Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Archive for 18 Μαρτίου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατροπή υφιστάμενης άδειας ΕΔΧ ΤΑΧΙ σε ΕΙΔ.ΜΙΣΘ. ΑΜΕΑ ΕΔΧ αυτοκίνητο, σύμφωνα με το Ν.4070/12

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατροπή υφιστάμενης άδειας ΕΔΧ ΤΑΧΙ σε ΕΙΔ.ΜΙΣΘ. ΑΜΕΑ ΕΔΧ αυτοκίνητο, σύμφωνα με το Ν.4070/12

Διακήρυξη Δημοπρασίας για εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων στις Κοινότητες Λεωνιδίου, Παλαιοχωρίου και Κοσμά

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/Α’) περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων.
  2. Το N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α’) Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας
  3. Το N.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
  4. Τις διατάξεις του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως ισχύει.
  5. Την αριθμ. 325/2011 (ΑΔΑ: 45Β2ΩΚΝ-27Α) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας περί αναπροσαρμογής του τέλους χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών, αιγιαλού και κοινοχρήστων χώρων.
  6. Την αριθμ. 221/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΘΩΚΝ-27Α) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί κανονισμού χρήσης κοινοχρήστων χώρων οικισμών Δήμου Νότιας Κυνουρίας, όπως ισχύει.
  7. Την αριθμ. 660/2019 (ΑΔΑ:64ΚΚΩΚΝ-152) απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Νότιας Κυνουρίας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
  8. Την αριθμ. 7/2021 (ΑΔΑ:Ψ31ΦΩΚΝ-Ξ1Δ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί διενέργειας δημοπρασίας για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων για το έτος 2021, η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ. πρωτ. 14185/27.1.2021 (ΑΔΑ: 6ΕΠΥΟΡ1Φ-ΦΩ4) απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
  9. Την αριθμ. 24/2021 (ΑΔΑ: ΩΔ70ΩΚΝ-Σ9Μ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων, η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ. πρωτ. 25545/1.3.2021 (ΑΔΑ: 65ΨΠΟΡ1Φ-3Ε2) απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

 

Τη διενέργεια  φανερής,  προφορικής και πλειοδοτικής, ανά κοινόχρηστο χώρο,  δημοπρασίας, με σκοπό την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων στις Κοινότητες Λεωνιδίου, Παλαιοχωρίου και Κοσμά, όπως ειδικότερα προσδιορίζονται στην παρούσα, με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1) Περιγραφή των προς παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων και προβλεπόμενες χρήσεις.

(Σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 221/2013 και 7/2021 αποφάσεις του Δ.Σ).

Τα οκτώ (8) οκτώ τμήματα κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων για εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, είναι τα εξής:

1. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ – Πλατεία Μητρόπολης (εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) – 50 τμ στο ανατολικό μέρος της πλατείας, σύμφωνα με το από 21.06.2017 Τοπογραφικό Διάγραμμα Πολιτικού Μηχανικού Γολεγού Δημήτριου.

2. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ – Κεντρική Πλατεία (εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) – 50 τμ στην προέκταση της πρόσοψης του καταστήματος της Καραβίτη Αικατερίνης επί της πλατείας, σύμφωνα με την από 10.2004 κάτοψη κεντρικής πλατείας της Αρχιτέκτων Μηχανικού Γκιώνη Ιωάννα.

3. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων (εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) – 28 τμ (θέση 3), σύμφωνα με το από 4.5.2005 τοπογραφικό διάγραμμα Τοπογράφου Μηχανικού Ντάσκα Γρηγόριου.

4. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων (εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) – 37 τμ (θέση 4), σύμφωνα με το από 4.5.2005 τοπογραφικό διάγραμμα Τοπογράφου Μηχανικού Ντάσκα Γρηγόριου.

5. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων (εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) – 45,21 τμ (θέση 5), σύμφωνα με το από 4.5.2005 τοπογραφικό διάγραμμα Τοπογράφου Μηχανικού Ντάσκα Γρηγόριου.

6. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων (εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) – 41,72 τμ (θέση 11), σύμφωνα με το από 4.5.2005 τοπογραφικό διάγραμμα Τοπογράφου Μηχανικού Ντάσκα Γρηγόριου.

7. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων (εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) – 50,68 τμ (θέση 12), σύμφωνα με το από 4.5.2005 τοπογραφικό διάγραμμα Τοπογράφου Μηχανικού Ντάσκα Γρηγόριου.

8. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ – Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων (εξυπηρέτηση καταστημάτων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) – 36,08 τμ (θέση 16), σύμφωνα με το από 4.5.2005 τοπογραφικό διάγραμμα Τοπογράφου Μηχανικού Ντάσκα Γρηγόριου.
more ... »