Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

4η Συνεδρίαση Ο.Ε. – 5 Μαρ 2019

 

                      (σύμφωνα με το άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

 Θέματα εκτός Ημερησίας διάταξης

α.α Αρ. απ.                                            Θ έ μ α
1)            16. Συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας διαδικασιών (διαγωνισμών)/επιτροπή  αξιολόγησης, για  τη  σύναψη  δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, έτους 2019, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 1 και 11α του Ν. 4412/2016.
2)            17. Συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής εξέτασης και αξιολόγησης ενστάσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμών προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, έτους 2019, σύμφωνα με την  παρ. 11α, εδάφιο δεύτερο του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
3) 18. Περί εγκρίσεως των τευχών δημοπράτησης και των όρων της διακήρυξης του   ανοικτού   διαγωνισμού   με   τίτλο: «Τσιμεντοστρώσεις-Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Λεωνιδίου» προϋπολογισμού δαπάνης 19.677,42  € (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).

 Ημερήσια διάταξη

α.α Αρ. απ.                                            Θ έ μ α
1)            19. Περί εγκρίσεως των τευχών δημοπράτησης και των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» προϋπολογισμού δαπάνης 145.871,35  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
2)            20. Υποβολή εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, για τη δημιουργία νέου Κ.Α. Εξόδων 70-6262.014 με τίτλο: «2η έκτακτη διαδικασία εκχιονισμού κοινόχρηστων δημοτικών χώρων Δήμου Νότιας Κυνουρίας», ποσού 7.426,98 € με ταυτόχρονη μείωση του  υφιστάμενου Κ.Α. 9111, με τίτλο: «Αποθεματικό», κατά το ποσό των 7.426,98 €.

 

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ