Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Δελτίο Τύπου – Ταμειακά Διαθέσιμα


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Γραφείο Δημάρχου

Λεωνίδιο, 22 Απριλίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 41/20.04.2015 τεύχος Α’) «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος».

Ως δημοτική αρχή του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, έχοντας υπόψη την πρόσφατη Π.Ν.Π. με την οποία η Κυβέρνηση αποφάσισε τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων, προς επένδυση, στην Τράπεζα της Ελλάδος, οφείλουμε με νηφαλιότητα, να κάνουμε ορισμένες διευκρινιστικές επισημάνσεις και να εκφράσουμε συγκεκριμένα ερωτήματα, με στόχο της ενημέρωση των πολιτών, ευελπιστώντας και στον επαναπροσδιορισμό της ρύθμισης, εν όψει και της συζητήσεώς της στη Βουλή των Ελλήνων.

Κατά αρχάς τονίζουμε ότι τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων, που βρίσκονται κατατεθειμένα σε έντοκους λογαριασμούς εμπορικών τραπεζών, είναι τα μοναδικά και απαραίτητα χρήματα για την εκτέλεση του ήδη πιεσμένου και διαρκώς ελεγχόμενου προϋπολογισμού τους, που προορίζονται για την κάλυψη ανελαστικών δαπανών, όπως για παράδειγμα η μισθοδοσία του προσωπικού και η προμήθεια καυσίμων ή για την υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος. Συνεπώς δεν αποτελούν ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο η διαχείριση του οποίου θα μπορούσε να διατεθεί σε τρίτους, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα ταμειακά διαθέσιμα των ΟΤΑ προέρχονται από την κρατική επιχορήγηση αλλά και από τέλη και δικαιώματα, όπως τα τέλη ύδρευσης, που ο Δήμος εισπράττει για τη καθημερινή παροχή συγκεκριμένων ανταποδοτικών υπηρεσιών προς του πολίτες.

Και τέλος, ειδικά τα ταμειακά διαθέσιμα των Νομικών Προσώπων αφορούν κοινωνικά ευαίσθητους τομείς, όπως οι Παιδικοί Σταθμοί, που δεν μπορούν να διακόψουν, ούτε να μειώσουν, ούτε να αναστείλουν το έργο τους ή αφορούν χρήματα κοινωφελών περιουσιών (Κληροδοτημάτων), που προορίζονται για την υλοποίηση συγκεκριμένου κοινωφελούς σκοπού.

Κατανοώντας τη σοβαρότητα της κατάστασης πιστεύουμε ότι και η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να συμβάλει στην προσπάθεια που καταβάλλεται, χωρίς όμως να αναστείλει ή να περιορίσει την αποστολή και το έργο της. Για το λόγο αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να εκφράσουμε τους παρακάτω προβληματισμούς:

Μήπως η εφαρμογή της Π.Ν.Π. αποτελέσει «θηλιά» στην εκτέλεση του «φτωχού» προγράμματός μας και βάζει ταφόπλακα στο ήδη πενιχρό τεχνικό μας πρόγραμμα ;

Η εφαρμογή της συγκεκριμένης Π.Ν.Π. μήπως δημιουργήσει επιπλέον γραφειοκρατία στους δυσκίνητους και δαιδαλώδης διοικητικούς μηχανισμούς, με περαιτέρω αύξηση του λειτουργικού κόστους ;

Και τέλος αναρωτιόμαστε, πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την έγκαιρη και απρόσκοπτη διεκπεραίωση των βασικών λειτουργιών του Δήμου, χωρίς να έχουμε την άμεση διαχείριση των ταμειακών μας διαθεσίμων και πόσο σίγουροι μπορεί να νιώθουμε για την επιστροφή των χρημάτων και ειδικότερα των Κληροδοτημάτων, που σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο του Δήμου ;

Πιστεύουμε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικότερα στην αντιμετώπιση του προβλήματος, αν της δοθεί η δυνατότητα και τα μέσα υλοποίησης τους δικού της προγράμματος και όχι αφαιρώντας της τους μοναδικούς πόρους που έχει εξοικονομήσει με κόπους και σωστή διαχείριση.

Σε κάθε περίπτωση, αντιλαμβανόμαστε πως διανύουμε την πιο κρίσιμη στιγμή των τελευταίων 40 ετών, τόσο για τη Χώρα μας, όσο και για τον Δήμο μας. Οφείλουμε όλοι, να επιδείξουμε σύνεση, ψυχραιμία και ομοψυχία. Ευχόμαστε και προτρέπουμε την Ελληνική Κυβέρνηση στην ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης το συντομότερο δυνατό, για να υπάρξει σταθερότητα στην οικονομία και να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή, προϋποθέσεις απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία των Δήμων μας.

Με αίσθημα ευθύνης

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας
Χαράλαμπος Ν. Λυσίκατος

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ