Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Διακήρυξη Δημοπρασίας για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού-παραλίας

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/Α’) περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων.

2) Το N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α’) Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας

3) Το N.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

4) Το Ν. 2971/01 (ΦΕΚ 285/Α’) «Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις».

5) Την αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.5.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1636/Β’) των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6) Τις αριθμ. ΚΥΑ με αριθμούς ΔΔΠ/Β0010068/0624Β ΕΞ2017 (ΦΕΚ 2255/Β/3-7-2017) και ΔΔΠ0009186/0575Β/ΕΞ2017 (ΦΕΚ 2098/Β/19-72017).

7) Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/538251/358760/13440/300/21.3.2018 (ΑΔΑ: ΨΠΧΡ4653Π4-ΙΥΕ) έγκριση αιτήματος του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, ΠΕ Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού.

8. Τις Γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπ. Πολιτισμού και συγκεκριμένα:

(α) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΔΕΠΝΙ/ 498786/ 49127/ 6221/12.1.2018               γνωμοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υπηρεσία Νεωτέρων               Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου).

(β) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΡΚ/393687 /257915 /3187 γνωμοδότηση               του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων).

(γ) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/394674/258648/6837 γνωμοδότηση του               Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας).

9) Την αριθμ. 92/2017 (ΑΔΑ: 68ΝΑΩΚΝ-ΕΤ9) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού του τιμήματος της χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 126917/20.6.2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

10) Την αριθμ. 131/2017 (ΑΔΑ:7ΓΝΙΩΚΝ-ΡΣΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως θεωρήθηκε εκτελεστή με το αριθμ. πρωτ. 120428/22.2017 έγγραφο του Προϊσταμένου Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Νομού Αρκαδίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

11) Το αριθμ. πρωτ. 9038/5.2.2019 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας περί κρίσης του ανταλλάγματος ως εύλογου.

12) Την αριθμ. 21/2018 (ΑΔΑ: Ω92ΠΩΚΝ-24Ζ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί της έκδοσης τοπικής κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό κοινόχρηστων γενικά χώρων επί του αιγιαλού, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης με πλειοδοτική δημοπρασία.

13) Την αριθμ. 9/2019 (ΑΔΑ: ΨΠΒΒΩΚΝ-Β24) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί του ορισμού, δύο (2) δημοτικών συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους στην επιτροπή του άρθρου 1 «Όργανα διενέργειας δημοπρασιών» του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77Α) «Περί του καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας των δημοπρασιών για την εκποίηση ή την εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων».

14) Την αριθμ. 3/2019 (ΑΔΑ: ΨΗΜ6ΩΚΝ-Ψ7Ζ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας και σύνταξη της σχετικής διακήρυξης για την εκμίσθωση τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας κτλ.

15) Το αριθμ. πρωτ. 7552/11.2.2019 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας περί παροχής σύμφωνης γνώμης επί της αριθμ. 3/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Τη διενέργεια δημόσιας, προφορικής και πλειοδοτικής, ανά τμήμα, δημοπρασίας, με σκοπό τη σύναψη συμβάσεων παραχώρησης σε τρίτους, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος της απλής χρήσης των παρακάτω (συγκεκριμένων & προσδιορισμένων) τμημάτων αιγιαλού, παραλίας, που βρίσκονται εντός των χωρικών ορίων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, για την άσκηση των προβλεπόμενων χρήσεων – δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση με αριθμό ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος – Ενέργειας, όπως ισχύει, με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 

1. Περιγραφή των προς παραχώρηση τμημάτων χώρου αιγιαλού- παραλίας και προβλεπόμενες χρήσεις.

(Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 21/2018 απόφαση του Δ.Σ).

  Τα (16) δέκα έξι τμήματα χώρου αιγιαλού και παραλίας που παραχωρούνται έναντι ανταλλάγματος σε τρίτους, για απλή χρήση, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 18/2018 απόφαση του Δ.Σ και τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος – Ενέργειας, είναι τα εξής:

 

1. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (30,00) τ.μ. στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Μικρό Τηγάνι» (δεξιά)], για τη χρησιμοποίησή του από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις εκμίσθωσης μη μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής. (Περιγράφεται στο από τον Μάιο του 2003 τοπογραφικό διάγραμμα του κ. Μένη Χρήστου και σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

2. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (340,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Μικρό Τηγάνι» (δεξιά)], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

3. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (340,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Μικρό Τηγάνι» (αριστερά)], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π., από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

4. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (340,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Κρυονέρι» (κέντρο)], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π., από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.).

5. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Κρυονέρι» (κέντρο)], για την τοποθέτηση επί αυτού και την εκμετάλλευση τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας), αυτοκινούμενου ή μη, από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. ((Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ.)

6. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (340,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Κρυονέρι» (αριστερά)], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ Α.Ε.)

7. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Όρμος Τσέρφο» (αριστερά)], για την τοποθέτηση επί αυτού και την εκμετάλλευση τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας), αυτοκινούμενου ή μη, από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται στο απόσπασμα τοπογραφικού για τον καθορισμό της γραμμής αιγιαλού του ΦΕΚ 474/Δ/1990 και σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ Α.Ε.).

8. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (250,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Όρμος Τσέρφο» (αριστερά)], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ Α.Ε.)

9. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (50,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Όρμος Τσέρφο» (κέντρο)], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ Α.Ε.)

10. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Παραλία Ζαρίτσι» (δεξιά)], για την τοποθέτηση επί αυτού και την εκμετάλλευση τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας), αυτοκινούμενου ή μη, από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ Α.Ε.).

11. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (100,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Παραλία Ζαρίτσι» (δεξιά)], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ Α.Ε.).

12. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (100,00) τ.μ, στην Τ.Κ. Πέρα Μελάνων [θέση: «Κίσσακας»], για τη χρησιμοποίησή του από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις εκμίσθωσης πλοίων ψυχαγωγίας – τουριστικών σκαφών και εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ. (Περιγράφεται στο από Ιούνιο του 2007 τοπογραφικό διάγραμμα του κ. Χρήστου Μένη και σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ Α.Ε.).

13. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (150,00) τ.μ, στον οικισμό «Φωκιανός» της Τ.Κ Πηγαδίου, (θέση: «Οικισμός Φωκιανός – κέντρο»), για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ Α.Ε.).

14. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (150,00) τ.μ., στον οικισμό «Φωκιανός» της Τ.Κ Πηγαδίου (θέση: «οικισμός «Φωκιανός- δεξιά»), για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλώστρων) κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ Α.Ε.).

15. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ., στην Τ.Κ Πέρα Μελάνων [θέση: «Όρμος Λιβάδι»], για την τοποθέτηση επί αυτού και την εκμετάλλευση τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας), αυτοκινούμενου ή μη, από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ Α.Ε.).

16. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (150,00) τ.μ., στην Τ.Κ Πέρα Μελάνων [θέση: «Όρμος Λιβάδι»], για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση ομπρελών – (ανακλίντρων) ξαπλώστρων κ.λ.π. από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. (Περιγράφεται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ Α.Ε.).

Τα τοπογραφικά διαγράμματα και τα αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών, στα οποία περιγράφονται οι ανωτέρω χώροι, τηρούνται στο αρχείο του Δήμου Ν. Κυνουρίας.

 

2. Διαδικασία διενέργειας δημοπρασίας.

Η δημοπρασία κάθε τμήματος χώρου αιγιαλού και παραλίας είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα με τη Διακήρυξη του Δημάρχου ημέρα και ώρα.

  Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η υψηλότερη οικονομική προσφορά, ήτοι το υψηλότερο προσφερόμενο αντάλλαγμα – μίσθωμα.

Η δημοπρασία διαρκεί μία ώρα με την επιφύλαξη της επόμενης περίπτωσης.

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν να κατατίθενται προσφορές χωρίς διακοπή και µόνον µεταξύ αυτών που έχουν προσκομίσει τα απαιτούμουνα εντός της καθορισμένης ώρας διενέργειας και έχουν καταθέσει έστω και µία οικονομική προσφορά εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος. Σε εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου, δεν γίνονται δεκτοί στη δηµοπρασία, ακόµα και αν αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, όσοι προσέλθουν µετά την οριζόµενη από τη διακήρυξη ώρα λήξης.

Για τη συνέχιση της δημοπρασίας πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρίζεται στα πρακτικά.

Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων δίδονται προφορικά και αναγράφονται στο πρακτικό, κατά σειρά εκφώνησης μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Για την επικύρωση της προφοράς, ο πλειοδοτών οφείλει να θέτει μονογραφή στην αντίστοιχη γραμμή του σχετικού πρακτικού.

  Κάθε προσφορά πρέπει να είναι υψηλότερη από την προηγούμενη ή από την τιμή εκκίνησης, τουλάχιστον κατά (10) δέκα ευρώ.

Για κάθε τμήμα αιγιαλού και παραλίας θα διεξαχθεί ξεχωριστή δημοπρασία, για την οποία θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό.

Οι δημοπρασίες του συνόλου των τμημάτων θα διεξαχθούν ταυτοχρόνως.

  Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά).

3. Όροι, προϋποθέσεις και δικαιώματα συμμετοχής.

3.1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού – παραλίας σε φυσικό πρόσωπο ή σε ένωση προσώπων οποιασδήποτε μορφής (Νομικό Πρόσωπο), είναι η συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, είτε συμβάλλονται και ενεργούν μεμονωμένα είτε συμβάλλονται και ενεργούν για λογαριασμό Νομικών Προσώπων, ως μέλη ή εκπρόσωποι αυτών.

3.2. Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, που αποδεδειγμένα ασκούν επάγγελμα ή δραστηριότητα που προβλέπεται για το αντίστοιχο τμήμα που διεκδικούν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες και μη ρυθμισμένες οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο και τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας, από οποιαδήποτε αιτία και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της παρούσης.   Για την απόδειξη της άσκησης επαγγέλματος ή της δραστηριότητας έχει εφαρμογή η διάταξη της περίπτωσης β της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3 της ισχύουσας Κ.Υ.Α, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της πρώτης, τέταρτης και πέμπτης παραγράφου του άρθρου 14 της ίδιας Κ.Υ.Α.

3.3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις ή κοινοπραξία, έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία μόνο δημοπρασία και μπορεί να διεκδικήσει ένα μόνο τμήμα, με εξαίρεση την περίπτωση της συνδυασμένης χρήσης ενός τμήματος εμβαδού (15) τετραγωνικών μέτρων προοριζόμενου για την τοποθέτηση κινητού τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας) και ενός γειτονικού τμήματος προοριζόμενου για άλλη δραστηριότητα.

3.4.   Από τη δημοπρασία αποκλείεται όποιος έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για έναν από του ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕL 300),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195) και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής ή του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309), η οποία ενσωματώνεται με το Ν. 3691/2008 (Α΄166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2331/1995 (Α΄173),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101), η οποία ενσωματώνεται με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

ζ) της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστών εγγράφων, της μεταφοράς λαθρομεταναστών, της δωροδοκίας, της ψευδορκίας, της δόλιας χρεοκοπίας, της λαθρεμπορίας, της παράβασης της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, της μαστροπείας, της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της κλοπής, της ληστείας, της ασέλγειας, της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, της παράνομης οπλοκατοχής, της παράνομης οπλοφορίας, της παράνομης οπλοχρησίας, της αρπαγής ανηλίκου και οποιαδήποτε εγκλήματα κατά των ηθών.

3.5. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία υπερήμερος οφειλέτης του Δήμου Ν. Κυνουρίας ή του Ελληνικού Δημοσίου, από οποιαδήποτε αιτία, που δεν έχει ρυθμίσει τις οφειλές του. Για τον σκοπό κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού πρόσφατη βεβαίωση δημοτικής και βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας

3.6. Η υποχρέωση αποκλεισμού ενδιαφερόμενου εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω αδικήματα, είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

3.7. Τα Νομικά Πρόσωπα ή οι ενώσεις φυσικών προσώπων οποιασδήποτε μορφής αποκλείονται από τη δημοπρασία όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, που αφορά αδίκημα της προηγούμενης παραγράφου, είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ή είναι μέλος του Ν.Π. ή εταίρος οποιασδήποτε μορφής.

3.8. Αν στη δηµοπρασία συµµετέχουν αλλοδαποί πρέπει οπωσδήποτε να κατέχουν τη νόµιµη άδεια διαµονής που τους παρέχει το δικαίωµα άσκησης ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας.

3.9. Η συμμετοχή στη δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης και έχει την πλήρη γνώση του χώρου που παραχωρείται ως προς την απλή χρήση του.

3.10. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή της δημοπρασίας, πριν τη έναρξη του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

3.11. Για την εκπροσώπηση Νομικού Προσώπου απαιτείται η προσκόμιση του Φ.Ε.Κ. σύστασης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου καθώς και ΦΕΚ μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτών. Τα Νομικά Πρόσωπα με τη μορφή ΕΠΕ ή ΟΕ ή ΕΕ, καθώς και οι Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείας εκπροσωπούνται από το Διαχειριστή τους ή από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού και επίσημο εξουσιοδοτικό έγγραφο .

3.12. Η απόφαση της επιτροπής διενέργειες της δημοπρασίας περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.

 

4. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής των δημοπρασιών.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο την 26 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης της διαδικασίας την δεκάτη πρωινή (10:00 πμ) και ώρα λήξης την ενδεκάτη πρωινή ώρα (11:00 πμ) στο προθάλαμο του Γραφείου Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει συγκροτήθηκε με την 9/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, αρμόδιο όργανο για τη διενέργεια της δημοπρασίας είναι η επιτροπή, τα μέλη της οποίας ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 9/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από τους:

α. κο Ρεντούλη Κωνσταντίνο, Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή του τον κο Κολινιώτη Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο.

β. κο Δανεσή Θεόδωρο, Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή του τον κο Μάρκο Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο.

Η επιτροπή συγκροτείται με τη συμμετοχή του Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας, κου Λυσίκατου Χαράλαμπου, ως Πρόεδρου, συνεδριάζει παρόντων του Προέδρου και όλων των μελών της και αποφασίζει κατά πλειοψηφία.

Γραμματέας των επιτροπών ορίζεται η δημοτική υπάλληλος, κα Φιλίππου Κατερίνα, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, η οποία θα αναπληρώνεται από το δημοτικό υπάλληλο κο Πουλέτσο Ηλία, κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού.

 

5. Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς.

Το ελάχιστο αντάλλαγμα – τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, για κάθε τμήμα αιγιαλού και παραλίας, σε εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην υπ’ αριθ. 92/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ορίζεται ως εξής:

α/α Περιγραφή χώρου Τιμή εκκίνησης
1 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (30,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Μικρό Τηγάνι» (δεξιά)]. 210,00 €
2 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (340,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Μικρό Τηγάνι» (δεξιά)]. 2.380,00 €
3 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (340,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Μικρό Τηγάνι» (αριστερά)]. 2.380,00 €
4 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (340,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Κρυονέρι» (κέντρο)]. 2.380,00 €
5 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Κρυονέρι» (κέντρο)]. 258,75 €
6 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (340,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Κρυονέρι» (αριστερά)]. 2.380,00 €
7 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Όρμος Τσέρφο» (αριστερά)]. 258,75 €
8 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (250,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Όρμος Τσέρφο» (αριστερά)]. 1.750,00 €
9 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (50,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Όρμος Τσέρφο» (κέντρο)]. 350,00 €
10 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Παραλία Ζαρίτσι» (δεξιά)]. 258,75 €
11 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (100,0) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Παραλία Ζαρίτσι» (δεξιά)]. 700,00 €
12 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (100,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ. Κ. Πέρα Μελάνων (θέση: «Κίσσακας»). 1.800,0 €
13 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (150,00) τ.μ, χωροθετούμενο Τ.Κ Πηγαδίου [θέση: «οικισμός Φωκιανός» (κέντρο)]. 1.050,00 €
14 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (150,00) τ.μ, χωροθετούμενο Τ.Κ Πηγαδίου [θέση: «οικισμός Φωκιανός» (δεξιά)]. 1.050,00 €
15 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Πέρα Μελάνων [θέση: «Όρμος Λιβάδι»]. 258,75 €
16 Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (150,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Πέρα Μελάνων [θέση: «Όρμος Λιβάδι»]. 1.050,00 €

Το αντάλλαγμα (μίσθωμα) που θα προκύψει από τη διαδικασία, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης εκάστου τμήματος και τη διαγωνιστική διαδικασία, αποτελεί το τίμημα – αντάλλαγμα για την παραχώρηση της απλής χρήσης του αντίστοιχου τμήματος, για το έτος 2019.

  Το αντάλλαγμα που θα επιτευχθεί µε τη δημοπρασία, υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου (3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% επ’ αυτού), το οποίο υπολογίζεται επί του συνολικού ανταλλάγματος και καταβάλλεται υποχρεωτικά από τους συμβαλλόμενους παραχωρησιούχους. Το χαρτόσημο και η εισφορά υπέρ ΟΓΑ εισπράττονται από τον ∆ήµο Ν. Κυνουρίας κατά την καταβολή του ανταλλάγματος.

 

6. Εγγυητής.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και στη συνέχεια θα συνυπογράψει τη σύμβαση παραχώρησης και έτσι καθίσταται αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν, για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

 

7. Γενικοί όροι.

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή την διοικητική αρχή που έχει αντίστοιχη ελεγκτική αρμοδιότητα.

Επίσης, ο μισθωτής δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης, ούτε απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του ανταλλάγματος στην περίπτωση που δεν ασκήσει στον μισθωμένο χώρο την προβλεπόμενη δραστηριότητα, ούτε στην περίπτωση της ζημιογόνας, για τον ίδιο, εκμετάλλευσης του χώρου.

Ο πλειοδότης δεν δικαιούται να διεκδικήσει την επιστροφή ή τη μείωση του μισθώματος στην περίπτωση που αποβληθεί από τον χώρο μετά την εγκατάστασή του, ούτε στην περίπτωση που τυχόν ανακληθεί ή ακυρωθεί η σύμβαση για οποιαδήποτε αιτία.

8. Σύμβαση.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός (5) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής (Οικονομική Επιτροπή) περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Στην περίπτωση αυτή ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μικρότερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Κάθε σύμβασης παραχώρησης διέπεται από τους όρους υπ’ αριθ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017) και ειδικότερα της περ. 2 του άρθρου 13 της, «Σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης κατόπιν δημοπρασίας» αυτής, όπως ισχύει.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου απαιτείται η προσκόμιση από τους πλειοδοτούντες του πρωτότυπου διπλότυπου είσπραξης για την καταβολή του ως άνω αναφερόμενου ποσοστού 30% υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (πλέον 3,6% χαρτοσήμου).

Στη συνέχεια, ο Δήμος αποστέλλει στην οικεία Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης της Δημοπρασίας και το συναφθέν, σε εκτέλεση του Πρακτικού, μισθωτήριο συμβόλαιο με τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάμενο, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του Δημοσίου. Στο μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να έχουν ενσωματωθεί, επί ποινή ακυρότητας της μισθωτικής σύμβασης, οι τυχόν υποδείξεις του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα καθώς και να αναγράφεται, επί ποινή ακυρότητας της σύμβασης, ο αριθμός του διπλοτύπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του Δημοσίου.

Επίσης, στο μισθωτήριο συμβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή, η διάρκεια της μίσθωσης, η θέση και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κ.λ.), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγμα. Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται με επιμέλεια του Δήμου και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του αντισυμβαλλομένου σε επισυναπτόμενο στο μισθωτήριο υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του Ν. 4281/2014, σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., ή σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού, όπου αυτός υφίσταται.

Μόνο μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή και την προσυπογραφή του από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας, ο μισθωτής έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο. Σε περίπτωση μη τελικής συνυπογραφής του μισθωτηρίου, λόγω μη τήρησης των υποδειχθεισών από αυτόν τροποποιήσεων ή μη συναποστολής μαζί με τα 3 αντίγραφα της μισθωτικής σύμβασης του πρωτοτύπου διπλοτύπου είσπραξης, το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι άκυρο και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δήμου ή Δημοσίου.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επί των ανωτέρω, η αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας υποχρεούται να προβεί σε αυτοψία και να λαμβάνει άμεσα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα προστασίας της κοινόχρηστης Δημόσιας Περιουσίας.

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της ανωτέρω διαδικασίας λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη και μη υπογραφής του οριστικού μισθωτηρίου συμβολαίου, ο πλειοδότης κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος και καταπίπτει εις βάρος του η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. Επίσης, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του, δύναται να υποστούν τις κυρώσεις των άρθρων 57-59 του Δ/τος 11/12-11-1929 «περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων» όπως ισχύουν (αναπλειστηριασμός σε βάρος τους).

 

9. Διάρκεια της παραχώρησης.

    Η διάρκεια της παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης κάθε τμήματος αιγιαλού και παραλίας αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήγει την 31η -12- 2019.

10. Διαδικασία καταβολής του ανταλλάγματος.

Το αντάλλαγμα που δικαιούται να εισπράξει ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας, θα καταβληθεί εφάπαξ, στο ταμείο του Δήμου Ν. Κυνουρίας, πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, τηρουμένης της διαδικασίας που προβλέπεται στη σχετική Κ.Υ.Α.

Το αντάλλαγμα που δικαιούται το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 13 της σχετικής Κ.Υ.Α. τηρουμένης της σχετικής διαδικασίας.

11. Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.

Κάθε ενδιαφερόμενος, για να γίνει δεκτός στη δημοπρασία, οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει στην αρμόδια επιτροπή, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, αναγνωρισμένης Τράπεζας, ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού ίσου προς το 1/10 του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς.

Η εγγυητική συμμετοχής αντικαθίσταται, κατά την υπογραφή της σύμβασης, με εγγυητική καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού ίσου με το 1/10 του συνολικού τιμήματος που δικαιούται ο Δήμος Ν. Κυνουρίας.

Σε αντίθετη περίπτωση η εγγυητική καταπίπτει υπέρ του Δήμου Ν. Κυνουρίας, χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική παρέμβαση.

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση της συμβατικής διάρκειας, εφόσον ο παραχωρησιούχος έχει εφαρμόσει απαρέγκλιτα τις διατάξεις των σχετικών Νόμων και της σχετικής «Κ.Υ.Α.» και έχει εκτελέσει στο ακέραιο τους όρους της σύμβασης και της σχετικής διακήρυξης. Διαφορετικά η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Δήμου Ν. Κυνουρίας, χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική παρέμβαση.

 

12. Υποχρεώσεις παραχωρησιούχου (συμβαλλόμενου μισθωτή)

Η σύμβαση υπόκειται στις υποχρεώσεις τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις της υπ’ αριθ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017) όπως ισχύει, οι όροι της οποίας θεωρούνται ως ουσιώδεις και ισχυροί.

Οι συμβαλλόμενοι στους οποίους θα παραχωρηθεί το δικαίωμα της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας υποχρεούνται να τηρούν απαρέγκλιτα τους όρους, τις προϋποθέσεις, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος 4 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. με θέμα: «Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών – διαμορφώσεων για απλή χρήση εντός αιγιαλού παραλίας – περιορισμοί – συστάσεις», που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001.

Κάθε χρήση ή δραστηριότητα πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στην περιοχή που οριοθετείται στον σχετικό ορθοφωτοχάρτη.

Στους παραχωρούμενους χώρους απαγορεύονται οι εκσκαφές και επιτρέπεται η τοποθέτηση μόνο των αντικειμένων και των προσωρινών κατασκευών που προβλέπονται στην ισχύουσα Κ.Υ.Α. και στα παράρτημά της.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή στον αιγιαλό ή την παραλία και κάθε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία του χώρου ή αίρει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτού. Επίσης απαγορεύεται η τοποθέτηση σκηνών και η στάθμευση οχημάτων ή τροχόσπιτων εντός των παραχωρούμενων τμημάτων.

Οι συμβαλλόμενοι στους οποίους θα παραχωρηθεί το δικαίωμα της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας υποχρεούνται να μεριμνούν για τον καθημερινό καθαρισμό του χώρου που χρησιμοποιούν, την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων απορριμμάτων και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιακών οργάνων.

Η μέγιστη κάλυψη χρήσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του παραχωρούμενου χώρου, προκειμένου να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός μέτρου και ελεύθερη λωρίδα πλάτους τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από την ακτογραμμή, για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.

Τα τροχήλατα, αυτοκινούμενα ή μη αναψυκτήρια (καντίνες), που θα τοποθετηθούν στα συγκεκριμένα τμήματα – τα οποία προσδιορίζονται επ’ ακριβώς στη διακήρυξη – πρέπει να εφοδιαστούν με την κατάλληλη άδεια λειτουργίας και να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.7145930-7-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. Η άδεια χρήσης αιγιαλού δεν αποτελεί άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, ούτε υποκαθιστά κάθε σχετική επαγγελματική άδεια.

Οι επιχειρηματίες οφείλουν, μετά τη λήξη της δραστηριότητάς τους ή την ολοκλήρωση των εποχιακών εργασιών της επιχείρησής τους, να απομακρύνουν κάθε αντικείμενο που έχουν τοποθετήσει στον χώρο.

Απαγορεύεται η περαιτέρω παραχώρηση του χώρου, από τον αρχικό παραχωρησιούχο σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ισοδυναμεί με αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση.

Οι παραχωρησιούχοι έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με κάθε απόφαση ή οδηγία των αρμοδίων οργάνων διοίκησης του Δήμου ή των οργάνων της πολιτείας και είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών που κινούνται ή παραμένουν στο χώρο ή χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους παραχωρησιούχους.

13. Λήξη παραχώρησης – παράδοση χώρου.

Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται, αμέσως μετά την προσωρινή (λόγω εποχιακής λειτουργίας) ή την οριστική ολοκλήρωση ή τη διακοπή της επαγγελματικής του δραστηριότητας, που σχετίζεται με τον παραχωρούμενο χώρο, να παραδώσει τον χώρο του αιγιαλού ή της παραλίας στην προτέρα του μορφή, απαλλαγμένο από κάθε κατασκευή και αντικείμενο.

Σε κάθε περίπτωση κάθε συμβαλλόμενος – παραχωρησιούχος υποχρεούται να απομακρύνει από τον χώρο του αιγιαλού ή της παραλίας κάθε αντικείμενο, αμέσως μετά τη λήξη της παραχώρησης.

Άρνηση παράδοσης του χώρου ή μη συμμόρφωση με τους όρους της παρούσας, θεωρείται αυθαίρετη χρήση και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες, από την Κ.Υ.Α. και την ισχύουσα νομοθεσία, κυρώσεις.

 

14. Ευθύνη Δήμου.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έvαvτι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος για οποιονδήποτε λόγο.

 

15. Δημοσίευση Διακήρυξης.

Η ενιαία διακήρυξη πρέπει να δημοσιευθεί, με φροντίδα του Δημάρχου, (10) δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων Λεωνιδίου και Τυρού και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.notiakynouria.gov.gr/.

Επίσης περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Νομού «Καθημερινά Νέα».

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τους πλειοδότες.

 

16. Δικαιολογητικά συμμετοχής.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη Δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

Α) Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Θα αναφέρονται το τμήμα ή τα τμήματα για τα οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να καταθέσει προσφορά και τα πλήρη στοιχεία του: Επαγγελματική δ/νση ή δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ των προσώπων που αναφέρονται στην Αίτηση.

Β) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, όπου ο υποψήφιος θα αναφέρει ότι: α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης και της σχετικής ΚΥΑ, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, έχει πλήρη γνώση της πραγματικής κατάστασης του χώρου αιγιαλού και παραλίας, την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, β) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του, σχετικό με οποιαδήποτε αναβολή ή ακύρωση του Διαγωνισμού, γ) δεν έχει αποκλειστεί από δημόσιο διαγωνισμό λόγω υποβολής πλαστών πιστοποιητικών και δ) την προοριζόμενη χρήση του διεκδικούμενου χώρου.

Γ) Φωτοτυπία της αστυνομικής του Ταυτότητας του συμμετέχοντος και του εγγυητή του.

Δ) Εφόσον ο συμμετέχων διεκδικεί χώρο τοποθέτησης τροχήλατου αναψυκτηρίου, σχετική άδεια τροχήλατου αυτοκινούμενου ή μη αναψυκτηρίου (κινητής καντίνας) σε ισχύ και αντίστοιχη έναρξη επιτηδεύματος, ή υπεύθυνη δήλωση περί εξασφάλισης της σχετικής άδειας πριν την υπογραφή της άδειας χρήσης.

Ε) Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος, σχετικού με την επιτρεπόμενη στον χώρο δραστηριότητα και αντίστοιχη άδεια λειτουργίας, εφόσον το επάγγελμα ή η δραστηριότητα συναρτάται με τη χρήση του διεκδικούμενου χώρου. Ειδικά για την περίπτωση της εγκατάστασης Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής – Εξοπλισμού θαλασσίων Σπορ και άλλων παρεμφερών δραστηριοτήτων για τις οποίες απαιτείται άδεια της οικίας Λιμενικής Αρχής, αντί της σχετικής άδειας, γίνεται δεκτή η αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας Θ.Μ.Α. προς το αρμόδιο Λιμεναρχείο.

ΣΤ) Βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας του Δήμου Ν. Κυνουρίας ή σχετική βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, περί της ρύθμισης οφειλών.

Ζ ) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.

Η) Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, Τράπεζας, ποσού ίσου με ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) υπολογιζόμενου επί του ελάχιστου ορίου της προσφοράς.

Θ) Τα δικαιολογητικά ειδικού σκοπού που αναφέρονται στην παρούσα (όπου απαιτούνται).

Ι) Αντίγραφο ποινικού μητρώου (αν δεν προσκομισθεί αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία για τον πλειοδότη, και λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία έγκρισης των πρακτικών και ανακήρυξης του παραχωρησιούχου – μισθωτή). Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τα μέλη και τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Η έλλειψη οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιολογητικά καθιστά την προσφορά ανύπαρκτη και απαράδεκτη, με την επιφύλαξη της παρ (Ι) της παρούσης.

Τα ίδια δικαιολογητικά ισχύουν και στην περίπτωση που κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου προσώπου.

 

17. Επανάληψη της δημοπρασίας.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον κ. Δήμαρχο εάν δεν παρουσιασθεί πλειοδότης.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, αναφερομένη στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένη, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τους όρους της παρούσης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια διοικητική αρχή, λόγω σφάλματος κατά τη διενέργεια.

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά ή τη σύμβαση μίσθωσης.

Στην περίπτωση (β) καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγυητική επιστολή χωρίς καμία άλλη διατύπωση, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

 

18. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 8:00 – 15:00, Διεύθυνση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τηλέφωνα: 27573 60229, FAX: 27573 60214.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ατελώς, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της δημοπρασίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ