Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Διαφάνεια παντού για τους πάντες και τα πάντα

Η έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρου Ρακιτζή ήλθε να διαπιστώσει φαινόμενα κακοδιαχείρισης και αδιαφάνειας στην τοπική αυτοδιοίκηση, τα οποία δυστυχώς αμαυρώνουν τον θεσμό και δημιουργούν ένα γενικό κλίμα ανομίας.
Η γενίκευση, όμως, μιας κακής κατάστασης δεν συμβάλλει στην απόδοση της πραγματικής εικόνας. Θα ήταν, λοιπόν, αντικειμενικότερο η ανεξάρτητη αρχή να δημοσιοποιεί και τα στοιχεία εκείνα που διαπιστώνουν σε Δήμους της χώρας την απόλυτη νομιμότητα και διαφάνεια στη διοικητική λειτουργία και την οικονομική διαχείριση. Τότε και μόνον τότε οι πολίτες θα έχουν ολοκληρωμένη εικόνα.
Φυσικά, δεν ισχυρίζομαι ότι στην αυτοδιοίκηση τα πάντα είναι «αγγελικά πλασμένα». Δυστυχώς υπήρξαν Δήμοι και συνάδελφοί μου οι οποίοι είτε θεώρησαν τους εαυτούς τους υπεράνω νόμων είτε υπηρέτησαν την αυτοδιοίκηση ως δήμαρχοι περιορισμένης ευθύνης και το μόνο για το οποίο ενδιαφέρονταν ήταν η παραμονή τους στο θώκο της εξουσία τους.
Ωστόσο, υπήρξαν και Δήμοι οι οποίοι ήταν υπόδειγμα νομιμότητας και Δήμαρχοι οι οποίοι σέβονταν την εμπιστοσύνη των συμπολιτών τους και διοικούσαν με απόλυτη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.
Αυτοί οι Δήμοι και αυτοί οι Δήμαρχοι είναι που οδήγησαν την αυτοδιοίκηση στην εποχή του “Καλλικράτη” και ανέδειξαν την δύναμη και τον σύγχρονο ρόλο των τοπικών αρχών στην Ελλάδα.
Τι γίνεται όμως στον νέο Δήμο Νότιας Κυνουρίας που τον κάνει να ξεχωρίζει και να λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια και νομιμότητα, όπως έχουν ήδη διαπιστώσει οι πολίτες και θα διαπιστώσουν στον κατάλληλο χρόνο οι ανεξάρτητες ελεγκτικές αρχές που θα κληθούν να ελέγξουν την διαχείριση του;
Τι το εξαιρετικό μπορεί να συμβαίνει που τον οδηγεί στην άσκηση, με απόλυτη πληρότητα, όλων των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων της αυτοδιοίκησης και ταυτόχρονα στην υλοποίηση έργου σε όλους τους τομείς της δημοτικής δραστηριότητας;
Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας από 01-01-2011 πράττει το αυτονόητο. Τηρεί με απόλυτη ευλάβεια όλους τους κανόνες διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας, οι οποίοι προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτών των κανόνων έχει διαμορφώσει ένα μοντέλο λειτουργίας και διαχείρισης το οποίο θεσπίζει μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και εγγυάται την διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα.
Για την Δημοτική Αρχή Νότιας Κυνουρίας ο έλεγχος των οικονομικών του Δήμου είναι μια διαδικασία ανοιχτή και πάγια. Δεν είναι τυχαίο ότι θα εισηγηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την εξόφληση εντός του 2011 όλων των υποχρεώσεων των προηγούμενων διοικήσεων χωρίς να προσφύγουμε σε δανεισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι θα είμαστε ο πρώτος Δήμος που θα καθιερώσει θέση εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου της αντιπολίτευσης για τον έλεγχο των δαπανών και των προμηθειών καθώς και ότι στελέχη της αντιπολίτευσης θα μετέχουν σε όλες τις επιτροπές δημοπρασιών, προμηθειών, παραλαβής έργων κ.ά.
Το μοντέλο λειτουργίας του Δήμου στηρίζεται στις παρακάτω απαραβίαστες αρχές μας:

* Στην διαμόρφωση ενός σύγχρονου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ).
* Στην αύξηση της παραγωγικότητας των δημοτικών υπηρεσιών.
* Στη μείωση των λειτουργικών δαπανών στις απολύτως αναγκαίες.
* Στην διεκδίκηση πρόσθετων πόρων για την χρηματοδότηση των έργων.
* Στην συμμετοχή του Δήμου στα τρέχοντα εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα.
* Στον αυστηρό έλεγχο των εκτελούμενων έργων, προμηθειών και εργασιών.
* Στην ορθολογική κατανομή των πόρων σε όλους τους τομείς και την αξιοποίησή τους σε επενδύσεις εξοπλισμού και υποδομών.

Κατακλείδα όλων αυτών είναι το τρίπτυχο «Διαφάνεια παντού – για τους πάντες – για τα πάντα».
Αποτελέσματα αυτού του μοντέλου λειτουργίας θα είναι όλα εκείνα που καταγράφονται ως πρωτιές στη αυτοδιοίκηση. Κάποιοι μάλιστα, δυσανασχετούν ή ξενίζονται όταν σε κάθε ευκαιρία τονίζω ότι κυνηγάμε αυτές τις πρωτιές.
Αυτά τα αποτελέσματα θα είναι η επιβράβευση μιας μεγάλης προσπάθειας και ενός καθημερινού αγώνα, ώστε να κρατήσουμε τον Δήμο μας ψηλά και να παρέχουμε στους συμπολίτες μας υποδομές και υπηρεσίες που θα βελτιώνουν συνεχώς την ποιότητα της ζωής τους.
Τα αποτελέσματα αυτού του τρόπου λειτουργίας θα είναι συγκεκριμένα και χειροπιαστά.
Θα είναι τα πορίσματα των Οικονομικών Επιθεωρητών, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν διαχειριστικούς ελέγχους και θα επικυρώσουν την χρηστή και διαφανή διαχείριση, διαπιστώνοντας την απόλυτη τήρηση όλων των διαδικασιών και κανόνων που επιβάλλονται από τη νομοθεσία.
Θα είναι το αξιοζήλευτο ταμειακό υπόλοιπο που θα εγγυάται την απρόσκοπτη εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού και γενικά του δημοτικού προγράμματος.
Θα είναι η υλοποίηση ενός μεγάλου τεχνικού προγράμματος έργων, το οποίο θα ξεπερνά τις προσδοκίες μας.
Θα είναι η έγκριση χρηματοδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εκτέλεση πρωτοποριακών έργων και προγραμμάτων, αποτέλεσμα συστηματικής προετοιμασίας και συλλογικής δουλειάς.
Θα είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος κοινωνικής πολιτικής, το οποίο θα διαθέτει πρωτότυπες και μοναδικές δομές πρόνοιας και θα παρέχει υπηρεσίες φροντίδας και αλληλεγγύης. Οι δομές και οι υπηρεσίες του Δήμου μας θα καθιερώσουν ένα νέο status στην περιοχή και θα είναι ο προπομπός για την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων υγείας και πρόνοιας στους Δήμους της Χώρας.
Θα είναι το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των πολιτών και η πλήρης άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν στην αυτοδιοίκηση.
Στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας που μας Ενώνει δεν αρκούμαστε στη διαφανή διαχείριση. Δεν αρκούμαστε στα θετικά οικονομικά αποτελέσματα που θα καταγράφονται στους ετήσιους ισολογισμούς. Ταυτόχρονα με αυτά, θα προωθούμε με συνέπεια ένα μεγάλο πρόγραμμα έργων και δράσεων με σκοπό την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.
Αυτός είναι ο ρόλος και η αποστολή των Δήμων στο νέο περιβάλλον που διαμόρφωσε ο “Καλλικράτης”.
Αυτή πρέπει να είναι η φυσιογνωμία της ελληνικής αυτοδιοίκησης.
Όλοι μαζί θα τον πετύχουμε!

08/01/2011

ΓΙΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ