Get Adobe Flash player
Agenda
 • Events are coming soon, stay tuned!

Περί της διατύπωσης εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την Αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας.

Π ρ ο ς
Την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Του ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Περί της διατύπωσης εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την Αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας.

Είμαστε σε μια δύσκολη εποχή για τα οικονομικά του Δήμου Νότιας Κυνουρίας. Η οικονομική κρίση – η συγκυρία και η αλόγιστη συμπεριφορά των διοικούντων τον πρώην Δήμο Λεωνιδίου, σε συνδυασμό με τη νέα διοικητική δομή και τις νέες αρμοδιότητες, όπως διαμορφώνονται με τον «Καλλικράτη», ανατρέπουν τον σχεδιασμό της νέας Δημοτικής Αρχής σε ότι αφορά κυρίως το τεχνικό πρόγραμμα για την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου (Λεωνίδιο, Παλιοχώρι, ΄Αγιος Βασίλειος, Πλατανάκι, Πραγματευτής, Πούλιθρα, Πηγάδι, Πελετά, Κουνουπιά, Μαρί, Βλησιδιά).
Πέρα από το πώς φθάσαμε ως εδώ – για το ποιοι φταίνε και πως πρέπει να πληρώσουν, που είναι ένα γενικότερο ηθικό και πολιτικό θέμα, η ουσία είναι ότι ο νέος Δήμος Νότιας Κυνουρίας που μας Ενώνει πρέπει να τα βγάλει πέρα σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες και κυρίως χωρίς να αλλοιωθεί ο κοινωνικός του ρόλος.
Αυτό που φαίνεται πιο αποδοτικό είναι να διαχειριστούμε σωστά αυτά που έχουμε και αυτό που είμαστε. Να υψώσουμε τη λογική του ορθολογισμού. Να εξαντλήσουμε την συλλογική μας σοφία για την καλύτερη δυνατή διαχείριση των δημοτικών πραγμάτων, νοικοκυρεύοντας τα οικονομικά μας.
Ο νέος Δήμος έχει πια περισσότερα ακίνητα, περισσότερα οχήματα, επιστημονικό και εξειδικευμένο προσωπικό στις υπηρεσίες του και είναι στο χέρι μας να τα αξιοποιήσουμε σωστά.
Ειδικά η Ακίνητη αλλά αφρόνως εγκαταλελειμμένη Περιουσία του Δήμου Λεωνιδίου, με την κατάλληλη αξιοποίηση μπορεί ν’ αποτελέσει πηγή εσόδων.
Για το λόγο αυτό χρειάζεται ν’ αναλάβουμε πρωτοβουλία και να διερευνήσουμε την δυνατότητα να δημιουργήσουμε Δημοτική Εταιρεία ή εξειδικευμένη Δημοτική Υπηρεσία, με σκοπό την αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, σύμφωνα με τα άρθρα 265 και 266 του Ν. 3463 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως ισχύει.
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας ή της Δημοτικής Υπηρεσίας θα είναι:
• Η καταγραφή των νομικών, πολεοδομικών και εμπορικών χαρακτηριστικών των ακινήτων και η ηλεκτρονική αποτύπωσή τους σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS), που θα παρέχει άμεση και ολοκληρωμένη εικόνα της γεωγραφικής θέσης των δημοτικών ακινήτων καθώς και οποιαδήποτε άλλη διαθέσιμη πληροφορία που συνδέεται με κάθε ακίνητο.
• Η κατηγοριοποίηση των ακινήτων, με γνώμονα διάφορες παραμέτρους (π.χ μέγεθος, αξία, δυνατότητες ανάπτυξης κ.λ.π.
• Η διερεύνηση της σκοπιμότητας και η αξιοποίηση των κτιρίων, των κτημάτων, των κληροδοτημάτων.
• Η εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων υπέργειων και υπογείων σταθμών και η εκμετάλλευση πολιτιστικών, αθλητικών, τουριστικών, ψυχαγωγικών, ξενοδοχειακών και άλλων υποδομών.
• Η προώθηση νέων μορφών συνεργασίας αλλά και η συμμετοχή σε διάφορα σχήματα αξιοποίησης της Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας.
• Η παροχή υποστήριξης κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της αξιοποίησης αλλά και μετά την ολοκλήρωσή της.
• Η παρακολούθηση των μισθώσεων, ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση της τακτικής και της έκτακτης συντήρησης και επισκευής.
Η συγκεκριμένη πρόταση πρέπει κατά την άποψή μας να προχωρήσει πέρα από την υποχρέωση τήρησης Κτηματολογίου – Περιουσιολογίου του Δήμου, στοχεύοντας καθαρά στην αύξηση των εσόδων για την εκπλήρωσης της αποστολής που μας ανατέθηκε.

Η άποψη ενός ειδικού για την αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας.
Ο Αλέκος Κρητικός Είναι κάτοχος διπλώματος Αρχιτέκτονος Μηχανικού Ε.Μ.Π και μεταπτυχιακού τίτλου (D.E.A) Γεωγραφίας-Χωροταξίας του Πανεπιστημίου Paris I-Pantheon-Sorbonne.

Ασχολήθηκε επί πολλά χρόνια με θέματα Περιφερειακής Πολιτικής, Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και στις Βρυξέλλες.

΄Εχει εργασθεί στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε και εν συνεχεία ως ανώτερο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε θέματα Περιφερειακής Πολιτικής και Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων.

Μεταξύ άλλων, διετέλεσε ακόμη Γενικός Γραμματέας (Περιφερειάρχης) Περιφέρειας Αττικής, Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης.

΄Εχει επίσης εργασθεί και στον ιδιωτικό τομέα, στον χώρο του management consulting καθώς και στο τραπεζικό χώρο, αναπτύσσοντας τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σήμερα είναι επικεφαλής της Διεύθυνσης Σχέσεων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση-Τράπεζα EUROBANK

Καινοτόμες λύσεις για τους ΟΤΑ από την Διεύθυνση Σχέσεων

με την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Τράπεζας EUROBANK

Είναι γεγονός ότι οι Ο.Τ.Α διαθέτουν σημαντική ακίνητη περιουσία. Ωστόσω υπάρχει ένα μεγάλο κενό, όσον αφορά την ορθολογική διαχείριση και την εμπορική της αξιοποίηση. Οι Ο.Τ.Α, με τις κατάλληλες κινήσεις και επιλογές τους, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για εισροή πρόσθετων οικονομικών πόρων και συνεπώς για προσφορά καλύτερων κοινωνικών υπηρεσιών προς τους δημότες τους. Για να φωτίσουμε όσο γίνεται καλύτερα το ζήτημα από την πλευρά μας, απευθυνθήκαμε στον πλέον αρμόδιο για αυτά τα θέματα, κύριο Αλέκο Κρητικό, ο οποίος είναι Επικεφαλής της Διεύθυνσης Σχέσεων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, της EUROBANK.

Ερώτηση: Είσθε επικεφαλής της Διεύθυνσης Σχέσεων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση της EUROBANK. Ποιά μπορεί να είναι η συμβολή του τραπεζικού συστήματος στην τοπική ανάπτυξη;

Από ένα σύγχρονο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ζητείται να δραστηριοποιηθεί αποτελεσματικά τόσο σε παραδοσιακούς όσο και σε νέους τομείς, όπως:

-η οικονομική ανάπτυξη και η απασχόληση

-η προστασία του περιβάλλοντος

-η βελτίωση των υποδομών και του αστικού εξοπλισμού εν γένει

-η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής

-η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών

-η πολιτική προστασία

-η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των πολιτών με αθλητικές, πολιτιστικές και

λοιπές δραστηριότητες

Αυτή η «κατεύθυνση» αποτυπώνεται και στον νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με τον οποίο «οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.

Είναι όμως προφανές ότι για να ανταποκριθεί στο νέο της ρόλο η Τοπική Αυτοδιοίκηση χρειάζεται να διαθέσει πρόσθετα κεφάλαια που δεν μπορούν, κατά κανόνα, να καλυφθούν μόνο από τις εθνικές ή ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις, τα τακτικά της έσοδα ή τη συνεισφορά της τοπικής κοινωνίας.

Προκύπτει επομένως η ανάγκη προσφυγής και σε άλλες πηγές άντλησης κεφαλαίων, όπως ο δανεισμός, οι χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing), η αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας και οι συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα (ΣΔΙΤ).

Μια τράπεζα, όπως η EUROBANK, η οποία έχει αναπτύξει αυτά τα τραπεζικά προϊόντα, μπορεί να εξασφαλίσει την ευχερή, και με συμφέροντες όρους, πρόσβαση των ΟΤΑ σε αυτά και, μέσω της εξασφάλισης αυτών των πρόσθετων πόρων, να συμβάλει ουσιαστικά στην τοπική ανάπτυξη.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά βεβαίως στις μέρες μας η αξιοποίηση, από τις τοπικές αρχές, των χρηματοοικονομικών εργαλείων και τεχνικών που προβλέπονται στους νέους Κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων και έχουν ως σκοπό να χρησιμοποιήσουν την δημόσια χρηματοδότηση ως μέσο κινητοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων με στόχο την τοπική ανάπτυξη και την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.

Είναι προφανές ότι το τραπεζικό σύστημα έχει πρωτεύοντα ρόλο να παίξει στην ικανοποίηση των προαναφερόμενων αναγκών και στην υποστήριξη των τοπικών αρχών να επωφεληθούν από αυτές τις δυνατότητες.

Η EUROBANK, έχοντας πλήρως κατανοήσει την ανάγκες αυτές, αλλά και τον ρόλο που το τραπεζικό σύστημα καλείται να αναλάβει για την ικανοποίησή τους, δημιούργησε την εξειδικευμένη Διεύθυνση Σχέσεων με τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και προσφέρει στους Ο.Τ.Α της χώρας ένα ολοκληρωμένο φάσμα τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η συνεργασία και καθημερινή επαφή με τους ΟΤΑ επιτυγχάνεται μέσω του δικτύου των περισσοτέρων από 370 καταστημάτων, των 100 καταστημάτων Open 24 και των 41 Μονάδων Τραπεζικής Επιχειρήσεων που βρίσκονται στις μεγαλύτερες πόλεις στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό επίσης, έκανε πράξη τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών υποδομών της ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ερώτηση:΄Εχετε μελετήσει το μεγάλο θέμα της δημοτικής ακίνητης περιουσίας. Θα θέλαμε την εκτίμησή σας για την υπάρχουσα κατάσταση και για το βαθμό αξιοποίησής της από τους ΟΤΑ.

Η ακίνητη περιουσία των ελληνικών ΟΤΑ έχει χαρακτηρισθεί από πολλούς μελετητές αλλά και αιρετούς, ως ο «κοιμώμενος γίγας». Κανείς δεν γνωρίζει το ύψος της όπως και κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει τα αποτελέσματα από μια ορθολογική αξιοποίησή της. Μπορεί πάντως να θεωρηθεί ως βέβαιο, ότι μεγάλο μέρος της αναπτυξιακής προσπάθειας πολλών ΟΤΑ στη χώρα μας, αλλά και των υπηρεσιών που παρέχουν στους δημότες τους, θα μπορούσε να υποστηριχθεί από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους.

΄Ομως, η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας απαιτεί, εκτός όλων των άλλων, και συγκεκριμένη τεχνογνωσία. Προϋποθέτει την καταγραφή και καταχώρηση των ακινήτων, την κατηγοριοποίηση και την χρηματοοικονομική και ποιοτική αξιολόγησή τους, μελέτες βέλτιστης αξιοποίησής τους στα πλαίσια ενος συνολικού επιχειρησιακού σχεδίου του ΟΤΑ κ.ο.κ.

Η έλλειψη όλων αυτών των επί μέρους βημάτων αποτελεί μια από τις βασικές αιτίες της μη αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας.

Εδώ είναι ακριβώς που ένα τραπεζικό ίδρυμα, με ανεπτυγμένο τομέα real estate, μπορεί να υποστηρίξει ουσιαστικά τους ΟΤΑ στην κατεύθυνση αυτή.

Ερώτηση: Το σημερινό νομικό καθεστώς βοηθάει προς τη σωστή αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας;

Η πρόβλεψη του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006) για τη δυνατότητα δημιουργίας Δημοτικής Α.Ε. αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, σε συνδυασμό με την πρόβλεψη για συμμετοχή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Συμπράξεις Δημόσιου/Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ), αλλά και με τη υποστήριξη, μέσω «ΘΗΣΕΑ» της προσυμβατικής διαδικασίας ΣΔΙΤ, βελτιώνουν σημαντικά το νομικό πλαίσιο αξιοποίησης της ακίνητης δημοτικής περιουσίας.

Επαναλαμβάνω, όμως, ότι πέρα από το νομικό πλαίσιο και τους πρόσθετους πόρους, οι νέες αυτές λύσεις είναι σύνθετες και επομένως η αντιμετώπισή τους απαιτεί υψηλής ποιότητας τεχνογνωσία. Μεγάλος αριθμός ΟΤΑ έχει περιορισμένες δυνατότητες να αντλήσει από την τοπική του κοινωνία εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνογνωσία.

Για το λόγο αυτό, το κέρδος της αυτοδιοίκησης από τη συνεργασία της με το χρηματοπιστωτικό σύστημα, εκτός από τις χρηματοοικονομικές ευκαιρίες, είναι η μεταφορά προς αυτήν της τεχνογνωσίας που τόσα χρόνια τα τραπεζικά ιδρύματα κατέχουν, διαχειρίζονται αλλά και παράγουν.

Ερώτηση: Η EUROBANK τι υπηρεσίες και προϊόντα διαθέτει για τη σωστή αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας;

Ο Τομέας Real Estate της Εurobank που αποτελεί τον εξειδικευμένο βραχίονα του ομίλου της Τράπεζας στο χώρο των ακινήτων, είναι σε θέση να προσφέρει στους Δήμους και στις Κοινότητες ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν τη διαχείριση και εκμετάλλευση της υφιστάμενης ακίνητης περιουσίας τους. Μέσω της Διεύθυνσης Συμβουλευτικών Υπηρεσιών καθώς και της θυγατρικής εταιρείας Eurobank Property Services, ο Τομέας καλύπτει όλο το φάσμα των υπηρεσιών Real Estate που σχετίζονται με αξιολογήσεις επενδύσεων, εκτιμήσεις ακινήτων, έρευνες αγοράς, τεχνική υποστήριξη, διαμεσολάβηση σε αγοραπωλησίες και μισθώσεις καθώς και την υποστήριξη συμπράξεων των Ο.Τ.Α με τον ιδιωτικό τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)]

Αναλυτικότερα, μπορεί να παράσχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Οργάνωση και Εξορθολογισμός Χαρτοφυλακίου ακινήτων

 • Καταγραφή και καταχώριση ακινήτων σε αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων.
 • Αξιολόγηση των ακινήτων του υφισταμένου χαρτοφυλακίου
 • Κατηγοριοποίηση ακινήτων με γνώμονα διάφορες παραμέτρους (π.χ. δυνατότητες ανάπτυξης, μέγεθος, αξία κλπ.).

Αξιοποίηση χαρτοφυλακίου – Αξιολόγηση επενδύσεων σε ακίνητα

 • Παροχή υποστήριξης για τον καθορισμό του βέλτιστου ιδιοκτησιακού σχήματος.
 • Διενέργεια ερευνών αγοράς ακινήτων.
 • Χρηματοοικονομική και ποιοτική αξιολόγηση ακινήτων.
 • Χρηματοοικονομικές μελέτες για τη βέλτιστη αξιοποίηση των ακινήτων προς ανάπτυξη
 • Παροχή υποστήριξης κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της επένδυσης αλλά και μετά την ολοκλήρωσή της.

Υποστήριξη για τη σύσταση και λειτουργία Δημοτικής Α.Ε. αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας

 • Διαδικασία σύστασης της Α.Ε. (εγκρίσεις, καταστατικό, κανονισμοί λειτουργίας, αναθέσεων κλπ.).
 • Νομικός έλεγχος υφισταμένων ακινήτων και νομική υποστήριξη για την απόκτηση νέων ακινήτων.
 • Ενημέρωση και υποστήριξη επί φορολογικών θεμάτων.

Διαχείριση ακινήτων (property management)

 • Παρακολούθηση μισθώσεων.
 • Παρακολούθηση ασφαλιστηρίων συμβάσεων.
 • Προγραμματισμός και παρακολούθηση τακτικής και έκτακτης συντήρησης.

Υποστήριξη Συμπράξεων ΟΤΑ με τον Ιδιωτικό Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ)

 • Υποστήριξη σε όλα τα στάδια της προσυμβατικής διαδικασίας (προκαταρκτικές μελέτες, μελέτες σκοπιμότητας/βιωσιμότητας, έρευνα αγοράς και αναζήτηση υποψήφιων επενδυτών, επιλογή συγκεκριμένου τύπου σύμπραξης, ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, υπαγωγή στον Ν. 3389/2005 (Σ.Δ.Ι.Τ), σύνταξη προκήρυξης, υποστήριξη δημοπράτησης, επιλογής αναδόχου, ανάθεσης, κατάρτισης σύμβασης).
 • Παρακολούθηση και υποστήριξη της υλοποίησης του έργου.
 • Παρακολούθηση και υποστήριξη της λειτουργίας και διαχείρισης του έργου (τήρηση συμβατικών όρων από τον ανάδοχο, υποδείξεις διορθωτικών παρεμβάσεων κλπ.).

18/02/2011
ΓΙΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ