Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ

 

 Κλήρωση τριμελούς επιτροπής τεχνικών υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους για τον διαγωνισμό του έργου: «Ασφαλτόστρωση Δρόμου Κοσμά Φυλάτικα Τ.Κ. Κοσμά»

 Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας, σύμφωνα με:

1. την παρ. 8α του άρθρου 221 Ν.4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. την παρ. 10 άρθρου 221 Ν.4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

3. την Απόφαση Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’),

θα προβεί, στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του διαγωνισμού του έργου του θέματος, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr για την επιλογή μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ.8α του άρθ. 221 του Ν. 4412/2016.

Η ηλεκτρονική κλήρωση διενεργείται μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας με βάση την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι καταχωρημένοι στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.), κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών για την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτόστρωση Δρόμου Κοσμά Φυλάτικα Τ.Κ. Κοσμά» 

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 04/09/2019 μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).

Η επιτροπή της παρ. 5.4.1 του άρθ. 5 της υπ’ αριθμ ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε, με την υπ’ αρ. 110/2019 απόφαση Ο.Ε, και έργο της οποίας είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης είναι διμελής.

Ανακοίνωση, των Στοιχείων της Σύμβασης  και της Διενέργειας της Κλήρωσης, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

α) του Δήμου Νότιας Κυνουρίας: www.notiakynouria.gov.gr

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gr (στη διαδρομή ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ/ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4412/16

γ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.mimed.ggde.gr

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ