Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Υποβλήθηκε πρόταση χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Λεωνιδίου και εγκατάσταση μονάδας αξιοποίησης της βιομάζας.

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας υπέβαλε  πλήρεις μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης σε σχετική Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ», και ανέθεσε στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ του ρόλου του Φορέα Υλοποίησης του έργου με την υπογραφή της απαιτούμενης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.

Το έργο υποβλήθηκε με συνολικό προϋπολογισμό 433.479,21€, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Στόχος της πρότασης είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του σχολείου με επεμβάσεις επί των εγκαταστάσεών του και η εκπαίδευση των παιδιών, μέσω μιας καθετοποιημένης μονάδας παραγωγής και καύσης βιομάζας, στην χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

Επιπρόσθετος στόχος της καθετοποιημένης μονάδας βιομάζας, είναι η επίδειξη στα παιδιά, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία, μιας εναλλακτικής διαχείρισης αυτών που σήμερα στην περιοχή θεωρούνται «σκουπίδια» και παράγονται από γεωργικές εργασίες της περιοχής, ως αέναης πηγής, φιλικής προς το περιβάλλον, παραγωγής ενέργειας. Τονίζεται, ότι στη μονάδα της βιομάζας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο τα σημερινά θεωρούμενα «σκουπίδια» που προέρχονται από την κύρια δραστηριότητα της περιοχής, δηλαδή τις γεωργικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτή.

Οι βασικές εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Εξωτερική θερμομόνωση

Εξωτερική θερμομόνωση της Βόρειας και Δυτικής όψης, καθώς και τοιχοποιίας αριστερά και δεξιά του κλιμακοστασίου με σύστημα που να περιλαμβάνει πολυστερίνη πάχους τουλάχιστον 5cm, καθώς και θερμομονωτικό σοβά. Σύνολο θερμομόνωσης 464 m2

Αντικατάσταση Κουφωμάτων

Αντικατάσταση κουφωμάτων με ξύλινα θερμομονωτικά διπλού τζαμιού (διάκενο:12 mm) με επίστρωση μεμβράνης χαμηλής εκπομπής. Τονίζεται ότι επειδή ο οικισμός είναι χαρακτηρισμένος παραδοσιακός, δεν επιτρέπεται η χρήση αλουμινίου στα κουφώματα των κυρίων όψεων. Σύνολο Κουφωμάτων 54 τμχ συνολικής επιφάνειας 99m2.

Επίσης θα πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση των κουφωμάτων του λεβητοστασίου (εκτός από την ενεργειακή αναβάθμιση, απαιτείται και η δημιουργία ανεξάρτητου πυροδιαμερίσματος) με αλουμινένια κουφώματα.  Σύνολο Κουφωμάτων 4 τμχ συνολικής επιφάνειας 2,9 m2.

Θερμομόνωση κεραμοσκεπής

Χρησιμοποίηση εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 5cm, για τη θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων. Σύνολο επιφάνειας: 393m2

Κινητά σκίαστρα

Εγκατάσταση κινητών σκιάστρων (γαλλικού τύπου) στα κουφώματα της ανατολικής πλευράς, με αντίστοιχη μέριμνα για δυνατότητα ανοίγματος των παραθύρων. Κουφώματα που θα καλυφθούν με κινητά σκίαστρα: 11 τμχ, συνολικής επιφάνειας 20 m2

Εργασίες Εγκατάσταση καυστήρα boiler

Εργασίες για την προσθήκη της νέας ανοξείδωτης καπνοδόχου. Εργασίες στο υφιστάμενο δίκτυο, για δυνατότητα υποδοχής νέου λέβητα και χρήση υφιστάμενου ως εφεδρικού. Κτιριακές εργασίες για δυνατότητα υποδοχής στο λεβητοστάσιο του νέου λέβητα. Εργασίες για αυτόνομη θέρμανση ανά όροφο, ώστε να είναι εφικτή η μερική λειτουργία του σχολείου (π.χ. θέρμανση μόνο των αιθουσών που θα είναι σε χρήση το απόγευμα, αφού το σχολείο θα είναι ολοήμερο).

Ανεμιστήρες Οροφής

Εγκατάσταση Ανεμιστήρων Οροφής στο σύνολο των δέκα (10) τάξεων. Στην κάθε αίθουσα θα εγκατασταθούν δύο (2) μονάδες των τριών τουλάχιστον πτερυγίων με διάμετρο τουλάχιστον 140cm που θα εξασφαλίζουν μία παροχή αέρα τουλάχιστον 20.000 m3/h. Επίσης θα παρέχουν τη δυνατότητα καλοκαιρινής και χειμερινής χρήσης. Επίσης περιλαμβάνονται και όλες τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες για την τοποθέτηση των ανεμιστήρων.Σύνολο ανεμιστήρων: 20.

Κλιματιστικές Μονάδες

Εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων για ψύξη στις τέσσερις (4) ανατολικές αίθουσες, για επίτευξη των κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης τους καλοκαιρινούς μήνες (η περιοχή παρουσιάζει αυξημένες θερμοκρασίες, με πολλές μέρες το χρόνο η θερμοκρασία να ανέρχεται πάνω από τους 38 oC). Η κάθε κλιματιστική μονάδα θα είναι 18.000BTU. Επίσης περιλαμβάνονται οι εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης των κλιματιστικών μονάδων (η εγκατάσταση θα γίνει στο έδαφος, αφού ο οικισμός είναι χαρακτηρισμένος ως παραδοσιακός και απαγορεύεται η τοποθέτηση στις επιφάνειες), καθώς και τις ηλεκτρολογικές εργασίες για την τοποθέτηση των κλιματιστικών.

Αντικατάσταση  κρουνών εκροής (βρύσες) με νέες αυτόματης διακοπής.

Αντικατάσταση των υφισταμένων κρουνών εκροής (βρύσες) στις τουαλέτες, με νέες ορειχάλκινες,  διαμέτρου 1/2 ins, επίτοιχων πατητών με ρύθμιση χρόνου ροής, με στόχο την εξοικονόμηση νερού. Αριθμός Βρυσών: 10

Βάψιμο σχολείου

Λόγω των προτεινόμενων εργασιών, θα απαιτηθούν εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου, με βάψιμο του συνόλου των επιφανειών του κτιρίου. Τα υλικά βαψίματος αποτελούνται από πλαστικά ακρυλικά χρώματα, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικές επιφάνειες: 942m2. Εσωτερικές  επιφάνειες: 1.374m2

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Shredder και Σφυρόμυλος (μηχανές ελάττωσης μεγέθους αρχικής βιομάζας)

Αποτελούν τις μηχανές ελάττωσης μεγέθους της αρχική βιομάζας με σκοπό την παραγωγή κατάλληλου μεγέθους υλικού, το οποίο στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή της καύσιμης ύλης σε μορφή pellets (μικρών κυλίνδρων). Ο Shredder θα είναι κινούμενος / ρυμουλκούμενος εξοπλισμός με σκοπό τη μεταφορά του στον τόπο παραγωγής της βιομάζας για την επιτόπου ελάττωση του μεγέθους της. Τα βασικά χαρακτηριστικά του Shredder είναι: Ρυμουλκούμενος εξοπλισμός, κινητήρας εσωτερικής καύσης με καύσιμο το πετρέλαιο ή βενζίνη, Ισχύς min 20 HP. . Ο σφυρόμυλος θα λειοτριβεί το κομματιασμένο από το shredder υλικό σε μέγεθος κατάλληλο για να τροφοδοτηθεί το pellet mill. Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι: κινητήρας εσωτερικής καύσης (πετρέλαιο ή βενζίνη), να διαθέτει σύστημα συλλογής παραγόμενης σκόνης, ισχύς min 20 HP.  Κόστος: 30.000€ πλέον ΦΠΑ

Pellet Mill (μηχανή μορφοποίησης βιομάζας για καύση).

Αποτελεί τον εξοπλισμό (μύλος) ο οποίος τροφοδοτούμενος από το Shredder, θα επιτυγχάνει αρχικά την ξήρανση της βιομάζας (ξηραντήρας) σε περιεχόμενη υγρασία έως 8-10% κ.β. και στη συνέχεια θα δημιουργεί μέσω πίεσης  (μύλος) το τελικό προϊόν καύσης σε μορφή pellet. Η μορφή της βιομάζας σε μορφή pellets, είναι απαραίτητη, προκείμενου να επιτυγχάνεται α) η αποθήκευση της βιομάζας, β) η σταθερή τροφοδότηση του καυστήρα και γ) η ομοιόμορφη καύση του καυσίμου με αποτέλεσμα την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Τα βασικά χαρακτηριστικά του Pellet Mill είναι Λειτουργία με diesel Ισχύς min 20 HP Κόστος: 20.000€ πλέον ΦΠΑ

Καυστήρας και boiler

Αποτελεί τον τελικό εξοπλισμό καύσης της βιομάζας που έχει μορφοποιηθεί σε pellets. Θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του υπάρχοντος καυστήρα, οι δε πρόσθετες οικοδομικές εργασίες που πιθανόν να απαιτηθούν θα έχουν υλοποιηθεί στο αντίστοιχο υποέργο της αναβάθμισης του κτιρίου, πλην της προμήθειας της ανοξείδωτης καπνοδόχου, συνολικού μήκους 12m.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του καυστήρα είναι Ισχύς 230.000 Κcal, συνοδεία δεξαμενής αποθήκευσης 1 tn και σύνδεση παροχής με καυστήρα, συνοδεία ανοξείδωτης καπνοδόχου συνολικού μήκους 12m, αυτοματισμοί για την ασφάλεια και την αυτόματη έναρξη / σταμάτημα του εξοπλισμού. Κόστος: 50.000€ πλέον ΦΠΑ

Σημείωση: στα παραπάνω κόστη για τον κάθε εξοπλισμό, περιλαμβάνονται α) η εγκατάσταση και πιλοτική λειτουργία του εξοπλισμού, β) η εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού του δήμου, γ) η εγγύηση καλής λειτουργίας 2 χρόνων.

Επισημαίνεται ότι

i. Για την εγκατάσταση του εξοπλισμού που αφορά την παραγωγή των pellets θα διατεθεί κτίριο του Δήμου (πρώην δημοτικά σφαγεία), το οποίο να πληροί τις νόμιμες άδειες, δηλαδή α) η ύπαρξη βεβαίωσης από το Δήμο ότι το κτίριο είναι κτισμένο προ του 1955 και λειτουργούσε έως το 1995 ως δημοτικά σφαγεία και β) ύπαρξη κτηματολογικού χάρτη, από το οποίο τεκμαίρεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς .

ii. Για την εγκατάσταση και τη λειτουργία, θα απαιτηθεί λήψη άδειας και εγκατάστασης. Σύμφωνα με το Ν.3225/05 δύναται για το συγκεκριμένο εξοπλισμό να ληφθεί απαλλαγή από τη λήψη άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας με προϋποθέσεις (δραστηριότητα χαμηλής περιβαλλοντικής όχλησης και εγκατεστημένος εξοπλισμό με κινητήρια ισχύ μέχρι 22 KW και θερμική ισχύ μέχρι 50 KW). Η ενέργεια αυτή αποτελεί αντικείμενο του Ενεργειακού Συμβούλου.

iii. Για τη λειτουργία του εξοπλισμού παραγωγής  pellets, ο δήμος θα φροντίσει για τη λειτουργία του (με το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό να αφορά αντικείμενο του Ενεργειακού Συμβούλου), δηλαδή α) διάθεση ενός συνεργείου συλλογής της βιομάζας και συρρίκνωσης του μεγέθους μέσα από το shredder,  αποτελούμενο από 1 οδηγό και 2 εργάτες, το οποίο θα απασχοληθεί περίπου 20 εργάσιμες μέρες / έτος (συλλογή το καλοκαίρι ντοματιών και μελιτζανιών και το Φεβρουάριο συλλογή κλαδεμάτων). Ο χρόνος δύναται να μειωθεί σημαντικά, με ευαισθητοποίηση των κατοίκων και β) διάθεση 1 εργάτη για τη λειτουργία του σφυρόμυλου και του pellets mill για περίπου 15 εργάσιμες ημέρες για τη παρασκευή  15 τόνων pellets που θα απαιτήσει η λειτουργία του σχολείου.

Βασική παράμετρος της προτεινόμενης πράξης είναι μέσω ενεργειών επίδειξης να λειτουργήσει ως μέσο διάδοσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειες και κύρια της βιομάζας, η οποία ενώ παράγεται άφθονη σε τοπικό επίπεδο, δεν αξιοποιείται σε κανένα βαθμό, αλλά και γενικότερα η διείσδυσή της σε Εθνική εμβέλεια είναι πάρα πολύ μικρή. Κοινό των δράσεων ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας είναι κύρια οι μαθητές (σε επίπεδο περιφέρειας) και δευτερευόντως οι κάτοικοι της περιοχής. Σημειώνεται ότι η βασικότερη ενέργεια συνεχούς ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, αποτελεί η μονάδα επεξεργασίας και παραγωγής της βιομάζας, αφού μέσω αυτής η επαφή και η ενημέρωση της κοινωνίας, θα είναι συνεχής καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ

Το υποέργο αυτό περιλαμβάνει ενέργειες με προϋπολογισμό ίσο με το 10% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, για βιοκλιματικές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο. Οι αναλυτικές εργασίες παρουσιάζονται στην επισυναπτόμενη μελέτη και θα υλοποιηθούν μαζί τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου,  μέσω κοινής δημοπρασίας και ανάδειξη ενός αναδόχου και για τα δύο υποέργα.

Μέσω του υποέργου αυτού θα πραγματοποιηθεί  αύξηση του πρασίνου στον προαύλιο χώρο με ορθολογική επιλογή των ειδών φύτευσης και της χωροθέτησής τους για την επίτευξη των βιοκλιματικών στόχων. Επίσης θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση μέρους του προαύλιου χώρου που σήμερα είναι ασφαλτοστρωμένος με μαύρη άσφαλτο,  με ψυχρά υλικά με αυξημένο δείκτη ανακλαστικότητας. Τέλος θα πραγματοποιηθούν μια σειρά συνοδευτικών ενεργειών (όδευση όμβριων υδάτων, δίκτυο άρδευσης κλπ)

Οι ενέργειες που θα λάβουν χώρα (αναλυτικά οι εργασίες στην επισυναπτόμενη μελέτη), είναι:

Δημιουργία ενός χώρου σκίασης με αναρριχητικά φυτά (φυτά: πλουμπάγκο, αγιόκλημα, ρυχόσπερμο)

Κάλυψη της ανατολικής πλευράς του σχολείου με αναρριχητικά φυτά με δυνατότητα αναρρίχησης σε τοίχους (φυτά: κισσός και αμπέλοψη)

Φυτεύσεις δένδρων και θάμνων: φυτεύσεις φυλλοβόλων και αειθαλών δένδρων σε κατάλληλα σημεία του προαυλίου χώρου για μεγιστοποίηση των παρεχόμενων πλεονεκτημάτων αυτών (δένδρα μεγάλου ύψους και μεγάλης κόμης ανά 4-6m. Φυλλοβόλα:  ιπποκαστανιά, δρυς, φλαμουριά, μελικοκιά, σοφόρια, πλατάνι. Αειθαλή: κέδρος λιβάνου, χαρουπιά, ελιά, κυπαρίσσι οριζοντιόκλαδο, πεύκη χαλέπας, αριά). Επίσης θα γίνει συνδυασμός φυτεύσεων δένδρων και θάμνων (θάμνοι: δάφνη Απόλλωνος, φωτίνια,, πικροδάφνη, δενδρολίβανο) για μεγιστοποίηση των βιοκλιματικών επιδόσεων αυτών

Αντικατάσταση μέρους του προαύλιου χώρου,  με ψυχρά υλικά με αυξημένο δείκτη ανακλαστικότητας (σήμερα είναι ασφαλτοστρωμένος με μαύρη άσφαλτο) Τα υλικά των σκληρών επιστρώσεων θα τοποθετηθούν σε περιοχές με ανεπαρκή θερινή σκίαση. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την τοποθέτηση στον προάυλιο χώρο και κυρίως στις περιοχές που συνορεύεουν με τις αίθουσες διδασκαλίας, λευκών ή εγχρώμων  τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials), καθώς και την τοποθέτηση στο χώρο που σήμερα χρησιμοποιείται ως γήπεδο basket, υπόλευκου λεπτού στρώματος βιομηχανικού δαπέδου ή ασφάλτου (ανακλαστικότητα SR=0.55)

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με το παραπάνω θέμα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 09/09/2011 και έλαβε τις σχετικές με το παραπάνω θέμα αποφάσεις:.

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ