Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Απάντηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νότιας Κυνουρίας, στο δημοσίευμα που αναρτήθει στο διαδίκτύιο (Leonidion.gr) με τίτλο: Στα ύψη το χαράτσι για τα ακίνητα της Νότιας Κυνουρίας!

Λεωνίδιο 30-1-2012

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2130/93 από 1ης Ιανουαρίου 1993, επιβάλλεται υποχρεωτικά υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος το οποίο υπολογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται, εντός της διοικητικής τους περιφέρειας κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

α) Στα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εντός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων.

β) Στα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων.

 

Στην περίπτωση β’ για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη από το Δημοτικό ή Κοινοτικό συμβούλιο, η αξία των κτισμάτων και η αξία της διπλάσιας έκτασης από εκείνη που καταλαμβάνουν τα κτίσματα εφ΄ όσον υφίσταται.

Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από μηδέν είκοσι πέντε τοις χιλίοις (0,25‰) μέχρι μηδέν τριάντα πέντε τοις χιλίοις (0,35‰) και είναι ενιαίος για όλη τη διοικητική περιφέρεια.

Όπως διευκρινίζεται με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 22307/12-5-1993 καθώς επίσης και με την εγκύκλιο 45/28-12-2010, η επιβολή του τέλους και ο καθορισμός του συντελεστή είναι υποχρεωτικός.

Από τους νέους πίνακες τιμών που μας έδωσε η Δ.Ο.Υ. και δημοσιεύθηκαν στο αριθ.2038/τΒ΄/29-12-2010 Φ.Ε.Κ. προκύπτει ότι σήμερα οι αντικειμενικές αξίες των οικοπέδων και κτισμάτων έχουν διαφοροποιηθεί και επομένως θα έπρεπε να προβούμε στην επικαιροποίηση των καταστάσεων και να τις αποστείλουμε στον διαχειριστή δικτύου της Δ.Ε.Η για τον υπολογισμό των Δημοτικών τελών.

Επίσης με βάση το έγγραφο 10695/28-03-2001 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (παρ.3), εφόσον δεν υπάρχει σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να προσδιορίσει τις αξίες των ακινήτων για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές αφετηρίας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. οι οποίες είναι δεσμευτικές.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και με αφορμή σχετικό δημοσίευμα έχω να παρατηρήσω τα εξής:

1)Τόσο η οικονομική επιτροπή όσο και το Δημοτικό συμβούλιο δεν αποφάσισαν τώρα να επιβάλλουν Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). Αυτή ή απόφαση έχει ληφθεί πολλά χρόνια πριν και είναι σε εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν.2130/93.

2)Η οικονομική επιτροπή δεν πρότεινε ουδεμία αύξηση της τιμής της ζώνης.

Αυτό που έκανε ήταν να προτείνει την επικαιροποίηση των τιμών της ζώνης για τις εντός οικισμών περιοχές όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί σύμφωνα με τους νέους πίνακες τιμών που μας έδωσε η Δ.Ο.Υ. και δημοσιεύθηκαν στο αριθ.2038/τΒ΄/29-12-2010 Φ.Ε.Κ. .

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2130/93 παράγραφος 6, για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων λαμβάνονται υπόψιν μόνο το ύψος της τιμής της ζώνης και ο συντελεστής παλαιότητας όπως καθορίζονται και ισχύουν κάθε φορά με αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Συνεπώς εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτό και αυτό κάναμε. Έκτός και αν κάποιοι μας λένε να παρανομήσουμε, κάτι για το οποίο δεν νομίζω πως πρέπει να το συζητήσουμε. Αν παρόλα αυτά εμείς παίρναμε την απόφαση να μην εφαρμόσουμε τις τιμές αυτές τότε σύμφωνα με το έγγραφο 1244/1-12-2011 του Υπουρ. Οικον. Γ.Γ.Π.Σ ο έλεγχος των καταστάσεων θα γινόταν και από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπ Οικ. οπότε θα διαπιστωνόταν ότι και εμείς σαν Δήμος δεν κάναμε σωστά την δουλεία μας και τέλος πάντων το χαράτσι δεν θα το γλιτώναμε.

3) Ο καθορισμός της τιμής ζώνης για τις εκτός οικισμών περιοχές σύμφωνα με το του άρθρο 24 του Ν.2130/93 γίνεται με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου το οποίο λαμβάνει υπ όψιν και τα τηρούμενα από την Δ.Ο.Υ στοιχεία. Η οικονομική επιτροπή κατά την συνεδρίαση της για τον καθορισμό της τιμής ζώνης για τις εκτός οικισμών περιοχές κάλεσε τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ και καθόρισε τιμές σημαντικά κατώτερες από αυτές που προέκυπταν βάσει των συντελεστών τους οποίους χρησιμοποιεί η Δ.Ο.Υ

4) Επίσης η Οικονομική Επιτροπή καθόρισε συντελεστή για τον υπολογισμό του Τ.Α.Π. μικρότερο από αυτόν που ίσχυε 0,3ο/οο αντί 0,35ο/οο

Κλείνοντας έχω να δηλώσω ότι είναι καλοδεχούμενη ακόμη και η πιο σκληρή κριτική, αρκεί να είναι καλόπιστη.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Παρακάτω παρατίθενται οι τιμές ζώνης που ισχύουν στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΖΩΝΩΝ ΑΠΟ 1/1/2012
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 1.400,00 001
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ – ΛΑΚΚΟΣ 1.400,00 001
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΑ 1.400,00 001
Τ.Κ ΜΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΡΙΟΥ 700,00 001
Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 700,00 001
Τ.Κ ΒΛΗΣΙΔΙΑΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΛΗΣΙΔΙΑΣ 700,00 001
Τ.Κ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑΣ 700,00 001
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΥΝΗ 700,00 001
Τ.Κ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 700,00 001
Τ.Κ ΠΕΛΕΤΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΛΕΤΩΝ 800,00 001
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ 700,00 002
ΤΚ ΠΗΓΑΔΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΗΓΑΔΙΟΥ 700,00 001
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΟΓΓΑΡΙΟΥ 700,00 001
Τ.Κ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΟΥ 700,00 001
Τ.Κ ΠΟΥΛΙΘΡΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΥΛΙΘΡΩΝ 1.200,00 001
Τ.Κ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ 1.100,00 001
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 1.100,00 001
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΜΠΑΤΙΚΗ 1.100,00 001
Τ.Κ ΤΣΙΤΑΛΙΩΝ
ΤΣΙΤΑΛΙΑ 700,00 001
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΥ
Τ.Κ ΠΕΡΑ ΜΕΛΑΝΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΑ ΜΕΛΑΝΩΝ 1.000,00 001
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 1.000,00 001
Τ.Κ ΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΙΚΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΙΚΩΝ 800,00 002
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΙΚΩΝ 1.200,00 003
Τ.Κ ΤΥΡΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΝΩ & ΜΕΣΑ ΤΥΡΟΥ 800,00 002
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΥΡΟΥ 1.300,00 001
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 800,00 001

2) Για κτίσματα σε οικισμούς εκτός ορίων που δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού ο υπολογισμός της αξίας τους γίνεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνοντας στοιχεία από τη Δ.Ο.Υ. (με τιμές εκκίνησης βάσει της ΠΟΛ 1033/27-2-2007/ΦΕΚ 268Β/28-2-2007) προτείνονται οι ακόλουθες τιμές:

Δημοτική Κοινότητα Λεωνιδίου: Νέα Αρίθμηση Ζωνών από 1/1/2012 Τιμή Ζώνης βάσει στοιχειών της Δ.Ο.Υ. Προτεινόμενη τιμή Ζώνης της Οικονομικής Επιτροπής
Oικισμός Βασκίνα 101 684,00 400,00
Οικισμός Ι.Μ Καρυάς 101 684,00 400,00
Εκτός οικισμού Δ.Κ Λεωνιδίου 102 684,00 800,00
Τ.Κ Αγ. Βασιλείου
Εκτός οικισμού Τ.Κ Αγ.Βασιλείου 101 516,00 400,00
Τ.Κ Πλατανακίου
Εκτός οικισμού Τ.Κ Πλατανακίου 101 516,00 400,00
Τ.Κ Παλαιοχωρίου
Εκτός οικισμούΤ.Κ Παλαιοχωρίου 101 516,00 400,00
Τ.Κ Βλησιδιάς:
Οικισμός Φυλιάτικα 101 516,00 400,00
Εκτός Οικισμού Τ.Κ Βλησιδιάς 101 516,00 400,00
Τ.Κ Κουνουπία
Εκτός οικισμού Τ.Κ Κουνουπιάς 101 516,00 400,00
Τ.Κ Μαρίου:
Οικισμός Βίγλα 101 516,00 400,00
Εκτός οικισμού Τ.Κ Μαρίου 101 516,00 400,00
Τ.Κ Πελετά
Εκτός οικισμού Τ.Κ Πελετών 101 516,00 400,00
Τ.Κ Πηγαδίου:
Οικισμός Φωκιανό 101 516,00 600,00
Εκτός Οικισμού Τ.Κ Πηγαδίου 102 516,00 400,00
Τ.Κ Πουλίθρων:
Οικισμός Πυργούδιον 101 516,00 400,00
Εκτός οικισμού Τ.Κ Πουλίθρων 102 516,00 500,00
Τ.Κ Τσιτάλια
Εκτός οικισμού Τ.Κ Τσιταλίων 101 516,00 400,00
Τ.Κ Πραγματευτής
Εκτός οικισμού Τ.Κ Πραγματευτής 101 516,00 500,00
Τ.Κ Τυρού
(Οικισμός )Παλιόχωρα 101 684,00 400,00
Εκτός Οικισμού Τ.Κ Τυρού 102 684,00 500,00
Εκτός Οικισμού στις τοποθεσίες Ζαρίτσι, Τηγάνι, Τσέρφο, Κρυονέρι 103 684,00 600,00
Εκτός Οικισμού στις τοποθεσίες Προφήτης Ηλίας Σερνιάλι, Πρέγασος, Φριάς Σοχάς, Παλιόχωρα Τσουμιάς, Λάκκος, Αλής, Γαυρόρεμα, Καλόγερος, Ασονίτσα 101 684,00 400,00
Τ.Κ Σαπουνακαιίκων
Εκτός οικισμού Τ.Κ Σαπουνακαιίκων 102 684,00 500,00
Εκτός Οικισμού στη τοποθεσία Λυγαριάς 103 684,00 600,00
Εκτός Οικισμού στις τοποθεσίες Προφήτης Ηλίας Σερνιάλι, Πρέγασος, Φριάς, Σοχάς, Παλιόχωρα Τσουμιάς, Λάκκος, Αλής, Γαυρόρεμα Καλόγερος Ασονίτσα 101 684,00 400,00
Τ.Κ Πέρα Μελάνων
Εκτός Οικισμού Τ.Κ Πέρα Μελάνων 101 576,00 400,00
Εκτός οικισμού στις τοποθεσίες Κωνσταντάς, Πλαφαντζής, Λεκκά, Πέτρα, Λειβάδι, Κίσσακας 102 576,00 500,00
Εκτός οικισμού στις τοποθεσίες Κουρκούλες, Σκαρμπούνη, Πρέγασος, Στένωμα, Παλιόχωρα Ραϊζη κλπ 101 576,00 400,00
Τ.Κ Κοσμά:
Οικισμός Ι.Μ Ελώνης 101 576,00 400,00
Οικισμός Κοσμίτικον Πηγάδιον 101 576,00 400,00
Εκτός οικισμού Τ.Κ Κοσμά 102 576,00 500,00

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ