Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

1) για την αντικατάσταση του απαραίτητου ελλείποντος προσωπικού ***στις Δημοτικές Υπηρεσίες (Διοικητική, Οικονομική, Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων (Ε.Ε, Δ.Σ, Ο.Ε, Ε.Τ.Α), Τοπογραφίας – Χωροταξίας & Πολεοδομίας, Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Ανάπτυξης – των Υποδομών και των Δικτύων μέσω των Εθνικών & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Τουρισμού, Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας & Περιουσίας Κληροδοτημάτων, Κοινωνικής Πρόνοιας)***, που, για τους παρακάτω λόγους,  ενώ υπήρχε στους Δήμους Λεωνιδίου και Τυρού και στην Κοινότητα Κοσμά λείπει ή θα λείψει άμεσα ή θα λείψει εντός του τρέχοντος έτους 2011 από τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας,

2) για την προσθήκη του απαραίτητου ελλείποντος προσωπικού στις δημοτικές αυτές υπηρεσίες και στην Κοινωφελή Επιχείρηση (Παιδεία, Κοινωνική Προστασία – Φροντίδα και Αλληλεγγύη, Πολιτισμός – Κληρονομιά – Παράδοση, Αθλητισμός κ.λ.π), που δεν υπήρχε στους Δήμους Λεωνιδίου και Τυρού και στην Κοινότητα Κοσμά και δεν υπάρχει στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας,

με στόχο την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης και την έγκαιρη εξυπηρέτηση των πολιτών και των συμφερόντων της περιοχής.

Π ρ ο ς

ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

ΚΑΙ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Δ.Σ)

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΕΔΟΜΕΝΟ (Α).

1 / Τροχάνης Κωνσταντίνος (ενεργεί για συνταξιοδότηση εντός του 2011).

1 / Κόκκορης Ανδρέας (συνταξιοδοτήθηκε).

1 / Σαρρή Μαρία (συνταξιοδοτήθηκε).

1 / Μαρνέρης Ιωάννης (εξελέγη Δήμαρχος).

1 / Καναβού Μαρία (λήξη σύμβασης).

1 / Γολεγός Βασίλειος (λήξη απόσπασης).

1 / Αραβαντινός Αθανάσιος – Σύμβουλος (λήξη σύμβασης).

1 / Ζευκιλής Θεόδωρος – Συνεργάτης (λήξη σύμβασης).

1 / Πολεοδομία (ΠΕ Μηχανικών) – (δεν υπήρχε, δεν υπάρχει).

1 / Πολεοδομία (ΤΕ Υπομηχανικών ή ΔΕ Τεχνικών) – (δεν υπήρχε, δεν υπάρχει).

1 / Πολεοδομία (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικών) – (δεν υπήρχε, δεν υπάρχει).

5 / Stage [Καττή Μαρία (Βοήθεια στο Σπίτι), Μάνου Φιλιώ (Πρωτόκολλο - Αρχείο), Ορφανού Πολυξένη (ΚΕΠ), Σαραντάρη Ιωάννα & Τσουκάτου Ειρήνη (Δημοτολόγια - Μητρώα Αρρένων - Ληξιαρχείο κ.λ.π)] – (η προσφυγή τους στο διοικητικό πρωτοδικείο εκδικάζεται στις 08-06-2011 και τα νομικά στοιχεία δείχνουν ότι δεν θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους).

Συνολικός Αριθμός

Απαραίτητου Ελλείποντος Προσωπικού

(16).

Διευκρίνιση: Το προσωπικό αυτό ήταν ή είναι σήμερα πλήρους απασχόλησης, με πλήρεις μηνιαίες αποδοχές (συμπεριλαμβανομένων των οικείων εργοδοτικών εισφορών) κατά το ισχύον για κάθε περίπτωση καθεστώς αποζημίωσης παρεχόμενης εργασίας ή υπηρεσίας.

ΔΕΔΟΜΕΝΟ (Β).

  • Ισχύει και για τους Δήμους: «Κάθε 5 αποχωρήσεις τακτικών υπαλλήλων = 1 πρόσληψη (διακινείται σκέψη για 7:1)».
  • Για τις προσλήψεις τακτικού προσωπικού απαιτείται και για τους Δήμους έγκριση τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής, εφόσον τα τακτικά έσοδα των ο.τ.α το επιτρέπουν. Από την έγκριση αυτή μέχρι την πρόσληψη (εκτός του προσωπικού για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες) με διαδικασίες ΑΣΕΠ, απαιτείται χρόνος 2,5 ετών κ.μ.ο, χωρίς να μεσολαβήσουν εκλογές.
  • Απροσδιόριστος (χωρίς ευθύνη του Δήμου) ο χρόνος πρόσληψης διοικητικού υπαλλήλου της Δημοτικής Ενότητας Κοσμά και πολιτικού μηχανικού της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, από τους διενεργηθέντες (μέσω ΑΣΕΠ / έτος 2009) σχετικούς διαγωνισμούς τακτικού προσωπικού.
  • Απαγόρευση ανανέωσης συμβάσεων Stage.
  • Επείγουσα ανάγκη καλής και αποδοτικής, για τα συμφέροντα του Δήμου και των Πολιτών του, λειτουργίας Υπηρεσιών Δήμου (*** … ***) και Κοινωφελούς, ώστε να επιτευχθεί σε βασικό επίπεδο η επιζητούμενη «Βιώσιμη Ανάπτυξη».
  • Δικαίωμα εκ του νόμου 4 Συμβούλων ή Συνεργατών (Επιστημόνων ΠΕ – ΤΕ) στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας.

Π Ρ Ο Τ Α Σ Η

ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (*** … ***)

&

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

(εναλλακτική – εφικτή – γρήγορη – λιγότερο δαπανηρή).

1ο Σκέλος.

4] Σύμβουλοι ή Συνεργάτες από την περιοχή [1 ΤΕ (Εξειδίκευση στα

Εθνικά & Ευρωπαϊκά Προγράμματα), 2 ΠΕ - ΤΕ (Μηχανικών - Υπομηχανικών) / Τοπογραφία - Υποδομές - Δίκτυα & Τουρισμός - Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας και Περιουσίας Κληροδοτημάτων, 1 ΠΕ (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοικητική Τεχνολογία).

*(Το Δ.Σ έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά για 2 ΠΕ ή ΤΕ)*.

2] ΑμεΑ [ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικού / Πρόσληψη από ΟΑΕΔ και διάθεση στην Κοινωφελή μετά από αίτησή της / (Εργοδοτικές Εισφορές από ΟΑΕΔ)].

*(Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς, με παρέμβαση Δημάρχου, ζήτησε 3 (1 ΠΕ Μηχανικών, 1 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, 1 ΔΕ Διοικητικού). Οι 2 (1 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και 1 ΔΕ Διοικητικού) διατέθηκαν στην Κοινωφελή από τον ΟΑΕΔ. Εκκρεμεί ο Μηχανικός ΠΕ, η διάθεση του οποίου φαίνεται ότι δεν θα ευδοκιμήσει για λόγους ανεξάρτητους της βουλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς και του Δημάρχου)*.

1] Γολεγός Βασίλειος (Υπουργείο Εθνικής ΄Αμυνας / Απόσπαση).

*(Η απόσπασή του στον Δήμο μας λήγει άμεσα. ΄Εχει υποβάλλει αίτημα απόσπασής του στην Κοινωφελή, γιατί, με βάση το ισχύον καθεστώς, μόνο στην Κοινωφελή μπορεί να τοποθετηθεί)*.

1] Λυσίκατος Χαράλαμπος – Πολιτικός Μηχανικός (Στήριξη ΠΑΡΝΩΝΑ για Χωροταξία & Πολεοδομία).

*(Το Δ.Σ έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά)*.

Σύνολο Προσωπικού (1ου Σκέλους) = 8.

Διευκρίνιση: Το προσωπικό αυτό πρέπει να είναι πλήρους απασχόλησης και απόδοσης, με πλήρεις μηνιαίες αποδοχές (συμπεριλαμβανομένων των οικείων εργοδοτικών εισφορών) κατά το ισχύον για κάθε περίπτωση καθεστώς αποζημίωσης παρεχόμενης εργασίας ή υπηρεσίας.

2ο Σκέλος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ (Ι):

Στον Δήμο μας υπηρετεί από αρχές Απριλίου μέχρι τέλος Ιουλίου 2011, με απόσπαση, ο Πολίτης Παναγιώτης (Υπάλληλος Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής), που αποζημιώνεται για την εργασία του από την Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής, ο οποίος θα υποβάλλει (Ιούλιος, Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής) αίτηση ανανέωσης της απόσπασής του στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας για ένα επί πλέον έτος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ (ΙΙ).

Στον Δήμο μας επιθυμούν να υπηρετήσουν με μετάταξη (άρα με αντιμισθία που θα βαρύνει τον Οργανισμό μας) οι υπάλληλοι του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Λίζας Ιωάννης – ΠΕ (Διευθυντής) και Μαριάννα Τσουκάτου (Κοινωνικά Προγράμματα, Δομές Κοινωνικής Πρόνοιας & Φροντίδας).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ (ΙΙΙ).

Ο Δήμαρχος, ως αρμόδιο – κατά το νόμο – για το διορισμό όργανο στον Δήμο, ζήτησε από τον ΟΑΣΑ με αίτησή του, ύστερα από πρόσκληση του Υπουργείου Μεταφορών προς όλους τους Δημάρχους της Χώρας, 3 υπαλλήλους (1 ΠΕ Μηχανικών, 1 ΤΕ Υπομηχανικών ή 1 ΔΕ Εργοδηγών και 1 Μηχανικών Ε.Ν Γ΄ Τάξης) με μετάταξη.

Ενδιαφέρον και επιθυμία να εργαστεί στον Δήμο μας με μετάταξη (άρα με αντιμισθία που θα βαρύνει τον Οργανισμό μας), πριν και μετά την υποβολή της αίτησης του Δημάρχου προς τον ΟΑΣΑ, επέδειξε μόνον ο υπάλληλος του ΟΑΣΑ (ΗΣΑΠ) Σταθούσης Δημήτριος (Ηλεκτροδηγός, Δίπλωμα Μηχανικού Ε.Ν Γ΄ Τάξης).

Σίγουρος ότι κάνω το καθήκον μου απέναντι στον Δήμο – τους πολίτες του και την περιοχή μας και κινούμενος στα όρια του νόμου και της σχετικής νομολογίας, αναμένω θετική γνωμοδότησή σας στην πρότασή μου.

Σας ευχαριστώ!

17-04-2011

ΓΙΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ