Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Επιστολή Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας για την Μεταφορά Μαθητών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Λεωνίδιο 2/12/1011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 14421
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
————————————————
Ταχ. Διεύθυνση : Λεωνίδιο 22300 ΠΡΟΣ:
Πληροφορίες : Κριμήτσος Κωνσταντίνος Όπως πίνακας αποδεκτών
Τηλέφωνο :2757360221

Fax : 2757023224

ΘΕΜΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ.

Όπως γνωρίζετε από 01/01/2012 η μεταφορά των μαθητών Α’βαθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης περνάει αποκλειστικά στους Δήμους της χώρας, όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 35415/28.07.2011.

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας μέχρι σήμερα έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλίσει την εύρυθμη μεταφορά των μαθητών από 01/01/2012.

Πιο συγκεκριμένα προέβη σε διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό για τη μεταφορά των μαθητών ο οποίος απέβη άγονος, καθώς κανένας ενδιαφερόμενος μεταφορέας εμφανίστηκε.

Στη συνέχεια προχώρησε σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με το ΚΤΕΛ Αρκαδίας, τα τουριστικά γραφεία του Νομού και τους επαγγελματίες ταξιτζήδες της περιοχής. Και η διαδικασία αυτή απέβη άγονη καθώς ουδείς κατέθεσε προσφορά.

Η διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης επαναλήφθηκε και δεύτερη φορά, μόνο με το ΚΤΕΛ Αρκαδίας, στην προσπάθεια να εξασφαλίσουμε την όσο το δυνατόν ασφαλέστερη και λειτουργικότερη μεταφορά των μαθητών, χωρίς όμως να βρεθεί κάποια λύση, καθώς το ποσό που έχει προβλεφθεί, βάσει του μαθηματικού τύπου από το Δήμο μας, δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του ΚΤΕΛ Αρκαδίας.

Επισημαίνεται ότι από όλους τους επαγγελματίες μεταφορείς, τονίστηκε πως ο μόνος λόγος που δεν καταθέτουν προσφορές, είναι οι πολύ χαμηλές τιμές που προβλέπονται από τον μαθηματικό τύπο που η ΚΥΑ 35415/28.07.2011 προβλέπει να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του κόστους των δρομολογίων.

Ύστερα από τις παραπάνω άκαρπες ενέργειες ο Δήμος έχει δυνατότητα να εφαρμόσει τις μοναδικές άλλες δυνατότητες  που προβλέπει η ΚΥΑ 35415/28.07.2011, οι οποίες είναι:

  • η μεταφορά των μαθητών με υφιστάμενα δρομολόγια υπεραστικής συγκοινωνίας, χορηγώντας στους μαθητές Ειδικά Μαθητικά Δελτία (ΕΜΔ),
  • η δημιουργία ενδοδημοτικών γραμμών από το ΚΤΕΛ, οι οποίες θα επιδοτούνται με το 80% του ποσού που προκύπτει γι αυτές με τη χρήση του μαθηματικού τύπου,
  • η επιδότηση των οικογενειών των μαθητών που δεν μπορούν να μεταφερθούν με άλλον τρόπο, ώστε οι ίδιες οι οικογένειες των μαθητών να αναλάβουν τη μεταφορά τους μαθητών.

Παρόλα αυτά η εφαρμογή των ανωτέρω τρόπων μεταφοράς δεν διασφαλίζει την εύρυθμη μεταφορά των μαθητών από και προς τις σχολικές μονάδες τους καθώς δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν το σύνολο των μαθητών που μετακινούνται εντός των ορίων του Δήμου μας και επίσης το ύψος της επιδότησης δεν επαρκεί ώστε οι γονείς να μεταφέρουν τα παιδιά τους και έτσι οι ίδιοι θα αναγκαστούν σε αυτούς τους δύσκολους οικονομικά καιρούς να καλύψουν μέρος της δαπάνης της μεταφοράς των παιδιών τους.

Ο Δήμος μας έχει ζητήσει ήδη εγγράφως από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Παιδείας

α) την παράταση της μεταφοράς των μαθητών από τις Περιφέρειες της Χώρας μέχρι 30-06-2012 και

β) τη βελτίωση των συντελεστών του μαθηματικού τύπου, με σκοπό να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του μεταφορικού έργου ώστε να προκύψουν ανάδοχοι σε νέες διαγωνιστικές διαδικασίες.

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας όντας ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος στο θέμα της μεταφοράς των μαθητών, καθώς αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας τόσο για την εκπαίδευση των μαθητών όσο και για τις οικογένειες τους,  θέτει υπόψη σας τα ανωτέρω, τονίζοντας ότι:

  • Εγκαίρως προέβη στις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική ΚΥΑ, έχοντας ήδη ολοκληρώσει τις διαγωνιστικές και διαπραγματευτικές διαδικασίες.
  • Ο μόνος λόγος για τον οποίο οι διαδικασίες απέβησαν άκαρπες είναι οι πολύ χαμηλές τιμές των δρομολογίων.
  • Οι εναλλακτικοί τρόποι μεταφοράς που προβλέπονται στην Κ.Υ.Α, όσον αφορά την τροποποίηση δρομολογίων ή/και τη δημιουργία νέων, είναι σχεδόν αδύνατο να μπορέσουν να λύσουν το πρόβλημα αφού με Ε.Μ.Δ μπορούν να μεταφερθούν μόνο οι μεταφερόμενοι μαθητές του Λυκείου, από τον Τυρό στο Λεωνίδιο, ενώ η δημιουργία ενδοδημοτικών γραμμών δεν πρόκειται να φέρει αποτέλεσμα, αφού η επιβατική κίνηση είναι πολύ χαμηλή και ακόμα και αν υλοποιηθεί, επίσης δεν αφορά στο σύνολο των μαθητών.
  • Η επιδότηση των μαθητών δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα, γιατί υπάρχει μεγάλος αριθμός μαθητών που μετακινούνται από χωριά, σε αποστάσεις που δεν είναι δυνατόν να διανύουν καθημερινά οι γονείς, μεγάλος αριθμός των οποίων δε διαθέτει τα μέσα, το χρόνο και την οικονομική δυνατότητα.

Τέλος, σημειώνουμε ότι η ανωτέρω ΚΥΑ δεν έλαβε υπόψη τις ιδιαιτερότητες των Δήμων, όπως ότι πολλοί από αυτούς όπως ο δικός μας Δήμος, είναι αραιοκατοικημένοι, με δύσκολους οδηγικά δρόμους και μεγάλες χρονοαποστάσεις, με μαθητές σε μεμονωμένους οικισμούς και αγροικίες. Επίσης δεν ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι σε πολλούς Δήμους δεν είναι δυνατόν να υπάρξει άλλος μεταφορέας εκτός του ΚΤΕΛ, για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν δραστηριοποιείται άλλη επιχείρηση μεταφοράς προσώπων σε συμφέρουσα απόσταση.

Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι οι διαδικασίες έτσι όπως σχεδιάστηκαν και εξελίχθηκαν, δεν έλαβαν υπόψη τους όλες τις παραμέτρους και τις ιδιαιτερότητες,  αφήνοντας έτσι μετέωρη τη μεταφορά των μαθητών, και το Δήμο και την κοινωνία του εκτεθειμένους σε μεγάλη κοινωνική αναταραχή, κατάσταση που επικρατεί και σε πλήθος άλλων Δήμων ανά την Ελλάδα, χωρίς ο Δήμος να ευθύνεται.

Σας καλούμε λοιπόν να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη, ασφαλής και δωρεάν μεταφορά των μαθητών, με την παράταση της μεταφοράς των μαθητών από τις Περιφέρειες μέχρι τη λήξη του τρέχοντος Σχολικού Έτους 2011 – 2012 και την αναμόρφωση της ΚΥΑ (ώστε να περιλάβει όλα τα ανωτέρω) και να προκηρυχθούν νέοι διαγωνισμοί για το επόμενο Σχολικό έτος 2012 – 2013.

Παρακαλούμε λάβετε σοβαρά υπόψη ότι το θέμα είναι κρίσιμο και κατεπείγον και αφορά στο δικαίωμα των παιδιών στη δωρεάν εκπαίδευση, δικαίωμα που η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει, θέτοντάς το σε απόλυτη προτεραιότητα, πέρα και πάνω από κάθε άλλη αναγκαιότητα.

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Η. Μαρνέρης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Υπουργείο Εσωτερικών υπόψη Υφυπουργού κ. Κουκουλόπουλου.
2. Υπουργείο Εσωτερικών (Τμήμα Γενικών Υποθέσεων), υπόψη κ. Περδικάκη και κ. Ποντικάκη.
3. Υπουργείο Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, υπόψη Υφυπουργού κ. Χριστοφιλοπούλου,
4. Περιφέρεια Πελοποννήσου, υπόψη Περιφερειάρχη κ. Τατούλη.
5. Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας,       υπόψη Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιαννακούρα.
6. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, υπόψη:

α. Γενικού Γραμματέα κ. Αποστολόπουλου.

β. Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού /υπόψη κ. Παναγιωτόπουλου.

7. Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, υπόψη κ. Μισθού.
8. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας.
9. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας.
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, υπόψη κ. Ασκούνη (Προέδρου).
10 Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, Δ/νση Οικονομικών, υπόψη κ. Αγγελόπουλου.

Λέξεις Κλειδιά:

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ