Get Adobe Flash player
Agenda
 • Events are coming soon, stay tuned!

Π Ρ Ο Τ Α Σ Η του Δημάρχου προς την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης για την Αναπτυξιακή Τουριστική Πολιτική του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

ΘΕΜΑ: «Η Αναπτυξιακή Τουριστική Πολιτική στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας».

Η ανάπτυξη του τουριστικού τομέα και της τουριστικής οικονομίας είναι ένας σύνθετος και ευαίσθητος στόχος με πολλές συνιστώσες, που πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να υπάρχει ένα θετικό, ισόρροπο και περιβαλλοντικά βιώσιμο αποτέλεσμα.

Η σύγχρονη αντίληψη για την ανάπτυξη του τουρισμού στηρίζεται στην ποιότητα, την πιστοποίηση, την διεύρυνση και την διαφοροποίηση των τουριστικών υπηρεσιών, την σύνδεσή τους με την τοπική οικονομία και την ολοκλήρωση μιας σειράς έργων τα οποία αφορούν στις υποδομές και στο περιβάλλον.

Καταρχήν, δεν νοείται μακρόπνοη Τουριστική Ανάπτυξη:

α). Χωρίς τα αναγκαία έργα Υποδομής (Αεροδρόμιο στην Τρίπολη ή την Ανδραβίδα,  σιδηρόδρομος και προαστιακός στην Τρίπολη και το ΄Αργος, οδικά δίκτυα (π.χ οδός Ανατολικής Πελοποννήσου), λιμάνια, μαρίνες, θαλάσσιες μεταφορές, ευρυζωνικά δίκτυα, ισχυρή παρουσίαση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων στο διαδίκτυο  κ.λ.π).

β). Χωρίς την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μας, χωρίς την προώθηση του θρησκευτικού και του προσκυνηματικού τουρισμού κ. α.

γ). Χωρίς τον σεβασμό – την προστασία και την προβολή του Περιβάλλοντος (δομημένου – εξωαστικού – αγροτικού).

δ). Χωρίς την σύνδεση του τουρισμού με την αγροτική οικονομία των επώνυμων και ποιοτικών προϊόντων, χωρίς την προβολή του μοντέλου διατροφής μας, όπου κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει ο αγροδιατροφικός τομέας.

ε). Χωρίς την αξιοποίηση του μεγαλύτερου πλούτου που διαθέτει ο τόπος μας, που είναι το Ανθρώπινο Δυναμικό του Τουρισμού.

Στις σημερινές συνθήκες δεν κάνουμε λόγο απλά για Τουριστικό Κλάδο, αλλά για Τουριστική Οικονομία.

Ανοίγει δρόμους ανάπτυξης σε εκατοντάδες επιχειρήσεις, δημιουργεί θέσεις εργασίας, δίνει ζωή και πλούτο σε περιοχές που υστερούν σε άλλες παραγωγικές δυνατότητες, αποτελώντας έτσι έναν από τους πιο σημαντικούς μοχλούς τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Ενώ, όμως, οι τάσεις της παγκόσμιας αγοράς δείχνουν ότι ο Τουρισμός είναι ένας από τους δυναμικότερους και ανταγωνιστικότερους κλάδους της οικονομίας, οι στρατηγικές, οι πολιτικές και τα εργαλεία βελτίωσής του αποτελούν διαρκώς το μεγάλο ζητούμενο.

Τα προβλήματα είναι πολλά και γνωστά: Η εποχικότητα, το ευμετάβλητο εξωτερικό περιβάλλον που επηρεάζει άμεσα το τουριστικό προϊόν, τα προβλήματα υποδομών, η έλλειψη σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για τον τουρισμό, η γραφειοκρατία, η ανάδειξη νέων αγορών στον τρίτο κόσμο και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, η σημαντική μείωση του κόστους των μεταφορών και η ελεύθερη διακίνηση προσώπων, κεφαλαίων και πληροφορίας, που οξύνουν τον ανταγωνισμό, κυρίως στην προσφορά των κλασικών τουριστικών προϊόντων.

Η ανάγκη για τον άμεσο επαναπροσδιορισμό των στόχων και η προσαρμογή μας στα νέα διεθνή δεδομένα, θεωρείται επιτακτική. Η πολιτική μας για την  προβολή του τουριστικού προϊόντος αποκτά πλέον κομβική σημασία:

 • Θα πρέπει να στήσουμε μια ενιαία στρατηγική επικοινωνίας για την προβολή της περιοχής του Δήμου σε συνδυασμό με την στρατηγική για την προβολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο σύνολό της.
 • Θα πρέπει να εστιάσουμε ταυτόχρονα στη διαφοροποιημένη προβολή ανάλογα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες των επιμέρους περιοχών.
 • Θα πρέπει να αναδείξουμε τον Δήμο στη βάση του σχεδίου για την Πελοπόννησο ως περιοχή πολλαπλών μορφών τουρισμού και αναψυχής.
 • Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την σύγχρονη διεθνή και ελληνική εμπειρία των επαγγελματικών ή θεσμικών τουριστικών φορέων.
 • Θα πρέπει να ιεραρχήσουμε τους επιχειρησιακούς στόχους του τουρισμού μας.
 • Θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να σχεδιάσουμε πρόγραμμα αντιμετώπισης της κρίσης ειδικά στους προορισμούς μας.
 • Θα πρέπει να κάνουμε διάκριση των τουριστικών ομάδων προς τις οποίες πρέπει να στραφεί η προβολή στο διεθνές και ελληνικό κοινό, με κριτήρια εισοδηματικά, κοινωνικά και πολιτισμικά  και να κατηγοριοποιήσουμε με σαφήνεια τον κοινό-στόχο.
 • Θα πρέπει να διατυπώσουμε ένα ενιαίο τουριστικό δόγμα και μια ενιαία στρατηγική επικοινωνίας με προγραμματισμό και συντονισμό όλων των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων, με την ανάλογη προετοιμασία τους, με την αποτελεσματική προώθηση των στόχων τουριστικής προβολής μέσω ενός προγράμματος  οργάνωσης και υλοποίησης πολιτικών προώθησης επιδιώξεων (lobbing) στο εσωτερικό και εξωτερικό.
 • Θα πρέπει να χαράξουμε μια τουριστική στρατηγική, με στόχο την δημιουργία μιας σταθερής τουριστικής πελατείας με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
 • Θα πρέπει να συνεργαζόμαστε στενά με τους φορείς της επιχειρηματικής κοινότητας, με στόχο τη διασύνδεση των τουριστικών και πολιτιστικών προορισμών, μέσω της διαμόρφωσης ενιαίων τουριστικών πακέτων, που στηρίζονται στη δικτύωση των τόπων και των υπηρεσιών.
 • Θα πρέπει να συνεργαζόμαστε με τους όμορους Δήμους και την Περιφέρεια με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της τουριστικής συγκυρίας.
 • Θα πρέπει να επιδιώκουμε την ανταγωνιστική τοποθέτησή μας στο διεθνές τουριστικό περιβάλλον με προσανατολισμό:

α). Προς τον ποιοτικό τουρισμό ανώτερου εισοδηματικού και κοινωνικού επιπέδου, με ανάλυση των δυνατοτήτων του τουρισμού των επιμέρους περιοχών, ώστε να δημιουργηθεί ένα πολυσυλλεκτικό φάσμα υπηρεσιών και υποδομών, εστιασμένων σε διαφορετικές ηλικιακά και οικονομικά ομάδες.

β). Προς τις τουριστικές μορφές με συγκεκριμένο θεματικό και εναλλακτικό περιεχόμενο (positioning), χωρίς να  εγκαταλείπεται η προσπάθεια προσέλκυσης γενικού        τουρισμού, που θα εξασφαλίζει σταθερά το ελάχιστο παραδεκτό επίπεδο διαρκούς τουριστικής ανάπτυξης με διαχρονικότητα και επαναληπτικότητα.

γ). Προς την προσέγγιση ομάδων ειδικών ενδιαφερόντων για:

 • Θαλάσσιο τουρισμό.
 • Οικολογικό τουρισμό.
 • Πολιτιστικό – πολιτισμικό – θρησκευτικό τουρισμό.
 • Ομογενειακό.
 • Συνεδριακό.
 • Επιχειρηματικό.
 • Γαστρονομικό.
 • Περιπατητικό.
 • Προπονητικό – αθλητικό κ.λ.π.

δ). Προς τον ημεδαπό και τον ευρωπαϊκό τουρισμό με:

 • Μεθοδική προσέγγιση της Ελλάδας και της Ευρώπης.
 • Ερευνητικά προγράμματα για τα μέσα, τα μηνύματα και τις μεθόδους προσέγγισης των αγορών.
 • ΄Ανοιγμα σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές όπως η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία και οι ΗΠΑ.

Θα πρέπει να διαμορφώσουμε την Τουριστική Ταυτότητά μας, που θα βασίζεται:

 • Στην διεύρυνση και τη θεματική διαφοροποίηση του τουριστικού μας προϊόντος.
 • Στην αναβάθμιση της ποιότητας και την πιστοποίηση των παρεχόμενων τουριστικών και συνοδευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.
 • Σε σύγχρονες υποδομές (λιμάνια, μαρίνες, οδικό και σιδηροδρομικό – προαστιακό δίκτυο, ακτοπλοϊκές συνδέσεις, έργα ύδρευσης – αποχέτευσης κ.λ.π), που ενισχύουν μια ολοκληρωμένη προοπτική Τουριστικής Ανάπτυξης.
 • Σε στοχευμένες δράσεις ανάδειξης και προστασίας του φυσικού – πολιτιστικού μας περιβάλλοντος.
 • Στην στήριξη των δραστηριοτήτων των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, αλλά και στην προσέλκυση νέων επενδύσεων.
 • Στην εκπαίδευση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, μέσα από δράσεις διαρκούς επιμόρφωσης, δια βίου εκπαίδευσης, πιστοποίησης δεξιοτήτων, επαγγελματικής κατοχύρωσης.
 • Στα καινοτόμα τουριστικά προϊόντα, δηλαδή σε προϊόντα διαφοροποιημένα, σύγχρονα και σε ανταγωνιστικές τιμές,  που θα συνδέουν τον τουρισμό με την τοπική οικονομία και τον πολιτισμό και θα προωθούνται μέσα από δίκτυα τουρισμού (cluster) κατά περιοχή και διαπεριφερειακά. Η συνεργατικότητα είναι το μεγάλο στοίχημα για την προκοπή των μικρών επιχειρήσεων στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται και είναι η απάντηση – με πρόταση – στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύουμε.

Μία σύγχρονη προσέγγιση επιβάλλει:

1). Την συγκρότηση ενός «διαρκούς φόρουμ διαλόγου», ενός «Δημοτικού Παρατηρητήριου Τουρισμού», μέλος του «Περιφερειακού Παρατηρητήριου Τουρισμού», στο οποίο θα συμμετέχουν όλα τα στελέχη των Δήμων και των Επιμελητηρίων καθώς και οι Επαγγελματίες του Τουρισμού, με σκοπό να συνθέτουν, να αξιολογούν, να προτείνουν, αλλά και να εφαρμόζουν, όπου καλούνται, τουριστικές πολιτικές.

2). Την σύσταση ενός Οργανισμού Διαχείρισης Τουριστικών Προορισμών Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

3). Την εκπόνηση μελέτης (master plan) για την ανάπτυξη των Τουριστικών Προορισμών του Δήμου.

4). Την άμεση καταγραφή και αξιολόγηση του επικοινωνιακού υλικού και του υλικού προβολής των Δημοτικών Ενοτήτων.

5). Την χωροθέτηση και την λειτουργία εκθετηρίων προϊόντων – υπηρεσιών και συγκριτικών πλεονεκτημάτων Δήμου Νότιας Κυνουρίας στον Ισθμό, στην Αθήνα (αεροδρόμιο), στη Θεσσαλονίκη (διεθνής έκθεση).

6). Την συμμετοχή του Δήμου σε όλες τις εθνικές και ευρωπαϊκές εκθέσεις για τον Τουρισμό.

Οι ΄Ανθρωποι του Τουρισμού.

Η εμπειρία και η γνώση των ανθρώπων του τουρισμού και η άριστη συνεργασία που θα έχουμε μαζί τους, θα φέρει τα ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για όλους μας.

Η προσπάθεια για την τουριστική προβολή θα πρέπει να περιλάβει  ΑΜΕΣΑ, χωρίς καμιά καθυστέρηση, τις ώριμες και τις δυναμικές, ως προς την τουριστική ανάπτυξη, περιοχές και να στηρίξει τις περιοχές που είναι αξιοποιήσιμες τουριστικά.

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΧΑΘΕΙ ΟΥΤΕ ΜΕΡΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ.

ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ.

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΥΣΚΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΗΛΘΕ.

Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας καλείται θεσμοθετημένα, να χαράξει την Αναπτυξιακή Στρατηγική μας για τον ΤΟΥΡΙΣΜΟ, με βάση την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ βέβαια, στην οποία (Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης) ευχόμαστε επιτυχία στο καθοριστικό, για την οικονομίας μας έργο της,

σημειώνοντας, ότι όπως λέει η βασική Αρχή της διαφήμισης,

«Δεν δημιουργούμε ποτέ προσδοκίες

που δε μπορούν να ικανοποιηθούν».


ΓΙΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ