Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Επίδομα 1000€ σε 450 πολύτεκνες μητέρες από τον ΟΓΑ

Γενικές Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες, εφαρμόζεται σε όλους τους νομούς της χώρας και για τη συμμετοχή σε αυτό απαιτείται η υποβολή αίτησης στα ΚΕΠ από 24-11-2014 έως και 3-12-2014.

Σε κάθε μία από τις 450 πολύτεκνες μητέρες θα χορηγηθεί χρηματικό βοήθημα ύψους χιλίων (1.000) ευρώ και τιμητικός έπαινος. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον συμμετοχής από αριθμό δικαιούχων μεγαλύτερο των 450 ατόμων, ως κριτήριο επιλογής καθορίζεται η κλήρωση με διαδικασία που θα ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ του ΟΓΑ.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

  • Να είναι οι πολύτεκνες μητέρες ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ και να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές κατά τον
    χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στο Πρόγραμμά της παροχής.
  • Να έχουν, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, τουλάχιστον 4 τέκνα, άγαμα, έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον
    σπουδάζουν στην Ελλάδα σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του
    18ου ή 24ου έτους ηλικίας, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2014.
  • Να είναι όλοι οι ανωτέρω κάτοχοι βιβλιαρίων υγείας ΟΓΑ σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι ασφαλιστικά ενήμερες πολύτεκνες μητέρες που έχουν γεννήσει τουλάχιστον τέσσερα τέκνα τα οποία κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης είναι άγαμα, κάτοχοι βιβλιάριου υγείας του ΟΓΑ και ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον σπουδάζουν στην Ελλάδα σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή 24ου έτους ηλικίας, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2014. Τέκνα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και φοιτούν σε Δημόσια ή ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού ή σε Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα ή εξακολουθούν να σπουδάζουν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΕΠΑΛ, ΤΕΕ) δεν θα γίνονται δεκτά.

Η υποβολή αίτησης επιτρέπεται μόνο στην ασφαλιστικά ενήμερη πολύτεκνη μητέρα. Εάν οι πολύτεκνες μητέρες δεν είναι ασφαλιστικά ενήμερες η υποβολή της αίτησης δεν είναι δυνατή. Σε αυτή την περίπτωση εφόσον οι πολύτεκνες μητέρες επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα θα πρέπει να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους εκκρεμότητες με τον ΟΓΑ.

Δικαιολογητικά

Η δικαιούχος πολύτεκνη μητέρα που προσέρχεται στο Κ.Ε.Π. για να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου όλες οι ενδείξεις της ηλεκτρονικής αίτησης να συμπληρωθούν σύμφωνα με αυτά.

α) Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητάς της.
β) Τα Βιβλιάρια Υγείας Ο.Γ.Α. θεωρημένα- σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (ατομικό και τέκνων). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το δικαίωμα της έμμεσης ασφάλισης των τέκνων στον ΟΓΑ δεν προέρχεται από την ασφαλισμένη στον ΟΓΑ μητέρα αλλά από τον ασφαλισμένο στον ΟΓΑ πατέρα/σύζυγο, θα πρέπει απαραίτητα να
προσκομισθεί και το ατομικό βιβλιάριο του πατέρα/συζύγου.
γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το οποίο να αποδεικνύεται ο αριθμός των γεννηθέντων-δηλωθέντων τέκνων της πολύτεκνης μητέρας.
δ) Φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (“πάσου”) από το οποίο προκύπτει ο αριθμός ακαδημαϊκής ταυτότητας του φοιτητή ( αφορά τέκνα άνω των 18 ετών που
σπουδάζουν σε δημόσια ΑΕΙ ή ΤΕΙ στην Ελλάδα).
ε) Βεβαίωση Σπουδών (αφορά τέκνα άνω των 18 ετών που σπουδάζουν σε στρατιωτικές σχολές και σε δημόσια ΙΕΚ στην Ελλάδα για τα οποία δεν εκδίδεται “πάσο”).
στ) αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ΔΟΥ ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) της πολύτεκνης μητέρας
ζ) αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ΔΟΥ ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του πατέρα/συζύγου εφόσον υπάρχει πατέρας /σύζυγος. Σημειώνουμε ότι στους έγγαμους αναφέρονται στο ίδιο εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ οι ΑΦΜ των συζύγων.
η) Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης από το οποίο να προκύπτει ο ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού της πολύτεκνης μητέρας.
θ) Απόκομμα καταβολής εισφορών. Η προσκόμιση του δεν είναι υποχρεωτική για την υποβολή της αίτησης, διευκολύνει όμως στη διαδικασία ανεύρεσης του Α.Μ ΟΓΑ.
ι) Νόμιμη εξουσιοδότηση μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο προσέλθει για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Παροχής Χρηματικών Βοηθημάτων και Βραβείων σε Πολύτεκνες Μητέρες θα δημιουργηθεί αρχείο όλων των υποβληθέντων αιτήσεων. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τις 450 θα ακολουθήσει κλήρωση με κριτήρια που θα ορίσει το Δ.Σ του ΟΓΑ. Από την κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την 5-12-2014 θα προκύψει το αρχείο των 450 κληρωθέντων δικαιούχων.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει έλεγχος των αιτήσεων των κληρωθέντων δικαιούχων και σε περίπτωση που διαπιστωθεί, ότι κληρωθείσα/σες δικαιούχος/οι δεν πληροί/ούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος θα διαγράφεται/ονται από το αρχείο κληρωθέντων δικαιούχων και τη θέση της/τους, θα πάρει/ουν δικαιούχος/οι που θα προκύψει/ουν από συμπληρωματική κλήρωση. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθηθεί μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των τετρακοσίων πενήντα (450) δικαιούχων του προγράμματος και τη δημιουργία του οριστικού αρχείου δικαιούχων βάσει του οποίου θα χορηγηθεί η παροχή του προγράμματος. Οι πολύτεκνες μητέρες που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωση από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr (επιλογή: Κληρωθέντες Δικαιούχοι) και από τα ΚΕΠ όλης της χώρας και όχι απαραίτητα από το ΚΕΠ στο οποίο υπέβαλαν αίτηση. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα εμφανίζονται μετά από ηλεκτρονική αναζήτηση με βάση τον ΑΜ ΟΓΑ της δικαιούχου και τον αριθμό αίτησης.

Πληροφορίες
ΚΕΠ Λεωνιδίου: 27573602015-6
ΚΕΠ Τυρού: 2757360125-6

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ