Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

6η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου – 02 Απρ 2021

Πρόσκληση σύγκλισης Δ.Σ.

[Άρθρο 67, Ν. 3852 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010)].

 

Σας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, θα συνεδριάσει (6/2021 συνεδρίαση) «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr, την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 και ώρα 17:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των διατάξεων του άρθ. 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (Α΄55), της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877/26.03.2021 (ΦΕΚ 1194/27.03.2021 τεύχος Β’) και της εγκυκλίου ΥΠΕΣ 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Α/Α Αρ. Απόφ. Τίτλος θέματος
1 24 Περί της διανομής των αρδευτικών υδάτων και της φύλαξης των αρδευτικών έργων κατά το έτος 2021 από υδρονομικά όργανα του Δήμου, του χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου τους έτους αυτού, του αριθμού των θέσεων υδρονομέων, του τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και της αμοιβής κάθε οργάνου.
2 25 Επί αιτήσεως εταιρείας «MOVIELAB Α.Ε.» για προσωρινή ρύθμιση κυκλοφορίας επί της κεντρικής αγοράς Λεωνιδίου, λόγω κινηματογραφικών λήψεων.

Θέματα της ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο:                 Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για τη δημιουργία νέου ΚΑ Εξόδων 25-7326.207 με τίτλο: «Αποστραγγιστικά –Αντιπλημμυρικά στον κάμπο Λεωνιδίου ποσού (7.200,00)€, με ισόποση μείωση ΚΑ Εξόδων 25-7326.204 με τίτλο: «Αποστραγγιστικά – Αντιπλημμυρικά Κοινότητας Λεωνιδίου» και της ανάλογης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Θέμα 2ο:                 Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για τη δημιουργία νέου ΚΑ Εξόδων 15-7135.011 με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και περιφράξεων παιδικών χαρών ΔΕ Λεωνιδίου» ποσού (30.000,00)€, το οποίο θα προέλθει από την μείωση των ΚΑ Εξόδων: α) 15-7135.003 με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και περιφράξεων παιδικών χαρών Δήμου Νότιας Κυνουρίας» κατά το ποσό των (15.000,00)€, β) 30-7135.001 με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ΔΕ Λεωνιδίου» κατά το ποσό των (4.000,00)€, γ) 30-6262.041 με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής κιγκλιδωμάτων κοινοχρήστων ΔΕ Λεωνιδίου» κατά το ποσό των (6.000,00)€  δ) 30-6262.003 με τίτλο: «Μικροεπισκευές εξοπλισμού των παιδικών χαρών» κατά το ποσό των (3.000,00)€ και ε) 30-7132.001 με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων» κατά το ποσό των (2.000,00)€. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Θέμα 3ο:                 Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για τη δημιουργία νέου ΚΑ Εξόδων 15-7135.012 με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και περιφράξεων παιδικών χαρών ΔΕ Τυρού» ποσού (9.000,00)€ το οποίο θα προέλθει από την μείωση των ΚΑ Εξόδων: α) 15-7135.006 με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Νότιας Κυνουρίας» κατά το ποσό των (5.000,00)€, β) 30-7135.003 με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ΔΕ Τυρού» κατά το ποσό των (4.000,00)€. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Θέμα 4ο:                 Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για τη δημιουργία νέου ΚΑ Εξόδων 70-6262.016 με τίτλο «Έκτακτη και κατεπείγουσα εργασία εκχιονισμού κοινόχρηστων δημοτικών χώρων Κοινότητας Κουνουπιάς και Κοσμά», με ισόποση μείωση ΚΑ Εξόδων 00-6495.045 με τίτλο «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάδειξης τουριστικού πλεονεκτήματος». (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Θέμα 5ο:                 Περί του ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της ΔΗ.Κ.Ε.Ν.Κ. για την διαχειριστική περίοδο που θα κλείσει στις 31-12-2021. (Εισηγητής: Τρούμπας Δημήτριος)

 

 

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση αυτή, δύναται να κάνει χρήση του εξοπλισμού που υπάρχει εγκατεστημένος στο κτίριο του Δημαρχείου Λεωνιδίου (Γραφείο Δημάρχου) και στο Δημοτικό κατάστημα Τυρού.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Βασίλειος Σαλάκος  

 

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ