Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

02η Συνεδρίαση Δ.Σ. 26-Φεβ-2014

Θέμα 1o (εκτός ημερησίας): Περί της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών παραλιών Δ.Ε. Τυρού».

Θέμα 2o (εκτός ημερησίας): Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για την δημιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «Μελέτη καθορισμού χώρου που εξομοιώνεται με ζώνη Λιμένα στην Πλάκα Λεωνιδίου», ποσού 7.500,00€ και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου τεχνικού προγράμματος.

Θέμα 3o (εκτός ημερησίας): Περί της τροποποίησης της 398/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την παραχώρηση χώρου ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση των αρχείων των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Τοπικό Αρχείο Λεωνιδίου).

Θέμα 4o (εκτός ημερησίας): Επί αιτήματος Κέντρου Υγείας Λεωνιδίου.

Θέμα 5o (εκτός ημερησίας): Περί της εξασφάλισης πιστώσεων για την κάλυψη των μη επιλέξιμων δαπανών των έργων: α) Ύδρευση Λεωνιδίου, Βασκίνας, Παλαιόχωρας και Αγίου Ιωάννη Δήμου Νότιας Κυνουρίας και β) Επέκταση δικτύου ύδρευσης Λογγάρι – Φωκιανός Τ.Κ. Πηγαδίου.

Θέμα 6o (εκτός ημερησίας): Επί αιτήσεως της Κορολόγου Ειρήνης του Δημητρίου σχετικά με το κλείσιμο μουλαρόδρομου στη θέση «Κίσσακα».

Θέμα 7o (εκτός ημερησίας): Επί αιτήσεως κ. Κοντολέων Νικολάου για δημιουργία οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο του Αγ. Χαραλάμπου Δ.Κ. Λεωνιδίου.

Θέμα 8o (εκτός ημερησίας): Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 η οποία προκύπτει μετά την περαίωση του οικ. έτους 2013.

Θέμα 1ο: Περί της έγκρισης διενέργειας των εκδηλώσεων γιορτής Αποκριών και Καθαράς Δευτέρας.

Θέμα 2ο: Περί της παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ύδρευσης Βασκίνας – Παλιόχωρας».

Θέμα 3ο: Περί της εκτέλεσης του έργου «Έργα προστασίας λιμένα Πλάκας Λεωνιδίου βάσει σχετικής μελέτης η οποία ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από την Δ/νση Τεχνικών έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Θέμα 4ο: Περί της χωροθέτησης δεξαμενών υδρεύσεως στη Τοπική Κοινότητα Πουλίθρων.

Θέμα 5ο: Περί της κατάρτισης λίστας προτεινόμενων έργων ιεραρχημένα ανάλογα με την ωριμότητά τους, στα πλαίσια του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος «Πελοπόννησος 2020».

Θέμα 6ο: Περί της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση ιστορικού κέντρου οικισμού Παλαιοχωρίου».

Θέμα 7ο: Περί της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή προστατευτικών τοιχίων Λάκκου».

Θέμα 8ο: Επί εγγράφου αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή προστατευτικών τοιχίων Λάκκου», που αφορά την άρση επικινδυνότητας και την προστασία τοιχίων στα πλαίσια του ανωτέρω έργου.

Θέμα 9ο: Επί της εγκυκλίου 4/2014 του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Πρόγραμμα εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας (αρ. 30 του Ν. 4223/2013, ΦΕΚ 287 Α).

Θέμα 10ο: Περί της πρόσκλησης με κωδικό 1.18/16-12-2013, του άξονα προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Θέμα 11ο: Επί δωρεάς – χορηγίας κ. Συκιώτη Ευστάθιου του Γεωργίου που αφορά την τσιμεντόστρωση δρόμου Τυρού – Παλιόχωρα.

Θέμα 12ο: Περί της εφαρμογής διοικητικών κυρώσεων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου μας τα οποία έχουν υγειονομικές – πολεοδομικές παραβάσεις.

Θέμα 13ο: Περί της χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής στο «Καφενείο – Μπαρ» του κ. Κόκκινου Μιχαήλ του Ευαγγέλου στη Τοπική Κοινότητα Τυρού.

Θέμα 14ο: Περί της χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής στο «Εστιατόριο» της κας Καρδαρά Ροδόπης του Ιωάννη στη Τοπική Κοινότητα Σαπουνακαίικων.

Θέμα 15ο: Περί χορηγήσεως άδειας προέγκρισης, ίδρυσης καταστήματος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής κι προσφοράς πλήρους γεύματος» στον κ. Ψαρολόγο Γεώργιο του Αναστασίου στη Τ.Κ. Τυρού.

Θέμα 16ο: Περί της ανανέωσης άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (κινητή καντίνα) του κ. Κουρμπέλη Γεωργίου.

Θέμα 17ο: Επί αιτήσεως Νικολάου Κωνσταντίνου του Ιωάννη μισθωτή του δημοτικού καφενείου στην Τ.Κ. Παλαιοχωρίου.

Θέμα 18ο: Περί εξουσιοδοτήσεως του Ειδικού Ταμεία του Δήμου Νότιας Κυνουρίας κ. Ρεντούλη Εμμανουήλ σχετικά με την ανάληψη ποσού 178.520,49€ (ένα φύλλο επιταγής) από την Τράπεζα της Ελλάδος στα πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κέντρο Προβολής της Αγροτικής Ιστορίας και των Δρόμων της Θάλασσας στην Ανατολική Πελοπόννησο».

Θέμα 19ο: Περί εγκρίσεως εσόδων – εξόδων Δ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2013 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

Θέμα 20ο: Περί του ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

Θέμα 21ο: Περί της συγκρότησης τριμελών επιτροπών για την παραλαβή προμηθειών.

Θέμα 22ο: Επί αιτήσεως Γυμναστικού Συλλόγου Τυρού σχετικά με επιχορήγηση με το ποσό των 6.960,00 € για κάλυψη αθλητικών εκδηλώσεων.

Θέμα 23ο: Επί αιτήσεως παράτασης χρόνου παράδοσης του έργου φωτισμού στη Δ.Δ. Πηγαδίου, του αναδόχου κ. Βλάμη Φ. Γεωργίου.

Θέμα 24ο: Περί εγκρίσεως πιστώσεων για την επέκταση Δημοτικού φωτισμού.

Θέμα 25ο: Περί διαγραφής χρεών υδρεύσεως.

Θέμα 26ο: Επί αιτήσεως Ηλία Ζαρόκωστα του Χαραλάμπους με θέμα «Οικόπεδο εντός ζώνης παραλίας».

Θέμα 27ο: Επί αιτήσεως Παναγιώτη Γολεγού του Ιωάννη για την επανεξέταση της 491/2013 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά χαρακτηρισμό δρόμου ως Δημοτικού.

Θέμα 28ο: Επί αιτήσεως κας Κυριακής Ρεντούλη συζ. Σπύρου Χείλαρη.

Θέμα 29ο: Επί αιτήσεως κας Δουβαρά Αλεξάνδρας για παροχή ύδρευσης ακινήτου στη θέση Παλαιορουπάκι του Δ.Δ. Πουλίθρων.

Θέμα 30ο: Επί αιτήσεων για τεχνικά έργα σε δρόμους: α) του κ. Κάρσον για επιδιόρθωση δρόμου θέση Πλάτανος Πουλίθρων, β) δημοτών για την αποκατάσταση δρόμου στη θέση «Άνω και κάτω Πετσίνα», γ) κατοίκων περιοχής «Αγκρέση», Αγ. Γεώργιος Πουλίθρων για τσιμεντόστρωση δρόμου, δ) του κ. Παπαδόπουλου Θεολόγου για ασφαλτόστρωση δρόμου.

Θέμα 31ο: Περί της προμήθειας λογισμικού πακέτου «arcGIS for Desktop».

Θέμα 32ο: Επί αιτήσεως Δημότη που αφορά επίδομα οικονομικής ενίσχυσης.

Θέμα 33ο: Περί της αποδοχής της με αρ. πρωτ. Δ10Β 1027032ΕΞ2014/ 1033/11-2-2014 Κ.Υ.Α. με θέμα «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Ο.Τ.Α. Α Βαθμού».

Θέμα 34ο: Επί εγγράφου Κέντρου Υγείας Λεωνιδίου.

Θέμα 35ο: Επί αιτήσεως της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.) για οικονομική ενίσχυση εκδηλώσεων.

Θέμα 36ο: Επί αιτήσεως Γ τάξης ενιαίου Λυκείου Λεωνιδίου.

Θέμα 37ο: Επί αιτήσεων κ. Ξερακιά Χρ. Θεοδώρου.

Θέμα 38o: Περί της κάλυψης των στεγαστικών αναγκών, από τα σχολεία της Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, του Κέντρου δια βίου μάθησης.

Θέμα 39o: Περί της τεκμηρίωσης ιδιοκτησιακού καθεστώτος υφιστάμενων υδροληψιών.

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ