Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Ποιότητα Ζωής, Ελεύθεροι Χώροι, Σχέδιο Πόλης στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας

Ποιότητα Ζωής, Ελεύθεροι Χώροι, Σχέδιο Πόλης.

Στόχοι:

Στόχοι του Πολεοδομικού Σχεδιασμού μας για τον νέο Δήμο Νότιας Κυνουρίας που μας Ενώνει, είναι:

* Περισσότεροι ελεύθεροι, κοινωφελείς και κοινόχρηστοι χώροι και χώροι στάθμευσης.
* Ηπιότερες χρήσεις γης.
* Να μην αυξηθεί πουθενά ο συντελεστής δόμησης.
* Κοινόχρηστες πρασιές σε κεντρικούς δρόμους του Δήμου μας.
* Αυστηρή τήρηση και έλεγχος των πολεοδομικών όρων δόμησης και αποβολή όσων καταπατούν δημόσιες ή δημοτικές εκτάσεις.

Δεσμευόμαστε για:

Την ολοκλήρωση του σχεδίου που προβλέπει κατοχύρωση υπέρ του Δήμου μας χώρων για:

* Σχολικές μονάδες, παιδικούς σταθμούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς χώρους.
* Χώρους στάθμευσης
* Κοινόχρηστους χώρους, χώρους αθλητισμού, χώρους πρασίνου, παιδικές χαρές.
* Ολοκλήρωση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου και στη συνέχεια μελέτη εφαρμογής του, με στόχο κατοχύρωση εκτάσεων που θα καλύψουν όλες τις ανάγκες της πόλης σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς, χώρους στάθμευσης, ελεύθερους χώρους και χώρους αθλητισμού και ψυχαγωγίας.
* Σύνταξη τοπικού κτηριοδομικού κανονισμού, με έμφαση στην αισθητική των νέων κατασκευών της πόλης μας και σεβασμό στα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.
* Ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης στο σχέδιο πόλης νέων περιοχών.
* Σχέδιο τουριστικής και γεωργοκτηνοτροφικής αναβάθμισης.
* Κίνηση διαδικασιών ένταξης περιοχών που δεν θα χαρακτηριστούν δασικές (μετά την οριστικοποίηση της διαδικασίας των δασικών χαρτών) και ανήκουν εντός των ορίων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Πόλης.
* Διεκδίκηση ελεύθερης πρόσβασης πολιτών στους χώρους των φορέων δημοτικής εξυπηρέτησης και παροχής πρωτοβάθμιας υγείας και φροντίδας, ακόμα και με τη χρήση του μέτρου της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.
* Δρομολόγηση ενεργειών δημιουργίας χώρων σύγχρονου αστικού πράσινου.
* Αστικές – αισθητικές και λειτουργικές αναπλάσεις ελεύθερων χώρων.

Στόχος:

Να γίνουν ολοκληρωμένες αναπλάσεις στον αστικό ιστό – νέα μεγάλα πεζοδρόμια – δίκτυο ποδηλατοδρόμων, για να προσφέρουμε ασφάλεια στον πεζό και να διευκολύνουμε την κίνηση των ΑΜΕΑ. Αναπλάσεις ελεύθερων χώρων, πλατειών, παιδικών χαρών.

Δεσμευόμαστε για:

* Ανάπλαση δρόμων γειτονιάς.
* Άμεση διαμόρφωση αξιόπιστων και ασφαλών πεζοδρομίων γύρω από όλους στους σχολικούς χώρους και τους χώρους συνάθροισης πολιτών.
* Άμεση δημοπράτηση ποδηλατοδρόμων.
* Κατασκευή ολοκληρωμένου δικτύου πεζοδρομίων και δρόμων βόλτας και αναψυχής.
* Ανάπλαση των κεντρικών περιοχών στην Δημοτική Κοινότητα και τις Τοπικές Κοινότητες.
* Ανάπλαση όλων των παιδικών χαρών του Δήμου σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ.
* Διαμόρφωση όλων των κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στο Δήμο.
* Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης.
* Δημοτική συγκοινωνία.

Στόχος:

Να δώσουμε χώρο στον πεζό και τη δημοτική συγκοινωνία, ώστε να μειώσουμε κατά το δυνατό την κίνηση με το αυτοκίνητο.

Δεσμευόμαστε για:

* Άμεσες βελτιώσεις με κυκλοφοριακή μελέτη, που θα μας επιτρέψουν να υλοποιήσουμε έργα αναπλάσεων περιοχών, μεγάλα πεζοδρόμια για ασφαλή κίνηση των πεζών και των ΑΜΕΑ.
* Θεσμοθέτηση και υλοποίηση χώρων στάθμευσης σε όλες τις περιοχές του Δήμου μας.
* Εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στους κεντρικούς δρόμους της πόλης μας στις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων με στόχο να αποτραπεί η μακροχρόνια στάθμευση αυτοκινήτων μπροστά στα καταστήματα.
* Δημιουργία δημοτικής αστυνομίας.
* Δημιουργία σοβαρής και αξιόπιστης δημοτικής συγκοινωνίας που θα συνδέει όλες τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας με την Δημοτική Κοινότητα αλλά και με τον σταθμό του ΚΤΕΛ και τα Λιμάνια μας.
* Άμεση κάλυψη της ανάγκης για μετακίνηση των μαθητών, με αγορά ή μίσθωση κατάλληλου οχήματος.
* Δημιουργία ασφαλών υπερυψωμένων πεζοδιαβάσεων στα σημεία εκείνα που παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα.

Υποδομές.

Στόχος:

Όλες οι περιοχές του Δήμου μας να έχουν αποχέτευση, δίκτυο φωτισμού και επαρκές δίκτυο όμβριων. Κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδομής.

Δεσμευόμαστε για:

* Επέκταση των υποδομών δικτύων αποχέτευσης, φωτισμού, όπου δεν υπάρχουν.
* Μελέτη επέκτασης αγωγών όμβριων στις περιοχές που το έχουν ανάγκη, με στόχο την ταχεία διευθέτηση των βρόχινων νερών στις περιοχές αυτές, για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων.
* Δημοπράτηση της κατασκευής του Βιολογικού Καθαρισμού και των δικτύων αποχέτευσης, μόλις εγκριθεί η εκπονούμενη μελέτη.
* Δημιουργία νέων απαραίτητων κτιριακών υποδομών για σχολεία, τους παιδικούς σταθμούς, τα γυμναστήρια, τους χώρους πολιτισμού κ.α, με στόχο την ολοκλήρωση της κοινωνικής πολιτικής μας.
* Ανακατασκευή του οδοστρώματος σημαντικού τμήματος του παραποτάμιου και την επέκταση του παραποτάμιου στο Λεωνίδιο.
* Συντηρήσεις και ανακατασκευές του οδικού δικτύου.

21/01/2011

ΓΙΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

&

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ. ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ.

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ