Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Κώδικας Δεοντολογίας Αιρετών στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας

(Πηγή Πληροφοριών: Σύλλογος Ενεργών και Διατελεσάντων Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων Αττικής).
Α. Γενικές Αρχές.
• Ο Κώδικας Δεοντολογίας Αιρετών στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας αναφέρεται κυρίως στον δημόσιο δημοτικό λόγο με ομιλίες, με τοποθετήσεις, με δημοσιεύματα και συζητήσεις καθώς και με μηνύματα, με εικόνες και συμπεριφορές, ο οποίος δημοσιοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσον.
• Αφορά στις παρατάξεις και στα μέλη τους, που αναμειγνύονται στα δημοτικά δρώμενα κατά την περίοδο της θητείας τους μέσα από τα θεσμοθετημένα όργανα της Αθμιας Αυτοδιοίκησης.
•  Περιλαμβάνει γενικούς δεοντολογικούς και ειδικούς κανόνες, οι οποίοι διέπουν την συμπεριφορά των παρατάξεων και των μελών τους, τόσο στην μεταξύ τους επικοινωνία, όσο και στην στάση τους απέναντι στην κοινωνία.
• Η εφαρμογή του αποβλέπει τόσο στην προστασία του πολίτη και του συναδέλφου από τις υπερβολές, που μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση – παραπλάνηση ή παρεμπόδιση στην άσκηση της δημοτικής λειτουργίας, στην προστασία των αιρετών αλλά και στην διαφύλαξη του κύρους του ίδιου του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
• Ο Κώδικας δεν μπορεί αν καταργήσει το υφιστάμενο νομικός καθεστώς. Η ύπαρξη και η τήρησή του, ωστόσο, διευκολύνει την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
Β. Βασικές Διατάξεις.

• Ο δημόσιος δημοτικός λόγος οφείλει να είναι ειλικρινής, αληθινός και όχι παραπλανητικός.
•  Να είναι ευπρεπής, χωρίς υβριστικές ή μειωτικές εκφράσεις και υπονοούμενα.
• Να επιδιώκει να πείσει απευθυνόμενος στην λογική κρίση του πολίτη με απόψεις, επιχειρήματα και στοιχεία.
• Να σέβεται την ανθρώπινη προσωπικότητα και να έχει ως αφετηρία την αδιαπραγμάτευτη παραδοχή ότι ο πολίτης και ο συνάδελφος έχει το δικαίωμα και την ικανότητα να σχηματίζει ελεύθερα τη γνώμη του και να κάνει τις επιλογές του.
• Να εξασφαλίζει την δυνατότητα ανάπτυξης και διεξαγωγής υπεύθυνου και ουσιαστικού δημοτικού και δημόσιου διαλόγου, ο οποίος στηρίζεται σε τεκμηριωμένα στοιχεία, αριθμούς και γεγονότα ή πληροφορίες που παρέχουν την δυνατότητα συγκρίσεων και δεν προκαλεί σύγχυση ή παραπληροφόρηση.
• Να είναι αποτέλεσμα αυτοδιοικητικής σκέψης και λογικής και όχι απόρροια καχυποψίας – εκδίκησης – συναλλαγής κ.λ.π.
• Οι απαντήσεις κάθε παράταξης για το σύνολο των ζητημάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία, οφείλουν να προέρχονται από το δημοσιοποιημένο στις εκλογές  πρόγραμμά τους.
Κάθε παράταξη και κάθε μέλος της, τακτικό ή αναπληρωματικό, οφείλουν να παρουσιάζουν με σαφήνεια και πληρότητα τις θέσεις, τις προτάσεις, τις στοχεύσεις και τις δεσμεύσεις τους, συνοδεύοντάς τες με τα στοιχεία και τις γενικότερες προϋποθέσεις πάνω στις οποίες θα στηριχθεί η πραγματοποίησή τους.
• Οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των παρατάξεων και των μελών τους δεν θα πρέπει να οδηγούν, άμεσα ή έμμεσα σε επικίνδυνες συμπεριφορές και πράξεις φραστικής ή σωματικής βίας.
• Οι δημοτικές παρατάξεις και τα μέλη τους δεν εκμεταλλεύονται φόβους, ένστικτα και συναισθήματα πολιτών ή συναδέλφων.
•  Δεν αναφέρονται μειωτικά σε στοιχεία της προσωπικής και οικογενειακής ζωής, όταν αυτές δεν επηρεάζουν την άσκηση του λειτουργήματος του αιρετού της τοπικής αυτοδιοίκησης.
• Σε κάθε περίπτωση γίνεται σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας και κανείς δεν κατηγορείται ατεκμηρίωτα για πράξεις ή παραλείψεις, ούτε μετέρχεται αποσπασματική ή αόριστη επίκληση στοιχείων καθώς και διατύπωση υπερβολών και υπονοουμένων.
Οι παρατάξεις και τα μέλη τους, που παίρνουν μέρος στις συνεδριάσεις των θεσμοθετημένων οργάνων των ο.τ.α, οφείλουν επίσης:
• Να μην χρησιμοποιούν την εξουσία που τους εξασφαλίζει η κατοχή του αξιώματος που υπηρετούν για την κατάκτηση προβαδίσματος κατά την συζήτηση. Αυτό βεβαίως και πρωτίστως αφορά στους εν ενεργεία αιρετούς και ιδίως όσους ασκούν δημοτική εξουσία.
• Να μην δημιουργούν οποιασδήποτε μορφής περιβαλλοντική ρύπανση για την προβολή των θέσεών τους και να διαφυλάσσουν την λειτουργία της πόλης και τους ρυθμούς της ζωής του πολίτη.
• Οι Περιφερειακές και οι Δημοτικές Αρχές ως τοπικές εξουσίες οφείλουν να παρέχουν ισότιμα, όπως προβλέπεται άλλωστε και από τη σχετική νομοθεσία, την δυνατότητα σε όλες τις παρατάξεις και στα μέλη τους να εκφέρουν δημόσια τον λόγο τους.
11/01/2011
ΓΙΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ