Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Διακήρυξη εκμίσθωσης ακινήτου


Το Κληροδότημα ΜΑΡΙΑΣ ΜΩΤΤΗ του Δήμου Νότιας Κυνουρίας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Βασιλικού Διατάγματος της 30.11.39-4.12.1939, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει μέχρι σήμερα, τις διατάξεις του Α.Ν. 2039/1939, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει μέχρι σήμερα, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4182/2013.

Διακηρύττει

ότι εκτίθεται σε αρχική πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία η εκμίσθωση, με χρονική διάρκεια δώδεκα (12) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης για επιπλέον έξι (6) έτη, τμήματος ενός ακινήτου το οποίο βρίσκεται επί των οδών Κων/νου Παλαιολόγου 1 και Κολοκοτρώνη 101 στον Πειραιά. Το προς εκμίσθωση ακίνητο περιγράφεται ως εξής:

- Αποθήκη υπογείου ΑΠ.1 εμβαδού 19,70 τετραγωνικών μέτρων και Αποθήκη υπογείου ΑΠ.8 εμβαδού 23,21 τετραγωνικών μέτρων
- Κατάστημα ισογείου Κ.1 εμβαδού 29,40 τετραγωνικών μέτρων με πατάρι εμβαδού 15,90 τετραγωνικών μέτρων
- Οι όροφοι πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, έκτος και έβδομος άνωθεν του ισογείου έκαστος εμβαδού 327,00 τετραγωνικών μέτρων

Ελάχιστος όρος προσφοράς για τη μίσθωση του προαναφερομένου ακινήτου ορίζεται το ποσό των 8.500,00 € μηνιαίως, σύμφωνα με την από 21.01.2015 εκτίμηση του από το Υπουργείο Οικονομικών πιστοποιημένου εκτιμητή, με Α.Μ 131, Ανδρέα Κολλάρα.

Το προς εκμίσθωση ακίνητο χρήζει εργασιών ανακαίνισης και συντήρησης, συνολικού προϋπολογισμού 795.000,00 €, τις οποίες εργασίες θα αναλάβει με δικές του δαπάνες να εκτελέσει ο πλειοδότης μισθωτής. Oι εν λόγω εργασίες, ανώτατης διάρκειας υλοποίησης δέκα (10) μηνών, διάστημα κατά το οποίο δε θα καταβάλλεται μίσθωμα, περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της Διακήρυξης.

Όποιος έχει την πρόθεση να διαγωνισθεί κατά τη δημοπρασία πρέπει για να γίνει δεκτός σ’ αυτή, να παρουσιάσει και αξιόχρεο ή αξιόχρεους εγγυητές κατόχους ακίνητης περιουσίας ίσης τουλάχιστον με το ύψος των προβλεπομένων δαπανών ανακαίνισης του κτιρίου ή εγγυητική επιστολή που ανέρχεται στο ποσό των 15.900,10 €, χρόνου διάρκειας κατά τρεις (3) τουλάχιστον μήνες μεγαλύτερου από το χρόνο διάρκειας πραγματοποίησης των εργασιών. Επιπλέον, πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π. και Δ, ποσού 50.000,00 €.

Η υποβολή γραπτών και σφραγισμένων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους κατατίθενται στα γραφεία του Δήμου Νότιας Κυνουρίας (Διεύθυνση: ΤΚ 22300, Λεωνίδιο Αρκαδίας, Δημαρχείο), εργάσιμες ημέρες και ώρες, εντός τριάντα πέντε (35) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας περίληψης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, δηλαδή έως 20/03/2015.

Η δημοπρασία και το άνοιγμα των προσφορών, θα διενεργηθεί στο Λεωνίδιο, στα γραφεία του Δήμου Νότιας Κυνουρίας με το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας των τριάντα πέντε (35) ημερολογιακών ημερών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν συμπληρωματικές πληροφορίες και αντίγραφο του Φακέλου της Διακήρυξης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την αρμόδια υπάλληλο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας κα Κατερίνα Φιλίππου, τηλ. 6932283052, 2757360208 και email: kfilippou@notiakynouria.gov.gr.

Ο Διαχειριστής του Κληροδοτήματος Μαρίας Μώττη
&
Δήμαρχος Δήμου Νότιας Κυνουρίας
Χαράλαμπος Λυσίκατος


Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 1/2015 (Κληροδότημα Μώττη)
Διαύγεια – ΑΔΑ: 7Κ7ΚΩΚΝ-1ΥΡ
Δημοσίευση στο Υπουργείο Οικονομικών

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ