδρονομέας (ΥΕ)
2 ΓΟΥΛΕΛΟΥ/ΠΛΑΤΑΝΕΣ /ΣΑΛΙΑΣ 1 Από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 15-10- 2017 Υδρονομέας(ΥΕ)
3 ΕΛΩΝΗΣ -ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ 1 Από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 15-10- 2017 Υδρονομέας (ΥΕ)

ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Από 16-05-2017 μέχρι 15-10-2017.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
1.Για να εκλεγεί κάποιος Υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 60ο ‘.
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
2. Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:
΄Οσοι έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (δηλαδή να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι ή να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Αίτηση συμμετοχής προτίμησης ( χορηγείται έντυπο από την υπηρεσία).
β. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
γ. Πιστοποιητικό γέννησης με την εγγραφή (για τους άνδρες) στα Μητρώα Αρρένων.
δ. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
ε. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 που να αναφέρεται:
α) Η γνώση ανάγνωσης και γραφής β) ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στο Δημόσιο και δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (δηλαδή να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι ή να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα).

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ ΄ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός εύλογου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αυτή η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου διορισμού.

ΕΚΛΟΓΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας. Οι υδρονομείς που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασης τους αντικαθίστανται με άλλους αιτούντες που θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα απασχοληθούν για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα της αρδευτικής περιόδου.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως ή αν δεν υπάρχει κανονισμός κατά κρατούντα και την καθιερωμένη σειρά αρδεύσεως.
β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας μέχρι της εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα , εκχύσεως τους.
γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησης τους.
δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν τη διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
ε. Η Βεβαίωση και καταγγελία των περί των άνω αντικείμενα αδικημάτων.
στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο παντός αγροτικού αδικήματος που υπέπεσε στην αντίληψη τους.
ζ. Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικρόν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων δι΄ά κ΄κέκτηναι αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.
Η αμοιβή των υδρονομικών οργάνων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ 2 του Ν. 4024 /2012 και την υπ΄ αρίθ. 2/ 13917/0022/17-02-2012 KYA υπουργών οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄414/2012)όπως ισχύει ).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί τουλάχιστον επτά ημέρες πριν την εκλογή τους στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην Ιστοσελίδα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Πληροφορίες παρέχονται στο Δημαρχείο Δήμου Νότιας Κυνουρίας που εδρεύει στο Λεωνίδιο και στo τηλέφωνo 2757360223.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 30-05-2017(ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ) έως 06-06-2017(ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ) και υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

Χαράλαμπος Ν. Λυσίκατος

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ 2017)

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ 2017
more ... »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
more ... »

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προσφορών για την προμήθεια γάλακτος

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προσφορών για την προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούμενους υπαλλήλους των υπηρεσιών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και του Παιδικού Σταθμού.
more ... »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ"
more ... »

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΚ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΚ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ Δημοπρασία σε δύο στάδια (φάσεις) ανοικτή, προφορική και μειοδοτική, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81, για τη μίσθωση οικοπέδου στη Δ.Κ. Λεωνιδίου, κατάλληλου για τη λειτουργία υπαίθριου χώρου ελεύθερης στάθμευσης οχημάτων
more ... »

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Διενέργεια της επαναληπτικής δεύτερης, πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση του δημοτικού ακινήτου επιφάνειας (373,59 τμ) ευρισκόμενο στη θέση "Επάνω Επισκοπή" της περιοχής "Πελιά" της Δ.Κ. Λεωνιδίου
more ... »

Αποτελέσματα διαγωνισμού ΣΟΧ2/2016

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ανακοινώνει τους παρακάτω πίνακες που συντάχθηκαν μετά την ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2016 αριθ. πρωτ. 11318/17-10-2016 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου:

1. Ονομαστικός πίνακας όλων των αιτούντων – Πίνακας

2. Πίνακας απορριπτέων – Πίνακας

3. Πίνακας κατάταξης με σειρά βαθμολογίας – Πίνακας

4. Πίνακας Προσλαμβανομένων – Πίνακας

5. Αποδεικτικό Ανάρτησης