Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Ηλεκτρονική κλήρωση: «Τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις, αισθητικές αναβαθμίσεις Κοινότητας Πουλίθρων».

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

.
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΊΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥΛΙΘΡΩΝ».

.
προϋπολογισμού 5.670,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

.

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ 171/87, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
  4. Την ανάγκη του Δήμου για την κατασκευή του ως άνω έργου
  5. Την εγγεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΚΑ 30-7323.058. για το έργο «Τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις, αισθητικές αναβαθμίσεις κοινότητας Πουλίθρων»
  6. Το με αρ.πρωτ 7992/29-07-2020 (ΑΔΑΜ:20REQ007106692) Πρωτογενές Αίτημα τoυ Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
  7. Την με αρ.πρωτ 7925/29-07-2020 ανάληψη υποχρέωσης (ΑΔΑ: 67ΙΨΩΚΝ-ΨΨΠ)
  8. Την Μελέτη/Περιγραφή (12/2020) του έργου, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
  9. Την 452/2020 (ΩΒΜΩΩΚΝ-ΤΑ4) Απόφαση Δημάρχου με θέμα: Έγκριση κατασκευής, μελέτης, και καθορισμός τρόπου ανάθεσης έργου «Τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις, αισθητικές αναβαθμίσεις κοινότητας Πουλίθρων».

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ανακοινώνει τη διενέργεια κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση του μικρού έργου συντήρησης, εκτελούμενο σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ 171/87 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τίτλο: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥΛΙΘΡΩΝ», προϋπολογισμού 5.670,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων.

.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

.
Χαράλαμπος Ν. Λυσίκατος

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ